• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Incest ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ

Amrit_#0

Active Member
1,555
3,506
143
ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਦੀ ਵਰਨਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆ ਗਏ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਥੱਕ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ

ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ


ਦੀਦੀ- ਨਿੱਕੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਦੀਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅੱਜ


ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ kiss ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਸਾਇਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਾ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਇਲ ਕਰ ਦੀਦੀ ਬੋਲੀ

ਦੀਦੀ- ਨਿੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ


ਮੈਂ- ਹਮਮ ਬੋਲੋ

ਖੁਲੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਇਡ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ

ਦੀਦੀ- ਸੱਚੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾ ਵਿਚ ਆ ਅਲਗ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ


ਮੈਂ- ਕੀ ਗੱਲ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਦੀਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੀ ਆ


ਦੀਦੀ- ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜੋ ਮੈਂ


ਮੈਂ- ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋ mmhmhhhhh


ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੁਲ ਚੂਸ ਕਿਹਾ
ਦੀਦੀ-ਕੁੱਤਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ

ਮੈਂ- ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਜਦੋ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਗੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਸੋਹਰੇ ਹੀ


ਦੀਦੀ- hmhmhh hmm

ਹੱਸ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੀਦੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਸੀ

ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੀ


ਸਮਾਇਲ ਕਰ

ਦੀਦੀ- ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾ ਸੰਦ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ


ਮੈਂ- ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਸੰਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋਡੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦਾ ਰਹਾ

ਦੀਦੀ- ohh ਇਹ ਗੱਲ ਐ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਗੜ ਦਮ ਦਗੜ ਦਮ ਹਾਓ

Hihihihi

ਮੈਂ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਥੋਡਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੋ


ਦੀਦੀ- mmmhhh

Kiss ਕਰ

ਦੀਦੀ- ਮੂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੋ ਲੈਣ ਦੇ ਉਠ ਦੀ ਆਪ ਤੇਰੇ ਸੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਠੀਕ


ਮੈਂ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਲਾਓ


ਦੀਦੀ ਦਾ ਫੋਨ ਬਜਿਆ


ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਦਾ ਸੀ ਫ਼ੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ


ਕੋਮਲ- ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ

ਦੀਦੀ- ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ

ਕੋਮਲ-ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੇਟ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ


ਦੀਦੀ- ਸੱਚੀ ਆ


ਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮਾ ਧੀ ਦੀਆ ਫੁਦੀਆਂ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ


ਦੀਦੀ- ਥੋਡਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਂਟੀ ਇਕ ਹੋਈ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੁੱਲੀ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ

ਕੋਮਲ- ਲਗੇ ਹੋਏ ਦੋਹੇ ਮਾ ਪੁੱਤ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੂੰ ਦਸ ਮਿਲਵੇ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ

ਦੀਦੀ- ਕਿਸ ਨਾਲ


ਕੋਮਲ-ਯਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ

ਦੀਦੀ-ok ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ

ਕੋਮਲ-ok ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬੁਲਾਂ ਲੇਂ ਉਹ ਸੰਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ


ਦੀਦੀ- ਆ ਜਾ ਲਨ ਦੀਏ ਭੁਖਿਏ


ਦੀਦੀ ਨੇ ਹੱਸ ਫੋਨ ਕਟ ਦਿਤਾ

ਦੀਦੀ- ਲੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀ ਫੁਦੀ ਆ ਰਹੀ


ਮੈਂ- ਆ ਜਾਨ ਦੋ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਰੋਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭੋਸੜੀਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ


ਦੀਦੀ- ਦੇਖ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਤਕੜੇ ਸੰਦ ਕਰਕੇ
ਜਾ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰਸੀ ਫੁਦੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਮਤ

ਦੀਦੀ ਲਨ ਲੋਵਰ ਉਤੇ ਦੀ ਫੜ ਮਸਲ ਰਹੀ ਸੀ

ਮੈਂ- ahhh ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ


ਦੀਦੀ- ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਾ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠੰਡੀ ਰਹੋ ਚਾਚੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇ ਭੱਜੀ ਸੀ ਹੁਣ hihihihi

ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆਮੈਂ- ਦੀਦੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਝੱਟ ਲਾ ਹੀ ਲਈ ਐ

ਦੀਦੀ- ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਕੀ ਨਾ ਫੇਰ

ਮੈਂ-ਸੱਚੀ mmmhhh


ਦੀਦੀ ਨੇ kiss ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਲਨ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਦੇਖਿਆ
ਦੀਦੀ ਲਨ ਫੜ ਉਤੇ ਥਲੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਦੀਦੀ- ਕੀ ਦੇਖ ਦਾ
ਮੈਂ- ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੂੰ ahhh

ਦੀਦੀ- ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਨੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ


ਮੈਂ- ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੀਦੀ ਆਹ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਸਖਤ ਪੋਲੇ aahhhhhਦੀਦੀ- sshhhh ahhhhhh ਨਿੱਕੇ aaa


ਮੈਂ- ਆਹ ਦੇਖ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਈ ਉਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ

ਗੋਂਡੇ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਖੋਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ


ਦੀਦੀ- ਆਹਹ੍ਹ ahhh aaaਦੀਦੀ- ਨਿੱਕੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਨੰਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਦੋ ਹਈਏਏਈਏ


ਮੈਂ-sshhh ohhh


ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਆ।ਨਿਪਲ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਪਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੋਡੀ ਨੂੰ


ਦੀਦੀ- ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਰਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਗਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਗਾ

ਮੈਂ- ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਦੀਦੀ ਆਹ ਦੇਖ ਗੋਲ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਹੱਥ ਕਦੋ ਦਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸੀ ਇੱਛਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੇਰਾ ਦੇਖ ਆਹ ਦੇਖ ਗਗੋਲ ਗੋਲ ਚਿਤੜ ਤੇ ਆਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਦਰਾਰ ਆਹ ਤੂੰ ਦਸ ਕਿਵੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮ ਦਾ

ਦੀਦੀ- ahhhh ahhhh ਨਿੱਕੇ ਆਆਹਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਹਹ੍ਹ ਦੇਖ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਆਹਹ੍ਹ ਦੇਖ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲਾਰ ਬਣ ਨਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ


ਦੀਦੀ ਦੇਖ ਕੰਬ ਗਈ


ਦੀਦੀ- ahhhhhhh maaa choddd ahhh ahhh hyaa ahhh ahhh hahhhha

ਦੰਦ ਮੀਚ ਬੋਲੀ

ਦੀਦੀ ਤੜਫ ਗਈ ਦੇਖ
ਮੈਂ- ਕੀ ਹੋਇਆ

ਦੀਦੀ- ਸਲਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ
ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ mmhnhhhhhhh


Kiss ਕਰ

ਮੈਂ- ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਦਸ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ hmmm
Mmhh

ਮੂੰਹ ਥੋਡੀ ਤੋਂ ਫੜ kiss ਕਰੀ


ਦੀਦੀ- ਹੱਥ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ahhh ਆਹ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੁਨ ਤੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸੱਟ


ਦੀਦੀ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਕੋਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਆਪਣੀ ਤੂਨੀ ਤੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ
ਮੈਂ- sshhh ahhh ਦੀਦੀ ahh je jee ਐਵੀ ਖੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ho ਜਾਣਾ aahh komalaaahhh ਕੋਮਲ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਤੜਫੀ ਜਏ ਗਈ ਆਉਂਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨੀ ਰਾਜ ਖੋਲ ਦੀ ਇਹ


ਦੀਦੀ- ਕੋਈ ਨਾ ਖੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ aahhh ssshhhh shhhh ਮਾਰ ਤਾਂ


ਮੈਂ- ahhhhh


ਦੀਦੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਲੋੜੇ ਤੇ

ਦੀਦੀ- ਮਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਗਧੇ ਲਨ ਤੋਂ ਖਾਣੀ hihihi

ਕਹਿ ਹੱਸ ਪਈ

ਮੈਂ- ਗਧੇ ਲਨ ਤੋਂ sshhhh ahhhh


ਦੀਦੀ- ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆ mmhhh

ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ

ਦੀਦੀ- ਲਗਦਾ ਆ ਗਈ ਸਾਲੀ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲਦੀ ਆਈ


ਮੈਂ- ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾਓ

ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਿਆ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਕੋਮਲ ਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ hii ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਖੜੀ ਕਿਥੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕੋਮਲ ਨੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕੋਮਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਮਿਲੀ ਫੇਰ ਦੀਦੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਈ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਦੀਦੀ ਨੇ ਓਹੀ ਨਿਕਰ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈ

ਮੰਮੀ- ਇਹ ਆ ਟਾਈਮ


ਮੰਮੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ
।ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੁਣ ਮੰਮੀ

ਮੰਮੀ- ਤੂੰ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰੇਮੰਮੀ ਗਈ ਕੋਮਲ ਲਈ ਠੰਡਾ ਲੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਆ ਗਈ ਦੇ ਨਾਲੇ


ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ

ਮੰਮੀ- ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ

ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਤਾ ਵਿਚ ਜਕੜ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ

ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੁੱਲ ਜਾ ਚੱਬ ਸਵਾਦ ਲੈਦੀ

ਮੰਮੀ- ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਤੜਫਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਿਆ

ਮੈਂ- ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਾਗੂ ਜੇ ਕਰਾ ਦੀਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ


ਮੰਮੀ- ਸੈਕਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵੀ ਅਲਗ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ
Shhh ਨਿੱਕੇ ahhh

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਮੰਮੇ ਆ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹੇ ਮੰਮੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੰਮੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਸਵਾਦ ਅਲਗ ਹੀ ਸੀ ਤਾਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕ੍ਸੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾ ਦੇ ਥਲੇ ਦੀ ਹੀ ਲਨ ਪਾ ਮੰਮੇ ਆ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮੇ ਘੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ1ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾਮੰਮੀ- ਕੀ ਸੋਚ ਦਾ

ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੋਲੀ ਮੰਮੀ ਹੌਲੀ ਜੇ


ਮੈਂ- ਇਹ ਹੀ ਕੀ ਲਨ ਫੇਰਨਾ ਥੋਡੇ ਮੰਮੇ ਆ ਵਿਚ ਬੀਨਾ ਬ੍ਰਾ ਲਾਹੇ


ਮੰਮੀ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਸੈਕ੍ਸੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜਾ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ- ਥੋਨੂੰ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ

ਮੰਮੀ- ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਦੀ ਆ ਹੈ ਇਕ ਦੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ


ਮੈਂ- ਵਾਹ ਮੰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ

ਮੰਮੀ- ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ mhmhmhmhhhKiss ਕੀਤੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਕੀ ਵਿਚ ਦੀ ਦੀਦੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੀ

ਦੀਦੀ ਅੰਦਰ ਆਈ


ਦੀਦੀ- ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾਓ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ
ਸਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀਮੈਂ- ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਆ ਲੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿਚ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਏ ਦੀਦੀ ਵੀ ਸਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ

ਦੀਦੀ- ਆਹੋ ਓਹੀ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆ ਜਾਈ

ਮੰਮੀ- ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੀਰਤ ਕੋਈ ਕ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਰਜਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾ ਫੇਰ ਜਿਵੇ ਮਾਰਜੀ ਉਪਰ ਨੰਗੇ ਲਿਪਟ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਓ ਤਿੰਨੇਦੀਦੀ- ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ ਲੇਂ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆਸਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਚਲੇ ਗਈ


ਮੰਮੀ - ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਮੰਮੀ ਨੇ ਧਕੇ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੀਦੀ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਉਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਆ ਦੋਹੇ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ


ਟਾਈਟ ਜੀਨ ਤੇ ਟੋਪ ਵਿਚ ਕਸੀ ਜਹੀ ਬੁੰਡ ਲੈ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਹਲਕਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ


ਉਲਝੀ ਜਹੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਮੈਂ ਵਰਨਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਜਿਆ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਤੇ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਨਵੀ ਫੁਦੀ ਦਾ ਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਲਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਲਨ ਮਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ


ਪਰ ਦੀਦੀ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇ ਕਰੂ ਚੱਲ ਦੇਖ ਦੇ ਆਮੈਂ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਚ ਦਾ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿਤੀ ਸੀਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੋਹੇ ਕੋਮਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਦੀਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਓਤੋਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿਤੀ ਕਦੇ ਐਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਆ

ਦੀਦੀ- ਚੁੱਪ ਕਰ ਭਜੀ ਆਈ ਜਦੋ ਹਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੱਖਰੇ ਚੋਦ ਦੀ ਆ


ਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਚੋਦਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਘਰ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਯਾਰ ਸੀਰਤ ਇਥੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਬੁਲਾਂ ਵੀ ਲੈਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ


ਦੀਦੀ- ਆ ਗਿਆ ਕਦੋ ਦਾ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ


ਕੋਮਲ ਨੇ ਦੀਦੀ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ


ਕੋਮਲ- ਹਏਏ ਹਏਏ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਕੁਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ


ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਲੋਵਰ ਵਿਚੋਂ ਲਨ ਕਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ


ਦੀਦੀ- ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਖ ਹੈ ਫੋਟੋ ਵਰਗਾਫੀਲ ਸੀ ਸਲਾ ਯਾਰ ਸੈਕਸ ਜਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ


ਕੋਮਲ- ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਦੀ

ਹੱਥ ਨਰਮ ਨਰਮ ਜੇ ਪੌਂਦੀ ਕੋਮਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹੋਂ ahhh ਨਿਕਲੀ


ਕੋਮਲ- sshh ਮੋਟਾ ਸੱਚੀ ਯਾਰ

ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪਉਂਦੀ

ਕੋਮਲ- ਲੰਬਾ ਵੀ


ਦੀਦੀ- ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖੋਲਾ ਪੱਟੀ


ਕੋਮਲ- plz ਯਾਰ ਖੋਲ ਦੇ


ਦੀਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਪੱਟੀ ਖੁਲੀ ਕੋਮਲ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲੀਆ

ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ


ਕੋਮਲ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਬੀਨਾ ਇਕ ਦਮ ਪਿੱਛੇ


ਦੀਦੀ- ਕੀ ਹੋਇਆ


ਕੋਮਲ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ


ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਫੜ ਲਿਆ


ਆਹਹ੍ਹ ਦੋ ਦੋ ਰੰਨਾਂ ਸਲੇ ਸਖਤ ਸੰਦ ਤੇ ਨਰਮ ਰੂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ

ਕੋਮਲ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ

ਦੀਦੀ ਨੇ ਲਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਤੇ ਜੀਭ ਲਾਈ ਗਰਮ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੇ ਕੋਮਲ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਦੀਦੀ ਲਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ


ਕੋਮਲ ਸਭ ਦੇਖ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਾਹ ਲੈਦੀ ਬੋਲੀ


ਕੋਮਲ- ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ


ਦੀਦੀ- ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾ


ਸੁਣ ਕੋਮਲ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈ


ਦੀਦੀ- ਬੋਲ ਦੱਸਾਂ ਆ ਸਭ ਜਾ ਮਸਤੀ ਕਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਐਂ


ਕੋਮਲ ਸੋਚ ਕੇ

ਕੋਮਲ- mmhhh ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲਾ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਸਾਮਣੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਤਕੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਫੁਦੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਕੀ ਕਿਵੇ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੱਟ ਜਾ ਪਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੂਪੇ mmnhmhhhhhhh


ਕੋਮਲ ਵਾਰੇ ਜਿਵੇ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੁੱਚੀ ਗਸ਼ਤੀ ਹੁਣ ਸਭ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ


ਲਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਲੇਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਕੇ ਚੂਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚੂਸਿਆ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਦੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈ


ਦੀਦੀ- ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਸੀ ਦੇਖ ਕਿਵੇ ਚੂਸਿਆ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿਚਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਦੇਖ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੋ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੂਸਣ ਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ

ਸਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀਦੀਦੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈਕੋਮਲ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਥੁੱਕ ਦੀਆ ਲਾਲਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ahhhh ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋ ਫੜ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ


ਸੰਘ ਵਿਚ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ


ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੀ ਰਹੀ ਫੁਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਦੀਦੀ ਨੇ ਨਿਕਰ ਖੋਲ ਦਿਤੀ ਕੋਮਲ ਵੀ ਦੇਖ ਦੀ ਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀ ਆ ਜਦੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੋਈ ਤਾਂ
ਦੀਦੀ ਲਤਾ ਖੋਲ ਨਿਕਰ ਲਾਹ ਬੈਠ ਗਈ ਸੁਕੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਈ ਦੀਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾ ਸਾਮਣੇ ਗਿਲੀ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ

ਕੋਮਲ ਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਦੀ ਆ
ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੋਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੋਲੀ ਉਂਗਲੀ ਅੰਦਰ ਲੇਂ


ਦੀਦੀ- ਆਹਹ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਲੀਏ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ


ਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਪਈ ਆ ਕੀ ਦੋਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਮੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾ ਨਾ ਫੁਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਬੀਨਾ ਹੀ


ਦੀਦੀ- ਚੱਲ ਸਾਲੀ ਡਰਮੇਬਾਜ saliiii ahh


ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਪ ਸੀ ਬੋਲਿਆ


ਮੈਂ- ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੀਦੀ ਡਰਮੇਬਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਲਨ ਚੂਸਿਆ ਦੀਦੀ ਨੇ


ਕੋਮਲ-ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਚੂਸ ਲਵਾ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ niiii sshhh


ਦੀਦੀ- ਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਰ ਸਵੀਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਡੀ ਹੋ ਤੇ ਪਵਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੂੰ


ਮੈਂ- ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚੱਟੀ ਆ ਕਦੇ

ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੋਡੀਆ ਤੇ ਵਾਲ ਬਨ ਦੀ


ਕੋਮਲ- ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਚਟਨ


ਮੈਂ- ਪਰ ਫੁਦੀ ਤਾਂ ਥੋਡੇ ਵੀ ਆ ਫੇਰ ਕਿਉਂ

ਲਨ ਤੇ ਦੀਦੀ ਦਾ ਥੁੱਕ ਸੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ

ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਜੀਨ ਉਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਦੱਬੀ


ਕੋਮਲ- ਆਹਹਹ੍ਹ sshhhh ਹਾਂ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਪਰ ਆਹਹ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਟ ਹੋਣੀ aahh ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬੀ ਨੀਮੈਂ- ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹਲਕੀ ਆ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ


ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ


ਕੋਮਲ- ਕੀ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਵੀ sshh ahhhh


ਦੀਦੀ- ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਲਨ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਲਾਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਨੰਗੀਦੀਦੀ ਆਪ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਟੋਪ ਲਾਹ ਕੇ
ਦੀਦੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੋਮਲ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ


ਕੋਮਲ- ਹਾਂ ਇਹੋ ਜੇ ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਨੰਗੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਸਲਾ ਸਵਾਦ ਇਹੋ ਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਆ ਕਿਉਂ ਸੀਰਤ


ਦੀਦੀ- ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਥਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗਸਤੋੜਨੀ ਹਾਰਮਜਦੀ ਕਿਵੇ ਬੋਲ ਦੀ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੇ ਬਸ ਚਲੇ
ਮੰਮੀ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਆਈ


ਕੋਮਲ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਜੀਨ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕੱਛੀ ਪੱਟਾ ਵਿਚ ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰੀ ਉਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਾਲ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਪੈਨਟੀ ਲਾਹ ਦਿਤੀ


ਮੈਂ-ਦੇਖ ਲੇਂ ਮੰਮੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਦੀਦੀ ਤੈਨੂ

ਦੀਦੀ- ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ


ਕੋਮਲ - ਯਾਰ ਆਂਟੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ

ਮੰਮੀ- ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੋਮਲ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋ ਖਾ ਲਾਓ ਫਲ ਫਰੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ


ਦੀਦੀ- ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਲਨ ਖਾਓ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ


ਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਮਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਚੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਚਲਦਾ ਮੰਮੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਸ਼ਰਮੋ ਦੀ ਆ


ਮੰਮੀ- ਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਕਲੱਬ ਵੇਗਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂ


ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਫੜ ਲਏ ਜਦੋ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾ ਲਾਹ

ਕੋਮਲ- ਹਾਂ ਪਰ ਉਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਓਤੋਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਮਣੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਦੀ

ਮੰਮੀ- ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੋਲ ਦਾ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਿੱਕੇ


ਕੋਮਲ ਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ


ਮੈਂ - ਹੋਰ ਕੀ ਦੀਦੀ ahhh ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਾ ਗਾ aahhhhh


ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸ ਪਈਆਮੰਮੀ- ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਥਲੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇਕੋਮਲ- mhmhhhh ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਲੈਦੇ


ਮੰਮੀ ਖੜੀ ਖੜੀ ਬੋਲੀ


ਮੰਮੀ- ਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਥੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਓ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ ਦੇਖ ਦੀ ਹੀ ਆ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਡੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਗੁਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉੱਸਦੀ ਕੁੜੀ


ਕੋਮਲ- ohh ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਛੁਟੀਆ ਏਥੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ahhhh mhmhmhhh

ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਨਿਪਲ ਫੜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈਦੀ ਤੜਫ ਗਈ ਫੇਰ ਕੱਢ ਬੋਲੀ

ਮੰਮੀ- ਹੋਰ ਕੀ ਲਨ ਫੁਦੀ ਖਿੜ ਦੇ ਤੇ ਪੱਟ ਭੀੜ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ


ਦੀਦੀ- ਹਏਏ ਮੇਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੈਸਤੋੜ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਦੀ

ਕੋਮਲ- good ਆ ਆਂਟੀ ਫੁਦੀ ਲਈ ਲੋੜਾ ਬਸੁਲ
ਨਾਲੇ
ਮਸਤ ਲੋੜੇ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਰਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੀਦਾ ahhh mhmhmhh

ਦੀਦੀ- ਲੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਸਤੋੜ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੀ ਲੋੜੇ ਖਾਣੀ
ਦੀਦੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਦੇ ਚਿਤੜਾ ਤੇ


ਕੋਮਲ- ਆਈਈਈ

ਮੰਮੀ- ਨੀ ਨਾ ਮਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਲਗਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੜਕ ਦਾ


ਕੋਮਲ- ਰੁਕੋ ਯਾਰ ਆਂਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੋਸੜੀਮੁਨੀ ਹੋਈ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਮੰਮੀ- ਨੀ ਹੋ ਫੇਰ ਕੋਡੀ ਕੇ ਪੇ ਕੇ ਦੇਣੀ


ਕੋਮਲ- ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਂਟੀ


ਕੋਮਲ ਨੇ ਉਤਰ ਮੰਜਾ ਫੜ ਝੁਕ ਗਈ

ਮੰਮੀ- ਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਨਿੱਕੇ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਫੁਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟੋਪਾ ਫਸਾ ਦਿਤਾ
ਮੇਰਾ ਲਨ ਆਪ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਫੁਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ

ਸਿਰੇ ਜਾ ਰੁਕੀਆਂ ਪਰ ahhhhhhhh ahahahah ਦੀ ਚੀਕ ਛੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ


ਮੰਮੀ- ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੌਣ ਆ ਹੌਲੀ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਅਵਾਜ ਥਲੇ ਨਾ ਆ ਜੇ

ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ 10ਮਿੰਟ ਚੋਦੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋ ਲਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 25ਮਿੰਟ ਦੀ ਠੁਕਈ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੰਮੇ ਚੂਸ ਦਾ ਵਿਚ ਹੀ ਝੜ ਗਿਆ
ਸੀਰਤ ਦੀਦੀ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇ ਗਈ ਸੀ


ਫੇਰ ਉਠ ਮੰਮੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਮੇਜ ਤੇ ਫਲ ਖਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਖੜਾ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਚੂਪੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਕੇਮ ਸੀ ਦੀਦੀ ਸੰਦ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ


ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4ਬਜੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਸੋ ਗਏ ਅੱਖ ਖੁਲੀ 6ਬਜੇ ਜਦੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਠਿਆ ਨੰਗੇ ਹੀ ਸੀ


ਡੈਡੀ ਆ ਗਏ ਸੀ


ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਹੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਥਲੇ ਆਏ ਤੇ ਦੀਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠ ਫੇਰ ਸੋਣ ਲੱਗੀ

ਕੋਮਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰਡੈਡੀ ਵੀ ਬੀਨਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੋਚੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਲੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਉਪਰ ਦੋਹਾ ਦੀ

ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਜੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ

ਕੋਮਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ

ਮੰਮੀ ਆਈ


ਮੰਮੀ- ਹਾਂਜੀ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਸੀਰਤ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਲਨ ਦੀਆ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਭੇਜ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪਵਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕੋਮਲ ਆਇਆਂ ਫੁਦੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮਕੋਮਲ ਵੀ ਸਿਧੀ ਹੋ ਗਈ

ਕੋਮਲ- ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਰ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦੋਸਤੋ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁਦੀ ਤਾਂ ਖੁਲਣੀ ਹੀ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਲਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਮਲ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ

ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹੌ ਗਿਆ ਚੱਲ ਅੱਜ ਖ਼ੁਲਾ ਫੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਗੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀਪਰਲਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇਡ ਤੇ ਆ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੁਦੀਆਂ


ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇOk ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ


ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਆ ਅਜੋ ਨਿਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਥ ਫਿਰਵਾ ਰਹੀ ਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ
Bahut hi shandar update aa bro 💗💗
 
  • Like
Reactions: rajrajveerrrr

rajrajveerrrr

Active Member
574
986
94
ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ।ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਰ

ਆਆਆ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ

ਦੇਖ ਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੈਂ ਸੋਚ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲ਼ੀ ਭੱਜ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਆ ਗਿਆ


ਰਾਹੁਲ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਦੋ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ

ਮੈਂ ਸੋਚ ਦਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇ ਗੱਲ ਕਰਾ


ਰਾਹੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈਡਫੋਨ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਂ ਲਿਆ

ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆਰਾਹੁਲ- ਤੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ


ਮੈਂ- ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਛੁਟੀਆ ਕਰਕੇ

ਰਾਹੁਲ-ok ਕਲਾਜ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਫੇਰ


ਮੈਂ- ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੀਦੀ ਆ ਜਿਥੇ


ਰਾਹੁਲ- ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਜੀਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਓ ਤੇਰੇ

ਮੈਂ-ਹਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ


ਰਾਹੁਲ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਥੋਡੀ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਆ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ

ਮੈਂ- ਬਸ ਬਾਈ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ


ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ


ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਦੇਖਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੀ ਸੰਦ ਫੜ ਲਾਓ ਹਾਹਾਹਾ ਫੜ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਓ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗਾਡੂ ਆ ਸਲਾ


।ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ
ਮੈਂ- ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਦਲੇਰ ਕਾਫੀ

ਰਾਹੁਲ- ਕਿਉਂ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਾ

ਮੈਂ- ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ


ਰਾਹੁਲ ਚੁੱਪ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ


ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ


ਮੈਂ- ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾਰਾਹੁਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ

ਰਾਹੁਲ- ਯਾਰ ਬਸ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਮੈਂ- ਨਾ ਬਾਈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਗਏਰਾਹੁਲ- ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਬਾਈ


ਰਾਹੁਲ- hmm

ਮੈਂ- ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਗਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

ਰਾਹੁਲ- ਕੋਈ ਨੀ ਯਾਰ ਮੈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਜਾਂਦਾ

ਮੈਂ- ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਗੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ


ਰਾਹੁਲ- ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ

ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਜਿਆ


ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਲੀਨ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਚੁਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਮੈਂ- ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ


ਹਰਲੀਨ- ਕਦੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ ਥੋਡੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੇ

ਇਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾ ਔਖੀ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਸੰਦ ਤਾਂ ਯਾਰਾ ਦਾ ਝੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਵਾਂ ਇਹ ਨੂੰ


ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਸੀ ਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਖ਼ੁਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਟੂਟੀ ਹੋਈ ਸੀ


ਹਰਲੀਨ- ਕਿਥੇ ਖੋ ਗਏ

ਮੈਂ- ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਸੋ


ਹਰਲੀਨ- ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਘਰ ਰਹਿਓ ਨਾਲੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੀਠਾ ਕਰਵਾ ਦਾਓ


ਮੈਂ- ਆ ਜਾਓ ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਾ ਅਉਣਾ ਕੱਦ ਆਹਰਲੀਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ

ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਖੇਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ


ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਆ
ਨਹੀਂ

Ok ok ਯਾਰ ਕਰਦਾ


ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦੇ ਨੇ

ਮੈਂ ਲਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ

ਟਾਈਮ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਲਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਥੋੜਾ ਅਕੜ ਗਿਆ ਢਿਲਾ ਸੀ ਵੈਸੇ

ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਆ ਲਨ ਨਿਕਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਆ
ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ


ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ

ਰਾਹੁਲ- gf ਸੀ
ਮੈਂ- ਹਾਂ ਬਾਈ


ਹੱਸ ਜੇ ਕਿਹਾ


ਰਾਹੁਲ- ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਰਾ ਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ


ਮੈਂ- ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ


ਰਾਹੁਲ- ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਸੰਦ ਦੀ ਹਮਮ


ਮੈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ

ਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਜੋ ਜੇ ਕੀਤੇ

ਮੈਂ- ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਕਦੋ ਕਿ ਹੋ ਜੇ


ਰਾਹੁਲ- ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਰੋਜ ਆ ਜੇਆ ਕਰ


ਮੈਂ- ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਰਾਹੁਲ - ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਯਾਰਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਫੇਰ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਚਲਦੇ ਆ


ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਮੰਮੀ ਢਿੱਲੀ ਆਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਗਾ


ਕਹਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ


ਸਾਰੇ ਵਰਨਡੇ ਵਿਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ


ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ

ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਖੁਸ ਹੋ ਗਈ
ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ


ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਸੀ ਘਰ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆ


ਅੱਖ ਖੁਲੀ 12 ਬਜੇ

ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਰੇ


ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁਕਿਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ


ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ ਗਿਆ ਮੇਰਿਆ ਯਾਰ ਜੋ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲੀਆ ਸੀ

ਇਕ ਦਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਠ


ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ


ਹੈਲੋ ਨਿੱਕੇ
ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਈ

ਮੈਂ gay ਆ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਆ


ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਆ
ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ my ਬੇਬੀ mmhh

Plz plz ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 2ਬਜੇ ਤੋਂ 3ਬਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਉਂਡ ਆ ਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ plz ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਆ


ਸਲਾ ਲੋੜਾ ਕਹੇ ਹੁਣੇ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ

ਐਨੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ

ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਗਿਆ taaa wooooo ਯਾਰ ਮਾ ਦੀ ਲਨ


ਤਿੰਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਸੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲਿਪਟੀਆਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ ਫੁਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੁਚੜ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਾਣੀ ਕਾਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਸਰ ਆ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਧੱਕਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਮੈਂ- ਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ ਕੋਈ

ਮੈਂ ਲੋਵਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਹਾ


ਦੀਦੀ- ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ ਇਹ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ ਬੁੰਡ ਉਤੇ ਕਰ

ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਇਡ


ਮੈਂ- ਆਹ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ

ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ

ਕੰਬ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਲਿਆ

ਦੀਦੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ


ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ


ਮੰਮੀ- ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਾਗ਼ਲ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲਨ ਲਈ

ਮੰਮੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਚੈਟ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਬੋਲੀ


ਮੈਂ- ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ naahhhh ਦੀਦੀ

ਕੋਮਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਂ ਵਿਚ ਲਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਲਿਆਦੀਦੀ- ਨਿੱਕੇ ਜਾ ਚੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਜਾਓ


ਮੰਮੀ- ਰੁਕ ਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰੀਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੇਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਆਓ ਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ


ਕੋਮਲ- ਕੀ ਨਹੀਂ


ਇਕ ਦਮ ਲਨ ਕੱਢ ਬੋਲੀ


ਮੰਮੀ- ਕਿਉਂ ਨੀ


ਦੀਦੀ- ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਾ ਮੇਰੀ ਐਂ ਲੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ

ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਆ


ਮੈਂ- ਆਹਹ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਓ


ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ਪਿਆ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਦੀਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ


ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੀ
ਸੀਮਾ- ਹਏਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰਜਾ ਨੀ ਪੰਮੀ ਨੀ ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਨੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨੀ ਗਿੜਗੜੋਦੀ ਦੇਖੀ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ


ਮੰਮੀ- ਨੀ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹੀ


ਸੀਮਾ- ਨੀ ਪਤਾ ਨੀ ਆਓ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜ ਦਈ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਾ ਲਾਓ ਨਿੱਕਾ

ਰੋਣੇ ਜੇ ਰੋ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ


ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆਪਰ ਕਿਸੇ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਦੀ


ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੈਸਜ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ


ਕੋਮਲ ਨੇ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੈਸਜ ਕਰਦੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਪੌਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਮੈਸਜ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਲਨ


ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀਆਂ

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ


ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਦੇ ਨੇ ਚੁਕਿਆ

ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ


ਰਾਹੁਲ- ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖ

ਮੈਂ- ਆਹਹ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ


ਰਾਹੁਲ- ahh ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ


ਮੈਂ- ਬਾਈ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਚੈਟ ਦੇਖ


ਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਓ ਮੇ ਹੈ ਨਾ ਦਸੋ ਕਿਥੇ ਅਵਾ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓਮੈਂ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ


ਰਾਹੁਲ- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੋਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਓ ਜਾਨ ਮੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੇਗੀ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰਾ ਆਪਣੀ ass ਦੀ

ਮੈਂ- sshh ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਲਈ ਰੱਖ ਸਭ ਦੱਸ ਕਿਥੇ ਮਿਲਣਾ

ਰਾਹੁਲ- aaa ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ

ਮੈਂ- ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਫੇਰ ਕਿਥੇ ਯਾਰ ਮਜਾ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਡ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ

ਰਾਹੁਲ- ਇਕ ਮਿੰਟ ਇਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ

ਮੈਂ- ਭਾਬੀ ਵੀਰਾ ਤੇਰਾ

ਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਆਪਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ac ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ

ਮੈਂ- ਮੰਮੀ teriiiii ahhh


ਧਕੇ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਹਹ੍ਹ ਆਹਹ੍ਹ ਦੱਬੀ ਜਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਨਿਚੇ ਰਹਿਣ ਗਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਓ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਅੱਜ

ਮੈਂ- ahhhhਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰੋ ਐਨੀ ਮੁੱਠ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨ

ਮੈਂ- ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੇ nallll ahhh ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ

ਰਾਹੁਲ- ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਨ


ਮੈਂ- ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੰਦ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਾ ਕਿਵੇ


ਰਾਹੁਲ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮੇ ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜਦੋ ਜੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਹਹਹ੍ਹ ਪਰ ਥੋਡਾ ਹਏਏ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ


ਮੈਂ- ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ


ਰਾਹੁਲ- jaannn ਆ ਜਾਓਮੈਂ ਰੋਜ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ


ਮੈਂ- ok ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ

ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਜਦੋ ਮੈ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹਟਿਆ

ਕੋਮਲ- ਮਾ ਦੇ ਲੋੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਥੋਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੀ ਜਾਨ ਆਂਟੀ aahhhh ahhhhh


ਮੰਮੀ- ਨਹੀਂ ਨੀ sshhh

ਦੀਦੀ- ਸੱਚੀ ਸਲੀਆ ਨੇ ਫੇਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ

ਮੈਂ- ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ os osss ahhh ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ


ਮੈਂ- ahhhhh hhhhhhooo oihh ahhh

ਮੈਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੜਫ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ


ਕੋਮਲ- ਆਹਹਹ੍ਹ garmmmm agaahhh ahh ਆਂਟੀ ਹਏਏ aahh ਭਰਤੀ aahhh ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਟ giiii niii ahh ahhhhh ahhhhhhh


ਮੈਂ ਉਪਰ ਗਿਰ ਗਿਆਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ kiss ਕਰ ਦੀਆਮੰਮੀ- ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੀਰਤ ਨਾ ਕਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ


ਦੀਦੀ- ਰੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ


ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਟ ਚੱਟ ਫੁਦੀਆਂ ਫੇਰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈਆ
ਜਦੋ ਸਾਰੇ ਪੇ ਗਏ ਤਾਂਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਕੱਲ


ਦੀਦੀ-ਕਿਉਂ ਨੀ ਫੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ


ਕੋਮਲ- ਨਹੀਂ ਨੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਓ ਐਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ


ਦੀਦੀ- ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ


ਮੰਮੀ- ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਭੱਖ ਜਾਈ ok ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਲ ਹੀ ਬਨਉਦੇਆ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ


ਦੀਦੀ- ਸਹੀ ਰਹੋਨੰਗੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਰੂਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਹਾਹਾਹਾਹਾ


ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਖੁਲੀ 5ਬਜੇ


ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਥਲੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ

ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਸੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ


ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਸਿਮੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਵੀ

ਸਿਮੀ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਾਲ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਰਾਹੁਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਆਓ ਗਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ


ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਮਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਦੋ ਆਵੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋ ਮਾਰਜੀ ਲਾਲਾ ਗਿਆ


ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ


ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਮਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਪਈ
ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਇਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗੋਲ ਕਰ ਵਿਚ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ

ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਸ ਪਈ ਕੋਠੇ ਖੜੀ


ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ


ਮੈਂ ਜਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਿਆ


ਕੁੰਡਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਲ ਜੇ ਚੱਬਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ kichen ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਤੇ ਲੇਂ ਕੇ ਜਾਨ ਲੱਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਕ ਦਰਵਾਜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਰਸੋਈ ਕੋਲ

ਸਾਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਪੋੜੀ


ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਖ਼ੁਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਓਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਮਣੇ ਕਮਰੇ ਲੇਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ


ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ


ਕਮਰਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ


ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਦੇਖ ਲੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈ ਬਾਈ

ਰਾਹੁਲ- ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬੁਈ ਬੇਬੀ onlyਸਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ

ਭੈਣ ਚੋ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ

ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਯਾਰ

ਪੀਓਰ gay ਨਾਲ ਯਾਰ


ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ


ਸਾਹ ਤੇਜ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ


ਪਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ yaarrr


ਸਲੇ ਬੁਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲ ਜੋੜ ਤੇ yaaarrr


Mhmhmhhhh


ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਹੀ ਚੁਸੀ ਗਿਆ


2ਮਿੰਟ ਚੂਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ


ਰਾਹੁਲ- ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ- aaa ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ aa ਆਂਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਪਰ


ਰਾਹੁਲ- ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਬੈਠੋ ਡਰੋਂ ਨਾ ਓਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ


ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਸਲਾ ਸੋਰੀ ਆ ਗਈ।ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਲੇ ਤੋਂ


ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਵਸ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਂਟੀ ਆਓ ਗਈ ਜਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਆਂਟੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬੁੰਡ ਗੌਲ ਗੌਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਲਨ ਤੇ ਰਗੜੀ

ਸਲਾ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ


ਉਹ kiss ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਰੋਕਿਆ


ਮੈਂ- ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ


ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ


ਰਾਹੁਲ- ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਨ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋ ਦੀਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਉਤਰਿਆ ਥਲੇ
ਸਾਇਡ ਤੇ ਜਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜਾ ਸਾਮਣੇ ਸੀ ਬੁਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਂ ਪਾ ਲਏ

Mhmhmhhh


ਸਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਯਾਰ ਸਲਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਲੋਵਰ ਉਤੇ ਦੀ ਹੀ


ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁੰਡ ਚੱਟਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ

Kiss ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲੇ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਿਕਨਾਈ ਵਰਗੀ ਹਿੱਕ

ਮੈਂ ਨਿਪਲ ਨੂੰ ਜੀਭ ਲਾਈ ਸਲਾ ਕੰਬ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਲੇ ਨੇ


ਮੇਰਾ ਲਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੁਟੀਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਹਹਹ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ


ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ


ਰਾਹੁਲ- sorry ਸੋਰੀ ਜਾਨ ਬਸ ਰੋਕ ਨੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ


ਥਲੇ ਬੈਠ ਦੇ ਨੇ ਲਨ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ

ਮੈਂ- ਕਿਵੇ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ


ਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਬੇਬੀ mmhhhhhhh ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਹਹ੍ਹ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜੇ ਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ mhmhmhhhhhhh
Wahhh ਮੂੰਹ ਭਰ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਮਮਹਾਹ


ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਕਹਿ kiss ਕੀਤੀ

ਮੈਂ- ਆਹਹਹ੍ਹ ਫੇਰ ਹੋ ਨੰਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ahhh
ਖੜਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੀਆ ਤੱਕ ਪਾਈ ਨਿਕਰ ਥਲੇ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਨ

ਸਲਾ ਪੈਨਟੀ ਵਿਚ ਸੀ ਲਾਲ


ਮੈਂ- ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇਰੀ

ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਰੁਗ ਭਰ ਕੇ ਘੁਟ ਦਿਤੀ

ਰਾਹੁਲ- ahhhhhhh ahhhh nhi ਹੌਲੀ ਜਾਨ ahh
ਮੈਂ ਚਿਤੜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸੀ ਪੇਨਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਾਂਡ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਸਲਾ ਕੰਬ ਗਿਆ


ਖੁਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ ਦਾਓ ਫੇਰ ਕੀ ਆ

ਘੁੰਮਿਆ ਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ

ਆ ਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ

ਆਹਹ੍ਹ


ਰਾਹੁਲ- ਜਾਨnnn

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ


ਥਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ
ਮੈਂ- ahhhh ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ lnnnnn ਭੈਣ ਚੋ ਆਹਹਹ੍ਹ


ਸਲਾ ਜਿਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚੁਸੇ ਹੀ ਚੂਸ ਲਾਓ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਮਸਤ ਸੀ ਯਾਰ


ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਨ ਨੀ ਕੱਢ ਦਾ ਸਮਾਇਲ ਕਰਦਾ


ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਚੁਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਾ ਰਿਹਾਮੈਂ- ਆਹਹ੍ਹ ਆਜਾ ਜਾਨ ਹੋ ਕੋਡੀ


ਜਿਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹੇ ਨੰਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਡ ਤੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਉਤੇ ਗਿਆ ਲਨ ਨਾਲ ਲਨ ਟਕਰਾ ਗਏ ਆਹਹਹ੍ਹ ਇਹ ਸਲਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਅਲਗ ਸੀ ਯਾਰ


ਉਹ ਨੇ ਦੋਹਾ ਦੇ ਲਨ ਫੜ ਲਏ ਗਰਮ ਗਰਮ ਯਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਯਾਰ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋਰਮੰਮੀ


ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮੈਂ- ਉਹ ਤੇਰੀ


Screenshot-2023-05-24-18-37-35-426-edit-com-android-chrome
ਸੀਮਾ ਖੜੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਸੁਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਥਣੀ ਖ਼ੁਲਾ ਗਲਹਮੇ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ ਤੇ ਓਹ੍ਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾ ਸਭ ਦਿਸ ਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਆ ਲਾਈਟ ਜੱਗ ਦੀ ਵਿਚ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਲ ਹਏਏ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਲਾਲ


ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਨਾ ਫੇਸਨ ਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ

ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ


Screenshot-2023-05-24-18-38-31-372-edit-com-android-chrome
ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆਂ ਇਕ ਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ
ਸੀਮਾ - ਸਲਾ ਕੁੱਤਾ ਰੰਡੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਂਕ ਆ ਬੁੰਡ ਦੇਣ ਦਾ

Thapakk


ਇਕ ਥੱਪੜ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਰਾਹੁਲ ਦੇScreenshot-2023-05-24-18-39-15-046-edit-com-android-chromeਰਾਹੁਲ - ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ sorryyy aiii
ਜੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ


ਸੀਮਾ- ਸਲੀਆ ਐਡਾ ਸੰਦ ਐਡਾ ਸੰਦ ਆ

Thapkkk
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਥੱਪੜ


ਸੀਮਾ- ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਰ ਪਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਮੂਤ ਪੀਣੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਲੇਂ ਅੱਜ ਪੀ pii ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੀ ਕੱਛੀ ਸਾਇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਏ ਗੱਲ ਫੜੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਦੀ free


Screenshot-2023-05-24-18-39-33-779-edit-com-android-chrome


ਆਂਟੀ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਲਗਦਾ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਦੋ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵਾਲ਼ ਫੜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਚੱਟਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਦੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਫੜ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਓਹ੍ਹਹ੍ਹ ਭਾਰੀ ਯਾਰ

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੁਦੀ ਰੱਖ ਰਗੜ ਬੋਲੀ

ਸੀਮਾ- ਆਹਹਹ੍ਹ ਨਿੱਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆਹਹਹ੍ਹ

ਮੈਂ- ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਕਿਵੇ ਲੱਗਿਆ

ਸੀਮਾ- ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲੇਂ ਕੇ ਜਾਈ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ

ਸਭ ਸੁਣ ਜਿਵੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ

Screenshot-2023-05-24-18-40-05-979-edit-com-android-chromeਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਮੀਜ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਦੀਆ ਤਣੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਿਆ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਪਤਾ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪਏ ਫੁਦੀ ਚੱਟ ਦੇ ਨੇ

ਆਂਟੀ ਤੜਫੀ ਪਾਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ kiss ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚਿਤੜਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਆ ਉੱਸਦੀ ਮਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਵੀ ਜਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਠੀ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਥਲੇ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਦੇਖ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ2ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਿਆ ahhhhh ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਉਹ੍ਹਹ੍ਹਹ ਸਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਯਾਰScreenshot-2023-05-24-18-40-55-826-edit-com-android-chromeਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਲਨ ਆਪਣਾ ਆਂਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤਰਸੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਾਹੁਲ ਜਿਵੇ ਸਮਝ ਗਿਆScreenshot-2023-05-24-18-41-25-853-edit-com-android-chromeਉਹਨੇ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਟਟੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਲਾਏ

Ahhh ਭੈਣ ਚੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੇਂ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ahhhhhh shhhhh hhhh ohhhh
Screenshot-2023-05-24-18-41-58-255-edit-com-android-chromeਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਰਾਹੁਲ ਥਲੇ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਸਾਇਡ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਨ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਆਂਟੀ ਥਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਥਲੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਟਟੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਗਿਆ ਸਲਾ ਆਹਹ੍ਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਨੇ ਹਏਏ ahhh

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਲੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੀਭ ਓਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਥੇ ਮਾ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਲਨ ਆਵੇਜਾਵੇ ahh ਸਲਾ ਕਦੇ ਛੋਲਾ ਚੂਸ ਦਾ ਮਾ ਆਪਣੀ ਦਾ 5ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ

ਆਂਟੀ- ahhh ਸਲਾ ਸਵਾਦ aaaa gyaaa ahhhh ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਾਂਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ snddd ahhh ahhh ਲੱਭ ਤਾਂ aahh ssshhh aeiiiii


ਆਂਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁਦੀ ਮਾਰਵਦੀ ਨੇ

ਮੈਂ- ਆਹ ਆਂਟੀ putt ਦੀ ਮਾਰਲੈਣ ਦੇ ਬੁੰਡ ਆਆਹਹ ahhh shhhh ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ rehhhh gyaaa ahahahh ਤੂੰ ਆ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਆਹਹਹ੍ਹ


ਆਂਟੀ ਇਕ ਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਈ

ਆਂਟੀ- haa haa le ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ahhh ਆਜਾ ਨਿੱਕੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਟੇ ਮੈਂ ਉੱਸਦੀ ਉੱਸਦੀ ਬੁੰਡ ਟੇ ਰੱਖਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ

ਸੀਮਾ- ਆਹਹ੍ਹ ਲਿਆ ਚੂਸ ਕੇ ਮੈਂ ਪਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿਚ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਟੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲਨ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਰਾਹੁਲ ahhh ਕਰਦਾ

ਰਾਹੁਲ- ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਜਾਨ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਆਹਹਹ੍ਹ ਮੰਮੀ ahh ਮੰਮੀ ਪਾੜਤੀ ਮੇਰੀ ਆਹਹ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਆਹਹ੍ਹ ਆਹਹਹ੍ਹ

ਸੀਮਾ- ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਫੁਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੀ ਹਏਏ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਕੇ ਚੂਪੇ ਲਾ ਦਾ mmmhmhnhhhhh

ਮੈਂ- ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ccc ਆਹਹ੍ਹ ਐਨੀ ਸੈਕ੍ਸੀ ਆ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ

ਰਾਹੁਲ - ahhh ਹਾਂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹਹਹ੍ਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹਹ੍ਹ


ਸੀਮਾ- ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਲਨ ਵਿਚ ਦੇਖ ਦੀ ਫੁਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ


ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਿਤੜ ਕਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ


ਰਾਹੁਲ- ahhhhhh ashhhh shhhhh hyaaa ਮਾਂ ਫੁਦੀ wooooohhh ਗਰਮ ਗਰਮ ਆਹਹ੍ਹ


ਸੀਮਾ- ਹਏਏ ਹਏਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜਾ aa ਰਿਹਾ ਆਹਹ੍ਹ ਭਾਬੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ahhh ahhhh


ਰਾਹੁਲ- ਪਤਾ ਥੋਨੂੰ sshhh ahhhh ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਦੇ aahhhh ਲਨ ਨਾਲ ਟੇ ਥੋਡੀ ਫੁਦੀ ਦਾ ਲਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ahhh

Screenshot-2023-05-24-18-42-33-908-edit-com-android-chromeਫੇਰ ਪੋਜਿਸਨ ਬਦਲੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁਦੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਸਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿਚ15ਮਿੰਟ ਚਲਿਆ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ


ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋ ਉਸ ਦਾ1ਨਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ahhh ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਆਂਟੀਨੇ ਲਨ ਰਾਹੁਲਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਮਰਦਾ ਉੱਸਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ
Screenshot-2023-05-24-18-42-56-565-edit-com-android-chrome
ਤਿੰਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੇ ਗਏ


ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਤੀ ਸੀ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜੋ ਤੋੜੀ


ਮੈਂ ਵਿਚ ਸੀ ਦੋਹੇ ਮਾ ਪੁੱਤ ਸਾਈਡ ਤੇ


ਰਾਹੁਲ- thanks ਯਾਰ ਮੰਮੀ

ਸੀਮਾ- ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ


ਰਾਹੁਲ- ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਾਬੁਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿਚ


ਸੀਮਾ- ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ thanks ਤਾਂ ਤੈਨੂੰਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਕਿਉਂ


ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੌਲ ਦੱਸੀ


ਰਾਹੁਲ- ਸੱਚੀ ਸਭ ਥੋਡਾ ਪਲੈਨ ਸੀ

ਸੀਮਾ- ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ


ਰਾਹੁਲ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਮੀ ਥੋਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ


ਮੈਂ-ਮੈਂ ਆ ਵਿਚ ਤਾਂ
ਦੋਹੇ ਹੱਸ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ

ਸੀਮਾ- ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ


ਰਾਹੁਲ- ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉ ਆਏ ਸੀ ਉਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ


ਸੀਮਾ- ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਆਇਆਂ ਤੇਰੀ


ਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਮੰਮੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ


ਸੀਮਾ- ਬੁੰਡ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕਾ


ਰਾਹੁਲ- ਹਾਂ ਆਪਾ ਹੁਣ ਏਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਖੁਲੇ


ਸੀਮਾ- ਪਾਗ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ

ਮੈਂ- ਪਰ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜਦੋ ਮੂਡ ਸੀ ਹੀ ਥੋਡਾ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ


ਸੀਮਾ- ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ

ਮੈਂ- ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ

ਸੀਮਾ- ਇਹ ਹੀ ਕੀ ਮੋੱਕਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਦਾ ਘਰ ਦੀਆ ਕੰਧ ਬਾਹਰ ਨੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕੀ ਅਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ


ਬਸ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਗਈ

ਰਾਹੁਲ- ਦੇਖ ਕਦੋ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ


ਸੀਮਾ- ਜਦੋ ਤੋਂ ਕੱਛੀ ਵਿਚ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ


ਸੀਮਾ- ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਪੋਣੀ ਹੈ ਲੇਂ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ

ਬੈਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ


ਰਾਹੁਲ- ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆ ਢਿੱਲੀ ਆ ਤਾਹੀ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ


ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਲੱਕ ਗੌਲ ਸੀ ਇਹ ਸਲਾ ਸੀ ਸੁਕਿਆਂ ਜੇਹਾ


ਸੀਮਾ- ਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਾਓ ਗਈਰਾਹੁਲ- ਸੱਚੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਵਾ

ਸੀਮਾ- mhhhh ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣੀ


ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇ ਬੁਲ ਚੁੰਮ ਦੀ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਦਾ


ਰਾਹੁਲ-- ok ਫੇਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾ ਵੀ ਲੈਣੀ


ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਹੱਸ ਪਏ


ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਮਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਸੀ


ਸੀਮਾ- ਨਿੱਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਮਣੇ ਜਾ ਕਹਾ ਗਾਂਡੂ ਪੁੱਤ ਸਾਮਣੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੈਕ੍ਸੀ ਆ ਮਸਤ ਮਾਲ ਤੇ ਓਤੋਂ ਪੁੱਤ ਗਾਂਡੂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਨੀ ਹਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਓ


ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਹਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਪਏ


ਆਂਟੀ - ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਖਾ ਲਾਓ ਕੁਝ

ਫੇਰ ਤਿੰਨੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਥਲੇ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ
 
Last edited:

rajrajveerrrr

Active Member
574
986
94
ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ।ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਰ

ਆਆਆ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ

ਦੇਖ ਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੈਂ ਸੋਚ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲ਼ੀ ਭੱਜ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਆ ਗਿਆ


ਰਾਹੁਲ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਦੋ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ

ਮੈਂ ਸੋਚ ਦਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇ ਗੱਲ ਕਰਾ


ਰਾਹੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈਡਫੋਨ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਂ ਲਿਆ

ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆਰਾਹੁਲ- ਤੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ


ਮੈਂ- ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਛੁਟੀਆ ਕਰਕੇ

ਰਾਹੁਲ-ok ਕਲਾਜ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਫੇਰ


ਮੈਂ- ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੀਦੀ ਆ ਜਿਥੇ


ਰਾਹੁਲ- ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਜੀਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਓ ਤੇਰੇ

ਮੈਂ-ਹਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ


ਰਾਹੁਲ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਥੋਡੀ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਆ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ

ਮੈਂ- ਬਸ ਬਾਈ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ


ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ


ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਦੇਖਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੀ ਸੰਦ ਫੜ ਲਾਓ ਹਾਹਾਹਾ ਫੜ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਓ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗਾਡੂ ਆ ਸਲਾ


।ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ
ਮੈਂ- ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਦਲੇਰ ਕਾਫੀ

ਰਾਹੁਲ- ਕਿਉਂ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਾ

ਮੈਂ- ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ


ਰਾਹੁਲ ਚੁੱਪ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ


ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ


ਮੈਂ- ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾਰਾਹੁਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ

ਰਾਹੁਲ- ਯਾਰ ਬਸ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਮੈਂ- ਨਾ ਬਾਈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਗਏਰਾਹੁਲ- ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਬਾਈ


ਰਾਹੁਲ- hmm

ਮੈਂ- ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਗਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

ਰਾਹੁਲ- ਕੋਈ ਨੀ ਯਾਰ ਮੈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਜਾਂਦਾ

ਮੈਂ- ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਗੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ


ਰਾਹੁਲ- ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ

ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਜਿਆ


ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਲੀਨ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਚੁਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਮੈਂ- ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ


ਹਰਲੀਨ- ਕਦੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ ਥੋਡੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋਡੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੇ

ਇਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾ ਔਖੀ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਸੰਦ ਤਾਂ ਯਾਰਾ ਦਾ ਝੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਵਾਂ ਇਹ ਨੂੰ


ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਸੀ ਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਖ਼ੁਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਟੂਟੀ ਹੋਈ ਸੀ


ਹਰਲੀਨ- ਕਿਥੇ ਖੋ ਗਏ

ਮੈਂ- ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਸੋ


ਹਰਲੀਨ- ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਘਰ ਰਹਿਓ ਨਾਲੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੀਠਾ ਕਰਵਾ ਦਾਓ


ਮੈਂ- ਆ ਜਾਓ ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਾ ਅਉਣਾ ਕੱਦ ਆਹਰਲੀਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ

ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਖੇਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ


ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਆ
ਨਹੀਂ

Ok ok ਯਾਰ ਕਰਦਾ


ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦੇ ਨੇ

ਮੈਂ ਲਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ

ਟਾਈਮ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਲਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਥੋੜਾ ਅਕੜ ਗਿਆ ਢਿਲਾ ਸੀ ਵੈਸੇ

ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਆ ਲਨ ਨਿਕਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਆ
ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ


ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ

ਰਾਹੁਲ- gf ਸੀ
ਮੈਂ- ਹਾਂ ਬਾਈ


ਹੱਸ ਜੇ ਕਿਹਾ


ਰਾਹੁਲ- ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਰਾ ਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ


ਮੈਂ- ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ


ਰਾਹੁਲ- ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਸੰਦ ਦੀ ਹਮਮ


ਮੈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ

ਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਜੋ ਜੇ ਕੀਤੇ

ਮੈਂ- ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਕਦੋ ਕਿ ਹੋ ਜੇ


ਰਾਹੁਲ- ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਰੋਜ ਆ ਜੇਆ ਕਰ


ਮੈਂ- ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਰਾਹੁਲ - ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਯਾਰਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਫੇਰ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਚਲਦੇ ਆ


ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਮੰਮੀ ਢਿੱਲੀ ਆਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਗਾ


ਕਹਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ


ਸਾਰੇ ਵਰਨਡੇ ਵਿਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ


ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ

ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਖੁਸ ਹੋ ਗਈ
ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ


ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀ ਸੀ ਘਰ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆ


ਅੱਖ ਖੁਲੀ 12 ਬਜੇ

ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਰੇ


ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁਕਿਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ


ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ ਗਿਆ ਮੇਰਿਆ ਯਾਰ ਜੋ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲੀਆ ਸੀ

ਇਕ ਦਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਠ


ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ


ਹੈਲੋ ਨਿੱਕੇ
ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਈ

ਮੈਂ gay ਆ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਆ


ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਆ
ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ my ਬੇਬੀ mmhh

Plz plz ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 2ਬਜੇ ਤੋਂ 3ਬਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਉਂਡ ਆ ਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ plz ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਆ


ਸਲਾ ਲੋੜਾ ਕਹੇ ਹੁਣੇ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ

ਐਨੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ

ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਗਿਆ taaa wooooo ਯਾਰ ਮਾ ਦੀ ਲਨ


ਤਿੰਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਸੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲਿਪਟੀਆਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ ਫੁਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੁਚੜ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਾਣੀ ਕਾਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਸਰ ਆ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਧੱਕਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਮੈਂ- ਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ ਕੋਈ

ਮੈਂ ਲੋਵਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਹਾ


ਦੀਦੀ- ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ ਇਹ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ ਬੁੰਡ ਉਤੇ ਕਰ

ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਇਡ


ਮੈਂ- ਆਹ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ

ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ

ਕੰਬ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਲਿਆ

ਦੀਦੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ


ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ


ਮੰਮੀ- ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਾਗ਼ਲ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲਨ ਲਈ

ਮੰਮੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਚੈਟ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਬੋਲੀ


ਮੈਂ- ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ naahhhh ਦੀਦੀ

ਕੋਮਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਂ ਵਿਚ ਲਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਲਿਆਦੀਦੀ- ਨਿੱਕੇ ਜਾ ਚੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਜਾਓ


ਮੰਮੀ- ਰੁਕ ਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰੀਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੇਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਆਓ ਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ


ਕੋਮਲ- ਕੀ ਨਹੀਂ


ਇਕ ਦਮ ਲਨ ਕੱਢ ਬੋਲੀ


ਮੰਮੀ- ਕਿਉਂ ਨੀ


ਦੀਦੀ- ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਾ ਮੇਰੀ ਐਂ ਲੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ

ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਆ


ਮੈਂ- ਆਹਹ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਓ


ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ਪਿਆ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਦੀਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ

ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ


ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੀ
ਸੀਮਾ- ਹਏਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰਜਾ ਨੀ ਪੰਮੀ ਨੀ ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਨੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨੀ ਗਿੜਗੜੋਦੀ ਦੇਖੀ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ


ਮੰਮੀ- ਨੀ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹੀ


ਸੀਮਾ- ਨੀ ਪਤਾ ਨੀ ਆਓ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜ ਦਈ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਾ ਲਾਓ ਨਿੱਕਾ

ਰੋਣੇ ਜੇ ਰੋ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ


ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆਪਰ ਕਿਸੇ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਦੀ


ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੈਸਜ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ


ਕੋਮਲ ਨੇ ਲੱਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੈਸਜ ਕਰਦੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਪੌਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਮੈਸਜ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਲਨ


ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀਆਂ

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ


ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਦੇ ਨੇ ਚੁਕਿਆ

ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ


ਰਾਹੁਲ- ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖ

ਮੈਂ- ਆਹਹ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ


ਰਾਹੁਲ- ahh ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ


ਮੈਂ- ਬਾਈ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਚੈਟ ਦੇਖ


ਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਓ ਮੇ ਹੈ ਨਾ ਦਸੋ ਕਿਥੇ ਅਵਾ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓਮੈਂ- ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ


ਰਾਹੁਲ- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੋਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਓ ਜਾਨ ਮੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੇਗੀ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰਾ ਆਪਣੀ ass ਦੀ

ਮੈਂ- sshh ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਲਈ ਰੱਖ ਸਭ ਦੱਸ ਕਿਥੇ ਮਿਲਣਾ

ਰਾਹੁਲ- aaa ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ

ਮੈਂ- ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਫੇਰ ਕਿਥੇ ਯਾਰ ਮਜਾ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਡ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ

ਰਾਹੁਲ- ਇਕ ਮਿੰਟ ਇਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ

ਮੈਂ- ਭਾਬੀ ਵੀਰਾ ਤੇਰਾ

ਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਆਪਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ac ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ

ਮੈਂ- ਮੰਮੀ teriiiii ahhh


ਧਕੇ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਹਹ੍ਹ ਆਹਹ੍ਹ ਦੱਬੀ ਜਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਨਿਚੇ ਰਹਿਣ ਗਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਓ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਅੱਜ

ਮੈਂ- ahhhhਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰੋ ਐਨੀ ਮੁੱਠ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨ

ਮੈਂ- ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੇ nallll ahhh ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ

ਰਾਹੁਲ- ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਨ


ਮੈਂ- ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੰਦ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਾ ਕਿਵੇ


ਰਾਹੁਲ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮੇ ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜਦੋ ਜੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਹਹਹ੍ਹ ਪਰ ਥੋਡਾ ਹਏਏ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ


ਮੈਂ- ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ


ਰਾਹੁਲ- jaannn ਆ ਜਾਓਮੈਂ ਰੋਜ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ


ਮੈਂ- ok ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ

ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਜਦੋ ਮੈ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹਟਿਆ

ਕੋਮਲ- ਮਾ ਦੇ ਲੋੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਥੋਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੀ ਜਾਨ ਆਂਟੀ aahhhh ahhhhh


ਮੰਮੀ- ਨਹੀਂ ਨੀ sshhh

ਦੀਦੀ- ਸੱਚੀ ਸਲੀਆ ਨੇ ਫੇਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ

ਮੈਂ- ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ os osss ahhh ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ


ਮੈਂ- ahhhhh hhhhhhooo oihh ahhh

ਮੈਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੜਫ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ


ਕੋਮਲ- ਆਹਹਹ੍ਹ garmmmm agaahhh ahh ਆਂਟੀ ਹਏਏ aahh ਭਰਤੀ aahhh ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਟ giiii niii ahh ahhhhh ahhhhhhh


ਮੈਂ ਉਪਰ ਗਿਰ ਗਿਆਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ kiss ਕਰ ਦੀਆਮੰਮੀ- ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੀਰਤ ਨਾ ਕਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ


ਦੀਦੀ- ਰੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ


ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਟ ਚੱਟ ਫੁਦੀਆਂ ਫੇਰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈਆ
ਜਦੋ ਸਾਰੇ ਪੇ ਗਏ ਤਾਂਕੋਮਲ- ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਕੱਲ


ਦੀਦੀ-ਕਿਉਂ ਨੀ ਫੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ


ਕੋਮਲ- ਨਹੀਂ ਨੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਓ ਐਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ


ਦੀਦੀ- ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ


ਮੰਮੀ- ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਭੱਖ ਜਾਈ ok ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਲ ਹੀ ਬਨਉਦੇਆ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ


ਦੀਦੀ- ਸਹੀ ਰਹੋਨੰਗੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਰੂਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਹਾਹਾਹਾਹਾ


ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਖੁਲੀ 5ਬਜੇ


ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਥਲੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ

ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਸੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ


ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਸਿਮੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਵੀ

ਸਿਮੀ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਾਲ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਰਾਹੁਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਆਓ ਗਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ


ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਮਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਦੋ ਆਵੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋ ਮਾਰਜੀ ਲਾਲਾ ਗਿਆ


ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ


ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਮਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਪਈ
ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਇਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗੋਲ ਕਰ ਵਿਚ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ

ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਸ ਪਈ ਕੋਠੇ ਖੜੀ


ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ


ਮੈਂ ਜਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਿਆ


ਕੁੰਡਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਲ ਜੇ ਚੱਬਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ kichen ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਤੇ ਲੇਂ ਕੇ ਜਾਨ ਲੱਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਕ ਦਰਵਾਜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਰਸੋਈ ਕੋਲ

ਸਾਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਪੋੜੀ


ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਖ਼ੁਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਓਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਮਣੇ ਕਮਰੇ ਲੇਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ


ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ


ਕਮਰਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ


ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਦੇਖ ਲੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈ ਬਾਈ

ਰਾਹੁਲ- ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬੁਈ ਬੇਬੀ onlyਸਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ

ਭੈਣ ਚੋ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ

ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਯਾਰ

ਪੀਓਰ gay ਨਾਲ ਯਾਰ


ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ


ਸਾਹ ਤੇਜ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ


ਪਰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ yaarrr


ਸਲੇ ਬੁਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲ ਜੋੜ ਤੇ yaaarrr


Mhmhmhhhh


ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਹੀ ਚੁਸੀ ਗਿਆ


2ਮਿੰਟ ਚੂਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ


ਰਾਹੁਲ- ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ- aaa ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ aa ਆਂਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਪਰ


ਰਾਹੁਲ- ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਬੈਠੋ ਡਰੋਂ ਨਾ ਓਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ


ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਸਲਾ ਸੋਰੀ ਆ ਗਈ।ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਲੇ ਤੋਂ


ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਵਸ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਂਟੀ ਆਓ ਗਈ ਜਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਆਂਟੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬੁੰਡ ਗੌਲ ਗੌਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਲਨ ਤੇ ਰਗੜੀ

ਸਲਾ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ


ਉਹ kiss ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਰੋਕਿਆ


ਮੈਂ- ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ


ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ


ਰਾਹੁਲ- ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਨ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋ ਦੀਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਉਤਰਿਆ ਥਲੇ
ਸਾਇਡ ਤੇ ਜਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜਾ ਸਾਮਣੇ ਸੀ ਬੁਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਂ ਪਾ ਲਏ

Mhmhmhhh


ਸਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਯਾਰ ਸਲਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਲੋਵਰ ਉਤੇ ਦੀ ਹੀ


ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁੰਡ ਚੱਟਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ

Kiss ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲੇ ਦੇ ਮੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਿਕਨਾਈ ਵਰਗੀ ਹਿੱਕ

ਮੈਂ ਨਿਪਲ ਨੂੰ ਜੀਭ ਲਾਈ ਸਲਾ ਕੰਬ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਲੇ ਨੇ


ਮੇਰਾ ਲਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੁਟੀਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਹਹਹ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ


ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ


ਰਾਹੁਲ- sorry ਸੋਰੀ ਜਾਨ ਬਸ ਰੋਕ ਨੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ


ਥਲੇ ਬੈਠ ਦੇ ਨੇ ਲਨ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ

ਮੈਂ- ਕਿਵੇ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ


ਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਬੇਬੀ mmhhhhhhh ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਹਹ੍ਹ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜੇ ਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ mhmhmhhhhhhh
Wahhh ਮੂੰਹ ਭਰ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਮਮਹਾਹ


ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਕਹਿ kiss ਕੀਤੀ

ਮੈਂ- ਆਹਹਹ੍ਹ ਫੇਰ ਹੋ ਨੰਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ahhh
ਖੜਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੀਆ ਤੱਕ ਪਾਈ ਨਿਕਰ ਥਲੇ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਨ

ਸਲਾ ਪੈਨਟੀ ਵਿਚ ਸੀ ਲਾਲ


ਮੈਂ- ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇਰੀ

ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਰੁਗ ਭਰ ਕੇ ਘੁਟ ਦਿਤੀ

ਰਾਹੁਲ- ahhhhhhh ahhhh nhi ਹੌਲੀ ਜਾਨ ahh
ਮੈਂ ਚਿਤੜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸੀ ਪੇਨਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਾਂਡ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਸਲਾ ਕੰਬ ਗਿਆ


ਖੁਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ ਦਾਓ ਫੇਰ ਕੀ ਆ

ਘੁੰਮਿਆ ਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ

ਆ ਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ

ਆਹਹ੍ਹ


ਰਾਹੁਲ- ਜਾਨnnn

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ


ਥਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ
ਮੈਂ- ahhhh ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ lnnnnn ਭੈਣ ਚੋ ਆਹਹਹ੍ਹ


ਸਲਾ ਜਿਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚੁਸੇ ਹੀ ਚੂਸ ਲਾਓ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਮਸਤ ਸੀ ਯਾਰ


ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਨ ਨੀ ਕੱਢ ਦਾ ਸਮਾਇਲ ਕਰਦਾ


ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਚੁਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਾ ਰਿਹਾਮੈਂ- ਆਹਹ੍ਹ ਆਜਾ ਜਾਨ ਹੋ ਕੋਡੀ


ਜਿਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹੇ ਨੰਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਡ ਤੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਉਤੇ ਗਿਆ ਲਨ ਨਾਲ ਲਨ ਟਕਰਾ ਗਏ ਆਹਹਹ੍ਹ ਇਹ ਸਲਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਅਲਗ ਸੀ ਯਾਰ


ਉਹ ਨੇ ਦੋਹਾ ਦੇ ਲਨ ਫੜ ਲਏ ਗਰਮ ਗਰਮ ਯਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਯਾਰ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋਰਮੰਮੀ


ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮੈਂ- ਉਹ ਤੇਰੀ


Screenshot-2023-05-24-18-37-35-426-edit-com-android-chrome
ਸੀਮਾ ਖੜੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਸੁਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਥਣੀ ਖ਼ੁਲਾ ਗਲਹਮੇ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ ਤੇ ਓਹ੍ਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾ ਸਭ ਦਿਸ ਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਆ ਲਾਈਟ ਜੱਗ ਦੀ ਵਿਚ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਲ ਹਏਏ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਲਾਲ


ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਨਾ ਫੇਸਨ ਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ

ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ


Screenshot-2023-05-24-18-38-31-372-edit-com-android-chrome
ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆਂ ਇਕ ਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ
ਸੀਮਾ - ਸਲਾ ਕੁੱਤਾ ਰੰਡੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਂਕ ਆ ਬੁੰਡ ਦੇਣ ਦਾ

Thapakk


ਇਕ ਥੱਪੜ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਰਾਹੁਲ ਦੇScreenshot-2023-05-24-18-39-15-046-edit-com-android-chromeਰਾਹੁਲ - ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ sorryyy aiii
ਜੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ


ਸੀਮਾ- ਸਲੀਆ ਐਡਾ ਸੰਦ ਐਡਾ ਸੰਦ ਆ

Thapkkk
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਥੱਪੜ


ਸੀਮਾ- ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਰ ਪਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਮੂਤ ਪੀਣੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਲੇਂ ਅੱਜ ਪੀ pii ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੀ ਕੱਛੀ ਸਾਇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਏ ਗੱਲ ਫੜੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਦੀ free


Screenshot-2023-05-24-18-39-33-779-edit-com-android-chrome


ਆਂਟੀ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਲਗਦਾ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਦੋ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵਾਲ਼ ਫੜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਚੱਟਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁਦੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਫੜ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮੰਮੇ ਓਹ੍ਹਹ੍ਹ ਭਾਰੀ ਯਾਰ

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੁਦੀ ਰੱਖ ਰਗੜ ਬੋਲੀ

ਸੀਮਾ- ਆਹਹਹ੍ਹ ਨਿੱਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆਹਹਹ੍ਹ

ਮੈਂ- ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਕਿਵੇ ਲੱਗਿਆ

ਸੀਮਾ- ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲੇਂ ਕੇ ਜਾਈ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ

ਸਭ ਸੁਣ ਜਿਵੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ

Screenshot-2023-05-24-18-40-05-979-edit-com-android-chromeਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਮੀਜ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਦੀਆ ਤਣੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਿਆ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਪਤਾ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪਏ ਫੁਦੀ ਚੱਟ ਦੇ ਨੇ

ਆਂਟੀ ਤੜਫੀ ਪਾਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ kiss ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚਿਤੜਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਆ ਉੱਸਦੀ ਮਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਵੀ ਜਦੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਠੀ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਥਲੇ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਦੇਖ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ2ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਿਆ ahhhhh ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਉਹ੍ਹਹ੍ਹਹ ਸਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਯਾਰScreenshot-2023-05-24-18-40-55-826-edit-com-android-chromeਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਲਨ ਆਪਣਾ ਆਂਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤਰਸੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਾਹੁਲ ਜਿਵੇ ਸਮਝ ਗਿਆScreenshot-2023-05-24-18-41-25-853-edit-com-android-chromeਉਹਨੇ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਟਟੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਲਾਏ

Ahhh ਭੈਣ ਚੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੇਂ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ahhhhhh shhhhh hhhh ohhhh
Screenshot-2023-05-24-18-41-58-255-edit-com-android-chromeਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਰਾਹੁਲ ਥਲੇ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਸਾਇਡ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਨ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਆਂਟੀ ਥਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਥਲੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਟਟੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਗਿਆ ਸਲਾ ਆਹਹ੍ਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਨੇ ਹਏਏ ahhh

ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਲੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੀਭ ਓਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਥੇ ਮਾ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਲਨ ਆਵੇਜਾਵੇ ahh ਸਲਾ ਕਦੇ ਛੋਲਾ ਚੂਸ ਦਾ ਮਾ ਆਪਣੀ ਦਾ 5ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ

ਆਂਟੀ- ahhh ਸਲਾ ਸਵਾਦ aaaa gyaaa ahhhh ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਾਂਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ snddd ahhh ahhh ਲੱਭ ਤਾਂ aahh ssshhh aeiiiii


ਆਂਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਲਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁਦੀ ਮਾਰਵਦੀ ਨੇ

ਮੈਂ- ਆਹ ਆਂਟੀ putt ਦੀ ਮਾਰਲੈਣ ਦੇ ਬੁੰਡ ਆਆਹਹ ahhh shhhh ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ rehhhh gyaaa ahahahh ਤੂੰ ਆ ਆਪਣੀ ਫੁਦੀ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਆਹਹਹ੍ਹ


ਆਂਟੀ ਇਕ ਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਈ

ਆਂਟੀ- haa haa le ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ahhh ਆਜਾ ਨਿੱਕੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਟੇ ਮੈਂ ਉੱਸਦੀ ਉੱਸਦੀ ਬੁੰਡ ਟੇ ਰੱਖਿਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ

ਸੀਮਾ- ਆਹਹ੍ਹ ਲਿਆ ਚੂਸ ਕੇ ਮੈਂ ਪਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿਚ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਟੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲਨ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਰਾਹੁਲ ahhh ਕਰਦਾ

ਰਾਹੁਲ- ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਜਾਨ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਆਹਹਹ੍ਹ ਮੰਮੀ ahh ਮੰਮੀ ਪਾੜਤੀ ਮੇਰੀ ਆਹਹ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਆਹਹ੍ਹ ਆਹਹਹ੍ਹ

ਸੀਮਾ- ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਫੁਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੀ ਹਏਏ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਕੇ ਚੂਪੇ ਲਾ ਦਾ mmmhmhnhhhhh

ਮੈਂ- ਆਹਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹਹ੍ਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ccc ਆਹਹ੍ਹ ਐਨੀ ਸੈਕ੍ਸੀ ਆ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ

ਰਾਹੁਲ - ahhh ਹਾਂ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹਹਹ੍ਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹਹ੍ਹ


ਸੀਮਾ- ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਲਨ ਵਿਚ ਦੇਖ ਦੀ ਫੁਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ


ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਿਤੜ ਕਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ


ਰਾਹੁਲ- ahhhhhh ashhhh shhhhh hyaaa ਮਾਂ ਫੁਦੀ wooooohhh ਗਰਮ ਗਰਮ ਆਹਹ੍ਹ


ਸੀਮਾ- ਹਏਏ ਹਏਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜਾ aa ਰਿਹਾ ਆਹਹ੍ਹ ਭਾਬੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ahhh ahhhh


ਰਾਹੁਲ- ਪਤਾ ਥੋਨੂੰ sshhh ahhhh ਮੰਮੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਦੇ aahhhh ਲਨ ਨਾਲ ਟੇ ਥੋਡੀ ਫੁਦੀ ਦਾ ਲਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ahhh

Screenshot-2023-05-24-18-42-33-908-edit-com-android-chromeਫੇਰ ਪੋਜਿਸਨ ਬਦਲੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁਦੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਸਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿਚ15ਮਿੰਟ ਚਲਿਆ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ


ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋ ਉਸ ਦਾ1ਨਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ahhh ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਆਂਟੀਨੇ ਲਨ ਰਾਹੁਲਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੇਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੁੰਡ ਮਰਦਾ ਉੱਸਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ
Screenshot-2023-05-24-18-42-56-565-edit-com-android-chrome
ਤਿੰਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੇ ਗਏ


ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਤੀ ਸੀ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜੋ ਤੋੜੀ


ਮੈਂ ਵਿਚ ਸੀ ਦੋਹੇ ਮਾ ਪੁੱਤ ਸਾਈਡ ਤੇ


ਰਾਹੁਲ- thanks ਯਾਰ ਮੰਮੀ

ਸੀਮਾ- ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ


ਰਾਹੁਲ- ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਾਬੁਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿਚ


ਸੀਮਾ- ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ thanks ਤਾਂ ਤੈਨੂੰਰਾਹੁਲ- ਉਹ ਕਿਉਂ


ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੌਲ ਦੱਸੀ


ਰਾਹੁਲ- ਸੱਚੀ ਸਭ ਥੋਡਾ ਪਲੈਨ ਸੀ

ਸੀਮਾ- ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ


ਰਾਹੁਲ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਮੀ ਥੋਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ


ਮੈਂ-ਮੈਂ ਆ ਵਿਚ ਤਾਂ
ਦੋਹੇ ਹੱਸ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ

ਸੀਮਾ- ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ


ਰਾਹੁਲ- ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉ ਆਏ ਸੀ ਉਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ


ਸੀਮਾ- ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨ ਆਇਆਂ ਤੇਰੀ


ਰਾਹੁਲ- ਹਏਏ ਮੰਮੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ


ਸੀਮਾ- ਬੁੰਡ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕਾ


ਰਾਹੁਲ- ਹਾਂ ਆਪਾ ਹੁਣ ਏਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਖੁਲੇ


ਸੀਮਾ- ਪਾਗ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ

ਮੈਂ- ਪਰ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜਦੋ ਮੂਡ ਸੀ ਹੀ ਥੋਡਾ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ


ਸੀਮਾ- ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ

ਮੈਂ- ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ

ਸੀਮਾ- ਇਹ ਹੀ ਕੀ ਮੋੱਕਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਦਾ ਘਰ ਦੀਆ ਕੰਧ ਬਾਹਰ ਨੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕੀ ਅਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ


ਬਸ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਗਈ

ਰਾਹੁਲ- ਦੇਖ ਕਦੋ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ


ਸੀਮਾ- ਜਦੋ ਤੋਂ ਕੱਛੀ ਵਿਚ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ


ਸੀਮਾ- ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਪੋਣੀ ਹੈ ਲੇਂ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ

ਬੈਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ


ਰਾਹੁਲ- ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆ ਢਿੱਲੀ ਆ ਤਾਹੀ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ


ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਲੱਕ ਗੌਲ ਸੀ ਇਹ ਸਲਾ ਸੀ ਸੁਕਿਆਂ ਜੇਹਾ


ਸੀਮਾ- ਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਾਓ ਗਈਰਾਹੁਲ- ਸੱਚੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਵਾ

ਸੀਮਾ- mhhhh ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣੀ


ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇ ਬੁਲ ਚੁੰਮ ਦੀ ਨੇ ਲਨ ਫੜ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਦਾ


ਰਾਹੁਲ-- ok ਫੇਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾ ਵੀ ਲੈਣੀ


ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਹੱਸ ਪਏ


ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਮਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਸੀ


ਸੀਮਾ- ਨਿੱਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਮਣੇ ਜਾ ਕਹਾ ਗਾਂਡੂ ਪੁੱਤ ਸਾਮਣੇ ਕਿਹਾ

ਮੈਂ- ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੈਕ੍ਸੀ ਆ ਮਸਤ ਮਾਲ ਤੇ ਓਤੋਂ ਪੁੱਤ ਗਾਂਡੂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਨੀ ਹਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਓ


ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਹਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਪਏ


ਆਂਟੀ - ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਖਾ ਲਾਓ ਕੁਝ

ਫੇਰ ਤਿੰਨੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਥਲੇ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ
ਚਕੋ update dosto
 
Top