Erotica Hypnotism मनावर राज्य

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
Hello friends,
This is a story that I started on other site but starting here too as I need viewer feedback to continue. Please guide me or I may have to change directions and go for Hindi or English section with new or translated stories.
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
1 कथा पूर्ण पणे काल्पनिक आहे आणि ह्या कथेत मी hypnotism चा आधार घेतला आहे. कथेत जबरदस्तीच्या प्रसंगांचा उल्लेख केला जाऊ शकतो.

1

मी रवी, वय 40, पेशाने Chemistry लॅब technician. माझा जन्म एका लहान शहरात झाला आणि मार्गदर्शन व पैसा ह्याच्या अभावात B. Sc. Chem. करून जवळच्या कॉलेज मध्ये कामाला लागलो. 21 वर्षांच्या वयात लग्न झालं 22 ला बाप झालो. बायको गावातली होती, बुजरी होती, त्यावर समाजाचा जुना विचार डोक्यावर. तिचं माझं जास्त कधी जमलंच नाही. काही वर्षांपूर्वी भावाबरोबर तीर्थयात्रेला गेली आणि तिथेच ती पुरात वाहून गेली. माझा मुलगा किरण ह्याला वाढवलं शिकवलं की त्याला काही कमी नको पडायला. पण पोर बिघडू लागलं, अभ्यास करणे नाही, सिगारेट ओढायची आणि गाव गुंडांच्या बरोबर फिरायचे. किरण हुशार(बापावर गेलेला) पण ऐकेना. बायकोशी पटेना तेव्हा मी कॉलेज मध्ये जे मिळेल ते वाचायचो, experiment करायचो (लॅब माझीच होती). त्यात मी आता माझा विषय बदलला आणि hypnotism चा अभ्यास केला. बाहेर जाऊन धडे घेतले.

शेवटी एक दिवशी रात्री जेवणानंतर बसवलं, किरणला सरबत देत प्रेमाच्या 4 गोष्टी सांगितल्या. सरबतात मी बनवलेलं chemical होतं ज्याने किरणला थोडी गुंगी आली, मनावरचा ताबा सैल झाला. मग hypnotism लवकर पूर्ण झाले आणि किरणच्या मनात आईला मदत न केल्याची खंत त्याने बोलून दाखवली. मी ती काढली आणि त्याला अभ्यास करायला सांगितला.

दुसऱ्या दिवशी पोर बदललं, संगत सोडून अभ्यासाला लागला. 12 वी ला बोर्डात आला. पुढे दिल्लीला इंजिनिअर बनायला निघाला. जाताना मला विचारलं की मी त्या दिवशी काय केलं? मी खरं सांगितले, किरण माझे आभार मानत गाडीत बसला. आज घर खायला उठलं कारण आता करायला काहीच नव्हतं.

कॉलेज नंतर घरी आलो तर दारात 1 तरुणी उभी होती. वय साधारण 18 च्या जवळपास, गोरी गुमटी, साधारण उंची पण वजन अंमळ जास्तच. कपड्यांच्या कडे बघता, श्रीमंती नसली तरी सुखवस्तू घरातील मुलगी होती. मी दरवाजा उघडून तिला आत बोलावून घेतलं. आमच्या कॉलेजमध्ये 1 case झाल्या पासून मी जपून रहायचं ठरवलं. दरवाजा उघडाच ठेवून तिला दिवणावर बसवलं. तिनं आपली ओळख करून दिली.

तिचं नाव तेजु होतं, वय 19, बारावीत 3 वेळा नापास झाल्यावर वडिलांनी लग्न लावायचं ठरवलं आहे. काल घर सोडून पळायला निघाली पण स्टेशन वर माझं बोलणं ऐकलं. तेजु चं लक्ष अभ्यासात लागत नाही. वडील सरकारी नोकरी करतात, वरून खालून भरपूर पैसा आहे पण घरात धुसमुस चालू असते. मी तिला समजावलं की तू घराबाहेर अभ्यास कर, तुला hypnotism ची गरज नाही. पण ती ऐकेना. शेवटी मी तिला एक दिवसा नंतर यायला सांगितले आणि घरी पाठवून दिले. संध्याकाळी घरी एकटा विचार करत बसलो की कोणी घरात असेल तर बरं वाटेल. तशीच मनात वरच्या मजल्यावर किरणच्या खोलीत अभ्यासाला बसलेली तेजु दिसली. ‘खाली मन शैतान का घर’ उगाच नाही म्हणत. माझ्या मनात अनेक विचार फिरू लागले. तेजु पंजाबी ड्रेस मध्ये, कॉलेजमध्ये पोरी घालतात तशा टॉप आणि स्कर्ट मध्ये, मग टॉप घामाने अंगाला चिकटून, टॉप काढून (कॉलेजमध्ये पोरी हे करत नाही, पण पुरुषांना ती “दिव्यदृष्टी” असते).

मन बेचैन होऊ लागले, गेल्या 3 वर्षात मी स्त्री सुखाला वंचीत असल्याने असे विचार असावे म्हणून मी कॉम्प्युटर ऑन केला आणि share मार्केट चा वेध घेऊ लागलो.

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी घरी आलो तर तेजु हजर होती. मी पण विचार केला होता आणि तिला आत बोलावून दिवणावर बसवले. फोन वर रेकॉर्डिंग चालू केले आणि रितसर इंटरव्ह्यू घेतला. मूळ मुद्दे हे होते की मी तिला बोलावलं नाही तर ती स्वेच्छेने आली होती, hypnosis मध्ये प्रयत्न केला जातो पण त्याची खात्री नसते त्यामुळे जर काही इजा, नुकसान किंवा त्रास झाला तर मी जवाबदार नाही. तेजु ह्याला लगेच तय्यार झाली ह्या वरून मला कळलं की ती खरोखर अडली आहे. मी सांगितले की मी ह्या कामाचे पैसे घेत नाही तरी एक औषध आधी घ्यावे लागेल ते juice मध्ये घेशील का cola मध्ये? तेजु ने cola मागितला. मी तिच्या समोर cola भरला त्यात औषध टाकलं आणि तिला दिलं. तेजु औषध पिऊन माझ्या कडे बघू लागली. मी सांगितले की औषध काम करायला वेळ लागतो तो पर्यंत बोलूया. मी असे प्रश्न विचारीन की त्याच उत्तरे तू hypnotism मधेच देशील.

1. पळून कोणाकडे चालली होती?
तेजु अडखळत बोलली की लांबच्या मामा कडे मुंबईला.

2. तोच मामा का?
असंच, तो माझं ऐकतो.
हे उत्तर खोटं होते हे मी ओळखलं. पण प्रश्न चालू ठेवले. हळू हळू कळलं की तेजु चे वडील तिला नोकरीत लावणार होते पण ही नापास झाली आणि त्यांनी त्यांच्या एका बेवड्या हवलदाराशी हिचं लग्न ठरवलं. आईशी बोलून 1 शेवटची संधी मिळाली आहे. आता तिचे बोल जड होते आणि फक्त उत्तरं होती त्यात स्वतःची मतं नव्हती.

मी तेजुला परत विचारले की हे लग्न का नको तर तिने सांगितले की हवालदार बेवडाच नाही, हफ्ता वसुली पण करतो. तिथल्या वेश्यांना हफ्ता म्हणून वापरतो. मुंबईच्या मामानं तिला हे सांगितले होते. मामापण काही साफ नव्हता, त्यानं गेल्या महिन्यात आल्यावर हिला मिठीत घेऊन हिचे बॉल दाबले होते. पण हवालदार पेक्षा मामा बरा म्हणून तेजु निघाली होती.

मी टेबल वरची पेन्सिल उचलली आणि तिला ग्लानीतून hypnotize केलं. तिला सांगितले की ती एका शांत आणि सुरक्षित ठिकाणी आहे, ह्या ठिकाणी तिला जगात काहीच नाही. आज संध्याकाळी घरी जाऊन ती अभ्यासाला बसली की त्याच ठिकाणी असेल आणि अभ्यास सोडून तिला तिथलं काहीच लक्षात रहाणार नाही. “चम्पक भूमिया” हे जर मी बोललो तर ती लगेच त्या ठिकाणी पोहोचेल आणि मी जे सांगीन ते पुढे पाळले जाईल. “आता कामाला लागा” म्हणताच तेजु तिथून बाहेर येईल आणि अभ्यास सोडून तिला काहीच आठवणार नाही. मात्र सांगितलेले नियम, अटी आणि कामं मात्र स्वेच्छेने करेल.

“आता कामाला लागा”

तेजु ची नजर जागरूक झाली. तेजुने मला विचारलं की तिला मी hypnotise कधी करणार? मी तिला सांगितले की मी ते केलं सुद्धा. आता तिनं घरी जाऊन अभ्यास करावा.

तेजु थोड्या अविश्वासाने उठली आणि घरी गेली. मी share मार्केट चा अभ्यास करू लागलो.
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
२.
आज तेजु दरवाज्यात उभी दिसली तर मला आश्चर्य वाटले नाही. दरवाजा उघडून मी तिला आत घेतलं आणि आज येण्याचं कारण विचारलं. तेजु बोलली की काल hypnotism नंतर तिने घरी अगदी मन लावून अभ्यास केला आणि सगळं लक्षात राहिले पण आज परत मन लागत नाही.

मी बोललो की असं रोज औषध योग्य नाही. पण ती हट्टाऊन बसली की परत hypnotise करा. मी परत cola आणला पण त्यात काही नव्हते. ते पित असताना मी माझा मित्र “चंपक भूमिया” बद्दल बोललो आणि तेजु परत खोल ग्लानीत गेली. मी परत तिला “आज” अभ्यास कर सांगितले. त्याच बरोबर उद्या आलीस तर तुझ्या कडेच छान कपडे घालून ये असं सांगितलं. तुला मी सांगितलेलं तू सगळं करशील पण तुला ते आठवणार नाही.

“आता कामाला लागा.”

तेजु उठली आणि कोला संपवला. आम्ही परत गप्पा मारल्या पण ती उतावळी होत बोलली की अजूनही औषध काम का करत नाही? मी तिला खोटं नाटक करून आज पासून नीट अभ्यास कर सांगितले आणि घरी पाठवले. तेजुला कळलं होतं की ती hypnotised नव्हती.

३.
Share Market चा अभ्यास करून मी आता बँकेतून loan प्रक्रिया सुरू केली की 2-3 लाख गुंतवणूक करावी. ह्याच विचारात घरी आल्यावर समोर तेजु उभी. छान निळ्या ड्रेसमध्ये तिचं रूप खुलून आलं होतं पण ह्याचं तिला जणू भानच नव्हतं. तेजु चिडून बोलली की काल पण तेच झालं. काल अभ्यास झाला पण आज सकाळी काहीच नाही. माझ्या शेजारी रहाणारी कुसुम खिडकीतून डोकावून सगळं बघू लागली. मी दार उघडून तेजुला आत घेतलं. तेजु बोलली की तिला माहिती आहे ती काल hypnotise झाली नव्हती. मी तिला सांगितले की शक्य आहे की तिला औषध काम करत नसेल.

“चंपक भूमिया”
आता मला खात्री होती की मी तिला वश केलं होतं पण काही अकस्मात करून मला तिला hypnosis तोडायला संधी द्यायची नव्हती. Slow buildup प्रकारे मी तिला उद्यापासून इकडे येऊन अभ्यास करायला सांगितले. आणि हो कपडे सेक्सी असले पाहिजे.
“आता कामाला लागा.”
आणि जास्त औषध धोकादायक असू शकतं. त्या पेक्षा मी आधी सांगितले होते तसं अभ्यासाची जागा बदलून बघ.

तेजुला कळलंच नाही की मध्ये काय घडलं होते ते. तेजु परत तिच्या घरी गेली.
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
४.
कॉलेज संपून घरी आलो तर दारात तेजु उभी. तिच्या हातात काही पुस्तकं होती. हिरव्या टॉप आणि खाली निळी jeans मध्ये कमालीची दिसत होती. कुसुम समोरच्या खिडकीतून आमच्या वर लक्ष ठेवून होती. मी दरवाजा उघडून तेजु ला आत घेतले.

तेजुनी हट्टच केला की ती इथेच अभ्यास करणार. मी तिला बोललो की तू वरच्या मागच्या खोलीत जाऊन अभ्यासाला बस, मी फ्रेश होऊन येतो. ती माझ्या मुलाची ‘किरणची’ खोली होती आणि आता रिकामी होती. तेजु वर गेली आणि मी अंघोळीला बसलो. अंगावर पाणी घेतले होते की तेजुची किंचाळी ऐकू आली. मी कसातरी टॉवेल गुंडाळून वर जाऊ लागलो तर मला बोलण्याचा आवाज आला.

वर खोलीत कोपऱ्यात तेजु आणि कुसुम एक मेकींना पकडून उभ्या होत्या. मी किंचाळण्याचं कारण विचारले असता तेजुनी बोटाने मला झुरळ दाखवलं. मी हसत झाडूनी ते मारलं आणि बाहेर उडवलं. आता दोघीही बोलायला लागल्या. कुसुमला सगळ्यात नाक खुपसायची सवय होती आणि तरुणी माझ्या घरात येताना दिसली म्हणून किंचाळी ऐकताच धावत माझ्या घरात आली हे मी ओळखले.

तेजुनी मला परत hypnotise करायची विनंती केली आणि कुसुमनी कान टवकारले. मी कुसुमला जायला सांगितले पण ती ”हा प्रकार बघून जाईन” बोलत थांबली. मी कपडे घालून आलो आणि कुसुमच्या नजरेसमोर तेजुला hypnotise करू लागलो. ही माझ्या कलेची परीक्षाच होती कारण, लपवले असले तरी माझं सावज कुसुम होती. मी टिचकी वाजवून झोप म्हणताच तेजु खुदकन हसली आणि कुसुम बाजुला गाढ झोपेत गेली.

“चंपक भूमिया” तेजु तू आता अभ्यासाला बसल्यावर थोड्याच वेळात तुला फार गरम होईल. तुझा टॉप आणि जीन्स काढण्यात काही गैर नाही. ते तुला आवडेल आणि हवं हवंस वाटेल. तुला हा विश्वास आहे की तुझा इथेच योग्य अभ्यास होईल. मला तुझं किंचाळणे बिलकुल आवडत नाही म्हणून तू ह्या घरात कधीही मोठ्या आवाजात काही ही करू शकत नाही. तुला जरी तू ओरडल्या किंवा रडल्या सारख वाटलं तरी तुझा आवाज इतका असेल की तो खोली बाहेर जाणार नाही.
कुसुम, आज पासून मी “लंडन ब्रिज” म्हणताच तू गाढ झोपेत जाशील आणि मी सांगितलेलं तू पालन करशील पण तुला ते लक्षात रहाणार नाही. लक्षात ठेव, hypnosis बरीच फायदेशीर आहे आणि ते तुला काही गैर वाटत नाही. “छु मंतर” बोलल्यावर तू उठशील.
“छु मंतर” तेजु तुला अभ्यास सोडून काही दिसणार किंवा समजणार नाही. अभ्यास पूर्ण लक्षात राहील आणि तुला अभ्यास करावा असे वाटेल.
“आता कामाला लागा” म्हणत मी टिचकी वाजवली.
कुसुमनी शेवटचा भाग बघितला होता आणि तेवढाच तिच्या लक्षात होता. मी कुसुमला खाली यायला सांगितले आणि इकडे तेजु अभ्यासाला बसली. खाली गेल्या वर मी कुसुमला सांगितले की माझं hypnosis चं काम एक छंद आहे आणि त्यात मी पैसे घेत नाही तर हे तिने कोणालाही सांगू नये. मी कुसुमला नीट बघितलं, गोरा वर्ण, सुदृढ बांधा, वय 23- 25, केस लांब आणि दिसायला सुंदर नसली तरीही बरी. कुसुम घरी गेली आणि मी वर खोलीत गेलो.

तेजुला अक्षरशः घाम फुटला होता. तिनं माझ्या देखत कमरेत हात घालून टॉप उचलला आणि डोक्यावरून भिरकावून लावला. Skin colour ची ब्रा तिच्या भरलेल्या शरीराला घट्ट धरून होती. मी खुर्ची घेऊन मागेच बसलो. काही मिनिटे तिने आणखीन सहन केलं पण शेवटी उठून आपली पॅन्ट उतरवली. मग फक्त ब्रा पँटीत बसून अभ्यास केला. माझी हालत खराब झाली. इतक्या लवकर तिला स्पर्श करणं धोकादायक ठरू शकेल म्हणून मी तिला फक्त बघू शकत होतो. मी फोन मध्ये तिचे काही फोटो काढले आणि खाली गेलो.

9 वाजता तेजु खाली आली ते कपडे घालून. मी विचारलं की अभ्यास कसा झाला तर बोलली उत्तम पण मी उद्या पण येईन तर चालेल? मी होकार दिला आणि ती घरी गेली. त्या रात्री मी PC वर तेजुला बघितलं आणि माझ्या सोट्याला हात लावला. मग विचार केला की लग्नानंतर हे कधी केलं नाही मग थोडी कळ का काढू नये.
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43


घरी आल्यावर पहिला धक्का बसला की दारात महिला मंडळच उभं होतं. तेजु आणि कुसुम बरोबर एक चाळीशी ची बाई वाद घालत उभी होती. मला बघताच तेजु हसली, कुसुम गप्प झाली आणि त्या बाईने डोळे वटारले.

तेजुनी ओळख करून दिली की ही तिची आई मंगल, तिला तेजुनी माझ्या घरी येणं आवडलं नव्हतं आणि hypnotism ऐकल्यावर तर भांडायला आली होती. कुसुम आणि तेजु तिला hypnosis चे फायदे सांगत होत्या. मी सगळ्यांना आत बोलावले आणि सगळ्यांना प्रत्येकशिक करून दाखवतो सांगितले. कुसुम कारण काढून पळाली आणि मी किचनमध्ये जाऊन 2 ग्लास ज्युस आणि 1 cola आणला. मंगलनी मात्र तेजुचा कोला स्वतः गटकवला. मी hypnosis चे फायदे सांगितले आणि तो पर्यंत मंगलचे डोळे जड झाले होते. मी तेजुला अभ्यासाला बसायला सांगितले आणि मंगल ला hypnotise केलं.

मंगल कडून मला कळलं की ती अजून 40 वर्षांची नव्हती पण चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव ह्यामुळे तिचं वजन 70 पार होतं. मुळात दोष तिचा नव्हता, नवरा नीट वागवत नव्हता. बायकोला घरात ठेवून स्वतः चंगळ करायचा. मंगल तिच्या नवऱ्यावर संशय घ्यायची पण ना पुरावा ना काही करायची ताकद म्हणून मानसिक ताण. मी मंगल ला योग्य आहार, व्यायाम आणि योगा करायची सूचना दिली. तिला सांगितले की तिची मुलगी घरच्या वातावरणात अभ्यास करू शकत नाही म्हणून ती तेजुला माझ्याकडे पाठवेल. मी तिला “लाल पतंग” म्हणताच ती ग्लानीत जाईल आणि माझं सगळं पालन करील तिला hypnosis मध्ये घडलेलं काही आठवणार नाही पण सगळ्या सूचनांचे पालन करेल. “जुनी फिरकी” म्हणताच ती hypnosis मधून बाहेर पडेल ह्या सूचना देऊन मी मंगल ला घरी पाठवलं.

वरच्या खोलीत तेजु ब्रा पँटी मध्ये अभ्यास करत होती. मी धीर करून तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. तेजुनी जराही लक्ष दिले नाही. मग मी माझा हात तिच्या पाठीवर फिरवला, तसाच तो तिच्या पोटावर नेला, माझी करंगळी अलगद तिच्या बेंबीत घातली. तेजु मात्र अभ्यासात गुंग होती. मी तिच्या मानेचे मुके घेत माझे हात वर तिच्या भरलेल्या उरोजांनवर नेत ते हळूच दाबले. तेजु कडून कसलाही प्रतिसाद किंवा प्रतिकार नव्हता. मजा तर येत होती पण खेळण्यातल्या बाहुली सारखी. मला खरी मजा पाहिजे होती म्हणून मी आजचा एक्सपरिमेन्ट संपला बोलून खाली गेलो.

9 वाजता तेजु कपडे घालून खाली आली आणि तिने टेबल वर मोठं झुरळ बघितलं. तेजुनी किंचाळून किंचाळून घर डोक्यावर घेतले पण तिचा आवाज इतका बारीक होता की एका खोलीत असूनही मला नीट ऐकू येत नव्हता. मी पुढे जाऊन तिला सांगितले की हे खोटं झुरळ आहे. तेजु शांत झाली आणि मी केलेली थट्टा म्हणून थोडं रुसून जाऊ लागली.

“चंपक भूमिया” उद्या सकाळ पासून तू रोज सकाळी 1 तास व्यायाम करशील, आईला घरात मदत करशील आणि जेवण झाल्यावर इकडे येऊन अभ्यास करशील. माझी परवानगी मागून माझ्याकडे चावी मागशील.
“आता कामाला लागा.”

तेजुनी माझ्याकडे घराची चावी मागितली ज्या मुळे ती लवकर येऊन अभ्यास करू शकेल. मी तिला अभ्यासा बरोबर व्यायाम, diet आणि आईला मदत करायचा सल्ला देत घराची चावी दिली.
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
६.

पुढे काही दिवस मी slow buildup चालू ठेवले. आता तेजुचे वजन बरंच कमी झालं होतं. मी तिला व्यायामासाठी online कपडे मागवायला लावले होते. ती कधी कधी त्या कपड्यांमध्ये इकडे यायची. कुसुम परत आली नव्हती पण तिचा नवरा अनिल सध्या माझ्याशी मैत्री करू पहात होता.

असेच साधारण 10 दिवसांनी मी घरी पोहोचलो तर दारात एक माणूस उभा होता. वय साधारण 50, पोट सुटलेलं पण चेहऱ्यावर सत्तेचा माज. हा प्राणी इथे का? असा विचार करत असताना त्याने स्वतःला तेजुचे वडील म्हणून ओळख करून दिली. मी त्याला आत बसवले आणि कोला आणायला आत जाऊन तेजुला कपडे घालायला सांगितले. खाली हा माणूस ऐटीत बसला होता. त्यांनी स्वतःची ओळख करून दिली. नाव बाबुराव, वय 47, पेशा- सरकारी नोकरी. येण्याचं कारण- मला मदत करायला.

शेवटच्या उत्तराने मी चकित झालो. बाबुराव बोलला की मी hypnotism करतो आणि त्याच्या मुलीला hypnotise हे त्याला माहित आहे. त्याच बरोबर मी 3 लाख loan घेत असल्याचे ही त्याला माहित आहे. जर मी त्याला मदत केली तर मला 3 लाख मिळतील पण मी ऐकलं नाही तर तो मला बरबाद करेल. ह्या झुरळाला मी ठेचायच ठरवलं आणि काम विचारले. हे करताना मी chemical चा कोला स्वतःच्या हातात घेत त्याला ज्युस घ्यायचा आग्रह केला. अपेक्षेप्रमाणे त्याने माझ्या हातातला कोला स्वतः घेत मला ज्युस प्यायला लावला.

बाबुराव अत्यंत वाह्यात माणूस होता. तो ऑफिसमध्ये appointment letter पोस्ट करायचा आणि त्यासाठी पहिले लोकांकडून रगड वसुली करायचा. त्याला पैसा मिळाल्या शिवाय कोणाला नोकरी मिळत नव्हती. तरुण मुलींना नक्की लॉज वर बोलावून त्यांना चोखायला लावायचा. पुढे ते रेकॉर्डिंग दाखवून मनमानी कारभार करायचा. आता मात्र त्याचा डोळा तेजु वर आला होता आणि तिला माझ्या मदतीने झवायला तो मला 3 लाख रुपयांची लाच देत होता. मी त्यालाच hypnotise केलं आणि मंगल सारखा “लाल पतंग” ची आज्ञा दिली. आता पासून बाबुराव चा बाबू फक्त मंगलच उडवू शकेल. इतर कोणत्याही व्यक्ती चा विचार करता त्याला एक किळसवाणा किडा अंगावर फिरताना जाणवेल. तेजु बद्दल त्याला फार अभिमान असेल आणि तिच्या प्रगतीतच स्वतःच ध्येय दिसेल. बाबुराव आज तेजुची चौकशी करायला आला होता आणि तो आता माझ्या वर निश्चित विश्वासात घरी जाणार. “जुनी फिरकी” म्हणून मी त्याला बाहेर काढले. बाबुराव आनंदाने घरी गेला. मी वर जाऊन तेजुला “चंपक भूमिया” म्हणून उभं केलं. तेजु उभी होताच तिला शाळेत करतात तसे हात बाहेर करून उभं केलं. वजन कमी झाल्याने ब्रा आणि पँटी सैल झाली होती. मी तिला online छान lace ची ब्रा पँटी सेट विकत घ्यायला सांगितले. अट घातली की ब्रा पँटी सफेद, लाल आणि निळ्या अशा रंगात 3 सेट पाहिजे. त्याच बरोबर केलेली चॉईस मला ऑर्डर करताना दाखवायला हवी. तिच्या भरलेल्या गांड गोळ्यांना दाबत मी तिला शेवटची सूचना दिली.
आज पासून अभ्यास सोडून ह्या घरात जे घडेल ते बाहेर पडताच तू विसरून जाशील. Hypnosis मधल्या सूचना पाळशील पण लक्षात फक्त अभ्यास राहील इतर काही नाही.

“आता कामाला लागा.”

9 वाजता तेजु खाली आली तेव्हा मी pc वर होतो. तेजुनी मला www.****.com जाऊन काही ब्रा पँटी सेट ची चॉईस बद्दल माहिती विचारली. तिला आवडलेल्या सेट ला मी shortlist केलं आणि ती गेल्यावर एक एक सेट ची ऑर्डर दिली.


ऑर्डर दिल्यावर साधारण 4 दिवसांनी मंगल मला भेटायला आली. ती तर पूर्ण बदलली होती. व्यायाम आणि diet मुळे तीच वजन 20 किलो कमी झाले होते आणि ती वयाने 40 च्या आतली वाटू लागली होती. मंगलनी आत येताच तेजुला बोलवायला सांगितले. वर ब्रा पँटीत बसलेली तेजु मला मंगल ला दाखवायची नव्हती म्हणून मी तिला disturb करू नका असं सांगितले आणि असं तडकाफडकी येण्याचं कारण विचारले. मंगलनी सांगितले की आजच एक पार्सल आलं ज्यात फार घाणेरडे कपडे आहेत. ही मुलगी कोणाच्या नादाला लागली ते विचारायला इथे आली होती. 2 दिवसांनी शुक्रवारी सगळ्यांना एका लग्नाला जायच होतं पण तेजु जायला तय्यार नव्हती. आता हे कपडे बघून असं वाटतं की ही कोणत्या पोरा बरोबर तोंड काळं करणार तर नाही?

मी मंगल ला सांगितले की तेजु अशी हातची जायला काय “लाल पतंग” आहे? मंगल ग्लानीत होती. मी तिला सांगितले की तेजु ची काळजी घ्यायला तिला सोमवार पर्यंत माझ्या कडे ठेवायची विनंती करावी. तरुण वयात थोड्या चुका होतात फक्त त्या लोकांना कळता कामा नाही. बाबुराव ला बाहेरच्या बायकांचा नाद असेल तर त्याची शिक्षा जशास तशी दिली पाहिजे.

तेजु “जुनी फिरकी” सारखं फिरणार नाही. मंगल ची नजर परत सावध झाली आणि तिनी सांगितले की बघा तरुण वयात चुका होतात पण गावात बोभाटा झाला तर लग्न कसं होईल? त्यामुळे तुम्ही तेजुला 3 दिवस ठेऊन घ्या म्हणजे आम्ही मोकळ्या मनाने जाऊन येऊ. आपल्या जोडीदारावर संशय घेत जगणं वाईट हे माझ्या अनुभवातून सांगतेय.

“हो, बाबूराव मला बोलले की त्यांनी अनेक बायकांबरोबर बदफैली केली आहे. ओह, मी चुकुन बोलून बसलो हे त्यांना सांगू नका. त्या दिवशी तेजुला बघायला आले तेव्हा बोलले होते.”

मंगल रडू लागली, किती वर्षांची शंका शेवटी खरी आहे हे कळलं. मी आपली आभारी आहे. मग तेजुला ठेवाल ना 3 दिवस आपल्या कडे? मी आढेवेढे घेत होकार दिला आणि मंगल विचार करत तिच्या घरी गेली. 9 वाजता तेजु खाली आली तर मी तिला “चंपक भूमिया” सांगितले. पुरुषांबद्दल आकर्षक कोणाबद्दल वाटते विचारले तर तिनं कोणी फिल्मी हिरो चे नाव घेतले. ओळखीच्या पुरुषांबद्दल विचारता तिनं माझं नाव घेतले. झुरळ आलं तेव्हा मला उघडं बघून ती माझा विचार करू लागली होती. मी तिला शरीर सुखाचा विचार करत रहा बोलून सांगितले “आता कामाला लागा.”

तेजु घरी गेली आणि मी शुक्रवार चा विचार करत माझ्या कामाला लागलो.
क्रमशः
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
७.
शुक्रवार सकाळ

2 दिवसांपूर्वी मला पण पार्सल आलं होतं तेव्हा पासून तेजुला ‘हेपायची’ तय्यारी करतोय. पहिले तर पार्सल तपासलं आणि त्यातील वस्तू माझ्या खोलीत लपवल्या. मग बाथरूममध्ये थोड्या special adjustments केल्या. दूरच्या एका chemist कडून Viagra च्या Original गोळ्या मिळवल्या. ऑनलाईन इतर काही वस्तू खरेदी केल्या होत्या, त्या पण नीट ठेवल्या.

आज सकाळी principal ला भेटून उद्याची सुट्टी मंजूर करून घेतली. माझ्या सुट्ट्या होत नाही आणि उद्या क्लास नाही तर काही अडचण नव्हतीच.

असो, तर सगळी तय्यारी पूर्ण करून मनात उत्तेजित होत घरी पोहोचलो. दार उघडं होतं आणि आत तेजु, आणि तिचे आई वडील, मंगल आणि बाबुराव होते. सगळ्यांच्या पायाशी बॅगा होत्या.

तेजु नवीन tight पांढऱ्या सलवार सूट मध्ये अगदी परी सारखी दिसत होती. तिला बघून कोणाची ही चाल बिघडावी अशी मोहक दिसत होती.

बाबुराव चा तो बेढब गोळा होता तसाच होता पण आता मात्र तो तेजु कडे फार आपुलकी ने बघत होता.

सगळ्यात मोठा बदल मंगल मध्ये होता. गडद हिरव्या साडीत आता तिची भरलेली शरीर यष्ठी उठून दिसत होती. तिच्या वयात येणारं भरीव सौन्दर्य आकर्षित करण्यासाठी पूरक होतं.

बाबुराव बोलला,” बघा सर, आमची तेजु काही अभ्यास सोडून येत नाही. आता तुम्ही तिची 3 दिवस काळजी घेणार मग आम्ही बिनधास्त लग्नाला जाऊन येतो. तेवढीच जरा आम्हाला बी privacy, काय.”

मंगल रागानं बाबुराव कडे बघत होती तर तेजु खाली बघू लागली. मी तेजुला वर किरणची खोली घ्यायला सांगितली आणि तेजु तिची बॅग घेऊन वर गेली. मी हसत हसत बाबुराव ला बोललो, “हो का. वाह उडवा मग 2 दिवस तुमची ‘लाल पतंग’.”

बाबुराव आणि मंगल दोघेही ग्लानीत होते. मी सूचना दिली की आज रात्री बाबुराव च्या गुन्ह्याचा पाढा मंगल वाचेल आणि बाबुराव सगळं खरं कबुलेलं. बाबुराव ला मंगल सोडून कोणीही उत्तेजित करू शकत नाही आणि मंगल त्याच्या बदफैली ला बदला घेतल्या शिवाय बाबुराव ला स्पर्श करू देणार नाही.

“आपली ‘जुनी फिरकी’ सांभाळा म्हणजे झालं, काय. हा हा हा.”

मंगलनी रागानं बघत बाबुराव ला निघायला सांगितले आणि दोघेही गेले. मी दरवाजा बंद करून वरच्या खोलीत गेलो.

क्रमशः
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
८.

शुक्रवारी संध्याकाळी 4.15

तेजु वरच्या खोलीत नेहमी प्रमाणे ब्रा पँटीत अभ्यास करत बसली होती. मी तिला डोळे भरून बघत होतो. काय नशीब म्हणावं, तारुण्यात बायको मिळाली ती अशी की नवऱ्याला कधी अंग दिसू दिलं नाही. यौन सुखाच्या गरजा अंधारात चदरीत कोपरा उघडून मिळवल्या आणि आता भरलेलं ताट त्यात मिठाईची आरास.

“चंपक भूमिया, आज पासून ह्या घरात असताना आतले कपडेच घालून रहा. कपडे नाही घातले तरी चालेल. कोणी जास्त कपडे घातले असतील तर समोरच्या खोलीत जायचे नाही. इतर खोल्यांमध्ये मात्र त्यांना कपडे कमी करायला लावावे. आज पासून तू जेव्हा अभ्यास करत नसशील तेव्हा तू सेक्स चा विचार करत असशील. मला सगळं सांगशील.
चला, आता कामाला लागा.”

मी परत खाली गेलो आणि जेवण बनवू लागलो. तेजु 9 वाजता खाली आली, तो पर्यंत छान Chinese डिश बनवली होती. चिकन, अंड आणि कांदा असल्याने रात्री कितीही “मेहनत” केली तरी भूक लागणार नाही. त्याच बरोबर Oyster sauce होता जो एक उत्तेजक मानला जातो. मी 3 वर्षांची भूक भागवताना कोणतीही risk घेणार नव्हतो.

जेवण चालू होते, तेजु सफेद ब्रा पँटी मध्ये एखाद्या परदेशी pornstar सारखी दिसत होती. मादक कौमार्य ह्याचं मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे माझ्या समोर बसलेली तेजु. मी तिची लाज घालवली नव्हती म्हणून ती थोडे अंग चोरून बसली होती, पण आपण काही गैर करत नाही ह्याची तिला खात्री होती. मी तिला तिच्या कॉलेज च्या आठवणी विचारल्या. तिनी तिच्या मैत्रिणींची नावं सांगितली, त्यांच्या गप्पा मारल्या. जेवण सम्पल्यावर मी तिला तिच्या बॉयफ्रेंड किंवा प्रियकर बद्दल विचारले. तिनं सांगितले की तसं कोणीही नव्हता. एका मामाने एकदा तिला मिठीत घेतले होते पण त्या व्यतिरिक्त इतर कोणताही तिला अनुभव नाही. मी विचारलं की तिला उत्सुकता नाही होत ते जाणून घेण्याची?

तिनं तिचं दोनही पाय घट्ट दाबून बोलली की इच्छा कितीही असली तरी ते पाप आहे आणि ही तिच्या भावी नवऱ्याची फसवणूक असेल. मी बोललो की कशावरून तो आता हे करत नाही, आणि अगदी अडाणी मिळालाच तर दोघांचं कसं व्हायचे?

तेजु बोलली की पुरुषांना सगळं चालतं पण बायकांना नाही. मला फार वाटलं आणि कोणा बरोबर सूत जुळवले, तर तो पुढे ब्लॅकमेल करू शकतो. नको, त्यापेक्षा हे सहन करावे. तेच बरं.

मी- “हे बघ तेजु, माझी बायको 3 वर्षांपूर्वी दूर एका पुरात वाहून गेली. तेव्हा पासून माझ्या आयुष्यात कोणी स्त्री नाही. त्या आधी सुद्दा मूल झाल्या नंतर, माझ्या बायको नी माझ्याशी शारीरिक संबंध जवळजवळ बंदच केले होते. आता तू यायला लागली तेव्हा पासून मला परत स्त्री सुखाची आठवण येऊ लागली आहे.”

मी तेजुचा हात माझ्या हातात घेतला आणि बोललो-“बघ तेजु, शरीर सुख हे अन्नासारखं. शरिराला त्याची गरज असते आणि ती भूक भागली की सगळ्यांना बरं वाटतं. आपण एक मेकांना मदत करू. मी तुला सुखाचे सारे मार्ग दाखवतो. तू पण आनंद घेऊन सुखी होशील. बरं मी तुला ब्लॅकमेल जरी करायचं ठरवलं तरी माझं वय वाढेल तशा माझ्या मागण्या कमी होत जाणार.”

माझं बोलणं ऐकून तेजु घाबरली. आपला हात ओढून घेतला आणि चक्क ओरडायला लागली.

तेजु- “सर, मला तुमच्या कडून अशी अपेक्षा नव्हती. तुम्ही माझ्या बद्दल असा विचार केला कसा? शी, मी आत्ता च्या आत्ता माझ्या घरी चालले. खबरदार जर मला हात लावला तर. ओरडून ओरडून अख्खा बंगला डोक्यावर घेईन.”

मला धमकी देताना तेजुला जाणवलं नाही की तिचा आवाज हा जेमतेम मला ऐकू आला होता. Hypnosis मुळे तिचा आवाज मोठयाने येऊ शकत नव्हता. तेजु तडख उठून वर जाऊ लागली तसं मी तिच्या मागे गेलो. किरण ची खोली तेजु अभ्यासाला वापरायची आणि तिथेच तिची बॅग होती. किरणच्या खोली समोर माझी खोली होती ज्याचं दार मी रोज बंद ठेवायचो पण ते आज उघडं होतं.

तेजुला माझी चाहूल लागली होती आणि तिनं तिच्या खोलीचं दार उघडले, पण तितक्यात मी तिला मागुन धरलं.

तेजु ओरडली- “सोडा मला, सोडा. मी हे सहन करणार नाही. तुम्हाला ह्याची शिक्षा होईल.”

मागुन माझे हात तिच्या ब्रा खालून तिची छाती घट्ट धरून होतं. थोडा जोर दिला आणि मी तेजुला तसंच उचलून धरली. तेजुने पाय झटकत, हात पाय मारायला सुरुवात केली. पण मी तिच्या मागे होतो आणि ती काही करू शकत नव्हती. मी तिला उचलून माझ्या खोलीत नेलं आणि फिल्मी style मध्ये तिला माझ्या बेड वर फेकलं.

माझा विचार ओळखून, तेजुने जिवाच्या आकांताने ओरडायला सुरुवात केली.

“वाचवा!! वाचवा!! वाचवा!!!”

“आई!!!! बाबा!!!! वाचवा!!!!”

“पोलीस!!!!! पोलीस!!!!!! वाचवा मला!!!”

तेजु जितक्या जोरात ओरडत होती, तिचा आवाज तितकाच बारीक होत होता. मी बरमुडा खाली उतरवली आणि तेजु समोर नागडा उभा राहिलो. तेजु माझं 6 इंच लांब आणि 2.5 इंच जाड हत्यार बघून रडू लागली. बेड वर मागे सरकत, भिंतीला टेकून बसली आणि हात जोडून विनवण्या करू लागली.

तेजु- “सर, मी तुमच्या मुली सारखी आहे. मला असं खराब करू नका. मी तुम्हाला पाहिजे ते करीन पण माझी अब्रु लुटू नका.”

“मी हात जोडते, तुमच्या पाया पडते. माझं आयुष्य खराब करू नका. प्लीज, मला जाऊ द्या.”

नशीब तेजु रडून ओरडून बोलत होती नाही तर तिचा आवाज कुसुम नी नक्की ऐकला असता. मी बेडवर मुसंडी मारली आणि तेजुचे दोन्ही पाय पकडले. तेजु पाय झटकू लागली, लाथा मारू लागली. त्याच बरोबर आरडाओरडा चालू होती. तिचे ते बारीक आवाज ऐकून माझ्यातला एक जंगली शिकारी उसळून बाहेर पडत होता.

तेजुचे पाय मी जोरात ओढले आणि तेजु सरकून बेडवर आडवी पडली. तिच्या पायांना पसरवून मी तेजुवर झेप घेतली. डाव्या हातात तिचे दोन्ही हात तिच्या डोक्यावर धरले तर उजव्या हाताने तिचे केस धरून तिची मान वर केली. तेजु जंगली मांजरी सारखे नखं आणि दात ह्यांचा वापर करू पहात होती पण ते आता तिला शक्य नव्हते. माझ्या अंगाखाली होणारी तेजुची तडफड तिची lace ची पँटी माझ्या सोट्यावर घासत होती. माझ्या उत्तेजनात किंवा तेजुला सारखं सेक्सचा विचार करायला सांगितले म्हणून पण तिच्या पुच्चीवरची जागा ओली होती. मी तिचे केस ओढून तिची मान वर केली आणि तिचा उजवा कान माझ्या दातांनी पकडला. माझी उत्तेजना शिगेला पोहोचली होती. डाव्या हातात तेजुचे हात, दातात तिचा उजवा कान आणि माझ्या वजनाने तिचं अंग बंदिस्त केलं होतं. कान दातात धरल्याने तेजु मान हलवू शकत नव्हती आणि माझा उजवा हात मोकळा झाला होता. ह्या हाताने तेजू च्या अंगा अंगावर स्पर्श करून मी तिच्या भरलेल्या बॉल ला बारीक दाबलं आणि त्यांच्या टोकावर कडक उभ्या बोंडाला माझ्या बोटांनी दाबलं.

एक हुंदका देत, तेजु “नाही, नाही, नको मला, सोडा मला” ह्याचा घोष लावून होती. माझा हात खाली सरकला आणि तिच्या दोन पायांमधल्या ओल्या खजिन्याला लागला. तेजु पुन्हा किंचाळायला लागली. मी पायांमधली lace पँटीची भिजलेली बारीक पट्टी बाजूला ओढली आणि तिच्या यौन स्वर्गाचा वाहता झरा मोकळा केला.

तेजुने मला आणखी एक आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला जेव्हा मला जाणवले की तिनं तिची पुच्ची अगदी साफ गुळगुळीत ठेवली होती. मी माझ्या सोट्यावर ची सुपारी यौन स्वर्गाच्या दारावर टेकवली आणि तेजुच्या किंचाळी ने माझ्यातला शिकारी सुखावला.

“नाही…वाचवा… आहहह… “

काय करणार, शिकारी आणि शिकार ह्यांच संभाषण हे असेच असतं. तेजुची ती किंचाळी मला जेमतेम ऐकू येत होती. माझ्या उजव्या हाताने मी परत एकदा तेजुचे केस धरले. तिची मान सरळ धरून माझं डोकं वर केलं. तिचा सगळ्यात किंमती खजिना लुटताना मला तिचा एक एक भाव बघायचा होता.

“नक्को… नाही… पाया पडते… थांबा… “

माझी सुपारी त्या अरुंद बिळाला पसरवत अर्धी आत शिरली.

तेजुचे डोळे विस्फाळले, “नाही… ” हा शब्द मला स्वच्छ ऐकू आला कारण तो माझ्या साठी होता, ओरडून जगासाठी नव्हता.

मी माझ्या सोट्यावरचे वजन वाढवले. माझ्या सुपारीला तिच्या गुप्त धनाच्या तकलादू पहारेकार्याने अडवले. तेजुच्या कौमाऱ्याच्या पडद्यावर माझं वजन वाढू लागले आणि तेजु विव्हळू लागली. शिकऱ्याने शिकारीला खनजीर भोसकली.

“आ… आ… आ… ई… ई… ई… हा… हा…हा… हा…”

माझी खनजीर पहारेकार्याच्या चिंधड्या चिंधड्या करून आत धनाच्या गरम उबदार पेटार्यात दाखल झाली होती. तेजु तिच्या फाटकेलेल्या पडद्याच्या वेदनेची दखल घेत असताना मी माझ्या सोट्याचा बुंधा तिच्या पुच्चीवर दाबत होतो. तेजु ओक्साबोक्शी रडू लागली.

“नाही… नाही… नाही… तुम्ही मला खराब केलं… मी तुमचं काय बिघडवलं होतं… मला असं का केलं… आता मी काय करू…”

तेजुचे शरीर मात्र तिचं ऐकत नव्हतं. माझी खनजीर आत राहून तिची प्रत्येक हालचाल मला जाणीव करून देत होती. तेजुची पुच्ची पाझरायला लागली होती, तिची कंम्बर थोडं थोडं हलून मला जागा देत होती.

मी माझा सोटा सुपारी पर्यंत बाहेर काढून, एक जोरदार फटका देत आत खुपसला.

“आआ…ईई….ग…. आआह”

आता मी न थांबता तेजुला फटकवायला सुरुवात केली. तेजु रडत होती, हुंदके देत होती पण बारीक प्रमाणात कम्बर हलवून प्रतिसाद सुद्धा देत होती.

माझ्या प्रत्येक फटक्या बरोबर ती श्वास घेत आणि सोडत होती.

“आ…हा…आ…हा…आ…हा…”

माझे फटके वाढले तशा तिच्या वेदना कमी झाल्या आणि मी तिचे केस सोडून तिला मान हलवायची मुभा दिली. तिच्या गालावर kiss करून तिच्या कानात प्रोत्साहन बोलू लागलो.

तेजु रडत होती आणि मी माझी घोडदौड चालू ठेवली. तेजुची कोरी करकरीत पुच्ची मला घट्ट धरून पिळत होती. तिच्या ह्या घट्ट उबेत मला झडणं पण शक्य होत नव्हते. पण ह्या खेळात शेवट येणारा जिंकतो म्हणून मी फटके चालू ठेवले. 10 मिनिटांच्या रक्तरंजीत युद्धानंतर तेजु मान झटकू लागली.

“सर, थांबा… काहीतरी होतंय…”
“आ… आ…. ईई…….ग……..”

तेजु अशी झडली की ती सगळं अंग सैल सोडून पडली. तिच्या पुच्चीची पकड थोडी सैल पडली आणि मी झडलो. माझ्या चिकाच्या धारा तिच्या योनीला धुवून काढू लागल्या. माझी गरमी तिच्या उबेत मिसळली आणि तेजु शुद्धीवर आली.

क्रमशः
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
९.

तेजु मोठयाने रडत होती पण मला त्यात रस नव्हता. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि माझ्या सोटा बाहेर काढला. तेजुची चड्डी सरळ करून मी माझं हत्यार बघितलं.

रक्तात माखलेला माझा लवडा बघून एक जंगली सुख किंवा अभिमान वाटला. माझ्या आयुष्यातील 2 समान आणि वेगळे प्रसंग ह्यांची तुलना मनात आली. 21 वर्षांच्या तरूण आणि 18 वर्षांची बायको, अंधेरी खाली, चादरी खालुन चड्डी उतरवली, साडी वर करून एका ताठ बाहुली ची सहनशीलता. पुढे सुद्धा तिनं कधी कपडे काढून दिले नाही. 3 महिन्यात गरोदर झाली आणि तेव्हा पासून वेगळी झोपू लागली. कधी 15 दिवसातून एकदा जोर धरला तर मान वळवून करायचे आहे ते करा हा सोशिक भाव करून पडून रहात.

आणि मग तेजु, 40 वर्षांच्या आता अनुभवी पुरूषाला मिळालेला एक अकल्पनिय खजिनाच. ते मादक कौमार्य, त्याची केलेली जंगली शिकार आणि त्यातही तिच्या कडून येणारा प्रतिसाद. आह हा हा, काय बोलावं ह्या नशिबाला.

तेजु चादरी ला छातीशी गुंडाळून हुंदके देत होती. मी तिच्या मागुन तिला जवळ ओढले तर ती अंग चोरू लागली. मी तिच्या सफेद ब्राच्या पट्टी वरून kiss करत तिच्या मानेकडे सरकलो. तिला जवळ घेत तिला सांगितले की मला खुप मज्जा आली आणि इतकी मज्जा आधी कधीही आली नव्हती. ती इतकी छान आहे की तिच्या पासून दूर रहाणं शक्य नाही.

तेजु- “झालं ना तुमच्या मनात होतं ते? मग आता मला जाऊ द्या. मला नाही रहायचं इथे. मला घरी जायचं आहे. तुम्ही मला तोंड दाखवण्याच्या लायक नाही सोडलं, आता मला जाऊ द्या.”

रवी- “अगं वेडे, आता कुठे मज्जा सुरु झाली आहे. मला माहित आहे की तुला सुरवातीला त्रास झाला पण नंतर तुला पण मज्जा आली. आता त्रास नाही फक्त मज्जाच मज्जा.”

मी चादर ओढून बाजूला केली आणि तेजुला बघू लागलो. केस विस्कटलेले, उजवा कान लाल झाला होता, पण बाकी सगळे अतिशय सुंदर दिसत होते. मी तिला जवळ घेऊ लागलो तर ती चवताळून उठली. मला नखं मारण्याचा प्रयत्न केला. मी तेजुला उपडं पडलं आणि तिचं तोंड उशीवर दाबलं. तेजुचा श्वास अडला आणि ती धडपड करू लागली. मी तेजुच्या ब्रा ची पाठीची पट्टी उघडली आणि तिचे हात तिच्या ब्रा ने बांधले. तेजु परत सरळ झाली होती ती हात जोडून विनवणी करू लागली.

तेजु- “झालं ना तुमचं, मग आता आणखी त्रास देऊ नका ना. मी नाही काही करणार. कुणालाही नाही सांगणार. मला जाऊ द्या ना. मला माझी आई पाहिजे. मला जाऊ द्या.”

मी तेजुचे पाय फाकवले. पुच्चीवरची सफेद पँटी लाल झाली होती. मी तेजुची पँटी ओढून खाली उतरवली.

तेजु रडू लागली- “नको, सोडा मला. दुखतंय… “

मी तिच्या पायांमधल्या ओल्या ओठांवर लक्ष केंद्रित करून होतो. तेजु च्या पुच्चीच्या पाकळ्या रक्त आणि विर्याच्या मिश्रणात माखलेल्या होत्या. हे मी केलं ह्याचा मला अभिमान वाटत होता.

तेजुनी माझी नजर हेरली आणि बोलली,- “झालं ना मना सारखं. मला नासवलं, खराब केलं. तुमचं काम झालं, आता मला जाऊ द्या.”

मी तेजुचे बांधलेले हात वर करून माझ्या मानेमागे घेतले. आता तेजुचा चेहरा माझ्या समोर होता आणि मी जवळजवळ तिच्या मिठीत. तेजु स्वतःला माझ्या पासून लांब करू लागली आणि तिची ती धडपड पाहून मी परत उत्तेजित झालो.

तिला परत जवळ ओढून तिच्या कानात बोललो,- “राणी, आता तर खेळातला पहिला खो दिला आहे. रात्र वैऱ्याची आहे आणि तो वैरी मीचं आहे.”

असं म्हणून मी तिला माझ्या अंगाखाली परत घेतली. तिच्या काखेतून हात घालून तिचे खांदे घट्ट धरले आणि माझी तलवार तिच्या जखमी फुलावर दाबली. तेजु ओरडू लागली, रडू लागली पण मी तिच्या मानेवर kiss करत माझी तलवार तेजुच्या उबदार बिळात म्यान केली.

आता आत शिरतांना कसलाही अडथळा उरला नव्हता पण तिची फाटलेली पुच्ची दुखत असल्यास तेजु कण्हत होती.

माझ्या फटक्यांचा आवाज तिच्या वेदनेच्या सुस्काऱ्या बरोबर मिसळत होता.

“उन्हहह… फट. उन्हहह… फट. उन्हहह… फट.”

मी माझी मान खाली केली आणि तेजुच्या दुर्लक्षित गचके घेणाऱ्या उरोज न्याहाळले. त्याच्याशी खूप खेळायचं होतं, त्यांच्या वर प्रेम करायचं होतं पण कठोर मनानं ते मी नंतर करायचं ठरवलं. तेजु तिच्या बांधलेल्या हातानी माझे केस ओढत होती. मी पण मान वर करून तिच्या डोळ्यात बघून तिला फटके देऊ लागलो. तेजुच्या डोळ्यात भीती, राग, दुःख आणि वेदनेच्या भावांना एक वासनेची छटा होती. माझ्या फटक्यांबरोबर तेजुच्या पुच्चीत रस वाढला. माझ्या फटाक्यांना ती बुळबुळीत ऊब मदत करू लागली. मला मजा येऊ लागली. माझ्या वासनेची धुंदी वाढली आणि मी पूर्ण सोटा सुपारीच्या टोकापर्यंत बाहेर काढून परत आत खुपसत होतो. अशा long shots ने माझं झडणं उशिरा होणार होतं पण तेजुला मात्र पूर्ण ‘फाडु’ मजा मिळणार होती. तेजु मान झटकत होती, मिळणाऱ्या शरीर सुखाला नाकारण्याचा प्रयत्न करीत होती पण ते शक्य नव्हतं. मी आताच झडलो होतो म्हणून मी काही केल्या लवकर झडणार नव्हतो पण तेजुच्या बाबतीत हे बिलकुल उलटं होतं. तेजु थोड्या वेळापूर्वी झडली होती आणि तिला अजून थंडावली नव्हती. 5-7 मिनिटं माझे वार झेलल्यावर तेजुचं अंग कडक होऊ लागले. तिनं मला स्वतःहून मिठीत घेतले आणि कम्बर हलवून प्रतिसाद देऊ लागली. मी माझे फटके चालू ठेवले. आणखीन 2 मिनिटं फटके खाऊन तेजुचं पाणी सुटलं.

“आ… ई… ई…. आह..”

तेजु झडली आणि मला हसताना बघून लाजली. माझ्या खांद्यावर तोंड लपवून मला चावली.

रवी- “आह. अरे वाह, तू तर फारचं हुशार निघाली. पहिले एकट्याने मजा घेतली आणि आता मला त्रास देते.”

तेजु- “कसली मजा? तुम्ही मला जबरदस्ती असं केलं. आता बाजूला व्हा. मला जाऊ द्या.”

रवी- “डार्लिंग, हा जोडीचा खेळ आहे. बघूया कोण जास्त हरते ते.”

तेजु- “सर, परत आता करू नका. बस झालं तुम्ही केलं ते. मला अजून सहन होणार नाही.”

रवी- “तू अजून खूप नवखी आहेस गं. पुरुष जास्त करू शकत नाहीत पण स्त्रिया कितीही वेळा मजा घेऊ शकतात. आता तूच बघ आणि सांग.”

असं बोलून मी माझ्या फटक्यांचा वेग वाढवला. सपासप चाललेले वार तेजुला विचार करून देत नव्हते. तेजु आता एक मुलगी नसून, वासनेच्या समुद्रात आपलं पहिलं स्नान करणारी स्त्री होती. माझ्या फटक्यांबरोबर तेजु मधली रती (कामदेव ची बायको) जागृत झाली. तेजुने आपल्या पायांच्या मिठीत माझी कम्बर धरून एकाच वेळी मला जवळ ओढले आणि माझ्या लवड्याला आत हल्ले करायला मोकळी जागा करून दिली.

माझ्या फटक्यांचा तोल जाऊ लागला. मी परत झडायला येऊ लागलो. मी तेजुला जवळ ओढून तिला आत पर्यंत हेपत होतो. माझ्या प्रत्येक shot ला तेजु चोख प्रतिसाद देत होती. मी तेजुला kiss करू लागलो. तेजु मला पूर्ण सहकार्य देत होती. माझी जीभ तिच्या जिभेला स्पर्श करताच तेजु शहारली आणि परत झडली.

मी माझे फटके चालू ठेवले. तेजुला kiss करत होतो, तिचे केस कुरवाळत होतो. तेजु सुद्धा मला प्रतिसाद देत होती, आपल्या बांधलेल्या हातांनी माझे केस धरत होती. आपल्या मांड्यांच्या मिठीत मला जवळजवळ बंदिस्त केले होते. त्यामुळे माझे shot आता जास्त बाहेर नव्हते आणि मी झडायला आलो.

रवी- “तेजु, माझी राणी, माझं होत आलं आहे. आता मी हरणार आहे.”

तेजुला वासनेच्या पडद्या आड ह्याचा अर्थ समजायला वेळ लागला खरा पण मग तिने मला दूर लोटायला सुरुवात केली.

तेजु- “नको सर, थांबा. आत नका करू. मी पोटुशी होईन. मला दिवस जातील. मला तुमचं मूल होईल. असं नका करू.”

तेजु माझ्या मनात अचानक गरोदर दिसली. अशीच नागडी पण पोट फुगलेलं, बॉल दुधाने भरून वाढलेले आणि जड झालेले. ही माझी करामत असा विचार मनात आला आणि मी तेजुला मिठीत घेऊन शेवटचा खोल शॉट मारला.

गर्मीच्या फवाऱ्यांनी तेजुच्या ओटी पोटाला तुडुंब भरलं आणि तेजु “नाही… “ ओरडून झडत बेशुद्ध झाली.

मी थोडा वेळ असाच तेजुवर पडून राहिलो पण निसर्ग माणसाचं ऐकत नाही. माझा सोटा आता नरमला आणि तेजुच्या गरम ऊबदार पुच्चीतून बाहेर पडला. मी खाली बघितलं तर परत थोडं रक्त माझ्या सोट्यावर लागलं होतं. तेजुच्या पुच्चीतुन वाहणाऱ्या कामरसांच्या झऱ्यालाही रक्ताची लाली होती. मी अलगद तेजुचे हात सोडवले आणि तिच्या सफेद ब्रा ने तिच्या गुप्त धनाच्या पाकळ्या पुसल्या. ब्रा च्या दोन्ही बाजूंना रक्त मिश्रीत वीर्याचे डाग लागले.

मी तेजुला मिठीत घेतले तिचा उजवा पाय माझ्या उजव्या पायाखाली घेत तिचा डावा पाय माझ्या पायावर घेतला. ह्याने तेजु रात्रीत निसटू शकणार नाही आणि माझी मांडी तिच्या छकुली ला घासत उत्तेजित ठेवेल.

क्रमशः
 

Lefty69

Member
Messages
169
Reaction score
199
Points
43
१०.

शनिवार सकाळी 6

नेहमीच्या सवयीने मी उठलो आणि सुखाचा धक्का बसला. नागडं झोपायची सवय नसल्याने तेजु मला चिकटून माझ्या उबेत झोपली होती. मनातला सैतान जागा झाला आणि माझा सोटा उठला. मी हळूच तेजुला सरळ झोपवून तिचे पाय फाकवले. आता हात पाय पसरून झोपलेल्या तेजुच्या अंगावर अलगद असा पडलो की माझ्या भार डाव्या हातावर होता तर माझा लवडा माझ्या उजव्या हातात होता. मी हळू हळू माझ्या लवड्याचे टोक तिच्या बिळाच्या तोंडावर फिरवू लागलो आणि तिच्या तारुण्याची स्वप्न वाढवू लागलो.

तेजु झोपेतच उत्तेजित होऊ लागली आणि तिच्या कामरसांच्या झऱ्याला सुरुवात झाली. तेजुची झोपी चाळवली आणि ती उठायच्या आत मी हल्ला चढवला. तेजुच्या अंगावर पडत मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत खुपसला. रस्ता नवीन होता आणि बिळ अरुंद होतं पण गडी नवखा नव्हता. मी आत शिरताच तेजु खडबडून जागी झाली आणि ओरडू लागली.

ऐकणार कोण होतं? मी फटके द्यायला सुरुवात केली. माझ्या प्रत्येक गचक्या बरोबर तेजु हुंदके देत होती पण आता मात्र तिनं विनवण्या करायच्या बंद केल्या होत्या. आपल्या हातानी तिने तिचे बॉल झाकले होते जणू काही ते दिसले नाहीत तर हा तिचा बलात्कार नाही. प्रत्येक झटक्या बरोबर तिचे सुंदर बॉल थोडं बाहेर डोकवायचे आणि परत तिच्या हातात लपायचे. पुरुषांच्या सकाळी होणाऱ्या उत्तेजनाला Morning Wood म्हणतात आणि त्याच काठीने मी तेजुची पुच्ची कुटून काढली. तेजु मान वळवून खिडकी बाहेर बघत माझे हिसके घेत होती. तिच्या शरीराचा प्रतिसाद मात्र लपत नव्हता. तेजु उत्तेजित होती आणि तिच्या स्त्री रसांचा झरा तुडुंब वहात होता. नकळत तेजुनी तिचे गुडघे उचलून पाय अधिक फाकवत मला जागा करून दिली. थोड्या वेळाने फटके खात तेजुचं अंग कडक होऊ लागले आणि ह्याचा अर्थ समजून तेजु रडू लागली. पण तिच्या अंगावर तिचा ताबा नव्हता आणि काही क्षणात तेजु एक श्वास सोडत झडली.

तेजुच्या डोळ्यात अश्रू आले आणि तिच्या नाकावरून वहात ते गादी वर पडले. बलात्काराच्या वेदने पेक्षा जास्त त्रासदायक हे होते की त्यात तिला सुख मिळत होते. ती होणाऱ्या अनुभवाला वाईट अनुभव बोलू शकत नव्हती. तेजु अशीच पडून राहिली, रडत राहिली आणि झडत राहिली.

मी काही तरुण राहिलो नव्हतो, रात्री 2 वेळा झडल्या मूळे आता मला झडणं कठीण झाले होते. पण पोट भरल्यानंतर शिकार करणार नाही तो सिंह आणि त्या नंतरही जो शिकार करेल तो माणूस. मी तेजुला हेपत राहिलो. तेजु झडून झडून थकली पण मी थांबलो नाही. शेवटी एक तासाने माझा बांध फुटला आणि माझ्या बंदुकीतून थोडी पिचकारी उडाली.

आत पसरलेल्या उबेने काय घडले ते समजून तेजु आणखी रडू लागली. मी उठून बाजूला झालो आणि तेजुची मैना बघितली. आता आत फट पडली होती. कालची कळी उमलून फुलासारखी दिसत होती. आणि फुला सारखं त्याच्या मधला रस माझ्या भुंग्याला बोलावत होता.

तेजुनी अंगावर चादर ओढून घेत हात जोडले,

“झालं ना तुम्हाला पाहिजे होतं ते? आता मला जाऊ द्या. मला नाही थांबायचं इथे, मला घरी जायचं आहे. Please मला जाऊ द्या.”

रवी-“ठीक आहे राणी, तू जा. तू बोललीस तसं आता मला आणखीन करता येणार नाही माझं करून झालं. पण माझ्या 2 अटी आहेत.
1 तू मला kiss करायचं. छान मस्त रोमँटिक kiss.
2 सकाळी व्यायामाचे जे कपडे आणले आहेत ते कपडे घालून जा.”

तेजुने अनिच्छेने माझ्या जवळ येत अलगद माझ्या ओठांवर आपले ओठ लावले. मी थोडा जोर देताच ती मागे झाली आणि मग बेड वरून खाली उतरून ब्रा पँटी शोधू लागली. मी हसत तिला अगदी तिच्या सेट सारख्या नवीन सेट दिला. थोडं आश्चर्याने बघत तिने तो सेट घेतला आणि स्वतःच्या रूम मध्ये गेली.

हळूच दबक्या पावलाने तेजु खाली हॉल मध्ये आली तर मी तिथेच बसलो होतो. हिरव्या tight t shirt आणि राखाडी jogging पॅन्ट मध्ये तेजु चांगली दिसत होती. केस अस्ताव्यस्त होते आणि उजवा कान लाल होता बाकी गैर काही दिसत नव्हतं.

मला बघून तेजु घाबरली, थबकली पण मी तिला अडवलं नाही तसं दार उघडून ती पळत बाहेर गेली.

क्रमशः
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!