Incest Marathi Stories Collection मराठी कथा संग्रह

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

vbhurke

Member
Messages
353
Reaction score
484
Points
63
Note- Credit of stories goes to original writers. I am just posting this stories because i really love this stories. If genuine Story writer wants to add their names below their story please contact me i will happy to give them credit on this thread.
 

vbhurke

Member
Messages
353
Reaction score
484
Points
63

बापासमोर आईला झवलो​

May 24, 2022बनसुंदर

ऋषी, नीतू आणि सोहम असं तिघांचं छोटेखानी श्रीमंत आणि सुखी कटुंब. ऋषी आणि नितु मध्य चाळीशीतले आणि सोहम विशितला. घरचा मोठा व्यवसाय, राहायला आलिशान घर. पण एक लोचा होता. मधुमेहमुळे ऋषी नीतूला शारीरिक सुख म्हणावं तसं देऊ शकत नव्हता. आणि ऋषीला ह्याचीच खंत होती. बराच विचार करून त्यानं निर्णय घेतला की आपल्याकडून नाही तर कुणा दुसऱ्याकडून नितूला हे सूख मिळवून द्यायचं. त्यानं ही भेट मदर्स डे च्या दिवशी ठरवलं कारण नितूचा वाढदिवस त्याच दिवशी होता.

मदर्स डे च्या आदल्या दिवशी त्यानं आपला मानस नितूला सांगितलं. तिनं कडाडुन विरोध केला. ती म्हणाली, “ऋषी, मी कधी तक्रार केलीय का? मी अगदी सुखात आहे. न मागता मला सगळं मिळालं आहे. हे असलं काही करायला मला भाग पडू नकोस, प्लीज.”

ऋषीनं आपला हेका सोडला नाही. तो म्हणाला, “आजपर्यंत तू माझं काही ऐकलं नाहीस असं केलं नाहीस. प्लीज माझं हे ही ऐक. मला तुला पूर्ण सुखात पाहायचंय.” शेवटी नीतूनं होकार दिला. ती म्हणाली, “ठीक आहे. पण ह्यात काही धोका नाही ना? नाहीतर नाही ते आजार चिकटायचे.” ऋषी म्हणाला, “त्याची काळजी करू नकोस. मी अगदी खात्रीलायक तरुण शोधून ठेवला आहे.”

एवढं बोलून तो नेहमीप्रमाणे ऑफिसला गेला. त्यानं लगेच सोहमला आपल्या केबिन मधे बोलवून घेतलं. तो बसल्यावर ऋषी म्हणाला, “सोहम, आज मी तुला एक काम सांगणार आहे, ते तुलाच करावं लागेल. तुला थोडी पार्श्वभूमी सांगतो. मला मधुमेह असल्यानं मी नितूला, तुझ्या मम्माला, पाहिजे तेव्हढं शारीर सूख देऊ शकत नाही. नीतूनं कधीही तक्रार केली नाही. तरी ती ह्या बाबतीत ती सुखी नाही हे माहितेय मला. मी तिला सगळ्या बबतीत सुखी पाहू इच्छितो.”

सोहम म्हणाला, “डॅड, हा तुमचा अगदी खाजगी मामला आहे. मला का सांगताय? तुम्ही योग्य वाटेल ते करा. ह्यात माझी मदत कशी होणार?”

ऋषी म्हणाला, “तेच सांगण्यासाठी तुला बोलावलंय. कारण हे काम तुला करावं लागणार आहे. तू तुझ्या मम्माला हे सूख दे. थांब. बोलू नकोस. तुझ्या वयाच्या मुलांनी जे करायला पाहिजे ते तू करतोस ह्याची मला माहिती आहे आणि त्याबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाही. आता माझ्या कामासाठी तू का हा प्रश्न आहे. हल्ली पाहतोय की तू तुझ्या मम्माकडे त्या नजरेनं पाहत असतोस. तुझ्याही मनात नीतू बरोबर शाय्यासोबत करावी असं यायला लागलंय. हल्ली तू तुझ्या मम्माला न्याहाळत असतोस, तिच्या बरोबर जवळीक करायचा चान्स शोधात असतोस हे मी पाहिलंय. मी तुला ही संधी आपणहून देतोय. नही म्हणू नकोस. आणि हे आजच, नितूच्या वाढदिवशी करायचं आहे.”

सोहम आवाक होऊन म्हणाला, “डॅड, हे काहीतरी काय बोलतोस? मी आणि माझ्या मम्माबरोबर हे कृत्य करायचं? आणि मम्माला हे मान्य आहे का?”

ऋषी निर्धारानं म्हणाला, “हो, मी तिला ह्याची कल्पना दिली आहे आणि तिला मान्यही आहे. फक्त तो तू आहेस हे मी तिला सांगितलं नाही. आता हे कसं करायचं ते सांगतो. आज रात्री जेवणं झाल्यावर मी नीतूला भेटवस्तू देईन आणि मग तिच्याबरोबर सेक्स करीन. तू तुझ्या खोलीत तयार रहा. माझं झाल्यावर मी तिचे डोळे बांधीन आणि तुला बोलवून घेईन. तू यायचंस, कार्यभाग करायचास आणि निघून जायचं. तुझ्या मम्माला तो तू आहेस हे कळणार नाही. फक्त एक काळजी घ्यायची. तू तोंडातून अजिबात आवाज काढायचा नाहीस”.

सोहम न बोलता निघून गेला. खरं तर त्याच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. त्याचं खूप दिवसाचं स्वप्न पूर्ण होत होतं.

त्या रात्री जेवणं झाल्यावर ऋषीनं नितूला भेटवस्तू दिल्या आणि तिला जवळ घेतलं. त्यांचा प्रणय प्सुरु झाला. नीतू नेहमी प्रमाणे त्याला साथ द्यायला लागली. दोघे पूर्ण विवस्त्र झाल्यावर नीतूनं आपले पाय फाकवले आणि हात पसरून ऋषीला आमंत्रण दिलं. ऋषी तिच्या पायात बसला आणि तिच्या योनीत आपलं लिंग घातलं. पाच दहा वेळा ठोके दिल्यावर नेहनिप्रमाणे तो गळला. नितूच्या तोंडातून नकळत दिर्घ निश्वास बाहेर पडला.

ऋषी तिच्या अंगावरून उठला आणि आपली अंडरवेअर चढावली. नितुच्या शेजारी बसत, तिच्या चेहऱ्यावरून हात फिरवत तो म्हणाला, “डार्लिंग, आता तुला सर्वात महत्वाची भेट द्यायची वेळ झालीय. तू अशीच कपडे न करता पडून रहा. मी तुझे डोळे बांधतो आणि त्याला बोलावतो. तो माझ्या बोलावण्याची वाट बघतोय. तू त्याला पाहू नयेस अशी माझी इच्छा आहे. पण तू घाबरू नकोस. मी इथेच थांबणार आहे.”

नीतू एक शेवटचा प्रयत्न करावा म्हणून ऋषीला म्हणाली, “ऋषी डार्लिंग, ह्याची खरंच गरज आहे का? अरे, मी अगदी खरंच सुखी आहे. तुझी शप्पत. नको ना रे मला असं करायला भाग पाडू.”

ऋषी म्हणाला, “आज आपण ठरवलंय ना? मग कर ना मी सांगतोय ते – माझ्या समाधानासाठी, माझ्या इच्छेखातर. प्लीज….”

नीतू नाईलाजानं म्हणाली, “ठीक आहे. मी नाही तुझी इच्छा मोडणार. पण एक ऐकशील? मी आजपर्यंत कुणासमोरही विवस्त्र झाली नाहीये. मला ही कल्पनाच करवत नाही. माझ्या इच्छेसाठी माझा फक्त खालचा भाग उघडा ठेव. पोटापासून वर मला कपडे करू देत. मी दुसऱ्यासमोर नाही नग्न होऊ शकणार.”

ऋषी म्हणाला, “त्यासाठी कपडे घालायची जरुरी नाही. मी तुझ्या अंगावर चादर पसरतो. तो येईल, तुला तृप्त करेल आणि निघून जाईल. त्याला तुझा चेहरा सुद्धा नीट दिसणार नाही. ओके?”

ऋषीनं तिच्या अंगावर चादर टाकली आणि तिचे डोळे काळ्या रुमालानं बांधत म्हणाला, “बी रेडी. मी त्याला बोलावतो.” नीतूनं फक्त मान डोलावली. ऋषीनं सोहमला फोन करून बोलावलं.

दोन मिनिटात सोहम आला. तो पूर्ण नागडा होता. सोट्या ताठला होता. त्यानं ऋषी आणि नितुकडे पाहिलं. ऋषीनं त्याला गो अहेड अशी खूण केली आणि नितूला म्हणाला, “डार्लिंग, तो आलाय. तयार आहेस ना?” नीतूनं आपली मान हलवत होकार दिला. सोहम पूढे झाला आणि आपल्या मम्माचे पाय फाकवले. तो तिच्या पुच्चीत आपला सोट्या घालायचा प्रयत्न करू लागला, पण त्याला ते जमेना. ऋषी हलक्या आवाजात नितूला म्हणाला, “अगं त्याला जमत नाही असं दिसतंय. त्याला मदत कर.”

नीतू म्हणाली, “माझ्या कंबरेखाली एक दोन उशा ठेव.” ऋषीनं दोन उशा घेतल्या. सोहमनं नितूची कंबर उचलली. ऋषीनं तिच्या कंबरेखाली उशा ठेवल्या.” नीतू सोहमला म्हणाली, “हं, या हो.”

सोहम नितूवर आडवा झाला. नीतूनं त्याचा सोट्या धरला आणि आपल्या पुच्चीच्या भोकाजवळ आणला. सोहमनं रेटा द्यायला सुरुवात केली. तिच्या अधीच बुळबुळीत झालेल्या पुच्चीत सोहमचा सोट्या झटकन आत गेला. आधी सोहमनं आपला सोट्या तिच्या पुच्चीत दाबून धरला.

हे पाहिल्यावर ऋषी शांतपणे बाजूच्या खुर्चीत बसला. काही वेळ गेल्यावर सोहम नितूला दणके द्यायला लागला. नीतूचं अंग ताठरलं. तिच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. कित्येक वर्षांनी तिला असं शारीर सूख अनुभवायला मिळत होतं. जसा सोहमचा फटक्याचा वेग वाढायला लागला तशी नीतू आपली कंबर हलवू लागली. ती पूर्ण समरस होऊन सोहमला साथ देऊ लागली. तिच्या तोंडून “आई ग, स्स्स्स्स, हं हं हं, मेले, मेले”, असे आवाज येऊ लागले.

तिनं सोहमला आपल्या अंगावर ओढलं आणि त्याच्या अंगाभोवती मिठी मारत म्हणाली, “अजून जोरात करा. मला सहन होणार नाही इतक्या जोरात हेपा मला. माझ्या किती वर्षांच्या भुकेल्या योनीला न्हाऊ घाला, आपल्या रसांनी भिजवून टाका. थांबू नका. तुमचं हत्यार किती गरम आहे, लोखंडाच्या रॉड सारखं कडक आहे! जेव्हडा वेळ काढता येईल तेव्हडा काढा. लवकर गळू देऊ नका.”

सोहमनं जास्त वेळ काढता यावा म्हणून आपला वेग कमी केला. तो सावकाशपणे नितूला दणके द्यायला लागला. थोडा वेळ गेल्यावर नीतू म्हणाली, “अहो, हळूहळू का करताय? दमलात का? परत जोराचे दणके द्या. काही वेळातच माझं होईल. प्लीज, जोरजोरात कट काढा”.

सोहम परत नितूला जोरात दणके द्यायला लागला. त्याला घाम यायला लागला, पण त्यानं वेग कमी केला नाही. त्याच्या गोट्या नितूच्या पुच्चीवर आदळू लागल्या. काही वेळात नीतू सुखाच्या परमोच्च शिखरावर पोचली. तिचे रस पाझरू लागले. तिची सोहमच्या अंगाभोवतीची पकड सुटली. तिचे कंबर हलवणे ही बंद झाले. तिनं आपले हात पलंगावर ठेवले. तिचे पाय फाकलेल्या अवस्थेत स्थिरवले. सोहमनं तिला जोरात फटके देणं सुरूच ठेवलं. काही वेळानं थकलेल्या आवाजात नीतू म्हणाली, “अजून किती वेळ लागणार आहे? मी खूप दमलेय, पण अतीषय तृप्त आहे, अतीषय समाधानी आहे.”

सोहम आपला सोट्या बाहेर काढू लागल्याचं जाणवल्यावर नीतू म्हणाली, “नका बाहेर काढू. तुम्ही मला एव्हढं सूख दिलं आहे. तुमचं गळेपर्यंत चालू ठेवा. तुमचं सुद्धा पूर्ण समाधान झालं पाहिजे. तुमचे वीर्य आतंच सोडा. म्हणजे तुमचं पूर्ण समाधान होईल.” सोहम परत नितूला जोरात फटके द्यायला लागला. पाच मिनिटात त्याचा सोट्या थरारला आणि त्यानं आपल्या वीऱ्याला मोकळी वाट करू दिली. त्याचं वीर्य जोरात नितूच्या पुच्चीत पिचकाऱ्या मारू लागलं. त्यानं आपला सोट्या वीर्य पूर्ण गळेपर्यंत नितूच्या पुच्चीत दाबून धरला. वीर्य गळायचं थांबल्यावर त्यानं सोट्या बाहेर काढला आणि पलंगावरून खाली उतरला.

ऋषीनं सोहमला बाहेर पडायची खूण केली. सोहम थोड्या अनिच्छेनंच आपल्या खोलीत गेला. तो बाहेर पडल्यावर त्यानं नितूच्या अंगावरची चादर काढून टाकली आणि तिच्या डोळ्यावरचा रुमाल काढून टाकला. नीतूनं आपले जड झालेले डोळे उघडून ऋषीकडे पाहिलं आणि त्याला जवळ बोलवत म्हणाली, “ऋषी, थँक यू व्हेरी मच. मी तुझी ऋणी आहे. असा नवरा मोठ्या नशीबानं मिळतो”. तिनं ऋषीचं चुंबनं घेतलं आणि म्हणाली, “आता मला एकच भीती आहे. असं करायची परत परत इच्छा झाली तर प्रॉबलेम होईल. पण मी मन घट्ट करीन.”

ऋषी म्हणाला, “तुला परत इच्छा झाली तर नक्कीच पूर्ण होईल. त्यासाठी कुणालाही बोलवावं लागणार नाही. घरच्या घरीच सोय होईल. तुला कळलं का आज तुला कोणी सूख दिलं. अगं, तुझ्या चांगला ओळखीचा आहे तो. बघायचंय त्याला? थांब, आत्ता बोलावतो त्याला. पण त्याला बघायची खंबीर तयारी ठेव. तुला शॉकच बसणार आहे. पण आधी तुझे डोळे परत बंद करतो. तो आल्यावर डोळे उघडतो.”

नीतूनं परत आपल्या अंगावर चादर ओढून घेतली. ऋषीनं परत तिचे डोळे बांधले. ह्यावेळी त्यानं सोहमला फोन करून बोलावून घेतलं. दोन मिनिटात सोहम आत आलं. त्याच्या अंगावर शॉर्ट आणि टीशर्ट होता. तो पलंगाजवळ आल्यावर त्यानं नितूचे डोळे उघडले. सोहमला पाहून ती डोळे विसफारून म्हणाली, “सोहम, इतक्या उशिरा तू इथे काय करतोस? झोपायचं नाही का?” तिनं पुढे ऋषीला विचारलं, “ऋषी, सोहम इथे कसा? आणि मी ह्या अवस्थेवत असताना? तू कुणाला तरी बोलावणार होतास ना?” सोहमची बोबडी वळायची बाकी राहिली.

ऋषीनं सोहमच्या खांद्यावर हात टाकला आणि त्याला पलंगाजवळ नेत नितूला म्हणाला, “हाच तो. मी तुला ह्यालाच भेटावणार होतो. म्हणूनच मगाशी म्हटलो ना की तुला हवं ते घरातच आहे. भेट ह्याला – आपल्या जवान मुलाला…”

नीतू गडबडून म्हणाली, “म्हणजे इतका वेळ ह्यानंच माझ्याबरोबर….”

ऋषी हसून म्हणाला, “येस, नीतू. हाच तुझ्याबरोबर होता. ह्यानंच तुला स्वर्गसूख दिलं – माझ्याच सांगण्यावरून. आता समजलं ना की तुला हा आनंद कधीही घेता येईल!”

नीतूला मेल्याहून मेल्यासारखं झालं. तिनं आपला चेहरा हातानं झाकून घेतला आणि म्हणाली, “काय केलंस हे, ऋषी? मला माझ्याच मुलाबरोबर झोपायला लावलंस? किती मोठं पाप घडवलंस माझ्या हातून? कुठे फेडू हे पाप? शी शी शी. असलं सूख मला कधीच नको होतं. त्यापेक्षा मी मरण पतकरलं असतं.”

ऋषी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाला, “ह्यात काहीही पाप नाही. आपण पुढरलेल्या जमान्यात राहतोय. जशी पोटाची भूक असते तशीच शरीराची भूक आहे. दोन्ही भागावणं गरजेचं नाही का? भूक कोण भागवतं ह्याला महत्व नाही, कशी भागते ह्याला जास्त महत्व आहे. आता फक्त एका प्रश्नाचं उत्तर दे – तुझं समाधान झालं ना? तुझी सेक्सची इच्छा शमली ना?”

नीतू रडवेल्या आवाजात म्हणाली, “समाधान, सूख तर नक्कीच मिळालं. पण स्वतःच्या मुलाकडून? नाही कल्पना करवत. आणि सोहमला काय वाटलं असेल ह्याचा विचार तरी केला होतास का?”

सोहम ऋषी काही बोलायच्या आधी, नितूची नजर टाळत, म्हणाला, “मम्मा, मला सुद्धा आधी हे सगळं चुकीचं वाटत होतं. पण डॅडनं समजावल्यावर पटलं. कारण डॅड तुझ्या सुखाचा विचार करत होतं. आणि खरं सांगू? मला सुद्धा गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तुझ्या बरोबर सेक्स करायची स्वप्न पडत होती. आज माझं स्वप्न पूर्ण झालं. तू बिलकुल वाईट वाटून घेऊ नकोस. तुझी इच्छा नसेल तर आपण हे पुन्हा करायला नको.”

पाच मिनिटं शांततेत गेल्यावर नीतू म्हणाली, “जे झालं ते झालं. ते काही परत आणता येणार नाही. आता मला इच्छा होईल कि नाही ह्याचीच शंका येतेय. मला नाही वाटत असं काही पुन्हा घडेल. चला, उशीर झालाय, आता झोपूया जे झालं ते विसरून जातचा प्रयत्न करूया.”

सोहम आपल्या खोलीत निघून गेल्यावर ऋषी नीतू शेजारी आडवा झाला आणि तिला मिठीत घेत म्हणाला, “नीतू, तो खरंच वाईट वाटून घेऊ नकोय. पाप केलंय असं समजू नकोस. आपण फक्त शरीर धर्म पाळाला हे समजून घे. आणि तुला परत इच्छा झाली तर मला सांग. सोहम नाही तर आपण दुसरा कोणीतरी बघू.”

नीतू म्हणाली, “ठीक आहे. पण एक बरं झालं. मला कुठे बाहेर जावं लागलं नाही. घरच्या घरीच सोय झाली. हा विषय घरातच राहिला. एक गोष्ट मात्र कबूल करते. आज माझी शरीर वासना सोहमनं सर्वाथानं शमवली. पूर्वी तू जसं समाधान, सूख द्यायचास तेच आठवलं. आणि मला परत इच्छा झाली तर मी नक्की सांगीन तुला.”

ऋषी तिच्या गालाचा मुका घेत म्हणाला, “मला सांगायची काही जरुरी नाही. तू पाहिजे तेव्हा सरळ सोहमला सांग. माझी काहीही हरकत नाही.”
 
Last edited:

vbhurke

Member
Messages
353
Reaction score
484
Points
63
नवरा बायको मुलाचं थ्रीसम
May 23, 2022बनसुंदरनीतूनं आणि सोहमनं एकमेका शेजारी बसून जेवायला सुरुवात केली. तेव्हड्यात नितुचं लक्ष सोमोर गेलं. समोर ऋषी उभा होता. सोहमनं ही चमकून पाहिलं. समोर ऋषीला पाहून दोघेही घाबरले. नीतूनं आपले बॉल्स आपल्या हातांनी झाकून घेतले. त्या दोघांना काय बोलावं कळेना. ऋषीनंच ही कोंडी फोडली. तू नीतूकडे बघून म्हणाला, “अगं, एव्हढं घाबरायला काय झालं? तुम्ही जे केलं ते माझ्या पूर्ण संमतीनच ना? मी त्या दिवशीच सोहमला आपल्या खोलीत बोलावलं होतं. पण तो आला नाही. माझी ऑफर अजूनही ओपन आहे. तुमची हरकत नसेल तर मीही तुमच्याबरोबर जेवायला बसू?”

नीतू चाचरत म्हणाली, “अं, नाही, म्हणजे हो, बस ना जेवायला.” एव्हढं बोलून नीतू गप्प बसली. ऋषी तिच्या बाजूला उभं राहात म्हणाला, “मग बसलीस काय? मला जेवायला वाढ की. तू दिल्याशिवाय मी जेवणार कसा?” नीतू म्हणाली, “हो, वाढते ना, तू फ्रेश होऊन ये. आत्ताच प्रवास करून आला आहेस ना?” ऋषी तिच्या उघड्या पाठीवर हात फिरवत म्हणाला, “नीतू, तू काय मला दूधखुळा समजतेस? मला माहितेय, मी फ्रेश व्हायला गेलो की तू कपडे करून येणार. आणि मला हे नकोय. चल, उठ आणि जेवायला वाढ.”

नितूचा नाईलाज झाला. तिला मेल्याहून मेल्यासारखं वाटत होतं. अशी वेळ इतक्या लवकर आणि भर दिवसा येईल असं तिला वाटलं नव्हतं. ती उठली आणि आपले बॉल्स झाकत ताट आणायला गेली. एका हातानं आपले बॉल्स कसेबसे झाकायचा प्रयत्न करत तिनं ताट टेबलवर ठेवलं आणि म्हणाली, “हं, जेव ना आता.” ऋषी म्हणाला, “तू वाढ. अजिबात न लाजता वाढ.” नीतूनं जेवण वाढलं. ऋषी जागेवरून उठला आणि एका बाजूला जाऊन त्यानं आपल्या अंगावरचे कपडे काढले आणि पूर्ण नागडा होऊन जेवायला बसला. तो खायला लागल्यावर सोहमनं हिम्मत करून ऋषीला विचारलं, “तू तर रात्री येणार होतास ना? सकाळी तू मम्माशी बोलत असताना ऐकलंय मी. आणि आलास कसा इतक्या लवकर?” ऋषी म्हणाला, “बेटा, नीतूनं फोन केला तेव्हा मी परतीच्या फ्लाईट मधेच होतो. म्हटलं जाऊन एक झकास सरप्राईज द्यावं. म्हणून आलो. ते जाऊदे. पण मला सांग, तुम्ही दोघांनी एन्जॉय केलं ना? नीतू मला सांगायला कचरतेय. तू सांगशील सगळं?”

सोहम स्पष्ट शब्दात म्हणाला, “नाही, डॅड, मी तुला ह्याबाबतीत काहीही सांगू शकणार नाही.” ऋषी म्हणाला, “ठीकय. नीतू सांगेल मला. पण आत्ताच्या तुमच्या अवतारवरून वाटतंय की तुमचं सेशन नुकतंच झालेलं दिसतंय. खरं की नाही?” नीतू वैतागून म्हणाली, “आता हे असलं बोलणं बंद कर आणि जेऊन घे. काय विचारतोस स्वतःच्याच मुलाला? काहीच वाटत नाही का तुला?” ऋषी हसून म्हणाला, “त्यात कसली लाज वाटायची? मीच तुम्हाला परवानगी दिली होती आणि थ्रीसम करायचं मीच सुचवलं होतं. आता ते प्रयत्यक्षात आणूया. आता हा विषय बंद करू आणि जेऊन घेऊ. माझं लिंग आधीच ताठ व्हायला लागलाय.”

ऋषी शांतपणे जेवायला लागला. नीतू आणि सोहम कसंबसं जेवले. जेवणं झाल्यावर नीतू म्हणाली, “ऋषी, तू आता आपल्या खोलीत जा. मी येते मागचं आवरून.” ऋषी म्हणाला, “तुझं आवरून होईपर्यंत मी इथेच थांबतो. सोहमही थांबेल. तिघे एकदमच जाऊ आपल्या खोलीत.” नीतूनं घाईघाईत सगळं आवरलं. ऋषीनं नितूचा हात आपल्या हातात घेतला आणि आपल्या खोलीत जायला निघाला. त्यानं सोहमला बरोबर यायची खूण केली. मोठ्या अनिच्छेने नीतू आणि सोहम ऋषी बरोबर जायला निघाले.

खोलीत पोचल्यावर ऋषीनं नीतू आणि सोहमला पलंगावर बसवलं आणि म्हणाला, “हं करा सुरुवात. तुमचं सुरु झालं की मी जॉईन होतो.” सोहम पलंगावरून उठत लगेच म्हणाला, “नाही डॅड. मला लगेच जमणार नाही. तू मघाशी म्हटलास ते बरोबर आहे. आमचं नुकतंच झालं आहे. त्यापेक्षा तुम्हीच करा. तुला तर इच्छा झालीच आहे. मी थोड्या वेळानं येतो.” ऋषी म्हणाला, “तुला आत्ता इच्छा होत नाहीये ना? हरकत नाही. मग इथेच खुर्चीत बस. आम्ही करत असताना इच्छा झाली तर आम्हाला जॉईन हो. आमचं होईतोपर्यंत तू तयार राहशीलच. तरुण आहेस ना?”

सोहम खुर्चीत बसला. ऋषी पलंगावर बसला आणि नितुकडे पाहिलं. नीतू शरमेनं मान खाली घालून, आपले बॉल्स हातानं झाकून अंग चोरून बसली होती. ऋषीनं नितूची हनुवटी उचलून आपल्याकडे पहिला लावलं. तिचे हात तिचा बॉल्स वरून खाली केले. नीतूनं परत अंग चोरलं. तिनं चोरट्या नजरेनं सोहमकडे पाहिलं. सोहम समोरच्या भिंतीकडे पाहत बसला होता. त्यालाही आपल्याच आई बाबांकडे ते रोमान्स करत असताना बघायला जड जातं होतं. ऋषी नितूला म्हणाला, “डार्लिंग, मला एव्हढी इच्छा झालीय तर नाही साथ देणार? आपण करूया ना संभोग. तू सोहम इथे बसलाय ते बिसरून जा, त्याच्याकडे दुर्लक्ष कर. की मी तुला आवडेनासा झालोय?” नीतूला त्याच्या शेवटच्या वाक्यानं वाईट वाटलं. तिनं ऋषीच्या गलांवरून हात फिरावला आणि म्हणाली, “नको ना रे असं बोलू… तू मला आवडेनासा कसा होशील? माझं किती प्रेम आहे तुझ्यावर… मी तुझीच आहे आणि राहीन. प्लीज असं बोलू नको.” बोलताना तिच्या डोळ्यात पाणी आलं.

सोहमही त्यांच्याकडे पाहात होता. ऋषीनं नितूचे डोळे पुसले आणि तिला जवळ ओढत तिच्या ओठांचं दीर्घ चुंबन घेतलं. तो तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागला. तिचे बॉल्स कुरवाळू लागला. सहाजिकच नितूला इच्छा व्हायला लागली. तिनं आपले हात ऋषीच्या गळ्यात टाकून त्याला मिठी मारली. दोघेही एकमेकांच्या पाठीवर हात फिरवू लागले. सोहम हे सगळं खुर्चीत बसून पाहत होता. समोर लाईव्ह सेक्स दिसत असून सुद्धा त्याचा लंड हलत नव्हता. ऋषी नितूला घेऊन आडवा झाला. त्याचा सोट्या ताठ व्हायला लागला होता. नीतू आणि ऋषी एकमेकांच्या बाजूला वळले. ऋषीनं नितूचा एक पाय आपल्या कंबरेवर ओढून घेतला. सोहम आता निर्धास्तपणे दोघांकडे पाहायला लागला. नितूचा एक पाय रिशीच्या कंबरेवर ठेवल्यामुळे तिची पुच्ची अर्धवट दिसू लागली. नकळत सोहम आपला सोट्या कुरवळायला लागला. ऋषी आणि नीतू एकमेकांना किस करत होते. ऋषी नितूचे बॉल्स दाबत होता.

नीतूनं ऋषीचा सोट्या आपल्या पुच्चीवरून फिरवायला लागली. सोहम आपला सोट्या नितूच्या पुच्चीवर दाबायला लागला. त्यानं एका हातानं नितूची गांड कुरवळायला लागला. ऋषी म्हणाला, “नीतू डार्लिंग करूया आता. मला रहावत नाहीये.” नीतू त्याला किस करत म्हणाली, “करू की. मला आवडेल. पण लवकर गळू नकोस हं, नाहीतर माझी तहान भागणार नाही.” एव्हाना तिला सोहम तिथं असल्याचा विसर पडला होता. ऋषी म्हणाला, “नक्की प्रयत्न करतो. आणि समजा मी लवकर गळलोच तर आपला सोहम आहेच ना! तो तुझी तहान भगवेल.” नितूला एकदम सोहमच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. पण एव्हाना तिची भीड चेपली होती. ती ऋषीला म्हणाली, “अरे हो की, हे माझ्या लक्षातच नाहीये.” मग तिनं अगदी हलक्या आवाजात ऋषीला विचारलं, “आपण रोमान्स करत असताना सोहम जॉईन झाला तर चालेल?” ऋषी म्हणाला, “व्हाय नॉट? बोलव त्याला.”

नीतूनं मन उचलून सोहमकडे पाहिलं. तो टक लावून त्यांचा रोमान्स पहात होता. नीतूनं त्याला जवळ यायची खूण केली. पण सोहम हलला नाही. नीतू त्याला गोड आवाजात म्हणाली, “राजा, लाजू नको. ये आमच्याबरोबर. ऋषी सुद्धा तुला बोलावतोय.” ऋषी सोहमकडे बघत म्हणाला, “काम माय सन, जॉईन अस इन दि ट्रीट.” सोहम उठून पलंगावर जाऊन बसला. नीतू पाठीवर आडवी झाली आणि पाय फाकवत ऋषीला म्हणाली, “कम ऑन डार्लिंग, फक मी नाऊ.” ऋषी उठला आणि नितूच्या अंगावर आडवा झाला. नीतूनं त्याचा सोट्या हलकेच आपल्या पुच्चीत घालायला सुरवात केली. ऋषीनं रेटा देत आपला लंड नितूच्या पुच्चीत घातला. नीतूनं सोहमकडे पाहिलं आणि एका हातानं त्याचा लंड कुरवळायला सुरवात केली. ऋषी नितूचा दोन बाजूना हात टेकवून वर झाला. नीतू सोहमला म्हणाली, “माझ्याकडे कूस बदल आणि माझे….” शरमेखातर तिनं वाक्य पूर्ण केलं नाही. सोहम नितूच्या बाजूला वळला आणि दोघांची नजर टाळत नितूचे बॉल्स दाबू लागला.

आता तिघेही पेटले होते. नितु आणि सोहमचा संकोच पूर्ण नाहीसा झाला होता. सोहम जोरात नितूचे बॉल्स दाबत होता आणी नीतू सोहमचा लंड मुठीत धरून हलवत होती. ऋषी जीव खाऊन नितूला झवू लागला. नेहमीप्रमाणे तो पाच मिनिटात गळाला. त्यानं आपला सोट्या नितूच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि उठून बसला. तो सोहमला म्हणाला, “ये सोहम, नीतू इस नाऊ ऑल युवर्स. एन्जॉय कर आणि तिलाही एन्जॉय करू दे. मी डोळे भरून पाहतो.” नीतू उठत सोहमला म्हणाली, “कसं करूया?” सोहम म्हटला, “मी आडवा होतो, तू माझ्यावर बसून झ…” त्यानं आपली जीभ चावली. ऋषीच्या ते लक्षात आलं आणि तो हसला. सोहम आडवा झाल्यावर नीतू पाय मुडपून सोहमच्या बाजूला पाय ठेऊन बसली आणि त्याचा सोट्या पुच्चीत घालून घेतला. पाच मिनिटं झवून झाल्यावर सोहमनं नितूला आपल्या अंगावर ओढलं आणि तिच्या कानात म्हणाला, “तो डॅडचा सोट्या तोंडात घेऊन परत ताठ कर ना. म्हणजे माझं झाल्यावर तो परत एकदा तुला झवेल.” नीतू म्हणाली, “चालेल. पण हे कसं जमेल?” सोहम म्हणाला, “तू जास्त हलू नकोस. मी तुला खालून दणके देईन. डॅड तुझ्या बाजूला उभा राहिल आणि तू त्याला तोंडात घे.”

नीतू सोहमच्या सोट्यावर वर खाली हलत ऋषीकडे पहात म्हणाली, “ये ना ऋषी. मला तू हवा आहेस आमच्याबरोबर.” ऋषी पलंगावर येऊन बसला. नीतूनं त्याला गुढग्यावर बसायला सांगितलं. तो गुडघ्यावर उभा राहिल्यावर नीतूनं लुळा पडलेला सोट्या मुठीत धरून हलवायला सुरवात केली. काही वेळ ऋषी नुसताच सोट्या हलवून घेत होता. मग त्यानं नितूचे हिंकाळणारे बॉल्स दाबायला सुरवात केली. नीतू त्याला म्हणाली, “अजून जोरात दाब. संभोग करताना मला बॉल्स दाबून घ्यायला खूप आवडतं.” ऋषी तिचे बॉल्स जोरात दाबू लागला. त्याचा सोट्या थोडा कडक झाला. मग नीतूनं त्याला उभं राहायला सांगितलं. ऋषी म्हणाला, “उभा राहिलो तर बॉल्स कसे दाबणार?”

नीतू म्हणाली, “आधी उभा तर रहा. सोहम दाबेल माझे बॉल्स.” ऋषी उभा राहिला. नीतू सोहमला म्हणाली, “मी थोडी कंबर उचलून घेते. तू खालून मला….” ती आपल्या गुडघ्यावर भार देऊन थोडी वर झाली. सोहम कंबर हलवून तिला झवू लागला. नीतूनं ऋषीचा थोडासा कडक झालेला लंड पकडला आणि आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. ऋषीला आश्चर्य वाटलं. तो नितूला म्हणाला, “नीतू, पूर्वी कधी असं केलं नव्हतंस तू! हे कधी करायला शिकलीस?” नीतू त्याचा सोट्या तोंडातून बाहेर काढून सोहमकडे बोटं दाखवत म्हणाली, “ह्यानं शिकवलं.” तिनं परत ऋषीचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. ऋषीनं परत विचारलं, “पण हे तुला आवडतं का?” नीतूनं मान डोलावली आणि सोट्या चोखणं सुरु ठेवलं. आता ऋषीही तिला तोंडात झवू लागला.

खालून सोहम नितूला दणके देतच होता. हळू हळू ऋषीचा लंड नितूच्या तोंडात पूर्ण ताठ झाला. तो जोरात नितूला तोंडात झवू लागला. काही वेळानं ऋषी नितूला म्हणाला, “माझं गाळणार असं वाटतंय.” नीतूनं परत त्याचा सोट्या तोंडातून सोडला आणि म्हणाली, “गळू दे की. मी तुला तोंडात घेऊन चोखत रहाते. तू खुशाल माझ्या तोंडात गाळ.” नीतूनं त्याचा सोट्या परत तोंडात घेतला आणि ओठ, गाल त्याभोवती आवळून जोरानं चोखू लागली. काही मिनिटात ऋषीचा सोट्या थरथरू लागला. त्यानं आपलं वीर्य नितूचा तोंडात सोडलं. नीतू त्याचा सोट्या आत बाहेर करत त्याचं वीर्य आपल्या तोंडात ओढून घेऊ लागली. वीर्य गळायचा थांबला आणि त्यानं आपला सोट्या नितूचा तोंडातून बाहेर काढला. नीतूनं बाजूची चादर घेतली आणि आपलं तोंड पुसलं. ऋषी म्हणाला, “अगं ते थुकून टाक की…” नीतू हसून म्हणाली, “मी गट्ट केलं सगळं. मला आवडलं.”

सोहम नितूचे बॉल्स दाबत तिला जोरात दणके द्यायला लागला. त्यानं नितूला सांगितलं, “माझं व्हायला आलंय.” त्यानं नितूला तीन चार जोराचे दणके दिले आणि त्याचं वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडून दिलं. त्यानं तिचे बॉल्स मुठीत दाबून तिला पुढे ओढलं आणि तिचे ओठ आपल्या ओठात गच्च अवळून धरले. पूर्ण गळल्यावर त्याचा सोट्या नितूचा पुच्चीतून बाहेर आला. नीतू उठून उभी राहिली. तिच्या मांड्यावर सोहमचं वीर्य गळत होतं.

नीतू बाथरूम मधे गेली आणि पाय धुवून परत आली. ऋषी परत खुर्चीवर बसला. सोहम अजून आडवा पडला होता. नीतू त्याच्या शेजारी बसली आणि सोहमला म्हणाली, “मी आता छोटा सोहम स्वच्छ करून घेते.” ती खाली वाकली आणि तिनं सोहमचा लंड सगळ्या बाजूनं चाटला. तिनं सोहमचा पूर्ण सोट्या तोंडात घेऊन चोखला. शेवटी तिनं तिनं सोट्या सोडला आणि उठून ऋषीच्या शेजारी बसली. तिनं ऋषीचं डोकं आपल्या कुशीत घेतलं आणि विचारलं, “ऋषी, झालं का एकदा तुझ्या मनासारखं?! ऋषी म्हणाला, “नक्कीच. पण तुला आवडलं का? तुझं समाधान झालं का?! नीतू म्हणाली, “आवडलं की. पण अजून समाधान व्हायचंय.” ऋषी म्हणाला, “पण आमचं तर झालंय. तू काय करणार?”

नीतू म्हणाली, “आता आपल्यामधले सगळे पडदे दूर झालेत. मी सोहमकडून समाधान करून घेईन. चालेल ना?” ऋषी म्हणाला, “जरूर, गो अहेड.” नीतूनं आपले पाय खुर्चीवर उचलून घेत फाकावले आणि सोहमला बोलावलं. सोहमला नितूला काय करून घायचंय ते समजलं. सोहम नीतू समोर खाली बसला आणि तिच्या पुच्चीचे पदर बाजूला करत तिच्या पूच्चीत जीभ फिरवू लागला, पूच्चीत जीभ घालू लागला. नीतू आपला दाणा चोळू लागली. तिनं ऋषीला जवळ ओढलं आणि म्हणाली, “मला किस कर आणि माझे गोळे दाब, माझी निपल्स चिमटीत धरून चुरड. निपल्स चोख सुद्धा.” ऋषी तिचे बॉल्स दाबायला लागला, तिची निपल्स चूरडू लागला. नीतू सोहमला म्हणाली, “माझ्या दाण्यावर जीभ फिराव ना, थोडा चोख ना… आणि बोटं घाल आत.” सोहम आपल्या बोटांनी नितूला झवू लागला, तिचा दाण्यावरून जीभ फिरवू लागला. शेवटी नीतू पूर्ण झाडली. तिचे कमरस पाझरायला लागले. सोहम तिच्या समोरून उठला. नीतूनं सोहमला आपल्या बाजूला जागा करून दिली. सोहम बसल्यावर तिनं ऋषी आणि सोहमचं डोकं आपल्या खांद्यावर ओढून घेतलं आणि त्यांचे चेहरे कुरवाळू लागली.

थोड्या वेळानं नीतूनं ऋषीला विचारलं, “काल तू नव्हतास तेव्हा मला आणि सोहमला खूप मोकळीक, खूप प्रायव्हसी मिळाली. आता तू इथे असणार. तू इथे असतानाच मला इच्छा झाली तर मी सोहम बरोबर शैय्या सोबत करू शकते का? माझ्या वाढदिवस झाला आणि माझी कमवासना परत जागृत झाली. मला मधून मधून इच्छा होऊ शकते.”

ऋषी म्हणाला, “डार्लिंग, मी तुझं समाधान करू शकत नाही, तुझी भूक भागवू शकत नाही हे सत्य आहे. आणि मला तुला सुखापासून वंचित अजिबात ठेवायचं नाहीये. तुला जेव्हा हवं तेव्हा तो सोहम बरोबर संभोग करू शकतेस – मी घरात असो वा नसो, दिवस असो किंवा रात्र, माझ्यासमोर किंवा माझ्या मागे. तुला पूर्ण मोकळीक आहे. आत्ता सुद्धा तुम्हाला करायची इच्छा असेल तर तुम्ही करा मजा. माझ्यातली शक्ती संपलीय. अगदी तोंडानं केलंस तरी काही होणार नाही. मी इथे बसून मजा बघीन.”

नीतू म्हणाली, “लगेच शक्यच नाही. आता आपण सगळेच आराम करूया. संध्याकाळ नंतर बघू. कदाचित रात्री इच्छा होईल सुद्धा.” ऋषी म्हणाला, “एक सुचवू का? मी तुम्हाला दोनदा करताना पाहिलं. दोन्ही वेळेस तुमच्या अंगावर सुरुवातीपासूनच कपडे नव्हते. मला तुमचा रोमान्स सगळे कपडे असताना सुरु झालेला आणि शेवटी नग्न अवस्थेवत संपलेला पाहायला आवडेल. फक्त त्यावेळी मी तुम्हाला जॉईन करणार नाही. थोडक्यात मला लाईव्ह पॉर्न पाहायचा आहे.”

नीतू म्हणाली, “तसं ही चालेल. पण तू नुसता बघत बसणार हे जरा चुकीचं वाटतं. तू पण असायला हवास.” ऋषी म्हणाला, “अगं एकदा तर मी म्हणतो तसं करू. आणि झालीच मला इच्छा तर जॉईन करिनच की. मी आत्ताच सांगतो. मी तुमचा रोमान्स, पहिल्यापासून शेवटपर्यंत शूट करणार आहे. आणि ह्याला नाही म्हणू नका. हे आनंदाचे क्षण मला कायमचे जतन करून ठेवायचे आहेत.”
 
Last edited:
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!