• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Erotica ಅಮ್ಮ-ಮಗನ ಕಾಮದಾಹ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೇದಾಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ


  • Total voters
    15

Manu raj

New Member
6
6
4
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4ಜನ ಇರುವುದು ನಾನು, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ,, &ತಂಗಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಯಾದರಿಂದ ನಾವು ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೇವು.
ನನ್ನ ಕತೆಯ ಹೀರೋಯಿನ ಬೇರೇ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಅವಳ ಹೆಸರು ರೂಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯದಲೂ ರೂಪವಂತೇ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೊಲೆಗಳು & ತಿಕವನು ಹೊಂದಿದಳು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ದೇಹದ ಸೂತ್ತಳತೆ 38-24-34 ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ( ಪ್ರಿಯ ಅಂಜಲಿ ರಾಯ್ ) ತರಹ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದರಿಂದ. 3-4 ದಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮದು ಸುಮಾರು 5 ಎಕ್ಕರೆ ತೋಟವಿದೆ. ತೋಟದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು & ಅಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೊಜ್ಜು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣ ತೋಟಕೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೋಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ನಾನು v shape ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೋಟಿದ್ದೆ.. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಂದಳು ನನ್ನನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗರಬಡಿದವಳಂತೇ ನಿಂತಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಡ್ಡಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯ ಗುರುತು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಸೋಪ ಅನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಉಜ್ವಲು ಪರದಾಡುತಿದೆ ಅದನು ನೊಡಿದ ಅಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಕೊಡು ನಾನು ನೀನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸೋಪ್ ಹಚುತೆನೆ ಎಂದಳು. ನಾನು ಸೋಪ್ ಕೊಟು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತೇ. ಅಮ್ಮ ಸೋಪ್ಅನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸವರುತಿದಳು. ಇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬೆನಿಗೇ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಮದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು ಅನಿಸುತೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಉಜ್ಜಿದರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ನನ್ನ ಬೇನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ. ಎಸ್ಟೋತು ಅಮ್ಮ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚೆತ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಎಂದು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತೊಳೆದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಟವೆಲ್ ಸುತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕಳಚಿ ಬೇರೆ ಚಡ್ಡಿಯನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ನೊಡಿದಾಗ ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಗಳನಕಳು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ಅನಿಸುತೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಲಗಿರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೊ ನನ ಹೆಸರು ಕರೆದ ಹಾಗಯಿತು ಕಣ್ಣು ತೆರದು ನೋಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಂತಿದಾಳೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಉರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಬ್ಳಗೇ ಮಲಗಲು ಭಯವಾಗುತೆ ನಾನು ಇಲೇ ಮಲಗುತೆನೆ ಎಂದಳು. ನಾನು ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮಂಚದ ಮೆಲೆ ಪಕಕೆ ಸರಿದು ಮಲಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಥ್ರೂಂಗೆ ಹೊಗಿ ಬಂದು ಮಲಗಬೇಕದರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಪಕಕೆ ಸರಿದು ಆವಳ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳು ಕಾನ್ತ ಇತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನು ನೋಡುತ ನನನೆ ನಾನು ಮರೆತು ಹೋದೆ. ನಂತರ ಅವಳು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಮಲಗಿದೆ.
ನಾನು ಮನೆಯಲಿ ಇದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೇಕಂತಲೇ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನು ಪಕ್ಕಕೆ ಸರಸಿ ಮೊಲೆಗಳ ಸಿಳನ್ನು ಕಾನಿಸುತ್ತಿದಳು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಒಲಿಸಿ ಕೂಳುವದರಲಿ ಕಳೆದವು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ 5 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮೊದಲ 2 ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಮ್ಮ ನನನು ಒಲಿಸಿಕೂಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಿದಳು. ಇನು ಈ ರೀತಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ. ನಾನಾಗೇ ಮುಂದುವರೆಯ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸದಳು 3 ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಟವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗಲು ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯೆಯಲಿ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಹಿಡಿದು ಬಂದುಳು. ಅಮ್ಮನನು ಕಂಡ ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತೆ. ಅಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಲೋಟವನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ ಕೊಡುತ ತಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿ ಎಂದಳು. ಆಗ ಬೇಸಿಗೆ ಇದ ಕಾರಣ ನಾನೂ ಲುಂಗಿ&ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ನಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ನೋಡುತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಲು ಕೂಡಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕಳುತೆನಿ ನೀನೇನೂ ಬೇಜಾರು ಮಡಿಕೋಳುವದಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಎಂದಳು.
ನಮಿಬ್ಬರ ಮಾತು ಕತೆ ಈ ಕೇಳಗಿಂತಿದೆ
ನಾನು – ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನೋಡುತಿದೆನಿ ಯಾವಗಾಲೂ ಯೋಚನೆಯಲಿ ಇರುತಿಯ ಏನಾಯ್ತು.
ಅಮ್ಮ – ಏನಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ನಾನು ಯಾವಗಾಲೂ ನೀನ ಬಗೆ ಯೋಚಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು – ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನಾ ಯಾಕಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ – ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡವ್ವನಾಗಿದಾನೆ ಇ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚನೆ.
ನಾನು – ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಯವುದೇ ಕಷ್ಟ & ತೊಂದರೆ ಬಾರದಂತೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೊಡೀಕೊಳುತ್ತಿದಾರಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ – ನಾನು ಹೇಳೂತಿರುವದು ಹಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾಗುತಿಲ್ಲ.
ನಾನು – ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತೆನೇ.
ಅಮ್ಮ – ಈಗ ನಾನು ನಂಬಿರೊದು ನೀನೊಬ್ಬನನೇ. ಈಗ ನೀನೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೆಕು. ಈ ವಿಷಯವನು ನಿನು ಯಾರಮುಂದೆಯು ಹೇಳಬಾರದು.
ನಾನು – ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾರ ಮುಂದೆಯು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅಮ್ಮ – ಮಗನೆ ನಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮತನಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗದೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು
ನಾನೂ – ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನೆ ನೋಡುತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮತೇ ತನ್ನ ಮಾತನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು
ಅಮ್ಮ – ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖವು ದೊರೆಯುತಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಇಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದೂಂದಿಗೇ ನೀನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ.
ನಾನೂ – ಏನಮ್ಮ ಆ ನಿರ್ಧಾರ.
ಅಮ್ಮ – ಅದು ಮಗನೇ ಇವತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನೀನ ತಾಯಿ ಎನುವದನು ಮರೆತು ನನಗೆ ಕಾಮಸುಖ ಕೊಡು ಎಂದಳು.
( ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತನ ಮನಸಿನಲಿ ಎನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುತಾಳೊ ಅದನು ಮರೆ ಮಾಚದೆ ಮಾತನಾಡುತಿದಳು
STRIGHT FARWORD )
ನಾನೂ – ಅಮ್ಮನ ಈ ಮತುಗಳನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾದೆ.
ಅಮ್ಮ ನನ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದಳು.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನಿನು ಏನು ಹೆಳುತ್ತಿರುವೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವದು ತಪ್ಪು ಎಂದೇ.
ಅಮ್ಮ – ಯಾವದು ತಪ್ಪು ಮಗನೇ. ಮಗನಾದವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದು ತಪ್ಪೇ ಎಂದಳು.
ನಾನೂ – ಮಗನದವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು ಸಂತೋಷ ದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುವದು ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರೆ ಮಗನು ತಾಯಿಯನು ಈ ರೀತಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದು ತಪ್ಪು ಎಂದೆ.
ಅಮ್ಮ – ಗಂಡನಿಂದ ದೊರೆಯದ ಸುಖವು ಮಗನಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳುತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಂದಲು ಈ ಕಾಮ ಸುಖ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಳತೊಡಗಿದಳು.
ನಾನೂ – ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಕಿ – ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರವಯಿತು
ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನು ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸುವದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆನೆ ಆದರೆ ಈ ಸುಖ ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವದು ಇದೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಇದೆ ಕೊನೆಯಾಗ ಬೇಕು. ಮತೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದೇ.
ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನು ಕೆಳುತ್ತಿದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಕಂಡೆ.
ನಾನೂ – ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರತವು. ನಾನೂ ಅಮ್ಮ ಆಟವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೊನವೇ ಎನಲು ಅಮ್ಮ ನಾಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು.
ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನು ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯಲೀ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟೇ. ನಂತರ ಅವಳ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗು ಮುತ್ತಿಟು ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ನನ ಬಲಗೈನ ತೋರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯನು ನನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸವರಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೂ ನಿದಾನಕೆ ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ನಿದಾನವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನು ನನ್ನ ಚೀಪುವಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೇಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯನು ಚೀಪಿ ಅವಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಮತೇ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತೇ ನನ್ನ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು ಅವಳು ಚೀಪ ತೊಡಗಿದಳು. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ತುಟಿಗಳು ಬೆರತ್ತಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಿಲು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಸೇರಿತು. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಕೈ ಅಮ್ಮನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸೀರೆಯ ರವಿಕೆಯನು ಸರಿಸಿದೆ ರವಿಕೆಯು ಜಾರಿ ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಗಳು ಅವಳು ತೂಟ್ಟಿದ ಜಂಪರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲು ಕಾಯುತ್ತಿದವು. ಅವಳ ನಿಗಿರಿದ ಮೊಲೆ ತೊಟುಗಳು ಜಂಪರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾನುತ್ತಿತು. ನಿದಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ಹಾಗು ತುಟಿಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವದನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನು ನನ್ನ ಲುಂಗಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲೆನೆ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಲು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ತಡೆದು ನಾನು ಹೇಳುವತನಕ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನಾನು ಮೊಲೆ ಸವರತೊಡಗಿದರಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಉದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೂ. ಮುತ್ತು ಕೊಡುವದನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನು ನೊಡುತಾ ಅಮ್ಮ ಜಂಪರ್ ಬಿಚ್ಚಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅಮ್ಮ ಚೀ ಹೋಗೋ ಪೋಲಿ ಅಂದಳು.
ನಾನೂ ನಿದಾನವಗಿ ಅಮ್ಮನನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಮಲಗಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿ ಮುತ್ತನು ಕೊಡುತಾ ಕೈಯಿಂದ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳನು ಸವರುತ್ತಿದೆ.
ಅಮ್ಮ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತಿದಳು ನಾನು ಕೆಳ ಸರಿದು ಜಂಪರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಯ ಸಿಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ ಒಂದು ಕೈ ಯನು ಕೆಳ ಸರಿಸಿ ಅವಳ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಸೊಂಟವನು ಸವರುತ್ತ ಅವಳ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನು ಇಟ್ಟು ಆಟವಾಡತೊಡಗಿದೆ.
ಹಾಗೇ ಕೆಳ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಖವಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹೊಂಕಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕ ತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನನ್ನ ಇ ನೇಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ಯಿಂದ ತಲೆದಿಂಬನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಳು. ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾದವನು ಇನೊಂದು ಪಾದದಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಜಂಪರ ಬಿಚ್ಚಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾಚುತ್ತ ಹೂ ಎಂದಳು
ನಾನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಜಂಪರಗೇ ಕೈಹಾಕಿ ಎಳೆದೆ ಅಮ್ಮನ ಜಂಪರನ ಗುಂಡಿಗಳು ಹರಿದುಹೋದವು ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಬಿಳಿ ಮೋಸಂಬಿ ಗಾತ್ರದ ಮೊಲೆಗಳು ಹೊರಬಂದವು ಅಮ್ಮ ಉದ್ರೆಕಗೊಂಡಿದರಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ( nipple ) ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸ್ಸಾಗಿದರಿಂದ ಬ್ರಾ ( bra ) ಹಾಕುತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಸೈಜ 38d ನಾನು ಮೊಲೆಗಳನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ನೋಡುತಿದಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖವನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು ಅಮ್ಮನ ಕೈಯನು ಮುಖದಿಂದ ತೇಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ ಕೆಳ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಚಿಪುತ್ತ ಇನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಯನು ಅಮಕುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲುಗಳನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದೆ.
ಅಮ್ಮನ ಉಸಿರಾಟ ಬರು ಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಿಚ್ಕೂ ಮಗನೆ ಹಿಚ್ಕೂ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಚ್ಕು ಆಹ್ಹ್. ಆಹ್ಹ್. ಅಮ್. ಅಮ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಅಂತ ನರಳುತ್ತ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡು ಮಗನೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನ ಹುಡಿ ಮಾಡು ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಅನುತ್ತಿದಳು. ಹಾಗೇ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಸುಕುತ ಇನೊಂದು ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಲಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಕಡಿಯುತಿದೆ.
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಅಮ್ಮನನು ಎದೆಳಿಸಿ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿದ ಜಂಪರನು ತೆಗೆದೇ ಅಮ್ಮನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧಭಾಗ ಬೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಕೊರಳಿನಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆತಾಡುತಿತ್ತು ತಾಳಿಯನ್ನು ಪಕಕೆ ಸರಿಸಿ ಮೊಲೆಯನು ಚೀಪುತ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲುಗಳನು ತೊಡೆಯ ವರೆಗೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊಲೆಗಳನು ಚೀಪಲು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿತು. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ತಾಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದೆ ತಾಳಿ ಕಿತ್ತು ನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾದ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು.
ಅಮ್ಮ – ಯಾಕೋ ತಾಳಿ ತೆಗೆದೇ.
ನಾನೂ – ಮೊಲೆಗಳನು ಚೀಪಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿತು.
ಅಮ್ಮ – ನನ್ನ ತಾಳಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದೆಯ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡಳು.
ನಾನು – ಸ್ವಾರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತ ತುಟಿಗೆ ಮುತು ಕೊಟ್ಟೇ.
ಅಮ್ಮ – ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ನನಗೂ ಕೊರಳಿನಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿತು. ನಿನ್ನ ಈ ಆಟ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
ನಾನೂ – ಅಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ ಮೊಲೆಗಳನು ಚಿಪುತಿದೆ.
ಅಮ್ಮ – ಮನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಯ್ದಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಮಜಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸುಖದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆರಿ ಕಾಮಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೊಣ.
ನಾನು – ಅಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತದೆ.
 

Manu raj

New Member
6
6
4
2
ನಾನು- ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೆಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿ ಬಾರೇ ನಿನನಗಿಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತೊರಿಸುತೆನೆ ಎನುತ ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಕುದಲನು ಕೈಯಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುತ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಕಚಿದೆ. ನಾನು ಕಚಿದ ರಭಸಕೆ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರು ತುಟಿಗಳನು ಕಚ್ಚುವದನು ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಚುಕತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮನನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಏಕ ವಚನಾದಲಿ ಮಾತಡತಿ ಎನೊ.
ನಾನು- ಅಮ್ಮನ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಟನು ಹೊಡೆದು ಹೌದು ಕಣೇ ಎಕ ವಚನದಲಿ ಮಾತಾಡತಿನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ ಅಮ್ಮ. ಮಗನ ರಂಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಎನ್ನುತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಯಿತು.
ಅಮ್ಮ- ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ರೇಕಿತಳಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಇನು ಕೆರಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮೈ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿದರೆ ಎನೊ ಮಾಡತಿಯ ಸಾಯಿಸ್ತಿಯಾ ಸಾಯಿಸು.
ನಾನು- ನೀನ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೆವಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಸ್ತಿನಿ ಎಂದವನೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ರೂಂನಿದ ಹಾಲ (hall) ಮುಖಾಂತರ ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನನು ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ನೀಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅದು ಹುಣೀಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡುತೊಡಗಿದಳು.
ಅಮ್ಮ- ನನನ್ನ ಯಾಕೊ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎನು ಗತಿ ಎಂದಳು
ನಾನು- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಇನು ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತಾರೇ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ. ನಾನು ಹೆಳಿದಹಾಗೆ ಕೆಳದಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿಯಾ.
ಅಮ್ಮ- ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದಲೇ ಎನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು- ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ (ಚಕಡಿ) ನಿಂತಿತ್ತು ಅದನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಕಡಿಯನು ನೀನು 50 ಸೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಯು ಮದ್ಯದಲಿ ನಿಲುವಂತಿಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ- 50 ಸುತ್ತ ನನಿಂದ ಆಗದು.
ನಾನು ಕೋಪದಲಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ 2 ಹೆಟು ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಾ ಚಕಡಿಯ ಸುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಮೈನ ಮೆಲ್ಬಾಗ ಬಟೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳ ದೊಡ್ಡದಾದ 38 d ಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರತೊಡಗಿದವು ಅಮ್ಮ 10 ಸೂತು ಹಾಕುವದರೊಳಗೆ ತೆಕು ಹತ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಇನಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದವು. ಸುಮಾರು 27 ಸೂತು ಓಡಿಡ ನಂತರ ನನಿಂದ ಇನ್ನು ಓಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ನಿಂತಳು. ಅಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತಿಕಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗು ಅಮ್ಮ 50 ಸೂತು ಓಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಳು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವನಿಯಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದಳು.
ನಾನು- ಏನೇ ಸಾಕಯ್ತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ನೀರು ಕೇಳತ್ತಿದಿಯಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ಕನ್ ಕರಗಿಸ್ತಿನಿ ಬಾ ಎನ್ನುತ ತಲೆಯ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ದರ-ದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂದು ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲಿ (hall) ತಳ್ಳಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೊಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ 4 ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೇ.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹಗ್ಗಗಳು ಯಾತಕೆ. ಹೆಳುತೆನೆ ಬಾ ಎನುತ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದೆಳಿಸಿದೇ. ನಮದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮನೆಯಾದರಿಂದ ಮನೆಯಲಿ 4 ಕಟ್ಟಿಗೇಯ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು 2 ಕಂಬಗಳ ಮದ್ಯ ನೀಲಿಸಿ ಅವಳ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಯನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತಿರುವೆ.
ನಾನೂ- ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತದೆ. ಎನುತ ಅವಳ 2 ಕಾಲುಗಳನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮತೆ ಬೆಡ್ರೂಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ.
ಅಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿದಳು ನನ್ನ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತೇ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಚಿಪತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಚಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ಹ್…. ಆಹ್ಹ್……. ಅಮ್…….. ಅಮ್… ಅಸ್…. ಅಸ್… ಆಹ್ಹ್…….. ಅಸ್…. ಎನುತಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಪಟಾ ಪಟಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾದವು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದೆ. ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಏನೇ ಮೊಲೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ಮೊಲೆಕೂಡಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. (ಅಂದಹಾಗೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಕಳು) ಎಷ್ಟು ಚಿಪಿದರು ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದೇ ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಗೌರಿಯದಾಗಿದರೆ 2-3 ಲೀಟರ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮ್ಮ- ನಾನು ಬಸುರಿಯಾಗಿಲವಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ನಾನವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗಾಗಿದರು ನೆಕ್ಕಲು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಬರುತಿತು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಗದ್ದದ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕೂತ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬಂದು ಮಂಡಿಯುರಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಆಳವಾದ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಬೆವರಿತು ಆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕುತ್ತ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚಗುತಿದೆ.
ಮೇಲೆದು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲಾದ ದೇಹದ ಭಾಗವನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಸ್….. ಅಸ್……. ಅಹ್ಹಹ್………. ಅಮ್…. ಅಮ್….. ಹ್ಹಹ್… ಹ್ಹಹ್………….. ಓಹೋ.. ಎಂದು ನರಳುತಿದಳು.
ನಾನು ಅಮ್ಮನನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳು ಎನು ಮಾಡುತಾಳೆ ಎಂದು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷವಾದರು ನಾನು ಎನು ಮಾಡದಿರುವದನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜಗುತ್ತ (ಎಳೆಯುತ್ತ) ನನಿಂದ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನನ್ನನು ಕೇಯಿ ಎಂದಳು.
ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನುತ್ತ ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ಲುಂಗಿಯನು ಕಿತ್ತೇಸೆದೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ v shap ಚಡ್ದಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ ಅಮ್ಮ ನಗುತ್ತಾ ಬೇಗ ತುಣ್ಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂದಳು.
ನಾನು- ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಲಂಗದ ಮೇಲಿಂದ ತುಲ್ಲನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿತು ಅಮ್ಮ ಉಜ್ಜು ಮಗನೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜು…… ಆಹ್ಹ್……. ಆಹ್ಹ್…. ಅಮ್… ಅಸ್ ಸ್… ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್…. ಹಾಗೇ ಎನುತ್ತ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ದೇಹವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ ಸ್ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಳು
ನಾನು ಏನಾಯ್ತೆ ರಸಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟನೆಯದು ಇದು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ 2ನೇಯದು. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ರಸ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಕನೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತುಲ್ಲಲಿ ಜ್ವಲಮುಖಿಯಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಸ್ಪೊಟಗೊಂಡು ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವನು ನಿದನಾವಾಗಿ ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಮೆಲೆತುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲನು ಸವರುತ್ತ ತೊಡೆಗಳನು ನೆಕ್ಕುತ ಅಮ್ಮನನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರೆಕಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳುತಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗಾಲು ಕಡೆಯ ಲಂಗದ ತುದಿಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಲಂಗವನ್ನು ಲಾಡಿ ಗಂಟಿನವರೆಗೂ ಹರಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೊ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಂಗವನ್ನು ಹರಿದೆ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಲಂಗದ ಲಾಡಿಯನು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ವಿ ಎಳೆದೆ. ಲಂಗವು ಜಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ರಸದಿಂದ ಕಾಚ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತು. ಅಮ್ಮನ ಕಾಚ ನೋಡುತ್ತಿದಂತೇ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ಅಮ್ಮನನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅವಳ ಬಿಳುಪಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟು ಒಂದು ತೊಡೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು ಕಾಚದ ಮೇಲಿನಿಂದಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್.. ಆಮ್… ಅಮ್…… ಸ್.. ಸ್.. ಎನುತ ಒದಾಡೂತ್ತಾ ಸೊಂಟವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲು ಅನವುಮಾಡಿದಳು. ಮೇಲೆದು ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತ ಕೈ ಯಾಡಿಸುತ್ತ ಅಮ್ಮನ ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ತು ಒತ್ತಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಕಾರದಲಿ ಇದ್ದ ಅವು ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಿದರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಿದವು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಕಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾನು ಕಿರುಚೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚು. ನೀನು ಎಷ್ಚೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನನಿಂದ ನಿನನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎನುತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದೆ ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳತೊಡಗಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟಾದರು ಬಿಡದೆ ಸಿಕ್ಕ_ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಕಾಚವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ತನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ-ಒಂದು ದಾರದ ಎಳೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದಳು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನು ದೈವ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದಳು. ಅಮ್ಮನನು ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒದಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಮ್ಮನು ತನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅಗಾದವಾದ ಕಾಡನು ಬೆಳೆಸಿದಳು (ಅಂದರೆ ಸಾಟ/ಕೂದಲು) ತುಲ್ಲ ರಸದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕುದಲುಗಳು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೀರಿ-ಮೀರಿ ಮಿಂಚುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿದಂತೇ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ರಸ ಮೆತ್ತಿತು. ಆ ಕೈಯನು ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಮುಸಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಟೂವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತು
ನಾನು- ಏನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಶಾಟ್ (ಕೂದಲು) ಬೆಳದಿವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೂತ್ತಿದರು ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಯಿಸ್ಕೊತಿನಿ ಅಂತ ತುಲ್ಲನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕುತಾನೇ.
ಅಮ್ಮ- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಕನೋ.
ನಾನು- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾ ನನಗೆ ಬೋಳಿಸಿದ ತುಲ್ಲು ಅಂದರೆನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನೀನು ದಿನವು ತುಲ್ಲನು ಬೋಳಿಸುವದನು ಎಂದಿಗು ಮರೆಯಲಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತೇ ಮಾಡುತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಶಾಟ (ಕೂದಲು) ಗಳನು ಹಿಡಿದವನೆ ಎಳೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಅಯ್ಯೊ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕನೊ ನೊವಾಗುತಿದೆ ಇನು ಯಾವತು ಶಾಟ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೊಳಿಸುತೆನೆ ಅಂದಳು.
ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿ ಚಿಪುತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚ್ಕೂಕುತ್ತಾ ಇನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜ್ತತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನರಳುತ್ತ ಆಹ್ಹ್… ಅಸ್……
ಅಮ್… ಹ್ಹಾ… ಹ್ಹ್ಹಾ ಅಯ್ಯೊ ಅಮ್ಮಾ……… ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್. ರಸ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ದಳಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಆಹ್ಹ್.. ಅಸ್.. ಆಹ್ಹ್ ಎಂದು ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತೊಡೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನು ಚಿಪುತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು (ಶಾಟ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಆಹ್ಹ್….. ಅಹ್ಹ್ಹ್….. ಅಮ್ಮಾ…. ಸ್…. ಸ್…. ಆಹ್ಹ್ ಎನುತ್ತ ಒಂದೋದೆ ಹನಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳತೊಡಗಿತು. ತುಲ್ಲ್ ರಸವು ಉಪ್ಪುಪಾಗಿದ್ದರು ಅದು ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತು. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಚುಗತೊಡಗಿದೆ ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತಿರಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ರಸ ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ದಳಾದಳು.
ಅಮ್ಮ- ಹ್ಹ…. ಅಹ್ಹಹ್…… ಸ್.. ಅಮ್… ಆಮ್ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ಕನೊ ಅಂದಳು. ಬರಲಿ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ತುಪ್ಪವನು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆನೆ ಎನುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೊ ಅಬ್ಬ್ ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್… ಅನುತ್ತ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಹನಿಯು ಬಿಡದಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನು ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿದೇ.
ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಅಮ್ಮನ ದೇಹ ನಡುಗಿಸುತ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಅಮ್ಮ- ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮೇಲೆದೆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಗದೆ ನನ್ನನು ನೊಡೀ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿ ಎಂದೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬೇಕು.
ನಾನು- ಹಾಗಿದರೆ ಸರಿ ಬಾ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ.
ನಾನು- ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಚಡ್ದಿಯೊಳಗಿದೆ ತಗೋ ಎಂದೇ.
ಅಮ್ಮ- ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಎಡ ಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಡ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ನಾನು ತಿಕ ಎತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಗುರುದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಣೊ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಇದರ ಅರ್ದ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದವಳೆ. ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾದ ತುದಿಯನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲು ಆಹ್ಹ್… ಅಮ್….. ಅಮ್… ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇತೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಅಮ್ಮನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಳದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಗಖ್ಕ್ ಗಖ್ಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋರುತಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ದು ರಸ ಬರುವಂತಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.
ಅಮ್ಮ- ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿಡು ಮಗನೆ ಕುಡಿಯುತೆನ್ನೆ.
ನಾನು- ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
 
  • Like
Reactions: Jaya.priya.

Pram

New Member
49
6
8
ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡುವೆ ಬರೆಯಿರಿ
 

hsrangaswamy

Active Member
870
188
43
2
ನಾನು- ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೆಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿ ಬಾರೇ ನಿನನಗಿಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತೊರಿಸುತೆನೆ ಎನುತ ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಕುದಲನು ಕೈಯಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುತ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಕಚಿದೆ. ನಾನು ಕಚಿದ ರಭಸಕೆ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರು ತುಟಿಗಳನು ಕಚ್ಚುವದನು ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಚುಕತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮನನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಏಕ ವಚನಾದಲಿ ಮಾತಡತಿ ಎನೊ.
ನಾನು- ಅಮ್ಮನ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಟನು ಹೊಡೆದು ಹೌದು ಕಣೇ ಎಕ ವಚನದಲಿ ಮಾತಾಡತಿನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ ಅಮ್ಮ. ಮಗನ ರಂಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಎನ್ನುತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಯಿತು.
ಅಮ್ಮ- ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ರೇಕಿತಳಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಇನು ಕೆರಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮೈ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿದರೆ ಎನೊ ಮಾಡತಿಯ ಸಾಯಿಸ್ತಿಯಾ ಸಾಯಿಸು.
ನಾನು- ನೀನ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೆವಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಸ್ತಿನಿ ಎಂದವನೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ರೂಂನಿದ ಹಾಲ (hall) ಮುಖಾಂತರ ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನನು ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ನೀಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅದು ಹುಣೀಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡುತೊಡಗಿದಳು.
ಅಮ್ಮ- ನನನ್ನ ಯಾಕೊ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎನು ಗತಿ ಎಂದಳು
ನಾನು- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಇನು ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತಾರೇ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ. ನಾನು ಹೆಳಿದಹಾಗೆ ಕೆಳದಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿಯಾ.
ಅಮ್ಮ- ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದಲೇ ಎನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು- ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ (ಚಕಡಿ) ನಿಂತಿತ್ತು ಅದನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಕಡಿಯನು ನೀನು 50 ಸೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಯು ಮದ್ಯದಲಿ ನಿಲುವಂತಿಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ- 50 ಸುತ್ತ ನನಿಂದ ಆಗದು.
ನಾನು ಕೋಪದಲಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ 2 ಹೆಟು ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಾ ಚಕಡಿಯ ಸುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಮೈನ ಮೆಲ್ಬಾಗ ಬಟೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳ ದೊಡ್ಡದಾದ 38 d ಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರತೊಡಗಿದವು ಅಮ್ಮ 10 ಸೂತು ಹಾಕುವದರೊಳಗೆ ತೆಕು ಹತ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಇನಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದವು. ಸುಮಾರು 27 ಸೂತು ಓಡಿಡ ನಂತರ ನನಿಂದ ಇನ್ನು ಓಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ನಿಂತಳು. ಅಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತಿಕಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗು ಅಮ್ಮ 50 ಸೂತು ಓಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಳು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವನಿಯಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದಳು.
ನಾನು- ಏನೇ ಸಾಕಯ್ತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ನೀರು ಕೇಳತ್ತಿದಿಯಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ಕನ್ ಕರಗಿಸ್ತಿನಿ ಬಾ ಎನ್ನುತ ತಲೆಯ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ದರ-ದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂದು ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲಿ (hall) ತಳ್ಳಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೊಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ 4 ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೇ.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹಗ್ಗಗಳು ಯಾತಕೆ. ಹೆಳುತೆನೆ ಬಾ ಎನುತ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದೆಳಿಸಿದೇ. ನಮದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮನೆಯಾದರಿಂದ ಮನೆಯಲಿ 4 ಕಟ್ಟಿಗೇಯ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು 2 ಕಂಬಗಳ ಮದ್ಯ ನೀಲಿಸಿ ಅವಳ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಯನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತಿರುವೆ.
ನಾನೂ- ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತದೆ. ಎನುತ ಅವಳ 2 ಕಾಲುಗಳನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮತೆ ಬೆಡ್ರೂಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ.
ಅಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿದಳು ನನ್ನ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತೇ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಚಿಪತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಚಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ಹ್…. ಆಹ್ಹ್……. ಅಮ್…….. ಅಮ್… ಅಸ್…. ಅಸ್… ಆಹ್ಹ್…….. ಅಸ್…. ಎನುತಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಪಟಾ ಪಟಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾದವು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದೆ. ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಏನೇ ಮೊಲೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ಮೊಲೆಕೂಡಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. (ಅಂದಹಾಗೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಕಳು) ಎಷ್ಟು ಚಿಪಿದರು ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದೇ ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಗೌರಿಯದಾಗಿದರೆ 2-3 ಲೀಟರ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮ್ಮ- ನಾನು ಬಸುರಿಯಾಗಿಲವಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ನಾನವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗಾಗಿದರು ನೆಕ್ಕಲು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಬರುತಿತು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಗದ್ದದ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕೂತ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬಂದು ಮಂಡಿಯುರಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಆಳವಾದ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಬೆವರಿತು ಆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕುತ್ತ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚಗುತಿದೆ.
ಮೇಲೆದು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲಾದ ದೇಹದ ಭಾಗವನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಸ್….. ಅಸ್……. ಅಹ್ಹಹ್………. ಅಮ್…. ಅಮ್….. ಹ್ಹಹ್… ಹ್ಹಹ್………….. ಓಹೋ.. ಎಂದು ನರಳುತಿದಳು.
ನಾನು ಅಮ್ಮನನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳು ಎನು ಮಾಡುತಾಳೆ ಎಂದು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷವಾದರು ನಾನು ಎನು ಮಾಡದಿರುವದನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜಗುತ್ತ (ಎಳೆಯುತ್ತ) ನನಿಂದ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನನ್ನನು ಕೇಯಿ ಎಂದಳು.
ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನುತ್ತ ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ಲುಂಗಿಯನು ಕಿತ್ತೇಸೆದೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ v shap ಚಡ್ದಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ ಅಮ್ಮ ನಗುತ್ತಾ ಬೇಗ ತುಣ್ಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂದಳು.
ನಾನು- ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಲಂಗದ ಮೇಲಿಂದ ತುಲ್ಲನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿತು ಅಮ್ಮ ಉಜ್ಜು ಮಗನೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜು…… ಆಹ್ಹ್……. ಆಹ್ಹ್…. ಅಮ್… ಅಸ್ ಸ್… ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್…. ಹಾಗೇ ಎನುತ್ತ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ದೇಹವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ ಸ್ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಳು
ನಾನು ಏನಾಯ್ತೆ ರಸಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟನೆಯದು ಇದು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ 2ನೇಯದು. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ರಸ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಕನೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತುಲ್ಲಲಿ ಜ್ವಲಮುಖಿಯಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಸ್ಪೊಟಗೊಂಡು ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವನು ನಿದನಾವಾಗಿ ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಮೆಲೆತುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲನು ಸವರುತ್ತ ತೊಡೆಗಳನು ನೆಕ್ಕುತ ಅಮ್ಮನನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರೆಕಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳುತಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗಾಲು ಕಡೆಯ ಲಂಗದ ತುದಿಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಲಂಗವನ್ನು ಲಾಡಿ ಗಂಟಿನವರೆಗೂ ಹರಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೊ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಂಗವನ್ನು ಹರಿದೆ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಲಂಗದ ಲಾಡಿಯನು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ವಿ ಎಳೆದೆ. ಲಂಗವು ಜಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ರಸದಿಂದ ಕಾಚ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತು. ಅಮ್ಮನ ಕಾಚ ನೋಡುತ್ತಿದಂತೇ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ಅಮ್ಮನನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅವಳ ಬಿಳುಪಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟು ಒಂದು ತೊಡೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು ಕಾಚದ ಮೇಲಿನಿಂದಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್.. ಆಮ್… ಅಮ್…… ಸ್.. ಸ್.. ಎನುತ ಒದಾಡೂತ್ತಾ ಸೊಂಟವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲು ಅನವುಮಾಡಿದಳು. ಮೇಲೆದು ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತ ಕೈ ಯಾಡಿಸುತ್ತ ಅಮ್ಮನ ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ತು ಒತ್ತಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಕಾರದಲಿ ಇದ್ದ ಅವು ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಿದರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಿದವು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಕಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾನು ಕಿರುಚೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚು. ನೀನು ಎಷ್ಚೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನನಿಂದ ನಿನನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎನುತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದೆ ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳತೊಡಗಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟಾದರು ಬಿಡದೆ ಸಿಕ್ಕ_ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಕಾಚವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ತನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ-ಒಂದು ದಾರದ ಎಳೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದಳು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನು ದೈವ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದಳು. ಅಮ್ಮನನು ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒದಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಮ್ಮನು ತನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅಗಾದವಾದ ಕಾಡನು ಬೆಳೆಸಿದಳು (ಅಂದರೆ ಸಾಟ/ಕೂದಲು) ತುಲ್ಲ ರಸದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕುದಲುಗಳು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೀರಿ-ಮೀರಿ ಮಿಂಚುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿದಂತೇ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ರಸ ಮೆತ್ತಿತು. ಆ ಕೈಯನು ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಮುಸಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಟೂವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತು
ನಾನು- ಏನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಶಾಟ್ (ಕೂದಲು) ಬೆಳದಿವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೂತ್ತಿದರು ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಯಿಸ್ಕೊತಿನಿ ಅಂತ ತುಲ್ಲನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕುತಾನೇ.
ಅಮ್ಮ- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಕನೋ.
ನಾನು- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾ ನನಗೆ ಬೋಳಿಸಿದ ತುಲ್ಲು ಅಂದರೆನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನೀನು ದಿನವು ತುಲ್ಲನು ಬೋಳಿಸುವದನು ಎಂದಿಗು ಮರೆಯಲಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತೇ ಮಾಡುತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಶಾಟ (ಕೂದಲು) ಗಳನು ಹಿಡಿದವನೆ ಎಳೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಅಯ್ಯೊ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕನೊ ನೊವಾಗುತಿದೆ ಇನು ಯಾವತು ಶಾಟ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೊಳಿಸುತೆನೆ ಅಂದಳು.
ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿ ಚಿಪುತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚ್ಕೂಕುತ್ತಾ ಇನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜ್ತತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನರಳುತ್ತ ಆಹ್ಹ್… ಅಸ್……
ಅಮ್… ಹ್ಹಾ… ಹ್ಹ್ಹಾ ಅಯ್ಯೊ ಅಮ್ಮಾ……… ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್. ರಸ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ದಳಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಆಹ್ಹ್.. ಅಸ್.. ಆಹ್ಹ್ ಎಂದು ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತೊಡೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನು ಚಿಪುತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು (ಶಾಟ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಆಹ್ಹ್….. ಅಹ್ಹ್ಹ್….. ಅಮ್ಮಾ…. ಸ್…. ಸ್…. ಆಹ್ಹ್ ಎನುತ್ತ ಒಂದೋದೆ ಹನಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳತೊಡಗಿತು. ತುಲ್ಲ್ ರಸವು ಉಪ್ಪುಪಾಗಿದ್ದರು ಅದು ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತು. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಚುಗತೊಡಗಿದೆ ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತಿರಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ರಸ ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ದಳಾದಳು.
ಅಮ್ಮ- ಹ್ಹ…. ಅಹ್ಹಹ್…… ಸ್.. ಅಮ್… ಆಮ್ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ಕನೊ ಅಂದಳು. ಬರಲಿ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ತುಪ್ಪವನು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆನೆ ಎನುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೊ ಅಬ್ಬ್ ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್… ಅನುತ್ತ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಹನಿಯು ಬಿಡದಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನು ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿದೇ.
ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಅಮ್ಮನ ದೇಹ ನಡುಗಿಸುತ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಅಮ್ಮ- ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮೇಲೆದೆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಗದೆ ನನ್ನನು ನೊಡೀ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿ ಎಂದೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬೇಕು.
ನಾನು- ಹಾಗಿದರೆ ಸರಿ ಬಾ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ.
ನಾನು- ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಚಡ್ದಿಯೊಳಗಿದೆ ತಗೋ ಎಂದೇ.
ಅಮ್ಮ- ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಎಡ ಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಡ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ನಾನು ತಿಕ ಎತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಗುರುದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಣೊ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಇದರ ಅರ್ದ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದವಳೆ. ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾದ ತುದಿಯನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲು ಆಹ್ಹ್… ಅಮ್….. ಅಮ್… ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇತೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಅಮ್ಮನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಳದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಗಖ್ಕ್ ಗಖ್ಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋರುತಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ದು ರಸ ಬರುವಂತಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.
ಅಮ್ಮ- ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿಡು ಮಗನೆ ಕುಡಿಯುತೆನ್ನೆ.
ನಾನು- ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಮುಂದುವರಿಸಿ
 

Jaya.priya.

New Member
90
77
18
2
ನಾನು- ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೆಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿ ಬಾರೇ ನಿನನಗಿಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತೊರಿಸುತೆನೆ ಎನುತ ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಕುದಲನು ಕೈಯಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುತ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಕಚಿದೆ. ನಾನು ಕಚಿದ ರಭಸಕೆ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರು ತುಟಿಗಳನು ಕಚ್ಚುವದನು ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಚುಕತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮನನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಏಕ ವಚನಾದಲಿ ಮಾತಡತಿ ಎನೊ.
ನಾನು- ಅಮ್ಮನ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಟನು ಹೊಡೆದು ಹೌದು ಕಣೇ ಎಕ ವಚನದಲಿ ಮಾತಾಡತಿನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ ಅಮ್ಮ. ಮಗನ ರಂಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಎನ್ನುತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಯಿತು.
ಅಮ್ಮ- ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ರೇಕಿತಳಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಇನು ಕೆರಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮೈ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿದರೆ ಎನೊ ಮಾಡತಿಯ ಸಾಯಿಸ್ತಿಯಾ ಸಾಯಿಸು.
ನಾನು- ನೀನ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೆವಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಸ್ತಿನಿ ಎಂದವನೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ರೂಂನಿದ ಹಾಲ (hall) ಮುಖಾಂತರ ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನನು ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ನೀಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅದು ಹುಣೀಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡುತೊಡಗಿದಳು.
ಅಮ್ಮ- ನನನ್ನ ಯಾಕೊ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎನು ಗತಿ ಎಂದಳು
ನಾನು- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಇನು ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತಾರೇ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ. ನಾನು ಹೆಳಿದಹಾಗೆ ಕೆಳದಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿಯಾ.
ಅಮ್ಮ- ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದಲೇ ಎನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು- ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ (ಚಕಡಿ) ನಿಂತಿತ್ತು ಅದನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಕಡಿಯನು ನೀನು 50 ಸೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಯು ಮದ್ಯದಲಿ ನಿಲುವಂತಿಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ- 50 ಸುತ್ತ ನನಿಂದ ಆಗದು.
ನಾನು ಕೋಪದಲಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ 2 ಹೆಟು ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಾ ಚಕಡಿಯ ಸುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಮೈನ ಮೆಲ್ಬಾಗ ಬಟೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳ ದೊಡ್ಡದಾದ 38 d ಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರತೊಡಗಿದವು ಅಮ್ಮ 10 ಸೂತು ಹಾಕುವದರೊಳಗೆ ತೆಕು ಹತ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಇನಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದವು. ಸುಮಾರು 27 ಸೂತು ಓಡಿಡ ನಂತರ ನನಿಂದ ಇನ್ನು ಓಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ನಿಂತಳು. ಅಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತಿಕಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗು ಅಮ್ಮ 50 ಸೂತು ಓಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಳು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವನಿಯಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದಳು.
ನಾನು- ಏನೇ ಸಾಕಯ್ತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ನೀರು ಕೇಳತ್ತಿದಿಯಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ಕನ್ ಕರಗಿಸ್ತಿನಿ ಬಾ ಎನ್ನುತ ತಲೆಯ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ದರ-ದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂದು ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲಿ (hall) ತಳ್ಳಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೊಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ 4 ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೇ.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹಗ್ಗಗಳು ಯಾತಕೆ. ಹೆಳುತೆನೆ ಬಾ ಎನುತ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದೆಳಿಸಿದೇ. ನಮದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮನೆಯಾದರಿಂದ ಮನೆಯಲಿ 4 ಕಟ್ಟಿಗೇಯ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು 2 ಕಂಬಗಳ ಮದ್ಯ ನೀಲಿಸಿ ಅವಳ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಯನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತಿರುವೆ.
ನಾನೂ- ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತದೆ. ಎನುತ ಅವಳ 2 ಕಾಲುಗಳನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮತೆ ಬೆಡ್ರೂಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ.
ಅಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿದಳು ನನ್ನ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತೇ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಚಿಪತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಚಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ಹ್…. ಆಹ್ಹ್……. ಅಮ್…….. ಅಮ್… ಅಸ್…. ಅಸ್… ಆಹ್ಹ್…….. ಅಸ್…. ಎನುತಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಪಟಾ ಪಟಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾದವು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದೆ. ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಏನೇ ಮೊಲೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ಮೊಲೆಕೂಡಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. (ಅಂದಹಾಗೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಕಳು) ಎಷ್ಟು ಚಿಪಿದರು ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದೇ ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಗೌರಿಯದಾಗಿದರೆ 2-3 ಲೀಟರ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮ್ಮ- ನಾನು ಬಸುರಿಯಾಗಿಲವಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ನಾನವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗಾಗಿದರು ನೆಕ್ಕಲು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಬರುತಿತು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಗದ್ದದ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕೂತ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬಂದು ಮಂಡಿಯುರಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಆಳವಾದ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಬೆವರಿತು ಆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕುತ್ತ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚಗುತಿದೆ.
ಮೇಲೆದು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲಾದ ದೇಹದ ಭಾಗವನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಸ್….. ಅಸ್……. ಅಹ್ಹಹ್………. ಅಮ್…. ಅಮ್….. ಹ್ಹಹ್… ಹ್ಹಹ್………….. ಓಹೋ.. ಎಂದು ನರಳುತಿದಳು.
ನಾನು ಅಮ್ಮನನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳು ಎನು ಮಾಡುತಾಳೆ ಎಂದು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷವಾದರು ನಾನು ಎನು ಮಾಡದಿರುವದನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜಗುತ್ತ (ಎಳೆಯುತ್ತ) ನನಿಂದ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನನ್ನನು ಕೇಯಿ ಎಂದಳು.
ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನುತ್ತ ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ಲುಂಗಿಯನು ಕಿತ್ತೇಸೆದೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ v shap ಚಡ್ದಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ ಅಮ್ಮ ನಗುತ್ತಾ ಬೇಗ ತುಣ್ಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂದಳು.
ನಾನು- ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಲಂಗದ ಮೇಲಿಂದ ತುಲ್ಲನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿತು ಅಮ್ಮ ಉಜ್ಜು ಮಗನೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜು…… ಆಹ್ಹ್……. ಆಹ್ಹ್…. ಅಮ್… ಅಸ್ ಸ್… ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್…. ಹಾಗೇ ಎನುತ್ತ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ದೇಹವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ ಸ್ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಳು
ನಾನು ಏನಾಯ್ತೆ ರಸಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟನೆಯದು ಇದು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ 2ನೇಯದು. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ರಸ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಕನೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತುಲ್ಲಲಿ ಜ್ವಲಮುಖಿಯಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಸ್ಪೊಟಗೊಂಡು ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವನು ನಿದನಾವಾಗಿ ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಮೆಲೆತುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲನು ಸವರುತ್ತ ತೊಡೆಗಳನು ನೆಕ್ಕುತ ಅಮ್ಮನನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರೆಕಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳುತಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗಾಲು ಕಡೆಯ ಲಂಗದ ತುದಿಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಲಂಗವನ್ನು ಲಾಡಿ ಗಂಟಿನವರೆಗೂ ಹರಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೊ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಂಗವನ್ನು ಹರಿದೆ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಲಂಗದ ಲಾಡಿಯನು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ವಿ ಎಳೆದೆ. ಲಂಗವು ಜಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ರಸದಿಂದ ಕಾಚ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತು. ಅಮ್ಮನ ಕಾಚ ನೋಡುತ್ತಿದಂತೇ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ಅಮ್ಮನನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅವಳ ಬಿಳುಪಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟು ಒಂದು ತೊಡೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು ಕಾಚದ ಮೇಲಿನಿಂದಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್.. ಆಮ್… ಅಮ್…… ಸ್.. ಸ್.. ಎನುತ ಒದಾಡೂತ್ತಾ ಸೊಂಟವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲು ಅನವುಮಾಡಿದಳು. ಮೇಲೆದು ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತ ಕೈ ಯಾಡಿಸುತ್ತ ಅಮ್ಮನ ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ತು ಒತ್ತಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಕಾರದಲಿ ಇದ್ದ ಅವು ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಿದರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಿದವು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಕಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾನು ಕಿರುಚೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚು. ನೀನು ಎಷ್ಚೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನನಿಂದ ನಿನನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎನುತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದೆ ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳತೊಡಗಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟಾದರು ಬಿಡದೆ ಸಿಕ್ಕ_ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಕಾಚವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ತನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ-ಒಂದು ದಾರದ ಎಳೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದಳು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನು ದೈವ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದಳು. ಅಮ್ಮನನು ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒದಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಮ್ಮನು ತನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅಗಾದವಾದ ಕಾಡನು ಬೆಳೆಸಿದಳು (ಅಂದರೆ ಸಾಟ/ಕೂದಲು) ತುಲ್ಲ ರಸದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕುದಲುಗಳು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೀರಿ-ಮೀರಿ ಮಿಂಚುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿದಂತೇ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ರಸ ಮೆತ್ತಿತು. ಆ ಕೈಯನು ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಮುಸಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಟೂವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತು
ನಾನು- ಏನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಶಾಟ್ (ಕೂದಲು) ಬೆಳದಿವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೂತ್ತಿದರು ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಯಿಸ್ಕೊತಿನಿ ಅಂತ ತುಲ್ಲನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕುತಾನೇ.
ಅಮ್ಮ- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಕನೋ.
ನಾನು- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾ ನನಗೆ ಬೋಳಿಸಿದ ತುಲ್ಲು ಅಂದರೆನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನೀನು ದಿನವು ತುಲ್ಲನು ಬೋಳಿಸುವದನು ಎಂದಿಗು ಮರೆಯಲಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತೇ ಮಾಡುತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಶಾಟ (ಕೂದಲು) ಗಳನು ಹಿಡಿದವನೆ ಎಳೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಅಯ್ಯೊ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕನೊ ನೊವಾಗುತಿದೆ ಇನು ಯಾವತು ಶಾಟ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೊಳಿಸುತೆನೆ ಅಂದಳು.
ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿ ಚಿಪುತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚ್ಕೂಕುತ್ತಾ ಇನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜ್ತತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನರಳುತ್ತ ಆಹ್ಹ್… ಅಸ್……
ಅಮ್… ಹ್ಹಾ… ಹ್ಹ್ಹಾ ಅಯ್ಯೊ ಅಮ್ಮಾ……… ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್. ರಸ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ದಳಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಆಹ್ಹ್.. ಅಸ್.. ಆಹ್ಹ್ ಎಂದು ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತೊಡೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನು ಚಿಪುತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು (ಶಾಟ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಆಹ್ಹ್….. ಅಹ್ಹ್ಹ್….. ಅಮ್ಮಾ…. ಸ್…. ಸ್…. ಆಹ್ಹ್ ಎನುತ್ತ ಒಂದೋದೆ ಹನಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳತೊಡಗಿತು. ತುಲ್ಲ್ ರಸವು ಉಪ್ಪುಪಾಗಿದ್ದರು ಅದು ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತು. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಚುಗತೊಡಗಿದೆ ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತಿರಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ರಸ ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ದಳಾದಳು.
ಅಮ್ಮ- ಹ್ಹ…. ಅಹ್ಹಹ್…… ಸ್.. ಅಮ್… ಆಮ್ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ಕನೊ ಅಂದಳು. ಬರಲಿ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ತುಪ್ಪವನು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆನೆ ಎನುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೊ ಅಬ್ಬ್ ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್… ಅನುತ್ತ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಹನಿಯು ಬಿಡದಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನು ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿದೇ.
ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಅಮ್ಮನ ದೇಹ ನಡುಗಿಸುತ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಅಮ್ಮ- ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮೇಲೆದೆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಗದೆ ನನ್ನನು ನೊಡೀ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿ ಎಂದೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬೇಕು.
ನಾನು- ಹಾಗಿದರೆ ಸರಿ ಬಾ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ.
ನಾನು- ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಚಡ್ದಿಯೊಳಗಿದೆ ತಗೋ ಎಂದೇ.
ಅಮ್ಮ- ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಎಡ ಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಡ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ನಾನು ತಿಕ ಎತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಗುರುದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಣೊ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಇದರ ಅರ್ದ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದವಳೆ. ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾದ ತುದಿಯನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲು ಆಹ್ಹ್… ಅಮ್….. ಅಮ್… ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇತೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಅಮ್ಮನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಳದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಗಖ್ಕ್ ಗಖ್ಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋರುತಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ದು ರಸ ಬರುವಂತಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.
ಅಮ್ಮ- ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿಡು ಮಗನೆ ಕುಡಿಯುತೆನ್ನೆ.
ನಾನು- ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
Next part yavag haktira
 

Jaya.priya.

New Member
90
77
18
2
ನಾನು- ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೆಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿ ಬಾರೇ ನಿನನಗಿಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತೊರಿಸುತೆನೆ ಎನುತ ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಕುದಲನು ಕೈಯಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುತ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಕಚಿದೆ. ನಾನು ಕಚಿದ ರಭಸಕೆ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರು ತುಟಿಗಳನು ಕಚ್ಚುವದನು ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಚುಕತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮನನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಏಕ ವಚನಾದಲಿ ಮಾತಡತಿ ಎನೊ.
ನಾನು- ಅಮ್ಮನ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಟನು ಹೊಡೆದು ಹೌದು ಕಣೇ ಎಕ ವಚನದಲಿ ಮಾತಾಡತಿನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ ಅಮ್ಮ. ಮಗನ ರಂಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಎನ್ನುತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಯಿತು.
ಅಮ್ಮ- ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ರೇಕಿತಳಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಇನು ಕೆರಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮೈ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿದರೆ ಎನೊ ಮಾಡತಿಯ ಸಾಯಿಸ್ತಿಯಾ ಸಾಯಿಸು.
ನಾನು- ನೀನ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೆವಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಸ್ತಿನಿ ಎಂದವನೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ರೂಂನಿದ ಹಾಲ (hall) ಮುಖಾಂತರ ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನನು ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ನೀಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅದು ಹುಣೀಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡುತೊಡಗಿದಳು.
ಅಮ್ಮ- ನನನ್ನ ಯಾಕೊ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎನು ಗತಿ ಎಂದಳು
ನಾನು- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಇನು ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತಾರೇ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ. ನಾನು ಹೆಳಿದಹಾಗೆ ಕೆಳದಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿಯಾ.
ಅಮ್ಮ- ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದಲೇ ಎನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು- ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ (ಚಕಡಿ) ನಿಂತಿತ್ತು ಅದನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಕಡಿಯನು ನೀನು 50 ಸೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಯು ಮದ್ಯದಲಿ ನಿಲುವಂತಿಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ- 50 ಸುತ್ತ ನನಿಂದ ಆಗದು.
ನಾನು ಕೋಪದಲಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ 2 ಹೆಟು ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಾ ಚಕಡಿಯ ಸುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಮೈನ ಮೆಲ್ಬಾಗ ಬಟೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳ ದೊಡ್ಡದಾದ 38 d ಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರತೊಡಗಿದವು ಅಮ್ಮ 10 ಸೂತು ಹಾಕುವದರೊಳಗೆ ತೆಕು ಹತ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಇನಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದವು. ಸುಮಾರು 27 ಸೂತು ಓಡಿಡ ನಂತರ ನನಿಂದ ಇನ್ನು ಓಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ನಿಂತಳು. ಅಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತಿಕಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗು ಅಮ್ಮ 50 ಸೂತು ಓಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಳು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವನಿಯಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದಳು.
ನಾನು- ಏನೇ ಸಾಕಯ್ತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ನೀರು ಕೇಳತ್ತಿದಿಯಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ಕನ್ ಕರಗಿಸ್ತಿನಿ ಬಾ ಎನ್ನುತ ತಲೆಯ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ದರ-ದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂದು ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲಿ (hall) ತಳ್ಳಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೊಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ 4 ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೇ.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹಗ್ಗಗಳು ಯಾತಕೆ. ಹೆಳುತೆನೆ ಬಾ ಎನುತ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದೆಳಿಸಿದೇ. ನಮದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮನೆಯಾದರಿಂದ ಮನೆಯಲಿ 4 ಕಟ್ಟಿಗೇಯ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು 2 ಕಂಬಗಳ ಮದ್ಯ ನೀಲಿಸಿ ಅವಳ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಯನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತಿರುವೆ.
ನಾನೂ- ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತದೆ. ಎನುತ ಅವಳ 2 ಕಾಲುಗಳನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮತೆ ಬೆಡ್ರೂಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ.
ಅಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿದಳು ನನ್ನ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತೇ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಚಿಪತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಚಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ಹ್…. ಆಹ್ಹ್……. ಅಮ್…….. ಅಮ್… ಅಸ್…. ಅಸ್… ಆಹ್ಹ್…….. ಅಸ್…. ಎನುತಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಪಟಾ ಪಟಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾದವು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದೆ. ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಏನೇ ಮೊಲೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ಮೊಲೆಕೂಡಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. (ಅಂದಹಾಗೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಕಳು) ಎಷ್ಟು ಚಿಪಿದರು ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದೇ ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಗೌರಿಯದಾಗಿದರೆ 2-3 ಲೀಟರ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮ್ಮ- ನಾನು ಬಸುರಿಯಾಗಿಲವಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ನಾನವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗಾಗಿದರು ನೆಕ್ಕಲು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಬರುತಿತು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಗದ್ದದ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕೂತ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬಂದು ಮಂಡಿಯುರಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಆಳವಾದ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಬೆವರಿತು ಆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕುತ್ತ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚಗುತಿದೆ.
ಮೇಲೆದು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲಾದ ದೇಹದ ಭಾಗವನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಸ್….. ಅಸ್……. ಅಹ್ಹಹ್………. ಅಮ್…. ಅಮ್….. ಹ್ಹಹ್… ಹ್ಹಹ್………….. ಓಹೋ.. ಎಂದು ನರಳುತಿದಳು.
ನಾನು ಅಮ್ಮನನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳು ಎನು ಮಾಡುತಾಳೆ ಎಂದು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷವಾದರು ನಾನು ಎನು ಮಾಡದಿರುವದನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜಗುತ್ತ (ಎಳೆಯುತ್ತ) ನನಿಂದ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನನ್ನನು ಕೇಯಿ ಎಂದಳು.
ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನುತ್ತ ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ಲುಂಗಿಯನು ಕಿತ್ತೇಸೆದೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ v shap ಚಡ್ದಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ ಅಮ್ಮ ನಗುತ್ತಾ ಬೇಗ ತುಣ್ಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂದಳು.
ನಾನು- ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಲಂಗದ ಮೇಲಿಂದ ತುಲ್ಲನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿತು ಅಮ್ಮ ಉಜ್ಜು ಮಗನೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜು…… ಆಹ್ಹ್……. ಆಹ್ಹ್…. ಅಮ್… ಅಸ್ ಸ್… ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್…. ಹಾಗೇ ಎನುತ್ತ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ದೇಹವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ ಸ್ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಳು
ನಾನು ಏನಾಯ್ತೆ ರಸಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟನೆಯದು ಇದು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ 2ನೇಯದು. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ರಸ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಕನೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತುಲ್ಲಲಿ ಜ್ವಲಮುಖಿಯಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಸ್ಪೊಟಗೊಂಡು ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವನು ನಿದನಾವಾಗಿ ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಮೆಲೆತುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲನು ಸವರುತ್ತ ತೊಡೆಗಳನು ನೆಕ್ಕುತ ಅಮ್ಮನನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರೆಕಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳುತಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗಾಲು ಕಡೆಯ ಲಂಗದ ತುದಿಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಲಂಗವನ್ನು ಲಾಡಿ ಗಂಟಿನವರೆಗೂ ಹರಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೊ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಂಗವನ್ನು ಹರಿದೆ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಲಂಗದ ಲಾಡಿಯನು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ವಿ ಎಳೆದೆ. ಲಂಗವು ಜಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ರಸದಿಂದ ಕಾಚ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತು. ಅಮ್ಮನ ಕಾಚ ನೋಡುತ್ತಿದಂತೇ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ಅಮ್ಮನನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅವಳ ಬಿಳುಪಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟು ಒಂದು ತೊಡೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು ಕಾಚದ ಮೇಲಿನಿಂದಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್.. ಆಮ್… ಅಮ್…… ಸ್.. ಸ್.. ಎನುತ ಒದಾಡೂತ್ತಾ ಸೊಂಟವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲು ಅನವುಮಾಡಿದಳು. ಮೇಲೆದು ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತ ಕೈ ಯಾಡಿಸುತ್ತ ಅಮ್ಮನ ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ತು ಒತ್ತಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಕಾರದಲಿ ಇದ್ದ ಅವು ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಿದರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಿದವು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಕಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾನು ಕಿರುಚೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚು. ನೀನು ಎಷ್ಚೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನನಿಂದ ನಿನನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎನುತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದೆ ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳತೊಡಗಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟಾದರು ಬಿಡದೆ ಸಿಕ್ಕ_ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಕಾಚವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ತನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ-ಒಂದು ದಾರದ ಎಳೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದಳು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನು ದೈವ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದಳು. ಅಮ್ಮನನು ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒದಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಮ್ಮನು ತನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅಗಾದವಾದ ಕಾಡನು ಬೆಳೆಸಿದಳು (ಅಂದರೆ ಸಾಟ/ಕೂದಲು) ತುಲ್ಲ ರಸದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕುದಲುಗಳು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೀರಿ-ಮೀರಿ ಮಿಂಚುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿದಂತೇ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ರಸ ಮೆತ್ತಿತು. ಆ ಕೈಯನು ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಮುಸಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಟೂವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತು
ನಾನು- ಏನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಶಾಟ್ (ಕೂದಲು) ಬೆಳದಿವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೂತ್ತಿದರು ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಯಿಸ್ಕೊತಿನಿ ಅಂತ ತುಲ್ಲನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕುತಾನೇ.
ಅಮ್ಮ- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಕನೋ.
ನಾನು- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾ ನನಗೆ ಬೋಳಿಸಿದ ತುಲ್ಲು ಅಂದರೆನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನೀನು ದಿನವು ತುಲ್ಲನು ಬೋಳಿಸುವದನು ಎಂದಿಗು ಮರೆಯಲಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತೇ ಮಾಡುತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಶಾಟ (ಕೂದಲು) ಗಳನು ಹಿಡಿದವನೆ ಎಳೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಅಯ್ಯೊ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕನೊ ನೊವಾಗುತಿದೆ ಇನು ಯಾವತು ಶಾಟ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೊಳಿಸುತೆನೆ ಅಂದಳು.
ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿ ಚಿಪುತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚ್ಕೂಕುತ್ತಾ ಇನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜ್ತತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನರಳುತ್ತ ಆಹ್ಹ್… ಅಸ್……
ಅಮ್… ಹ್ಹಾ… ಹ್ಹ್ಹಾ ಅಯ್ಯೊ ಅಮ್ಮಾ……… ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್. ರಸ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ದಳಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದೆ.
ಅಮ್ಮ- ಆಹ್ಹ್.. ಅಸ್.. ಆಹ್ಹ್ ಎಂದು ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತೊಡೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನು ಚಿಪುತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು (ಶಾಟ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಆಹ್ಹ್….. ಅಹ್ಹ್ಹ್….. ಅಮ್ಮಾ…. ಸ್…. ಸ್…. ಆಹ್ಹ್ ಎನುತ್ತ ಒಂದೋದೆ ಹನಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳತೊಡಗಿತು. ತುಲ್ಲ್ ರಸವು ಉಪ್ಪುಪಾಗಿದ್ದರು ಅದು ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತು. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಚುಗತೊಡಗಿದೆ ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತಿರಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ರಸ ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ದಳಾದಳು.
ಅಮ್ಮ- ಹ್ಹ…. ಅಹ್ಹಹ್…… ಸ್.. ಅಮ್… ಆಮ್ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ಕನೊ ಅಂದಳು. ಬರಲಿ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ತುಪ್ಪವನು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆನೆ ಎನುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೊ ಅಬ್ಬ್ ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್… ಅನುತ್ತ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಹನಿಯು ಬಿಡದಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನು ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿದೇ.
ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಅಮ್ಮನ ದೇಹ ನಡುಗಿಸುತ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಳು.
ನಾನು- ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಅಮ್ಮ- ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮೇಲೆದೆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಗದೆ ನನ್ನನು ನೊಡೀ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿ ಎಂದೆ.
ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬೇಕು.
ನಾನು- ಹಾಗಿದರೆ ಸರಿ ಬಾ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ.
ನಾನು- ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಚಡ್ದಿಯೊಳಗಿದೆ ತಗೋ ಎಂದೇ.
ಅಮ್ಮ- ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಎಡ ಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಡ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ನಾನು ತಿಕ ಎತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಗುರುದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಣೊ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಇದರ ಅರ್ದ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದವಳೆ. ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾದ ತುದಿಯನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲು ಆಹ್ಹ್… ಅಮ್….. ಅಮ್… ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇತೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಅಮ್ಮನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಳದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಗಖ್ಕ್ ಗಖ್ಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋರುತಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ದು ರಸ ಬರುವಂತಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.
ಅಮ್ಮ- ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿಡು ಮಗನೆ ಕುಡಿಯುತೆನ್ನೆ.
ನಾನು- ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
Next part yavag haktira
 
Top