Adultery मेधा (Completed)

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
भाग १
माझं नाव मेधा रमेश साठे. माझं माहेर मुंबईत गिरगावचं. सात वर्षापुर्वी मी फक्त एकोणीस वर्षाची असताना माझं लग्न झालं. झालं म्हणजे, आईवडीलांनी माझ्या इच्छेविरुद्ध रमेश साठे याच्याशी करुन दिले. मी माझ्या कॉलेजभोवती व माझ्याभोवती फे-या मारणाच्या एका प्रेम वीराच्या प्रेमात मी पडण्याच्या बेतात मी होते. आईबाबांना त्याची कुणकुण लागताच त्यांनी झटपट रमेश साठेचं स्थळ माझ्यासाठी बघीतले व पंधरा दिवसात मी मेधा रमेश साठे झाली व जुन्या मुंबई पुणे रस्त्यावरील या छोट्या शहरात मी रहायला आले.

मी दिसायला नेटकी, चांगला चेहरा, जराशी बुटकी, किंचीत स्थुल, पण मुळच्या सुबक फिगरला शोभेसे निटनेटके कपडे ही माझी जमेची बाजू. मला मी वयात आले, कळायला लागले तेव्हापासुन सेक्सबद्दल आवड होती. माझी एक खास मैत्रीण होती. तिचे नाव अरुणा. ती माझ्यापेक्षा वयाने 2 वर्षाने मोठी. तिचे खुप लहान वयात म्हणजे तिच्या 1८ व्या वर्षी लग्न झाले होते. तिचा नवरा नोकरीला दुबईला एकटा होता. त्यामुळे तिने लग्नानंतर तिचे खंडित झालेले शिक्षण सुरु केले होते. दिसायला सामान्य असली तरी उफायाचा बांधा, व्यवस्थित रहाणी व चांगले कपडे यामुळे ती आकर्षक दिसे. माझ्यासारखी तिलाही नटण्याची, मुरडण्याची, चावट बोलण्याची, चावट गोष्टी वाचण्याची आवड होती. त्यामुळे वयात अंतर असुनही आमची गट्टी जुळली होती. पेडर रोडच्या एका मुलींच्या कॉलेजमधे एकाच वर्गात आम्ही भेटलो व जिवलग मैत्रीणी झालो.

तिचे घर कॉलेजपासुन अगदी जवळ होते. बरेचदा ती मला तिच्या घरी घेऊन जायची. तिच्या घरी कोणीच नसायचे. तिचा सासरा त्याच्या व्यवसायात व सासू तिच्या मैत्रिणींमधे गुंगलेली असायची. तोपर्यंत आमची बरीच सलगी झाली होती. मग ती तिच्या नवव्याच्या कपाटातुन ती डेबोनेयर, हसलर, पेंटहाऊस, प्लेबॉय सारखी मासीके काढायची. आम्ही दोघी मिळून ती मासिके वाचायचो, खर तर त्याच्यातली चित्रे बघायचो. एकदातर तिने मला मासीकातल्या फोटोतली बाई करत होती तसे हस्तमैथुन करून दाखवले. ते बगीतल्यावर सहाजिकच मला तिने तसे करायला शिकवले.

माझ्यासाठी ती एका नव्या साहसाची सुरवात होती. मुळात सेक्सची आवड मला होतीच. हळुहळु ती व मी मनानेच नाही तर शरीरानेसुद्धा खुप जवळ आलो. जेव्हा चांन्स मिळेल तेव्हा कॉलेजला दांडी मारुन आम्ही दोघी खुप मजा करायचो.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
अरुणाला वर्षातून एकदा 15 दिवसासाठी नवरा भेटे. मग त्या दिवसात ते दोघे काय करत याचा पुर्ण रिपोर्ट अरुणा मला देई. अरूणाच्या शरिराचे मला आकर्षण होते तरी तिची नव-याबरोबर केलेल्या मजेची वर्णने ऐकुन मलाही पुरूषाचे आकर्षण निर्माण झाले. नवरा मुंबईत असताना अरुणाची कॉलेजला दांडी असे. त्याच वेळी आमच्या कॉलेजच्या भोवती घिरट्या मारणाच्या एका टपोरी पोराला मी लाईन द्यायला लागले. त्याच्याबरोबर एका इंग्लिश सिनेमाला गेले व नेमक्या आमच्या नात्यातल्या एकाला दिसले व पकडले गेले.

माझे कॉलेज बंद झाले व दोन आठवड्याच्या आतच मी सौ मेधा रमेश साठे झाले.

रमेशबरोबर लग्न जमल्यावर फिरायला गेलो की मीच पुढाकार घेऊन त्याला चौपाटीला घेऊन जायचे व अंधार झाल्यावर रमेशला माझ्या शरीराशी खेळायला द्यायची. लग्न झाले आणी आम्ही मुंबई सोडून या छोट्या शहरात रहायला आलो. आमचा अगदी राजा राणीचा संसार होता. मी मला अरुणाकडे वाचलेलेले, पाहिलेले जे काही कामशास्त्र मला माहीत होते ते मी रमेशला शिकवले.

तसा रमेश खुप चांगला आहे, प्रेमळ आहे, समंजस आहे, माझी खुप काळजी घेतो. लग्न जमल्यावर व झाल्यावर त्याने माझ्यावर खुप प्रेम केलं. पण लग्नानंतर एक दोन महीन्यात हे चित्र बदललं. म्हणजे तो अजुनही माझ्यावर अतिशय प्रेम करतो. लग्नानंतरच्या त्या दोन महीन्यात आम्ही खुप मजा केली. मला जेव्हा जेव्हा रमेश घरात सापडे तेव्हा तेव्हा मी त्याला माझ्यावर स्वार व्हायला लावायचे. कधी मी त्याच्यावर मी चढाई करी.

रमेश एका लहानश्या फार्मा कंपनीत सेल्स मॅनेजर आहे. त्याचा प्रोब्लेम आहे कि तो अखंड कामात बुडलेला असतो. तो एम फार्म आहे, खुप हुशार आहे. त्याच्या छोट्या कंपनीचा सेल्स वाढवण्यात त्याचा खुप मोठा वाटा आहे. गेल्या सहा सात वर्षात त्याने कंपनीसाठी खुप चांगले काम केले आहे. त्यामुळे कंपनीचे मालक त्याच्यावर खुश आहेत. माझे लग्न झाले त्याच वर्षी त्याला प्रमोशन देऊन सेल्स मॅनेजर केला आहे.

सगळे म्हणाले हा माझा पायगुण. पण माझे मला माहीत आहे त्याच्या बढतीमुळे मला काय सोसायला लागले आहे
मला खर तर नटण्याची, भटकण्याची, फिरण्याची खुप हौस. पण हा माणुस कधी घरी असेल तर ती हौस फिटेल ना! हा कायम ऑफीसच्या कामानिमीत्त फिरतीवर! आठवड्यात जेमतेम एखादा दिवस घरी, बाकी टूरवर. शनिवारी रात्री किंवा रविवारी सकाळी हा उगवणार. घरी आला की परत ऑफिसचे काम आहेच. परत सोमवारी रात्री हा टुरला जायला तय्यार. त्याला कंपनीच्या कामाच्यासमोर कसली हौसच राहीली नाही. नुकतचं आपले लग्न झालयं, आपली सुंदर बायको आहे, तिला मजा करायची हौस आहे. काही नाही, बस काम एके काम!

त्यातच मला लग्नानंतर वर्षाच्या आतच दिवस गेले. त्याच्यापुढचं एक वर्षभर माझं बाळंतपण चाललं होतं. बाळंतपणात एक खुप कठीण ऑपरेशन करायला लागलं व त्यात माझं युटेरस काढुन टाकलं. त्यातच मी बरेच महिने मुंबईलाच माहेरी राहीले लागले होते. माझी ती मैत्रीण अरुणा मला भेटायला न चुकता रोज यायची हाच काय तो मला विरंगुळा होता. पण त्याच सुमारास तिच्या नव-याला दुबईतच दुसरी चांगली नोकरी मिळाली व त्याबरोबर फॅमीली क्वार्टर्स. नव-याबरोबर रहायला मीळणार अस्ल्यामुळे ती सहाजीकच एक दिवस तिच्या नव-याबरोबर अरुणा दुबईला निघुन गेली.
जाताना ती मला तिच्याकडची मासिके, सी डी इत्यादी भेट म्हणुन देऊन गेली. तिने दिलेला तो ठेवा मी कुणाला न | दाखवता जपुन ठेवला.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
रमेश त्याला जमेल तसा मला भेटायला यायचा. ऑपरेशनच्या आधी व नंतर तर त्याने बरेच दिवस सुट्टी घेतली होती.

मी मुंबईला असताना त्याने मला न चुकता दिवसातुन पाच एक फोन करून माझी विचारपुस त्याच्या परीने केली.

लांबलेले बाळंतपण आटपून माझा एक वर्षाचा मुलगा निलेशला घेउन मी रमेशबरोबर घरी आले. घरी पोचल्यावर पहीली गोष्ट मला जाणवली ती ही की प्रमोशन नंतर आता रमेशचे काम पुर्वीपेक्षा जास्तच वाढले होते. त्याला मान वर करायलाही आता फुरसत नव्हती. रात्री उशीरापर्यंत तो ऑफीसचं काम करत बसायचा. रात्री झोपायला तो यायचा तेव्हा इतका दमलेला असायचा की पटकन झोपायचा.

इकडे मला माझं शरीर पेटुन उठत असे. बाळाला अंगावर पाजताना, माझ्या सर्वांगातुन लहरी जात व माझ्या योनीला जिवघेणी खाज सुटे. अर्थरुणावर पडले की कोणीतरी माझे स्तन चोखावे, माझी योनी मोठा लंड घालुन कुटुन काढावी असे वाटत राही. पण रमेश एकतर घरी नसे किंवा असला तरी त्याच्या कामात असे. शेजारी झोपला तरी त्याच्या कामासमोर त्याचा सेक्समधील इंटरेस्ट साफ नाहीसा झाला होता. त्यातच त्याला डॉक्टरने माझ्यापासुन काही काळ दुर रहायचा सल्ला दिला असावा. मी रात्रीच्या रात्री अशा तळमळुन काढत असताना हा माझी भलतीच काळजी करत बसायचा.

त्या लहान शहरात माझ्या फार काही ओळखी नव्हत्या. नाही म्हणायला शेजारी रहाणारे गौरी व प्रशांत हे काय ते माझ्या ओळखीचे. नुकतच लग्न झालेले तेही आमच्यासारखे दोघेच राजा राणी होते. पण ते त्यांचे त्यांच्यातच मश्गुल असत. प्रशांतचे लग्न व्ह्यायच्याआधी त्याची बहीण रुपाली व टिची आई तेथे रहायचे. ती माझी मैत्रिण झाली होती. मी त्यांच्याकडे माझं येणं जाणं वाढवलं. खास प्रयत्न करुन मी लग्नानंतर माझी प्रशांतच्या बहीण रुपालीबरोबरची माझी मैत्री खास वाढवली. मी कारण नसताना ब-याच वेळा त्यांच्याच घरी पडलेली असायची ।

प्रशांत खुप उमदा माणूस होता. आनंदी, हसतमुख, मदत करायला तत्पर. मला तो मनापासुन आवडायला लागला. माझं शरीर तगमगू लागलं की मला प्रशांतची आठवण येई. बहीणीचं लग्न झाल्यावर कही दिवस तो एकटा शेजारी रहात होता. आता तर काय शेजारी रुपाली नसल्याने मला रान मोकळ होत. तो घरात आला आहे असं लक्षात आलं की मी काही ना काही कारण काढुन सरळ त्याच्या घरात घुसायची. लो कट ब्लाउज घालुन मुद्दामुन त्याच्या समोर वाकायची आपला पदर खाली पाडायची, मुद्दामुनच त्याच्या अंगचटीला जायची. जास्त मादक झालेले माझे कसावदार शरीर त्याच्या अंगवर घासायची. त्याच्या आवडीचे पदार्थ त्याला खायला करुन घालायची. त्याच्या जागी दुसरा कोणी असता तर....!! त्या काळात मी त्याचे सकाळचा चहा नाश्टा, एक वेळचे जेवण अगदी आवडीने त्याला पोचवत असे. पण तो अगदीच सज्जन निघाला. त्याने माझे सर्व डाव उलटवुन टाकले.


प्रशांत फारच सरळ मार्गी होता. रस्त्यात जाणाच्या येणाच्या सुंदर सुंदर मुलींकडे तो कधी नजर वरुन बघत नसे तर माझ्यासारख्या एकाद्या लग्न झालेल्या बाईकडे बघण्याचा प्रश्नच नव्हता. इकडे मी त्याच्या वर डोरे टाकत होती, मी अप्रत्यक्षरित्या त्याला आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत होती. प्रशांतच्या हे गोष्ट लक्षात आली होती. पण तो मला कुठलाही रिस्पॉन्स देत नव्हता. दरम्यानच्या काळात त्याचे आईवडिल तिकडे रहायला आहे आणि येताना त्याच्यासाठी गौरीचं प्रपोजल घेवुन आले होते. गौरी त्याला आपल्या अनुरुप वाटली त्यामुळे लगेचच मुलगी बघण्याचा कार्यक्रम पण पार पड्ला. त्यांनी दोघांनी एकामेकांना पसंत केलं आणि व महीन्यातच लग्न होवुन गौरी तिकडे रहायला आली.

दरम्यानच्या काळात त्याचं लग्न ठरल्याची बातमी मला कळली आणि पुन्हा एकदा मी त्याला पटवण्यासाठी आपलं सगळं कौशल्य पणाला लावलं पण तरीही प्रशांतने मला काही दाद दिली नाही. शेवटी मी त्याला एकटं गाठलं व सरळ सरळ आपलं प्रेम त्याच्या कडे व्यक्त केलं आणि लग्न झाल्यावर पण आपले संबंध कुणालाही न कळता चालु रहातील असं सांगितलं. पण प्रशांतने शेवटपर्यंत मला वश झाला नाही व काहीच साद दिली नाही.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
पण मीही हार न मानता त्यांच लग्न झाल्यावर त्याची बायको गौरीशी आपलं सुत जमवलं आणि त्यांच्या लग्नानंतरही गौरीबरोबरची मैत्री पुढे करुन त्याच्यावर मी डोरे टाकत राहीली पण आज पर्यंत प्रशांत माझ्या जाळ्यात सापडलेला नव्हता.

गौरी दिसायला चांगली होती पण मीही काही कमी नव्हती. मी सुद्धा दिसायला चांगली होती. चार चौघीं मध्ये चटकन उठून दिसणारी होती. उंचीला मी जरा गौरी किंवा तिची बहीण हेमाच्या तुलनेत थोडीशी बुटकी आहे पण गोरा वर्ण, सुंदर पाणीदार डोळे, मादक सुडौल बांधा आहे. माझं सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट आहे माझा चटकन नजरेत भरण्यासारखा छातीवरील खजिना. माझी रहाणी चांगलीच मॉडर्न आहे. कायम स्लिवलेस ब्लाउज, स्लिवलेस पंजाबी ड्रेस इतकचं काय तर घरी घालायचा गाऊनही ब-याच वेळेला मी स्लिवलेस वापरते. जीन्स व टी शर्च मला खास खास आकर्षण, ओठांवर हलकीच पण कायम लिपस्टिक लावते आणी अगदी रेग्युलरपणे ब्युटी पार्लरला मी भेट देते, वेगवेगळ्या हेअर स्टाईल्स करुन आपण दहा लोकांमधे ऊठुन दिसावं यासाठी माझी सदैव धडपड चाललेली असते.

त्याच सुमारास बाळंतपणानंतर मी कामाला ठेवलेली वयस्कर सुईण काम सोडून गेली. दूसरी सुईण मिळेना पण जाताना तिने तिच्या ओळखीची एक तरुण बाई मला आणुन दिली. तिला सुईणीच काम येत नसलं तरी त्या सुईण बाईंनी तिलाच जुजबी काम शिकवलं. मला व बाळाला आंघोळ कशी घालायची इत्यादी सुचना करुन ती गेली.

तिचं नाव होतं सुनंदा. ती कर्जतच्या डोंगरावरची ठाकर होती, काळी सावळी होती पण चांगली तजेलदार व काळेभोर लांब केस होते. उंची माझ्याइतकीच म्हणजे पाच फुट पण शिडशीडीत व सुडौल. नाकी डोळी निटस होती. तिला पाहिल्या वरच ती मला आवडली होती.

बिचारी लहान वयातच विधवा झाली होती. सासरच्या लोकांनी तिला हाकलून दिले म्हणुन बापाच्या आश्रयाला आली होती. त्यामुळे माझे काम मिळाल्यावर तिलाही तो आधार झाला होता. ती सकाळपासुन संध्याकाळपर्यंत माझ्या घरी राहुन सगळं घरकामही करी.

माझं स्वयंपाकघरातलं जेवणाच काम आटपे पर्यंत मला मदत करी. ती बाकी घरकाम आटपुन घेई व माझ्या देखरेखीखाली निलेशला तेल लाऊन न्हाऊ घाली. त्याचे झाले की मग ती मला तेल लाऊन मसाज करी. तिचा कडक हात तेलाने मऊ झाला व माझ्या अंगावरुन फिरायला लागला की मला मनात मोरपिसे फिरल्याचा भास होई. त्यावेळी मला अगदी माझी गिरगावची मैत्रिण अरुणाची आठवण होई. रमेश टुरवर गेले की रात्री तिची आठवण काढुन तिने दिलेली मासीके पहात माझ्या योनीवर माझा हात चालवणे हाच काय मला विरंगुळा होता.

माझा तेलाचा मसाज झाल्यावर सुनंदा मला आंघोळ घाले. दररोज सकाळी चालणा-या याच कार्यक्रमाची मी
आतुरतेने वाट पही.
सुरवातीला त्या अनोळखी मुलीसमोर कपडे काढून अर्धनग्न होताना मी थोडीशी व ती जरा जास्त अवघडायची, पण एकदोन दिवसातच आम्ही दोघीही सरावलो.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
एक दिवस सकाळपासुनच मी अस्वस्थ होते. रमेशने टूरवर न जाता घरी असुनही माझ्या अंगाला हात लावायचीही तसदीसुद्धा घेतली नव्हती. इकडे प्रशांतही मला दाद देत नव्हता. माझ्या शरीराची नगमग होत होती. माझी पुर्ण घुसमट होत होती. त्यामुळे सुनंदाचा हात माझ्या शरीरावर लागायचा त्यानेच मी मोहरुन उठायची. एका दिवशी चटईवर मी पोटावर पालथी झोपले होते. सुनंदा सुईणबाईंनी बनवून ठेवलेलेले तेल गरम करुन माझ्या पाठीला लावत होती. मी त्या दिवशी मी मुद्दामहुन बाकीच्या कपड्यांच्याबरोबर ब्रा काढली होती व चड्डीही उतरवली होती. तिच्या हाताचा पाठीवरुन खाली कुल्ल्यावर दाब येताच माझी योनी अंगावर चड्डी नसल्याने सरळ खरखरीत चटईवर रगडु लागली व माझ्या तोंडुन सुस्कारे सुटु लागले.

सुनंदाला माझी ती उत्तेजना जाणवली असावी. तिही मुद्दामहून माझे नितंबावर बराच वेळ तेल जिरवत गोंजारत बसली. मी माझे हात माझ्या स्तनावर नेले व तिच्या लयीतच स्वतःच्या हाताने माझे मोठाले स्तन दाबत स्तनाग्र चिमटीत हलके पिळु लागले. सुनंदा त्या दिवशी जास्त मन लाऊन मसाज करत होती. सुनंदाने माझे पाय किंचित अलग केले व माझ्या पायांच्या मधे बेचक्यात ती बोट फिरवु लागली. तिला माझ्या शरीराची होणारी तगमग, माझी ती जिवघेणी वाईट अवस्था जणु टिला पुर्णपणे कळली होती व ती माझ्या शरीराची आग शांत करायला ती मला मदत करु पाहत होती.

मसाज चालु असताना माझे हात माझ्या स्तनांवर अजुनही दाबले गेले होते. ते माझ्याच दुधाने ओले झाले होते, तर सुनंदाची माझ्या योनीत फिरणारी बोटे माझ्या योनी रसाने. तिने जोर लाऊन माझे पाय पुर्ण फाकवले व तिची बोटे माझ्या योनीला खोलवर चाचपडु लागली. मी तिच्या बोटावर माझा दाणा लागेल या बेताने माझी कंबर व कुल्ले किंचीत उचलुन नेला व तिच्या बोटाला ती तिथली खास जागा दाखवून तिला मदत करू लागले. लवकरच मला हवा तसा ऑर्गेजम मिळाला, जो मिळावायला मी गेले अनेक दिवस, अनेक महीने वाट पहात होती.

बरेच दिवसांनी मनासारखं समाधान मिळल्यावर मी दमुन एक डुलकी घेतईइ. तोपर्यंत सुनंदाने माझ्या स्नानाची तयारी केली.

तिने मला हाक मारताच मी तशीच नागडी उठुन बाथरूममधे गेले. सुनंदाने गिझरमधुन कडक तापलेले पाणी बादलीत काढले होते. कडकडीत गरम पाण्याने ती मला अंग चोळून चोळून आघोळ घालत होती. त्याने मला अत्यंत सुख मिळत होते. माझे अंग कुठे आणी किती वेळ चोळायचे हे तिला जणु बरोबर माहिती होते. माझ्या स्तन व माझ्या योनीवर साबणाचा भरपुर फेस काढताना, माझ्या योनीतुन फिरणा-या तिच्या बोटांनी मला सुखाच्या कडेटोकावर नेऊन ठेवले. त्या आघोळी दरम्यान त्या दिवशी परत दुस-यांदा सुनंदाने माझे मनासारखे समाधान केले. त्या श्रमांनी तो दिवस तर छान गेलाच पण त्या रात्रीही बरेच दिवसांनी मला शांत झोप लागली.

दुस-या दिवशीपासुन मग आमचा हा रोजचा कार्यक्रम बनला. एक दिवस मसाज करताना मी सुनंदाला फर्मावले, "तु तुझी साडी व बाकीचे कपडे काढुन मला मसाज कर. म्हणजे तुझे कपडे ओले होणार नाहीत." ती न बोलता तिचे कपडे काढायला लागली. मी एका कोपरावर डोके ठेऊन कुशीवर वळून तिच्याकडे पहात होते. तिने तिचा ब्लाउज काढला. ती आत ब्रा घालत नव्हतीच. तिची घट्ट चोपडुन नेसलेली कातकरी नऊवारी साडी उतरवताना ती माझ्याकडे बघायचे टाळत होती. फेडलेली साडी तिचे तुकतुकीत रेखीव शरीरावरुन घरंगळली. तिचा गळ्यापर्यंतचा चेहरा, हात व पाय उनाचा रापाने काळवंडलेले होते. उनाचा स्पर्श न लागलेले तिचे अंग मात्र बरेच उजळ होते. तिचे गोल स्तन माझ्या तुलनेत बरेच लहान होते व बिलकुल न ओघळता चांगले घट्ट उभे होते व तिची छोटी स्तनाग्रे फुलुन वर । आली होती. तिच्या तुकतुकीत शरीरावर अजीबात चरबी नव्हती. पोटही अगदी सपाट होते. तिच्या पायाच्या मध्ये काळ्या केसांचा माजलेला मोठा पुंजका होत. तिने अजुनपर्यंत कधीच तिथले केस काढले नव्हते हे स्पष्ट होते. ।

त्या दिवशीचा मसाज खुप वेळ चालला. ती माझ्या आंगावर दोन्ही बाजुला पाय टाकुन बसली व माझ्या आंगावर तेल जिरवत होती. पाठ माझ्या मनासारखी रगडुन घेऊन मी पलटून पाठीवर झोपले व तिला माझ्या स्तनाचा मसाज करायला सांगितला. ती माझ्या अंगावर बसली असल्यामुळे तिची योनीवरचे केस माझ्या योनिभागावर घासले जात होते व त्याने मला अतीशय उत्तेजना मिळत होती.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
"सुनंदा जरा माझे निप्पल्स बघ गं. कालपासुन नुसता ठणका लागला आहे." मी तिला डोळे न उघडता सागतले.

"अहो ताई त्याला एकदम सोपा उपाय आहे." असं म्हणत ती वाकली व माझां स्तन तिने हातात घेऊन दाबला. त्याबरोबर दुघाची एक चिळकांडी तिच्या ओठांवर उडाली. तिने दुधाचे ते थेंब जीभ लांबवुन चाटले. त्यानंतर एक क्षणही न दवडता तिने माझे निप्पल चोखायला घेतले.

रमेशला संभोगाच्या आधी किंवा नंतर कुठलाही फोरप्ले करायला कधीही आवडत नाही. त्याची सेक्सची कल्पना म्हणजे घाईत त्याचे लिंग माझ्या योनीत खुपसुन जोराजोराने हलवणे, स्वतः गळणे व झोपुन जाणे इतकीच मर्यादीत आहे. माझी प्रिय मैत्रीण अरुणाने लग्नाआधी मला जसे सुख दिले होते त्याची मला आठवण झाली व मी सुनंदाचे डोके माझ्या छातीवर घट्ट आवळले.

तिने माझा दुसरा स्तनचे निप्पल चोखायला घेतले. माझा हात माझ्या नकळत माझ्या योनीवर गेला व माझा क्लायटोरिस चाळवु लागले. सुनंदाही हळु हळु तापत होती. कारण ती माझ्या मांडीवर तिची योनी घासु लागली. तिच्या योनीच्या केसाच्या खरखरीत झुपक्याचा मांडीवरचा स्पर्ष माझ्या अंगातुन करंट पसरु लागले व माझा आनंद द्विगुणीत करु लागले.

मी तिच्या कपाळाचे चुंबन घेतले व तिला वर खेचुन तिच्या ओठांचे दिर्घ चुंबन घेतले. तिची योनी तिने माझ्या योनीवर बरोबर ठेवुन ती तिथे घासु लागली. मी तिचा बारकासा स्तन हातात घेतला. त्या ताठरलेल्या गोंडस गोळ्यांनी मला परत अरुणाची आठवण दिली. तिचे स्तनही असेच लहानसे होते. सुनंदाचा एरोला व निप्पल अगदी छोटेसे होते. करवंदासारखा. अरुणाचे एरोला स्तनाच्या मानाने बराच मोठे होते. त्यामुळे ती उत्तेजीत झाली कि तिचे निप्पल एखाद्या गुलाबाच्या कळीसारखे उमलून वर येई. तिच्या त्या गुलाबी रंगाच्या गुलाबकळ्या ओठात धरुन त्यावर परत परत जीभ घोळवत चोखायला मला भारी आवडे.

मी सुनंदाचे दोन्ही स्तन दोन्ही हातात पकडुन त्यांचे मर्दन सुरु केले. तिची करवंदे चांगलीच कडक झाली होती. मी तिला खांद्याला पकडुन वर केले व मी मान उंचावून तिचे एक करवंद ओठात पकडून जीभेने त्याच्याशी खेळू लागले. तिचे डोळे मिटले व तिच्या तोंडातुन उसासे बाहेर येऊ लागले. तिचा माझ्या योनीवर घासणाच्या तिच्या योनीचा सपाटा वाढला. आमच्या दोघींच्या योनी वाहायला लागल्या होत्या व आमच्या मांड्या ओल्या होऊ लागल्या होत्या. मी तिच्या दुस-या करवंदाला चाखायला लागले.

काही सेकंदातच माझे बांध सुटू लागले. मी नेहमी उत्तेजील लवकर होते. माझ्या पार्टनरने मला नीट हाताळले तर मला पाहिजे तसे ऑरगॅझम्स मिळायला चालु होतात. समुद्रात लाटा येतात तशा ते सतत लाटांनी येत रहातात. त्यांचा यायचा वेग वाढतो, त्यांची उंची वाढत जाते. त्या काळात मी एक सारखी थरथरत, शहारत माझ्या मस्तीत पंख लाऊन जणु उडत असते. एखाद्या ड्रगने नश करुन व्हावे तसे. बराच वेळ माझी ही नशा चालते, ती टिकतेही खुप वेळ. त्या क्षणी मला फक्त माझ्या शरीराचे लाड करणारा किंवा करणारी हवी असते.

सुनंदा त्या बाबतीत चतुर निघाली. मी तिचे स्तन चोखुन धापा टाकयला लागताच ती स्वतःहून खाली सरकली व माझ्या पोटावरच्या नुकत्या पडलेल्या वळ्या चाटत माझ्या बेंबीभोवतालच्या ऑपेरशनच्या खुणांची चुंबने घेऊ लागली. बेंबीत तिने तिची जीभ घालताच नव्याने माझ्या अंगावर सुखाच्या लाटा येऊ लागल्या.

ती हळू हळू खाली सरकत होती. ती काय करणार या अपेक्षेनेच सुखाची एक मोठी लाट मी अंगावर घेतली. माझ्या अपेक्षे प्रमाणे चतुर सुनंदा माझ्या योनीभागावर मी राखलेल्या केसाच्या पट्ट्यावर तिची जीभ खेळवू लागली. माझ्या लाटा वाढत चालल्या होत्या. तिची जीभ माझ्या नितळ योनीपाकळ्यांवर पोचताच माझे शरीर थरारुन उठले.


तिने तिची जिभ माझ्या क्लिटवर लावली आणि तिथे लपालप चाटु लागली. मधेच तिने माझी सुजलेली चिमुकली क्लिट ओठात पकडली व दाताने चावली. लाटांचा एक मोठा कडा परत माझ्या अंगावर कोसळला व मी त्यात न्हाउन निघाली.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
मी जरा शांत झाले अन डोळे उघडले तर सुनंदा जवळपास नव्हती. बाथरूममधुन पाणी सोडल्याचा आवाज येत होता. मी बाथरूममधे शिरले. ती पाठमोरी अजुनही नागडीच उभी होती. मी तिच्या मागे हळुच गेली व हात लांबवुन । शॉवरचा नळ उघडला. वरुन गरम पाण्याचा झोत तिच्या अंगावर येताच ती मागे झाली व माझ्यावर आदळली. मी तिला घट्ट मिठी मारली व तिचे दोन्ही स्तन हातात घेऊन तिचे मर्दन करत तिच्या कुल्ल्यांवर माझी चूत व तिच्या पाठीवर माझे स्तन घासु लागली.

तिच्या सावळ्या तुकतुकीत अंगावर पियर्स साबुचा भरपुर फेस काढत मी तिच्या योनीपर्यंत पोचले. तिच्या तिथल्या भरघोस जंगलात हाताने फेस काढाताना मला खुप उत्तेजित व्ह्यायला लागले. मी तिची मांडी पायात पकडुन माझी चूत रगडत माझी बोटे तिच्या मदनमण्याला छेडत तिच्या चूतीत बोट आतबाहेर करत होते. ती तिच्या शरीराचा भार माझ्या अंगावर टाकत डोळे मिटुन मजा घेत होती.

गरम पाण्याच्या शॉवरमधे आमची अंगे मस्त शेकुन निघत होती. आम्ही बराच वेळ एकीमेकीच्या अंगाशी खेळलो, अगदी पाण्याने त्वचेवर सुरकुत्या येईपर्यंत! तिला मी माझ्या टॉवेलने कोरडे केले व तिचा हात धरुन बाहेर नेले. माझ्या बेडवर.

तिला मी झोपवले. माझी मैत्रिण अरुणा जशी माझ्या शरिराशी खेळायची, मला उत्तेजीत करायची तसे मी तिला करायचे ठरवले. तिच्या मानेची, कपाळाची, तिच्या कानाची छोटी छोटी चुंबने घेत मी खाली सरकु लागले. आमची कढत पाण्याने तापुन निघालेली शरीरे परत तापू लागली. तिच्या स्तनावर माझे स्तन घुसळत मी माझी तुळतुळीत योनी तिच्या केसाळ योनीवर घासताना मला राहुन राहुन अरुणाची खुप आठवण येत होती.

तिची मान उचलुन मी माझा स्तन तिच्या ओठांवर घासताच तिने माझे सुजलेले व दुध ठिबकणारे निप्पल तिने जिभ फिरवत चोखायला घेतले. ती स्तन चुरपु लागली. मी तिची चूत घासताना वर खाली होत असताना तिही मला साथ देऊ लागली.

आमच्या मांड्या दोघींच्या योनीरसाने ओल्या झाल्या होत्या. आता मला राहवले नाही. अरुणाच्या माझ्याबरोबर तिने केलेल्या सर्व क्लुप्त्या आठवत मी तिच्या मांड्या फैलावल्या व तिच्या तिथल्या जंगलात माझे नाक नेत तिला हुंगु लागले. पियर्स साबुने घासुन तिला भरपुर फेस काढुन तिची योनी घासली होती तरी त्याच्या वासानेही तिचा मुळचा उग्र गावरान योनीगंध लपत नव्हता. तिच्या त्या मातकट वासाने मी परत उत्तेजीत झाले.


तिच्या फैलावलेल्या पायात तिची कमळासारख्या उघडलेल्या योनीच्या मधे तिची क्लिट एखाद्या छोट्या लवंगीसारखी दिसत होती. रक्ताचा अतिसंचय झाल्याने ती लाल बुंद होऊन हळू हळू उडत होती. जिभेचे टोकाने मी तिला स्पर्श करताच सुनंदा थरारुन उठली. अरुणाच्या जिभेने मी व्हायची अगदी तसेच. मी परत माझे तोंड तिच्या चूतीत खुपसले व तिची क्लिट ओठात पकडली व जिभेने तिला छेडत तिचा तो छोटा लंड चाटु लागले.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
123,681
Reaction score
104,438
Points
174
आपल्या शरीराचे एका बाईकडून असे लाड करुन घेण्याची तिची पहीली वेळ नसावी. माझ्यासारखी तिही सुस्कारे सोडत शरीर वेळावत आनंद घेऊ लागली. मी माझे एक बोट तिच्या पुच्चीत घातले व त्याला आतबाहेर करू लागले. माझ्या या कृतीने ती जोरदार थरारली व तिच्या ओठाचा एक मोठा आ वासला व ती तिचे कुल्ले वर खाली करत माझ्या बोटाला तिच्या चुतीच्या ओठांमधे पकडुन ठेवले. मी तिच्या सुंदर स्तनाग्रांशी खेळु लागले व माझे दुसरे बोटही तिच्या चुतीत आतवर खुपसुन तिला अजुनच चाळवू लागले.

तिची चुत आता जास्त ओली झाली होती व त्या ओल्या चुतीत जिभ व बोटे चालवायला मला मजा येत होती. तिचा ऑर्गेझम्स जवळ येत होता. ती धापा टाकत कुल्ले वर खाली करत तिच्या त्या सर्वोच्च बिंदूला पोचायचा प्रयत्न करत होती. तिला मदत म्हणुन मी माझी बोटे व जीभ जलद गतीने तिच्या पुच्चीत चालवु लागली.

सुनंदा आता मोयाने धापा टाकत माझ्या तोंडावर तिची पुच्ची आपटत होती. तिने तिचे डोळे गच्च बंद केले होते व जोराने हुंदके देत होती. माझ्या हातातले तिचे स्तन व त्याचे निप्पल अगदी कडक झाले होते. त्यांना दाबत, निप्पल पिरगळत मी तिला तिचा कडेलोट होण्यात मदत करत होते. अचानक तिच्या पुच्चीच्या भिंतीचे स्नायु तिने आक्रसुन घेतल्या व तिचे शरीर फ्रिज झाले. एक मोठा सुस्कारा दिल्यासारखा आवाज केला व ती शांत झाली.

एखाद्या स्त्रीला नुसते पुच्ची चाटून व बोटाने तिथे खेळुन तिला स्खलन करायला लावण्याची ही माझी पहिलीच वेळ नव्हती पण सर्वाधीक सुख देणारी होती. अरुणा मला असे करायची पण मला पुर्ण आनंद देण्यासाठी तिला डिल्डो वापरायला लागे. माझ्याकडे तर डिल्डो नव्हता. मग मी सुनंदाला किचनमधुन काकडी आणायला सांगीतली.

लांब पण कडक पातळ काकड्या वापरुन आम्ही एकीमेकींना खुश करायला शिकलो. रमेश टूरवर गेला की मी सुनंदाला रात्री ठेऊन घेत असे. मग सकाळचे आमचे मालीश, बरोबर केलेली आंघोळ, 69 पोजीशनमधे एकीमेकींची चूत चाटत, बोटांचा व काकडीचा उपयोग करत आमचे मनोसोक्त खेळ चालत. एखादा आठवडा रमेश घरी असला व ते दिवस जर चुकले तर मी बेचैन होत असे, इतकी मी या खेळांना चटवले.

सुनंदा माझ्याकडे माझा निलेश पाच वर्षाचा होईपर्यंत होती. तिने मला भरभरुन सुख दिले, व मी तिला. एक दिवस ती आचानक यायची थांबली. मी खुप चौकशी केली पण तिचा बाप तिला घेऊन कुठेतरी निघुन गेला यापलीकडे मला काहीही कळाले नाही. अचानक आलेल्या या संकटाने मी अगदी वेडीपीशी झाले. रमेशच्या टूर्स काही कमी होत नव्हत्या. त्यामुळे यातुन सावरायला मला फारच अवघड गेले. मी शेजारच्या गौरीबरोबर मैत्री वाढवायचा प्रयत्न केला. पण ती एकंदरीतच सेक्सविषयी उदासीन होती. ती तर तिचा नवरा प्रशांतकडेही दुर्लक्ष करत होती. मी परत नव्याने प्रशांतला माझे लक्ष बनवण्याचे नक्की केले.

माझा निलेश आता शाळेत जायला लागला होता. मला जरा माझ्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला. बाळंतपणानंतर आजही मी तितकीच आकर्षक दिसते, हं डीलिव्हरी नंतर मी थोडी सुटली होती पण माझ्या अवयवांची गोलाई आजही चटकन कोणाच्याही नजरेत भरणारी होती. लग्न झाल्यावर बत्तीस साईजची ब्रा मला कमी पडु लागली. हल्ली तर मी छत्तीस ऐवजी अडतिस साइज वापरते.

रमेशचं जसं माझ्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं तसा माझं त्याच्यावरच प्रेम कमी झालं व प्रशांतच माझा मनमीत बनत होता. प्रशांत आत्तापर्यंत आपल्या संसारात खुश होता, पण गेल्या काही दिवसात गौरीची सेक्स विषयीची उदासीनता, त्यानंतरच तिचं आजारपण यामुळे प्रशांतची शरीरसुखाची झालेली ऊपासमार यामुळे त्याचं लक्ष आता विचलीत व्हायला लागलं होतं हे मला दिसत होतं.

गौरीची सेक्स विषयी असलेली उदासीनता तिच्या नकळत कदाचीत मला जाणवली. अनेकदा बोलताना गौरी अप्रत्यक्षरित्या तस कबुल करे. आणि त्यामुळे माझ्या मनात प्रशांतच्या विषयी आकर्षण वाढत होते व माझ्या मनातल्या प्रणयाला पुन्हा बहर येवु लागला. आज ना उद्या तो आपला होईल याची आस लावुन मी बसली होती. गौरी समोर नसताना माझी आशाळभुत नजर माझं त्याच्या वरील प्रेम व्यक्त करत राही.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!