Adultery बायकोचा हैदोस

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
चार वाजता आम्ही PVR मल्टिप्लेक्स मध्ये जायला निघालो, पूजाने एकदम आकर्षक असा सलवार सूट घातला होता, स्काय ब्लू रंगाचा तो सूट खूप छान दिसत होता, तिची मादक फिगर उठून दिसत होती, हलका मेकअप ही केला होता.
बाबांनी सुद्धा तयार झाले होते, ब्लॅक जीन्स व टी शर्ट घातली होता, ते एक नवतरुण मुलाप्रमाणे दिसत होते. माझे भाऊच वाटत होते.
आम्ही तिघेही कार मधून निघालो. बाबा व पूजा मागच्या सीट वर बसले, पूजा माझ्या मागे व तिच्या जवळ बाबा बसले. थोडा वेळ गेल्यावर मला बांगड्याचा किणकिण ऐकू आली. मी हळूच बॅक मिरर असा ऍडजस्ट केला की मला पाठीमागच्या सीट वरचे सर्वे काही दिसेल. मिरर मधून पाहतो तर काय बाबा हिला चोंबाळत होते, तिचे उरोज चोळत होते, तिच्या कंबरेत हात घालून तिला चोळत होते पण मी असल्यामुळे ही हवा तसा प्रतिसाद देत न्हवती. एका क्षणी मिरर मध्ये माझी व पूजाची नजरानजर झाली, ती माझ्या नजरेला नजर देत बाबांकडून कुस्करुन घेत होती. माझी काहीच प्रतिक्रिया नाही असे पाहून तिने बाबांना प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली. बाबा एका हाताने तिचे स्तन मर्दन करत होते, तर दुसऱ्या हाताने तिच्या पातळ कंबरेला कुरवाळत होते. तिच्या मानेजवळ हलके किस करत होते. मी हैराण झालो मी ड्राइव करत असताना बाबा असे काय धाडस करतील असे वाटत नव्हते. (मागच्या वेळी राहुल असाच पूजाला कार मध्येच घेत होता, तिला ठोकत होता, म्हणून त्यावेळी मी कारच्या सर्व ग्लासना ब्लॅक फिल्म बसवून घेतल्या होत्या जेणेकरून बाहेरून आतील काही दिसणार नाही).
बाबांचा लंड ताणून जीन्स मध्ये एका बाजूला पसरला होता, बाबांनी पूजाचा हात पकडून आपल्या कडक लंडावर ठेवला, पूजानेही आढेवेढे न घेता माझ्या नजरेला नजर भिडवत त्यांचा लंड पकडला व पॅन्ट वरून कुरवाळू लागली. बाबांनी इकडे एका हाताचा मोर्च्या तिच्या पूच्चीकडे वळविला. आता काय बाबा माझ्या समोर तिचे पूच्ची मर्दन करणार की काय, माझे डोके गरगरू लागले, लंड पँटीमध्ये फुल्ल टाईट झाला. मी पण माझ्या लंडाला कुरवाळले.
आता बाबा एका हाताने पूजाचे स्तन मर्दन करत होते तर एक हात तिच्या सलवारच्या पॅन्ट वरूनच पूच्चीला चोळत होते तिच्या मानेवर हलके हलके किस करत होते, तर पूजा एक हाताने बाबांचा लंड कुरवाळत होती हळूच दाबत होती. आणि मी इकडे माझा लंड कुरवाळत होतो.
काही वेळ असाच प्रवास चालला. बरोबर अर्ध्या तासाने आम्ही मॉल जवळ पोहोचलो. तसे दोघेही सावरून बसले.
PVR मॉल मध्ये बरेच स्टोअर्स होते व एका बाजूला थिएटर होते. त्यावेळी हेट स्टोरी पार्ट 3 हा एकच हिंदी मूवी होता पाहण्यासारखा होता, बाकी सगळे इंग्लिश होते, तो मूवी कसा आहे हे बाबांना माहीत न्हवते व बाबांना इंग्लिश मूवी पाहायचा न्हवता म्हणून ना इलाजने मला त्याचे तिकीट काढावे लागले. मूवीला थिएटर मध्ये येऊन तीन आठवडे झाले असल्यामुळे गर्दी थोडीच होती. जी काही गर्दी होती ती फक्त कपल्स होते. मूवी स्टार्ट व्हायला अजून उशीर होता म्हणून मी बाबांना म्हणालो.
"चला बाबा मॉल फिरून येऊ"
"हो बेटा चला...मलाही पूजासाठी काही गिफ्ट घ्यायचे आहे..."
"पण कश्याला बाबा...कालच तर तुम्ही..." असे बोलताच तिने जीभ चावली.
"काल काय ग पूजा..." मी विचारले, मला माहित होते की तिला म्हणायचे होये की कालच गिफ्ट देऊन ते पूरेपूर वसुलही केले होते, मग आता परत कश्याला पण माझ्या समोर ती काही बोलू शकत न्हवती.
"काही नाही हो..." तिने मला डोळा मारत इशारा करत बोलली की तुम्हाला नंतर सांगते.
मी ही परत काही विचारले नाही पण बाबांना बोललो,
"खरंच बाबा एव्हढे सर्व काही आहे पूजाकडे आणखी तुम्ही कश्याला घेताय..."
"असे हो बाळा पण मला माझ्या मॉडर्न सूनबाईला काही मॉडर्न कपडे गिफ्ट करायचे आहे, पण तुझी हरकत नाही ना...?"
अरे व्वा बाबा, माझीच हरकत विचारताय की माझ्याच बायकोला मॉडर्न कपडे गिफ्ट देऊन माझ्याच समोर तिच्या मादक शरीराचे दर्शन घेणार, मानले तुम्हाला.
"माझी काय हरकत असणार बाबा, तुमची सून आहे काहीही गिफ्ट देऊ शकता तुम्ही..."
"चला तर मग जाऊ एखाद्या शॉप मध्ये"
"हो चला" असे म्हणून आम्ही एका ब्रँडेड आउटलेट मध्ये गेलो. तिथे मॉडर्न असे सर्व लेडीज ड्रेसेस उपलब्ध होते.
बाबा व पूजा इकडे तिकडे पाहत होते, मी ही त्यांच्या पाठोपाठ ते काय काय पाहतात ते बघत होतो.
बाबांनी एक शॉर्ट स्कर्ट हातात घेऊन म्हणाले.
"अग हे बघ सुनबाई, हे छान दिसेल तुला..."
"बाबा खूप लहान आहे हो तो" पूजा नकार देत म्हणाली.
"अग असू देत ना लहान, तू एक मॉडर्न स्त्री आहेस मग कश्याला लाजतेस..."
खरंच तो स्कर्ट खूपच शॉर्ट होता, पूजाच्या मांड्याही झाकल्या जाणार न्हवत्या. पूजाने माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले, मी ही तिला नजरेनेच ठीक आहे म्हणून सांगितले.
"ठीक आहे बाबा, तुम्ही एवढा आग्रह करताय तर, बघू जरा मला फिट बसेल काय ती..."
"हो सूनबाई एकदम फिट्ट बसेल बघ तुला" बाबा पूजाच्या नितंबावर नजर रोखून म्हणाले.
"हो बसेल असे वाटते व इल्यास्टिक ही आहे"
"आणखी हे बघ हा टी शर्ट" बाबांनी एक टी शर्ट पूजाला दाखवला. तो टी शर्ट स्लीवलेस तर होताच पण त्यातून आर्मपिट सुद्धा दिसले असते, आत ब्रा नाही घातली तर उरोजांचे दर्शन सुद्धा होणार होते.
आता मात्र पूजाने जास्त आढे वेढे न घेता तो टी शर्ट घेतला. बाबांनी आणखी दोन स्कर्ट व टाईट फिट बसतील असे टी शर्टही घेतले.
बाबांनी बिल भागवले व आम्ही तिथून बाहेर पडलो, तोपर्यंत मूवीची वेळ सुद्धा झाली होती. मग आम्ही सरळ थिएटर मध्ये गेलो. आत मध्ये जास्त गर्दी नसल्याने कपल्स थोड्या थोड्या अंतरावर बसले होते. आम्हीही एका मोकळ्या लाईन मध्ये जाऊन बसलो. पूजा माझ्या व बाबांच्या मध्ये बसली.
थोड्या वेळाने मूवी चालू झाली व आमच्या सर्वांचे लक्ष्य मूवी मध्ये लागले.
एक 20 मिनिटे झाल्यानंतर इंटिमेट सीन आला, तशी पूजाची चुळबुळ वाढली. थिएटर मध्ये अंधार होता स्क्रीन जो काही प्रकाश पडत होता तेवढाच. तसा तो सीन बेडरूममध्ये डीम लाईट मध्ये असल्याने पूर्ण थिएटर मध्ये अंधार पसरला. हळूच मला पूजाच्या बांगड्याची किणकिण ऐकू आली, मी कान टवकारले, अंधारात नजर रोखून पाहू लागलो तर बाबांनी पूजाचा हात हातात घेतला होता व एक हाताने तिचे उरोज चोळू लागले. मला शंका होतीच की बाबा अंधाराचा फायदा घेऊन असे काहीतरी करतील, पण लगेच चालू होतील असे वाटत न्हवते, त्यांना बहुतेक माझ्या सानिध्यात पूजाशी रोमान्स करताना एक वेगळीच अनुभुती येत असावी. मी ही काही न बोलता शांत चित्ताने सर्व काही पहायचे ठरवले.
पूजाच्या स्तनांचे मनसोक्त मर्दन केल्यानंतर बाबांनी एक हात तिच्या मांड्यावर ठेवला व हळू हळू ते तिच्या योनी जवळ पोहचू लागले, पूजाने थोडा प्रतिकार केला पण त्यात काही दम न्हवता. थोड्या वेळाने पूजाने दोन्ही हाताने काहीतरी खाली चुळबुळ केली मी नजर रोखून पाहिले तर काय तिने आपल्या सलवरची नाडी सोडली होती. नवरा बाजूला बसला असताना हिने आपल्या सासऱ्यासाठी पूच्ची उगढी केली होती. माझा लंड कडक होऊन पॅन्ट मध्ये दबाव बनवू लागला.
मला काहीशी कुजबुज ऐकू आली, बाबा पूजाच्या कानात काहीतरी सांगितले मला समजले तर नाही पण पूढच्या पूजाच्या क्रियेने मला काय ते समजले. पूजाने न कळत आपली ओढणी हवेत उडवली, कोणाला ही असे वाटले असते की तिने सावरायला ओढणी उडवली पण ती ओढणी बरोबर बाबांच्या मांडीवर पडली व आपल्या मांडीवरही व्यवस्थित ओढून घेतली, अरे बापरे असे आहे तर, मला वाटलेच होते, बाबा आता आपला लंड बाहेर काढणार, व्वा काय डोके लढवले बाबांनी मुलगा बाजूला बसला असताना सुनेकडून लंड मर्दन करून घेणार होते तर.
आता बाबांच्या हाताची कुजबुज वाढली, मी निरखून पाहिले तर ते ओढणीच्या आत पॅन्ट ची झिप काढत होते, त्यांचे लक्ष्य स्क्रीन कडेच होते जणू काय मी मूवी पाहतोय,
थोड्या परिश्रमानंतर त्यांनी झिप काढली व आत हात घालून आपला जाडजूड सोटा बाहेर काढला, तसा तो नाग फुत्कारात बाहेर उसळी मारू लागला, पूजाची ओढणीला तो सोटा वर खाली उडवत होता, पूजाने एकवार आचके देणाऱ्या बाबांच्या सोट्याकडे पाहिले व आवंढा गिळत परत स्क्रीनकडे पाहू लागली.
बाबा परत तिच्या कानात काहीतरी कुजबुजले, तसा पूजाने आपला हात ओढणीच्या खाली नेत त्यांचा कडक लंड मुठीत पकडला व हळू हळू वर खाली करू लागली.
बाबाही आता पूजाच्या निकर मध्ये हात घालून तिला चिवळत होते, अचानक पूजाच्या तोंडून एक सुस्कारा निघाला.
"आह...आऊच..."
बहुतेक बाबांनी तिच्या पूच्चीत बोट खुपसले. बाबांची बोटेसुद्धा मर्दानी अशी जाडजूड होती, त्यामुळे आत घुसवताना तिला दुखले असावे. पूजाने एक ओठ दातांमध्ये दाबून धरला. तिने एका हाताने खुर्चीच्या आर्म वर दाबून धरले. मला तिची अवस्था समजली, मी हळूच तिचा हात हातात घेतला. तशी ती चमकली, आश्चर्याने माझ्याकडे पाहू लागली जणू काही मी तिथे आहे हे तिला आत्ताच समजले. मी तिला डोळ्यांनीच शांत राहायची खूण केली.
तिने माझा हात हातात घेऊन घट्ट पकडला. बाबाचा हात आता हळूहळू हलत होता, म्हणजे ते पूजाच्या पूच्चीत बोट आत बाहेर करत होते, तिच्या पूच्चीला बोटानेच झवत होते. बाबांच्या बोटाच्या प्रत्येक स्ट्रोक बरोबर पूजा माझा हात जोरात दाबत होती, जणू काही ती आपला आनंद माझ्याशी शेअर करत होती.
बाबांचा स्पीड आता वाढला होता, ते जोरात बोट आत बाहेर करत होते, पूजा सिस्कारात होती, बाबांचा लंड जोरजोरात हलवत होती, अधून मधून ती माझ्या डोळ्यात पहात कामसुख घेत होती.
एका हातात सासऱ्याचा लंड व एक हातात नवऱ्याचा हात अशी अवस्था होती पूजाची त्यात पूच्चीत सासऱ्याचे बोट, माझे डोके चक्रावले, टेन्शन खूप वाढू लागले, लंड जास्तच तणू, आचके देऊ लागला, बहुदा न हलवतच गळणार असे वाटू लागले, मी एका हाताने त्याला कुरवाळू लागलो. काही वेळाने अशी कामक्रीडा चालल्या नंतर एका क्षणी दोघांचा ही स्पीड वाढला.
"आहह..आह...आहह..."
असे सुस्कारे टाकत दोघेही झडले, इकडे माझाही लंड पँटीतच ओकाला. मी पूजाकडे पाहिले तर ती खुर्चीवर मान टाकून डोळे मिटून बसली होती, ती गळल्यामुळे थकली होती, तिचे भरगच्च उरोज स्वासाबरोबर वर खाली होत होते. मी अनिमिष नेत्रांनी ते पाहत होतो. बाबाही मागे पहुडले होते, थोड्याच वेळापूर्वी त्यांनी माझ्या बायकोला फक्त बोटांनी भोगले होते ते ही माझ्यापासून एक फुटाच्या अंतरावर, ते ही गळल्यामुळे थकले होते, मी त्यांच्या लंडावर असणाऱ्या ओढणीकडे पाहिले तर ती वीर्याने माखली होती, एक भला मोठ्ठा ओला डाग दिसत होता. बाबा परत पूजाच्या कानात कुजबुजले, तसे पूजाने डोळे उघडले, एक हात बाबांकडे करून तिने ओढणीने बाबांचा लंड साफ केला व बाबांनी वेळ न दवडता त्याला पॅन्टच्या आत सारला, मग पूजाने आपली भिजलेली योनी त्याच ओढणीने साफ केली, सलवारची गाठ मारून ती व्यवस्थित बसली, तिने आपली ओढणी गुंडाळून आमच्या मधात ठेवली.
आम्ही तिघेही शांत झाल्यामुळे त्यानंतर काही घडले नाही, इंटरवल नंतर पूजा सरळ बाबाच्या खांद्यावर डोके टेकून बसली, बाबांनीही तिला प्रेमाने जवळ घेतले, जणू काय तेच तिचा नवरा होते व मी त्रयस्थ.
 

Rishiii

Member
Messages
314
Reaction score
477
Points
63
Naveen update sudha nehmi pramane khupach hot aahe ray, maja aali.
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
मूवी संपल्यावर आम्ही बाहेरच नास्ता केला व थेट घरी आलो, साधारण आठ वाजले होते. आम्ही घरी येऊन फ्रेश झालो व हॉल मध्ये गप्पा मारत बसलो.
"तुम्ही बसा गप्पा मारत मी जेवण करते..." पूजा उठत म्हणाली.
"अग सुनबाई, जेवण करायचा त्रास घेऊ नकोस तू, थोड्याच वेळापूर्वी आपण नास्ता केला आणि मला अजिबात भूक नाही..." बाबा आम्हा दोघांना म्हणाले.
"हो बाबा, बरोबर आहे तुमचे...मलाही अजिबात भूक नाही..."
"तशी मलाही भूक नाही...तरी पण..."
"आता कसला पण सुनबाई, आजचा दिवस खूप मजेत गेला, मला आता आणखीच मजेदार बनवायचा आहे...आज आपण तिघेही मस्त ड्रिंक्स करत एन्जॉय करू...काय महेश..." बाबा पूजाकडे डोळे मिचकावत म्हणाले, मला त्यांचा रोख कळला, ते थिएटर मध्ये जे माझ्या उपस्थित कामसुख घेतले त्यामुळे त्यांचा दिवस चांगला गेला व आता मला पाजून माझ्या समोर पूजाला पूर्णपणे भोगायचे आहे, छान प्लॅंनिंग केले आहे दोघांनी आणि मी ही सामील व्हायचा निर्णय घेतला होता.
"हो बाबा, आज खूप एन्जॉय करू आपण तिघे...मी आलोच व्हिस्की घेऊन...पूजा तुही काहीतरी स्नॅक्स घेऊन ये लवकर..." असे म्हणून मी बेडरूममध्ये गेलो
आणि व्हिस्कीच्या दोन क्वाटर सोबत तीन ग्लास घेऊन आलो. डबल मोठ्या सोफ्यावर बाबा बसले होते व मी सिंगल सोफा थोडा पूढे ओढून बसलो.
"बाबा... मी व पूजा थोडीच घेईन हं..."
"का रे बाळा...?"
"अहो आम्हाला बिअर घ्यायची सवय आहे ना, ही व्हिस्की खूप चढते आम्हाला...एक क्वाटर मधेच मी आऊट होतो..."
बाबांचे डोळे हे ऐकून चमकले, त्यांना मनातून आनंद झाला असावा.
"अरे काही नाही होत, आणि झालास आऊट तर मी आहे ना तुला सांभाळायला, काही काळजी करू नकोस"
तसा माझा कोटा भरपूर होता, पण मी तसे बाबांना सांगितले नाही. बाबाही माझ्यापेक्षा दोन पाऊल पूढेच होते.
इतक्यात पूजा किचन मधून बाहेर आली, तिच्या हातात खारे काजू होते. तिने आता नाईट पॅन्ट व ढगळ असा टी शर्ट घातला होता.
"बैस ना सुनबाई" बाबांनी आपल्या जवळ तिला बसण्याचा इशारा केला. तिने एकवार माझ्याकडे पाहिले व ती बाबांजवळ बसली.
"सुनबाई पेग करा तुमच्या हाताने...तुझ्या हातून प्यायल्यावर जास्त चढते मला..."
"इश्श...काहीतरीच हं बाबा..."
"अग हो मलासुद्धा तुझ्या हातून प्यायल्यावर जास्त चढते..." मी ही बाबांची बाजू घेत बोललो.
तशी पूजा पेग करू लागली. पेग भरल्यानंतर चिअर्स करून आम्ही एकएक सिप घेतला.
"अहो तुम्ही जरा थोडीच घ्या हं...तुम्हाला जास्त झेपत नाही आणि मग तुम्ही भान राहत नाही..." पूजा डोळे मिचकावत म्हणाली.
"हो ग आणि तू पण थोडीच घे नाहीतर आऊट ऑफ कंट्रोल होतेस तू..." मी पण एक डोळा मारला.
"अग काही नाही होत गं सुनबाई... चालते एक दिवस जास्त झाली तर आणि मी आहे तुम्हाला दोघांना सांभाळायला..." बाबांची नजर चमकत होती.
आमचे दोन दोन पेग झाले होते, पूजाने मला डोळ्याने इशारा केला मी काय ते समजलो आता मला दारू चढल्याचे नाटक सुरू करावे लागणार.
"चला आणखी एक एक पेग मारू..." बाबा ग्लास भरत म्हणाले.
"म म मला...नको को...बाबा..." माझी जीभ अडखळतेय असे दाखवत मी बोललो.
"अरे इतक्यात चढली तुला महेश...आणखी दोनतीन पेग तरी तुला रिचवावे लागतील..." बाबांना मनातून बहुतेक आनंदाच्या उकळ्या फुटत असाव्यात, बाबा दोनच काय पण आणखी दहा पेग रिचवू शकतो, पण आज काय आहे ना मला तुमची सुप्त इच्छा पूर्ण करायची आहे म्हणून...
"अहो बाबा आता यांना एकसुद्धा पेग जाणार नाही..." पूजाही माझ्या बाजूने बोलली.
"अग असं कसं,माझ्या आग्रहास्तव याला किमान दोन पेग तरी घ्यावे लागतील"
"ठी..ठीक...आ..आ..आहे...बाबा...प..प..पण......थोडाच भरा हं..."
"हो बाळा मला नाही काय तुझी काळजी"
असे म्हणून त्यांनी ग्लास भरले, माझ्या लक्ष्यात येणार नाही हे गृहीत धरून त्यांनी मला मोठा पेग केला व पूजाला थोडा कमी, पूजाला कमीच देणार ना कारण ती त्यांना पूर्ण शुद्धीत असायला हवी आहे आणि मी बेशुद्ध...
"चला एकसाथ..."
असे बाबा म्हणताच आम्ही तिघांनी पेग उचलले.
माझा पेग खूपच हार्ड होता आणि मी खरेच माझी मान झिणझिण्या आल्यासारखी हळवली व थोडे काजू चगळत सोफ्यावर मान टाकली, आता मला पहायचे होते की बाबा काय करतात ते.
"अहो...अहो..." पूजा मला आवाज देत होती.
मी अर्धवट डोळे उघडत "हं..." एवढेच उद्गार काढले व जास्त प्रतिसाद न देता पडून रहीलो. पण डोळे किलकिले करून पहात होतो.
"बाबा तुम्हाला सांगतच होते की यांना नाही झेपणार एव्हडी, तरी तुम्ही आग्रह केलात आता बघा"
"अग काही नाही होत, माझा मुलगा आहे तो आणि आणखी एक पेग तर मी याला पाजणार आहेच...महेश...महेश...." पण मी थोडासा हललो पण जास्त काही रिस्पॉन्स दिला नाही. तसे ते दोघे एकमेकांकडे पाहून जोरजोरात हसू लागले.
"काय आयडिया दिलीस तू माझ्या सुनबाई...याला तर खूपच चढली..."
"मग बाबा सून कुणाची आहे"
"ये अशी इकडे ये...बघू कोणाची आहेस ते..." बाबा तिला जवळ घेत तिच्या मानेवर चुंबत म्हणाले.
"काय करताय बाबा...सोडा मला...कुठल्याही क्षणी उठेल महेश...थोडा धीर धरा..."
"तोच धरवत नाही ना गं" ते तिच्या अंगचटीला येत म्हणाले.
"सब्र रखो बाबूजी...सब्र का फळ मिठा होता है।"
"हो तुझे मोठे मोठे फळ चोखुन काढणार आहे मी" बाबा तिच्या उरोजांकडे उद्देशून म्हणाले.
"काय हो बाबा एव्हडे काय मोठे आहेत काय माझे" लटक्या रागाने पूजा म्हणाली.
"सॉरी बेटा...मी सहज बोलून गेलो...तुझे तर एकदम फर्म आहेत अगदी सुडोल...ब्रा न वापरताही जराही खाली झुकले नाहीत, एकदम गोल आणि कडक..."
बाबा हळू आवाजात म्हणाले, मला ऐकू जाणार नाही असे त्यांना वाटत असावे बहुतेक.
त्यांची खोड काढण्यासाठी की थोडा चाळवलो, तसे ते दोघे शांत झाले.
"हळू हळू बोला बाबा" दबक्या आवाजात पूजा म्हणाली.
"हो ग, पण याला अजून एक पेग पाजावा लागणार, नाहीतर हा कधीही जागा होऊ शकतो"
"हो बाबा, पण जरा वेळ जाऊ देत, आताच एक पेग पाजलात तुम्ही, लगेचच नको"
"ठीक आहे, तो पर्यंत मी एक पेग घेतो आणि तू एक स्मॉल घे"
"पण हा शेवटचा ह बाबा, यापूढे मी नाही घेणाय"
"हो ठीक आहे बेटा आणि तुला जास्त होऊन चालणार नाही नाहीतर मला बसावे लागेल हलवत"
असे म्हणत ते दोघे खळखळून हसले, मध्येच दोघांनी माझ्याकडे पाहत हसू दाबले व परत दबक्या आवाजात हसत होते. मला आवाज जाऊ नये म्हणून पूरेपूर काळजी घेत होते, पूजाला माहीत होते की मी नाटक करत आहे तरी ती बाबांसोबत या खेळात सामील झाली होती.
दोघांनीही सिप घेत घेत एकमेकाकांडे पाहत हसू लागले.
"सुनबाई, मॉल मध्ये घेतलेले कडपे ट्राय करून दाखव ना"
"आता नको बाबा, महेश उठला तर"
"अग नाही उठणार तो..."
"अहो पण बाबा त्याला अजून म्हणावी तशी चढली नाही..."
"हो ग पण तो एव्हडा शुद्धीतही नाही...त्याला आणखी एक पेग पाजेपर्यंत थोडे तरी सुख घेऊ देत ना...म्हणून म्हणतोय तू जा आणि ये तयार होऊन...आणि हो आत ब्रा किंवा पॅंटी घालू नकोस...उगीच काढण्यात वेळ वाया नको जायला"
ते असे म्हणतात ती लाजतच उठली व बेडरूम मध्ये गेली, बाबांनी आपला पेग संपवला व काजू खात बेडरूमकडे डोळे लावून बसले.
साधारण पंधरा मिनिटांनी पूजा बाहेर आली व बाबांजवळ येऊन बसली.
तिने बाबांनी खरेदी केलेला स्कर्ट व टॉप घातला होता. स्कर्ट एव्हडा तोकडा होता की तिच्या वाक्सिन केलेल्या केळीच्या गाभ्यासारख्या गोऱ्यापान मांसल मांड्या पूर्णपणे दिसत होतून. टॉपला फक्त वर वरच्या बाजूला दोन पातळ लेस होत्या, तिच्या तुकतुकीत खांद्यावर त्या एकदम उठून दिसत होत्या, आत ब्रा घातली न्हवती हे स्पस्ट दिसत होते. बाजूने तिचे गोरे गोरे आर्मपिट्स दिसत होते, मांसल गोलाकार दंड तिच्या सौंदर्यात वेगळीच भर घालत होते. टॉप फिट्ट असल्याने व आत ब्रा नसल्याने तिचे भरगच्च उरोज बाहेर येऊ पाहत होते, त्यावर माझ्या नावाचे लांबलचक मंगळसूत्र दिमाखात विसावले होते.
दोघेही एकमेकांकडे याअनिमिष नेत्रांनी पाहत होते.
बाबांनी तिच्या संपूर्ण उत्तान शरीरावरुन नजर फिरवत बोलले "खूप सुंदर दिसतेस तू सुनबाई"
पूजा काही न बोलता लाजेने खाली पाहू लागली, बाबांनी एका हाताने तिची हनुवटी वर उचलली व तिच्या डोळ्यात एकटक पाहू लागले. दोघांच्याही चेहऱ्यावर उत्कट भाव होते. बाबांनी पूजाला हलकेच जवळ खेचले आणि तिच्या कोमल गुलाबी ओठावर आपले राकट ओठ टेकवणार इतक्यात मी थोडासा वळवळलो, बाबांनी लगेच पूजाला सोडले, माझ्या मनात "कसा रंगाचा भंग केला" असे भाव आले व मनातच हसू लागलो. खरे तर त्या कामुक सीन मुळे माझा लंड कडक होत चालला होता आणि त्यामुळे मला थोडे अवघड वाटत होते, कडक लंडामुळे माझा बर्मुडा थोडा फुगला होता आणि तो फुगवटा जर बाबांनी पहिला असता तर त्यांना शंका आली असती म्हणून मला त्यांना डिस्टर्ब करावे लागले. पण बाबा मला आता नक्कीच शिव्या घालत असणार असे त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते तर पूजा माझ्या या कृतीने खळखळून हसत होती.
"पू...पूजा..."
"हो राजा...मी इथेच आहे..." पूजा माझ्या जवळ येत म्हणाली.
"बाबा..."
"हो बाळा, आता कसे वाटतंय...थोडी उतरली का...?" त्यांनी प्रश्न केला.
"अजून नाही उतरली...प..पण...थोडे बरं आहे..." मी थोडा व्यवस्थित आवाज म्हणालो.
मी डोळे पूर्ण उगढले पूजाला त्या कपड्यात पाहिले व म्हणालो, "पूजा हा बाबांनी घेतलेला ड्रेस आहे ना"
"हो, त्यांनीच तर घेतलाय...कसा दिसतोय" ती एक स्वतःभवती एक घिरकी घेत म्हणाली. घिरकी घेताना तिचे हलणारे गरगरीत नितम्ब बाबा टक लावून पहात होते.
"खूप छान दिसतोय ह तुला, एकदम सेक्सी...तशी बाबांची निवड म्हणजे...ए...एक नंबर..." मी हातवारे करत म्हणालो.
"मला वाटतंय की महेश तू आता ठीक आहेस, मग आता आपण एकेक पेग घेऊ"
"हो बाबा, मी तुमचा आग्रह मोडणार नाही पण मी जरा जाऊन येतो..." मी करंगळी वर करून म्हणालो.
"हो बेटा आणि मलाही जावे लागेल..." म्हणत ते आपल्या बेडरूममध्ये गेले.
जशे ते गेलेत तशी मी पूजाला जवळ जवळ ओढली व तिला चोंबाळू लागलो, तिच्या मानेवर किस करत तिच्या ओठांवर ओठ ठेवत रसपान करू लागलो, एका हाताने तिचे उरोज पिळु लागलो तशी ती सिस्कारली. थोड्या वेळाने मी तिला सोडली व तिच्या चेहऱ्या कामूक भावनांमुळे आरक्त झाला होता.
मी प्रेमाने तिच्या कपाळावर किस करत "आय लव्ह यु" म्हणालो.
"आय लव्ह यु टू...पण तुम्ही जा आता...या मोकळे होऊन...पण हलवू नका हं अजून तुम्हाला खूप काही पहायचे आहे...मग मीच काढीन पाणी त्याचे" पूजा माझ्या लंडावर दबाव देत मला जवळजवळ आमच्या बेडरूमकडे ढकलले. मी ना इलाजने बेडरूममध्ये गेलो बर्मुडा काढून टाकला व बाथरूममध्ये जाऊन हलका होऊन आलो. बाहेर येऊन थोडा विचार करू लागलो. हे दोघे आता एकमेकांना झटणार आणि माझा लंड तर तावात उठणार मग त्याचा उंचवटा कसा लपवायचा, "आयडिया" माझी ट्यूब पेटली, मी कपाटातून एक नवीन अंडरविअर काढली ती मी पाच वर्ष्या पूर्वी घेतली होती पण वापरली नसल्याने कापतात पडून होती साईझ ही लहान होती, ती मी घातली तर एकदम शरीराबरोबर घट्ट बसली, लंड ही आक्रसून बसला, मला आता खात्री होती की लंड कितीही ताणला तर ढगळ बर्मुडा भरून एव्हडा उंचवटा दिसणार न्हवता. मी निश्चित होऊन बाहेर गेलो.
बाहेर येऊन पाहतोतर काय बाबा लुंगी घालून आले होते व पूजा त्यांच्या जवळ बसली होती, हळू हळू आवाजात काहीतरी बोलत होते बहुतेक पूढचा प्लान आखत होते, मी लदखडण्याचे नाटक करत त्यांच्या समोरच्या सोफ्यावर जाऊन बसलो. समोर दोन पेग भरून तयार होतेच.
मी त्यांच्या समोर असताना सुद्धाबाबा बिनधास्त तिचा कानाजवळ जाऊन काहीतरी सांगत होते. “अरे मी समोर आहे याचे तरी भान ठेवा” मी मनात म्हणालो.
“कसं काय बेटा ठीक आहेस ना”
“हो बाबा ठीक तर आहे पण अजून चढली आहेच मला, बहुतेक हा पेग प्यायल्यानंतर मी काही शुद्धीत राहणार नाही मला” तशी मला आता थोडी चढली होतीच आणि बाबांनी भरलेल्या स्ट्रॉंग पेग मुळे मला आणखीच चढेल आणि आऊट होईन याची आता भीती वाटत होती.
“अरे काही नाही होत, आणि पूरुष्याचा चांगला स्टॅमिना असायलाच हवा, होईल हळू हळू सवय तुला” बाबांच्या डोळ्यात चमक होती, कधी एकदा मी तो पेग घेऊन मी आऊट होतोय असे झाले असेल त्यांना, मी सुद्धा आता जास्त अढेवेडे घ्यायचे नाही असे ठरवले आणि जे होणार जे होऊन जाऊदे असा ठाम विचार केला व बाबांना म्हणलो.
“उचला तर मग बाब, चीअर्स...”
“चीअर्स बेटा...”
असे म्हणून आम्ही दोघांनी ग्लास तोंडाला लावले, तो खूपच स्ट्रॉंग पेग होता पण मी तो टॉप टू बॉटम संपवला, बाबांनीही आपला पेग एका दमात संपवला, ग्लास खाली ठेऊन मी थोडे काजू खाल्ले व सोफ्यावर मन टाकू बसलो.
“अग पूजा जरा लाइट डिम करतेस का गं, डोळ्याला खूप त्रास होतोय” मी डोळे चोळत म्हणालो पण माझा उद्देश हा होता की त्या दोघांना माझा संकोच नको वाटायला.
“हो करते हं, खूपच प्रखर प्रकाश आहे” ती माझ्याकडे खट्याळ नजरेने पाहत उठली व मेन लाइट बंद करून रोमॅंटिक असा डिम लाइट लावला, संपूर्ण हॉल मध्ये स्काय ब्ल्यु कलर ने उजळून गेली, आता म बिनधास्त झालो, जरी मी डोळे अर्धवट करून पहिले तरी बाबांना ते दिसणार न्हवते.
काही वेळ असाच गेला, मी निपचीत सोफ्यावर पडून राहिलो. मध्येच पूजा उठली व बेडरूममध्ये गेली बहुतेक बाथरूम ला गेली असावी, इकडे बाबा लुंगीवरून आपला लंड कुरवाळू लागले.
थोड्या वेळाने पूजा बाहेर आली व सरळ माझ्या जवळ येऊन मला हाक देऊ लागली “अहो...अहो...” मो तोंडातून एक शब्धही बाहेर नाही काढला ना हालचाल केली, पण मी डोळे बारीक करून पाहू लागलो.
पूजा बाबांजवळ गेली.
“झाले ना तुमच्या मनासारखे बाबा, आता हे काही केल्या उठत नाहीत”
“तुला पूर्ण खात्री आहे सुनबाई”
“हो बाबा येवढा एक्सपिरियंस आहे मला यांच्या पिण्याचा”
“तर मग ये अशी” असे म्हणत बाबांनी उभ्या असलेल्या पूजाला आपल्या मांडीवर खेचले.
“आऊच बाबा, मी कुठे पळून जात नाही...”
पण तिचे शब्ध तिच्या तोंडतच विरले, बाबांनी सरळ तिच्या तोंडात तोंड घातले व तिला चोखू लागले.
“उम...उम...उम...” असे कामुक स्वर निघू लागले.
इकडे माझे डोके भणभणू लागले, दारूची नाशया कित्तेक पटीने वढिली, हृदयाची धडधड वाढू लागली.
पूजा दोन पाय फाकवून बाबांच्या मांडीवर बसली होती. बाबांचे हात तिच्या संपूर्ण शरीरावर फिरत होते. तिच्या टॉपच्या आत हात घालून तिच्या पाठीवर हात फिरवत होते, पूजाहि बाबांच्या केसात हात फिरवत त्यांच्या कीस ला समरसून प्रतिसाद देत होती. एकाद्या कोवळ्या मुलीप्रमाणी ती त्यांच्या मांडीवर बसलेली दिसत होती.
अचानक बाबांनी खाली हात घालून आपली लुंगी खासकण ओढून फेकली व पूर्ण ताठर झालेला आपला कळाकुट्ट लंड बाहेर काढून पूजाच्या नितंबावर टेकवला, तशी पूजा हलली, ताठर लंडाच्या स्पर्शाने ती मोहरून गेली व बाबांना बेभान पणे कीस करू लागली, कीस करता करता ती बाबांचा लंड आपल्या नितंबावर घासत होती, तसा तो नाग आणखीन फुत्कारत आचके देऊ लागला.
अचानक बाबांनी तिच्या अंगातून टॉप काढून फेकला, पूजाहि मागे न राहता बाबांची बनियन त्यांच्या अंगातून काढून टाकली. आता पूजाचे स्तन बाबांच्या उघड्या छातीला स्पर्श करत होते, मला जास्त काही स्पष्ठ दिसत न्हवते पण बाबांच्या छातीला दाबून ते थोडे बाहेर आले होते. बाबा तर आता पूर्ण नागडे झाले होते पण पूजाचा स्कर्ट अजून बाकी होता. बाबा तो कढायचा प्रयत्न करत होते पण पूजा त्यांच्या मांडीवर बसली असल्यामुळे त्यांना ते जमत न्हवते. पूजा त्यांचा प्रयत्न पाहून स्वतःच उभी राहिली, ती उभी राहिली हे पाहताच बाबांनी तिच्या स्कर्ट ला हात घातला व खासकण काढून टाकला. आत निकर न्हवतीच, त्यामुळे ती पूर्ण नग्नअवस्थेत ती त्यांच्या समोर उभी होती, बाबांनी एकवार तिच्या नग्न देहाचे दर्शन घेतले आणि तिच्या खोल बेंबिवर आपले ओठ टेकवले. पूजाच्या तोंडून एक दीर्घ सुस्कारा निघाला व ती बाबांचे डोके आपल्या बेंबीवर दाबून धरत त्यांचे केस पिरगाळू लागली. बाबांनी तिच्या भरदार नितंबावरून हात फिरवत दाबू लागले, थोडा वेळ झाल्यानंतर बाबा सोफ्यावरून उठले व तिच्या कंबरावरून कीस करत तिच्या स्तनांवर तुटून पडले. ते उभे राहिल्याने मला आता संपूर्ण नजारा स्पस्ठ दिसत होता. बाबा पूजाचा एक उरोज तोंडात घेऊन ते चोखू लागले, दुसर्‍या हाताने दुसर्‍या उरोजचे ताठर निप्पल आपल्या राकट बोटात पकडून चिवळू लागले. पूजा सिस्कारु लागली त्यांच्या केसात हात घालून आणखीच प्रोत्साहन देऊ लागली. बाबा आणखीच जोमत येऊन तिचा पूर्ण उरोज तोंडात घेऊन चोखू लागले, अधून मधून ते दूसरा उरोज चोखत होते. बाबांच्या रानटी चोकण्याने तिचे गोरेपाण उरोज ललेलाल झाले होते. थोड्या वेळाने बाबा तिच्या मानेवर कीस करत तिचे ओठात आपले राकट ओठ गुंफवले आणि बेभान पणे चोखू लागले. ते तिचे सर्वांग चुंबत होते, तिच्या प्रतेक अंगावरून जीभ फिरवून तिला चाटत होते. इकडे माझा लंड फिट्ट अंडरवेयर मध्ये फणफणू लागला. त्याचात प्रेशर वाढल्याने मला थोडे दुखूही लागले. पण मी तिची पर्वा न करता समोरचा शृंगार पाहू लागलो.
बाबांचा लंड आता पूजाच्या मांडीवर ठोकर देऊ लागला, तिच्या दोन मांड्यात घुसण्याचा प्रयत्न करू लागला. पूजाने न राहून बाबांचा लंड हातात पकडला. तो कालच्या पेक्ष्या जास्त जाडजून आणि लांबलचक वाटत होता. पूजाची हातात तो मावत न्हवता, बाबांचा लंड पूजाच्या मनगटापेक्षा मोठा वाटत होता, पूजाचे मनगट कोमल, गोरेपण होते तर बाबांचा लंड राकट व कळाकुट्ट होता.
पूजाने अचानक डोळे उघडले व माझ्याकडे पाहू लागली. तिची व माझी नगरणाजर झाली. ती सरळ माझ्या नजरेला नजर देत बाबांच्या केसात हात फिरवत एका हाताने त्यांच्या लंडाला चोळू लागली, जणू मला सांगत होती की “पहा असा असतो मर्दाचा लंड”.
थोडा वेळ असाच गेल्यानंतर बाबा पूजाच्या डोक्यावर खाली दाबू लागली. पूजला तो इशारा समजला व ती गुधग्यावर बसली. बाबांचा लंड आता अगदी तिच्या नजरेसमोर होता. तिने तो कोमल हातांनी पकडताच बाबांच्या तोंडातून एक सुस्कारा निघला. बाबांचा लंड पूजाच्या हातात आचके देऊ लागला, त्यावरच्या नसा आणखीच तरारुन फुगल्या. पूजा तो लपकणारा लंड अनिमिष नेत्रांनी आलटून पालटून पाहू लागली.
ती लंडावरून नजर न हटवता कोमल आवाजात बोलली.
“बाबा, कालच्या पेक्ष्या आज तुमचा सोटा जरा जाडजूड व लांबलचक वाटतोय आणि खूप जोमत ही आलाय, कस काय हो”
“आह...आह...पूजा अग...माझ्या मुलगा समोर असताना त्याच्या बायकोने माझा लंड हातात धरलाय तर मग तो फुगणारच ना...”
“अस आहे तर...आणि जर ते आपले हे चाळे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतील तर...तर मग तो आणखी फुगेल काय...?” पूजा खट्याळपणे माझ्या डोळ्यात पाहत म्हणाली. मलातर विश्वास बसत न्हवता की पूजा अशी काही बोलेल.
“आह...आह...अग जर त्याने शुद्धीत असे पहिले असता तर माझा लंड फुगून फुगून फुटला असता बहुतेक...” बाबा कामोत्तेजनेने आपली कंबर मागे पूढे हलवत म्हणाले.
“बाबा तुमचा सोटा माझ्या तोंडात यायला खूप आतुर झालाय बहुतेक...घेऊ का त्याला तोंडात...” पूजा माझ्या नजरेला नजर देत म्हणाली. जणू काय मलाच परवानगी विचारात होती की “तुमच्या बाबांचा लंड घेऊ का तोंडात”. मी हळूच एक डोळा मिचकाऊन तिला ग्रीन सिग्नल दिला, तशी ती गालात हसली.
“हो ग सुनबाई...घे ग त्याला तुझ्या कोमल मुखात...चांगला चोखून काढ त्याला...”
“हा संपूर्ण तरी जाणार नाही वाटते माझ्या तोंडात...”
“तुला जमेल तेवढा घे...सुनबाई...”
बाबांच्या लंडमुखावर प्रिकमचा एक टपोरा थेंब चमकत होता. पूजाने हलक्या हाताने बाबांच्या लंडाची कातडी मागे सारली, एखाद्या बिळातून नागोबा बाहेर यावा तशी बाबांच्या लंडाची जाडजूड चॉकलेटी सुपारी बाहेर आली. पूजाने ओठवरून जीभ फिरवली व एक आवंडा गिळला. तीने एकवार माझ्याकडे पहिले व डोळ्यानी मला बोलली “कशी जाईल हो ही गाठ माझ्या तोंडात”.
मी तिला डोळ्यांनीच आश्वस्त केले. तसा पूजाने एक दीर्घ स्वास घेतला व हळूच जीभ बाहेर काढून लंडमुखावरचा प्रिकम चा थेंब चाटला व हळू हळू लंडाची सुपारी चोखू लागली. एकडे बाबांनी आपले डोळे मिटले व हळू हळू कंबर हलवू लागले. माझी अवस्था तर काही सांगण्यासारखी न्हवती. लंड ताणून आतल्या आत आचके देत होता. मी हळूच एक हात बर्मुड्यावर ठेऊन लंडाला दाबले “की बाबा शांत हो अजून तुला भरपूर काही पाहयचे आहे”.
पूजा आता बाबांच्या लंडाची पूर्ण सुपारी तोंडात घेऊन समरस होऊन चोखू लागली. बाबा हळू हळू कंबर हलवत होते, पण जास्त मोठे झटके देत न्हवते, त्यांना माहीत होते की त्यांची सून खूप कोमल आहे आणि तिला एवढा मोठा सोटा सोसणार नाही. पूजाहि आपल्या सासर्‍याचा मान ठेऊन होता होईल तेवढा लंड आत घ्यायचा प्रयत्न करत होती, चोखत होती, अधून मधून ती त्यांच्या लोंबकळणार्‍या वृषणाला कुरवाळत.
एका उत्कट क्षणी बाबांनी पूजाला थांबवले, बहुतेक त्यांना आपला लंड तिच्या तोंडात गाळायचा न्हवता.
“काय झाले बाबा...का थांबवले मला...आता कुठे अर्धा आत घेतला होता”
“अग...सुनबाई अजून थोडावेळ जर चोखला असतास ना तर तुझ्या तोंडात गळला असता”
“असा कसा गळेल तो...मला माहीत आहे तुमचा स्टॅमिना...”
“अग पण...माझा मुलगा समोर आहे त्यामुळे खूप जास्त उत्तेजना आली आहे आज...”
“गळला असता तर गळू द्यायचा ना..तुमच्या विर्याची चव मला चाखायला मिळाली असती...” पूजा बाबांचा लंड चोळत म्हणाली.
“नंतर देईन ना तुला माझ्या विर्याची चव...पण आता मला माझे सगळे वीर्य तुझ्या गर्भातच रिते कारायचे...” बाबा पूजाच्या योनीला कुरवाळत म्हणाले.
“खूप चालू आहात ह तुम्ही बाबा...माझ्या नवर्‍यासमोरच माझ्या गर्भात वीर्य सोडणार...माझी गर्भधारणा करणार...अहो ऐकलेत का...बघा तुमचे बाबा या जाडजून सोट्याने मला झवणार आहेत आणि माझ्या गर्भात त्यांचे गाढ वीर्य सोडून माझी कूस उजवणार आहेत...” पूजा माझ्याकडे पहात म्हणाली.
“अग...हळू बोल...ऐकेल ना तो...”
“ते नाहीत ऐकनार...आणि ऐकले तर ऐकू देत...त्यांना समजायला नको...त्यांचे बाबा काय करणार आहेत ते...” पूजाच्या तोंडून असे शब्ध ऐकून मी सर्द्च झालो, माझे डोके भणभणू लागले. पूजा आता सर्व लाज लज्जा सोडून बाबांना चेतवत होती,
‘तू पण ना एकदम नॉटी आहेस...” असे म्हणून बाबांनी पूजाला सोफ्यावर बसवले. तिच्या तंगड्या फाकवून तिची गुलाबी योनि लालसेने पाहू लागले. पूजाने आपली कंबर थोडी अॅडजस्ट केली जेणेकरून मला संपूर्ण नजरा पाहता यावा. बाबा आता पूजाच्या योनीच्या पाकळ्या आपल्या राकट बोटांनी चिवळू लागले. त्या स्पर्शाने ती कासावीस झाली.
“आह...आह...बाबा...हा...”
तिच्या योंनीतून कामरस पाजरू लागला. बाबांनी हळूच नाक पुच्चिजवळ नेत तिच्या योनीला हुंगू लागले. पूजाला त्यांचा श्वास आपल्या योनीवर जाणवताच ती शहारली. ओठावरुन जीभ फिरवत ब्बा तिच्या योनवर लपकले, तिच्या पुच्चिला चाटू लागले.
“आह...आह...हा...बाबा...बाबा...हळू...आह...”
बाबा तिच्या शहार्‍यांकडे लक्ष न देता तिच्या पुच्चीत आपली खरखरीत जीभ खोलवर आत घुसवू लागले. जीभ आत घुसताच पूजा हलली बाबांचे डोके आपल्या योनीवर दाबू लागली, मधूनच आपली गांड उचकावून जीभ आणखीच आत घेऊ लागली.
“आह...आह...काय चोखताय हो माझी पूच्ची बाबा...तुमच्या मुलानेही अशी कधी माझी चोखली नाही...”
“खरंच काय सुनबाई...”
“आह...अगदी खरं बाबा...यांचा लंड तुमच्या पेक्ष्या लहान आहेच...पण...मला असे वाटतेय की जीभ ही तुमच्या पेक्ष्या लहान आहे...आह...”
हे ऐकून बाबा आणखीच जोमाने तिच्या पुच्चीला चोखू लागले, पूजाही जोमाने आपली कंबर हलवून प्रतिसाद देऊ लागली.
पूजाही आता गळणार होती बहुतेक, तिच्या चेहर्‍यावर तसे दिसत होते.
“आह...आह...बाबा...मी...आले..हो...तुमची सून गळणार आहे हो... असे म्हणून पूजा जोरजोरात गांड उचकावत झडू लागली, बाबांनी तिच्या पुच्चीवरून तोंड हटवले व तिच्या पुच्चीतून येणारा कामरसाचा झरा पाहू लागले.
पूजाची पूच्ची गळाली होती, ती थकून सोफ्यावर पहुडली. तिची पूच्चीच्या गुलाबी पाकळ्या फुरफुरत सगळा कामरस बाहेर काढत होत्या. बाबा उठून तिच्या जवळ जाऊन बसले व हळूच तिच्या गालावर प्रेमाने कीस करू लागले.
“पूजा...बाळा...उठ आता..आपण दोघेही फ्रेश होऊन येऊ...मला आता कधी तुला घेतोय असे झालेय बघ..”
“हो...बाबा...उठा आपण फ्रेश होऊ...मग सुरू होऊदेत सासर्‍या सुनेचा नंगा नाच...”
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
दोघेही हसत उठले व बाथरूमकडे जाऊ लागले. ते गेले याची खात्री करताच मी डोळे टक्क उघडले व सोफ्यावर बसलो. थोड्या वेळापूर्वी काय झाले याचा विचार करू लागलो. तसं मी पूजाला मुख मैथुन केले होते पण ती कधी गळाली न्हवती, पण आज ती बाबांच्या चोखण्याने कशी काय गळाली...विचार करून माझे डोके भणभणू लागले. मी सरळ उठून एक स्ट्रोंग पेग बनवला व गटागट पिऊन टाकत सोफ्यावर मटकण बसलो. थोड्या वेळाने मला चाहूल जाणवली तसा मी ज्या स्थितीत होतो त्याच स्थितीत आडवा झालो.
दोघेही माझ्या समोर आले व एकवार माझ्याकडे पहिले. माझ्याकडे पाहतच एकमेकांच्या नग्न शरीराला चिकटले. धुंद होऊन कीस करू लागले. एकमेकांच्या शरीरावरून हात फिरवून शरीर सुख घेत होते.
बाबांनी तिला आपल्या कवेत उचलले व अलगद सोफ्यावर झोपवले, तिच्या सर्वांगाला चोखू लागले. पूजा त्या चोखण्याने विव्हळू लागली. तिच्या संपूर्ण शरीरावर पसरत ते तिला बेभानपणे कीस करू लागले. त्यांचा अक्राळ विक्राळ लंड तिच्या पुच्चीवर घासत होता. तिच्यात कोवळ्या गुलाबी योनीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होता. बाबांनी आपल्या लंडची सुपारी पूजाच्या पुच्चीवर सेट केली व एक जोराचा ठोका हणणार तोवर पूजाने आपली कंबर हलवली, त्यामुळे त्यांचा ठोका वाया गेला.
“काय झाले गं...नकोय का तुला माझा सोटा आत...”
“मला हवाय बाबा...पण इथे नाही...तर आमच्या लग्नाच्या किंग साइज बेडवर...ते ही तुमचा मुलगा बाजूला झोपला असताना...” मी हे ऐकूण सर्दच झालो.
“अस होय बेटा...तू पण ना...चल तर मग...आपण महेशला आधार देऊन तुमच्या बेडरूम मध्ये घेऊन जाऊ...”
असे म्हणून बाबा व पूजा उठून उभे राहिले, दोघेही नागडेच. जेंव्हा ते माझ्याकडे येत होते तेंव्हा बाबांचा लंड हवेत झुलत होता. त्यांच्याच मांडीवर इकडून तिकडे आपटत होता. ते सरळ माझ्या समोर येऊन उभे राहिले. त्यांचा भला मोठ लंड माझ्या नजरेसमोर झुलत होता. मी एक आवंडा गिळला व डोळे गच्च मिटून घेतले.
“महेश...महेश बाळा...” ते मला आवाज देऊ लागले. पण मी तोंडातून आवाज नाही काढला...ना काही हालचाल केली.
“बहुतेक हा काही उठत नाही सुनबाई...तू एका खांद्याला पकड व आपण याला आत घेऊन जाऊ...” असे म्हणत बाबांनी मला आधार देत उभे केले, पूजाने मला एका बाजूने पकडले व एका बाजूने बाबांनी, अश्या स्थितीत ते मला बेडरूम मध्ये घेऊन जाऊ लागले. थोड्या वेळापूर्वी घेतलेल्या स्ट्रॉंग पेग मूळे मलाही आता चढली होती, अगदीच ढेपाळलोहोतो त्यामुळे मला जास्त नाटक करावे लागले नाही.
बेडरूम मध्ये येऊन मला बाबांनी एका बाजूला व्यवस्थित झोपवले, पूजाने वेळ न दवडता मेन लाइट बंद करून रोमॅंटिक असा मंद लाइट सुरू केला व माझ्या बाजूला येऊन उतानी पहुडली. बाबांनी एकवार तिच्या नग्न देहाकडे पहिले व तिच्या देहावर ओणवे झाले. मंद लाइट असल्यामुळे मी आता बर्‍यापैकी डोळे उघडून पाहू लागलो. बाबा पूजाला पाहण्यात गुंग असल्याने त्यांचे माझ्याकडे लक्ष न्हवते.
बाबा आता पूजाच्या देहावर उताने होऊन तिच्या सर्वगाला चुंबत होते,तिच्या देहावरून हात फिरवत तिला नव्याने अनुभवत होते. तिचे इरेक्ट झालेले निप्पल ओठात धरून चिवळत होते, तिचे दुधाळ स्तन तोंडात घेऊन चोखत होते. मधूनच तिच्या कानांच्या पाळ्या दातात धरून चावत होते. त्यांच्या दणकट शरीराखाली ती एखाद्या मासोळी प्रमाणे वळवळत होती, त्यांच्या प्रतेक कृतीला प्रतिसाद देत होती. बाबा आपला लंड तिच्या पुच्चीवर जोरजोरात घासत होते, त्यांच्या घासण्याने पूजा विवळत होती, तिची पूच्ची कामरसाने पाझरत होती.
“आता सहन नाही होत गं सुनबाई...येऊ का मी तुझ्यात...”
“हो बाबा...हाय...हाय...मलाही आता सहन होत नाही हो...”
“हो गं सुनबाई...येतोय बघ मी...”
“ओह...ओह...थांबा...बाबा...”
“काय झाले..गं...”
“मला माझ्या नवर्‍याचा हात हातात पकडू द्या...कारण तुमचा सोटा आत घुसताना खूप दुखते हो...” मला पूजाच्या बोलण्यावर विश्वास बसत न्हवता...बाबा आता हिच्या कोमल पुच्चीत आपला जाडजूड सोटा खुपसणार आहेत आणि हिला माझ्या हात हातात हवाय...आधारासाठी...मी सुन्न झालो...लंड थाड थाड उडू लागला...
“ठीक आहे मग पकड तर महेशचा हात...आज तुला याची खरंच गरज आहे...”
बाबा असे म्हणताच पूजाने आपला कोमल हात माझ्या हातात दिला तसे आम्ही दोघेही शहारलो. पूजाने माझा हात घट्ट पकडला, अनाहूत पणे मीही तिच्या हात पकडला.
बाबांनी खाली हात घालून आपला लंड पूजाच्या पुच्चीवर सेट केला.
“हा आलो बघ मी सुनबाई तुझ्यात...”
असे म्हणून बाबांनी एक जोराचा कचका हानला, त्याबरोबर चर्र...आवाज होत त्यांचा अर्धा लंड पूजाच्या पुच्चीला फाकवत आत घुसला.
“आई गं...मेले...मी...ओय...ओय...हू...हू...फाटली वाटतं माझी...” पूजा माझा हात करकच्च दाबत किंकाळली, बाबांनी तिच्या तोंडात तोंड घालत तिची किंकाळी दाबली. ती झटपटू लागली पण बाबांनी आपली कंबर दाबून धरली. तिची कंबर थरथरू लागली. तिच्या हाताची पकडच सांगत होती की किती जाडजूड आहे बाबांचा सोटा.
थोड्या वेळाने बाबा तिच्या तोंडातून तोंड काढत तिला म्हणाले.
“आता कसं वाटतय सुनबाई...झाली का तुझी कळ कमी...”
“हाय...हाय...आता थोडे बरं वाटतय...बाबा...पण तुम्ही असा सगळा दांडू नको होता कुपसायला...”
“अग सगळा कुठे...फक्त अर्ध्याच घुसवलाय...”
“मेले तर मी...अहो...एवढ्यातच माझी पूच्ची भरून गेली...आता आणखी घुसणार तो...” पूजा व्हीवळत म्हणाली.
“रीलॅक्स हो सुनबाई...मला खात्री आहे तुझी योनि आपल्या बाबांच्या सोट्याला आपल्यात सामावून घेईल...” बाबा आपली कंबर हळू हळू हलवत म्हणाले.
“बाबा...तुम्हाला काय करायचे आहे ते करा...तुमचा मुलगा आहेच साक्षीला...अहो पाहताय...ना...तुमच्या बायकोच्या पुच्चीचा भोसडा बनवणार आहेत तुमचे बाबा...आत्ताच काय ते बोला...नंतर काही तक्रार चालणार नाही...” पण मी निपचीत पहुडलो होतो.
“अग तो काय बोलणार आहे...मी इकडे तुला उपभोगतो आहे आणि तो तुझा हात हातात धरून निवांत झोपला आहे...मूर्ख कुठचा...एवढी माजावर आलेली मादी तू...तुझा माज जर याला उतरवता येत नसेल तर मलाच तुझा माज उतवारला पाहिजे...”
“खर आहे बाबा तुमचे...खुप माजावर आली आहे माझ्या पुच्ची...तुमचा मुलगा जर माझी कामेछ्या पूर्ण करू शकला असता ना तर मला तुमच्याकाडून ठोकून घ्यायची गरजच न्हवती...पण झाले ते एका अर्थाने बरेच झाले...त्या निमित्ताने आपल्या सासर्‍या सुनेत एक अनोखे नाते सुरू झाले...” पूजा त्यांना उचकवत म्हणली.
“हो गं सुनबाई...आणि तुझ्या या मादक तारुण्याने मुसमुसलेल्या शरीराला एक पुरुष कधीच शांत करू शकत नाही...तिला दोन नाहीतर अनेक दणकट पुरुष्याची गरज आहे...”
“हो बाबा...माझेही स्वप्न आहे की एकावेळी दोन पुरुष्याकडून ठोकून घ्यायचे...तुम्ही मला थोडा वेळ द्या...तुम्ही जेंव्हा पुढच्या वेळी याल ना तेंव्हा मी यांना थ्रीसमसाठी तयार करीन...मग बाप लेक मिळून माझा भोग घ्या....”
“खरंच सुनबाई...” बाबांनी जोश्यात आपला लंड आणखीच खोलवर रुतवत म्हणाले.
“आह...हळू...अगदी खरं बाबा...आह...आणि आता वेळ दवडू नका...भोगा तुमच्या सुनेला...उतरवा तिचा माज...”
पूजा असे म्हणताच बाबांनी आपला लंड पूर्ण बाहेर काढून एक जोरदार ठोका हानला व आपला संपूर्ण दांडा आत रुतवला. पूजा किंकाळणार होती पण बाबांनी तिच्या तोंडात तोंड घालत तिची किंकाळी दाबली. पूजाने माझा हात घट्ट पकडत ती कळ सहन केली. बाबा आता हळूहळू कंबर हलवत आपला दांडू पूजाच्या ओल्याचिंब योनीत आत बाहेर करू लागले, त्यांचा सोटा तिच्या पुच्चीला फाकवू लागला.
त्यांच्या हॉट संवादामुळे मी ही खूप गरम झालो होतो. मला लंड कडक होऊन आचके देत होता, हा अजून कसा गळला नाही याचेच मला आश्रर्य वाटत होते.
बाबा आता पूजाच्या देहाला चुंबत तिला हळूहळू झटके देत होते, प्रतेक ठोक्याबरोबर पूजा हुंकारत होती, पूजाने आता आपला हात माझ्या हातातून काढून घेत बाबांच्या पाठीवर रूळवला. पूजाच्या पुच्चीने आता भरपूर पाणी सोडले असावे कारण बाबा आता तिच्यात खोलवर घुसत होते.
“काय पूच्ची आहे ग तुझी...काल रात्रभर कुटूनसुद्धा एकदम टाइट आहे...”
“आह..आह...असं काही नाही बाबा...ती बरीच रुंदावली आहे...पण आता तुमचा मुलगा बाजूला असल्यामुळे...तुमचा सोटा जास्त फुगलाय...आह...”
“हो त्यामुळे ही असेल...”
“आह...आह...बाबा आता माझी पूच्ची कामरसाणे थबथबली आहे...जरा स्पीड वाढवता काय...”
“जशी आज्ञा सुनबाई...” असे म्हणून बाबांनी आपली कंबर पूर्ण उचलून एक जोरदार ठोका दिला..तशी पूजा सित्कारू लागली...त्याबरोबर बाबा आपला लंड पूर्ण बाहेर काढून परत मुळापर्यंत आत घुसवत होते...पूजाने आपली नखे बाबांच्या पाठीत रुतवली व दमदार ठोक्यांचा आनंद घू लागली...त्यांचा ठोकण्याचा स्पीड एखाध्या पोर्नस्टार सारखा होता...एवढ्या जोरात मीही कधी पूजाला ठोकली न्हवती...
“आह...आह...बाबा...हाय...हाय...काय दमदारपणे ठोकताय हो...गळायला आली माझी पूच्ची ओह...ओह...”
मी हैराण झालो पूजा आता दुसर्‍या स्ख्ललीत होणार होती...माझ्याबरोबर ती फक्त एकदाच पूर्णत्वाला जायची व मी सुद्धा...पण बाबचा दांडू अजून कडक होता आणि पूजा दुसर्‍यांदा गळणार होती...
“गळू देत ना मग...” बाबा तिला चुंबत म्हणाले.
“ओह...ओह...हाय...बाबा...आले...मी...” असे म्हणत पूजा थरथरू लागली...कंबर उचकून झडू लागली...
ती शांत होताच बाबांनी आपला सोटा तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला, सप्प आवाज होत तो बाहेर आला, पूजाच्या कामरसणे तो थबथबला होता, मंद लाइट मध्ये तो काळा सोटा चमकत होता. बाबा बाजूला होऊन पहुडले त्यांची भरदार छाती आमल्यामुळेवर खाली होऊ लागली, पूजहि निपचीत पहुडली, तिच्या प्रतेक स्वासाबरोबर तिचे उत्तान उरोज वरखाली होत होते. गुलाबी ताठर निप्पल चमकत होते. दोन स्तंनाच्या घळईत माझ्या नावाचे मंगळसूत्र दिमाखात पहुडले होते, मला वाकुल्या देत चिडवत होते.
थोड्या वेळाने पुजा उठली व बाबांच्या अंगावर पहुडली, त्यांच्या केसाळ भरदार छातीला चुंबू लागली. बाबांचा थोडा मलूल पडलेला सोटा परत तावात येऊ लागला, तिच्या नितंबावर ठोकर मारू लागला.
“पुजा बेटा...मला आता एक प्रयोग करायचा आहे...” बाबा तिच्या मंगळसूत्राशी खेळत म्हणाले.
“तुम्ही फक्त सांगा बाबा...मी तयार आहे तुमची प्रतेक प्रयोगासाठी...”
“तू ना...महेशच्या अंगावर ओणवी हो...त्याच्या तोंडाजवळ तुझी पूच्ची आण व त्या अवस्थेत मी तुला मागून घेतो...”
“हा...हा...हा..तुम्ही पण ना बाबा...” पुजा हसत म्हणाली.
“काय झाले ग...हसायला...”
“अहो या पोजिशनला काय म्हणतात तुम्हाला माहीत आहे काय...”
“हो...मी पहिले आहे पोर्न मूवीज मध्ये...याला cum eating cuckold म्हणतात...”
“म्हणजे काय हो बाबा...” पूजाने खट्याळपणे माझ्याकडे पाहत म्हणाली.
“अग म्हणजे..जो नवरा आपल्या बायकोला शरीर सुख देऊ शकत नाही तो आपल्या मित्राला तिला ठोकायला घरी बोलवतो...आणि या पोजिशन मध्ये राहून तो आपल्या बायकोच्या पुच्चीत जाडजूड सोटा आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहतो...”
“अस होय बाबा...” पुजा माझ्या डोळ्यात रोखून मादक आवाजात म्हणाली.
“अग एवेढेच आही तर...तो जेंव्हा तिच्यात आपले वीर्य सोडतो तेंव्हा नवरा आपल्या मित्राच्या लिंगाला लागलेते वीर्य चोखून साफ करतो तसेच आपल्या बायकोची विर्याने थबथबलेली योंनी चाटून साफ करतो...”
“आता मला समजेले बाबा...पण काय उपयोग महेश तर पिऊन टुल्ल झाले आहेत...ते आतातरी यातले काही करू शकणार नाहीत...”
“मला माहीत आहे ग...पण मला ही पोजिशन ट्राय करायची आहे...प्लीज...”
“ठीक आहे बाबा जशी तुमची इच्छा...” पुजाने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला व सरळ माझ्यावर ओणवी झाली.
त्यांच्या या बोलण्याने माझा माथा ठणकू लागला. माझे बाबा व माझी बायको मिळून माझा cuckold करू पाहत होतो. मी त्या प्रकारच्या मूवीज पहिल्या होत्या आणि त्यात काय काय घडते हेही माहीत होते. मी माझ्या मनाला प्रश्न केला की मी cuckold झालो आहे की अजून व्हयचा आहे...पण माझा पाच सहा इंची लंड तर कुठल्याही स्त्रीला शांत करण्यासाठी सक्षम होता...पण असे काय होत आहे...मला खरंच माझ्या बायकोला दुसर्‍याने ठोकलेले आवडत आहे काय???
मी डोळे बारीक करून पाहू लागलो तर पूजाची रुंदावलेली योनी माझ्या नजरेसमोर होती. कमरसाने थबथबली होती. तिने आपले दोन हात माझ्या पायाजवळ सेट केले. माझा ताठलेला लंड आता तिच्या समोर होता. बाबा हळूच येऊन तिच्या नितंबाला येऊन चिटकले. त्यांचे ताठर लिंग आचके देत पुजाच्या मांड्यांना चिटकले, त्यांनी घाई न करता पुजावर ओणवे होत तिच्या मानेवर कीस करू लागले, पूजाहि मागे मान वळवून त्यांना कीस करू लागली. बाबा आता माझ्याकडे पाहू शकत न्हवते याची मला खात्री होती त्यामुळे मी माझे डोळे सताड उघडले व खुल्या डोळ्यांनी तो भनायक नजारा पाहू लागलो. बाबांचा कळाकुट्ट लंड एकाद्या निग्रो प्रमाणे दिसत होता, त्यांची चॉकलेटी भलीमोठी सुपारी अगदी लोभसवणी दिसत होती, त्यांचे मोठाले वृषण खाली लोंबकळत होते, किती वीर्य साठले असेल याच्यात...विचार करतच मी आवंढा गिळला.
बाबा पूजाला चुंबत, तिचे स्तन मर्दण करत आपला सोटा तिच्या पुच्चीवर घासत होते, ती ही आता आतुर झाली होती, आपली कंबर न कळत त्यांच्या लंडावर घासत होती.
“आह...आह...बाबा पुरे झाले आता...घाला लवकर तुमचे मुसळ माझ्या पूच्चीत...आणि कचाकच झवा तिला...”
“हो ग माझ्या रानी...पण तूच का नाही सेट करत माझा सोटा...”
“तुम्ही पण ना बाबा...”
पूजा असे म्हणताच बाबा तिच्या अंगावरून उठले, पूजाने हळूच आपला एक हात मागे आणला व त्यांचा लंड आपल्या कोमल हातात पकडला. वेळ न दवडता तिने तो आपल्या पूच्चीवर घासत सेट केला.
“ओह...बाबा सेट केला बघा...”
“आह...हो ग बेटा...हा बघ आलो मी तुझ्यात...”
मी खाली डोळे विस्फरून पहात होतो...बाबा आपल्या लंडावर हळूहळू दाब देत आत सारू लागले...पुजाची पूच्ची भलतीच ओली झाल्यामुळे त्यांची सुपारी सटकण आत घुसली...
“ओह...बाबा...”
“आह...सुनबाई...काय मस्त फील होत आहे ग...”
मस्त फिल तर होणारच...तिच्या नवरा पाहतोय ना...
बाबांची संपूर्ण गाठ आत रुतली, आता बाबांनी एक जोराचा ठोका दिला तशी पूजा हलली, त्यांचा अर्धा लंड पुच्चीच्या आत गडप झाला...थोडा वेळ त्याच स्थितीत राहिल्या नंतर बाबांनी आणखी एक जोरदार ठोका दिला...तसा त्यांचा संपूर्ण लंड आत घुसला...
“आह...आह...बाबा...जरा हळू...” पुजाची गांड थरथरत होती, तिच्या योनीच्या गुलाबी पाकळ्या फुरफुरत होत्या, बाबांच्या लंडाला आवळत होत्या जणू काय तो सुटून जाणार होता.
“आह...सुनबाई...घेतला बघ तुझ्या झवाड पूच्चीने माझा पूर्ण लंड आत...”
“आह...माझा नवरा खालून पाहतोय ना आपले कौठुंबिक मिलन...त्यामुळे तीही बिचारी जास्तच पाझरली आहे...”
बाबांनी मी पाहतोय हे ऐकताच आपला लंड संपूर्ण बाहेर काढला व परत मूळापर्यंत आत घुसवला.
“आह...आह...बाबा...जरा हळू की...तुमचा मुलगा पाहोतोय म्हंटल्यावर तुम्हाला आणखीच चेव चढला...”
“खरंच पाहतोय का ग तो...?” आपला दांडू पूच्चीत दाबून धरत म्हणाले.
“नाही हो बाबा...मी गम्मत केली....ते पिऊन टुल्ल झाले आहेत...पण तुम्ही ते पहात आहेत असेच समजून ठोका मला...आता राहवत नाही...”
पूजा असे बोलतच बाबांनी आपली कंबर हलवण्याससुरवात केली. सुरवातीला हळूहळू ठोकत त्यांनी आपला जोर वाढवला. माझ्या नजरेपासून चार इंचावर वासनेचा खेळ चालला होता. आपल्या सासर्‍याकढून पूजा ठोकून घेत होती, आपली कामवासना शांत करत होती. मला स्वप्नात सुद्धा वाटले न्हवते की असा नजारा मला पाहायला मिळेल.
बाबांच्या काळ्या दांडयाला पूजाने आपल्या कामरसाने न्हाहू घातले होते. तिच्या चिकाने दांडू थबथबला होता, एक दोन थेंब माझ्या कपळावरही टपकले होते. ते आता तिला अविरत पणे झवत होते, तिच्या पूच्चीचा कोपरा न कोपरा ढवळून काढत होते. पूजा जोरजोरात सिस्कारे काढत होती. तिच्या सिस्कार्‍याने पूर्ण बेडरूम निनादत होती. बाबांच्या प्रतेक ठोक्याबरोबर “फट...फट...पच...पच...” असा आवाज होत होता.
जवळ जवळ वीस मिनिटे बाबांनी पूजाची पूच्ची कुटली.
“आह...आह...बाबा मी चरम सुखावर पोहाचत आहे...हाणा जोरात...”
“ओह...ओह...बेटा...मी पण गळणार आहे आता...सांग काय करू...”
“काय करू म्हणजे??? सोडा ना तुमचे तुमचे वीर्य माझ्या गर्भात...मी आता गर्भ धारण करण्याच्या काळात आहे...सोडा तुमचे बीज माझ्या गर्भात...होऊ देत गर्भधारणा...यांना आणखी एक भाऊ मिळेल...”
“आह...काय...बोलतेस गं तू...पण महेश काय म्हणेल...” बाबा तिला सटासटा ठोकत म्हणाले.
“आह...आह...बाबा...अहो ते काही म्हणणार नाहीत...तसंही त्यांच्या सानिध्यात होतय ना हे सर्व...आणि ते तर सर्व पहात आहेत ना...तुम्ही जेंव्हा माझ्या गर्भात पिचकारी मारणार तेंव्हाही ते पाहतीलच...”
“ओह...ओह...सुनबाई...”
“आणि बाबा जर त्यांना तुमचे वीर्य आपल्या बायकोच्या गर्भात नको असेल तर त्यांनी ओढून काढावा तुमचा दांडू माझ्या पुच्चीतून बाहेर...दम आहे काय त्यांच्यात...” हे ऐकूण मी सुन्न झालो.
“आह....हा...हा...हा...काय बोलतेस काय हे तू सुनबाई...”
“खरंच आहे बाबा...आणि जर तुम्हाला शंका असेल तर त्यांनाच विचारा की, तुझे बाबा तुझ्या लग्नाच्या बायकोला उपभोगत आहेत आणि आता तिच्या गर्भात बीज सोडणार आहेत...चालेल ना तुला...”
“ओह...ओह सुनबाई...खूप खट्याळ आहेस ह तू...थांब आता विचोरताच मी महेशला...” “काय महेश बाळा...ऐकतोस ना सुनबाई काय म्हणते ते...तिला माझे वीर्य तिच्या गर्भात हवे आहे...करू का रे फलित तिला...” बाबांच्या तोंडून असे शब्ध ऐकुण मी सुन्न झालो. ते सुद्धा पूजाच्या खेळात सामील झाले होते. मी आपला गुपचुप पडून राहिलो॰
“अहो..बाबा त्यांनी मुक समती दिली आहे असे समजून ठोका मला...मारा पिचकारी माझ्या गर्भात...भिवजा माझ्या पुच्चीला...सोडा बीज तिच्यात...फुलू देत आपल्या घरचा वंशज...”
हे ऐकताच बाबा तिला जोरात ठोकू लागले. जोरदार ठोक्यांनी पूजा हंबरू लागली. गांड उचकउन त्यांना प्रतिसाद देऊ लागली.
अचानक पूजाने आपला एक माझ्या ताठर लांडावर ठेवला व हलकेच चोळू लागली, अंतिम क्षण असल्याने बाबांचे डोळे बंद होते. माझे पाय किंचित थरथरले. कुल्ले आपोआप वरती झाले, तिच्या मर्दनाला प्रतिसाद देऊ लागले. मी उपाशी राहू नये म्हणून पूजा माझा लंड हलवून स्ख्ललित करत होती, त्याही स्थितीत मला माझ्या बायकोवरचे प्रेम उफाळून आले, किती काळजी करत होती माझी.
“आह..हा..हा...बाबा..आले...हो...मी...” पूजा जोरात विव्हळली.
“हो गं सुनबाई...मी पण आलो बघ...घे माझे वीर्य तुझ्या गर्भात...दे आमच्या घराण्याला एक दमदार मर्द...” असे म्हणत बाबांनी एक जोराचा गचका हानला व आपला लंड पूजाच्या पूच्चीत दाबून धरला. त्यांचे वृषण बराच वेळ अंकुचण प्रसरण पावत होते...साचलेले सर्व वीर्य पूजाच्या गर्भात सोडत होते...पूजाहि आपली गांड किंचित उचलून गळत होती व त्यांच्या लंडाला पिळून घेत होती...इकडे माझाही लंड आचके देत गळू लागला...पूर्ण अंडरवियर भिजवू लागला.
बाबा गळायचे थांबल्यानंतर त्यांनी पूजाच्या पूच्चीत खोलवर रुतवलेला आपला दांडू सपकण बाहेर ओढला तशी कामरसाची एक धार माझ्या चेहर्‍यावर उडाली. काही थेंब माझ्या कपाळावर, नाकावर तर काही माझ्या ओठावरही पडले. त्या दोघांच्या कामरसाचा सुंगंध डोके ठणकाऊ लागला. ओठावरचा तो थेंब मी जिभेनेच चाटला, त्या खारट चविणे मला एका पेग एवढी नश्या आली.
आपला दांडू बाहेर काढल्यानंतर बाबा उठून एका बाजूला पहुडले. पूजाही थकून माझ्या अंगावरच पहुडली, तिच्या योंनीतून येणारे बाबांचे विर्य माझ्या गळ्यावर टपकट होते. पूजाची पूच्ची आता माझ्या तोंडसमोर होती, मी हळूच जीभ बाहेर काढून पूजाची पूच्ची हलकेच चाटू लागलो...
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
This is the last update of this story, enjoy friends and do let me know how you like it.
 

Rishiii

Member
Messages
314
Reaction score
477
Points
63
Kupach hot , taapvnaari, story aahe mitra. Surely, whoever reads, will enjoy alot.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!