Adultery शेव करताना झवले कामुक रेखाला

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Mr. Magnificent

Regional section king
Messages
1,589
Reaction score
1,205
Points
143

शेव करताना झवले कामुक रेखाला

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला एक अशी बाई उपभोगायला मिळाली कि जी आजवर कोणालाच भाव देत नव्हती.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठो ठो च होता आमचा . सतत बाहेर राहणे , मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक नसल्याने माझ्या कॉलेज ची फी माझे मी बाहेर काही तरी काम करून भरत असे.

मी एका हॉटेल मध्ये कामाला होतो. वेटर म्हणून काम करत होतो मी. त्यातून जे पैसे मिळायचे तेच मी कॉलेज फी साठी वापरत असे. ते सणाचे दिवस होते आणि त्यामुळे विविध खाद्य पदार्थाना खूपच मागणी होती आणि आम्ही पण त्याला अपवाद नव्हतो. आमच्याकडे पण खूपच ऑर्डर्स होत्या कि ज्या आम्हाला लावकारात लवकर पूर्ण करून देण्याच्या होत्या.

त्यासाठी एकदा मालकाने मला बोलावून घेतले आणि मला म्हणाला "राजू तुझे तसे काही फार काम नाहीये हॉटेल मध्ये आणि आपल्याकडे खाऊ ची ऑर्डर खूप आहे हे तुला माहित आहेच. तेव्हा मला असे वाटते कि तू आपल्या आचाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावेस. त्यांना पाहिजे नको ते बघावेस"

मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे मी होकार दिला आणि दुसऱ्या जागी असलेल्या आमच्या शेड मध्ये गेलो. तिथे सगळे असे पदार्थ बनवले जात असत. माझी तिथे ओळख करून देण्यात आली. मी नवखा असल्याने मला फार अवघड काम न देता मला शेव तयार करणाऱ्या एका बाई च्या हाताखाली देण्यात आले. माझी आणि तिची देखील ओळख करून देण्यात आली.

तिचे नाव रेखा होते. रेखाचे वय साधारण पस्तीस वगैरे असेल. दिसायला ती तशी फार काही गोरी वगैरे नव्हती. पण गळ्याच्या खाली मात्र तिचा हात कोणी धरत असेल तिथे असे मला वाटले नाही. तिची फिगर कमालीची कडक होती. ३६-२४-३६ फिगर होती तिची. तिला बघून मी तर वेडाच झालो होतो. तिची ती कमनीय शरीरयष्टी, मादक कंबर, कमालीचे पुढे आलेले पण खूपच गोलाकार असलेले तिचे ते भरदार उरोज आणि जिच्यात तोंड घालून तिला मनसोक्तपणे खावे आणि रात्रभर त्यात तोंड घालून बसावे अशी तिची मादक गोलाकार गांड.

तिची आणि माझी ओळख झाली तेव्हा इतर लोकांनी मला बजावून सांगितले होते कि ती फार काही चांगली बाई नाहीये. चांगली नाही म्हणजे ती खूप चिडकी आहे आणि ती कोणाला किंमत देत नाही. ते ऐकून मी थोडा दचकूनच होतो. पण शेवटी मला तिच्याबरोबर काम करायचे होते त्यामुळे मी काही न बोलता तिच्या बरोबर काम करू लागलो.

आम्ही काम करू लागलो तसे आमची चांगली ओळख झाली. तिला माझे काम खूपच आवडले होते. ती मला म्हणाली पण "राजू तुझे काम खूपच चांगले आहे. तुझ्यामुळे माझे खूप काम हलके झाले आहे बघ. नाही तर आता पर्यंत आलेले खूप जण असेच बकवास होते काही उपयोग नाही"

मी मनोमन खुश झालो. तेव्हापासून तर आम्ही दोघे जास्तच जवळ आलो. ती मला सगळे तिच्या बद्दल सांगू लागली. तिच्या नवऱ्याचे निधन झाले होते आणि तेव्हापासून ती एकटीच राहत असे. माझ्यसाठी ते तसे बरेच होते म्हणा. पण मी काही तसे दाखवले नाही. मी गप बसलो. तिचे आणि माझे आता खूपच चांगले बोलणे होत होते आणि आमचे संबंध पण चांगले तयार झाले होते.

ती मला म्हणाली "आज पर्यंत इतके जण इथे आले पण माझ्या जवळ मी कोणालाच येऊ दिले नाही. पण का कोणासठाऊक तुझ्या बाबतीत मात्र तसे नाही झाले. तुझ्याशी मात्र मी सगळे शेयर कसे काय केले ते माझे मलाच माहित नाही. मी कोणाला जवळ येऊ देत नाही आणि त्याचमुळे ते माझ्या बद्दल चांगले बोलत नाहीत आणि मला ते माहित आहे. तुला पण त्यांनी खूप काही माझ्या बद्दल सांगितले असेलच मला माहित आहे. तेव्हा तू माझ्याशी बोलायचे कि नाही ते ठरवू शकतो. माझे काहीच म्हणणे नाही"

तिचे ते बोलणे ऐकून मी म्हणालो "अरे तसे काही नाही. कोणी काय म्हणते त्या पेक्षा तू माझ्याशी कशी वागते ते महत्वाचे आहे. माझ्याशी तू सगळे प्रामाणिकपणे शेयर केले यातच सगळे आले. मला तुझ्याशी बोलायला काहीच अडचण नाही."

मी असे म्हणताच ती खूपच खुश झाली. तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद आला. ती मला म्हणाली "माझा नवरा दारू पिऊन मेला. तेव्हापासून मी कोणा पुरुषा बरोबर असे साधं बोलले देखील नाहीये. तू पहिला आहेस."

तेव्हापासून आम्ही नको तितक्या जवळ येत असल्याचे मला समजले. त्या दिवशी आम्ही दोघेच तिथे होतो. आमच्यासाठी असलेल्या रूम मध्ये आम्ही काम करत होतो. तिच्या समोर मी बसलो होतो. ते शेव तळत होती. तिने साडी वर केली होती. ती रोजच तसे करत होती. पण त्या दिवशी जरा जास्तच तिची साडी वर गेली होती आणि त्यामुळे तिच्या मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. ते बघून माझा करू लागला होता हे मला समजले.
 

Mr. Magnificent

Regional section king
Messages
1,589
Reaction score
1,205
Points
143

तिचे माझ्याकडे लक्ष नव्हते. तिचा पाय थोड्याच वेळात इतका बाजूला झाला कि मला तिच्या निकर चे दर्शन झाले. त्या अंधाऱ्या मार्गातून दिसणारी तिची निळ्या रंगाची निकर मी माझ्या नजरेने लगेचच टिपली देखील. तिला त्याचे काहीच माहित नव्हते कि काय चालू आहे आणि मी काय बघत आहे ते. त्यामुळे मी अगदी निवांतपणे तिची भरगच्च मांडी आणि तिची निकर दोन्ही बघत होतो.

तिची शेव तयार करून झाली आणि तिने गॅस बंद केला. माझ्याकडे बघत ती मला म्हणाली "काय मग राजू झाल्या का माझ्या मांड्या बघून?" असे म्हणून ती माझ्याकडे बघत हसू लागली. ती असे म्हणताच मी पण धाडस करत तिला म्हणालो "नाही ना. इतक्या अंधारात कसे दिसेल मला. काहीच नीट बघता आले नाही मला"

मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली "चल आत तुला दाखवते" असे म्हणून ती मला आत रेस्ट रूम मध्ये घेऊन गेली. कोणीच नसल्याने आम्ही दोघेच होतो इथे. तिने दार लावून घेतले आणि ती समोर जाऊन बसली आणि तिने तिची साडी वर घेतली. तिने साडी वर घेताच पुन्हा एकदा तिचे दोन्ही पाय मोकळे झाले आणि तिची निकर मला दिसू लागली.

तीने मला तिची मुंडी हालवूनच तिच्या जवळ येण्यास सांगितले. मी तिच्या जवळ जाताच तिने माझे तोंड तिच्या हातात घेतले आणि तिच्या मांडीत घुसवले. माझे तोंड तिच्या त्या भरगच्च मांड्यांमध्ये जाताच मी माझे तोंड घुसळू लागलो. तिच्या त्या गच्च मांड्या मी माझ्या जिभेने चाटू लागताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले.

तिची निकर मी बघता बघता माझ्या हाताने बाजूला केले आणि माझी जीभ मी तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. सर सर सर सर करत माझी योनी तिच्या योनिवरून मी एक सारखी वर फिरवत होतो आणि तिच्या योनीचा आस्वाद घेत होतो. तिच्या योनीचे पदर मी जसे जसे माझ्या जिभेने बाजूला करत होतो तसे तिच्या योनीचा आतील मांसल आणि गुलाबी भाग माल दिसू लागला होता. कमालीचा नाजूक होता तो.

तिच्या आतील भागात मी माझ्या जिभेचा शेंडा कोंबला आणि तिच्या दाण्याला कुरवाळू लागलो. त्या कृतीने माझ्या ती कमालीची बेभान झाली. तीला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. आमच्याकडे फार वेळ नसल्याने मी तिला लगेच उठवले आणि तिला उभे केले. उभे करून मी तिला थोडेसे पुढे झुकवले. मी मग माझी पॅन्ट काढली आणि मी नग्न झालो. मला ती काय करत आहे ते केवळ अद्भुत वाटत होते.

तिच्या साडीला मी वर केले आणि तिच्या गांडीमागून दिसणाऱ्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिला अजून थोडे पुढे झुकवले. तिच्या गांडीवर मी माझे दोन्ही हात ठेवले आणि तिच्यावर प्रचंड वेगाने तुटून पडलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो. माझ्या हिसड्याने ती चांगलीच हैराण झाली होती. पण तिला ते माझे दणके आवडत होते. खूप वर्षांनी तिला हिसडे मारणारा कोणी तरी मिळाला होता.


खूप वेळ तिला ठोकून झाले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे मी तिला त्या दिवशी तिथेच ठोकून काढले आणि तेव्हा पासून मी तिला रोजच ठोकू लागलो होतो. ती तशीही एकटीच राहत होती. त्यामुळे मी नंतर नंतर तर तिच्या घरीच जाऊन तिला मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो आणि तिची व माझी खाज भागवत होतो.
 
Last edited:
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!