Adultery ఇద్దరు మొగుళ్ళు BY SEKHAR

vndrd1976

New Member
Messages
18
Reaction score
4
Points
3
1st Part

అనుకున్న పని మూడు రోజుల ముందే అయిపోయింది. లక్కీగా మూడు రోజుల ముందే ఎండి గారు కూడా అక్కడికే రావడం వలన, ఆయన తన ప్రొపోజల్ మెచ్చుకుని అకడికక్కడే ఒప్పుకోవడం వలనా తను కలకత్తా వెళ్ళాల్సిన పని తప్పింది.ఇంకో పక్క కలకత్తా చూసే అవకాశం పోయినందుకు నిరాశ గా కూడా వుంది. అయితే నేం అసలే తను బయల్దేరే సమయానికి రాము కి జ్వరం. మన సంతా అటే వుంది. ఒక రకంగా మంచే జరిగింది. సాయంత్రం ట్రైన్ కి ఏదోలా బయల్దేరడమే మంచిది అనుకున్నాడు రామనాథం.
ఇంకా టైము నలుగైదు గంటలు పైనే వుందని బజారంతా తిరిగి భార్య విశాలాక్షి కి చీర, కొడుక్కి బట్టలు తీసుకుని మద్రాసు సెంట్రల్ చేరేసరికి ఇంకా రెండు గంటలు మిగిలే వుంది. పొర్టర్లని పట్టుకుని రిజర్వేషను సంపాదించి ట్రైన్ లో పడేసరికి దేవుడి ధర్మమాని టైంకే బయల్దేరింది. ట్రైన్ కాస్తా రద్దీగానే వుంది. వుస్సురని సామాను సర్దుకుని అప్పర్ బెర్త్ మీద కి చేరుకుని నడుం వాల్చేక ఆలోచనలు చుట్టు ముట్టాయి.

రాము కి జ్వరం తగ్గిందో లేదో? తను మందులన్నీ కొనే వుంచాడు. ఇది వర కయితే పక్కింటి శేఖరం, అతని భార్యా చేదోడు వాదోడు గా వుండే వారు. గత రెండేళ్ళనించీ అతని భార్య ఇంచు మించు అతన్ని వదిలేసి పుట్టింటి కి చేరింది. కారణం ఇప్పటికీ ఎవరికీ సరిగ్గ తెలీదు. అతను మాత్రం అప్పుడప్పుడు గుంటూరు వెళ్ళి పిల్లలని చూసుకు వస్తూంటాడు. మనిషి చాలా మంచి వాడు. తమ ఇద్ద రిళ్ళకీ రాక పోకలు బాగా వుండే వి. ఆవిడ వదిలి వెళ్ళాక కూడా తను స్నేహాన్ని పురస్కరిచుకుని అతన్ని వారానికి ఒక సారైనా భోజనానికి పిలుస్తుండే వాడు. ఇద్దరూ సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూ పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటుండే వాళ్ళు. అయితే ఈ మద్య శేఖరం చూపులు విశాలాక్షి మీద పడుతున్నాయని వీలయినప్పుడల్ల బలిసి ఉన్న విశాలాక్షి సండ్ల వైపు చూస్తున్నాడని రామనాథం గమనించాడు. వాడు చూస్తుంటె విశాలాక్షి సిగ్గు పడుతు అనుకూలంగా రెస్పొన్స్ ఇస్తునట్లు రామనాథం కి అనుమానము వచ్చింది.
వయస్సులో ఉన్నాడు అందంగా ఉన్నాడు వీడు విశాలాక్షిను పడేసెటట్లున్నాడని తెలుసుకుని రామనాథం కొన్నాళ్ళ తరవాత తను మెల్ల మెల్ల గా అతన్ని దూరం పెట్టి అవసరం వుంటే వీధిలోనే నించో పెట్టి మట్లాడే స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు.
అత నూ దూరంగానే మెసులు కుంటున్నాడు. ఎదురు పడితే అభి మానంగా గౌరవంగా మాట్లాడతాడు. లేక పోతే అతని దారి అతనిది. పని మనిషిని వాడు కుంటున్నాడని, ఇతరత్రా ఆడ వాళ్ళతో సంబంధాలున్నయనీ చెప్పుకుంటారు. కాని తన కి అనవసరమని పట్టించుకోలేదు.
కింద బెర్త్ మీద పిల్ల వాడి ఏడుపుకి తిరిగి రామనాథం ఆలోచనలు కొడుకు మీద కి మళ్ళాయి. అయినా విశాలాక్షి చూసు కోగలదు. తను గోదుమ రంగులో ఉండి నలిగిపోని సండ్లతో అందంగా ఉంటుంది. దానిని చూస్తె ఎవడికైనా దెంగాలనిపించెలా ఉంటుంది.. తన కంటే పదిహేడేల్లు చిన్నది. తను పొట్టిగా ఉంటాడు. .ఆర్తిక స్తితి బాగలేక కట్నము ఇచ్చుకో లేక తన కంటె పదిహేడేల్లు పెద్దవాడినైనా తనకిచ్చి పెల్లిచేసారు.ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఫైల్ అయిందని తను ఆరోజుల్లో ఆలోచించి నా ఒక సారి పెళ్ళి అయిపోయాక, మొదటి రాత్రి ఆమె పరిపక్వంతో ప్రవర్తించిన తీరు, భర్తని అర్ధం చేసుకుంటూ అర మరి కలు లేకుండా ఇంత కాలం తెలివిగా, గుట్టుగా సంసారం సాగించిన విధానం తలుచు కుంటే, నిజంగా తనని అదృష్ట వంతుడనే చెప్పుకోవాలి .
డిగ్రీ లు చదు వు కోక పోయినా విశాలాక్షి అన్ని రకాల పుస్తకాలూ చదు వుతుంది. నవలలే కాకుండా, ఆమె పిల్ల శిక్షణ, ఆరోగ్య సూత్రాలూ మొదలు కొని వాత్స్యాయన కామ సూత్రాల వరకు అర్ధం చేసుకుని చర్చిస్తుంది. అందుకే తమ ఇద్దరి మధ్య 17 సంవత్సరాల తేడా వున్న ఏ రోజూ స్నేహితుల్లా మాట్లాడు కోకుండా వుండలేదు.తనకి పరస్త్రీ వ్యామోహం లేక పోడానికీ అదే కారణం. నిత్య నూతనంగా తనని సంతోషపెడుతూ వచ్చింది. విశాలాక్షి.

గత 4-5 ఏళ్ళ కిందట నుంచి శ్రుంగారములో ఆమెకి కావలసిన స్పీడ్ తను అందించలేక పోతున్ననే మో అని అని పిస్తున్న టైంలో తను బ్లూ ఫిల్ము చూడ్డం, విపరీతంగా స్పందించడం, ఆ తర్వాత వారమ్ పది రోజులకు ఒక సారి ఆ రకం సినిమాలు తీసికెళ్ళి చూడడం జరుగుతోంది. మొదట్లో అభ్యంతరం చెప్పినా, తర్వాత తర్వాత ఆ సినిమాలు చూసేక తనలో కలిగే వుద్వేకం గ మనించి తనతో కోపరేట్ చెయ్యడ మే కాక, ఆమె తన కి కంపెనీ ఇస్తూంటే తమ శృంగార జీవితాన్ని పండించు కుంటున్నారు.
ఒక గంట సేపు కునుకు పట్టే సరికి విజయవాడ స్టేషన్ వచ్చేసింది. హడా విడి గా పెట్టే . బాగూ తీసుకుని కిందకి దిగి టైము చూస్తే రాత్రి పద కొండు.
ఆటో మాట్లాడు కొని ఇల్లు చేరుతుండగా చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది. రామనాథం కి. విశాలాక్షి ని అల్లరి పట్టించాలి.తను వస్తానని వూహించదు.ఈ పాటికి గాఢ నిద్రలో వుంటుంది. ఎందుకంటే తనుంటే కబుర్లూ, కాకర కాయలతో 12 వరకూ నిద్ర పోదు. పొద్దున్న తను నిద్ర పోతుంటే ఆమె పాపం తన కోసమో, పిల్లల కోసమో రెండు గంటల ముందే నిద్రలేచి అన్నీ అమరుస్తుంది. అందుకే అంటూంటుంది. మీరు వూరెళ్ళితే చక్కగా నిద్ర పోతానని. .

ఆటో వీధి కి కాస్తా దూరంలో ఆపించి డబ్బిచ్చి పంపించే సాడు. అప్పటికే వీధి నిర్మానుష్యంగా వుంది. గేటు చప్పుడు కాకుండా తీసుకుని తిరిగి అలానే వేసేసి చుట్టు చూసాడు. రెండేసి ఇళ్ళు ఒకదాని కొకటి తాపడమైనట్టు కట్టిన ఆ కోలనీలో ఆవరణనే కాకుండా ఆ రెండు ఇళ్ళనీ వేరు చేసేవి దట్టంగా పెరిగిన మొక్కలు. బెడ్ రూం ఆ ఇంటి ఆవరణ కి కుడివైపు వుంటుంది. వెనక నుండి చుట్టుకుని వస్తే గాని బెడ్ రూం కిటికీ వద్ద కి చేరలేడు. అక్కడ కి వెళ్ళి ఆమెని ఆట పట్టించాలి అనుకున్నాడు.
చీకట్లో ఇంటి వెనక నించి బెడ్ రూం కిటికీ వద్ద కి చేరుకున్న రామనాథం రాత్రి పద కొండున్నరైనా బెడ్ రూం లో వెలుగుతున్న లైటు చూసి నవ్వుకున్నాడు. అమ్మ దొంగా!! నిద్ర పోతానని చెప్పి నవల చదు వుతున్నవా? అనుకున్నాడు.
నిశ్శబ్దంగా దగ్గరకి చేరి చూస్తే, కిటికీ కింది తలుపులు మూసి వుండి, పై తలుపులు ఓరగా వేసి వుండి తెరలు దగ్గర గా లాగి వున్నాయి.
కాని అజాగ్రత్త గా వేయడం వల్ల రెండు తెరలూ కలిసేచోట మధ్య గాప్ మిగిలి వుంది. చప్పుడు కాకుండా ఆ గాప్ ను కొద్దిగా వెడల్పు చేసి అందులోంచి తొంగి చూసాడు రామనాథం. అంతే!
అక్కడ....

ఆత్రుగా కిటికీ గాప్ లోంచి లోపలికి చూసిన రామనాథం షాక్ తిన్నట్టు నిస్చేష్టుడె నిలబడి పోయాడు. తను చూస్తున్నది నమ్మలేని నిజం. కాని కళ్ళముందు కనబడుతుంతే న మ్మక పొవడం ఎలా? వూపిరి బిగబట్టి కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని లోపలికి చూసాడు.
Start of 1st Fuck
తన భార్య విశాలాక్షి, పక్కింటి శేఖరం ఎదురెదురుగ ఒకరి పక్కన ఒకరు ఆనుకుని పడుకున్నారు.శేఖరం చేతులు ఒకటి విశాలాక్షి నడు మ్మీద ఇంకొకటి ఆమె మెడ కింద వున్నాయి. ఒకరి కళ్ళలోకి ఇంకొకరు తమకంగా చూసుంటున్నారు.అతనంతకి ముందే వచ్చి నట్టున్నాడు. వంటి మీద లుంగీ, షర్టూ వున్నాయి. విశాలాక్షి తెల్ల పువ్వుల చీర, మాచింగ్ జకెట్టూ వేసుకుని తలంటి పోసుకున్న కురులని రబ్బరు బాండ్ పెట్టుకుని వదిలే సింది. తలకి పెద్ద మల్లె పూల దండ వుంది.బహుశా అతనే తెచ్చి వుంటాడు. ఆమె తలలో తనే పెట్టి వెనక నుండి నడుం చుట్టూ చెయ్యే సి కౌగలించుకుని తనితీరా వాసన చూసి వుంటాడు.

"వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ తొడ సంబంధం ఇప్పుడే మొదలైందా లేక ఎప్పటి నుంచో కొన సాగుతోందా?" అన్నది ఇంకా తేల వలిసి వుంది. వాళ్ళు మట్లాడుకునే మాటల్లోంచి ఆ విషయం తెలియనే తెలుస్తుందని అనుకున్నాడు రామనాథం. .

శేఖరం ముందుకు వంగి విశాలాక్షి మెడ సందులో చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టు కున్నాడు. అతని ముద్దు అక్కడి నుండి జారి ఆమె మెడ కిందకి జారింది. విశాలాక్షి అతని కి అనువుగా తల వెనక్కి వంచి మెడ మీద పడబోయే అతని ముద్దు కోసం యాంటి సిపేషన్ తో ఎదురు చూస్తోంది. శేఖరం పెదవులు వెచ్చగా ఆమె కంఠాన్ని తాకాయి.

అతని వూపిరి వేడిగా వుంది. అతని మీసాలు మెత్తగా గుచ్చుకుని గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి. రామనాథం కి మీసాలుండవు. శేఖరం మెడ చుట్టూ చెయ్యే సి దగ్గరకి లాక్కుంటూ కిల కిల మని నవ్వింది విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వుకు అతని ఆవేశం రెట్టింపయ్యింది. ఆమె కుడి రొమ్ము ను పైట మీంచే తన చేయి వేసి మెత్తగా పిసికాడు..
ఆ మెత్తటి స్పర్శకి రెట్టించిన తమకంతో విశాలాక్షి కళ్ళలోకి చూస్తూ ఆమె చెంపలకి తన చెంపలు రాపాడించి తిరిగి ముద్దుల పర్వం మొదలెట్టాడు శేఖరం. అత ను తెల్లగా ద్రుడంగా ఉంటాడు.ఆమె గోదుమ రంగులో అందంగా వుంటుంది. ఇద్దరిది ఇంచు మించు 25 ఏల్ల వయస్సు.విశాలాక్షి కళ్ళ మీద ముద్దులు పెట్టుకుని ఆమె కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూస్తూ "ఈ సారి ఎక్కడ పెట్టుకుంటానో చెప్పండి?" అన్నాడు.

అమె అతని మీంచి చూపు మళ్ళించి "ఏమో మీకే తెలియాలి" అంది.
"రామనాథంగారి కి మీ మొహంలో ఏది ఇష్టమో చెప్పండి?" అడి గాడు.
"ఏమో నాకేంతెలుసు ఆయన్నే అడగండి? అయినా నేనేం అంత అంద గత్తెని కాని లెండి" అని బుంగ మూతి పెట్టింది..

"అందుకే కాబోలు అమ్మాయిగారు 2 సంవత్సరాల నుండి కవ్వించి కవ్వించి దొరక్కుండా వేధించుకు తిన్నారు. ఇన్నాళ్ళూ మీ పూకు దెంగుతున్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ ఎన్నిసార్లు నా మొడ్డను చేత్తో H P చేసుకున్ననో తెలుసా? అన్ని సార్లు మీ ఆయన కూడా మిమ్మలిని దెంగి వుండరు." అని వంగి మెరుస్తున్న ముక్కు పుడక మీద ముద్దు పెట్టుకుని ముక్కుతో ఆమె ముక్కుని అటూ ఇటూ కదిపాడు.అత నలా చేస్తుంటే తగిలీ తగలనట్టు అతని పెదాలు ఆమె పెదాలని స్పృశించాయి. ఇద్దరి వూపిరి ఒకరికొకొరికి వెచ్చగా తగుల్తోంది.

"అన్నీ అబద్ధాలు. మీ గురించి నాకంతా తెలుసు. చెప్పాల్సిన వాళ్ళే నాకంతా చెప్పారు లెండి. అబ్బాయి గారు నన్ను ఊహించుకుంటూ మొడ్డను చేత్తో చేసుకుంటున్నారో లేక ఎవరినో దెంగుతున్నారో నాకు తెలుసు."

ఆమె మాట్లాడేది తన పని మనిషి సుజాతని తను వాడుకుంటున్న విషయము అని శేఖరం కి తెలుసు. సుజాతని దెంగుతున్నప్పుడు, దెంగుడు చివరికి వచ్చి సుజాత పూకులో స్కలించే సమయంలో తను ' విశాలాక్షి! విశాలాక్షి! అని కలవరిస్తూ స్కలించడము విషయం. సుజాత ఈ విషయాలన్నీ విశాలాక్షికి పూస గుచ్చినట్టు చెప్పడం అన్నీ శేఖరం కి తెలుసు.. సుజాత ఈ ఏడాది కాలంలో పది వేలకి పైగానే గుంజింది. అయితే నేం ఒక పక్క తన అందాన్ని ఒలకబోస్తూనే కొరకరాని కొయ్యలా వుంటూ తనకు చిక్కకుండా వచ్చిన విశాలాక్షి సుజాత మద్య వర్తిత్వము తోనె ఈ రోజు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తన కౌగిట్లో గువ్వలా చేరుకుంది.

"ఎవర్ని దెంగినా నా ఆలోచనలు, మనసు మీ మీదే పెట్టు కున్నాను తెలుసా. మానసికంగా ఈ రాణీ గారి పూకు తోనే దెంగులాట!" అని చటుక్కున ఆమె రెండు కళ్ళనీ మార్చి మార్చి ముద్దు పెట్టు కున్నాడు.

తన పెళ్ళాంతో మానసిక వ్యభిచారం చేస్తూండడమే కాకుండా అదే విషయాన్ని ఆ మెకి అందమైన పరిభాషలోకి మార్చి చెప్పడం చూసి విస్మయానికి లోనయ్యాడు రామనాథం.
ఆ మాటల కి తను తిరిగి టీనేజ్ లోకి ప్రవేశించి నట్టు ఫీల్ అయి సిగ్గుతో మొహం తిప్పుకుంది విశాలాక్షి.
ఇంత పచ్చిగా పక్కింటి వాడితో రంకు వెలగబెడుతూ ఏమీ తెలీని కన్నెపిల్లలా మళ్ళీ ఆ సిగ్గొకటి. అనుకున్నాడు రామనాథం.
శేఖరం చటుక్కున మొహాన్ని కిందకి దించి విశాలాక్షి చాతిమీద కుడి పక్కనున్న శనగ బద్దంత పుట్టు మచ్చని దాని చుట్టూ వున్న వెంట్రుకలని వేలితో తడుముతూ
"దీన్ని రామనాథం గారు ఎప్పుడైనా ముద్దు చేసారా చెప్పండి!" అన్నాడు.
విశాలాక్షి మొహంలో చూడ గానే మగాడికి కోరిక బుస్సుమనే లా చేసే అంశం అదే.ఆ విషయం ఆ మెకి తెలుసు. శేఖరం ఇక ఆగలేక అక్కడ ముద్దు పెట్టుకుని నాలికతో సున్నితంగా ఆ ప్రాంతం చుట్టు తృప్తి గా రాపాడించి పెదాలని మెల్ల మెల్ల గా పైకి జరుపుకుంటూ ఆమె పెదవులని తన పెదవులతో అందుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుని రెండు సండ్లను పిసకడము మొదలెట్టాడు. పెళ్ళయిన తర్వాత అది పరాయి మగాడి తొలి ముద్దు. దొంగ ముద్దు కి తీపెక్కువ.
విశాలాక్షి చేతులు శేఖరం వీపు మీద బిగుసుకుంటుంటే శేఖరం తన చేతుల్ని విశాలాక్షి
వెనక వైపుకి పోనిచ్చి మెడ కింద జాకెట్టు కి పైన నగ్నంగా వున్న పలకదేరిన ఆమె వీపు భాగాన్ని తమకంగా తడ మసాగాడు. ఆ ముద్దు చాలా సేపు కొనసాగింది.
శేఖరం తన భార్యని ఎదో కక్కుర్తి పడ్డం కాకుండా తుప్తి గా అనుభ వించబోతున్నాడని రామనాథం కి అర్ధ మైంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యా ఆ దెంగులాట అలా ఎంత సేపు జరుగుతుందో తనేం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు. తను ఇంత దూరం వచ్చాక వేరు చెయ్యాలని చూసినా తన కళ్ళుగప్పి వాళ్ళు చేసుకోక మానరు అనిపిస్తోంది. వాల్ల దెంగులాట చూస్తూ ఎంజాయ్ చెద్దామని చూడసాగాడు.
శేఖరం లేచి కూర్చుని విశాలాక్షి కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ చొక్కా గుండీలు ఒక్కొక్కటీ విప్పుకుని శరీరం నుండి వేరు చేసాడు. లోపల బనీను లేదు. తెల్లటి బలిష్టమైన శరీరం. పొట్ట చదునుగా వుంది. విశాలమైన ఛాతీ, పొట్ట, బొడ్డు కిందుగా నల్లటి వెంట్రుకలు దట్టంగా పరుచుకున్నాయి.బొడ్డు కిందకి కట్టుకున్న లుంగీ మినహా నగ్నంగా వున్నాడు. చంకల్లో గుబురుగా పెరిగిన వెంట్రు కలు కొద్దిగా పైకి తొంగి చూస్తున్నాయ్. అతని భజాల మీద కూడా భుజకీర్తుల్లా జుట్టు పెరిగి వుంది. డ్రాయరు వేసుకోలేదే మో లుంగీలో మొడ్డ గుడారంలా లేచి వుంది.
తను చూస్తున్నది. ఆమెకి నచ్చిందని ఆమె ఎక్స్ ప్రెషను చెప్పకే చెప్తోంది. అనుకున్నాడు రామనాథం.తన కి 42 దాటే క శరీరం సడలి పోయింది. బొత్త వచ్చింది.చామన చాయ .పైగా తన కి పొత్తి కడుపు కింద తప్ప ఇంక పైభాగం అంతా నున్నగా వుంటుంది. శేఖరం తెలుపు, వయస్సు 25 ఏల్లు ఉండవచ్చు.ద్రుడంగా అందంగా ఉంటాడు.. విశాలాక్షికి మొన్ననే 25 ఏల్లు నిండాయి. గోదుమ రంగు బత్తాయి కాయ సైజులో సండ్లతో అందంగా , సెక్సీగా ఉంటుంది.. బహుశా అతను తన కులేని మగ సిరితో ఆకట్టుకుని వుంటాడు.
శేఖరం విశాలాక్షి చేతిని అందుకుని ఆచ్చాదన లేని తన ఛాతీ పై వేసుకున్నాడు. విశాలాక్షి అతని ఛాతీని, పొట్ట కింద లుంగీ కట్టు వరకూ తడుముతూ మధ్య మధ్య వెంట్రు కల్లోకి వేళ్ళు జొనిపి నిమురుతోంది. ఆ మెకి సినిమా హీరోల్లో కూడా అలా జుట్టు గా వుండే మగాళ్ళంటే ఇష్టం. .
ఈ రోజు శేఖరం బలమైన చేతుల్లో నలిగి పోవాలని వుబలాట పడుతున్నాయి విశాలాక్షి సండ్లు.
శేఖరం వంగి తిరిగి ఆమె పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకుని ఒక చేత్తో పైట మీంచే ఆ మె సండ్లను గట్టిగా పిసకసాగాడు.. "సండ్లు మరీ అంత పెద్ద వి కావు! సుజాతవి ఇంత కంటే కాస్త పెద్ద వి" అనుకున్నాడు.

నిమిషం తరవాత ఆమె పైట తొలగించి జాకెట్టు మీంచి పెద్ద బత్తాయి కాయ సైజులో బలిసి ఉన్న వున్న ఆమె సండ్లని రెండు చేతులతో వొడిసి పట్టుకుని మధ్య మధ్య చూపుడు వేళ్ళతో నిపిల్స్ ని టికిలింగు చేస్తుంటే విశాలాక్షి తొడల మధ్య పూకులో అప్పటికే రాజు కున్న వేడి ఎక్కువవుతోంది.తన సండ్లని అతనికి మరింత దగ్గరకు తేవాలనే ఆమె ప్రయత్నం చూసి
"చూసారా? వీటి పొగరు? లాభంలేదు వీటి సంగతి చూడవలిసిందే!" అంటు విశాలాక్షి జాకెట్టు హుక్కుల్ని ఒక్కొక్క జగ్రత్త గా తప్పించి చివరి హుక్కు ఇబ్బంది పెడుతూంటే ఇక ఆగలేక పుటుక్కున తెంచేసాడు.

"ఏయ్! ఏంటా మోటు పని? " అంటు చిరుకోపం నటిస్తూ బుంగ మూతి పెట్టింది. విశాలాక్షి.

అందుకు ప్యాన్ గా మరోసారి విశాలాక్షి పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దు చెల్లించి, ఆ మె జాకెట్టుని విడదీసి ఎడ మ సన్నుని కుడి చేత్తో పిసుకుతూ చెవిలో గుసగుస లాడుతున్నట్టు

" ఈ సండ్లు నా చేతిలో గట్టిగా గా పిసికించు కోవాలని ఆరాట పడుతూంటే మీకే మీ పట్టనట్టు ఇలా అప్పగించి ఊరు కోవచ్చా." అన్నాడు శేఖరం.

పరాయి మొగాడు అలా చెవి దగ్గర వెచ్చ వెచ్చగా వూపిరి వదులుతూ పచ్చిగా అనే సరికి అతని విచ్చల విడితనానికి కామంతో వళ్ళు మరిచి నట్టయింది. విశాలాక్షి కి. తన సండ్లు శేఖరం చేతుల్లో నలిగి పోవాలనే ఆరాటం ఒక్క సారిగా రెట్టింపయింది. అతను మెడ చుట్టూ చెయ్యే సి మీద కి లేవదీస్తే ఆ మె జాకెట్టుని చేతుల మీంచి తీసేసి తలగడ పక్కన వేసింది.

విశాలాక్షి తిరిగి పక్క మీద వాల బోతూంటే శేఖరం ఆమె చంకల కిందుగా చేతులు పోనిచ్చి వీపు తడుముతూ తన మొహాన్ని బ్రా మీంచే ఆమె సండ్లకేసి రుద్దుతున్నాడు. ఆ మె బ్రా హుక్కుని తప్పించి మొహాన్ని తియ్య గానే ఆమె బ్రా కింద కి జార్చేసింది. ఒక్క సారిగా స్వేచ్ఛ పీల్చుకున్న విశాలాక్షి సండ్లు మొదటి సారి శేఖరం కంట పడ్డాయి.

శేఖరం అత్రుత గా విశాలాక్షి సండ్లకేసి చూసాడు. 25 ఏళ్ళు వచ్చి ఒక కొడుక్కితల్లి అయి 8 ఏళ్ళనించి రామనాథం తో సంసారం చేసినా ఆమె సండ్లలో బి గువు, పటుత్వం తనూ హించిన దాని కంటే బాగానే వున్నాయని పించింది. రామనాథం వాడకం అంతంత మాత్ర మైనా అయిండాలి లేదా సున్నితంగా పిసికి అయినా అయిండాలి అనుకున్నాడు శేఖరం. అతనలా పరిశీలన గా తన సండ్లని పరికిస్తూంటే మొదటి రాత్రి మొగుడి ముందు సిగ్గు ముంచుకొచ్చినట్టు అయింది. విశాలాక్షి కి. తన రెండు చేతులతో మొహం కప్పుకుంది. మొదటి సారి శేఖరం చేతి వాటుదనానికి బలవబోతున్న భార్య సండ్ల కేసి ఆశక్తిగా చూశాడు రామనాథం.తనెప్పుడూ వాటిని గట్టి గా పిసకలేదు .
ముచ్చికలు కాస్తా పెద్ద గా చిటికన వేలు బొటి మ ప్ర మాణంలో వుండి నలుపు రంగు కి తిరిగి వున్నాయి. ముచ్చికల చుట్టూ బిళ్ళ కట్టి నట్టున్న గుండటి వలయాలు మాత్రం ముదురు తేనె రంగులో అంగుళం వ్యాసం కలిగి అక్కడక్కడ కనీకనబడని చిరు వెంటు కలతో వున్నాయి.
ఇన్నేళ్ళనించీ విశాలాక్షి సండ్లను వూహించుకుంటూ వేడెక్కి పోయిన శేఖరం కు విశాలాక్షి సండ్లు అలా కళ్ళకి విందు చేస్తూంటే, మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతుంది.. రెండేల్ల నుంచి కష్టపడి లొంగదీసుకున్న ఆవిడని ఎలా అనుభ విచాలనే విషయంలో అతనికి కొన్ని వూహలున్నాయి. అందుకే అత ను రెండు చేతులతో విశాలాక్షి సండ్లని ఒడిసి పట్టుకుని పిసుకుతూ, ముచ్చికలని నాలి కతో వీణ మీటి నట్టు కదిలిస్తూ ఆత ర్వాత ఒక్కో ముచ్చిక నీ మార్చి మార్చి పెదాలతో వత్తి, నోట్లోకి తీసుకుని ముచ్చిక చుట్టూ నాలికతో మెలి తిప్పుతూంటే విశాలాక్షి తొడల మధ్య పూకులో తేనెపట్టులోని కి తేనె బొట్లుచేరినట్టు, పూకు గోడల్లోంచి నీరు వూరుతూ గోడలని తడిపేసేటట్టు కామ జలం వూరుతోంది.
విశాలాక్షి ఇక ఆగ లేక శేఖరం జుట్టులోకి చెయ్యి పోనిచ్చి అతని మొహాన్ని తన సండ్లకి బలంగా హత్తు కుంటూ తన మీద కి లాగే సుకుంది . వెల్లి కలా పడుకున్న విశాలాక్షి మీద కి బోర్లా ఒరిగి పోయడు శేఖరం.అతని తల విశాలాక్షి సండ్లని కుమ్ముతూంటే మిగతా శరీరం ఆమె శరీరానికి తాపడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక రి స్పర్శ ఒకరికి నిలువెల్లా తగుల్తోంది.
తన మొత్తతో విశాలాక్షి మొత్తని కొలుస్తూ తన తొడలతో ఆమె తొడలని తో సున్నితంగా నొక్కిపడుతూంటే అతని మొడ్డ బుసకొడుతున్న పాములా ఆమెకి చీర మించే తెలుస్తోంది. కింద పెదవిని పళ్ళతో నొక్కిపట్టి పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుంది విశాలాక్షి. "అమ్మో! అదేం పెట్టి మొడ్డను పెంచాడో గాని ఆ మొడ్డతో పూకు దెంగుతుంటె పూకును పగుల గొట్టి నట్లుంటది అమ్మ గారూ!" అని సుజాత చెప్పడం గుర్తొచ్చింది విశాలాక్షికి.
వయసు పాతిక దాటని గజ్జెల గుర్రంలాంటి సుజాతకి ఎంత మందితో తొడ సంబంధలున్నాయో కాని ఇంకా పెళ్ళికాలేదు. పిల్లల్లేరు. 25 యేల్లు దాటి, కాస్తా ద్రుడంగా ఉన్నశేఖరం లాంటి మగాడు ఆమె కి మాత్రం బిరు గా అనిపించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కాని తను ఒక కొడుకు తల్లి అయాక ఒక్కోసారి రామనాథం చేస్తుంటే, ముఖ్యంగా అక్కడ బాగా ఆయిలింగు అయిపోయిన రోజు చిన్నగా ఉన్న ఆయన మొడ్డ గోడలకి అనీ ఆననట్టుండేది. అలాంటి సంధర్బాల్లో మగాడు మొడ్డను వెనక నుండి పెడితే కాస్తా బిగుతు గా అనిపిస్తుందని పుస్తకాల్లో చదివింది. కాని అతనికా అభి రుచి లేదు. పైగా అతను తన కోసం కొన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా పొట్ట అడ్డం పడడం వలన మొడ్డ చిన్నగా ఉండడము వలన ఆయన కా పొజిషన్ కుదరలేదు.

విశాలాక్షి చీర కుచ్చిళ్ళు అతని పొత్తి కడుపు వద్ద తగులున్నాయి. ఎడ మ చేత్తో ఆవిడ కుడి సన్ను పిసుకుతూ ఇంకో సన్నును నోట్లోకి తీసుకుని నాలికతో మెలి పెడుతూ కుడి చేత్తో విశాలాక్షి నడుముకి అక్కడ ఏర్పడ్డ ముడతలని తడుమున్నాడు శేఖరం.
అతని చేష్టల కి తట్టుకోలేక "అబ్బ! శేఖరం చంపేస్తున్నారు!" అంటూ గొణుగుతోంది. విశాలాక్షి.
ఆ మాట వినగానే పిచ్చెక్కినట్టయింది. శేఖరం కి.తన మొత్తని కొద్ది గా గాల్లోకి లేపి తిరిగి మెత్తగా విశాలాక్షి మొత్తని ఢీ కొని అరికాలితో ఆమె చీరని పిక్కల వరకూ పైకి జరిపి నగ్నమైన కాలి భాగాన్ని స్పృశించాడు. ఆమె పిక్కలపైన అక్కడ క్కడ పల్చగా వెంట్రుకలున్నాయి.
సండ్ల మీంచి మొహాన్ని తీసి వాటిని తన విశాలమైన ఛాతీ కి బలంగా హత్తుకున్నాడు. అతని ఛాతీ కింద అప్పచ్చుల్లా అణిగి పోతున్నాయి ఆమె సండ్లు. ఆ స్పర్శకి పరవశంతో కళ్ళు అర మోడ్పులు చేసుకుని, కింది పెడవిని పై పంటితో నొక్కి పట్టి అర చేతులు విశాలంగా పరిచి అతని వీపుపై తడుముతూ మరింత దగ్గరగా హత్తుకుంటోంది.
ఆ ఎక్స్ ప్రె షను చూస్తే ఆ మెలో కామ ప్రకోపం ఏ స్థాయికి చేరుకుందో అర్ధ మె, ఆమె చెవిలో మత్తు గా "విశాలాక్షి!!" అంటూ చెవి తమ్మెని ముని పళ్ళతో సున్నితంగా కొరికి వదిలాడు.
ఆ పని కి ఇంచు మించు "అయిపోయినంత" పనయింది విశాలాక్షి కి.అతనికి శృంగారం బాగా తెలుసు అనుకుంది విశాలాక్షి. ఆడదానితో కామకేళి సలిపేటప్పుడు చెవి చాలా సున్నిత మైన భాగం. రామనాథం కి అన్నీ తెలుసు. అయినా ఆ స మయంలో మర్చిపోతాడు.

శేఖరం కైతే ఇక విశాలాక్షిని పూర్తి వివస్త్రని చేసి ఆమె పూకుని తనివితీరా అస్వాదించాలనుంది. ముఖ్యంగా ఇంత కాలం విశాలాక్షి భర్త రామనాథం మాత్ర మే వాడుకుంటున్న విశాలాక్షి పూకుని దగ్గరగా చూడాలని ఆవిడ పూకు నాకాలని తహ తహగా వుంది.

" మీ పూకు ఈ పాటి కి బాగ తడిసిపోయి వుంటుంది కదూ? నా మొడ్డ మాత్రం మీరిస్తున్న ఈ సుఖానికి వూరిన తేనెలో నాని పోతున్నాడు.
మీ ముద్ద మందారంలా ఉన్న పూకును దెంగటానికి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు"

"నావద్ద ముద్ద మందారాలేవీ లేవు లెండి. మీవాడిని మరీ ఆశలు పెంచుకోవద్దని చెప్పండి" అని కిల కిల నవ్వింది. విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వు చాల సెక్సీగా మరులు గొల్పేలా వుంటుంది.
తన పెళ్ళాం అంత చాతుర్యంగా మాట్లాడ గలదని మొదటి సారి అర్ధ మైంది రామనాథం కి.


"ఐతే మీది తడి సి విరిసిన గులాబి కావచ్చు, అంటూ
తన మొత్తని ఎగరేసి విశాలాక్షి మొత్త కే సి గుద్దాడు శేఖరం.

కటి భాగంలో తగిలిన ఆ మెత్తటి దెబ్బకి వళ్ళంతా జివ్వు మన్నట్టయింది. విశాలాక్షికి .

"బాస్టర్డ్! విశాలాక్షి శరీరాన్నే కాకుండా విశాలాక్షి మనసునీ అనుభ వించేస్తున్నాడు!" అని కసిగా తిట్టుకున్నాడు రామనాథం.అయినా లోలోపల అతనికి చాలా ఎక్ష్మయిటింగ్ గా వుంది. పాంట్లో అండర్వేర్ కింద బిగి సిన మొడ్డలోంచి ఒక బొట్టు కా మర సం అడుగునుండి పాకి మొడ్డ చివరకి చేరడం తెలుస్తోంది.
అతని చేష్టల కీ, అతనికి తగి నట్టు ఆట పట్టిస్తున్న తన భార్య వగలాడితనానికి అచ్చెరువొందాడు రామనాథం. తన భార్య రియాక్షన్ ఎలా వుంటుదోనని ఆశ క్తి గా చూస్తున్నాడాయన. వాళ్ళిద్దరికీ అది మొదటి కలయిక అనేది అంతో ఇంతో స్పష్ట మయిం దాయన కి. అప్పటి కి వాళ్ళ మీద కలిగిన కోపం పోయి బ్లూ ఫిల్మ్ లో యాక్టర్స్ ని చూస్తున్నట్టు వుందాయన కి . ఆయన పాంట్లో నరాలు నిక్క పొడుచుకుని అండర్వేర్ పిగిలి పోయేలా వుంది. ఈ వయసులో, ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన మొడ్డ ఇంతలా స్తంభించడం ఆయన కే అశ్చర్యంగా వుంది. శేఖరం ఏం చెప్తాడా అని చూస్తున్నాడు.

" పువ్వులంటే ఇష్టం లేని మగ వాళ్ళు ఎంత మంది వుంటారు చెప్పండి విశాలాక్షి గారూ. నాకైతే అన్ని పువ్వులూ ఇష్ట మే! అయినా స్త్రీ పురుషుల కోరికల మధనంలో వూరిన చిక్కటి మధురరసాలతో నిండి ఆస్వాదన కి సిద్ధం గా వుండి మదపు వాసన చిందించే పూకు పుష్పాన్ని నాకాలని దెంగాలను ఉంటుంది. ఏమంటారు? తొలి రాత్రి మీ భర్త రామనాథం తృప్తి గా వాసన చూసి తనివితీరా అనుభ వించిన మీ పూకు, మొట్ట మొదటి రాత్రే ఆయని కి పూర్తి సంతృప్తిని అందించిన ఆ పూకు అది ఏమైనా ఇక చూడ కుండా వుండలేను నాక కుండా ఉండ లేను.." అంటూ విశాలాక్షి పెదవుల్ని చుంబించాడు శేఖరం.
కాని అతని చేష్టల కి ఎక్కువవ గా పిచ్చెక్కి పోయింది రామనాథం కి. తొలి రాత్రే భర్త అయిన మగాడి కి పూర్తి సంతృప్తిని ఇవ్వడ మనేది కాస్తా అరుదైన విషయం. కాని ఆ విషయం అతనలా మాట్లాడితే యే ఆడది ఆ స మయంలో తన రహస్య పుష్పాన్ని మన స్పూర్తి గా ఆ మగ వాడి పెదాల తాకిడి కో, అతడి మొడ్డ దూకుడి కో సమర్పించు కుంటుంది.? బహుశ ఆడ వాళ్ళ ద్వారా తెలిసి వుండచ్చు అనుకున్నాడాయన. నిజానికి తనకి 34 ఏళ్ళు వున్నప్పుడు 17 ఏళ్ళ విశాలాక్షిని చేసుకున్నాడు. అంద గత్తె అయిన తన భార్య కోరికల వుప్పెన అనేది తన కి బాగా తెలుసు.
ఆరోజు, మొదటి రాత్రి ఆమె చొరవ చూసి తను ఈ మెకి ఇది వరకే అనుభ వం వుందా అని అను మానించ క పోలేదు. కాని తను పనంతా అయాక చూస్తే తను కార్చిన మదన రసంతో పాటు అంతో ఇంతో రక్తపు జీర కనిపించడంతో ఆమె ఆ మె కన్నె పొర చీల్చింది తనేనని స్పష్టమైంది. కాని యెవరో మొదటి రాతి కోసం బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారన్నది సుస్పష్టం. అది విశాలాక్షి అక్క విజయ కావచ్చు లేదా లేదా మేనత్త భవాని కావొచ్చు.

ఆ రోజు బాగా నిగిడిన తన మొడ్డ విశాలాక్షి పూకులోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఆమె ముని పళ్ళతో పెదవులని అది మి పెట్టి ఆ బాధని ఓర్చుకోవడం లీల గా గుర్తు. ఆ తరవాత తనకి ఈ ఎనిమిదేల్లుఏళ్ళూ స్వర్గమే చూపింది. విశాలాక్షి. కాని ఆమెకి సంతృప్తి కలుగుతో దో లేదోనని తను ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడే మిటో ఇలా శేఖరం ఈ అక్ర మ సంబంధం. అయినా ఇప్పుడు ఈ వయసులొ పడగలెత్తే విశాలాక్షి కోరికలకి అడ్డు తగిలి ఆమెని సంతృప్తి పరచగలడా అని అలోచిస్తున్నాడు రామనాథం.

"తెలివైన వాళ్ళే! మీరు మంచి మాట కారి!" అంటూ చురక అంటించింది. విశాలాక్షి.

"అంటే? చేతల్లో వెన కబడ్డానని మీ వుద్దేశ్యమా?" అంటూ

పౌరుషంగా లేచి విశాలాక్షి చీర కుచ్చిళ్ళని లాగే సాడు శేఖరం. చీరని లాగే స్తూంటే విశాలాక్షి, శేఖరం కి సహకరిస్తూ తన మొత్తని పైకి లేపింది. ఆమె చీరని ఏకంగా ఒకే సారి కిందకి లాగి మంచం పక్క కుప్పలా పారేసాడు అతను. అతను మంచం కిందకి వంగి అక్కడ వుంచిన విస్కీ బాటిల్ తీసి రెండు సిప్పులు తీసుకున్నాడు. అతను తాగుతాడని తెలుసు గాని తనింట్లో తనే తాగని స్థలంలో తాగి తన పెళ్ళాన్ని చక్కగా మజా చేసుకుంటున్నాడని అని పించించింది రామనాథం కి.

విశాలాక్షి బొడ్డు చూడాలని అతని తాపత యం కాబోలు. చీర వంటి మీంచి లాగే సినా ఆమె బొడ్డు కనబడంలేదు. దానికి కారణం ఆవిడ బొడ్డు మీదకి చీర, లంగా రెండూ కడుతుంది. విశాలాక్షి బొడ్డుని ఎంత ప్రయతించినా అది ఇంత కాలం శేఖరం కంట పడక పోడానికి అదే కారణం. బొడ్డు ఆడదానికి మరో పూకుతో సమాన మంటుంది విశాలాక్షి.
ఒంటి మీద ఇక ఒకే ఒక బట్ట, అదే లంగాతో మిగిలి వుండి 25 ఏళ్ళ వయసొచ్చి, గుట్టు గా కాపరం చేసుకుంటూ రామనాథం దెంగుడికి ఒక పిల్లాడి తల్లి అయిన విశాలాక్షి, ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళ శేఖరం మొడ్డ ని తన పూకులో ఇముడ్చుకోవాలని తహ తహలాడుతోంది. అతను రామనాథం మొడ్డలా గుప్పిట్లో ఇమిడి పోతాడా లేక అంత కి మించి తన పూకు లో సరిగ్గా గూటం లా అమరి పోతాడా అని ఆశక్తి గా వుంది విశాలాక్షి కి.

శేఖరం లేచి మంచం దిగాడు. అతని మొడ్డ బాగా నిగిడి వుండడం వల్ల లుంగీ గుడారంలా లేచి వుంది. అది తన కన్నా పెద్దదో చిన్నదో అనుకున్నాడు రామనాథం.

శేఖరం తిరిగి మంచం మీద కి చేరుకుని విశాలాక్షి కళ్ళలోకి కామం నిండిన కళ్ళతో చూస్తూ ఆమె లంగా కట్టు లోకి చెయ్యి దూర్చాడు. వెచ్చగా తగిలింది విశాలాక్షి పొత్తి కడుపు. ఆ పొత్తి కడుపు తడు ముతూ ఒక వైపు విశాలాక్షి బొడ్డుని, ఇంకో వైపు ఆ మె లంగా బొందుని వెదుకుతోంది అతని చెయ్యి.. కొంత సేపటి కి అతని ప్రయత్నం ఫలించి మొదట దొరి కింది విశాలాక్షి బొడ్డు. వుబ్బెత్తుగా వున్న విశాలాక్షి పొత్తి కడుపు మీద బహుశా అర్ధ రూపాయి సైజులో వుంటుందనుకున్నాడు శేఖరం. అగ్నిగుండంలా తెగలు కక్కుతోంది. తను ఇప్పటి దాకా చూడని విశాలాక్షి బొడ్డు. దాన్ని తనివితీరా చూడాలంటే ఆమె బొడ్డు నుండి కాస్తా వియోగం తప్పదు అనుకున్నాడు శేఖరం.

పట్టుదల గా విశాలాక్షి లంగా బొందుని వెదికి పట్టుకున్నాడు. ఆ తాళ్ళని బైటకి లాగి ఆ జారు ముడిని అత ను లాగబోతుంటే విశాలాక్షి మాటెలా వున్నా రామనాథం కి మనసు గుబబలాడింది. ఒక్క సారి లంగా తొలగిస్తే ఇన్నాళ్ళూ తనకి మాత్ర మే పరిమిత మైన తన భార్య పూకు అతని కంట పడబోతుంది. అది చూసి అతనెలా రియాక్ట్ అవుతాడో అనుకున్నాడాయన. ఆ వూహకి ఆయన మొడ్డ బరస్టు అయిపోయేలా వుంది. దానికి కారణం మొట్ట మొదటి సారి ఆడదాని పూకుని చూసినప్పుడు తను ఎలా ఫీల్ అయాడో ఆయనకి గుర్తుంది.
.ఇప్పుడు విశాలాక్షి పూకుని చూసి శేఖరం అలానే ఫీల్ అవుతాడు. తన భార్యని గత రెండేల్ల నించీ కామించి కోరికతో కసెక్కి వున్న మగాడు శేఖరం
. ఆ ఆలోచన రాగానే ఆ ఫీలింగ్స్ తనకే కలుగుతున్నట్టు అనుకున్నారాయన. నిజానికి విశాలాక్షి పూకునే కాదు శేఖరం మొడ్డని కూడ, చూడాలని రామనాథం మనసు తహ తహ లాడు తోంది. బ్లూ ఫిల్మ్ లో మగాళ్ళ మొడ్డలు ఎలా ఆడ వాళ్ళ పూకులోకి ది గబడతాయో అలా ఇప్పుడు ఈ శేఖరం
మొడ్డ తన భార్య విశాలాక్షి పూకులోకి ఎలా దూసుకు పోబోతోందో అని ఆతృత గా వుందాయన కి.

ఆయన ఫీలింగ్స్ కి రూపం కల్పించినట్టు విశాలాక్షి లంగా బొందుని ఒక్క సారిగా లాగే సాడు శేఖరం
ఆమె నడుంకి రెండు వైపులా చేతులు వేసి లంగాని కిందకి లాగాలని అతని ప్రయత్నం. విశాలాక్షి మాత్రం తన పూకుని అపురూపంగా దాచు కోదలచినట్టు ఆఖరి ప్రయత్నంగా తన పొత్తి కడుపు కింద చేతులు వేసి లంగా కిందకి జారకుండా పట్టుకుంది. అలాంటి సందర్భంలో తన భార్య మానసిక సంక్షోభం ఎలా వుంటుందో వూహించుకున్నాడు రామనాథం . "వద్దు విశాలాక్షి ! ఇంత దూరం వచ్చాక పెనుగులాట దేని కి ? తృప్తి గా హ్యాప్పిగా శేఖరం మొడ్డతో తో నీ పూకు దెంగించుకో!ఈ సమయంలో ఇంత కన్నా చేసేదే మిటి.? అనుకున్నాడాయన.
శేఖరం కి తన భార్య మీద ఎంత కోరిక ఉన్నా మనసులో దాచుకుని సంస్కారం తప్పకుండా రెండేళ్ళు ఓపిక పట్టి తనకి ఎంతో గౌరవ మిస్తూ ఇప్పుడు ఎలాగైతేనే మి తన భార్య విశాలాక్షిని లొంగదీసుకుని పడక మీద కి లాక్కొచ్చిన శేఖరం మీద కూడా ఒక రకమైన వాత్సల్యం పుట్టు కొచ్చింది. వాళ్ళిద్ద రూ హాయిగా దెంగించుకుంటుంటె తనివితీరా చూసి ఆనందించాలనే తపన పుట్టుకొచ్చింది రామనాథం కి.

అడ్డు పెట్టిన విశాలాక్షి చేతుల్ని సున్నితంగా తొలగించి ఆవిడ కటి ప్రాంతం కాస్తా వెడల్పుగా వుండం వల్ల ఆమె లంగాని కాస్త మోటు గానే కిందకి లాగి కాళ్ళ కిందుగా వేరు చేసి ఆమెని పూర్తి దిగంబరంగా చేసాడు.శేఖరం విశాలాక్షి లంగా ఆమె చీర, జాకెట్టు పడిన చోటే కుప్పగా నేల జారింది. . అతని కళ్ళు మొట్ట మొదట విశాలాక్షి తొడల మధ్య పూకు మీద పడ్డాయి.

ఆమె భర్త కి ఆవిడ కి అక్కడ ఆతులు వుంటే ఇష్ట మో కాదో తెలీదు. శేఖరం కైతే విశాలాక్షి పూకుని తడుముతూ, అక్కడి ఆతులని నిమురుతూ ఒక్కో వెంట్రు కనీ లెక్క పెడుతున్నట్టు విడదీసి ఆ మె పూకుని కనుగొని అస్వాదించాలని . నాకాలని వుంది. ఉచ్చ తాగాలని ఉంది.అందుకే అతని కళ్ళు మొదటి రియాక్షన్ గా విశాలాక్షి పూకుని వెదికింది. దిమ్మ మీద దట్టంగా పెరిగిన ఆతులని చూడ గానే మొహం విప్పారింది శేఖరం కి. అతనికి తన భార్య పూకు, దాని మీద దట్టంగా పెరిగిన ఆతులు నచ్చాయని అనుకున్నాడు రామనాథం.
ఆమె పొత్తి కడుపు కింద నడుం వంపుల్లో మొహాన్ని అది మేస్తూ ముద్దులు పెట్టు కుంటూ కటి ప్రాంతాన్ని కవర్ చేసి, పూకు మీద కి జారబోతూంటే ఆమె సిగ్గు గా తన పూకుని రెండు చేతులతో కప్పుకోవాలని చూసింది.ఆవిడ ప్రయత్నాన్ని మధ్యలోనే అడ్డుకుని ఆమె చేతిని అందుకుని ఎగిరి పడుతున్న తన మొడ్డ మ్మీద వేసి అది మాడు.
లుంగీ మీంచే నిండు గా తగుల్తోంది శేఖరం మొడ్డ .ఆ సైజు, ఆ బలుపు, కోరికతో వేడిగా కాలి పోతున్న అతని మొడ్డ చేత్తో పట్టుకోవాలని, సన్నటి వేళ్ళతో బిగించాలని పూకులో పెట్టుకోవాలని అనిపిస్తోంది కాని ఇంకా ఏదో బిడియం విశాలాక్షి కి.

ఈలోగా ఇంచు మించు అరచెయ్యి పరిమాణంలో కాస్తా ఎత్తుగా, ఆతులతో కప్పబడ్డ ఉన్న విశాలాక్షి పూకుకే సి మొహాన్ని అది మేసి, తొడల సందు చీలి కలోంచి వస్తున్న మదన వాసనని తృప్తి గా పీల్చి, ఆపైన బిరుసుగా వున్న ఆమె పూకు ఆతులతో మొహాన్ని పాలిష్ చేసుకున్నట్టు రాపాడించి సంతృప్తిగా గాఢమైన ముద్దు పెట్టాడు శేఖరం. తన పెదాలతో విశాలాక్షి పూకు ను పలుమార్లు రుద్ది నాక సాగాడు. అలా నాకుతుంటె ఆమె పూకులోంచి తేనె ఊరుతుంది.

ఇక ఓర్చుకోలేక పోయింది. విశాలాక్షి. ఒక చెయ్యి తనకి తెలీకుండానే శేఖరం తలపై వేసి అతని మొహాన్ని తన పూకుకి అదుముకుటూ ఇంకో చేత్తో అతని మొడ్డని తన వేళ్ళతో బిగించి ఆ సంకోచ వ్యాకోచాలని అంచనా వేస్తోంది. ఆవిడ అంచనాలని మించి పోవాలని శేఖరం పిరలు దగ్గరకు చేరేలా నరాలని బి గబట్టి మొడ్డ మరింత గట్టిగా అయేలా చేసాడు. చేతిలో పట్టుకున్న కోడె తాచు పట్టు విడిపించుకోడానికి ఒక్కసారి గా కస్సుమన్నట్టు శరీరాన్ని విదిలించుకున్నాట్టు అని పించింది విశాలాక్షి కి. తన మీద వున్న కామాన్ని ఎంత పచ్చిగా వెళ్ళగ క్కాడు అని పించిదా మెకి. ఆమెకి ఇక ఆ విషయంలో మొహమాటం తగ్గిందని అర్ధం కాగానే అతను ఆమె పూకు మీంచి మొహాన్ని లేపి
"విశాలాక్షి నీకు నా మొడ్డ ను చూడాలని ఉంది కదా .లుంగీ తీసెయ్యనా?" అంటూ చిలిపిగా చూసి కన్ను కొట్టాడు.
అందుకు సమాధానంగా అతని మొడ్డని నొక్కి వదిలింది. విశాలాక్షి. ఆమెకి తన మొడ్డ చూడాలని వుందని తెలియగానే లుంగీ ముడి లాగే సి లుంగీని మంచం పక్క పడేలా విసిరేసి ఆమె లానే తనూ దిగంబరంగా తయారయాడు శేఖరం. తనలాగానే దిసమొలతో వున్న విశాలాక్షి మీదకి వంగి, ఆమెని లేవదీసి కూర్చోబెట్టి ఆమె చేతినిని తన మొడ్డ మీద వుంచి వదిలాడు. ఓర గా అతని మొడ్డ వైపు చూసిన విశాలాక్షి కళ్ళు విప్పారాయి. తన చేతికి అందినంత వుంటుందనుకున్న ఆమె వూహలు తారు మారు అయాయి. ఎనిమిది అంగుళాలకి మించిన పొడవు, అంతకి మించి గుప్పిట్లో పట్టని దొడ్డుగా వుండి పొత్తి కడుపు మీద చిక్కగా పరుచుకున్న ఆతులు మొడ్డకిపెభాగంలో దట్టంగా కీకారణ్యంలా వుండి మొడ్డ పక్కలకి కూద వ్యాపించి వున్నాయి. మేక పోతు పిచ్చల సైజ్ లో ఉన్న పిచ్చలు మాత్రం కొన్ని గంటల ముందే నున్నగా షేవ్ చేసినట్టున్నాడు తమలో ఉన్న వీర్యాన్ని ఎప్పుడు విశాలాక్షి పూకులో ఇంపుదామని ఎదురు చూస్తున్నాయి.
అతని మొడ్డ సైజుకి రామనాథం కూడా అబ్బుర పడ కుండా వుండలేక పోయాడు .తన మొడ్డ ఐదు అంగుళాల పొడవు వుండి మందము అతని సైజ్ లో సగము కూడా ఉండదు..

విశాలాక్షి డెలివెరీ ఆయాక " ఏమండి నా పూకు కాస్తా లూజు గా వున్నట్టనిపిస్తుందండి " అని విశాలాక్షి ఎప్పుడో ఓసారి తనతో అంటే
"ఔను మరి మొదటి కాన్పు అయ్యాక పూకు లూజ్ అవుతుందని వూరికే అన్నారా?" అని ఆట పట్టించాడు.
కాని ఆ తరవాత రామనాథం మొడ్డ చిన్నగా ఉండడము వలన దెంగులాటలో కాను పుకి ముందుండే ఆ బి గుతు మళ్ళీ అనుభ వించలేదు.

ఇప్పుడు శేఖరం మొడ్డ సైజు, ముఖ్యంగా ఆ బలుపు చూస్తుంటే అది విశాలాక్షి పూకుకి బి గుతు గా ఫిట్టు అయి దెంగులాటలో ఆమె అనుభూతులు పెళ్ళయిన కొత్త రోజుల్ని తల పింప చేస్తాయి అనుకున్నాడు రామనాథం . తన కి శేఖరం బలిసిన మొడ్డ విశాలాక్షి పూకులోకి దిగుతూంటే క్లోజప్ లో చూడాలని అని పిస్తోంది. అ వూహకి అప్పటికే నిగిడిన తన మొడ్డని పాంట్ మించే బలంగా అదుముకున్నారాయన. విశాలాక్షిను శేఖరం దెంగినాక అతడి మొడ్డను చీకాలని వాడి ఉచ్చ తాగాలనిపిస్తుంది.

అతని సైజు గురించి ఇంచు మించు అలానే ఆలోచిస్తున్న విశాలాక్షిని అమాంతం తన వళ్ళోకి లాగే సి ఆమె వీపుని లాలన గా తడుముతూ ఆమె మొహాన్ని రెండు చేతుల మధ్య ఇరికించి తొడల మీదు గా తన మొడ్డ కి కి దగ్గరగా తెచ్చాడు శేఖరం
శేఖరం మొడ్డ సైజు గురించి సుజాత చెప్తుంటే ఏమో అనుకుంది కాని ఇప్పుడలా అది క్లోజ్ అప్ లో కనబడుతూంటే విశాలాక్షి కి పెదాలు తడి ఆరి పోయాయి. తన పూకు ఆ మొడ్డ కావాలి కావాలి అంటుంది..నున్నగా గీసిన పిచ్చలు కోరికతో బి గదీసినట్టున్నాయి. అక్కడి నుండి మొలుచుకొచ్చిన అతని మొడ్డ గుప్పిటికి సరిపోని బలుపుతో, అంత కి మించి రెండు గుప్పిట్లు కూడ సరిపోని పొడుగుతో , నిగ నిగ మెరుస్తూ నరాలు తేలి, నిటారుగా రూళ్ళకర్ర నిలబెట్టినట్టు వుంది.

విశాలాక్షి నాలికతో రెండు పెదాల్నీ తడి చేసుకునే లోగా శేఖరం విశాలాక్షి తల వెనక్కి చెయ్యే సి ఆ మె జడ వెనక జుట్టు పాయల్లోకి వేళ్ళు జొనిపి మొహాన్ని మొడ్డ కి దగ్గరగా లాక్కున్నాడు. విశాలాక్షి వూపిరి వెచ్చగా శేఖరం పిచ్చలకి తాకుతోంది. తడితో మెరుస్తున్న పెదవులని సున్నాలా చుట్టి శేఖరం మొడ్డను చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టుకుంది.

విశాలాక్షి పెదాల వెచ్చటి స్పర్శ అక్కడ తగిలే సరికి ఆమె మొహాన్ని మరింత దగ్గరకి తొడల మధ్య కి లాగే సుకున్నాడు శేఖరం. ఇప్పుడతని మొడ్డ నిలువు గా ఆమె మొహానికి వత్తుకుంటోంది. ఇంచు మించు ఆమె మొహమంత పొడవుగా వుండి వేడి గా కొలిమిలోంచి తీసిన ఇను ములా కాలి పోతోంది.అ పొడుగునీ బలుపునీ తృప్తి గా చెంపలకి ఆనించుకుని తన్మయం గా కళ్ళు మూసుకుంది విశాలాక్షి. సెంటు వాసనే కాకుండా ఇంకేదో విచిత్ర మెన పురుషవాసన విశాలాక్షి ముక్కు పుఠాలకి సోకి మత్తెక్కిస్తోంది.

పెళ్ళాం పచ్చిదనం అబ్బురం కలిగిస్తోంది రామనాథంకి.తనని అప్పుడప్పుడు అదీ తను అడిగితేనే, నోట్లోకి తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ పరాయి మగాడి మొడ్డ ని ఇంత త మకంగా మొహానికి హత్తు కుంటోంది అంటే ఆమెలో అంతర్లీనంగా ఎంత లంజతనం దాక్కుని వుందో అర్ధ మేతోంది.

విశాలాక్షి మొహం అలా క్లోజ్ అప్ లో తన మొడ్డ కి అంటి పెట్టుకుని కనబడే సరికి కోరికతో కట్లు తె గుతున్నట్టయింది శేఖరం కి. ఒక చేత్తో మొడ్డ పట్టుకుని ఆమె చెంపలకీ, కళ్ళకీ రాపాడించి, గడ్డం పక్క పుట్టు మచ్చని స్పృశించి, వేలితో మీటి నట్టు తన మొడ్డ తో విశాలాక్షి ముక్కుని మీటి ముందుకు వంగి ఆమె చెవిలో "నా మొడ్డ నచ్చిందా?" అన్నాడు శేఖరం.

విశాలాక్షి మాట్లాడలేదు. "పొనీ నచ్చితే చెప్పక్కరలేదు.వెచ్చగా మీ పగడాల్లాంటి పెదాలతో నా మొడ్డ మీద ఒక తియ్యటి ముద్దు పెట్టు" అని ఆమె కుడి చేతికి తన మదన మొడ్డ ని అందించాడు శేఖరం.

బలుపుతో నిగ నిగ లాడుతున్న శేఖరం మొడ్డ ని తన సన్నటి చేతి వేళ్ళతో చుట్టేసింది. విశాలాక్షి. గుప్పిట్లో ఇ మడ డంలేదు. బుసకొడుతున్న నల్ల తాచులా వుండి వళ్ళు గ గుర్పొడుస్తోంది. విశాలాక్షి కి. గుప్పిట కిందకి జరిపేసరికి అప్పటికే తడిసి బాగా ఆయిలింగు అయి వుండడం వల్ల చర్మం కిందకి జరిగి ఎరటి నాబ్ కంట పడింది. తడితో జిగురుగా మెరుస్తున్న నాబ్ కి దగ్గర గా మొహాన్ని జరుపుకుని పెదాలని తడి చేసుకుంది. ఆమె వూపిరి మరింత బరువెక్కి శేఖరం మొడ్డకి వేడి గాడ్పులా తగుల్తోంది. శేఖరం మొడ్డ మదపు వాసన సెంటు వాసనని డామినేట్ చేస్తూ విశాలాక్షి ముక్కుపుఠాల్ని బద్దలు చేస్తోంది. రామనాథం మొడ్డ వాసన కీ ఇతని మొడ్డ వాసనకీ చాలా వ్యత్యాసం వుంది అనుకుంది విశాలాక్షి. రామనాథం మొడ్డ కంపు వాసనతో ఉంటుంది. శేఖరం మొడ్డ కమ్మటి మదన వాసన తో ఉంది. అయినా ఆ టైంలో కైపు గా కోరికని ఎక్కువ చేస్తోంది.

ఎర్రటి పెదవులని సున్నాలా చుట్టి ముందు స్పృశించీ స్పృశించనట్టు తాకి తర వాత పెదవులతో గాఢంగా అతని మొడ్డ ని వత్తు కుంటూ "`"ప్చ్ అని ముద్దు పెట్టుకుంది. అత ని తడి బంకలా ఆమె పెదాల కి అంటుకుంది.నోరుని పెద్దగా తెరిచి మొడ్డ తలని నోట్లో పెట్టుకుని ఆ బంకను నాకి క్లీన్ చేసింది.

"అబ్బా! విశాలాక్షి!! చంపేసారు. మీవారు చాలా అదృష్టవంతులు" అంటూ ఆమెని రెండు చేతులతో పైకి లాక్కుని తిప్పి వెళ్లి కలా పండబెట్టాడు శేఖరం. వెల్లి కలా వున్న విశాలాక్షి తొడలు ఎడం చేసి మధ్యలో తన నడుం కూరేసి ఆమె మీద కి వాలి తన జిగురుతో తడిసిన ఆమె పూకు పెదాలని అందుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుని నాకాడు..

మొహాన్ని కింద కి జరిపి విశాలాక్షి బొడ్డుని, పొత్తి కడుపునీ , కటి ప్రాంతాన్ని ముద్దులతో తడిపేస్తూ విశాలాక్షి పూకు మీది ఆతుల్లోమొహాన్ని దాచేసుకున్నాడు. పెద్ద అరచెయ్యి పరి మాణంలో వుంది విశాలాక్షి పూకు. తొడల మధ్యనుండి ఆతుల్లోంచి వస్తున్న విశాలాక్షి పూకు వాసన మత్తెక్కిస్తోంది. మొహాన్ని పై కి లేపి, చూపుడు వేల్లతో వెంట్రు కలు తప్పిస్తూ ఉబ్బిన పూకు పెదాలను కొలుస్తూ

" దెంగేవాడు లేక ఆకలితో పూకు పెదాలు ఉబ్బిఉన్నాయని!" అనుకున్నాడు.

తనకి మాత్ర మే పరిమిత మని అనుకుంటున్న భార్య పూకుని వేల్లతో దొలిచేస్తుంటే ఒక్క క్షణం మనసు చివుక్కు మంది రామనాథంకి. పైగా తన అర్ధాంగి రెండు తొడలు విశాలంగా జాపి తన పూకుని పక్కింటి పరాయి మగాడి కి అప్పగించి అత నిచే సుఖాన్ని తవ్వి తీయించుకుంటోంది

శేఖరం రెండు చేతి వేళ్ళతో రెమ్మలని విడదీసి పరీక్షగా చూస్తుంటే సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. విశాలాక్షి కి.

ఆతుల సంపద మధ్య బలిసి తడి తేరి గచ్చకాయ రంగులో మెరుస్తున్నాయి విశాలాక్షి పూకు పెదాలు. చీలిక పై భాగంలో కోరికతో వుబ్బి బి రుసుగా వుంది కొల్లి. ఆకలి గొన్న కాకి పిల్ల నోరులా ఎర గా తెరుచుని కనిపిస్తోంది. విశాలాక్షి పూకు కొల్లిని మెల్ల మెల్ల గా వేల్లతో మాలిశ్ చేసాడు.


అంత వరకూ ఇద్దరి మధ్యా నడిచిన కామ కలా పానికి వూట బావిలా తయారయింది విశాలాక్షి పూకు. . పూకు బలిసిన పెదాల తడినీ, వెచ్చదనాన్ని అనుభవిస్తూ వేల్లతో పిసికాడు..

అంత వరకూ నోరు మెదపకుండా కింద పెదవిని పళ్ళ మధ్యలో నొక్కి పెట్టి అరమోడ్పు కళ్ళతో అతని చేష్టలని అనుభవిస్తున్న విశాలాక్షి కి శేఖరం తన పూకు పెదాలను, కొల్లిని వేల్లతో మాలిశ్ చేస్స్తుంటే ఓర్చుకోడానికి కాలేదు.

"ష్! ష్!" అంటూ పూకుని అసహనంగా అటూ ఇటూ కదిలిస్తోంది.

ఆమెలో కోరిక తార స్తాయికి చేరుకుందని అర్ధ మైంది శేఖరం కి. వీల్లని చూస్తున్న రామనాథంకి కూడా.

ఆమె రెమ్మల్లోంచి వేల్లని లోపల నించి బైటకి తీసి అమాంతం మొహాన్ని కిందకి దించి విశాలాక్షి పూకు నిలువు పెదాలని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు శేఖరం. ఆ తడీ, జి గురూ, వెచ్చదనం, రెమ్మల్లోంచి వస్తున్న విశాలాక్షి మదపు వాసన మత్తెక్కిస్తూంటే మరోసారి చప్పుడొచ్చేలా ముద్దించి నాలికతో విశాలాక్షి పలుకుని కదిలించి పెదవులతో పట్టి లాగి చప్పరించి విశాలాక్షి పూకును నాకుతూ
"విశాలాక్షి మీ పూకు నాకుతుంటె అందులోంచి తేనె ఊరుతుంది. ఆ తేనె ఎంత కమ్మగా ఉందో నేను మాటల్లో చెప్పలేను. మీ పూకు దెంగిన తరువాత పూకును నాకుతుంటె అమ్రుతమును నాకినాట్లుంటుదేమే. మీ పూకు అంత కమ్మగా ఉంది"అన్నాడు..
"వేంకట్ రాం విశాలాక్షి పూకు నాకుడు గురించి మాట్లాడుతుంటె రామనాథం మొడ్డ గట్టిగా అయి తను కూడా శేఖరం దెంగినాక విశాలాక్షి పూకు నాకితే బాగుంటుంది"అనుకున్నాడు.
విశాలాక్షి కి ఇంచు మించు అవుట్ అయినంత పని అయింది.
అతని జుట్టులోకి రెండు చేతులూ పోనిచ్చి దిమ్మని కాస్తా గాల్లోకి లేపి అతని మొహాని పూకుకి అదుముకుని

"అబ్బా శేఖరం! ప్రాణం తోడేస్తున్నారు. ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ విద్యలన్నీ. నా మీద ప్రయోగించాలా బాబూ. సుజాతకి కూడా ఇవన్నీ చేస్తుంటారా. నాకంటే అదే అదృష్టవంతురాలు." అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా కలవరిస్తోంది. విశాలాక్షి.

"అవును మరి. తనని ఆమె ఎన్నో సార్లు తన మొడ్డను నోట్లోకి తీసుకున్నా తను మాత్రం ఆమె పూకు దగ్గర నోరు పెట్టలేదు. ఎందుకో తనకి సుజాత పూకు వాసన సరిపడదు. తన మొహాన్ని రెమ్మల మధ్యకి లాక్కుంటే ఆ వాసన తన కి వెగటు పుట్టింది. తన మొడ్డని మక్కువ గా నోట్లోకి తీసుకుని స్వర్గాన్ని చూపించినా తను మాత్రం ఆమె పూకును నాక లేక పోయాడు. అందుకే ఆమె తన కన్న శేఖరం పని మనిషి అదృష్టవంతురాలు అన్నది." అనుకున్నాడు శేఖరం

ఇక ఆలశ్యం చేస్తే ఆ మె ఏక్షణంలోనన్న అవుట్ అయిపోతుందని గ్రహించాడు శేఖరం. విశాలాక్షిని అలా కాకుండా తన మొడ్డతోఆవిడ పూకుని తవ్వి, కొలిచి అలసి సొలసి ఆ మెలో కరిగి సోలిపోవాలి. అని అతని ఆలోచన.

అందుకే లేచి విశాలాక్షి తొడల మధ్య పొజిషన్ తీసుకుని ఆమె పూకు రెమ్మల మధ్య గురిచూసుకుని కళ్ళలోకి చూస్తూ "తడిసిన ముద్ద మందారంలా వుంది. మీ పూకు. వాసనకైతే సంపెంగ లా వుంది. నాకైతే నీ పూకును నాకుతూనే వుండాలని వుంది. కాని నా మొడ్డ ఇక ఆగలేనని గోల చేస్తుంది. మీ పూకులో నా మొడ్డకు కాస్తా చోటు ఇస్తావు కదా?" అంటూ మొడ్డతో ఆమె పూకు చీలి కని కింద నుండి మీద వరకూ తడుముతున్నాడు.

"ఇంత వరకూ వచ్చాక కాస్తా చోటు తీసుకుని వదులుతారా? అందినంత వరకూ, కావలి సినంత వరకూ నా పూకును దెంగకుంట ఉంటారా పగుల గొట్ట కుండా వుంటారా" అని నవ్వుతూ శేఖరం వీపుపై ఒక చెయ్యి వేసింది. విశాలాక్షి.ఆమె రెండో చెయ్యి తన పిర్రల మీద వేసుకుని మొడ్డను పట్టుకుని విశాలాక్షి పూకు రెమ్మలని విడదీస్తూ మొడ్డ తలను కొద్ది గా లోపలికి తోసాడు.

"అమ్మయ్య దారి దొరికింది.ఇక అమ్మాయిగారి గుడిలోకి చేరి కటాక్షం సంపాదించడ మే!" అంటూ మొడ్డను నాలుగో వంతు లోపలకి తోసాడు.

అతని బలుపుకి మొడ్డ పూకును సొచ్చుకొని పోతుంటె కీచు మంది విశాలాక్షి. రామనాథంగారి చిన్న మొడ్డకి సైజు కి అలవాటు పడ్డ పూకు. నిజానికి ఆయన పెడితే లూజు గానే వుంటుంది తన కి. ముఖ్యంగా తనకు శేఖరం లాంటి పొడుగూ, బలుపూ ఉన్న మొడ్డ అనుభవము లేక పోవడం వల్ల లోపల ఎంత తడిసినా ఒక్కసారి అతను తోసేసరికి "మ్మీ! ప్లీజ్! " అంటూ మూలిగింది. విశాలాక్షి..

అది గ్రహించి శేఖరం విశాలాక్షి పూకు లోంచి మొడ్డని కాస్తా బైటకి లాగి ఈసారి ఆమె జారుదనం చూసుకుంటూ మెల్ల మెల్ల గా గుల్లిస్తు ఆమె లోకి ప్రవేశించాడు. సగం ది గబడేసరికి విశాలాక్షి పూకు బిగుసుకున్నట్టు వెచ్చగా శేఖరం మొడ్డను పట్టుకున్నాయి విశాలాక్షి పూకు రెమ్మలు. లోపలి గోడలకి అతను ఆమెకి వేడి గా కొరకంచులా తగులుతున్నాడు. కాలుతున్న కొలి మిలా వేడి గా వుంది విశాలాక్షి పూకు శేఖరం కి.


మెల్ల మెల్లగా ఆమెలో గుల్లిస్తున్నంటె కొద్ది కొద్ది గా లోపలకి దూరిపోతుంది. మధ్య మధ్యలో కుమ్మరి పురుగులా విశాలాక్షి పూకుని దొలిచేస్తూ శేఖరం మొడ్డ మొత్తానికి మూడు వంతులు దూరిపోయి ఇక అక్కడి నుండి బైటకి తియ్య కుండా లోలోపలే కుళ్ళబొడుస్తున్నట్టు గుల్లిస్తున్నాడు శేఖరం. కొద్ది సేపటకి అతని మొడ్డ మొత్తం ఆవిడ తేనెతో తడిసి ఇప్పుడు ఈజి గా లోపలికి దిగడం మొదలు పెట్టింది.

తన మొడ్డ నాబ్ వరకూ బైటకి లాగి తీసినంత మేర వెంటనే విశాలాక్షి పూకు లోకి తోసేస్తూ ఆఖరికి ఒక్క సారిగా మోటు గా మొత్తం పొడుగుని అవిడ పూకు లోకి దింపేసాడు శేఖరం.

ఒక్క సారిగా తడి నేలలో గునపంలా దిగి పోయి బొడ్డు కి తగిలింది. విశాలాక్షి కి అతని మొడ్డ. రామనాథం పెడితే విశాలంగా వుండే విశాలాక్షి పూకు శేఖరం మొడ్డకి గాలి కూడా జొరబడనంత టైటు గా నిండి పోయింది. బిరడా కొట్టినట్టు దిగి పోయాడు.

"కక్కుర్తి పడ్డా కడుపు నిండాలి!" అన్నట్టు తన పూకులో నిండుగా ది గబడ్డ అతని వెచ్చటి స్పర్శని అనుభవిస్తూ తృప్తి గా కళ్ళు మూసుకుంది విశాలాక్షి.

బాగా ఆయిలింగు అయిందని నమ్మకం కలగ్గానే మొడ్డను సాంతం లాగి కసిగా విశాలాక్షి పూకు రెమ్మల్లోకి పూర్తిగా దించడం మొదలెట్టాడు శేఖరం. ఎనిమిది అంగుళాల అతని మొడ్డ విశాలాక్షి రెమ్మలని చీల్చుకుని కర్కశంగా బొడ్డు వరకూ దిగబడుతోంది.

మొగుడు దూరని, ఆయన మొడ్డ రుచి చూడని మూలల్లోకి శేఖరం దూసుకు పోతున్నాడు. సండ్లని గట్టిగానె పిసుకుతున్నాడు.తన స్త్రీత్వాన్ని, శీలాన్నీ తాపీగా కొల్ల గొడుతున్నాడు. అతనిలో తొందర కనబడలేదు. సాంతం లాగి మళ్ళీ తన మొడ్డని వెచ్చగా ఒరుసుకుంటున్న తన పూకు గోడల్లోకి కసిగా అనుభవిస్తూ దించేస్తున్నాడు. ఆడదాన్ని అనుభ వించడం అతనికి బాగా తెలుసు ! అనుకుంది. విశాలాక్షి. ఆ ఫీలింగ్ కి ఆమెలో మదన రసాలు మరి కాస్తా పొంగి శేఖరం మొడ్డ కదలికలు మరింత జారు గా తయారయ్యాయి.

ఇది వరకటి వొరి పొడి తగ్గ గానే అతని స్పీడ్ ఎక్కువయింది. తన ఎత్తైన పిర్రలని గాల్లోకి లేపి ఒక్కసారిగా విశాలాక్షి రెమ్మల్లోకి విసురుగా దించుతున్నాడు శేఖరం. దించేటప్పుడు విశాలాక్షి పైకి జరగ కుండ విశాలాక్షి సండ్ల కుదుల్లను పట్టుకుని కిందికి లాగుతున్నాడు.ఆ విసురుకి ఇద్దరి పొత్తి కడుపులూ తాపడం అయిపోతున్నాయి. అతను పైకి తీసి కిందకి దింపినప్పుడల్లా ఆ టైటుదనానికి, తడి కీ , స్పీడ్ కీ "చపక్ చపక్ ! తపక్ తపక్!" అని శబ్దం వస్తోంది.

శేఖరం స్పీడ్ ఎక్కువైంది. ఆముదం పూసుకున్నట్టు జారు గా దిగుతోంది. విశాలాక్షి పూకు లో కి . అతను బైట కి తీసినప్పుడల్లా ఆవిడ తడి పూసుకుని నిగనిగా మెరుస్తున్న అతని మొడ్డ తనివితీరా చూసేలోగా క్షణంలో విశాలాక్షి పూలోతుల్లోకి దిగి మాయ పోతోంది. "అబ్బ! ఎంత బాగా దెంగుతున్నాడు!" అను కోకుండా వుండలేక పోయాడు రామనాథం.

ఇద్దరికీ పాకం దగ్గర పడుతోంది. విశాలాక్షి మెడ చుట్టూ చెయ్యి వేసి ఆవిడ సండ్లని ఛాతీ కి బలంగా అదు ము కుంటూ వూపుడు ఆపకుండా ఆమె చెవిలో గుస గుసగా "ఎలా వుంది. మీకు నచ్చిందా? రామనాథం గారు మిమ్మల్ని ఇలా దెంగుతారా? " అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నాడు శేఖరం.

"ఆయన విషయం మాట్లాడకండి శేఖరం! ఆయన మొడ్డ చిన్నగా మీ దాంట్లో సగము ఉంటుంది. అంతే కాకుండా ముసలివాడు అవుతున్నాడు కదా .ఎప్పుడొ పది పధేను రోజులకొకసారి దెంగుతాడు.ప్లీజ్! ఆపకండి. దెంగి దెంగి నా పూకును పగులగొట్టండి!పిసికి పిసికి సండ్లను మెత్తగా చేసి సాగ దీయండి " అంటూ శేఖరం వూపుల కి అనుగుణంగా ఎదురొత్తులు ఇవ్వడం మొదలెట్టింది విశాలాక్షి. ఆమె మొత్త మెత్త గా రితమిక్ గా అతని మొత్తని ఢీ కొంటోంది.

" మీ వారు మీ పూకుని దెంగేటప్పుడు చూసే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించండి.చూసి తరించి నా వూహలతోనే ఈ సుందరికి వీర్యాభి షేఖం చేసుకుంటాను." ఆపకుండానే విశాలాక్షి చెవిలో గుసగుసలాడాడు శేఖరం.

" మాటలతోనే కసెక్కించేస్తున్నాడు." అనుకుంది విశాలాక్షి." మరే! సుజాతకి చేస్తూనే వున్నారు గా అభి షేఖం. అయినా మా వారు మీ అంత మోటు కాదు బాబూ! " అంటు మొత్తని ఎగరేసింది. విశాలాక్షి.

ఆ మాటలతో మరింత రెచ్చిపోయిన శేఖరం రైల్ ఇంజనులా కదలడం మొదలెట్టాడు. విశాలాక్షి సండ్లని గట్టిగా గొదుమ పిండిని పిసుకుతున్నాట్లుగా పిసుకుతూ సాగదీస్తున్నాడు. అతని విసురుకి ఆమె కూడా వూగి పోతోంది. దెబ్బ బలంగా అడుక్కి దిగి నప్పుడల్లా కుడి స్తనం మీద పడ్డ మంగళ సూత్రాలు చిన్నగా చప్పుడు చేస్తూ ఎగిరి పడుతున్నాయి.వాటి ఎగరడము చూసి ఇది రామనాథం గాడి పెండ్లామని చెపుతున్నాయని విశాలాక్షి పూకును పగులదెంగుతున్నాడు. మొత్త కి ఢీ కొట్టినప్పుడల్లా కొంత మేర జరిగి పోతోంది. ఛాతీ పైకి లేపి విశాలాక్షి సన్ను ఒక చేత్తో పిసుకుతూ ఇంకొ చన్ను ముచ్చికని నోట్లో ఇరికించుకుని ముని పళ్ళతో నొప్పి కలక్కుండా కొరుకుతూ చూకుతూ నడుముని ఏ జన్మలోనో శతృవుని కత్తితో కసిగా పొడుస్తున్నట్టు విశాలాక్షి పూకుని తన నడుం ఏంగిల్ మారుస్తూ మొడ్డ తో కుళ్ళబొడిచేస్తున్నాడు శేఖరం. అత ను కదిలినప్పుడల్లా బలిసిన మొడ్డ పూకు రెమ్మలని చీల్చడంతో పాటు కొల్లిని రాసుకుంటోంది.


శేఖరం కదలిక కీ, అత ను తన సండ్లని చీకుతూ పీల్చి పిప్పి చేస్తున్న విధానానికి విశాలాక్షి కి పాకం దగ్గర పడుతోంది. మొత్తని హారతి పళ్ళెంలా లేపిపై కి లేపి అత నంత స్పీడ్ గా ఎగరేస్తూ ఎదురొత్తులిస్తోంది. ఆమె చేతులు అతని ఎత్తైన పిర్రల్ని తడుముతూ మధ్య మధ్యలో గోళ్ళు దింపేస్తున్నాయి.

శేఖరం ఇక ఆగ లేక విశాలాక్షి ను పైకెత్తి అప్పటి కి వారం రోజుల క్రితం షేవ్ చేసుకున్న విశాలాక్షి చంక లోకి మొహాన్ని పోనిచ్చి అప్పుడే వెంట్రుకలు మొలుస్తున్న మాసిన చంకని ముద్దు పెట్టు కున్నాడు. అప్పటికే ఇద్దరికీ చెమటలు పట్టడం వల్ల అక్కడ చెమట వాసన గుప్పు మని కొట్టింది. కాని ఆ టై ములో అది మత్తెక్కించే మదపు వాసనలా తగిలి విశాలాక్షి చంకను నాకుతూ ఉన్మాదిలా దెంగుడు స్పీడ్ పెంచే సాడు శేఖరం.

అంతే! చంకల్లో అతని ఆ గరుకు మీసాల స్పర్శా, అతని వేడి వూపిరీ తగిలే సరికి అతని స్పీడ్ కి వుధృతంగా అవుట్ అయిపోయింది. విశాలాక్షి. పూకు గోడలు కరిగి నీరైనట్టు శేఖరం మొడ్డ ను వరదలా చుట్టే సాయి విశాలాక్షి కామ రసాలు. తన తొడలని దగ్గరకి చేర్చి బిగించి , కాళ్ళు పైకి లేపి అతనికి పాశం వేసి ,చేతి గోళ్ళని అత ని పిర్రల్లో దింపేస్తూ శేఖరం అందించిన దెంగుడు సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది విశాలాక్షి.

తిరిగి ఆవిడ తొడలనీ, కాళ్ళనీ లూజు చెయ్యగానే క మ క మంగా స్పీడ్ పుంజుకుని ఇది వరకటి కంటే కసిగా విశాలాక్షిని దెంగడం మొదలెట్టాడు శేఖరం. ఈ సారి అత ను విశాలాక్షి సండ్లనీ, చంకలనీ, మొహాన్నీ తన పెదాలతో రుద్దేస్తూ, ఆమె పూకుని కుళ్ళ బొడిచేస్తూ

"విశాలాక్షి! ఎంతో మంది ఆడ వాళ్ళని దెంగాను గాని ఇలా టైటు గా పూకు ఉండి మగాడిని ఎలా సుఖ పెట్టాలో తెలిసిన ఆడదాన్ని మొదటి సారి దెంగుతున్నాను! ఇక నీలో కరిగి పోయే టైం వచ్చేసింది. మీ పూకు వెచ్చదనానికి ఇదే నా వీర్యాభి షేఖం." అంటూ స్పీడ్ పెంచి విశాలాక్షి పూకు రెమ్మల్లో వున్మాదిలా పది పోట్లు పొడిచే సరికి సరికి మొత్తం వంట్లో వున్న వేడి సడన్ గా పిచ్చల్లోకి దిగి అక్కడి నుండి మొడ్డ ద్వారా పిచి కారీ కొట్టినట్టు విశాలాక్షి పూకు గోడల్లోకి చిమ్మింది శేఖరం వీర్యం.
End of 1st Fuck

ఎండిన నేలకి తొలకరిజల్లులా తగిలి విశాలాక్షి వళ్ళు జలదరిచింది. అంతే ఆవిడకి రెండోసారి అవుట్ అయిపోయింది. అత ను ఇంక కదలకుండా పాశం లా రెండు కాళ్ళు అతని పిర్రలకి బిగించి అది మిపట్టింది. విశాలాక్షి.అయిన వూపుడు ఆపకుండా తన బలంతో ఆమె పట్టు సడలిస్తూ నాలుగైదు సార్లు ఆమెలో కదిలి విశాలాక్షి పూకులో తన వీర్యాన్నితృప్తి గా ఆఖరి బొట్టు వరకూ చిమ్మి, పిర్రలని బిగించి, ఆమె మొత్త కి తన మొత్తని తాపడం చెసి సండ్ల మీద తల పెట్టుకుని సోలి నట్టు వాలి పోయాడు శేఖరం.

"అబ్బ! ఎంత సమ్మగా దెంగాడు .." అనుకున్నాడు రామనాథం.

ఒక అర నిమిషం తరవాత ఇద్దరూ తేరుకున్నారు. అతని మొడ్డ ఇంకా పూర్తిగా మెత్త పడ లేదు. విశాలాక్షి పూకు లోంచి తీయ్య కుండానే ఆమె పెదవులని ముద్దు పెట్టుకుని

"థాంక్స్ విశాలాక్షి! ఇలా బ్రతికుండగానే ఇంత మంచి పూకును దెంగి స్వర్గం చూస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. మీ వారు చాలా అదృష్టవంతులు." అని ఆమె పూకు రెమ్మలోంచి తన మొడ్డని బైటకి లాగి ఆమె పక్కనే వెల్లి కలా వాలి పొయాడు శేఖరం. శేఖరం మొడ్డ ఇంకా మెత్తబడ కుండా పరిగెత్తి అలిసి పోయి ఆఖరి పోరాటం చేస్తున్న సైనికుడిలా వగరుస్తోంది.

"అబ్బ! కనీసం ఎనిమిది అంగుళాలైనా వుంటుంది!" అనుకున్నాడు రామనాథం. అంత పెద్ద మొడ్డను... తన భార్య విశాలాక్షి పూకులో దోపేసుందంటే ఇన్నాళ్ళూ తన వాడ కంలో తను తృప్తి పడలేదన్న మాట అని కూడా అనుకున్నాడు. ఆ క్షణంలో వెంటనే వెళ్ళి శేఖరంవదిలిన స్పెర్మ్ తో నిండిన విశాలాక్షి పూకును నాకేయాలని తరువాత శేఖరం దెంగిన విశాలాక్షి పూకును దెంగాలని వుంది ఆయన కి.

ముందు గా శేఖరం తేరుకున్నాడు.అతని మొడ్డ గాలి తీసిన టైరులా ముడుచుకు పోయింది. భావ ప్రాప్తితో కళ్ళు మూసుకుని నగ్నంగా వెల్లి కలా పడుకున్న విశాలాక్షి ని తృప్తి గా చూస్తూ తనూ దిస మొలతో నిల్చుని సిగరెట్టు వెలిగించుకున్నాడు అతను.

విశాలాక్షిలో అత ను కార్చిన రసాలూ, ఆ మెలో వూరిన రసాలూ ఆమె పూకు రెమ్మల పక్క వెంటు కలకి అంటుకుని గంజి పెట్టి నట్టు అతుక్కుపోయాయి. అత ను వూగినప్పుడు వుదృతానికి ఇద్దరూ జరగడం వల్ల పక్క మీద చాలా చోట్ల మరకలు కట్టాయి. చివరి సారి అయిపోయి కార్చుకున్న అతని రసం మాత్రం ఆమె పూకు రెమ్మల్లోంచి పక్క మీద కి జారి రూపాయి బిళ్ళక న్నా కాస్తా ఎక్కువ సైజులో పేరుకుంది.

మంచం కింద దాచిన బోటిల్ అందుకుని అతను రెండు సిప్పులు తీసుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు మూతలు పడి వుండడం వల్ల అతను నటన లేకుండా విశాలాక్షి నగ్న శరీరాన్ని పచ్చిగా, కసిగా, కామంతో చూస్తుంటే అతని నరాలు తిరిగి నిగడ సాగాయి.


సిగరెట్టు విసిరేసి అమాంతం విశాలాక్షిని మళ్ళీ ఆక మించు కున్నాడు శేఖరం. అతనికి సెకండ్ రౌండ్ వేసుకోవాలని వున్నట్టుంది. ఆమెని బోర్లా వెనక్కి తిప్పడాకి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వెనక నించి చెయ్యాలని అతని వుద్దేశ్యం కాబోలు. ఐతే విశాలాక్షి కానివ్వలేదూ. చివుక్కు మని లేచి అతన్ని తోసేస్తూ

" మనం ఏమనుకున్నాం!ఒక్కసారే దెంగుతానన్నారు కదా.మా వారికి ఈ విశయము తెలిస్తె మా సంసారము చెడిపోతుంది. , ప్లీజ్! మళ్ళీ నన్ను రెచ్చకొట్ట కండి. దయ చేసి ఈ విషయాన్ని ఈ రోజుతో మరచి పోయి ఇదొక మధుర మైన స్వప్నం లా వదిలెయ్యండి" అంటుండగానే ఆమె కళ్ళలో నీళ్ళు చిప్పిల్లాయి. వేడి ది గ గానే గిల్టీ ఆవరించుందామెను..
"విశాలాక్షి! ప్లీజ్! మీరు ఒక్కసారికే ఒప్పుకున్న మాట నిజమే. మీకు ఇష్టంలేకుండా ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని వేధించి నా కోరిక తీర్చుకుని మీ సంసారం పాడు చేసే అంత నీచుడిని కాను. నన్ను నమ్మండి. కాని ఈ ఒక్క రాత్రి మాత్రం తనివితీరా మీతో పంచు కోనివ్వండి ! అంటూ విశాలాక్షి పొత్తి కడుపుని లాలన తడుముతూ ప్రాధేయ పడుతున్నాడు శేఖరం...

"ఒక్కసారికి తనివితీరా అతన్ని దించేసుకుని, కార్పించుకున్న జిడ్డు సబ్బుతో శుభ్రంగా కడిగేసుకుని రేపటి నుంచి తనతో నిజమైన పతి వ్రతలా వుండబోతోందన్న మాట తన పెళ్ళాం!" అని సంతోశంగా అనుకున్నాడు రామనాథం.ఐతే ఆ మె కనబరచిన దుఖ్ఖం చూస్తుంటే వశం తప్పి అత ని కి ఒక్కసారి కి లొంగి పోయినా, తరవాత కుదురుగా వుందా మనే చిత్త శుద్ధి కనబడుతోంది. కానీ తొడ సంబంధం ఒక్క సారి ఇద్దరికీ నచ్చినట్టు ఏర్పడి పోయాక ఇక అది ఏదోలా కొన సాగక మానదు. నలుగురికీ తెలిస్తే పరువు పోతుంది. పిల్లాడి భవిష్యత్తూ నాశనమౌతుంది. తనేం చెయ్యాలో తెలీక నీరస పడి పోయాడు రామనాథం.


విషయం తెమిలేలోగా పక్కింటి గోడ ఎవరో లేక ఏదో దూకిన శబ్దం వచ్చి తేరుకున్నాడు రామనాథం. ఇక్కడ తను దొంగ చాటు గా వుండడం చూస్తే ఎవరైనా అను మాన పడతారు అనుకుని లగ్గేజి తో సహా ముఖ ద్వారం వద్ద కి వచ్చి తలుపు తట్టాడు. పది సార్లు తట్టినా వులుకూ పలుకూ లేక పోయేసరికి సౌండ్ పెంచి "విశాలాక్షి!!!" అని కేకేసి గబ గబా తలుపు తడుతున్నాడు.

అప్పటికే "కొంప మునిగింది. ఆయన వచ్చేసినట్టున్నారు. ఇప్పుడెలా? " అంటు ఒక్క వుదుటున లేచి కంగారు గా ఇక చీర కట్టుకునే టై ము లేక అందిన పాత నైటీ వేసేసుకునే సరికి "మై గాడ్! అదే మిటి? రెండు రోజుల అవుతుందన్నారు కదా!"అనుకుని బయ పడింది.. శేఖరం లుంగీ చుట్టేసుకుని పాడ విడి గా చొక్కా భుజాన్న వేసుకుని వెనక ద్వారం వైపు పరిగెత్తాడు .

ఈలోగా "విశాలాక్షి! విశాలాక్షి!!" అని రామనాథం కేకేస్తుంటే "వస్తున్నా వస్తున్నా!" అంటూనే శేఖరం వదిలిన సిగరెట్టు పీకలూ, తను విడిచిన బట్టలు కాలితో మంచం కింద కి తోసేసి హాల్లోకి వచ్చి లైటు వేసి తలుపు తీసింది విశాలాక్షి. ఇదంతా జరిగే సరికి అత ను తలుపు తట్టి మూడు నిమిషాలు పైనే పట్టింది.ఆ మె గుండె గుబ గుబ లాడుతోంది. ఎంత ప్రయత్నించినా మా మూలుగ వుండలేక పోతోంది. అయినా భర్త కి అను మానం రాదులే అనే మొండి ధైర్యం తెచ్చుకోడనికి ప్రయత్నిస్తోంది. విశాలాక్షి.

గంభీరంగా లోపలికి అడుగు పెడుతూనే భార్య మొహంలోకి చూసాడు రామనాథం. జుట్టు చెరిగి వుంది.అతనితో దెంగించుకున్నప్పుడు కారిన చెమట కి బొట్టు సగం కరిగి పోయింది ఆమె శీలంలా. అతను మా మూలు గా వుండడానికి చాల కష్ట పడాలి సి వస్తోంది.

"అదే మిటి నేనొచ్చేసరికి బెడ్ రూం లో లైటు వెలుగుతోంది. నిద్ర పోలేదా? " అంటూ ప్రశ్నించి లగే జీ కింద పెట్టి బెడ్ రూం లోకి నడిచాడు రామనాథం. అతని వెనకే తలుపు వేసేసి నడిచింది. విశాలాక్షి. శేఖరం పెరటి తలుపు తీసేసి వుంటాడు. ఆయన చూడక ముందే ఎలా వెయ్యాలా అని టెంషను గా వుంది ఆమెకి. ఇంకో వైపు భర్త సరాసరి బెడూం కి దారి తీస్తున్నాడు.

"అబ్బే లేదండీ ! చాల సేపటి వరకు నిద్ర పట్టక ఏదో చదువు కుంటూ మొద్దు నిద్ర పోయాను. లైటు అలాగే వుండి పోయింది " అంది. "

అత ను చొక్క విప్పేసి మా మూలు గా బీరువా తెరిచి లుంగీ అందుకుని "వెంటనే వేడి గా కాఫీ పట్టు కురా! తల నెప్పిగా వుంది అన గానే విశాలాక్షి వడి వడి గా వంట గది వైపు దారి తీసింది. వంట గదికి ఆనుకునే పెరటి తలుపు వుంది. ఆ తలుపు మూసేసింది . ఆమె ఆత్రం ఆమెది.

లుంగీ కట్టు కుంటూ గదంతా పరికించి చూశాడు రామనాథం. సిగరెట్టు వాసన దట్టంగా అలుముకుంది. అది కాక ఇంకేదో రకమైన మకురు వాసన వేస్తోంది. ఐదు నిమిషాల క్రితం అతని చేతుల్లో చిత్తుగా నలిగి పోయిన తన భార్యకి ప్రతి రూపంలా పక్కంతా దుప్పటి నలిగి వుంది.


సిగరెట్టు వెలిగించుకుని దుప్పటి సరిచేసి పరిశీలన గా చూశాడు. తెల్లటి ఇస్త్రీ దుప్పటి మీద చాల చోట్ల మరకలు కట్టాయి. మధ్యలో కట్టిన పెద్ద మర క వేలితో తడిమి చూశాడు. ఇంకా తడిగా, జిగురుగా వుంది. వేలు ను బోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించాడు.మదన వాసనతో కమ్మగా ఉంది. వంగి నాలికతో దుప్పటి మీద ఉన్న జిగురునంతా నాకేసాడు.. అక్కడి స్పెర్మ్ చప్పరిస్తుంటె ఒక విదమయిన కుతిలేచి మొడ్డ పెద్దగా అయ్యింది.అతను పని మనిషిని వాడుకుంటాడని విన్నాడు. బహుశా ఈ మధ్య కాలంలో దానిని దెంగి వుండడు.అందుకే స్టాకంతా తన పెళ్ళాంలో పూకులో ఒలక బోసిసాడు అనుకున్నాడు. ఆ ఆలోచనకి రామనాథం మొడ్డ గట్టి పడుతోంది.

మంచం కింద విశాలాక్షి విడిచిన బట్టలు, ఆ పక్క మూడు సిగరెట్టు పీకలు వున్నాయి. మంచానికి కింద ఆ చివర మందు బాటిల్ వుంది. సగానికి పైగా మిగిలి వుంది. తీసుకు పోవడానికి అతనికి తోచి వుండదు లేదా టైము దొరికి వుండదు.
రామనాథం బాటిల్ అందుకుని చేత్తో పట్టుకుని చూస్తుంటే కాఫీ కప్పుతో ఎంటరయింది. విశాలాక్షి.

"ఈ బాటిల్ మన గదిలోకి ఎలా వచ్చింది?" అన్నాడు సీరియస్ గా చూస్తూ.

విశాలాక్షి కి మాటలు తడ బడుతున్నాయి. అత ను అంత తొందరగా చూస్తాడని అనుకోలేదు. "అదీ.. అదీ.. మా దాసన్న వచ్చాడు సాయంత్రం. తను బాటిల్ తెచ్చుకుని మందు తీసుకున్నాడు. అప్పటికీ నేను వద్దు అంటూనే వున్నాను. మనసు బాగాలేదు. ఆఫిసు పని మీద వచ్చాడు. మర్చిపోయి వెళ్ళినట్టున్నాడు." అంది తేరుకుంటూ. అత ను విశాలాక్షి కి రెండో అన్న. వేరే వూళ్ళో వుంటాడు. అతను తాగుతాడని అందరికీ తెలుసు.

"ఫర్వా లేదు. రంకు నేర్చిన దాని కి బొంకడం కష్టమా!" అనుకున్నాడు రామనాథం.

"సరేలే ఐతే మాత్రం మన బెడ్ రూ మే దొరి కిందా? ఆ కాఫీ అక్కడ పెట్టు. నాకు కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురా? చలా కాల మైంది. మందు కొట్టి." నిజానికి అత ని కి తాగడం ఇష్టం కాదు.

అమె మారు మాట్లాడ కుండా తెచ్చిన నీళ్ళతో రెండు పెగ్గులు వంచుకుని గట గట తాగే సాడు. గ్లాసు పక్కన పెట్టి లైటు ఆర్పేసెయ్! నిద్ర వస్తోంది. ప్రయాణం కద ! అలిసి పోయాను. నువ్వూ వచ్చి ఇలా పడుకో" అతని మాట తూలుతోంది అల వాటు లేక పోవడం వల్ల.

విశాలాక్షి లైటు తీసేసి బెడ్ లైటు ఆన్ చేసి ఒక పక్క బెడ్ మీద నడుం వాల్చి వత్తిగిల్లి పడుకుంది. తొడల మధ్య శేఖరం వంపిన మలినం పూకులో అతను నింపిన వీర్యముతో చికాకు పుట్టి స్తోంది. శేఖరం దెంగినాక పూకును గుడ్డతో తుడుచుకోలేదు .ఆయన నిద్ర పోయాక శుభ్రంగా కడుక్కోవాలనుంది.

"విశాలాక్షి! " అంటూ చెయ్యి వేసి దగ్గరగా లాక్కున్నాడు రామనాథం. అతనప్పటికే లుంగీ లాగే సుకున్నటున్నాడు, పిర్రల మధ్య బిగుసుకున్న మొడ్డ గట్టి గా తగులుతోంది.

"నైటీ తీసేసై !" అన్నాడు ఆ గ్నాపిస్తున్నట్టు.

ఆమె మౌనంగా లేచి నైటీ తీసేసి వెల్లి కలా పడుకుంది. శేఖరం తో మైల పడ్డ తన శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకోకుండా ఈయన కి ఇవ్వడాని కి బాధ గా వుంది. ఐనా ఈ టైములో అతన్ని వంటరిగా వదలడం మంచిది కాదు. లేని పోని పరిశీలనలు మొదలు పెడితే కష్టం అనుకుని కళ్ళు మూసుకుంది విశాలాక్షి..

జెర్రి గొడ్డులా పెళ్ళం మీద కి పాకి ఆక్ర మించుకుని అందిన చోటల్లా ముద్దులు పెట్టు కుంటూ ఆమె తొడల మధ్యకి చేతిని దించాడు రామనాథం. గంజి పెట్టి ఆరవేసినట్టు పూకు రెమ్మల పక్క వెంట్రుకలు అతుక్కు పోయి వుండడం తెలుస్తోంది. కసిగా మధ్య వేలిని రెమ్మల్లోకి దూర్చి కెలుకుతూ పెదాలందుకున్నాడు.కమ్మగా ఉంది. "తమకంగా పూకు పెదాలని వత్తుతూ రెమ్మల్లో వేలిని ఆడిస్తున్నాడు. జారుగా దిగుతోంది. శేఖరం దెంగి నింపిన వీర్యము విశాలాక్షి పూకులో అలానె ఉంది.. ఏమి విశాలాక్షి. ఏదయిన బూతు కథ చదివావా. పూకంతా పచ్చిగా ఉంది అంటూ వంగి విశాలాక్షి పూకులోశేఖరం నింపిన స్పెర్మ్ను మొత్తము నాకేశాడు.విశాలాక్షి సిగ్గుతో కల్లుమూసుకుంది.


కొద్ది నిమిషాల క్రితం ఆ పూకు పెదాలతోనే పక్కింటి శేఖరం బలిసిన మొడ్డని ప్రీతి గా ముద్దు పెట్టు కుంది. అంత కి ముందు చూసిన దృశ్యాలు కళ్ళ ముందు అడుతున్నాయి.

విశాలాక్షి చెంపల మీదా, కళ్ళ మీదా కిందకి దిగి మెడ సందులో ముద్దులు గుప్పిస్తున్నాడు రామనాథం. శేఖరం కింద నలిగి నలిగి బంకలా తగుల్తోంది. విశాలాక్షి వళ్ళు. ఎక్కడ నోరు పెట్టి నా గుప్పుమని చెమట వాసన తగుల్తోంది.ఎన్నడు నాకని విశాలాక్షి చంకలను నాకేశాడు.

తొడలు ఎడం చేసి ఒక చెయ్యి ఇద్దరి మధ్య కి జరిపి, నిగిడిన రామనాథం మొడ్డ చర్మం కిందకి లాగి పూకు రెమ్మల మధ్య సర్దుకుంది విశాలాక్షి.

గాడి కుదరగనే ఒక్కసరిగా మోటుగ లోపలికి తోసేసాడు రామనాథం. బాగా నానిన తడి నేలలో దిగి నట్టు మొడ్డ మెత్త గ దిగి పోయింది. అత గాడు వదిలిన జీళ్ళ పాకం ఇంకా అరినట్టు లేదు. ఇప్పుడు తను దిగిన తడి శేఖరం దే అని రామనాథంకి తెలుసు.


మొగుడి వీపు మీద ఒక చెయ్యి, పిర్రల మీద ఒక చెయ్యి వేసి అదు ముకుంటూ "అబ్బ! ఏ మిటండీ ఏ మిటా మోటు! "అంటూ గారాలు పోయింది. విశాలాక్షి. నిజానికి కొద్ది నిమిషాల క్రితం ది గ బడ్డ శేఖరం బలిసిన మొడ్డ తో పోలిస్తే ఆ మెకు ఎక్కడా ఆనడం లేదు.

విశాలాక్షి చెపుతున్న మాటలు ఎంత వరకు నిజమో రామనాథంకి తెలుసు.. ఏదో క సి.ఎవరి మీదో కోపం. చంపేయాలి ! పొడిచేయాలి ! ఆ చిరు చీకట్లో అతని భావాలు ఆ మెకి కనిపించడం లేదు కాని లేక పోతే ఒక రకమైన క్రౌర్యం అతని కళ్ళలో కన బడి వుండేది.

మన సులోని కసిని నడుంలోకి దింపుకున్నట్టు వున్మాదిలా భార్య రెమ్మల్లోకి కత్తితో పొడుస్తున్నట్టు దించేస్తున్నాడు. ఒక చేత్తో సండ్లు మార్చి మార్చి వడి తిప్పి పిసుకుతున్నాడు.

"ఎవండీ! ఏవండీ!! ఏమిటండి! అబ్బ! ష్! మ్మ మ్మ! చంపేస్తారా? చంపేయండి. నలిపేయండి!!" అంటూ ఎదురొత్తులు మొదలెట్టింది. అతను దిగే లోగా అంతే స్పీడ్ తో పిరల మీద చేతులేసి లోపలికి లాగే సుకుంటోంది. ఆయాసానికి వగరుస్తున్నాడు రామనాథం.

అతని పొట్ట ఎత్తు గా వుండం వల్ల ఆమె పొత్తి కడుపు విసురుగా తగిలి నప్పుడల్లా చిన్నగా శబ్దం అవుతోంది.

అతనికి దగ్గర పడుతోందని అర్ధం కాగానే పిరల మీద లాలనా ని మిరుతూ "ఏమండీ ! ప్లీజ్! ఆగలేను. ఆపకండి. నన్ను... మ్మ! ఉమ్మ! వ్! వ్! ష్! " అంటూ రెచ్చగొడుతోంది.

అంతే కసిగా పది పోట్లు పొడవక ముందే అవుట్ అయిపోయాడు. అత ను అవడం గ మనిస్తూనే "అబ్బ! ఫ్లే! హో!" అంటూ తనకీ అయిపోయినట్టు కాళ్ళు బి గించే సి పిరల్లో గోళ్ళు దింపేసింది విశాలాక్షి.

అత ను వెల్లి కల తిరిగి నిమిషం పాటు వగరుస్తూ పడుకున్నాడు. ఇద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం నెలకొంది.

"ఏదోలా గండం గడిచి నట్టేనా ?" అను కుంటోంది విశాలాక్షి.

"ఎంత బాగా నటించ గలదు ఈ లంజ? ఆడదాని లోతు(?) కనుక్కోవడం ఎంత కష్టం ?" అను కుంటున్నాడు రామనాథం.

లేచి మౌనంగా లుంగీ కట్టుకుని సిగరెట్టు వెలిగించాడు. ఆమె నైటీ అందుకుని అలా దిసమొలతోనే బాత్రూం లోకి నడిచింది. లోపలి వరకూ వేళ్ళు దూర్చి ఇద్ద రి ఓడూ ఒకే సారి కడుక్కుని బైట పడేసరికి అతని సిగరెట్టు పూర్తి అయిపోయి మంచం మీద వత్తి గిలి పడుకుని వున్నాడు.

ఆమె పక్క మీద కి చేరడం తెలుస్తూనే మొహం తిప్పకుండా "బాబు కి ఎలా వుంది ? జ్వరం తగ్గిందా?" అన్నాడు.

" మీరు వెళ్ళాక బాగా ఎక్కువైది. నిన్న రాత్రి పదకొండు గంటల కి హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళి సెలైన్ పెట్టించాల్సొచ్చింది." అంది సన్నగా..

" మరి అంత రాత్ర ప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్ళావు? అడిగాడు.

గొంతులో ఎదో అడ్డుకున్నట్టు అయింది. విశాలాక్షి కి. పె గుల్చుకుంటూ " పక్కింటి శేఖరం గారు ఆటైంలోనే ఇంటికి వస్తూ కనిపించారు. విషయం చెప్పగానే అప్పటి కప్పుడు బాబుని చూసి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళడం మంచిదండీ అని వెంటనే తీసుకెళ్ళి జాయిను చేసారు. ఈ మధ్య అందరికీ వస్తున్న వెరలు ఫీవరే కాని సరైన టైముకి తీసుకెళ్ళక పోతే ప్ర మాద మే నని చెప్పారు డాక్టరు.

" మరి ఎంత వరకూ వుంచుకున్నారు? ఫీజు.నేను వెళ్ళే ముందు డబ్బు ఇవ్వడం మర్చిపోయాను కద? అన్నాడు గిల్టీగా ఫీల్ అవుతూ.

"తెల్లారి ఇంచు మించు నాలుగు గంటలకి ఇంటి కి తీసుకెళ్ళాచ్చని చెప్పారు. వచ్చేసరికి నాలుగున్నరెంది. డబ్బు నేను దాచుకున్నది వుంది లెండి. ఆ పైన నాలుగు వందలు తక్కువ పడితే ఆయనే ఇచ్చారు. మీ వారి వద్ద నుండి నేను తీసుకుంటా లెండి అన్నారు." అంది.

"అంటే పాపం ఆయన అంత వరకూ నీతో పాటు హాస్పిటల్లో వెయిట్ చేసాడా?" అన్నడు వెటకారం కనబడ కుండా కష్టపడుతూ.

" వూ" అంది ఆమె చిన్నగా..
అంటే పిల్లాడికి సేలైన్ పెట్టేక మిగతా మూడు గంటలూ వెచ్చ వెచ్చగా కబుర్ల లోకి దిగి పోయి వుంటారు. సరిగ్గా అదును చూసుకుని భార్యని మానసికంగా ప్రలోభ పెట్టి లొంగదీసుకుని వుంటాడు. విశాలాక్షికు కూడా అతని మీద కోరిక ఉండి ఉంటుంది. ఇంత వరకు ఆ కోరిక ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఉండి వుంటుంది.ఆ కోరిక కి గట్టు తెంచి పక్కలో కి లాగే సుకున్నాడన్న మాట.
ఆ తరవాత ఇద్దరి మధ్య మాటలు సాగలేదు. ఎవరు ఎప్పుడు నిద్ర పోయారో ఇంకొకరికి తెలీదు.


Continued to 2nd Part
 
Last edited:

vndrd1976

New Member
Messages
18
Reaction score
4
Points
3
విశాలాక్షి ని వాయించుకున్న మత్తు లోంచి ఇంకా బైట పడక ముందే అకస్మాత్తుగా రామనాథం గారు రావడం, తాను హడవిడి గా లుంగీ కట్టుకుని చొక్కా వేసుకునే టైం కూడా లేకుండా బైట పడడం తో పది నిమిషల వరకూ దడ తగ్గ లేదు శేఖరం కి.

మందు బోటిలూ, సిగరెట్టు పాకెట్టూ అక్కడే వదిలేసి వచ్చాడు. అయన ఆ గదిని అలానే చూస్తే కనుక అక్కడ జరిగిన భాగోతం అర్థ మౌతుంది. మరి విశాలాక్షి ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటుందో. ఆమెకీ టైము లేదు. ఏ క్షణం లో నైన రామనాథం తనింటి కి రావొచ్చు, లేద వాళ్ళింటిలో ఘర్షణ జరుగుతున్న చప్పుళ్ళు రావొచ్చు అనుకున్నాడు శేఖరం. ఐతే అర గంట గడిచినా అలా జరగక పోవడం ఆశ్చర్యం గానే అనిపించింది.

విశాలాక్షితో గడిపిన మధుర క్షణాలు తలుచుకుంటుంటే మళ్ళీ శరీరం వేడెక్కి మొడ్డ లేచింది.

తనకి ఒక్క సారితో సరిపెట్టుకుంటానని ఆమెకి మాటిచ్చినా, ఆ వేడిలో వుండ గానే ఏదోలా వొప్పించి విశాలాక్షిని వెనకనించి కూడ ఒక సారి తృప్తిగా అనుభవించాలని అనుకున్నాడు. అది ఎప్పటికీ లోటు గానే వుంటుంది. ఇంత జరిగాక ఆమె మరోసారి తనతో ఇదవుతుందనుకోవడం మూర్ఖత్వం అవుతుంది.

లుంగీ లాగే సుకుని, విశాలాక్షిలో దిగబడ్డ తన మొడ్డ ని పరీక్షగా చూసుకున్నాడు. మొడ్డ మొత్తం విశాలాక్షి కామ రసంతో తెల్లగా కోటింగ్ చేసినట్టు వుంది.మొడ్డ పైన వెంటు కలు గంజి వలికి ఆరినట్టు అంటు కు పోయి వున్నాయి.

ఇక కడుక్కోకుండా అలానే మొడ్డ మీది చర్మాన్ని గుప్పిటతో కిందకీ మీదకీ ఆడించుకుంటూ స్వయంతృప్తి పొంది నిద్రలోకి జారుకున్నాడు శేఖరం.
***********************
వరసగా ఇద్దరి మగాళ్ళ పోటు, మొగుడికి దొరికి పోతాననే టెంషనూ అనుభవించిన విశాలాక్షి నిద్ర లేచే సరికి పొద్దున్న ఆరయింది. మనసంతా ఏదో డిప్రషన్ కి గురైనట్టు దిగులుగా అనిపిస్తోంది. నిన్న రాత్రి సాగించిన వ్యవహారం ఆయన కి తెలిసి పోయిందేమోనని డౌటు పీడిస్తోంది. మంచం కింద తోసేసిన సిగరెట్టు పీకలూ మందు బోటిలూ దాచేద్దామన్నా ధైర్యం సరిపోవడం లేదు. రామనాథం ఇంక నిద్ర పోతూనే వున్నాడు. ఇదే అదునని గది చక చకా క్లీన్ చేసేసి, త్వరగా స్నానం ముగించే సరికి ప్రాణం లేచొచ్చింది.ఇక నిన్న రాత్రి లాంటి సందర్భాలు మళ్ళీ తెచ్చుకోకూడదని గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది. అయితే ఆమె మనసు ఇంకో గంట గడవకుండానే చెదిరిపోయింది. దానికి కారణం పని మనిషి సుజాత.

పని మనిషి సుజాత సరిగ్గ ఏడున్నరకి దిగబడింది. . . దానికి 25 -30 మధ్యలో వుంటుంది వయసు. . మనిషి వున్నంతలో నీట్ గా వుంటుంది. మనిషి కుది మట్టంగా 5 అడుగుల ఒక అంగుళానికి మించదు. అయినా సౌష్టవంగా ఎత్తైన పిర్రలు, సండ్లు, సన్నటి నడుం, లోతైన బొడ్డు, పొందికైన మొహం, తీరైన ముక్కు, చిన్న నోరు అంతా బాగానే వుంటుంది. అంత చిన్న దాని పూకులోకి అంత బలిసిన శేఖరం మొడ్డని అది ఎలా తీసుకుని భరిస్తోందో అర్ధం కాలేదు విశాలాక్షి కి.
అటువంటి దాన్ని శేఖరం రెగ్యులర్ గా వాడు కుంటున్నాడన్న ఆలోచన చాల చేదు గా అని పించింది. దానికి వెంకటే కాకుండా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు మగాళ్ళతో తొడ సంబంధం వుందని కూడా అదే చెప్పింది.ఐతే ఇతనితోనే ఎక్కువ అని,అతను అడిగినప్పుడల్లా చీరలు కొంటాడని, డబ్బిస్తాడనీ అంటుంది. డబ్బుకి డబ్బు !దెబ్బకి దెబ్బ!! .అటు వంటి ఆడ వాళ్ళకి ఇంకేం కావాలి.

ఐతే అతనికి తన మీద కోరిక వుందని దాని ద్వారానే అర్ధ మైంది. ఒక రోజు పొద్దున్నే దాన్ని షాట్ వేసుకునే టైములో ముఖ్యంగా దాని తొడల మధ్య అతను కరిగి పోయే టైములొ " విశాలాక్షి! విశాలాక్షి !!" అంటూ దాన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా నపివేస్తూ కార్చేసుకున్నాట్ట. అది ఆ మాట చెప్పినప్పటి నించీ, పైగా అతను తమ ఇంటికి చనువుగా వచ్చే రోజుల్లో తన మీద అతని చూపు మారినప్పటి నుంచి తనకీ అతనితో చేయించు కోవాలనే కోరిక తెలీకుండానే రాజుకుంది. అదే పెరిగి పెరిగి అవకాశం దొర క్కానే అతనికి లొంగి పోయేలా చేసింది. అతను ఒక సారికి ఏదోలా బులబాటం తీర్చుకుంటాడని అనుకుంది గాని మరీ అంత పచ్చ్చిగా వివస్త్రని చేసి అనుభవిస్తాడని, అన్ని రుచులు చూపిస్తాడని తనూ అనుకోలేదు.

తను శేఖరం కి లొంగిపోవడంలో మొగుడి పాత్ర, కూడా వుంది. పెళ్ళికి ముందే ఆయన వరసకి అక్క కాక పోయినా అటువంటి శేషులాంబతో అన్ని రుచులూ చూసేసాడన్న భావన కూడా తన మనసు బలహీన పడేలా చేసింది.ఆయన ఎంత నిజాయితీ గా మొదటి రాత్రే ఆ విషయయం చెప్పినా ఆ విషయం తనలో ఎక్కడో నాటుకు పోయిందన్న మాట.అదీ కాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన చిన్న మొడ్డతో దెంగుతుంటె త్రుప్తి కూడా కలగడం లేదు. ఆయన సంతృప్తి కోసం తను ఆ సమయం లో భావ ప్రాప్తి పొంది నట్లు నటించినా గత కొద్ది నెలలుగా ఆ సమయంలో తన తొడల మధ్య దిగబడింది రామనాథం మొడ్డ కాక పక్కింటి శేఖరం మొడ్డ అని వూహించు కుంటూ వచ్చింది.

విశాలాక్షి ఆలోచనల్లోంచి తేరుకునే సరికి సుజాత అన్ని పనులూ ముగించి కుని "అమ్మ గారూ వెళ్ళొస్తాను " అనేసి వెళ్ళిపోయింది. అప్పటికే రామనాథం గారు లేచి బాత్ రూం లో ప్రవేశించాడు.

ఆమెకి మనసు ఇంకా దిగులు దిగులు గానే వుంది. నిన్న రాత్రి జరిగిన రంకు కనిపెట్టలేనంత తెలివితక్కువ వాడు కాడు భర్త, ఐతే అది ఎవరితోనో తెలియక పోవచ్చు.

రామనాథం డ్రెస్ చేసుకుని కొద్దిసేపు మౌనంగా కూర్చున్నాడు. సాధారణంగా పిల్లాడి తో ముద్దు ముచ్చట్లు చేసే మనిషి పిల్లాడిని పలకరించ కుండా టిఫిన్ కోసం వైట్ చెయ్య కుండా ఆది వారం పూట యేదో పనుందని బైటకి వెళ్ళాడు. "ఎక్కడి కండీ !" అని విశాలాక్షి అలవాటు ప్రకారం అడిగితే "నీ కనవసరం! నేను సాయంత్రం వరకూ రాను !" అనేసి విసురు గా వెళ్ళాడు.అంటే నిన్నటి విషయం ఆయనకి తెలిసిపోయిందన్న మాట. ఆయన అను మానించారా లేక కళ్ళార తను శేఖరం తో దెంగించుకోవడం చూశారా? అనేది తెలీదు.

విశాలాక్షి కి ఎక్కడ లేని దుఖం తన్నుకొచ్చింది. ఇన్ని సంవత్సరాల కాపురంలో ఇద్దరూ ఒక మాట మీద వున్నారు. ఈ రోజు ఇది మొదటి సారి. ఆయన తనని క్షమిస్తారో లేదో తెలీదు. భర్త తనని వదిలేస్తె బ్రతకలేడు అని తనకి తెలుసు. ముఖ్యంగా పిల్లాడంటే ఆయనకి ప్రాణం.తనన్నా ప్రానమే! కాని జీవితాంతం ఆయన ఇదే గుర్తు పెట్టుకుని సంసారం నరకం చేస్తారా? అనేది తెలీదు. అన్య మనస్కంగా పనులన్నీ చక్కబెట్టుకుని వంట చేసేసరికి పద కొండయ్యింది.ఈ లోగా పిల్లాడు బైట ఆడు కుంటున్నారు. పన్నెండు నుంచీ రెండు వరకూ వాడికి పక్క వీధిలో ట్యూషన్.

పిల్లాడికి అన్నం పెట్టి ట్యూషన్ కి తీసికెళ్తూ శేఖరం ఇంటి వైపు వోరగా దృష్టి సారి చింది విశాలాక్షి.
అతని జాడేమి లేదు.పొద్దున్న వేసిన పేపర్ కూడా అతను తీసినట్టు లేదు. ఇంత వరకూ యేం చేస్తున్నట్టు?

ఆ తర్వాత వారం రోజులైనా రామనాథం ప్రవర్తన మారలేదు. ముభావంగా వుంటున్నాడు. ఎక్కువ టీవీలోనో, పేపర్ లోనో మొహం దూర్చుకుని కుర్చోవడం, పక్క మీద వేరేవైపు వత్తిగిల్లి పడు కోవడం. మాట్లాడిస్తే చిరాకు పడడం. మధ్యలో రెండు సార్లు తాగి వచ్చినట్టు కూడా అను మానం.

సందేహం లేదు. అతనికి తను చేసిన రంకు తెలిసిపోయింది. ఐతే అది తను ఫలానా అతనితో చేసినట్టు ఆయన కి తెలుసో లేదో తెలీదు. అతన్నించి ప్రత్యేకంగా హింస లేక పోయినా అల వాటు లేని అతని ప్రవర్తన నరకంగానే వుంది. ఇంకో వైపు శేఖరం ప్రవర్తన అంతు పట్టకుండా వుంది. పక్కింటి నుండి చడీ చప్పుడూ లేదు.అతను ఎప్పుడొచ్చి ఎప్పుడెళతాడో తెలీడం లేదు. మధ్యలో ఒక్కసారి మాత్రం సుజాతని కదిలిస్తే అతను దాన్ని ఈ వారం లో ఒక సారి వాడుకున్నట్టు తెలిసి మనసు చివుక్కు మంది.

ఇంకో నాలుగు రోజులు పోయేక ఆఫీసుకి వెళ్ళే ముందు " ఆ పక్కింటతనికి మనం డబ్బు ఇవ్వాలి కద!" అన్నాడు రామనాథం.
అవునన్నట్టు మౌనంగా తలూపింది. విశాలాక్షి.
"మరైతే ఇంట్లో డబ్బు పెట్టాను కదా! ఇచ్చేసేయ్. అది కూడా చెప్పాలా!" అని విసుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు
" మీరు ఇస్తే బాగుంటుందని" చెప్పబోయి మళ్ళీ దానికి ఎటు వంటి సమాధానం వస్తుందోనని భయపడింది విశాలాక్షి.
తననే ఇవ్వమన్నాడంటే ఆయనకి "ఆ వ్యక్తి" శేఖరం అనే విషయం తెలుసనుకోవాలా? తెలీదనుకోవాలా? అనేది అంతు పట్టడం లేదు.ఏది ఏమైనా శేఖరం పక్కింట్లో వుంటే తనకి మనశ్శాంతి కరువయ్యేటట్టు వుంది.ఇల్లు మార్చుకుని వెళ్ళమంటే అతను వింటాడనే అనిపిస్తోంది. ఆతనికి తనమీద ఆ ప్రేమాభిమానాలు" వున్నాయనే అనుకుంటోంది.

సరిగ్గా మూడు రోజుల తరవాత వచ్చిందా అవ కాశం. పిల్లాడు స్కూలుకీ, ఆయన ఆఫీసు కీ వెళ్ళిన తర్వాత బట్టలు ఆరవేయడానికి పెరట్లోకి వచ్చిన విశాలాక్షికి మొక్కలకి నీరు పోస్తూ కనిపించాడు శేఖరం అన్ని రోజుల తరవాత అతన్ని చూసి మనసు గుబ గుబ లాడింది.లుంగీ పైన హాఫ్ బనీను వేసుకుని వున్నాడు.అఫీసుకి వెళ్ళే మూడ్ కనబడడం లేదు.

చిన్నగా దగ్గింది. అతను తల ఎత్తి చిన్న మందహాసం వదిలి తిరిగి తన పనిలో నిమగ్నమయ్యాడు.

"శేఖరం గారూ మీతో కొంచం మాట్లాడాలి.అంతే కాదు. మీకి వాల్సిన డబ్బు కూడా ఇవ్వాలి." అంది తల వంచుకుని.

అతను కాసేపు మౌనంగా వుండి ఏమనుకున్నడో "సరే నన్ను రమ్మంటారా లేక ఇక్కడే ఇచ్చేస్తారా? అన్నాడు.

"నేనే వస్తాను. కాస్సేపట్లో" అనేసి వెనక్కు తిరిగింది.

పావు గంట పోయాక వీధి వైపు తాళం పెట్టుకుని సందులోంచి తిరిగి పెరటి వైపు నడిచింది. ఎవరి కంటా పడకుండా క్రోటన్ మొక్కల చాటు నించి పక్కింటి పెరటి ద్వారం చేరుకునే సరికి అది తెరుచుకునే వుంది. తలుపు వోరగా వేసి హాల్లోకి నడిచి సోఫాలో కూర్చునే సరికి అతను బెడ్ రూం లోంచి వూడి పడ్డాడు.ఈ సారి అతని వంటి మీద బనీను లేదు. తను వస్తానని తీసేసాడా? విశాలంగా రింగులు తిరిగిన వెంటు కలతో దర్శన మిచ్చిన అతని వక్షస్థలాన్ని చూసేసరికి తొడల మధ్య చెమర్చడం మొదలెట్టింది. విశాలాక్షి కి. అతనూ అదే సోఫాలో తన పక్కని కూర్చో బోతుంటే కంగారు గా లేచి వేరే సొఫాలోకి మారి పోయింది.

అతను "సరే!" అని చిన్నగా నవ్వి "చెప్పండి" అన్నాడు. విశాలాక్షి కి ఎలా చెప్పాలో తెలీడం లేదు. చేతిలో వున్న డబ్బు టీ పాయ్ మీద పెట్టి మౌనంగా కూర్చుంది. అతని కళ్ళు ఆమెని ఆ పాద మస్తకం తినేస్తున్నాయి.
ఆమె ఇబ్బంది గ్రహించి నట్టుగా "ఏదో మాట్లాడాల న్నారు?" అని తిరిగి ఆమెకి అవకాశమివ్వకుండా "మీవారికి మన విషయం తెలిసి పోయింది కదూ?" అన్నాడు.
"అవునన్న"ట్టు తలూపింది విశాలాక్షి.
"ఆ రోజు నేను వెళ్ళేక రాద్దాంతం జరిగిందా?"
"లేదు గాని ఆయన ప్రవర్తన అంతు పట్టకుండా వుంది.ఒకే ఇంట్లో వుంటున్నాం కాని విడిపోయినట్టు అని పిస్తోంది" ఆ మాట అంటుండ గానే ఆమె గొంతు దుఖం తో పూడుకు పోయింది.
"నేనే మైన చెయ్య గలనా?" గిల్టీ గా అన్నాడే కాని అది తెలివి తక్కువ తనం అని అతనికే తెలుస్తోంది. వెంటనే తేరుకుని "ఆయన మిమ్మల్ని హింస పెట్టినా, వదిలే సినా నేను మిమ్మని పెళ్ళి చేసుకుని మీ పిల్లాడితో సహ అపురూపంగా చూసుకుంటాను.అంత కంటే నేనేం చెయ్య గలను చెప్పండి. నువ్వంటే పిచ్చితో చెయ్యరాని తప్పు చేసానా అని నాకూ పీకుతోంది. కాని నిన్ను దెంగకపోతే నాకు జీవితం మీదే విరక్తి కలుగుతదనిపిస్తోంది."

ఆ మాటకి అందులో విన్న సిన్ సియారిటీకి అబ్బురంగా చూసింది. విశాలాక్షి.అప్పటి కప్పుడు మళ్ళీ అతనికి లొంగి పోవాలనిపించింది. కాని తను వచ్చిన పని వేరు.
" మీరు వేరే ఇల్లు చూసుకోండి. అంత మాత్రం సాయం చెయ్యండి.తర్వాత నా ఖర్మ ఎలా వుంటే అలా." అంది.
"సరే! అంతే నా మీక్కావల్సింది?"
Start of 2nd Fuck
"అంతే! " అంటూ లేచింది. విశాలాక్షి. పెరటి ద్వారం వైపు నాలుగు అడుగులు వేసేసరికి వెనక నుండి ఆమెని చుట్టేసి బలంగా కౌగలించుకున్నాడు శేఖరం. నిలువెల్లా ఆమెని హత్తు కుంటూ ఆమె మెడ సందులో వెనక నుంచే ముద్దులు గుప్పిస్తున్నాడు. ఆమె పిరుదులు అతని మొత్తకి తాపడం అయిపోయాయి.

"ప్లీజ్ వదలండి!నా కిష్టం లేదు.
"ప్లీజ్ విశాలాక్షి నీకేం కావాలో అది నేనివ్వడానికి సిద్ధ పడ్డాను.నువ్వడిగితే చచ్చిపోడానికి సిద్ధ మే! ఈ వొక్క క్షణం నా మాట కాదనకు.ఇదే ఆఖరు సారి." అంటూ మరింత గట్టి గా ఆమెని నలిపేస్తున్నాడు.
"వదలండి. మళ్ళీ అదే తప్పు చెయ్యలేను. నీ కు దణ్ణం పెడతాను."
"నేనూ నీకు దణ్ణం పెడతాను. ప్లీజ్ .ఒక్క సారి.అదీ ఆఖరు సారి. ఆరోజు నించి కంటి నిండా నిద్ర, పోలేదు. కళ్ళు తెరిచినా మూసినా నీ నగ్న స్వరూపమే. నీ స్పర్శ, నీ వాసన, నీ చేష్టలూ అన్నీ గురొచ్చి పిచ్చెక్కి పోతున్నాను. సుజాతని కూడా చెయ్య బుద్ధి కావడం లేదు. ఈ ఒక్క రోజు నిన్ను పోగొట్టుకో లేను. అయినా ఒక సారి ఇద్దరమూ చేసిన తప్పు ఇంకోసారి, అదీ ఆఖరు సారి..." అంటూ అమాంతం విశాలాక్షిని గాల్లోకి లేపి బెడ్ రూం లోకి లాక్కెళ్ళాడు శేఖరం.

ఒక్క వుదుటన విశాలాక్షిని పక్క మీద పారేసి లుంగీ లాగే సుకుని నగ్నంగా ఆమె మీద పడ్డాడు.ఆమె ఆయాసం తో రొప్పుతోంది.అతనూ రొప్పుతున్నాడు. విశాలాక్షి చీర అస్తవ్యస్తంగా తయారయి పైట సగానికి పైగా నేల మీద జీరాడుతోంది. అతని మాటలకి కొంత, బలానికి కొంత ఆమెకి ఎదిరించే శక్తి సన్నగిల్లింది. అయినా లొంగ కుండా రెండు చేతులతో అతని చాతీ ని తొస్తూ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.ఆమె చేతుల ప్రతి ఘటనని రొమ్ముతోనే ఎదుర్కొంటూ రెండు చేతులతో విశాలాక్షి సండ్లని ఒక్కసారి బలంగా పిసికి ఒక చెయ్యి కిందకి పోనిచ్చి చీర కుచ్చిళ్ళు లాగే సాడు శేఖరం.

"వద్దు వద్దు. ప్లీజ్ నన్ను వదిలి పెట్టు. మీకి ది న్యాయం కాదు."

"నీకు మాత్రం న్యాయమా.నువ్వంటే నాకు పిచ్చి. నీ కోసం ఏం చెయ్యడానికైనా సిద్ధ పడ్డాను. కుదిరితే జీ వితాంతం నిన్ను భార్యగా స్వీకరిస్తాను.లేదా ఈ గంట తర్వాత నిన్ను శాశ్వతంగా వదిలి పోతాను. ఈలోగా నన్ను డిస్టర్బ్ చెయ్యకు." అంటు లంగా బొందు లాగే సాడు. సండ్లని ఆపుతున్న రెండు చేతులూ బలవంతంగా విడదీసి మెడ చుట్టూ వేసుకున్నాడు. కళ్ళలోకి ప్రేమగా చూస్తూ విశాలాక్షి పెదాలని తన పెదాలతో అందుకున్నాడు.

ఆమె చేతులు అతని మెడ చుట్టూ తమకంగా బిగుసుకున్నాక ఒక నిమిషానికి ఆమె పూర్తిగా లొంగి పోయిందని నిర్ధారించుకుని జకెట్టు హుక్స్ తప్పించడం ప్రారంభించాడు. నిమిషంలో విశాలాక్షిని పూర్తిగా వివస్త్రని చేసి ఆమె సండ్లు తన చాతీ కింద అణ గారి పోయేలా బలంగా హత్తుకున్నాడు. విశాలాక్షి చెయ్యి కిందకి జారి ఎత్తుగా, బలంగా, వెంట్రు కలతో గరుగ్గా తగులున్న శేఖరం పిర్రలని సన్నటి చేతి వేళ్ళతో తమకంగా తడుముతోంది.అప్పటికే ఆమె కళ్ళు కోరికతో అరమోడ్పులయ్యాయి.

ఆమె ఇంకోచేతిని తమ ఇద్దరి మధ్యకి తెచ్చి వెచ్చగా కాలి పోతున్న తన మొడ్డని అందించాడు.

"ఎలా వుంది? బాగుందా?" అని కళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.తన చెయ్యిని విశాలాక్షి పూకు మీద వేశాడు.పూకు మీద దట్టంగా పెరిగిన ఆతులని నిమురుతూ "ఇంకా క్లీన్ చేసుకోలేదా?" అన్నాడు లాలనగా.

ఆమె మౌనంగా కళ్ళు మూసుకుని అతని మొడ్డని స్పర్శని తృప్తిగా అనుభవిస్తోంది. పిడికిలితో చర్మాన్ని కిందకి లాగి జిగురు తేలిన నాబ్ ని చూపుడు వేలితో సున్నితంగా రాస్తోంది.

"ఒక్క సారి నీ పూకు ని ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనిపిస్తోంది!" అని ఆమె సమాధానం కోసం ఎదురు చూడ కుండా కిందకి జారి పెదాలతో ఆమె నిలువు పూకు రెమ్మలని అందుకున్నాడు. అప్పటికే విశాలాక్షి తొడల మధ్య పూర్తిగా తడిసి పోయి వుంది.జి గురు గా తయారైన రెమ్మల సందు లోంచి దట్టంగా వస్తున్న మదపు వాసన ని త్రుప్తి గా పీల్చుకుంటూ క్లిటారిస్ ని నాలి కతో చిలిపిగా కదిలించాడు.
ఒకవైపు ముంచెత్తే కోరికతో విచ్చల విడిగా చేయించుకోవాలని వున్నా, విశాలాక్షి కి ఇంకో వైపు తొందరగా వుంది. స్కూలు తొందరగా వదిలేస్తే పిల్లాడు ఇంటి కొచ్చేస్తాడు..అతని సమక్షంలో ఎన్ని గంటలు గడపాలని వున్న ప్రస్తుతానికి ఈ కార్యక మం తొందరగా ముగించుకోవాలని వుందా మెకి.

శేఖరం జుట్టు లోకి చెయ్యి పోనిచ్చి "పిల్లాడస్తే కష్టం.అర్ధం చేసుకోండి!. ఆలశ్యం చెయ్య కుండా రండి!" అంది గోముగా.

ఆమె వుద్దేశ్యం గ్రహించి ఇంక ఆలశ్యం చెయ్య కుండా విశాలాక్షి రెండు తొడలు విడదీసి మీద కొచ్చాడు శేఖరం.

మొడ్డని కసిగా పై పైనే గుచ్చుతున్నాడు.ఆ మె ఇద్దరి మధ్యకి చెయ్యి పోనిచ్చి పూకు రెమ్మల మధ్య సర్దుకోగానే ఒక్క సారిగా ది గబడి పోయాడు.అంచులు మడత పడి "ఉ.. మ్మా " అని అరిచిందామె.
"మరీ అంత మోటు గా చెయ్యా లా?"అని
కసురుకుంది.

" ఏమ్మా! ఇదే ఆఖరు సారి అన్నప్పుడు ఆ మాత్రం కసిగా వుండదా?" అంటూ శేఖరం సాంతం నడుము పైకి లాగి ఇంకో సారి మెత్త గా విశాలాక్షి తొడల్లోకి దించేసాడు. మెల్ల గా స్పీడ్ అందుకున్నాడు.

అతను రిథి మిక్ గా వూగడం మొదలెట్టిన ఇంకో నిమిషానికి ఆమెకీ అందుకుని తనకి తెలీకుండానే ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టింది. ఒక చేత్తో విశాలాక్షి కుడి సన్ను పిసుకుతూ " విశాలాక్షి!" అన్నాడు ఆమె చెవిలో తమకంగా.

ఆమె కూడా అంతే మత్తుగా "వూ" అంది.

"మీ ఆయన్ని వదిలేసి నాదగ్గర కొచ్చే రాదూ! ప్రతీ రొజూ మనకి స్వర్గమే!" అన్నాడు రిథిం లో తేడా రాకుండా వూగుతూ.

ఆమె ఏం మాట్లాడ కుండా అతను మెత్త లయబద్ధంగా కొడుతున్న దెబ్బని పళ్ళ బిగువుతో అనుభ విస్తోంది.
" మనిద్దరి మొత్తలూ తాపడం ఐపోతుంటే ఆ సౌండ్ చాల బాగుంది కదూ" ఈసారి బలంగా స్పీడ్ గా ఆమె మొత్త కేసి గుద్దాడు .

"చీ! పోండి!" అంటూ కొత్త పెళ్ళికూతురులా సిగ్గు పడింది విశాలాక్షి.

ఇంకో మూడు నిమిషాలకి ఇద్దరికీ దగ్గర పడుతున్నట్టుగా అనిపించింది. సరిగ్గ ఆటై ములో వూగడం ఆపేసి తన మొడ్డను ఆమె పూకు రెమ్మల లోంచి వేరు చేసాడు శేఖరం.

" మళ్ళీ యే మిటి? అన్నట్టు చిరాగ్గ చూసింది విశాలాక్షి.

అత ను పట్టించు కోకుండా ఆమె ని బోర్లా చేసి పిర్రల గాడిని తన మొడ్డ మొదలుతో తడిమి రెండు చేతులతో విశాలాక్షి మొత్తని కొద్దిగా పైకి లేపాడు. అతని వుద్దేశ్యం అర్ధమై అతనికి అనుగుణంగా మొత్తని విల్లులా వంచింది విశాలాక్షి. ముందు పల్చగా వున్న విశాలాక్షి పిర్రలని చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు. పెట్టుకున్నాడు శేఖరం. అతని మీసాల స్పర్శకి గిలిగింతలు పెట్టినట్టయింది. పిర్రల కింద నుండి వెడల్పుగా బావురు కప్ప నోరు తెరుచుకున్నట్టు కనిపించింది ఆమె పూకు.

చేతిని కిందకి పోనిచ్చి పూకు రెమ్మలని వేలితో విడదీసి
వెనక నుండి ఆమె లోకి బిరు గా దూసుకు పోయాడు. విశాలాక్షి కి అది మొదటి సారి.ఇది వరకు మొగుడు ఆ పొజీషను ప్రయత్నించినా కుదర లేదు. ఆ పొజిషన్ లో చాలా టైటు గా, హాయిగా వుంది. పిర్రలు పల్చగా వున్న అడదాన్ని పూకును మొడ్డ పెద్దగా వున్న మగాడు దెంగితె ఆ పొజిషను కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది. అతని వూహకి మనసులోనే జోహార్ల ర్పించి మొత్తని అతని తాకిడికి అనువుగా విల్లులా వంచింది విశాలాక్షి. అ క్షణంలో అమెకి ఇంకేదీ గుర్తు కి రావడం లేదు.

అతను స్పీడ్ పెంచే సరికి విసురుగా అతను అడుక్కి దిగినప్పుడల్లా అతని మొత్త పిర్రలకి కొట్టు కుని "థప్! థప్!" అని సౌండ్ వస్తోంది. విశాలాక్షి కామ రసం చిక్కపడి అతని మొడ్డకి ఆ ముదంలా పూసుకుని బాగా ఆయిలింగు అయిన సిలిండర్లోకి పిష్ఠన్ దూరినట్టు స్మూత్ గా ఆవిడ పూకు పూరెమ్మల్లోకి దూసుకు పోతోంది శేఖరం మొడ్డ.

నిమిషం గడిచే సరికి కంట్రోల్ తప్పింది. ఏ క్షణంలో నైనా ఐపోయే స్టేజ్ వచ్చేసింది. విశాలాక్షి కి. అతనిచ్చే సుఖానికి తట్టుకో లేక పోతోంది.

"ఐపోతోంది. ప్లీజ్ ఆపకండి. ప్లీజ్ ! పూకు చినిగి పోయేలా దెంగడి! పూకు పగిలి పోయేలా చింపెయ్! వూ" అంటూ పెద్దగా అరుస్తూ విల్లులా ఎత్తి పెట్టిన తన మొత్తని శేఖరం మొత్త కి అతని వూపుడుకి అణు గుణంగా అతనంత స్పీడ్ గా వెనక్కి గుద్దుతోంది. విశాలాక్షి.అతని దెబ్బ, అ సమ్మదనం ఆమె తట్టుకోలేక పోతోంది

వెనక నుంచే పాములా వంగి పిచ్చిగా విశాలాక్షి వీపునీ, మెడనీ అందిన మేరకు ముద్దు పెట్టు కుంటున్నాడు. రెండు చేతులతో ఆమె సండ్లను పిసుకుతూ కసిగా మరో పది పోట్లు పొడిచి "విశాలాక్షి! .. వూ.. వూ" అంటూ విశాలాక్షి చంక సందులో వాసన పీల్చేసరికి అతనికి ప్రవాహం కట్టలు తెంచుకుంది. ఆమె కి అంత కి కొద్ది సెకన్ ల ముందే అయిపోసవడం మొదలెట్టింది. ఇంకో ఐదు వూపులు వూపితే కాని అతని వేడి ఆమె పూకు పూరెమ్మల్లోకి పూర్తిగా దిగలేదు.

శేఖరం మొదట తేరుకుని విశాలాక్షి పూకు లోంచి తన మొడ్డను వూడపెరుక్కుని ఇంకా మెత్త పడని తన మొడ్డ ని ఆమె పిర్రల గాడిలో రాస్తూ ఇద్దరి మధనంతో అంటిన తడినంతా తృప్తి గా ఆమె శరీరంతోనే తుడుచుకున్నాడు. అప్పటికి ఆమె ఇంకా నిస్త్రాణంగా తొడలు, కాళ్ళు జార్చేసి బోర్ల పడుకుండే వుంది.

End of 2nd Fuck

అతను లేచి బెడ్ పక్కనే వున్న సిగరెట్టు పేకట్టు అందుకుని సిగరెట్టు వెలిగించాడు. ఆడదాన్ని అనుభవించ గానే మొడ్డకి పట్టిన తడి ఆరకుండానే అలా సిగరెట్టు వెలిగించుకోవడం అతనికి ఇష్టం. సుజాతని వాయించుకున్నా అంతే. నగ్నం గానే నడుచుకుంటూ హాల్లోకి అడుగు పెట్టాడు. సిగరెట్టు పొగ గాఢంగా పీల్చుకుంటూ శేఖరం తలెత్తి చూసేసరికి ఎదురుగా సోఫాలో కూర్చుని వున్నాడు రామనాథం.

ఒక్క క్షణం శేఖరం కి ఏమీ అర్ధం కాలేదు. అదే సమయంలో తలెత్తి చూసిన రామనాథం కి శేఖరం నగ్న రూపం దర్శన మిచ్చింది. ఆయన చూపులు లిప్త కాలం పాటు శేఖరం మొడ్డమీద అతుక్కుని విడిపోయాయి. శేఖరం కీ ఎంబ్రాసింగ్ గా వుంది. ఇదంతా రెండు సెకన్ ల కాలంలో ముగిసిపోయింది. అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్యగా ముందు శేఖరం బెడ్ రూం లోకి పరిగెత్తాడు. తలుపు విసురుగా జారేసి దిసమొలతో బోర్లా పడుకుని వున్న విశాలాక్షి వీపు మీద గట్టిగా తట్టి " కొంప మునిగింది... మీ ఆయన!...." అంటూ లుంగీ అందుకుని చుట్ట బెట్టుకున్నాడు.

విశాలాక్షి వెల్లి కలా తిరిగి ఒక్క వుదుటున లేచింది. మంచం చివర వేలాడుతున్న లంగాని అందుకుని శరీరాన్ని అందులో దూర్చుకుంటూ వణుకుతున్న స్వరంతో నోరు పెగుల్చుకుని "ఎక్కడ? " అంది.

అప్పటికి కాస్త తేరుకున్న శేఖరం" హాల్లో కూర్చుని వున్నాడు. మనం మన హడావిడిలో పెరటి తలుపు గెడ పెట్ట లేదు. నువ్వే మీ బయటకు రాకు. నేను ఏదోలా మేనేజ్ చేస్తాను. ఈలోగా బట్టలు కట్టేసుకో! " అంటూ తిరిగి తలుపు వేసేసి హాల్లోకి నడిచాడు.

అతనికి చాలా కోపం వచ్చింది. అంత మేనర్ లెస్ గా తనింట్లోకి వచ్చినందుకు. అదీ తను నగ్నం గా వున్నప్పుడు.

"సిగ్గు లేదూ? చడీ చప్పుడూ లేకుండా ఇంట్లో జొరబడ్డానికి!"

"సారీ! మా ఆవిడ ఇంటికి తాళం పెట్టి వెళ్ళింది. బయట వెయిట్ చేస్తుంటె ఒకటే బోరు కొట్టింది.. సమయానికి సిగరెట్టు కూడ లేదు. మీ పెరటి తలుపు తెరిచి వుంటే నూ...." అంటూ నాన్ చాడు రామనాథం.

అప్పటికే మేక పోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శిస్తున్న శేఖరం అక్కడితో ఆపి. సోఫాలో కూర్చున్నాడు. అంటే తను వాయించుకుంటున్నది ఆయన భార్యనే అని రామనాథం కి తెలియదన్న మాట

ఈ గండం ఏదోలా గట్టెక్కిస్తే తను ఎలాగూ విశాలాక్షి కి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం దూరం గా వెళ్ళిపోతాడు. అంతే కాదు. ఇప్పుడు విశాలాక్షి ఎంత కాదన్నా, అవ కాశం వచ్చినప్పుడల్లా తన చేత వాయించు కోకుండా వుండలేదు అనే నమ్మకం ఈ రోజు ఇంచు మించు బలపడి పోయింది. ఆ మాత్రం దానికి వాళ్ళ సంసారం పాడు చేయడమెందుకు?" అనే ధోరిణిలో సాగిపోతున్నాయ్ శేఖరం ఆలోచనలు. కాని రామనాథం వచ్చిన కారణం వేరు.

వీళ్ఫూహించినంత వెర్రి పప్ప కాదు ఆయన. అందుకే పెళ్ళాం ఎలా ప్రవర్తింస్తుదో చూసుకోడానికే ఆమెని డబ్బు ఇమ్మని చెప్పింది. వాళ్ళని రెడ్ హాండెడ్ గా పట్టుకోవాలని, అంత కంటే ముఖ్యం గా విశాలాక్షి చెప్పినట్లు ఒక్కసారికి సరిపెట్టు కుంటుందా లేక అతను ప్రలోభ పెడితే అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అతనితో దెంగించుకుంటుందా? అనేది తేల్చుకోవాలి. ఐతే పెళ్ళాం ఆ విషయంలో వోడి పోయిందని తెలుస్తూనే వుంది. శేఖరం మొడ్డ దెబ్బకి దాసోహమైపోయి మళ్ళీ రెండో సారి ఎలా లొంగి పోయిందో కళ్ళారా చూసాడతను.

"అయితే మాత్రం బుద్ధి వుండక్కర్లా? ఏ తలుపు తెరిచి వుంటే ఆ తలుపు లోంచి దూరిపోడమేనా? ఆ మాత్రం సీక్రెట్లు ఎవరికి వారికి వుండవా? " అన్నాడు కృత్రిమంగా తెచ్చి పెట్టుకున్న గాంభీర్యంతో శేఖరం.

" నన్ను క్షమించండి శేఖరం! " అని స్వరం కాస్తా తగ్గించి " ఇంతకీ అది సుజాతేనా? నాకు దాన్ని దెంగాలని ఎప్పటి నుంచో వుంది. కాని నీ ఇలా కా అని తెలి ....." అంటూ వ్యంగ్యంగా నవ్వాడు రామనాథం.

అతని వ్యంగ్యానికి వళ్ళు మండి " నీలాంటి కొజ్జ నా కొడుక్కి అదొక్కటే తక్కువ. ఇంక మర్యాద గా బయటకి నడువు! లేకపోతే నిన్నేంచేస్తానో నాకే తెలీదు." అన్నాడు శేఖరం లేని కోపం తెచ్చిపెట్టు కుంటూ. నిజానికి అతను గిల్టితో చస్తున్నాడు. రామనాథం ఎంత మంచి మనిషో, సంస్కార వంతుడో అతనికి తెలుసు. అతన్ని ఏదోలా బయటకి తరిమి విశాలాక్షి ని కాపాడాలనే అతని ప్రయత్నం .

"అయ్యో అంత కోపమేంటి సార్! నేనే వెళ్ళిపోతాను లెండి. మీ సుఖానికి అడ్డు వచ్చినందుకు మన్నించండి." అంటూ లేచి వెళ్ళబోయిన వాడు చటుక్కున వెనక్కి వచ్చి చెయ్యి చాచి బలంగా ఐదు వేళ్ళూ తట్లు తేలేలా శేఖరం చెంప మీద కొట్టాడు. ఎంతలా కొట్టాడంతే ఆ దెబ్బకి తమాయించు కోలేక తూలి పడ్డమే కాకుండా తల దిమ్మెక్కి పోయింది శేఖరం కి. పౌరుషాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని కిమ్మన కునుండా వున్న చోట బొమ్మలా వుండి పోయాడతను. గిల్టీ మైండు తో వున్న వాడు దుర్మార్గుడైతే తప్ప అంత తొందరగా తిరగబడ లేడు కూడా.

"నువ్వు నా పెళ్ళాన్ని వల్లో వేసుకుని నా ఇంట్లో నేను లేనప్పుడు దెంగడమే కాకుండా నా పక్క మీదే దాన్ని చిత్తు దెంగుతుంటె నేను తగువు పెట్టు కోలేదు. నీ పని మనిషిని అనే సరికి నన్ను కొజ్జ వాడు అంటావురా? లోపలున్నది ఎవర్తో నాకు తెలుసు! రావే బయటి కి. నేనే లోపల కి రావల్సొస్తే..... ఇద్దర్నీ ఇక్కడే పాతి పెట్టేస్తాను."

అప్పటి కి బట్టలు కట్టుకోవడం అయిపోయిన విశాలాక్షి గజ గజా వణికి పోతూ బెడ్ రూం తలుపు తెరిచి బయటకి వచ్చింది. అంత రౌద్రం గా మొగుడు మాట్లాడ్డం , తను వినడం ఇదే మొదటి సారి. ఐతే చిత్రంగా ఆమె మీద చెయ్యి చేసుకోలేదు రామనాథం. విశాలాక్షి రెక్క పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్ళిపోయాడు.

తర్వాత ఇంచు మించు పది రోజుల వరకూ ఎవరి కంట ఎవరూ పడ లేదు. లేక ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్త పడ్డారేమో తెలీదు.

సుజాత ద్వారా శేఖరం సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం ఆ ఇంట్లో అంతా నార్మల్ గానే వున్నట్టనిపించిందతనికి. శేఖరం కి ఇంకా విడివడని పజిల్ ఏమిటంటే రామనాథం ఇంచు మించు ఆయన భార్యతో తను కిందా మీదా పడుతున్నపుడే ఎంటరయి అప్పుడు రియాక్టు కాకుండా సెలెంటుగా సోఫాలో కూర్చుని అంతా అయిపోయాక తనన్న ఏదో మాట పట్టుకుని చెంప మీద కొట్టడ మేమిటి . ఇదేదో కాస్తా మిష్టరీలానే వుంది అనుకున్నాడు శేఖరం. దానికి తోడు మొదటి సారి విశాలాక్షి ని అనుభవించిన రోజున కూడా రామనాథం ప్రవర్తించిన తీరు ఇప్పుడాలోచిస్తూంటే అను మానంగానే వుంది.

ఏది ఏమైనా ఆడది ఎంత అందగత్తె అనే దాని కన్న మాటకారి తనం, తెలివి తేటలూ వుండి సంసారాన్ని గుట్టుగా సాగించుకుంటూనే మగాడు అది మొగుడైనా లేక మరెవరైనా కానీ ! ఆ రిథం ఫాలో అయి అతన్ని తనలో కరిగించుకుని, అతని చుట్టూ అదే సమయం లో తను కరిగి పోతే అటు వంటి ఆడదానికి మగాడు బానిసలా పడి వుంటాడు. రెండు సార్ల కే విశాలాక్షి కి తను బాగా అలవాటు పడిపోయినట్టు అనిపిస్తోంది శేఖరం కి. మరి రామనాథం పరిస్తితి ఏమిటి? అతను నిజంగా ఆమెని వదులుకో గలడా? పిల్లాడి సంగతేంటి? వాళ్ళ పచ్చటి సంసారంలో తను చిచ్చు పెట్టలేదు కదా !" అని మధన పడడం కూడ మొదలైంది శేఖరం కి.

కాని అక్కడ పరిస్తితి కాస్తా భిన్నంగా వుంది. అంత మోటు గా లాక్కెళ్ళిన మొగుడు తరవాత ఏం చేస్తాడోనని భయపడిందామె. ఐతే రామనాథం ఇంట్లోకి చేరి తలుపు వేసుకున్న మరుక్షణం కుర్చీలో వాలి పోయి చిన్న పిల్ల వాడిలా పదినిమిషాలు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు. ఆయన్ని వోదార్చడానికి కూడా ధైర్యం చాల్లేదు. మౌనంగా గుడ్లలో నీరు కక్కుకుంటూ చూస్తూండి పోయింది. విశాలాక్షి. తరవాత అతను వారం రోజుల వరకూ ఆమెతో ఏమీ మాట్లాడ లేదు. ఇద్దరి మధ్య యాంత్రికంగా రోజులు నడుస్తున్నాయి. ఎనిమిదో రోజున ఆఫీసు నుండి తొందర గా వచ్చేసాడతను. మనిషి చాలా ప్రసన్నం గా వున్నాడు. అతని మూడ్ చూసి పిల్లల కోసం అప్పుడే వేసిన రవ్వ దోశలు ఎదురుగా పెట్టింది. అతనికి చాలా ఇష్టమని ఆమెకి తెలుసు. మారు మాట్లాడ కుండా తినేశాడు. కడుపులో కమ్మటి పాలు పోసినట్టయింది విశాలాక్షి కి.

మొట్ట మొదటి సారి ఆయనే నోరు విప్పి "త్వరగా తయారవు. గుడికి వెల్దాం " అన్నాడు. పిల్లాడిని దారిలో శేఖరం ఇంటి వద్ద ఆడుకోడానికి వదిలేసి మొగుడూ పెళ్ళాలిద్దరూ దేవుడి దర్శనం చేసుకుని గుడి బైట పచ్చిక లో కూర్చున్నారు. ఆమెకైతే ఏమి మాట్లాడడానికీ ధైర్యం లేదు. ఐదు నిమిషాలు చూసి అతనే మొదలెట్టాడు.

"చూడు! మన పెళ్ళయి ఐదు ఏళ్ళు దాటుతున్నాయి. ఇంత కాలం మన సంసారాన్ని తలుచుకుని మురిసి పోయే వాడిని. కాని ఇప్పుడు గత నెల రోజుల్లో మన జీవితంలో పెను మార్పు వచ్చిందని అను కుంటున్నాను. నువ్వే మను కుంటున్నావ్?"

విశాలాక్షి కి ఏమి మాట్లాడాలో తెలీడం లేదు. అతను చెప్పింది సరైన మాటే అని మాత్రం తెలుసు.

" చేసిందంతా చేసేసి, అవకాశం దొరక గానే పక్కింటి వాడితో దెంగించుకుని ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా మౌనంగా వుంటే నాకు నిజం గానే పిచ్చెక్కుతుంది. అవును! నిజమే! పెళ్ళి కాక ముందు నేను శేషులతో దెంగించుకున్న మాట నిజమే! కాని అది నేను మొదటి రాత్రే విశదీకరించి చెప్పేను.ఆ రోజు నా నిజయితీ కి నువ్వు నన్ను మెచ్చుకున్నవ్! అవునా?" ఔనన్నట్టు తలూపింది విశాలాక్షి.

ఆ శేఖరం మీద నీకు అంతో ఇంతో ఇష్టం లేక పోతే అతను నిన్ను పక్క మీద కి రప్పించుకోగలిగే వాడా ?"

ఆమె నించి స్పందన లేదు.

"అంటే అతడి మీద నీకు కావల్సినంత కోరిక వుందన్న మాట. నేను క్యాంప్ నుండి వచ్చిన మొదటి సారి ఆ శేఖరం తో నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా దెంగించుకోవడం కిటికీలోంచి చూశాను. కాని అది ఒక్క సారికే అని నువ్వు అతనితో అనడం విని, ఆ విషయాన్ని పెద్దదిగా చెయ్యలేదు. పరాయి వాడి పెళ్ళాం పున్యానికి దొరికితే దాన్ని దెంగని మగాళ్ళు తక్కువ. అంచేత నీ మీద అతనికి ఎంత ఇశ్టము ఉందో గాని నీకు అతడి మీద కావలసినంత ఇశ్టము వుందని ఆ రోజు నువ్వు అతనితో చేయించుకున్న పద్దతి వలన నాకు బోధపడింది. . ఈ విషయం ఇంకొకరి కంట పడితే నా పరువే మవుతుంది? మన పిల్లాడి భవిష్యత్తు ఎలా మారుతుంది అనే ఆలోచన లేకుండా, కనీసం తలుపు వేసుకోకుండా దెంగులాట లోకి దిగి పోయారు. దానికి నువ్వే మంటావు?"

విశాలాక్షి కి నోరు పెగలడం లేదు.ఆయన ఆ రూట్లో వస్తాడని ఆమె వూహించు కోలేదు.

"అతనితో దెంగించుకోవడం కన్న ఆ విషయం నాకు చెప్పక నన్ను ఓ పెద్ద ఫూల్ ని చేశావు. నన్నో వెర్రి పప్పలా ఆడిస్తూ మీరిద్దరూ అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఇలా సందు దొరికినప్పుడల్లా మీరు దెంగించుకుంటున్నారన్న మాట . ఇంత చేసిన దానివి రేపు ఇంకో "బారెడు మొడ్డ ఉన్న" మగాడు దొరికితే వాడితో కూడా దెంగించుకోవని గ్యారంటీ ఏమిటి? రామనాథం గొంతు అవేశంతో వణుకుతోంది.

"చ! నోటి కి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడేస్తున్నారు. " విశాలాక్షి కి అంత వరకూ ఆపుకున్న ఏడుపు ఆగ లేదు. "నేను మీరనుకున్నంత లంజను కాదు. ఒక్క అతనంటే మాత్రం బలహీనత ఏర్పడింది. దాన్నతను అవకాశం చూసి వాడుకున్నాడు. నన్ను క్షమించండి. ఇంకెప్పుడూ పరాయి వాడిని కన్నెత్తి చూడను. మీరూ . పిల్లాడు లేక పోతే మాత్రం నేను బ్రతక లేను."

"అవును. కాని మళ్ళీ అదును దొరికితే మాత్రం వాడితో దెంగించుకోకుండా కూడా వుండలేవు. ఒక్క మాట నిజం చెప్పు. నువ్వు నాతో పడుకున్నప్పుడు కూడా ఆ శేఖరం ని మనసులో పెట్టుకుని దెంగించుకునే దానివి కదూ?"

ఆమె మాట్లాడలేదు.

"నాకు సమాధానం కావాలి" అని రెట్టించాడు రామనాథం.

మెల్ల గా ఔ నన్నట్టు తలూపింది.

"అంటే ఇప్పుడు నేను అంతా మరిచి పోయి కాపరం చేసినా నువ్వు నాతో చెయ్యబోయేది మానసిక వ్యభిచార మేగా!. అంత కంటే నువ్వు అతని తో కాపరం చేసుకోడమే మనిద్దరికీ బెటర్ కదూ! పిల్లాడు నేనూ ఏమైనా నీకు దిగులు లేదు. నువ్వు అతనితో వెళ్ళిపో. అతనికి నీ మీద వున్న యావ చూస్తుంటే నిన్ను తప్పక లేవదీసుకుని పోగలడనే అని పిస్తోంది "

"ఏమండీ! అంత మాట అనకండి. మీకాళ్ళు పట్టు కుంటాను. మీరు కాదు కూడదు అంటే నాకు నుయ్యో గొయ్యో శరణ్యం. పిల్లాడు, మీరూ లేక పోతే నేను బతక లేను" అంటూ మొహం కప్పుకుని ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చింది. విశాలాక్షి.

ఒక అర గంట వరకూ ఇద్దరూ మాట్లాడుకోలేదు. అతను చాలాసేపు దీర్ఘాలోచనలో మునిగి పోయాడు. తర్వాత అతనే సౌమ్యం గా

"సరే! నీకేం కావాలో నాకు అర్థమెంది. నీకు నేనూ పిల్లాడు కావాలి, అతనితో దెంగించుకోవాలి. కాని నువ్వలా చాటు మాటుగా అతనింట్లో దూరడమో అతను నేను లేనప్పుడు మనింట్లో దూరడమో ఏదో రోజు ఎవరి కంటయినా పడితే మన పరువు పోతుంది. "

"ఇక మీదట అలాంటి సందర్భం రానీయనండీ! నన్ను నమ్మండి" అంది విశాలాక్షి మొగుడు మెత్తబడ్డాడని గ్రహించ గానే.

"నేనంటున్నది. అది కాదు. చేసిన తప్పు చేస్తూ కనీసం మీరిద్దరూ జాగ్రత్త కూడ పడ లేదని."

దాని కామె ఏమీ మాట్లాడలేక పోయింది.

"నేను నీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. గత కొన్నేళ్ళుగా నేను నిన్ను దెంగి సంత్రుప్తి ని ఇవ్వలేకపోతున్నానని నాకూ అనిపిస్తోంది. నా మొడ్డ కొద్దిగా చిన్నగా ఉంది. శేఖరం మొడ్డ లావుగా ఉంది. వాడు చూడడానికి నా కంటె అందంగా ఉంటాడు .అందుకే నువ్వు ఆ శేఖరం కి లొంగి పోయా వని అనుకున్నాను. ఆరోజు కాంప్ నుండి వచ్చాక కిటికీలోంచి మీరిద్దరూ మన బెడ్ మీదే దెంగించు కోవడం కళ్ళారా చూశాను. నా పెండ్లాము వేరే వాడితో దెంగించుకుండడం చూసి , కోపం వచ్చినా శేఖరం నిన్ను దెంగే విదానాన్ని చూసి సంబరపడి మిమ్మలిని డిస్టర్బ్ కూడా చెయ్య బుద్ది కాలేదు. మీ చేష్టలు చూస్తు చాలా వుద్రేకానికి లోనయ్యాను. నీలో కొత్తదనం కనబడి నా మొడ్డ పెద్దదయి నరాలు పురెక్కి పోయాయి. అందుకే అతడు దెంగి తన స్పెర్మ్ తో నింపిన నీ పూకుని నాకాను నిన్ను ఆ రోజు చాలా కసిగా దెంగాను. కాని మనకు పిల్లాడు ఉన్నాడు. నువ్వు జాగ్రత్త పడకపోతె బజారు పాలు అవుతాము.నేను నిన్ను అర్ధం చేసున్నట్టే నువ్వూ నన్ను అర్ధం చేసుకుంటావని అనుకుంటున్నాను."

" మీరంటున్నదేదో నాకర్ధం కావడం లేదు. " అయోమయం గా అంది విశాలాక్షి.

"నువ్వంత తెలివి తక్కువ దానవి కాదు. లంజ వి. నీకు నేనూ కావాలి పిల్లాడు కావాలి .అదే సమయంలో నీకు శారీరకం గానో, మానసికం గానో శేఖరం ఇచ్చే దెంగుడు కావాలి. అతనికి నీ మీద కలిగింది తగ్గే వ్యామోహం కాదు. అందుకే ఆ దెంగులాటేదో మన ఇంట్లో నేనుప్పప్పుడు చేసుకోండి." అని ఆగాడు రామనాథం.

విశాలాక్షి కి ఒక్కక్షణం ఏమీ అర్ధం కలేదు. కానీ అర్ధ మవడం మొదలెట్టాక రక్త మంతా మొహం లోకి చిమ్ముకొచ్చింది. "ఇది సాధ్యమేనా? మొగుడికి కక్కోల్డ్ బ్లూ ఫిల్ములంటే ఇష్టమని తెలుసు. తామిద్దరూ దెంగించుకోవడం ఆయన చూడాలను కుంటున్నారా?
లేక కేవలం పరువు కోసం, తన కోసం ఈ ప్రపోజల్ చేస్తున్నారా? ఏ కారణ మైనా ఇప్పుడతను తను ఇంట్లో వుండగనే శేఖరం తో దెంగించు కోమని చెప్తున్నాడు. దీనికి శేఖరం ఒప్పుకుంటాడా? మొగుడు ఒదిలేస్తే తనను లేవదీసుకు పోడానికి కూడా సిద్ధ మే అని చెప్పాడు. అదెంత నిజం? పోనీ శేఖరం కూడా సమ్మత మే అనుకున్న తన విషయం ఏమిటి? మొగుడు ఇంట్లో వుండ గానే తను వేరే మగాడితో పక్కలో పడుకోగలదా? అయనకి లేని అభ్యంతరం తనకెందుకు?" అని పరి పరి విధాల అలోచిస్తోంది విశాలాక్షి.

"ఏమైంది? మౌనం గా వున్నావ్? నేను చెప్పింది అర్ధ మైందా?" రెట్టించాడు రామనాథం.

అయిందన్నట్టు చిన్నగా తలూపింది విశాలాక్షి.

ఆమెకి చాలా భయం గా వుంది. అదే సమయం లో చాలా ఎక్సైటింగా వుంది.

"నీ నిర్ణయ మే మిటి? "

"అలా బాగుండదేమో!" లోపల ఇశ్టమే అయినా పైకి అలా అంది

"ఇలా మాత్రం బాగుంటుందా? మీరిద్దరూ నన్ను ఎప్పుడెప్పుడు మోసం చేస్తారో తెలీకుండా నేను నిత్యం నీతో గడపడం, నువ్వు అత గాడిని వూహించు కుంటూ నాతో దెంగించుకోవడము... నేను చెప్పిన అవగాహన కి వస్తే సరి.లేక పోతే మిగతా అంతా మీ ఇష్టం. నన్నూ పిల్లాడి నీ మరిచి పో"

"అంత మాటనకండి. నాకేదో భయం గ వుంది."

"నన్ను సరిగా అర్ధం చేసుకున్నంత వరకూ నీకు భయ పడే అవసరం రాదు. మనం ఇంటికెళ్ళేసరికి ఎని మిద వుతుంది.ఏదో వంక పెట్టుకుని అతనింటి కి వెళ్ళు.ఈ సంగతి అతనితో చెప్పు. ఏమి చేయాలో చర్చించి నిర్నయించుకొండి.. ఈలోగా పిల్లాడిని నేను చూసుకుంటాను. వంట కూడా ముగించేస్తాను. సరేనా?"

"సరే!" అని చిన్నగా తలూపింది విశాలాక్షి.

"గుడ్! ఇక పద!" అని లేచాడు రామనాథం.

దారి పొడుగునా ఇదే ఆలోచన.తన మొగడు ఎంత మంచివాడో అర్థము చేసుకుంది.. కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నయి. అవి చాల తీయగా కూడ వున్నాయి.

దార్లో పెళ్ళానికి మల్లె పూల దండ కొన్నాడు రామనాథం. పిల్లాడిని ప్రభాకరం ఇంటి నుంచి తీసుకుని మొగుడు పెళ్ళాలు ఇంటికి చేరేసరికి పావు తక్కువ ఎనిమిది.

"అంకుల్ దగ్గరకెళ్ళి కేబుల్ పనిచేస్తోందో లేదో చూడు. " అని రాముని పక్కింటికి పంపించాడు రామనాథం.

వాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత వచ్చి అంకుల్ వాళ్ళకి వస్తోంది. అంకుల్ నాకు కూల్ డ్రింకు కూడా ఇచ్చారు." అని గొప్పయి పోతూ చెప్పాడు.

"ఇంట్లో ఇంకెవరయినా వున్నారా?" అడి గాడు.

ఇంకెవరూ లేరు అని తెలుసుకున్నాక భార్య మెడలో పూల దండ వేసి " వెల్లు శేఖరం వద్దకు .అతడితో హాయిగా దెంగించుకో.అతడితో నేను చెప్పిన విశయాలు చెప్పు.ఇద్దరు కలిసి ఒక నిర్నయానికి రండి.ఇంకో మాట శేఖరం నీ పూకుని దెంగి స్పెర్మ్ తో నింపిన తరువాత నీ పూకును తుడుచుకోడము కాని కడుక్కోడము కాని చేయకు. స్పెర్ం తో నిండి ఉన్న నీ పూకును నాకాలని ఉంది.. శేఖరం ఇకనుంచి నా తమ్ముడే కదా. వాడు దెంగిన పూకును నాకి వాడి మొడ్డను చీకాలని ఉంది." అన్నాడు...
"సరే అండి" అంది.
Start of 3rd Fuck

ఆమె వెళ్ళేసరికి వీధి తలుపు వోర గా తెరిచే వుంది. శేఖరం లుంగీ, బనీనుతో అప్పుడే స్నానం చేసినట్టు ఫ్రెష్ గా వున్నాడు. నోట్లో సిగరెట్టు వెలుగుతోంది.
ఆ టైములో ఆమె అనుకోకుండ రావడము అదికూడ మెడలో పూల దండ వేసుకుని రావడం చూసి శేఖరం ఆశ్చర్య పోయాడు. ఆమె తలుపు గెడ పెట్టి అక్కడే నిలుచుంది.

శేఖరం తేరుకుని "ఇప్పుడే రాము వచ్చి వెళ్ళాడు. ఇంట్లో అంతా సరిగానే వుందా? మీ వారు ఇంట్లోనే వున్నారు. మరి మీరు ...." అని నాన్ చాడు శేఖరం.

విశాలాక్షి అతని వైపు కవ్వింపుగా చూస్తూ " ఏం రాకూడదా?" అంటూ అతని మెడ చుట్టూ రెండు చేతులూ వేసి గాఢంగా కౌగలించుకుంది.

విశాలాక్షి తల్లోంచి వస్తున్న మల్లె పూల గుభాలింపుకి, నిలువెల్లా మెత్తగా తగులుతున్న ఆమె శరీర స్పర్శకి పులకరించి పోయాడతను. తన చేతులతో ఆమె నడుం చుట్టేస్తూ "నాకే మీ అర్ధం కావడం లేదు." అన్నాడు అయో మయం గా.

విశాలాక్షి యేమి మాట్లాడ కుండా శేఖరం చాతీని ముద్దు పెట్టుకుని అతని పెదాలకి తన పెదవులందించింది. వెచ్చగా తగులుతున్న విశాలాక్షి పెదాలని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. సన్నగా మందు వాసన సోకిందా మెకి. ఇద్దరి మధ్యకి చెయ్యి పోనిచ్చి లుంగీ మీంచి అప్పుడే గట్టి పడుతున్న అతని మొడ్డను అందుకుని మెత్తగా నొక్కి "మీ మందు కార్యక మం అప్పుడే మొదలెట్టే సారా? అంది.

"ఆ విషయం సరే! ఇంతకీ ఇప్పుడెలా వచ్చినట్టు? ఆయన కి తెలిస్తే? "

"మా ఆయనే నా మెడలో పూల మాల వేసి మీతో దెంగించుకోడానికి నీ వద్దకి పంపాడు.ఆ భయం లేదు. అన్నీ చెప్తాను. కాని ఆగలేన మ్మా! .. ముందొక సారి. నీ మొడ్డతో నా పూకు దెంగు.." అంటూ లుంగీ లోకి చెయ్యి పోనిచ్చి అతని మొడ్డను గుప్పిటతో బిగించింది.

సరే అంటూ అమాంతం ఆమెని పైకి లేపి బెడ్ రూం లోకి నడిచాడు శేఖరం.
****************
రామనాథం తొమ్మిది కల్లా వంట ముగించి పిల్లాడు తిని పడుకునే సరికి ఇంకో అర గంట దాటింది. అప్పటికీ విశాలాక్షి వూడిపడే చాయలు లేవు. ఆ రోజు లానే ఇద్దరూ బట్టలన్నీ వూడదీసుకుని దిశ మొలలతో పెనవేసుకుని ....బాగా నలిపేస్తూ విశాలాక్షి ను దెంగి వుంటాడు. ఒకరి నొకరు తడిపేసి వుంటారు. ఇద్దరికిద్దరూ దూల గొట్టు బాపతే ఇంత సేపు దెంగులాటేనా .విశాలాక్షి అన్ని విశయాలు శేఖరం తో చెప్పి ఉంటది..
లుంగీ లో నరాలు బాగా గట్టి పడి పోయాయి. తన చెయ్యి పోనిచ్చి అంగం చుట్టూ బిగించాడు రామనాథం. వూహలతో కొలిమిలో పెట్టినట్టు వేడిగా కాలి పోతోంది. బాగా తడి తేలి కిందకి లాగ గానే చర్మం సుళువుగా కిందకి జారింది.
End of 3rd Fuck

సుమారు పది గంటలయ్యింది. విశాలాక్షి తిరిగి వచ్చేసరికి. మొగుడు పరిశీలనగా చూడ్డం గమనించి సిగ్గుగా నవ్వింది.

చీర నలిగింది. బొట్టు కాస్తా చెదిరింది. కళ్ళలో మెరుపు కనిపిస్తోంది. పది రోజుల గాప్ కాబట్టి చాలా కుతి గా దెంగించుకున్నారనిపించింది.

" వంటయింది.నీ కు బాగా ఆకలేస్తోందా? " అనడిగాడు రామనాథం.

"అంత లేదు. మీరు తినే సారా?" అంది. మొగుడి లుంగీ గుడారం లా లేచి వుండడం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

అయితే తర్వాత తిందాం గాని గదిలోకి పద. కాసేపు పడుకుని మాట్లాడుకుందాం" అని బెడ్ రూం లోకి దారి తీసాడతను.
ఒక్క నిమిషంలో పెళ్ళాన్ని వివస్త్రని చేసి ట్యూబు లైటు కాంతిలో రెండు తొడలు విడదీసి పరీక్షగా చూసాడు. విశాలాక్షి సిగ్గుతో మొహం కప్పుకుని
మొత్తని అతని పరిశీలనకి వదిలేసింది. కొద్ది నిమిషాల ముందే దెంగుడు అయిపోవడం వల్ల నిలువు పెదాలు ఇంకా కొద్ది గా విడివడి వున్నాయి. క్లిటారిస్ పొటకరించుకుని వుంది. శేఖరం దెంగినాక తను చెప్పినట్లుగానె పూకుని కడుక్కోలేదు పూకు శేఖరం వదిలిన స్పెర్మ్ తో నిండి ఉంది. పూకు మీది వెంటుకలు తడిగా వున్నాయి. మొహం కిందకి జరిపి తమకంగా తన పెదాలను తన ముక్కును పూకు పెదాల కేసి రుద్దాడు. . అక్కడినించి కాస్తా కిందకి జరిగి పలుకులా తొంగి చూస్తున్న క్లిటారిస్ ని ముక్కుతో కదిలించాడు. సెంటు వాసనతో కలిసి పోయిన చిక్కటి మదపు వాసన ముక్కు పుఠాలకి తాకింది. లోపల ఇద్దరి బంకా మిగిలి ఉంది. చాలా కసిగా వుంది విశాలాక్షి పూకు మీద పెట్టి మదన వాసన చూసి పూకు నాకసాగాడు.
" అయ్యో వద్దండి. శేఖరం పూకు దెంగినాక నేను పూకును క్లీన్ చేసుకోలేదు. బాగోదాండి" అంటూ రామనాథం తలమీద చేయి వేసి నిమరసాగింది..
"పరవా లేదు. నా తమ్ముడు దెంగిన పూకును నేను నాక కూంటె ఇంకెవడు నాకుతాడు. నా తమ్ముడి లేత పిచ్చల్లో ఉన్న స్పెర్మ్ ను నాకితే అది నా పిచ్చల్లోకే గదా పోతాది.నా పిచ్చలు పెద్దగా అయి నా మొగ తనము పెరుగుంది"అంటూ కొద్దిసేపు నాకినాక

"అబ్బా! సిగ్గేస్తోండి రండీ !" అంటూ మొగుడిని మీద కి లాక్కుంది వగలు పోతూ.

ఆమె లోపల సర్దుకున్నాక ఆత్రుత గా ఆమె తొడల మధ్య తన మొడ్డను విశాలాక్షి పూకులోకి గుచ్చాడు.

"ఇంతసేపూ దెంగాడా?" అనడిగాడు ఆమె జుట్టు సవరించి.
అవునని తలూపి చెయ్యి కిందకి జరిపి ఆయన పిర్రల మీద వేసింది.

"ఎన్ని సార్లు?"

"రెండు సార్లు."

చటుక్కున ఆమె పెదాలందుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

"బట్టలన్నీ వూడదీసేసాడా?"
అవునన్నట్టు తలూపి ఇక వూగండి అన్నట్టు మొత్తని అసహనంగా కదిపింది.

"విశాలాక్షి. శేఖరం నిన్ను దెంగిన తరువాత తన పిచ్చల్లో ఉన్న స్పెర్న్ ను నీ పూకులో నింపుతాడు కదా. . ఆ స్పెర్మ్ లో విత్తనాలే కాకుండా టెస్టోస్టెరాన్ కూడా ఉంటుంది.టెస్టోస్టెరాన్ ఉంటెనే మగతనము ఉంటుంది. శేఖరం నాకంటె యంగ్ గా ఉన్నాడు. వాడి పిచ్చలు పెద్దగా ఉన్నాయి. మొడ్డకూడ పెద్దగా ఉంది. .వాడి పిచ్చల్లో స్పెర్మ్ పుల్ గా ఉంది. అనగా టెస్టో సిరాన్ ఎక్కువగా ఉంది అందుకే వాడి మొడ్డ ఉరుకులాడుతుంది. నా పిచ్చలను చూస్తె చిన్నగా ఉన్నయి స్పెర్మ్ తక్కువగా ఉంది. అందుకే నా మొడ్డ సరిగా లేవదు.. ..అందుచేత శేఖరం దెంగి నీ పూకులో నింపిన స్పెర్మ్ ను నేను నాకితే వాడి టెస్టోస్టెరాన్లు నా పిచ్చల్లోకి పోయి నా మగ తనాన్ని బాగు పరుస్తుందని ఆశ. అందుచేత శేఖరం నిన్ను దెంగిన తరువాత నీ పూకును నాకుతా శేఖరం మొడ్డ చీకుతా. . అది నాకు కావాలి. ప్లీజ్".అన్నాడు రామనాథం..
"సరే అండి" అంది విశాలాక్షి
నా ఈ కోరికను శేఖరం కు చెప్పి అతన్ని కూడా ఒప్పించు. అన్నాడు రామనాథం
అంతే! అమెలో కదుల్తూ రెండు చేతులూ సండ్ల మీద వేసి స్పీడ్ పెంచాడు రామనాథం. "శేఖరం విశాలాక్షిను వెనక నుండి దెంగాడో ముందు నుంచి దెంగాడో" అడిగి తెలుసుకోవాలని వుంది. కనక తన కి ఇష్టమైన రీతిలో దెంగి తుప్తి గా విశాలాక్షి పూకులో కార్చేసుకున్నాడు రామనాథం.

మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇద్దరూ కడుక్కుని వచ్చేక "ఐతే రేపు శనివారం నీ పుట్టిన రోజు కదా! రేపు రాత్రి శేఖరం ని భోజనానికి పిలువు. నేను మీ ఇద్దరికి పెల్లి చేస్తాను.మీరు మనింట్లోనె శోబనం చేసుకోవచ్చు.సరేనా?"

"సరే" అంది. సంతోశంగా.
"శేఖరం వస్తాడా ఇంతకి" అడిగాడు రామనాథం
వెనక్కి తిరిగి వంట గది వైపు నడుస్తూ "వస్తారు" అని చిన్నగా సమ్మోహనంగా నవ్వుకుంది విశాలాక్షి.

విశాలాక్షికి పెరట్లో శేఖరం కనబడినప్పుడు ఈ రోజు తన పుట్టిన రోజు అని. తన భర్త తనతో చెప్పిన విశయాలు అన్ని చెప్పి రాత్రి ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది..

విశాలాక్షి , రామనాథం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు. శేఖరం తో విశాలాక్షి ఏమి మాట్లడిందీ వివరం గా చెప్పింది. భార్య తెలివి తేటలకి సంతోషించ కుండ వుండలేక పోయడతను. సాయంత్రం బజారు కి వెళ్ళి స్వీట్లూ, రెండు మల్లె పూల దండలు, కొన్ని విడి పూలు, పిల్లాడికి చాక్లెట్లు తీసుకొచ్చాడు. ఆలోగా ఇల్లంతా చక్క దిద్దుకుని పక్క మీద కొత్త దుప్పటి వేసి స్నానం కానిచ్చుకుంది. విశాలాక్షి. కొత్త చీరా జాకెట్టూ కట్టుకుని శ్రద్ధ గా తయారయి పూజ ముగించుకుంది. ఎప్పుడూ లాగానే రామనాథం కాళ్ళకి దణ్ణం పెట్టుకుంది. ఆయనా చాల వుత్సాహంగా వున్నాడు. మధ్యాహ్నమే ఆఫీసు నుండి వచ్చేసాడు

పూల దండలను అక్కడ ఉంచి , విడి పూలను పక్క మీద చెదురు మదురుగా చల్లి బెడ్ రూం తలుపు మూసేసాడు రామనాథం. ఒక వేళ వాళ్ళిద్దరూ చేసుకుంటే ఇద్దరి కిందా నలిగి శరీరాల కి ఆ పూలు అంటుకుని భార్య అతనికింద ఏరకంగా నలిగి పోయిందో చూడాలని ఒక రకమైన అంచనా కలిగిస్తాయని అతని ఆలోచన.

పిల్లాడితో కూర్చుని లెక్కలు చెప్పడం మొదలెట్టాడు.

తొమ్మిది దాటి పిల్లాడు పడుకున్న తరువాత . తెల్లటి పైజామా , తెల్లటి లాల్చీ వేసుకుని శేఖరం వచ్చాడు.మల్లె పూవులా తయారై కనిపించాడు విశాలాక్షి కళ్ళకి. లోపలికి సాదరంగా అహ్వనించి తలుపు వేసేసాడు రామనాథం.

శేఖరం చేతిలో కొన్ని పేకట్లున్నాయి. చిరునవ్వుతో ఎదురైన విశాలాక్షి కి అందించాడు.

"ఏమిటి వి?" అని ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది.

విప్పి చూస్తే ఖరీదైన కొత్త చీరా, రవ్వల నెక్లెస్ బయట పడ్డాయి.చీర కనీసం 1500 కి తక్కువా , రవ్వల నెక్ లెస్ 150000 తక్కువా వుండవు.

మరీ ఇంత కాస్ట్ లీ గిప్టా. వద్దు బాబూ!" అంటూ మొగుడి వైపు చూసింది.

"నన్ను మీరిద్దరూ అంత ప్రేమగా పిలిచేక, అందునా మనందరం ఇక మీదట ఒకే కుటుంబం గా వుంటా మని నువ్వు చెప్పేక ఇలాంటి అభ్యంతరాలు మన మధ్య వుండ కూడదు. నేను కూడ నీ మొగున్నే కదా.అయినా నేను శక్తి కి మించి ఏమీ తేలేదు. ఇవి నువ్వు తీసుకోక పోతే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి పోతాను. ఆ పైన మీ ఇష్టం " అన్నాడు నిష్టూరంగా శేఖరం అతనికి చాలా వుద్వేగంగా వుందీ అనుభవం. ముఖ్యంగా షాట్ కీ షాట్ కీ మధ్య అ రోజు విశాలాక్షి చెప్పిన దాన్ని తన తెలివి తేటలతో అన్వయించు కుంటే తనకి అర్ధ మైంది ఏమంటే .... అతను తమ సంబంధాన్ని ఆమోదించడమే కాకుండ దానికి తను సాక్షీభూతుడు గా వుండడానికి . అతనికి లేని అబ్జక్షను తనకెందుకు వుండాలి .

నిస్సహాయంగా భర్త వైపు చూసింది. విశాలాక్షి. "తీసుకో " అన్నట్టు సౌంజ్న చేశాడు రామనాథం. తీసుకుని సోఫాలో పెట్టింది. ..
రామనాథం అక్కడ ఉన్న రెండు దండలను విశాలాక్షి శేఖరం లకు చెరొకటి ఇచ్చి " శేఖరం ఈ దండలను మీరు ఒకరికి ఒకరు దండలు మార్చుకుని పెల్లి చేసుకొండి" అన్నాడు. వెంటనే శేఖరం ఆ దండను విశాలాక్షి మెడలో విశాలాక్షి దండను శేఖరం మెడలో వేసుకున్నారు.
"ఇక మీ ఇద్దరికి పెల్లి అయ్యింది" హాయిగా ఆనందగా ఉండండి" అంటూ చేతులతో రామనాథం వారిద్దరిని దీవించాడు.

" మరి నాకు పొద్దున్నే నా కాళ్ళకి దణ్ణం పెట్టిన దానివి ఇప్పుడు నీ రెండో మొగుడి అశీర్వాదం తీసుకోవా?" అన్నాడు మందలింపు గా రామనాథం.

"భలే వారే ! మీరు మరీనూ!" అని అనే లోపు విశాలాక్షి వంగి శేఖరం కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టింది. ఆమెని లేవదీసి రవ్వల నెక్లెస్ చనువుగా ఆవిడ మెడలో అలంకరించి తుప్తి గా చూసుకుని " చాలా అందంగా వున్నావు. మా దిశ్టే తగిలేట్టుంది " అని విశాలాక్షిని ని గాఢంగ కౌగలించుని రామనాథం ముందే పెదాలందుకున్నాడు శేఖరం.
"ఇపుడు మీరిద్దరు ఇక్కడే మనింట్లోనె శొభనం చేసు కొండి. అంతే కాదు. నేను మీ కొక బాద్యత అప్పగిస్తున్నాను..
"మాకు రాము పుట్టాక ఇక పిల్లలు వద్దనుకుని నేను వెసెక్టమీ చేయించుకున్నాను. కాని విశాలాక్షి శేఖరం ను రెండో పెల్లి చేసుకుంది కాబట్టి మనకు ఇంకో బిడ్డ కావాలి., మీరు ఏమి చేస్తారో నాకు తెలియదు కాని వచ్చే యేడాది లోపలి మీరు ఒక బిడ్డను కనాలి. సరేనా." అన్నాడు.
"సరే. అలాగే" అని విశాలాక్షి శేఖరం లు తమ అంగీకారాన్ని సంతోశంగా తెలియ జేసారు.
"సరే! దేవి గారు మాకు తినడానికి ఏమైనా పెడతారా? మిమ్మలని ఇలా వదిలేస్తే ఈ రాత్రంతా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఉంటారా.. " అని వేళాకోళంగా అన్నాడు రామనాథం.
ముందు విశాలాక్షి సిగ్గుగా పెదాలు తుడుచుకుంటూ విడివడింది. దొంగ ముద్దుకి తీపి ఎక్కువంటారు.
కాని ఎలాంటి టెంషన్ లేకుండా మొగుడి ముందు ప్రియుడిచ్చే ముద్దు కి అంత కంటే తీపి వుంటుందని అనుభవంలో తెలిసొచ్చింది. విశాలాక్షికి. శేఖరం ఇంచు మించు అలానే ఫీల్ అవుతున్నాడు.

ఆమె వంట గదిలోకి నడవగానే పుస్తకాల రాక్
వెనక నుండి ఆరోజు శేఖరం వదిలి వెళ్ళిన బోటిల్ బయటకి తీశాడు రామనాథం.
"నాకైతే పెద్ద అల వాటు లేదు గాని మీరు తీసుకుంటే కంపనీ ఇవ్వగలను" అని చల్లటి నీళ్ళు తీసుకొచ్చాడు రామనాథం.

మగాళ్ళిద్దరూ అర గంటలో టీవీలో అప్పుడే మొదలైన "సాగర సంగమం" సినిమా చూస్తూ రెండేసి పెగులు లాగించేసారు. కనీ కనపడని జయప్రద బొడ్డు చూస్తుంటే రామనాథంకి లేచి పోయింది.

" మీ సంగతేమో గాని నాకైతే జయప్రద చాలా ఇష్టం" అనే సాడు రామనాథం.
"నాకూ ఇష్టమే. కొంచం సేపట్లో కొబ్బరి చిప్పల్లాంటి సండ్లని కూడా మనకి చూపించబోతోంది.కమల్ హాసన్ ని వూహించుకుంటూ శరీరంలో అన్ని భాగలూ రుద్దుకుని స్నానం చేయబోతుంది" అనేశాడు శేఖరం .

మగాళ్ళిద్దరికీ జరగబోయే కార్యక్రమం కసి పుట్టిస్తోంది.

అంత వరకూ ఏదో పెద్ద పని మునిగి పోయినట్టు వంటింట్లోంచి వూడి పడ లేదు విశాలాక్షి. జరగ బోయేది తల్చుకుంటుంటే ఆవిడకి మోచేతి మీది చిరు వెంట్రుకలు నిక్క పొడుచు కుంటున్నాయి. శేఖరం కి అలా చిరు వెంటు కలు వుండే ఆడదంటే చాల ఇష్ట మట. అటు వంటి ఆడదానికి కామంతో పాటు అది తీర్చుకునే తెలివి, రతి క్రీడలో మగాడితో రమించే పద్దతీ బాగ తెలుస్తాయిట. సుజాతతో కక్కుర్తి పడడ మేగాని దానికి ఏ ట్రిక్సూ తెలియవంట. దాన్ని చెయ్యడ మంటే తనని వూహించుకుంటూ చేత్తో చేసుకోవడంతో సమాన వంట. అదెంత నిజమో గాని అతని పోటు ఎంత బలంగా బొడ్డు వరకూ తాకుతుందో అతని మాటలు కూడా అంత పదును గా గుండెల వరకూ గుచ్చుకుంటాయ్!. అతనిలో తప్పకుండా సిన్ సియరిటీ వుంది.

అర గంట తర్వత మగాళ్ళతో పాటు తనూ ఏదో తిన్నాననిపించుకుంది విశాలాక్షి.
Start of 4th Fuck

ఇంకో పెగ్గు కొట్టాక అలవటు లేని రామనాథం అవుట్ అయిపోయాడు. (లేదా నటించాడ నుకుందా మా?) ఆయన సోఫాలో వాలి పోయాక శేఖరం విశాలాక్షిని పిర్రల కింద చెయ్యి వేసి అమాంతం లేవ దీసుకుని బెడ్ రూం లోకి నడిచాడు . ఆమెని మంచం మీద పడేసి అమాంతం ఆమె మీద పడ్డడు.
" మరీ మోటు బాబూ. పక్క గదిలో ఆయన వున్నారని కూడా లేకుండా!" అంటూ కిల కిల నవ్వింది విశాలాక్షి.

"ఆయన వుంటే నాకేంటంట. అయినా నీ హడావిడే గాని ఆయన కి మన కలయిక ఇష్ట మేగా! అందుకే మనిద్దరికి పెల్లి చేసాడుగా.అది మన అదృష్టం కాదంటావా? " అంటూ పచ్చిగా విశాలాక్షి సండ్ల మీద చేతులేసి పిసికి వదిలాడు శేఖరం

"వూ గొప్పే! అయితే మాత్రం తలుపు వెయ్యక్కరలేదా? ఇందుకే కదా కిందటి సారి అబ్బాయి గారు దొరికి పోయింది! " అంటూ గోము గా చూసింది విశాలాక్షి.

"అలా దొరికి పోబట్టే కద ఇలా దగ్గరయింది!" అని తలుపు దగ్గరగా వేసి " ఈ సారి గెడ పెడితే మనిద్దర్నీ చంపేస్తాడు మీ అయన!" అని విశాలాక్షి పక్కన చేరి ఆమె పైట లాగే సాడు శేఖరం. విశాలాక్షి.

మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి అరమోడ్పు కళ్ళతో ఆమెని దగ్గరకి లాక్కుని ఆమె మెత్తటి సండ్ల మధ్య మొహం దాచుకుని జాకెట్టు మీంచే అదుముకున్నాడు. విశాలాక్షి చెయ్యి మాత్రం ఇద్దరి మధ్యకి జరిగి తన
అతని మొడ్డని పైజామా మీంచే ఒడిసి పట్టుకుని..

" పాపం బాగా తడిసి పోయినట్టున్నాడు మీ బుజ్జి గాడు. విలవిల లాడి పోతున్నాడు!" అని కవ్వింపుగా నొక్కి వదిలింది.

అతను పౌరుషంగా అమె చీర కుచ్చిలు లాగేసి "నేనైతే తడిసి పోయాను గాని మీ పెద్ద మొగుడయితే కారి పోయాడు." అన్నాడతను.

"ఆయన్ని ఏ మాత్రం వెటకారంగా చూసినా నేను మీకు దక్కను . అది గుర్తుంచుకోండి. " అంది అతని మొడ్డ మీంచి చెయ్యి లాగేసుకుని.

"ప్లీజ్ విశాలాక్షి! అంత మాటనకు. నేను ఏదో సరదాగా అన్నాను. ఆయనంటే నీకెంతో నాకూ అంతే! నిన్ను నాకు దక్కనిచ్చినందుకు ఆయనకి ఏమిచ్చినా అయన ఋణం తీర్చుకోలేను.ఇది నేను మనస్పూర్తి గ చెప్తున్న మాట. " అన్నాడు శేఖరం.

""లేదు శేఖరం! మీకెలా చెప్పాలి. మీరు లేక పోతే నాకు సుఖం లేదు. ఆయన లేకుండా నాకు జీవిత మే లేదు. " అంది ఆమె పూడుకు పోయిన కంఠం తో.

"సరే! నే చెప్పేను గా! నా మీద నమ్మకం లేదా? ఇంకెప్పుడూ సరదాకి కూడా ఆయన్ని యే మీ అనను లే. ఇప్పటికైనా దేవీ కటాక్షం లభించినట్టేనా. " అంటూ కైపుగా విశాలాక్షిని చుట్టేసాడు శేఖరం.

ఇద్దరూ ఎప్పుడు నగ్నంగా తయారయ్యారో తెలీదు. దొరికిన చోటల్లా ముద్దు పెట్టు కుంటూ అత నా మె తొడలు విడదీసి ముదిరిన పూకుని తనివితీరా చూసుకుంటూ పూకు రెమ్మల మధ్య నిగిడిన మొడ్డని గురి చూసుకుంటూంటే ఆమె కొద్దిగా పైకి లేచి కైపుగా తామిద్దరూ కలబోయే ప్రదేశాన్ని చూసుకుంటూ నరాలు తేలిన అతని మొడ్డని సన్నటి చేతి వేళ్ళతో అందుకుని చర్మాన్ని కిందకి లాగి పూకు రెమ్మల చీలికలో అతని మొడ్డ నాబ్ ని తృప్తిగా పూసుకుని పిర్రల మీద చెయ్యేసి " ఇంక ఆగ లేనమ్మా! తోసేయ్!" అని వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకుంది.

"ఆ మాట ఎప్పుడంటావా అని చూస్తున్నాను." అని అప్పటికే కోరికతో తడి తేలిన ఆమె పూకు లోకి కత్తిలా మొడ్డ దూసుకు పోయింది. మెల్లి గా తొందర పడకుండా విశాలాక్షి పూకు రెమ్మల ఒరిపిడి మొడ్డ పొడుగూతా అనుభవిస్తూ మొడ్డని కదిలిస్తున్నాడతను. బొడ్డు కి తగుల్తున్నాడు. విశాలాక్షి కి మాత్రం అతని పోటుకి కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి. తొడల మధ్య దిగుతున్న అతని మొడ్డ స్పర్శకి పరవశంగా వుంది. ముఖ్యంగా ఆయన పక్క గదిలో వుండి ఏ క్షణం లోనైనా రావచ్చనే వూహతో కోరిక గట్లు తెంచు కుని శేఖరం వీపు పిర్రలూ తడుముతూ కసిగా లోపలకి లాక్కుంటోంది. అది ఆయన కి చాల ఇష్టం. బహుశా తలుపు సందులోంచి చూస్తున్నారేమో!

తలుపు సందు లోంచి వీళ్ళ వ్యవహారం చూస్తూ పిచ్చెక్కి పోతున్న రామనాథం ఆ టైములో వెళ్ళాలా? ఇంకొంచంసేపు ఆగాలా అని నిర్ణయించు కోలేక పోతున్నాడు రామనాథంకి. వాళ్ళ విచ్చల విడి తనం చూశాక తన వంటి మీద మిగిలిన లుంగీ లాగే సుకున్నాడతను. తెలీకుండానే నిగిడిన మొడ్డ మీద చెయ్యేసుకుని నలుపుకుంటూ చూస్తున్నాడు. భార్య తొడల మధ్య అవేశంగా వూగుతున్న శేఖరం బలిసిన ఎత్తైన పిర్రలు, కనీకనబడుతున్నట్టు తడి తేలి భార్య పూకులోకి విసురుగా దూసుకు పోతున్న అతని మొడ్డ, అతని వూపుడుకి బలంగా ఆమె మొత్త కేసి కొట్టు కుంటున్న అతని పిచ్చలు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి. భల్లూ కంలా అతని తెల్లటి వంటి మీద పిరలతో సహా ప్రతి చోటా వెంటు కలే. అవి విశాలాక్షి కి చాలా ఇష్టం. తన భార్య సండ్లు అతని బలమైన బొచ్చుతో నిండిన చాతీ కింద అప్పచ్చుల్లా నలిగి పోతుండవచ్చు. కళ్ళారా క్లోజ్ అప్ లో చూడాలనుంది, రామనాథంకి. శేఖరం కొద్దిగ స్పీడ్ పెంచే సరికి విశాలాక్షి ఆపు కోలేక సన్నటి పొడుగైన చేతి వేళ్ళతో అతని పిర్రలని వడిసి పట్టుకుని అతని తాకిడి పూర్తిగా తగలక ముందే మొత్తని పైకెత్తి కసిగా ఢీ కొడుతోంది. ఆమె ఎదురొత్తుల స్పెషలిస్టు అని రామనాథంకి తెలుసు. తన పెళ్ళాంతో తొడ సంబంధానికి శేఖరం అందుకే అంత బానిసె పోయాడు.

ఇక ఆగ లేక దిగంబరంగా విసురుగా తలుపు తోసుకుని గదిలోకి అడుగు పెట్టాడు రామనాథం. ఆ చప్పుడుకి ఒకరికొకరు తాపడమైపోయిన ఇద్దరూ ఒకే సారి మొహలు తిప్పి ఆయన వైపు చూసి కదలి కలాపేసారు. ఇద్దరి చూపులూ కాస్తా ఎత్తైన పొట్ట కింద 5 అంగుళాల పొడుగున నల్లగా నిగిడి వున్న రామనాథం మొడ్డ మీద పడ్డాయి. ఇద్దరూ మొహం తిప్పుకున్నారు.

" ఆపొద్దు. మీ పని మీరు కానివ్వండి. నేను డిస్టర్బ్ చెయ్యలేదు కదా!" అని కోరికతో బొంగురు పోయిన గొంతుతో మంచానికి దగ్గరలో వున్న స్టూలు మీద కూర్చున్నాడు రామనాథం.

ముగ్గురికి ఎవరి ధోరిణిలో వాళ్ళకి అవేశం ఎక్కువైంది. శేఖరం విశాలాక్షి మెడ చుట్టూ చెయ్యే సి పెదాలందుకుని వూపుడు మొదలెట్టాడు. ఆమెకీ కొత్త వుత్సాహం పొంగు కొచ్చింది. విశాలాక్షి కళ్ళు మూసుకుని మొత్తని సాంతం లేపి కసిగా శేఖరం కి ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టింది. మొత్తలు ఢీ కొంటున్నాయి. పొత్తి కడుపులు కలిసి పోతున్నయి. సండ్లు అణ గారి పోతున్నాయి. రామనాథం చూస్తున్నాడనే వూహతో ప్రేక్షకుడి మెప్పుదల కోసమన్నట్టు ఇద్దరూ పోటీ పడి దెంగులాడుతున్నారు. చెమటతో తడిసిపోతున్నారు.

పిర్రలు సాంతం పైకి లేపి కసిగా తన మొడ్డను ఆమె పూకులోకి పది పోట్లు పొడిచేసరికి అతనికి దగ్గర పడింది. ఆమె కీ పాకం దగ్గర పడుతోంది. మొగుడు స్వయంగా చూస్తున్నడనే ఫీలింగ్ తో మరింత కైపు గా వుంది. అత ను గట్టి పడడం ఆమెకి తెలిసి "వూ" అని వాటేసుకుని అతనితో పాటే ఆమే అవజేసుకుంది.
అయిపోయిన తరవాత కూడా మెల్లి గా ఇంకో నలుగు వూపులు వూపి ఆమె పెదాలని ఎంగిలి చేసి రెండు సండ్ల కుదుళ్ళతో పిసికి తృప్తిగా విశాలాక్షి తొడల్లోంచి లేచాడు శేఖరం. మొడ్డ ఇంకా ఎగిసెగిసి పడుతోంది. ఆమె తడి అంటుకుని నిగ నిగా మెరుస్తోంది. అబ్బురంగా చూశాడు రామనాథం. శేఖరం మంచం దిగి వళ్ళు కప్పుకునే ప్రయత్నం చెయ్య కుండా "సిగరెట్టు ఇవ్వండి!" అన్నాడు. ఇంక చిన్న వగర్పు వినిపిస్తోంది. అతని కంఠంలో. ఆమె తొడలు విశాలంగా జాపుకుని వెల్లి కల పడుకుని కళ్ళు మూసుకుని వుంది. శరీరం చెమటతో తడిసిపోయింది. పూకురెమ్మల చీలికలోంచి తెల్లటి రసం కారుతూ తెల్లటి దుప్పటి ని తడిపేస్తోంది.

తను కాలుస్తున్న సిగరెట్టు అతనికి అందించి లేచి నిల్చున్నాడు రామనాథం. శేఖరం గాఢంగా పొగ పీల్చి వదిలి రామనాథం ఖాలీ చేసిన స్టూలు మీద కూర్చున్నాడు. అతని చూపులు నగ్నంగా వున్న రామనాథం శరీరం మీద పడ్డాయి. నున్నటి శరీరం. ఎక్కడా ఒక్క వెంటుక కూడా లేదు. పలచటి పిర్రలు. పొట్ట. మొడ్డ పొడుగు కాదు మందము తనంత లావు గా కాదు.
రామనాథం శేఖరం వద్దకు వచ్చి శేఖరం ఎదురుగా కింద కూర్చుని శేఖరం మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకుని చీకసాగాడు.
"అయ్యో వద్దండి. మీరు పెద్ద వారు. మీరు నా మొడ్డ చీకడమేమిటి" అంటూ రామనాథం తలని లేపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటె
"శేఖరం . నీవు నాకంటె చిన్న వయస్సు వాడివి. నీ మొడ్డ నా మొడ్డ కంటె పెద్దగా ఉంది. నీ స్పెర్మ్ లో ఉండే టెస్టో స్టిరాన్ నేను మింగితే నా ముసలి మొడ్డ కూడా లేస్తుంది. విశాలాక్షి పూకులో కార్చిన నీ వీర్యము నీ మొడ్డకు అంటుకుని ఉందికదా దానిని క్లీన్ చేస్తున్నాను. ." అని శేఖరం మొడ్డని చీకి క్లీన్ చేసాడు. ." అన్నాడు.
"బలే వారండి. పరవాలేదు. లేవండి" అంటూ శేఖరం రామనాథం ని లేవ నెత్తాడు.
ఇప్పుడు రామనాథం చూపులు మాత్రం అంత వరకూ శేఖరం కింద నలిగిన విశాలాక్షి మీద వున్నాయి. భార్య తొడల మధ్య తడి చూసి పెదాలు తడుపుకున్నాడు. విశాలాక్షి పూకు నిండా శేఖరం వదిలిన వీర్యము ఉంది.విశాలాక్షి తొడలమీద బోర్లా పడుకుని తల వంచి ఆమె పూకు లో శేఖరం కార్చిన స్పెర్మ్ ను చూసి వంగి విశాలాక్షి పూకును నాకి క్లీన్ చేసాడు.. కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్న ఆమె పెదాలు తన పెదవులతో అందుకుని కోరికతో ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఒళ్ళంత బంకలా తగుల్తోంది. అయినా అదే తమకం పుట్టిస్తోంది. అంత సేపు శేఖరం కింద నలిగిన సండ్లని చాతీ కేసి అదుముకున్నాడు. మొత్త కి మొత్త తగలకుండా పొట్ట అడ్డ మొస్తోంది. అందుకని మొత్త భాగాన్ని కాస్తా విరిచి తడితో నాని వున్న ..
తరువాత తన మొడ్డను విశాలాక్షి పూకు రెమ్మలకి ఆనించి రుద్దాడు.

భర్త స్పర్శ ఎరిగిన విశాలాక్షి కళ్ళు తెరవకుండానే "ఏమండీ!" అంటూ మెడ చుట్టూ చెయ్యే సి దగ్గరకు లాక్కుంటూ ఇంకో చేత్తో అతని మొడ్డని తొడల మధ్య సర్దుకుని అతనికి మొత్త పైకి అనువుగా లేపింది.

అంతే అప్పుడే శేఖరం ఖాళీ చేసిన పెళ్ళాం పూకులో సాంతం మెత్తగా దిగబడ్డాడు రామనాథం. ది గబడీ దిగబడ గానే జారు గా అప్పటికే శేఖరం రాపిడికి భావప్రాప్తి కలిగి కాస్తా లూజు గా వున్న భార్య పూకులో ఆవేశంగా కదలడం మొదలెట్టాడు.

అతని విసురూ, ఆవేశం, ఆమెలోకి దిగుతున్నప్పుడల్లా దగ్గరకు బిగుసుకుంటున్న ఆయన పిర్రలూ అశక్తిగా చూస్తూ సిగరెట్టు కాలుస్తున్నాడు శేఖరం రొప్పుతూ భార్య తొడల మధ్య వూగుతున్నాడు రామనాథం. విశాలాక్షిని ఎలా చేస్తాడో, ఆమె ఎలా పండుకుని చేయించుకుంటుందో అని యెన్నొ సార్లు వూహించునే వాడు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాడు. ఆ కోరిక తీరినట్టవుతోంది.

కళ్ళు తెరవకుండానే ఆయన్ని అసాంతం తడుముతూ "ఏమండీ! ఏవండీ! " అంటూ పిర్రల మీద చెయ్యేసి అతని వూగుడు కి సమానంగా అంతే బలంగా లోపలికి లాక్కుంటోంది. విశాలాక్షి.

"అమ్మ్మ! ఆమ్మ! " అని పొత్తి కడుపు బిగించి ఎప్పుడూ లేనంత కసిగా చేస్తున్నాడు.పెళ్ళాం మీద గుర్రం లా స్వారీ చేస్తున్నాడు. అతని మిగతా శరీరం అంతగా కదలక పోయినా శక్తినంతా నడుం కిందకి దింపుకున్నట్టు ఆమె తొడల మధ్య శివ తాండవం చేసి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆమె పూకురెమ్మల్లో ఆఖరి పోటు పొడిచి తృప్తి గా కార్చుకుని విడివడి వెల్లి కలా పడుకుని రొప్పుతున్నాడు. చిత్రంగా ఆమెకి కూడ అనుకోకుండా మొగుడి ఆవేశానికో లేక శేఖరం చూస్తున్నాడన్న ఫీలింగు కో రెండోసారి వుధృతంగా అయిపోయింది. ఇద్దరి మగాళ్ళ వీర్యం కలిసి చిక్కగా బొట్లు బొట్లు గా పూకు లోంచి జారి తెల్లటి దుప్పటి మీద తెట్టులా పరుచు కుంది.
End of 4th Fuck

నగ్నంగా పడుకున్న రామనాథంకి సిగరెట్టు వెలిగించి అందించి "బాగా నాని పోయింది కదూ!" అని విశాలాక్షిని లేవదీసి బాత్రూం కి నడిపించాడు శేఖరం.అప్పటికే మొగుడూ పెళ్ళాల వాయింపు చూసి అతని మొడ్డ మళ్ళీ బిగుసుకుని వుంది. ఇంకో షాట్ వేసుకోకుండా వదలడు అని పించింది రామనాథంకి.


ఇద్దరూ దిసమొలలతో నడిచి వెళుతుంటే వీపుల పైనా, పిర్రల మధ్యా అక్కడక్కడ నలిగి అంటుకున్న మల్లె పూలు కనిపించి తృప్తిగా నిట్టూర్చి దమ్ము పీల్చుకున్నాడు రామనాథం.

ఇద్దరూ నవ్వుకుంటూ బాత్రూం లోంచి వచ్చేసరికి రామనాథం లుంగీ కట్టుకుని ఒక పక్క వత్తిగిలి పడుకున్నాడు.

"లైటు ఆర్పేస్తాను" అన్నాడు శేఖరం

" వద్దు. ఇంకా ఏంటి బాబూ. ఆయన పడుకున్నాక?"

"అయితే మాత్రం? మావాడు పడుకోలేదు కదా? చూడు." అని విశాలాక్షి చేతిని మొడ్డ మీద వేసుకున్నాడు శేఖరం

"వూ. గొప్పే! " అని మొడ్డని చేత్తో పిసికి వదిలింది విశాలాక్షి.

"ఏమ్మా! అక్కడికి మీ పూకుకి ఆకలి లేనట్టు!" అని మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని విశాలాక్షి పూకు కేసి మొహం రుద్దు కున్నాడు శేఖరం. ఆమెకీ ఆ అనుభ వం కొత్త గా వుండి మొగుడు గదిలో వుండగానే ఇంకోసారి చేయించుకోవాలని వుంది. అతని నాలిక చీలిక కోసం వెదుకుతుంటే కాళ్ళు ఎడం చేసి మొత్తని పళ్ళెంలా ముందుకు వంచి సహక రించింది. సుమారు ఐదు నిమిషాలు అతని నాలిక ఆమె పూకురెమ్మల మధ్య నాట్యమే చేసింది.

"ఇక చాలు బాబూ. మీకొదిలేస్తే పూర్తిగా అరగ దీసే వరకూ వదిలేలా లేరు. అని బుంగ మూతి పెట్టుకుని భర్త పక్క వాలి పోయింది.

"అలా కుదరదు. మా బుజ్జి గాడిని ముద్దు చెయ్యవేంట మ్మా " అని మొడ్డని ఆమె పెదాల దగ్గరకి తీసుకొచ్చాడు. కరువుతీరా శేఖరం మొడ్డని గొంతు వరకూ నింపుకుందామె. ఆ తరవాత లైటు అరి పోయినా అర గంట వరకూ పక్క కదలడం వాళ్ళు వదులుతున్న వూపిరి చప్పుడు తెలుస్తోంది రామనాథంకి . అలానే నిద్ర లోకి జారుకున్నాడతను.మర్నాడు రామనాథం లేచేసరికి శేఖరం లేడు. విశాలాక్షి అప్పటికే తయారయి ఫ్రెష్ గా దర్శన మిచ్చింది. పెళ్ళం మొహంలో కొత్త మెరుపు చూసి నిట్టూ ర్చాడతను.
"ఇది గో! చూడు! జాగ్రత్త. నేను చెప్పింది గుర్తుంది గా. అతనికి కూడా మరీ మరీ చెప్పు." అన్నాడు.
చిరునవ్వుతో తలూపింది. విశాలాక్షి.
ఆ తర్వాత మూడు వారాల వరకూ రోజు కొకసారి వచ్చి పోతూనే వున్నాడు శేఖరం. వచ్చిన ప్పుడల్లా పిల్లాడికి ఏదో ఒకటి తెస్తాడు. వాళ్ళని ముద్దు చేస్తాడు. రామనాథం టీవీ చూస్తుంటే పిల్లలకి లెక్కలు చెప్తాడు. విశాలాక్షి వంట చేస్తుంటే చిలిపిగా వెనక నుండి వాటేసుకుంటాడు. తరవాత ఇద్దరూ విశాలాక్షిని తలో సారి దెంగినాక ఇంటికెళ్ళిపోతాడు. ముగ్గురికీ మంచి అవగాహన కుదిరింది. ముఖ్యంగా రామనాథంకి బాగా గురి కుదిరింది.

అలా వచ్చాక ఒక శని వారం మంచి బ్లూ ఫిల్ము తెచ్చాడు శేఖరం. ఆ రోజు మొదలైంది. విశాలాక్షి కి మరో కొత్త అనుభవం. ఇద్దరికీ ఒకే సారి సుఖాన్ని పంచి ఇవ్వడం, ఇద్దరూ ఒకే సారి ఒకరు కింద, ఇంకొకరు పెనా తన పూకును ఒకే దారి దెంహడము. అది కాక శేఖరం వారాని కొక్కసారైన విడిగా విశాలాక్షిను దెంగుతున్నాడు,. ఇవేవీ మూడో కంటి కి తెలీకుండ ముగ్గురూ జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు.

రామనాథంతో సమానంగ ఇంటి అవసరాలు శేఖరం చూసుకుంటున్నాడు. వారించినా వినడు. నెల వారీ సామాను, అందరికీ బట్టలు ఇలా సమస్తం. రామనాథం అడ గడు, అడ్డు చెప్పడు. చాలా తృప్తిగా వుంది జీవితం. కాస్తా కండ పట్టి వాల్ల దెంగుడుకు మంచి చాయ తేరింది. విశాలాక్షి. స్నేహితురాళ్పు అడిగితే సమ్మోహనంగ నవ్వి వూరుకుంటుంది.

ఇలా రెండేళ్ళ సంసారం గడిచేక శేఖరం ఏకంగా పది రోజులు కనబడ కుండ ఎక్కడికో పోయాడు.ఒక రోజు రాత్రి, పది దాటే క వుత్సాహం గా వచ్చాడు శేఖరం రాగానే వీధి తలుపు గెడ పెట్టేసాడు. అప్పటికి మొగుడూ పెళ్ళాలు భోజనాలు చేసి కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. రావడమే విశాలాక్షి మెడ చుట్టూ చెయ్యేసి " మన కో గూడ్ న్యూస్!" అన్నాడు.

"అనుకున్నాను. అయ్య గారి హుషారు చూసి. ఇన్నాళ్ళూ చెప్ప పెట్టకుండా యెక్కడికెళ్ళినట్ట మ్మా?" అంది విశాలాక్షి బుంగ మూతి పెట్టి.

"ఏంటో విశేషం." అన్నాడు క్యూరియస్ గా రామనాథం.
రెండు చేతులతో విశాలాక్షి మొహన్ని దగ్గరకి తీసుకుని పెదవులని గాఢంగ ముద్దు పెట్టుకున్నాడు శేఖరం .

"గొప్పే! ఇంతకీ విషయం చెప్పచ్చుగా!" అంది సిగ్గుగా పెదాలు తుడుచుకుంటూ.

" నేను కాకినాడ వెళ్ళాను. నా స్తలానికి మంచి రేటొచ్చింది. అమ్మేసి సంతోష్ నగర్ లో రెండు ఫ్లాట్ లు బుక్ చేసాను. ఆరు నెలలలో ఇస్తానన్నాడు బిల్డరు. అందులో ఒకటి నీ పేరు మీద బుక్ చేశాను. రెండే రెండు పెంట్ హౌసులు. అంటే మనందరం దేనికీ వర్రీ, కాకుండా హా యిగా... "అని చిలిపిగా కన్ను కొట్టడు.

రామనాథం , విశాలాక్షి ఇద్దరి మొహాలూ సంతోషంతో విప్పారాయి.

"ఇంతకీ భోజనం చేశారా?" అన్నాడు రామనాథం ముందు తేరుకుని.

"చెయ్యలేదు. "
" మీకు సరిపడ వుంది. ఒక్క క్షణంలో వడ్డించేస్తాను" అని లేచింది విశాలాక్షి.

" అదంతా తరవాత. మీరు అనుమతిస్తే..." అని రామనాథం వైపు ఒక సారి చూసి, అతని చిరునవ్వు గమనించి "రాణీ గారి నొక సారి..." అని విశాలాక్షి ని దగ్గరకి లాక్కుని పైట తొలగించి, చీర కుచ్చిళ్ళు లాగే శాడు శేఖరం. అతనికి సాయం గా పెళ్ళాం వెనక్కి చేరి వెనక నుండి జాకెట్టు మీద చెయ్యేసి హుక్స్ తియ్యడం మొదలు పెట్టాడు రామనాథం.
(అయిపోయింది)
 
Last edited:
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!