Adultery ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ

Kaurpreet525

New Member
78
154
33
ਚਸਕਾ ਏਸਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਨਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਵਾ ਕੇ ਬੈਗਾਨੇ ਵੇ ਮੈਂ ਆਵਦੇ ਤੇ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਤੋ ਬਣ ਵੇ ਗਈ ਆ ਮੈ ਟੈਕਸੀ ਵੇ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾ ਬੈਕ ਗੈਆਰ ਚਲਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਇਆ ਨੇ ਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਵੇ ਜੱਦੋ ਕੋਈ ਕੱਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਨ ਘੇਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੁਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਵੇ, ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾ ਜੱਟੀ ਚੜਾ ਲਵੇ ਆਵਦੈ ਤੇ ਸਾਹਨਾ ਦਾ ਪੁਰਾ ਵੱਗ ਇੱਕਠੇ ਵੇ ਪਰ ਜੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਝੋਟਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਇਕਲਾ ਮੇਰੀ ਦਸਲੀ ਪੁਰੀ ਵੇ
203-1000 181-1000 179-1000
 

Pardhan

Ak 47
2,092
625
113
ਚਸਕਾ ਏਸਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਨਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਵਾ ਕੇ ਬੈਗਾਨੇ ਵੇ ਮੈਂ ਆਵਦੇ ਤੇ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਤੋ ਬਣ ਵੇ ਗਈ ਆ ਮੈ ਟੈਕਸੀ ਵੇ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾ ਬੈਕ ਗੈਆਰ ਚਲਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਇਆ ਨੇ ਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਵੇ ਜੱਦੋ ਕੋਈ ਕੱਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਨ ਘੇਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੁਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਵੇ, ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾ ਜੱਟੀ ਚੜਾ ਲਵੇ ਆਵਦੈ ਤੇ ਸਾਹਨਾ ਦਾ ਪੁਰਾ ਵੱਗ ਇੱਕਠੇ ਵੇ ਪਰ ਜੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਝੋਟਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਇਕਲਾ ਮੇਰੀ ਦਸਲੀ ਪੁਰੀ ਵੇ
203-1000 181-1000 179-1000
Great
 

Kaurpreet525

New Member
78
154
33
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੱਟੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜੋ ਪਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੇਰ ਹੋਰ ਤਾ ਚੜਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਗਦੇ ਤੇ ਚੱਟਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਨ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਫਇਦਾ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹੀਟ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਫ਼ੇਰ ਫਿਰੇ ਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਦ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੱਟ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੀ ਦਸਲੀ ਦੇਈ ਕਰਵਾ ਵੇ, ਮੇਰਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਦਿਆ ਹਰ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸੁਨਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੇ,ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਭੁਤਰਿਆ ਸਾਹਨ ਜੱਟੀ ਤੇ ਵੇ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋ ਕੁਝ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਵੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉ ਆਵਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਖੁੱਲੀ ਆਵਰਾ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੋ ਵੇ
IMG-20210728-235147 IMG-20210728-235114 Screenshot-2021-06-04-09-09-30 Screenshot-2021-06-04-09-13-46
 

Gumnaam781

Member
154
73
28
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੱਟੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜੋ ਪਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੇਰ ਹੋਰ ਤਾ ਚੜਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਗਦੇ ਤੇ ਚੱਟਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਨ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਫਇਦਾ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹੀਟ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਫ਼ੇਰ ਫਿਰੇ ਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਦ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੱਟ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੀ ਦਸਲੀ ਦੇਈ ਕਰਵਾ ਵੇ, ਮੇਰਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਦਿਆ ਹਰ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸੁਨਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੇ,ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਭੁਤਰਿਆ ਸਾਹਨ ਜੱਟੀ ਤੇ ਵੇ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋ ਕੁਝ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਵੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉ ਆਵਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਖੁੱਲੀ ਆਵਰਾ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੋ ਵੇ
IMG-20210728-235147 IMG-20210728-235114 Screenshot-2021-06-04-09-09-30 Screenshot-2021-06-04-09-13-46
Choori a saaliye tu
 

Pardhan

Ak 47
2,092
625
113
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੱਟੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜੋ ਪਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੇਰ ਹੋਰ ਤਾ ਚੜਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਗਦੇ ਤੇ ਚੱਟਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਨ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਫਇਦਾ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹੀਟ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਫ਼ੇਰ ਫਿਰੇ ਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਦ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੱਟ ਟਿਕਾਣੇ ਮੇਰੀ ਦਸਲੀ ਦੇਈ ਕਰਵਾ ਵੇ, ਮੇਰਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਦਿਆ ਹਰ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸੁਨਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੇ,ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਭੁਤਰਿਆ ਸਾਹਨ ਜੱਟੀ ਤੇ ਵੇ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋ ਕੁਝ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਵੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉ ਆਵਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਖੁੱਲੀ ਆਵਰਾ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੋ ਵੇ
IMG-20210728-235147 IMG-20210728-235114 Screenshot-2021-06-04-09-09-30 Screenshot-2021-06-04-09-13-46
Great
 

Kaurpreet525

New Member
78
154
33
Choori a saaliye tu
ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਮੀ ਬਾਰੇ ਜੀ
 

Kaurpreet525

New Member
78
154
33
ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਚਲਣ ਨਵੀ ਨਵੀ ਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋ ਦੁਗਾਣਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਤਗੜਾ ਸਾਹਨ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਰਮ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਪਸਮਾ ਲਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚ ਵੇ, ਪਾਕੇ ਵਾਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸਲਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੱਟਣ ਵੇ, ਮੁਸਲੇ ਸੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਰਾ ਸਹਾਨ ਵੇ ਤਾਹੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਹੋਗੀ ਸੀ ਮਸਲਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੇ, ਜੱਦੋ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਾ ਨੰਗਾ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਾ ਲੰਬਾ ਸੰਦ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਬਾ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਨੇ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਤੋ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪੇ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਾ ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਚੜਣ ਤੇ ਲਗਿੱਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਸਾਹਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇ, ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਨ ਵੇ ਮੁਸਲੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਲੰਨ ਚ ਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸਾਨ ਛੁਟਣ ਦਾ ਵੇ, ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਦੋ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘੱਸੇ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇ, ਮੈ ਪਈ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਬਸ ਵੇ ਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੈਣੋ ਪਰ ਮੁਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਿਏ ਹਾਜੇ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਿਉ ਮਾਰਦੀ ਆ ਚੀਕਾ ਹਾਜੇ ਤਾ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਪਾੜਣੀ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਨੀ, ਜੱਟੀ ਨੇਨਾ ਸੌਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜੱਦੋ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾ ਮੁਸਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੇ, ਮੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੀਕਾ ਹੋਗੀ ਸੀ ਬੇਸੁੱਧ ਵੇ, ਜਦੋ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ ਤਾ ਮੁਸਲਾ ਤੁਨ ਤੁਨ ਕੇ ਘੱਸੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੇ, ਜਦੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਠੋਕ ਮੁਸਲਾ ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋ ਤਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਤੇ ਹੋਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵੇ ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਸੀ ਕੌਈ ਪਾੜੂ ਜੱਟੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਪਤਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਸਾਹਨ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵਾ ਮੁਸਲਿਆ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈੜੇ ਵੇ
IMG-20210731-174830 IMG-20210731-174748 11110148-1574070452845680-8655095575615491459-n E5ym0n-XVUAE1z-Jb
 

Pardhan

Ak 47
2,092
625
113
ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਚਲਣ ਨਵੀ ਨਵੀ ਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋ ਦੁਗਾਣਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਤਗੜਾ ਸਾਹਨ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਰਮ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਪਸਮਾ ਲਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚ ਵੇ, ਪਾਕੇ ਵਾਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸਲਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੱਟਣ ਵੇ, ਮੁਸਲੇ ਸੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਰਾ ਸਹਾਨ ਵੇ ਤਾਹੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਹੋਗੀ ਸੀ ਮਸਲਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੇ, ਜੱਦੋ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਾ ਨੰਗਾ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਾ ਲੰਬਾ ਸੰਦ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਬਾ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਨੇ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਤੋ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪੇ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਾ ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਚੜਣ ਤੇ ਲਗਿੱਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਸਾਹਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇ, ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਨ ਵੇ ਮੁਸਲੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਲੰਨ ਚ ਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸਾਨ ਛੁਟਣ ਦਾ ਵੇ, ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਦੋ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘੱਸੇ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇ, ਮੈ ਪਈ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਬਸ ਵੇ ਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੈਣੋ ਪਰ ਮੁਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਿਏ ਹਾਜੇ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਿਉ ਮਾਰਦੀ ਆ ਚੀਕਾ ਹਾਜੇ ਤਾ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਪਾੜਣੀ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਨੀ, ਜੱਟੀ ਨੇਨਾ ਸੌਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜੱਦੋ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾ ਮੁਸਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੇ, ਮੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੀਕਾ ਹੋਗੀ ਸੀ ਬੇਸੁੱਧ ਵੇ, ਜਦੋ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ ਤਾ ਮੁਸਲਾ ਤੁਨ ਤੁਨ ਕੇ ਘੱਸੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੇ, ਜਦੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਠੋਕ ਮੁਸਲਾ ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋ ਤਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਤੇ ਹੋਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵੇ ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਸੀ ਕੌਈ ਪਾੜੂ ਜੱਟੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਪਤਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਸਾਹਨ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵਾ ਮੁਸਲਿਆ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈੜੇ ਵੇ
IMG-20210731-174830 IMG-20210731-174748 11110148-1574070452845680-8655095575615491459-n E5ym0n-XVUAE1z-Jb
ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਚਲਣ ਨਵੀ ਨਵੀ ਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋ ਦੁਗਾਣਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਤਗੜਾ ਸਾਹਨ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਰਮ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਪਸਮਾ ਲਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚ ਵੇ, ਪਾਕੇ ਵਾਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸਲਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੱਟਣ ਵੇ, ਮੁਸਲੇ ਸੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਰਾ ਸਹਾਨ ਵੇ ਤਾਹੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਹੋਗੀ ਸੀ ਮਸਲਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੇ, ਜੱਦੋ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਾ ਨੰਗਾ ਤਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਾ ਲੰਬਾ ਸੰਦ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਬਾ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਨੇ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਤੋ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪੇ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਾ ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਚੜਣ ਤੇ ਲਗਿੱਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਸਾਹਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇ, ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਨ ਵੇ ਮੁਸਲੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਮੁਸਲੇ ਦੇ ਲੰਨ ਚ ਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸਾਨ ਛੁਟਣ ਦਾ ਵੇ, ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਦੋ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘੱਸੇ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇ, ਮੈ ਪਈ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਬਸ ਵੇ ਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੈਣੋ ਪਰ ਮੁਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਿਏ ਹਾਜੇ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਿਉ ਮਾਰਦੀ ਆ ਚੀਕਾ ਹਾਜੇ ਤਾ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਪਾੜਣੀ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਨੀ, ਜੱਟੀ ਨੇਨਾ ਸੌਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜੱਦੋ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਉਸਦਾ ਲੰਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾ ਮੁਸਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੇ, ਮੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੀਕਾ ਹੋਗੀ ਸੀ ਬੇਸੁੱਧ ਵੇ, ਜਦੋ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ ਤਾ ਮੁਸਲਾ ਤੁਨ ਤੁਨ ਕੇ ਘੱਸੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਵੇ, ਜਦੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਠੋਕ ਮੁਸਲਾ ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋ ਤਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵੇ, ਜੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਤੇ ਹੋਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵੇ ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਸੀ ਕੌਈ ਪਾੜੂ ਜੱਟੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਸਲੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਪਤਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਸਾਹਨ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵਾ ਮੁਸਲਿਆ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈੜੇ ਵੇ
IMG-20210731-174830 IMG-20210731-174748 11110148-1574070452845680-8655095575615491459-n E5ym0n-XVUAE1z-Jb
Great
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!