• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Adultery ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ( ਕਾਲੇਆ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ)

jass_Nav

Active Member
881
1,274
124
ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋਗੇ , ਮੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਹੀ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾ , ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈ ਇਥੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਦਸਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਕਰਕੇ ਮੈ ਬੀ ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ , ਬੀ ਏ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈ ਜਦੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਮੈ ਬਾਹਰਲਾ ਬਣਾ ਸਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਮੈ ਤਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਲਿਆ ਸੀ , ਘਰਦੀਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਕੇ ਮੇਰੀਆ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆ ਬਾਹਰ ਗਈਆ ਹੋਈਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਦੀਆ ਸੀ , ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਰੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਮੈਨੂ ਮੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀਆ ਸਨ ਤੇ ਮੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ,

ਸ਼ਰੀਰ ਪੱਖੋ ਤਾ ਮੈ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀ ਸੀ , ਪਰ ਉਝ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਚ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆ ਨੇ ਪਰਪੋਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ,

ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ , ਜਦ ਮੈ ਰੋਜ ਬੱਸ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , .... To be continued
ਦੱਸੋ ਕਿਵੇ ਲੱਗਾ ਸਟਾਰਟ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਏ ...


IMG-4246
 

jass_Nav

Active Member
881
1,274
124
124
66
28
ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋਗੇ , ਮੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਹੀ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾ , ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈ ਇਥੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਦਸਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਕਰਕੇ ਮੈ ਬੀ ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ , ਬੀ ਏ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈ ਜਦੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਮੈ ਬਾਹਰਲਾ ਬਣਾ ਸਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਮੈ ਤਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਲਿਆ ਸੀ , ਘਰਦੀਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਕੇ ਮੇਰੀਆ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆ ਬਾਹਰ ਗਈਆ ਹੋਈਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਦੀਆ ਸੀ , ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਰੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਮੈਨੂ ਮੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀਆ ਸਨ ਤੇ ਮੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ,

ਸ਼ਰੀਰ ਪੱਖੋ ਤਾ ਮੈ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀ ਸੀ , ਪਰ ਉਝ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਚ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆ ਨੇ ਪਰਪੋਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ,

ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ , ਜਦ ਮੈ ਰੋਜ ਬੱਸ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , .... To be continued
ਦੱਸੋ ਕਿਵੇ ਲੱਗਾ ਸਟਾਰਟ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਏ ...


IMG-4246
Nice
 

jass_Nav

Active Member
881
1,274
124

jass_Nav

Active Member
881
1,274
124
ਹੁਣ ਅੱਗੇ.....
ਬੱਸ ਚ ਜਾਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੋਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਉਹ ਆਪੇ ਕਟਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾ ਮੈ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕੰਨਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਮੈ ਹੀ ਕਟਾਉ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਾਈਦ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ , ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਇਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਪੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸ ਚ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਤਾ ਰੋਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ,
ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋਰ ਦੀ ਸੀ ਮੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ,ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ , ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਈ ਸੀ ਹੋਇਆ , ਕਿਉਕੇ ਅਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਟਰ ਚੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਹੋਟਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ,
ਹੋਟਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀ ਰੂਮ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾ ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ , ਸੈਕਸ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫੁੱਦੀ ਚ ਉਗਲੀ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਹਜੇ ਜਦੋ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਫੂਨ ਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਗਲੀ ਪੁਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ,
ਨਜਾਰਾ ਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋ ਕੱਦ ਚ ਲੰਮਾ ਸੀ ਮੈ ਵੀ ਅੱਡਿਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਚ ਚੂਮਦੇ ਚੂਮਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਨੂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਲ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇ ਲੱਤਾ ਕੋਲ ਏ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਲਵਾਰ ਗਿੱਟਿਆ ਚ ਸੀ , ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੈ ਤਾ ਉਹਨੂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ , ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 34 ਸਾਈਜ ਦੇ ਸੀ ਮੰਮੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸੀ , ਮੈ ਆਪੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋ ਅੰਦਰੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਡਿਆ ਤਾ ਇਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਤੋ ਮੈ ਆਜਾਦ ਹੋ ਗਈ ,
ਚੱਟ ਚੱਟ ਮੈਨੂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਿਸਕਾਰੀਆ ਲੈਦੀ ਦਾ ਮਜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੂਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਲੱਨ ਕੱਡ ਕੇ ਲੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰਿਆ ਕੰਡੋਮ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏਏਏ ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ ਨਹੀ ਜੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈ , ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹੋ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਮੇਰਾ ਜੱਗੀ ਸੀ ,
ਉਸ ਸਮੇ ਨਈ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਡੋਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆ ਸੀ ਪਤੰਦਰ ਜਿਵੇ ਗਸਤੀ ਦੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਦਰ ਤਾ ਹਜੇ ਸੀਲ ਪੈਕ ਪਈ ਸੀ , ਹਾਏ ਜੱਗੀ ਪਲੀਜ ਵੀ ਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਹੋਆ ਸੀ ਨਈ ਤਾ ਗਾਲਾ ਤਾ ਮੈਨੂ ਵੀ ਪੂਰੀਆ ਆਉਦੀਆ ਸੀ ,
ਖੈਰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਨੇ ਲੱਤ ਪਵਾ ਤਾ ਲਿਆ ਪਰ ਚੀਕਾ ਕਿੱਦਾ ਰੋਕੀਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਮੈ ਜਾ ਮੈ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਕੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਅੱਦੇ ਨਾਲੇ ਵੱਦ ਤਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਹੈ ਤਾ ਅਣਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੀ , ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿਸ਼ੇ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਇਨਾ ਸੀ ਕੇ ਮੈ ਉਹਨੂ ਬੱਸ ਕਰ ਜੱਗੀ ਪਲੀਜ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ , ਆਪਾ ਫਿਰ ਕਰਾਗੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂ ਹਾਏ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜੱਗੀ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਅਸੀ ਅਣਜਾਣ ਜੋ ਸੀ ,
ਖੂਨ ਦਾ ਤਾ ਛੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ , ਡਰਦਾ ਉੱਠ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈ ਟਿਸ਼ੂ ਚੁਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ , ਖੜਾ ਲੱਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਏ ਮੈਨੂ , ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਦਾ ਸੀ ਕੇ ਜਿਵੇ ਮਿਰਚਾ ਲੜ ਰਹੀਆ ਹੋਣ , ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋਰ ਨੀ ਪਾਈਆ ਮੈ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੱਨ ਫੜ ਕੇ ਮੁਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਵਾ ਮਾਲ ਕੱਡਿਆ ਲਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਛੇ ਕ ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ,

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਆ ਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ..... ਕਿਵੇ ਲੱਗੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ,ਧੰਨਵਾਦ ][


IMG-4246
 

jass_Nav

Active Member
881
1,274
124
  • Like
Reactions: Preet jatti34

Deepgill1313

😘😘
2,272
1,089
143
ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋਗੇ , ਮੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਹੀ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾ , ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈ ਇਥੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਦਸਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਕਰਕੇ ਮੈ ਬੀ ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ , ਬੀ ਏ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈ ਜਦੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਮੈ ਬਾਹਰਲਾ ਬਣਾ ਸਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਮੈ ਤਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਲਿਆ ਸੀ , ਘਰਦੀਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਕੇ ਮੇਰੀਆ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆ ਬਾਹਰ ਗਈਆ ਹੋਈਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਦੀਆ ਸੀ , ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਰੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਮੈਨੂ ਮੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀਆ ਸਨ ਤੇ ਮੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ,

ਸ਼ਰੀਰ ਪੱਖੋ ਤਾ ਮੈ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀ ਸੀ , ਪਰ ਉਝ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਚ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆ ਨੇ ਪਰਪੋਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ,

ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ , ਜਦ ਮੈ ਰੋਜ ਬੱਸ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , .... To be continued
ਦੱਸੋ ਕਿਵੇ ਲੱਗਾ ਸਟਾਰਟ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਏ ...


IMG-4246
Good 👍👌👌
 
  • Like
Reactions: jass_Nav

jass_Nav

Active Member
881
1,274
124
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ....
ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੰਮਾ ਚਾਟੀ ਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨੀ ਹੋਆ , ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਏਨਾ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਆ , ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ , ਹੁਣ ਤਾ ਬੱਸ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ , ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਤੇ ਇਦਾ ਕਰਨੀ ਉਦਾ ਕਰਨੀ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ , ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਿਆ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ,
ਖੈਰ ਸੱਭ ਤੋ ਸਸਤੀ ਸਟੇਅ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਕਿਉਕੇ ਖਰਚੇ ਪੱਖੋ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀ , ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੱਟੀ ਵਲੈਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਵਲੈਤਣ ਜੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ... ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਲਦ ਹੀ ....


IMG-4270
keep supporting
 
Top