• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Adultery मित्र परिवार

152
331
64
मित्र परिवार :- 32

आई म्हणाली "बघ कशी दिसतेस रेखा तू , झालीस की नाही आमच्या सारखी सँडी सोड आता तिला"

मी वहिनींचे हात पकडले नसल्यामुळे मला सोडायचा प्रश्नच नव्हता .वहिनीनि लगेच माझा लंड सोडला आणि मी माझ्या एका हाताने पॅन्ट नीट करत म्हणालो.

"आई तुम्ही दोघींनी तर लावला, आता मि लावणार वहिनीला "

" अरे मग लाव, ती तुला नाही म्हणणार नाही "असं म्हणून आईने हातातला कलर माझ्या हातात दिला.

आई आणि मावशी दोघे एकत्र खेळू लागल्या. तिकडे बाबा सोप्यावरती बसून आमचे कारनामे बघत होते .खासकरून बाबांचे लक्ष्य आई आणि मावशी वर होतं. संतोष जास्त प्याला मुळे तो पेंगत उभा होता. त्याला नीट उभं सुद्धा राहत येत न्हवत.

ह्याच संधीचा मी फायदा घेत कलरचे हात घेऊन वहिनींच्या एकदम जवळ गेलो.मी त्यांच्या गालावरती हात ठेवत म्हणालो.

" वहिनी पिचकारीशी खेळताना कसं वाटलं"

"पिचकारी तर खूप गरम आणि लांब वाटली हाताला , आणि तिच्याशी खेळताना खुप मजा आली ,पण डोळ्यांनी नाही बघितली.मला बघायचे तुमची पिचकारी" वाहिनी म्हणाल्या

"मग तुम्हीच स्वतः बघा " असा म्हणत

मी माझे हात वहिनींचे हातावर ठेवले आणि त्यांचे हात पकडून माझ्या कमरेवरती पॅन्ट जवळ ठेवले. वहिनी समजल्या काय करायचे ते आणि त्यांनी हळूहळू माझी शॉर्ट खाली सरकवायला सुरुवात केली. समोरूनच वहिनीने माझी शॉट थोडीशी खाली केली आणि उजवा हात पॅन्टमध्ये टाकून लंड गोंजारु लागल्या, तोडा वेळ त्यांनी तसाच केल आणि मग लंडनला बाहेर काढलं .

माझा लंड वहिनीच्या हातात होता आणि त्यांची नजर माझ्या लंडावरतीच अडकून राहिली.

मी विचारलं" वहिनी कशी वाटली पिचकारी ?"

"भाऊजी पिचकारी तर खूपच मस्त आहे हो एकदम सॉलेट ,लांबीला लांब आणि जाडीला जाड सुद्धा .मला खुप आवडली तुमची पिचकारी " वाहिनी लंड चोळत म्हणाल्या

वहिनी मान वर केली आणि त्या माझ्या डोळ्यात बघू लागल्या. खाली लंडाला हलवू लागल्या, वहिनी हळुवारपणे माझ्या लंडाची मालिश करत होत्या. माझे हात आता हळूहळू त्यांच्या खांद्यावर आणले. तसेच हळूहळू त्यांच्या गळ्याभोवती आणले ,कलर लावायच्या बहाण्याने हात हळूहळू गळ्यावरून त्यांच्या मानेवर आणले. मी कलर फक्त त्यांच्या गळ्याभोवती दिसणाऱ्या भागावर लावला.

माझे हात हळुवारपणे खालील घेऊन गेलो पण त्यांच्या बॉलला मी टच केलं नाही. तसंच हात खाली नेऊन त्यांच्या उघड्या पोटावर ठेवले त्यांच्या पोटाला आणि कंबरेला कलर लावू लागलो जसा माझा स्पर्श त्यांच्या कमरेला झाला त्यांच्या तोंडून आ..ई.. भा ..ऊजी.. श सह आह आह .. निघालं .

मी काही वेळ त्यांच्या पोटावर आणि कमरेवरच कलर लावत होतो .तिकडे वहिनींनी माझा लंड जोरात दाबून पकडला आणि त्याला हलवू लागल्या, वहिनीं डोळे बंद करून खालचा ओठ दातात दाबून धरला होता.

" भाऊजी प्लीज "वहिनी पुढे म्हणणार तेवढ्यात आई ने आवाज दिला तसा वहिनीने माझा लंड सोडला आणि मी त्यांच्या पोटावरचा हात काढून माझी पॅन्ट वर केली .

"आम्ही जातो खोलीत फ्रेश होण्यासाठी तुम्हाला खेळायचे तर खेळा नाहीतर तुम्ही सुद्धा फ्रेश होण्यासाठी जा ".

"आई तुम्ही जा, मी आता भाऊजींना लावणार आहेत , त्यांनी मला इतका लावला आहे तर मी कशाला सोडू त्यांना, आणि हे पण असेच आहेत ना त्यांना पण कलर लावते." वाहिनी आईला म्हणाल्या

" काय करायचे ते करा, काय धिंगाणा घालायचा तुम्हाला तो ,घाला पण पटकन आवरा "असं म्हणून आई आणि बाबा निघाले .

त्या मागोमाग मावशीसुद्धा निघाली . आई बाबा त्यांच्या खोलीत गेले आणि मावशी तिच्या खोली कडे जाऊ लागली.

मी वहिनीला माझ्याजवळ ओढलं, त्यांच्या कंबरेला पकडलं आणि माझ्या लंडावरती दाबलं

वहिनी म्हणाल्या "अहो भाऊजी थांबा अजून, ते खोलीत गेले नाही आणि आमचे हे पण इथेच आहे"

मला पण भांण झालं मी पटकन वहिनीला सोडलं तसं वहिनीनि मला वाकुल्या दाखवल्या, आणि त्या वरती पळाल्या. मी त्यांच्याकडे बघतच राहिलो, त्यांनी मला उल्लू बनवलं.

मी बदला घेण्यासाठी पाळणार होतो पण पहिल्या संतोष कडे बघितलं ,तर तो पूर्ण नशेत खाली जमिनीवर लोळत होता .
 
152
331
64
मित्र परिवार :- 33


आई-बाबांच्या अगोदरच रूम मध्ये गेले होते. मावशीची रूम शेवटी असल्यामुळे तीच बाहेर येणं शक्य नव्हतं.

मी ह्याच गोष्टीचा फायदा घेत थेट पळत जाउन वर गेलो. वरती असलेल्या स्टोअर रूम मध्ये गेलो. स्टोअर रूम चा दरवाजा हलकासा उघडा दिसला. मला खात्री झाली की वहिनी स्टोअर रूम मध्ये गेल्या असणार. मी स्टोअर रूम मध्ये गेलो स्टोअर रूम बघितलं पण वहिनी तिकडे नव्हत्या .

मी रूम मधून बाहेर आलो आणि बाजूला असणारा बेडरूम मध्ये गेलो बेडरूम मध्ये , इकडेतिकडे बघितलं तर वहिनी दिसत नव्हत्या .

मी हळू हळू बाथरूम कडे निघालो बाथरूमचा दरवाजा बंद होता, मी त्याला ढकलण्याचा प्रयत्न केलास तर दरवाज्याला कडी लावली होती, मला खात्री झाली वहिनी आतच असणार .

मी वहिनीला म्हणालो "अहो वहिनी दरवाजा खोला"

आतून वहिनींनि आवाज दिला.

"नाही भाऊजी मी नाही खोलणार दरवाजा "

मी जोर दिला दरवाज्याला तर कडी निघाली आणि दरवाजा खुलला .वहिनी आत मध्ये माझ्याकडे पाठ करून उभ्या होत्या, मी त्यांच्या मागे गेलो आणि म्हणालो.

" आता कुठे जाणार वहिनी " आणि त्यांना चिटकून उभा राहिलो . माझे दोन्ही हात तिच्या कंबरेवर ठेवले आणि त्यांना माझ्या कडे ओढलं ,तसं वहिनींची गांड माझ्या लंडावरती दाबली गेली.

" भाऊजी नका ना " वहिनी म्हणाल्या.

" अस का ? मग तुम्ही मला उल्लू का बनवलं आणि चिडवून का पाळल्या " मी विचारलं.

" सॉरी भाऊजी " वहिनी म्हणाल्या.

" सॉरी नाही चालणार वहिनी ह्याची शिक्षा तर मी तुम्हाला करणार " मी कंबर चोळत वहिनीला म्हणालो.

" कसली शिक्षा करणार तुम्ही भाऊजी ? आणि कशा बद्दल करणार " वहिनी नि विचारलं.

" तुम्ही मला चिडवलं त्या बदल आणि मागच्या दोन दिवस पासून तुम्ही मला सॉरी माझ्या लंडाला जो त्रास दिला त्या बद्दल मी तुम्हाला शिक्षा करणार " मी वहिनीची कंबर स्वतःकडे ओढत म्हणालो.

आता वहिनीची गांड माझ्या तापलेल्या लंडावर एकदम चिकटली.

" आई ग भाऊजी .. सह ह ह ह .. प्लीज नाका ना .. शिक्षा करू ,त्या बदल्यात .. हवं तर आणखी थोडा कलर लावा मला .. पण शिक्षा नको " वहिनी म्हणाल्या.

" अस कस सोडू तुम्हाला ,शिक्षा तर मी करणारच " मी म्हणालो.

" शी बाबा .. तुम्ही ना भाऊजी .. आई ग.. ठीक आहे .. करा शिक्षा .. पण काय करणार आहात शिक्षा " वहिनी मला बोलली आणि ह्यावेळी स्वतः गांड माझ्या लवड्यावर घासली.

" मी तुम्हाला जी शिक्षा करणार आहे ती शिक्षा तुम्हाला खुप आवडणार आहे , त्या शिक्षेसाठी तुम्ही अगोदरच आतुर आहात वहिनी " मी पण लंड गांडीवर घासत म्हणालो. सोबत कामरेवरचा हात मी आता हळू हळू वर घेऊन वहिनीच्या पोटावर नेला.

" स स स स ह श श श सह अह .. भाऊजी .. नका ना .. आई ग .. पण शिक्षा काय करणार ते सांगा ना .. भाऊजी " वहिनी गांड आणखीच मागे केली आणि त्या मान टेकून उभ्या झाल्या. ह्या पोस मध्ये वहिनी खुपच मादक दिसू लागल्या.

अगोदरच त्यांची गांड बाहेर आलेली आणि त्यात त्या कमरेत वाकल्यामुळे गांड आणखीच बाहेर काढली त्यांनी ,त्यामुळे लंड आरामात त्यांच्या गांडीच्या दरीत सेट झाला.

" तुमच्या मैनेला रडवणार आहे , ते पण राघूला मैनेवर रगडून, मैनेला रघुने मार देऊन , मैनेच्या चोचीत राघूला घालून .राघूची लाळ मैनेच्या चोचीत सोडणार " मी वहिनीला बोलत बोलत हात पोटावरुन हळू हळू खाली नेऊ लागलो.

" आई ग .. भाऊजी .. आ आ.ह .. " वहिनीच्या तोंडून निघालं.

" तुमच्या दोन्ही कबुतरांना हातात पकडून त्यांच्या चोचीना चिमटीत पकडून पिरगळणार " मी माझे हात पुन्हा खालून वर त्यांच्या बॉल वर ठेवत म्हणालो.

" आ. आ .. भाऊजी .. आई ..ग .. नका .. ना छेडू त्यांना " वहिनीच्या तोंडून पुन्हा निघालं .

" पण त्या अगोदर वहिनी , मला तुमची बादली बघायची आहे , तुम्ही माझी पिचकारी बघितली आणि हाताळली सुद्धा , तुमच्या रसमालाईची मलई मला चाखायची आहे , तुमच्या रसमालाईच्य आत जीभ टाकून रसमलाई काढायची आहे , तिला चाखायाच आहे " मी पुन्हा बोलत हात खाली नेऊ लागलो. हात वहिनीच्या साडीवरून त्यांच्या पुच्चीवर ठेवला आणि पुच्चीला हळू हळू रगडु लागलो.

" ओ ...आ आ आ .. आ इ ग.. भाऊजी .. स स स स आह आह .. ह हा हा हा .. स सस स स " वहिनीच्या तोंडून निघालं.

"तुमच्या ओठांमध्ये माझी पिचकारी देऊन तीच पाणी काढायचं आहे तुमच्या तोंडातच. " मी लंड गांडीवर आणि हात पुच्चीवर चालवत म्हणालो.

"आई ग .. सस सस सस " वहिनीच्या तोंडून निघालं.
 
  • Like
Reactions: AVINASH
152
331
64
मित्र परिवार : 34

" शेवटी तुमच्या मागच्या गुहेत माझ्या वाघाला पाठवणार गुहा कशी आहे ते बघायला " मी गांडीवर लंड रगडत म्हणालो.

" नाही .. भाऊजी तिकडे काही नका करू ... मला सवय नाही .. प्लीज .. भाऊजी" वहिनी म्हणाल्या.

मी वहिनीला माझ्या कडे तोंड करून वळवलं आणि डोळ्यात डोळे घालून म्हणालो.

" वहिनी कश्याच तरी मला उदघाटन करू द्या " आणि मी माझी जीभ काढून वहिनीच्या ओठावर फिरवली.

तस वहिनींनी माझ्या हाताला घट्ट पकडलं आणि मान पुढे करून स्वतःच माझ्या ओठावर स्वतःचे ओठ ठेऊन किस करू लागल्या .

वहिनी खुप प्याशनेटली मला किस करू लागल्या , अस वाटत होतं त्या ह्याच शनाची वाट बघताय त्यांचे हात आता माझ्या मानेवरन माझ्या केसांवर आले , माझ्या केसात हात पुरवत फिरवत मला किस करू लागल्या मी सुद्धा त्यांना तेवढ्याच जोमात सात देऊ लागलो.

काही वेळ किस करत होतो , वहिनींनी किस सोडली आणि माझ्या कडे बघत मला म्हणाल्या.

" भाऊजी तुम्ही खुपच चालू अहात , स्वतः काही नाही केलं मलाच करायला लावलं, तुम्हाला बरोबर माहीत आहे हो बाईला कश्या प्रकारे हाताळायच" वहिनी माझ्या डोळ्यात बघत म्हणाल्या.

वहिनीच्या डोळ्यात मला नशा दिसू लागली , जी ह्या अगोदर मला कधीच नाही दिसली. त्यांच्या चेहऱ्यावर कलर लागलासल्यामुळे आणि त्यात डोळ्यात नशेमुळे त्या आणखीच सेक्सी वाटू लागल्या.

" अहो वहिनी हीच तर खरी मजा असते , आणि तुम्हीच मला सांगितलं ना की तुम्ही अस काहीच नाही केलं जे मी विचार करतोय , तर मी ठरवलं होतं की तुम्हाला सगळं करायला लावायचं " मी म्हणालो.

" हो का बेशरम कुठले , खुपच चावट आहत तुम्ही आज मला तुमचा सगळं चावटपणा बघायचा आहे त्याचा अनुभव घ्यायाचाआहे. भाऊजी आज तुम्ही मला स्वर्ग दाखवावा असा मला वाटतंय" वहिनी म्हणाल्या.

" का नाही वहिनी , हे माझं कर्तव्य आहे , तुम्हाला सुखी ठेवण , आज तुम्ही फक्त आणि फक्त मजा घ्या तुम्हाला मी वचन देतो ही होळी तुम्ही कधीच विसरणार नाही " मी वहिनीच्या हातात हात देत म्हणालो.

"भाऊजी तुम्ही किती चांगले आहेत , आणि सेक्सी सुद्धा ,आता मला नाही राहवत , मला तुमची आईस्क्रीम खायची आहे , तिच्यातली क्रीम तोंडात घेऊन प्यायची आहे .. " अस म्हणत वहिनींनी एक हात माझ्या शॉर्ट मध्ये टाकला आणि माझ्या लंडाला पकडून हळू हळू गोंजारू लागल्या .

" वहिनी माझी क्रीम तर कधीपासूनच तयात आहे तुमच्या तोंडात निघण्यासाठी फक्त तुम्ही माझ्या कोणला तोंडातच घेत नाही आहात " मी त्यांच्या तोंडाला पकडत हळू हळू खाली सारकाऊ लागलो.

वहिनी समजल्या आणि त्या खाली बसल्या आणि दोन्ही हात माझ्या शॉर्टच्या इलस्टिकवर ठेऊन त्या शॉर्ट हळू हळू खाली सारकाऊ लागल्या.

जस जशी पॅन्ट खाली जाऊ लागली तस तसा माझ्या लवड्याचा हळू हळू वहिनींना दर्शन होऊ लागलं.शॉर्ट थोडी खाली गेल्यावर ती माझ्या ताठलेल्या लंडावर अडकली वहिनींनी शॉर्ट ताणली आणि एक झटक्यात तिला खाली सरकवली तसा माझा लंड वहिनीच्या अगदी नाकासमोर आला.

" आई ग .. भाऊजी . किती मस्त आहे हो तुमचा ... खुप दिवसांनी मी बघतेय .2 दिवसापासून तर मी ह्याला फक्त स्वप्नातच बघते , आता हा माझ्या समोर .. आई ग .. मस्त वास येतोय ह्यातून भाऊजी " वहिनी लवड्याजवळ नाक आणून वास घेत म्हणाल्या.

" अहो वहिनी मी सुद्धा 2 दिवस पासून स्वप्नातच तुमच्या तोंडात आणि पुच्चीत घातला आहे , आता तुम्ही खरोखर माझ्या लंडाला तोंडात घ्याल .. आह हा .. मस्त घ्या ना वहिनी तोंडात .. माझा लंड , माझी पिचकारी , माझ्या रंगुला , तुमच्या आईस्क्रीम कोणला " मी लंड हातात पकडला आणि वहिनीच्या ओठावर फिरवला.
 
152
331
64
मित्र परिवार :-35


तसा वहिनींनी लंडाला स्वतः पकडून तोंड उघडून जीभ बाहेर कडून लंडाच्या टोपीवर लावली. लवड्याच्या चिरेतून निघूणाऱ्या दवबिंदूला चाटु लागल्या , माझ्या कडे बघत त्यांनी तोंड खोलून माझा लंड आत घेतला आणि त्या त्याला चोखु लागल्या.

आह हा .. वहिनी .. काय मस्त वाटतंय , तुमच्या तोंडात गेल्यावर , आह आह सह स .. मस्त वहिनी असाच चोख लंड , आज कित्येक दिवसाची माझी इच्छा पूर्ण होतेय .. घ्या पूर्णच्या पूर्ण लंड तोंडात घ्या हो .. अजून चाटा .. " मी वहिनी कडे बघत बहिणीला बोलत होतो.

वहिनींनी लंड बाहेर काढला आणि हातात पकडला वहिनीच्या लाळेने लंड पूर्ण माखला होता. माझा लंड वहिनीच्या तोंडात होळी खेळून आला होता.

त्यांच्या तोंडाचा लाळेचा रंग माझ्या लंडाला लागल्यामुळे तो चमकू लागला. पुन्हा वहिनींनी लंड ओठात पकडला जीभ बाहेर काढून, जीभ लंडाच्या टोकापासून चाटत खाली आणली ,आणि पुन्हा खालून वर नेली असा प्रकारे वहिनी माझा लंड चाटु लागली , स्वतःची लाळ जिभेने चाटु लागल्या मला खुपच मस्त वाटू लागलं.

" वहिनी खुपच मस्त लंड चाटता हो तुम्ही, असाच करा खुप मजा येते " मी वहिनी कडे बघत म्हणालो.

वहिनींनी पुन्हा माझ्याकडे बघत लंडाला तोंडात घेतला आणि मान वर खाली करू लागल्या , माझा लंड त्यांच्या तोंडात ये जा करत होता , वहिनी पूर्ण लंड तोंडात घेत होत्या आणि बाहेर काढत होत्या , जस काय वहिनी ह्यात एक्सपोर्टच आहेत , एकदम एखाद्या अनुभवी सारखी वहिनी लंड चोखत होत्या.

" आह हा .. मस्त वहिनी , एकदम मस्तच .. लंड खाता हो तुम्ही, अशी मजा मला कधीच नाही अली , असा लंड कोणीच घेतला नाही , वा वहिनी एकदम एखाद्या रंडी सारखा लंड चोखताय , घ्या वहिनी आणखी लंड घ्या. जोरात हलवा तुमच्या तोंडाला , माझ्या पिचकारीच पाणी मला तुमच्या तोंडातच सोडायच आहे , आणखी काही वेळ वहिनी हा हा हा अअअ असाच वहिनी आणखी जोरात माझी पिचकारी सुटणार आहे तुमच्या तोंडात " मी वाहिनीच डोकं पकडून लंड जोर जोरात आत बाहेर करू लागलो , मी वहिणीच तोंड जोर जोरात झवू लागलो.

काही सेकंदाणी माझ्या लंडाने चिकाची धार वहिनीच्या तोंडात सोडलं, मी वाहिनीच तोंड लंडावर दाबून धरलं लडातून शेवटचा थेंब गळुस तोवर मी त्याच डोकं सोडलं नाही.

जेव्हा माझा लंड शांत झाला तेव्हाच मी वाहिनीच तोंड सोडलं , वहिनींनी लगेच माझ्याकडे बघत तोंडात असलेलं माझं चीक पिऊन टाकलं , आणि ओठावर असलेलं पण त्यांनी जीभेने चाटलं.

" भाऊजी अस कोणी करता का ? माझा जीवच घेल असता , मला स्वास पण घेता येत न्हवता , " वहिनी उभ्या राहत मला बोलल्या.

" सॉरी वहिनी , तुम्ही इतक्या चांगल्या प्रकारे लंड चोखत होत्या , मला असं वाटत होतं मी तुमची पुच्चीचं झवतोय , खरच वहिनी अप्रतिम लंड चोखला माझा आणि सोबत तुम्ही माझं चीक सुद्धा प्याला , तुमच्या चोखण्यावरून वाटत न्हवत तुम्ही संतोष बरोबर असा काही नसाल करत " मी वहिनीला म्हणालो.

" ते सगळं नंतर भाऊजी , पाहिलं मला आज मनसोक्तपणे हेपा , माझी सगळी गर्मी उतरावा, माझ्या खाली खुप खाज सुटली आहे ती मिटवा , भाऊजी " अस म्हणून वहिनींनी मला किस करायला सुरुवात केली.

त्यांच्या तोंडात असलेल्या माझ्या चिकाची चव मला मिळू लागली , खरात तुरट चव सोबत वाहिनीचे लाल ओठांची गोडी ह्या सगळ्या रसाची भेळ मी चाखत मजेने वहिनीला जोर जोरात किस करू लागलो.

मी आता किस करता करता वहिनीच्या पदराला हात घातला , पदर खांद्यावरून खाली पडला , माझे हात आता वहिनीच्या ब्लाउज वरून त्यांच्या बॉल्स वर पोहचले , मी दोन्ही हातानी एक एक पकडून दाबायला लागलो , वर ओठांसोबत ओठ आणि खाली हाता सोबत बॉल्स मी भिडू लागलो.

मला वाहिनीचे निप्पल कडक जाणवू लागले , मी त्यांना चिमटीत पकडून चिवडू लागलो, माझ्या असा करण्यामुळे वहिनीनि माझ्या मानेला पडकल आणि त्या जोर जोरात मला किस करू लागल्या.

त्यांनी माझ्या ओठांना चावायला सुरवाय केली , मी सुद्धा त्यांचे मनुके चिवडत होतो. काही वेळ मी त्यांच्या मनुक्या सोबत खेळून झाल्यावर हाताचा मोर्चा त्यांच्या ब्लाउजच्या बटनावर नेले आणि एक एक हुक हळू हळू खोलु लागलो.

" भाऊजी तुम्ही आज माझं, स्वप्न पूर्ण करताय. रोज स्वप्नात तुम्हाला माझे कपडे काढताना बघायचे आणि आज तुम्ही खरोखर माझे कपडे काढताय " वहिनींनी किस तोडत मला म्हणाल्या.

" म्हणजे वहिनी तुम्हाला सुद्धा माझ्या कडून झवून घ्याची इच्छा होती , मग अगोदर का नाही सांगितलं , मी सुद्धा तुमच्या सारखा तळमळत होतो तुमच्या पुच्चीला बघण्यासाठी , तिला माझ्या लंडाला भेटवण्यासाठी " असा म्हणून मी पुन्हा त्यांच्या बॉल्स ना जोर जोरात दाबू लागलो , मनुक्यांना दाबू लागलो

" आई ग .. भाऊजी ,, असाच दाब हो .. खुप दिवसा पासून हे तुमची वाट पाहत होते, तडफडत होते , आज त्यांना अराम द्या , अअअ आ आ आ सस सस सह सह आह आह आह .. भाऊजी जोरात दाब .. चिवडा त्यांना " अस वहिनी म्हणत स्वतःच माझ्या सोबत ते त्यांचे निप्पल दाबू लागल्या.
 
152
331
64
मित्र परिवार :- 36

मी सुद्धा त्यांची आज्ञा पाळत निप्पला जोर जोरात दाबू लागलो. काही वेळाने , मी वहिनीच्या ब्लॉउज खोलायला सुरवात केली , ब्लॉउजची सगळी हुक मी खोलली, ब्लॉउज दोन्ही बाजूनी साईडला केला. आत ब्रा नसल्यामुळे , वाहिनीचे सावळ्या रंगाचे बॉल्स माझ्या समोर नागडे झाले.

मी माझं डोकं खाली केलं आणि वहिनीच्या डाव्या बॉलवर ठेवलं .जीभ बाहेर काढून मी मनुक्यावर फिरू लागलो. वाहिनीचा मनुका अगोदरच ताठला होता , आणि त्यावर जीभ फिरवताना खुपच मस्त वाटत होतं.मी हळुवार पणे जीभ मनुक्याच्या भोवती फिरवू लागलो.

" आह .. आस सस सस सस .. भाऊजी .. " वहिनीच्या तोंडून निघालं वहिनींनी एक हात माझ्या डोक्यावर ठेवला आणि त्या माझं डोकं स्वतःच बॉलवर दाबू लागल्या.

" चोखा .. ना.. भाऊजी .. त्याला.. तुमच्या तोंडात घेऊन .. आई ग.. अह अह मस्त .. करताय भाऊजी .. आई ग .. दात नाका लावू.. फक्त .. चोखा.. आ आ आ " वहिनी बडबडू लागल्या.

इकडे मी डावा बॉल मनसोक्त चोखल्यावर , उजव्या बॉलवर पोहचलो , तिकडे सुद्धा मी तेच केलं , पाहिलं जिभेने मनुक्याच्या भोवती चटलं, आणि त्या नंतर मी बॉलला तोंडात घेऊन चोखु लागलो.

एखादा लहान मुलांसारख मी वहिनीच्या बॉल्सना चोखत होत दाबत होतो वहिनीना ते आवडत होत , त्याची पोचपावती म्हणून माझ्या डोक्याला जास्तीतजास्त बॉल्स वर दाबत होत्या.

" आई ग भाऊजी.. जोरात चोखा , एक फुग्याला आणि उरलेल्या फुग्याला जोरजोरात दाब .. अह असाच ... भाऊजी .. एकदम मस्त करताय .. स्वप्नात सुद्धा इतका आनंद न्हवत मिळत जेवढा आता मिळतोय .. खुपच मस्त .. आ आ आ हहह सस .. भाऊजी चावू नाका.. अअअइ ग ... " वहिनी आनंद घेत होत्या.

मी बॉल्स वरून आता त्यांच्या पोटावर पोहचलो त्यांच्या बेंबीत जीभ घालून चाटु लागलो.वहिनी कावऱ्या बवऱ्या झाल्या.. मी काहीवेळ बेंबीत जीभ टाकून तिच्याशी खेळत होतो , वहिनी एकदम वेड्या सारख्या माझ्या डोक्यावर हात फिरवत होत्या.

मी माझ्या दोन्ही हातानी वहिनीची कंबर पकडली आणि दोन्ही साईड ने साडी कामरेपासून खेचू लागलो आणि सोबत बेंबीत जीभ चालवत पण होतो.

काही वेळातच वहिनीची साडी अशाच प्रकारे कडून टाकली , वहीनि माझ्या समोर आता परकर आणि उघड्या ब्लॉउज वर होत्या . मी माझा डावा हात कामरेवरून माघे बोच्याकडे घेऊन गेलो आणि बोचा दाबू लागलो.

उजवा हात परकरच्या नाडीवर आणला आणि नाडी सोडवण्याचा प्रयत्न करू लागलो ,वहिनी खाली मान करून माझ्याकडे बघत होत्या मी काय करतोय

"भाऊजी एका हाताने परकरची नाडी नाही सुटणार?" वाहिनी म्हणाल्या

मी त्यांच्याकडे बघत बोललो.

"प्रयत्न तर करून बघू शकतो ना वहिनी "

मी नाडी सोडवायचा प्रयत्न करू लागलो.मी तोंड बेंबी वरून खाली नेत परकरच्या नाडीवरती आणलं आणि दाताने परकारची गाठ सोडली.

तसा परकर वहिनींच्या पायामध्ये खाली गळून पडला.वहिनीनि आत चड्डी नव्हती घातली, त्यामुळे वहिनींची बिना झाट्यांची चिकणी पूच्चि माझ्या तोंडासमोर आली तिला पाहताच माझ्या जिभेला पाणी सुटलं.

" वा वहिनी खूपच सुंदर दिसते तुमची, मैना एकदम चिकणी बनवली तिला. सगळे जंगल आजच साफ केलेले दिसताय" मी पुच्चीवर उजवा हात फिरवत वहिनीला म्हणालो.

"आ हा भाऊजी, तिला मी फक्त तुमच्यासाठीच सजवली आहे". वाहिनी मला म्हणाली.

मी वहिनी कडे बघत म्हणालो " थँक्यू वहिनी, या अप्रतिम गिफ्ट बद्दल"

मी जीभ बाहेर काढून पुच्चीच्या वरच्या टोकावर ठेवली .जशी माझी चीभ पुचीला लागली तसं वहिनींनी माझं डोकं पकडला आणि पुच्चीवर दाबलं.

मी लगेच समजलो वहिनीला काय पाहिजे . मी जीभेची कमाल वहिनीला दाखवायला सुरुवात केली.

मी जीभ पुच्चीच्या बाहेरच्या अंगावरून फिरवू लागलो .जिभेला बाहेरून पुच्चीच्या कड्यानं फिरवताना जिभेला वहिनीची हलकी हलकी झाटे टोचू लागले .
 
152
331
64
मित्र परिवार :- 37

"आ आ भाऊजी कशाला सतावताय तिला, बिचारी अगोदरच दोन दिवसापासून तुमच्या जीभेची आणि राघूची वाट बघून तडपते आहे घाला ना तुमची जीभ तिच्या आत आणि चाटून पिऊन घ्या रस मलाई "असं मग वहिनी माझं डोकं पूच्ची वर रगडू लागल्या .

मीसुद्धा जीभ आतल्या भागावरती गोलाकार फिरवू लागलो. पुच्ची अगोदरच रस सोडायला लागली होती .मला जिभेवर त्यांचा रस मिळत होता.

" आई ग भाऊजी ,आत भोकात घाला ना, तुमची जीभ आणि जीभेने काढून टाका माझं पाणी" वहिनी मला म्हणाल्या .

मी वहिनीची पुच्ची चाटत वहिनी कडे बघितलं. मी माझी जीभ पुच्चीच्या दाण्याला टच करू लागलो. वहिणीचा दाणा फुगला होता .

"ओ भाऊजी असंच चाटा माझ्या दाण्याला, चाटून चाटून माझ्या पुच्चीच पाणी काढून टाका. भाऊजी हा ..आई.. ग ..,भाऊजी अशीच फिरवा तुमची जीभ, सोबत एक बोट पण टाका ना माझ्या भोकात... आणि झवा मला आता सहन नाही होते भाऊजी.. प्लीज हा असच जोरात करा भाऊजी खूप मस्त वाटतंय... किती मस्त पुच्ची चाटता तुम्ही .भाऊजी बोट घाला ना माझ्या पुच्चित आ आ आई भाऊजी " वहिनींनी माझं डोकं पुच्चीवर रगडत मला बोलत होत्या.

मी आता माझी जीभ पुचीच्या भोकात टाकली आणि जीभेने वहिनीला झवू लागलो जोर जोरात जीभ पुच्चीच्या आत बाहेर करू लागलो.

"हा हा हा भाऊजी, असाच जोरात घाला जीभ, आ आ आई ग.ग ,सस्स आह हहह भाऊजी .. खुपच भारी करताय तुम्ही ,, झव मला तुमच्या जिभेने, माझं पाणी काढा.. देवा.. अअअ आई .. भाऊजी बोट घाला आणि झवा तुमच्या बोटाने आणि जिभेने दाना रगडा,, माझं पाणी येतंय.. नका ना .. ताडपाऊ .. मला आता नाही सहन होत .. घाला हो बोट भोकात... " वहिनी मला विनवण्या करू लागल्या आणि सोबत माझं डोकं जोर जोरात पुच्चीवर घासू लागल्या.

मला समजलं वहिनी गळ्याच्या एकदम जवळ आल्या. मी जीभ भोकात जोर जोरात घालू लागलो आणि सोबत बोटाने दाण्याला घासू लागलो , बोटांमध्ये पकडू चिवडू लागलो.

" आई ग .. भाऊजी मस्त .. करताय असाच करत राहा .. आह आह आह .. सस्स हहह आ आ आ .. ओ ओ .. अअअअ आई .. ग भाऊजी .. मी गळते.. माझी .. मैना रडायला लागली.. तिचे अश्रू येतंय.. घ्या चाटा .. हा हा हा भाऊ..जी...जी..जी.. " वहिनी ह्यावेल्स झाडल्या .

त्यांच्या मैनेने खुप आश्रू गाळले.. मी ते कुत्र्या सारखा चाटु लागलो , मला खुप आवडलं त्यांच्या पुच्चीच पाणी. मी शेवटच्या थेंबा पर्यंत जीभ पुच्चीवरून नाही काढली .पूर्ण पुच्ची मी चाटून साफ केली.

वहिनी थकल्या आणि त्या तसाच खाली बसल्या भिंतीला टेकून डोळे बंद करून. आम्ही थोडा वेळ असाच शांत होतो. काही वेळाने वहिनींनी डोळे उघडले माझ्या कडे बघत मला म्हणाल्या.

" भाऊजी खरच आज तुम्ही , खुप मस्त केलात , मला खुप आवडलं , असा मी कधीच अनुभवलं न्हवत , इतकी मजा मला ह्या अगोदर अली न्हवती " त्या माझ्या कडे जुकल्या आणि मला मिठी मारली.

" अहो वहिनी , तुम्ही आहेतच इतक्या भारी तर , ह्या गोष्टी भारीच होणार ना , पण वहिनी मला एक विचारायचं आहे तुम्हाला , पण रागावू नका माझी मनात शंका आली म्हणून मी विचारतोय " मी म्हणालो.

तश्या वहिनींनी मिठी सोडवली आणि माझ्या समोर येत मला म्हणाल्या.

" विचार ना भाऊजी , मला नाही राग येणार "

" वहिनी तुम्ही मला म्हणाल होता की तुम्ही कधी हा अनुभव घेतला नाही पण तुम्ही तर एखाद्या अनुभवी बाई सारख माझा लंड चोखला, आणि स्वतःची पुच्ची पण चाटून घेताना ज्या प्रकारे मला सांगत होता त्या वरून वाटत नाही की तुम्ही लंड चोखंण आणि पुच्ची चाटून घेणं हे पहिल्यांदा करताय " मी विचारलं.

" भाऊजी तुम्ही ना खुपच शरीर आहात , तुम्ही बरोबर मला जाळ्यात पकडलं हा , पण भाऊजी मी तुम्हाला बोलले की मी हे सगळं आमच्या ह्यांच्या सोबत नाही केलं , अस थोडीच सांगितलं , मी असला अनुभव कधीच नाही घेतला " वाहिनीच उत्तर दिलं.

मी ऐकून चाट झालो आणि म्हणालो.

" काय वहिनी , म्हणजे तुम्ही लग्न अगोदर सगळं केलंय " मी विचारलं.
 
152
331
64
मित्र परिवार :- 38

"हो भाऊंजी , जस तुम्ही केलत तस मी सुद्धा, लग्न अगोदर हा अनुभव घेतला आहे , का भाऊजी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम ?" वहिनींनी विचारलं.

" नाही मला काहीच प्रॉब्लेम नाही , पण " मी पूढे बोलणार तेवढ्यात वहिनी माझ्या ओठावर बोट ठेवले आणि मला म्हणाल्या.

" भाऊजी तुम्हला काय विचारायचं आहे ते मला माहित आहे पण ते मी सगळं सविस्तर तुम्हाला नंतर सांगते आजचा दिवशी मला हा विषय काढुन खराब नाही करायचं आहे " वहिनी बोलता बोलता माझ्या जवळ आली आणि त्यांनी माझ्या ओठावर त्यांचे ओठ ठेवले आणि किस करू लागल्या.

मी सुद्धा त्यांना सात देऊ लागलो , दोघे जमिनीवर बसून एक मेकांच्या ओठात ओठ ठेऊन ओठांच्या रसाची देवाण घेवाण करत होतो .

वहिनीनि तोंड मोठं करून स्वतःची जीभ माझ्या तोंडात टाकली मी लगेच त्यांची जीभ ओठात पकडली आणि तिला चोखु लागलो , काही वेळ मी त्यांची जीभ चोखली नंतर माझी जीभ त्यांच्या तोंडात सरली ह्यावेल्स वहिनींनी माझी जीभ चोखायला सुरवात केली.

आम्ही दोघे असेच एकमेकांची जीभ चोखत होतो, वहिनीनि हळू हळू उजवा हात माझ्या लंडावर आणला आणि त्या लांडाशी खेळू लागल्या, इकडे मी सुद्धा एक हात वहिनीच्या मांड्यामध्ये नेला आणि पुच्चीला छेडू लागलो.

असाच करत आम्ही एकमेकांना गरम करू लागलो .काही वेळाने आम्ही दोघे पण लढाईसाठी तयार झालो. वहिनी स्वतःहून जमिनीवर झोपल्या आणि दोन्ही पाय फाकवुन पुच्चीवर बोट ठेऊन मला म्हणाल्या.

"भाऊजी पुच्चीला चाटा ना, तुम्ही खरच खुप मस्त चाटत पुच्ची "

" वहिनी तुम्ही सुद्धा काही कमी नाही लंड चोखण्याच्या बाबाबतीत , आपण असा करूया मी तुमच्या तोंडावर उलट झोपतो म्हणजे आपण एकमेकांच्या अवयवांना आरामात चोखु " मी म्हणालो.

"म्हणेजे 69 पोजिशन, हो चालेल " वहिनीना सुद्धा माझी आयडिया आवडली.

मी लगेच माझे पाय वहिनीच्या तोंडाजवळ नेऊन लंड त्यांच्या तोंडाजवळ नेला आणि स्वतःच तोंड त्यांच्या पुच्चीवर लावलं . आम्ही आता एकावेलेस एकमेकांचे अंग चोखु लागलो , खुप मजा येत होती असा करताना एक वेळेस लंड चोखण्याचा आणि सोबत पुच्ची चाटण्याचा आनंद मिळत होता.

काही वेळाने वहिनींनी लंड तोंडातून काढला आणि मला म्हणाली.

" भाऊजी .. आता मला सहन नाही होत , तुमचा लंड मला माझ्या पुच्चीत हवा आहे , मिलन घडवा मैनेच रघुशी, भाऊजी.. तुमची पिचकारी माझ्या बादलीत टाकूम काढून टाका बदलितल पाणी तुमच्या पिचकरीने "

मला सुद्धा सहन होत न्हवत मी लगेच पलटी झालो आणि लंड हातात घेऊन वहिनीच्या पुच्चीवर घासू लागलो, माझ्या लंडाला त्यांच्या पुच्चीच्या गर्मीचे चटके लागू लागले.

" भाऊजी .. घुसवा हो तुमचा लंड माझ्या भोकात .. नका ना सतवू .. खुप खाज सुटली आहे पुच्चीत .. मिटवा ती तुमच्या लंडाने , घाला ना .. भाऊजी .. " वहिनी मला विनवाणी करू लागल्या.

मी सुद्धा त्यांना जास्त तळमळत नाही ठेवलं आणि लंडाला , पुच्चीच्या भोकावर सेट केलं आणि जोर लावत कंबर हलवली , तसा माझा लंड वहिनीच्या पुच्चीत घुसला.

" आई ग भाऊजी .. जर हळू .. खूप दिवस झालेत माझ्या पुच्चीने लंड नाही गिळला... आह आह आई ग.. जर थांबा भाऊजी .. " वहिनी मला बोलल्या.

मला सुद्धा वहिनीची पुच्ची टाईट वाटीली , पण मी त्याकडे लक्ष नाही दिल आणि आणखी एक जोरदार झटका दिला. हा झटका इतका जबरदस्त होता की माझा उरलेला सगळं लंड एकाच वेळेस वहिनीच्या पुच्चीला चिरत आत गेला तस वहिनी ओरडल्या,त्यांच्या तोंडून किंचालीच बाहेर पडली.

" आ.....आई.. ग.. आ आ आ भाऊजी.. मेले.. देवा हहह हह हह सस सस आह आह.. ओ ओ.. " मी वहिनीच्या तोंडावर हात ठेवला आणि त्यांचा आवाज बंद केला आणि म्हणालो.

" वहिनी इतक्या जोरात कशाला ओरडता .. आवाज खाली जाईल .. "
 
  • Like
Reactions: AVINASH
152
331
64
मित्र परिवार :- 39

वहिनीनि माझा हात तोंडावरून काढून मला म्हणल्या.

" भाऊजी इतक्या जोरात लंड .. आ आ .. आई ग.. आत घातल्यावर ओरडणार नाही मग काय होणार .. तुम्हाला म्हणाले ना की खुप दिवस झाले लंड नाही गेला .. हळू टका .. पण तुम्ही एका वेळीच अख्खा लंड गुसवला पुच्चीत , पुच्चीला फाडून टाकलं आणि म्हणताय ओरडू नको" वहिनीच्या डोळ्यात पाणी आलं त्या मला बोलू लागल्या.

" सॉरी वहिनी , मला खरच न्हवत माहीत तुमची पुच्ची खुपच टाइट आहे हो , एकाद्या तरुण मुलीची असते तशीच " मी त्यांच्या डोळ्यातलं पाणी हाताने पुसत म्हणालो.

खाली वाकलो आणि त्यांच्या ओठावर ओठ टेकवले आणि किस करू लागलो. वहिनीने सिद्ध मला रिस्पॉन्स दिला.

मी वर किस करू लागलो , आणि खाली लंडाला आत बाहेर करू लागलो . पुच्चीच्या कडा माझ्या लंडाला अडवू पाहत होत्या.मी जोर लावत लंडाला पुच्चीत अजून आत टाकत होतो त्याच जोशात मी लंडाला त्यांच्याकडून सोडवत बाहेर काढत होतो.

वर आमचे ओठ भिडले होते आणि खाली लंड आणि पुच्ची भिडले होते . वहिनी किस सोडली आणि त्यांच्या तोंडुन

" आई ग .. भाऊजी .. हहह हह हा हा .. आह .. अह... जरा .. हळू .. दुखतंय. हो .. आई ग .. मेले .. जलतेय.. माझी पुच्ची .. जर हळू.. ना भाऊजी.. देवा .. आज पुच्ची फाटणार .. वाटतंय . आई .. ग ओह अह.. "

" वहिनी खुप मस्त वाटाय हो , तुमची पुच्ची मारताना .. खरच खुपच टाईट आहे हो.. "मी वाहिने बॉल्स दाबत बोललो.

" ओ .. आह .. आह .. आई .. ग.. भाऊजी .. तुम्ही पण .. एकदम .. मस्त झवताय .. आज खुप दिवसांनी मला लंड .. मिळतोय, आज तुम्ही तुमच्या वहिनीला .. खुप झवा .. भाऊजी.. आई .. ग.. आह आह सस्स.. फाडून टका पुच्ची .. खुप खाज आहे तिला.. मिटवा तिची " वहिनी मला म्हणत होत्या.

मी पण वेग वाढवला आणि जोर जोरात लंडाला पुच्चीत आत बाहेर करू लागलो. आणि सोबत मध्ये मध्ये बॉल पण जोर जोरात पिळत होतो. मी एक हात खाली नेला आणि अगठयाने पुच्चीचा दाना रगडु लागलो अस केल्याने वहिनी एकदम जोरात ओरडली.

" ओ .. भाऊजी.. काय करताय .. असच करत राहा हो.. खुप मस्त वाटतंय .. आई ..ग.. आ आ आ .. अह हहह स स स ... मस्त ..असाच जोरात जोरात .. घासा .. दाना .. त्याच जोरात लंड पण घाला .. घाला .. आणखी आत . येउद्या .. आई ग.. मेले.. भाऊजी .. माज उतरावा माझ्या पुच्चीचा .. रगडून काढा मला ..खुपच मस्त झवता हो .. हह हा हा हा .. अअअ आ आ .. जोरात जोरात आणखी जोरात मारा .. भाऊजी ..."

वहिनी एकदम जोशात माझ्या कडून झवून घेत होती.मला पण एकदम जोश येत होता , मी पण जोशातच वहिनीची घेऊ लागलो होतो. माझ्या पायाला रग लागली मी वहिनीला म्हणालो.

" वहिनी आता मी खाली झोपतो तुम्ही मला झवा" वहिनी लगेच तयार झाल्या मी लंड काढला आणि पाठीवर झोपलो वहिनीनि दोन्ही पाय माझ्या कमरेच्या दोन्ही बाजूला टाकले आणि पुच्ची लंडावर सेट केली आणि त्या लंडावर हळू हळू बसू लागल्या.

मी पण खालून एक जोरदार धक्का मारला तास माझा लंड पूर्णच्यापूर्ण वहिनीच्या पुच्चीत गेला.

" आई ग . भाऊजी .. सांगायचं ना.. धक्का मारणार आहें .. आ आ .. आई.. ग" वहिनीच्या तोंडून निघालं.

" वहिनी काय करू ,, राहवलं नाही हो तुमच्या पुच्चीची गर्मी लंडाला ओढत होती , " मी माझे हात वहिनीच्या कमरेवर ठेवत म्हणलो.

" आई ग पण मस्त वाटलं .. आज खरच खुप मजा येते .. काय मस्त मजा देताय तुम्ही .. असाच झवा हो मला .. भाऊजी .. " वहिनी मला बोलल्या.

आम्ही काही वेळ असेच झवाझवी करत होतो, आता माझा अंत आला होता म्हणून मी वहिनीला खाली झोपायला सांगितलं आणि मी त्यांच्या वर आलो आणि माझी राजधानी एक्सप्रेस सुरू केली.

" आई ग.. भाऊजी .. असच जोर लावा.. आणखी जोरात झवा मला , माझं .. पाणी येणार आहे .. भाऊजी .. मारा जोर जोरात फटके .. आ आ आ .. आह आह आह आह .. ओ ओ ओ .. अअअ आई .. ग भाऊजी मी गाळले. " वहिनी ओरडत झाडल्या.

" वहिनी माझं सुद्धा पाणी गळणार आहे , मी पण तुमच्या सोबत झाडणार आहे , माझी पिचकारी मी तुमच्या बादलीत खाली करणार आहे " असा म्हणत मी जोर वाढवला आणि काही धक्क्यातच माझं पाणी वहिनीच्या पुच्चीत सोडलं ...

आम्ही दोघे पण असचेच एकमेकांवर पडून होतो. मी वहिनीच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. तर माझं लक्ष बाथरूम मध्ये असलेल्या आरशात गेलं, तिकडं मला दिसलं.
 
Top