Adultery बायकोचा हैदोस

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
बाबा फ्रेश होऊन बाहेर आले, लंड हलवत सोफ्यावर बसले. त्यांनी पूजाला जवळ घेतले, पूजाही त्यांच्या जवळ जाऊन म्हणाली "थँक्स बाबा, मस्त ऑरग्याझम दिलात तुम्ही...पाणी काढलेत माझ्या पूच्चीचे..."
"अग थँक्स कसले...सुनेच्या पूच्चीचे पाणी काढणे हे सासऱ्याचे कर्तव्यच आहे..."
असे म्हणून बाबांनी तिला आणखीच जवळ घेतले व तिच्या लालचुटुक ओठांना किस करू लागले, पूजाही बेभान होऊन बाबांना साथ देऊ कागली. पूजाने एका हाताने बाबांचा लंड पकडला व त्याला हलवू लागली.
"बाबा तुम्ही माझी पूच्ची चोखली पण मला आपल्या लंडाचा आस्वाद नाही दिला"
"मग घे ना आस्वाद माझ्या लंडाचा, तुझाच तर आहे आजपासून तो"
ते ऐकताच पूजा गुढ्यावर बसली व बाबांचा लंड आपल्या कोमल हातात पकडला. ती त्यांच्या टोकाकडे पाहून ती विचार करू लागली असवकी की ही एव्हडी मोठ्ठी गाठ माझ्या तोंडात काशी जाईल काय??
पूजाने मनाशी ठरवून लिंगमुखावर हळूच जीभ फिरवून चाटु लागली, बाबाही हळूहळू आपले लिंग तिच्या तोंडात दाबत होते, पूजाने मोठ्ठा आ वासला व त्यांच्या लंडाची सुपारी तोंडात घेतली व हळूहळू चूप लागली, चोखु लागली, थोडा वेळ चोखल्यानंतर बाबांनी तिला थांबवले म्हणाले.
"थांब ग सुनबाई, आहा....हा....नाहीतर माझा स्फोट होईल तुझ्या तोंडात, मला माझे सर्व वीर्य तुझ्या पूच्चीतच गाळायचे आहे....आहा....आहा...."
पूजाने त्यांचा लंड तोंडातून बाहेर काढला, ओलसर झालेला त्यांचा लंड चमकत होता. पूजा त्यांच्या लंडाला धरूनच म्हणाली.
"चला ना मग बाबा बेडवर...खूप खाज आली आहे हो माझ्या पूच्चीला..."
"चल तर मग सुनबाई...जिरवतो तुझ्या पूच्चीची खाज आज...माझा मुलगा कमी पडतो ना तुला...बघ आता काशी रडवतो तिला...सगळा माज उतरवतो..."
असे म्हणून बाबांनी पूजाला अलगद उचलले व बेडरूम मध्ये जात तिला बेडवर टाकले, ते तिच्याकडे टक लावून पहात होते, आपल्या मुलाच्या बायकोचे नग्न देह ते डोळ्यात सामावून घेत होते.
"बाबा या बेडवर तुमचा मुलगा आणि मी संभोग करतो आणि तुम्ही त्याच बेडवर आपल्या सुनबाईला नागडी करून झवणार आहात...कित्ती एक्साईटमेंट आहे ना..."
"हो सूनबाई...पण मला वाटत नाही की माझा मुलगा तुला बरोबर झवत नसेल नाहीतर तुझी पूच्ची एव्हडी नाजूक आणि छोटी नसती..." बाबा आपला कडक लंड
हलवत विचारले.
"तसे काही नाही बाबा...हे मला चांगले झवतात...माला खुश करतात...पण यांच्या लंडाची लांबी रुंदी तुमच्या लंडाएव्हडी नाही त्यामुळे माझी पूच्ची अजून फाकली नाही"
"आता तू काही काळजी करू नको सूनबाई...हा माझा सोटा आहे ना करेल तुझ्या पूच्चीला ढिली..."
असे म्हणून ते पूजावर आढवे झाले, ते तिला किस करू लागले, तिचे आम्मे चोखु लागले, पिळु लागले.
तिच्या सर्वांगावरून हात फिरवत चाऊ लागले. पूजाही तडफडत त्यांना प्रतिसाद देऊ लागली. तिची कामाग्नी आता भडकली होती. ती उसासे टाकत होती. कामाग्नीने पेटून उठली होती, तळमळत होती. बाबा तिचे सर्व अंग चाटत होते, चावे घेत होते. तिचे गरगरीत गोरेपान आम्मे चोखत होते, तिचे कडक झालेले निप्पल्स दातात घेऊन चिवळत होते. तिच्या कोमल शरीरावर बाबांनी चावल्यामुळे लाल चट्टे उठले होते, पूजाला माहीत होते की बाबा स्त्री सुखा पासून खूप वर्ष वंचित आहेत त्यामुळे ती त्यांना हवं शरीर चोंबाळू देत होती व स्वतःही त्याचा आनंद घेत होती.
बाबांचा 9 इंची लंड आत पूजाच्या पूच्चीवर घासत होता. पूच्चीतून बाहेर वाहणाऱ्या कामरसाने बाबांचा लंड बुळबुळीत झाला होता, बाबा अधून मधून लंडाला पूच्चीच्या तोंडावर ठेऊन आत घुसवायचा असफल प्रयत्न करत होते पण पूजाच्या टाईट पूच्चीवरून तो घसरत होता.
"आह...आह...बाबा...आता राहवत नाही हो...घाला तुमचे ते मुसळ माझ्या पूच्चीला आणि भोग तुमच्या सुनेला..."
"पूजा..जा..हा..हा..आता मलाही आता राहवत नाही ग...पण तुझ्या या छोट्याशा पूच्चीत कसा घुसेल ग माझा लौडा..."
"घुसेल हो..हो..तो गेलाच पाहिजे नाहीतर मी कामज्वराने मारून जाईन...आह...आह... आह..."
"हो ग बाळा...आता तूच हे काम कर...माझा लंड तू स्वतःच्या हातांनी तुझ्या योनीवर सेट कर..."
हे ऐकताच पूजाने अधीरतेने लंड हातात घेतला, त्याची जाडी समजून ती मनातून थोडी कचरली पण तिला आता तो हवा होता, तिने लंडाची सुपारी अलगद आपल्या गुलाबी योनीवर ठेवली, तश्या तिच्या पाकळ्या विलग झाल्या व लंड बरोबर पूच्चीच्या भोकावर सेट झाला.
"हा बाबा रेडी आहे मी...प्रवेश करा आता तुमच्या लाडक्या सुनेच्या पूच्चीत, पण जर हळू ह नाहीतर फाटेल बिचारी..."
"हो बेटा...थोडी कळ सोस मग बघ तुला कसे स्वर्गसुख देतो ते..."
पूजाने बाबांच्या पाठीवर हात रुतवले.
"तयार रहा ग सुनबाई...येतो बघ मी तुझ्यात..." असे म्हणून बाबांनी एक जोरदार कचका हाणला तशी त्यांच्या लंडाची सुपारी चर्रर्र आवाज करत पूजाच्या पूच्चीत घुसली.
"आह...आह...मेले बाबा...काढा आधी तुमचा....सोटा.....खूप दुखतेय हो...." पूजाने किंकाळी फोडली, इकडे मी सुद्धा खुर्चीवरून ताडकन उठलो, फाटली का काय हिची.
"बाबा...काढा ना प्लीज..."
"शु...शु...झाले बाळा, अवघड पार्ट आत गेला आहे...थोडी आणखी कळ सोस ग मग राहिलेला लंडही तुझी पूच्ची आरामात घेईल..." बाबा आपला लौडा पूजाच्या पूच्चीत रेटत म्हणाले.
"तुमच्या सुपारीने माझी पूच्ची भरून टाकली, आता आणखी कुठे जागा आहे....हा...हु...आऊच...."
पूजाची वेदना थोडी कमी होऊ लागली तशी ती कंबर हलवू लागली, त्यांच्या लंडाच्या गाठीच्या घर्षणाने तिची योनी चांगलीच पाझरू लागली असावी.
ती प्रतिसाद देत आहे असे समजतच बाबांनी आणखी एक जोरदार गचका हाणला तसा त्यांचा अर्धा लंड पूजाच्या पूच्चीत वाट करत आता जाऊन घट्ट बसला.
पूजाने परत किंकाळी फोडली.
"मेले...मेले...बाबा....आज काही मी जगत नाही...आह..हा..हा..हा.."
"हो बेटा गेला आता माझा अर्धा लंड तुझ्या पूच्चीत...थोडा वेळ गांड हलव आता म्हणजे पूच्ची पाणी सैल होईल तुझी..."
पूजाने तसेच केले, हळूहळू गांड हलवू लागली, तशी तिची पूच्ची प्रसारण पाऊ लागली, आपल्या सासऱ्याच्या लंडाला सामावून घेऊ लागली.
बाबांनी पूजा नॉर्मल झाली हे पाहताच दात खात आणखी एक कचका हाणला तसा त्यांचा पूर्ण सोटा पूजाच्या पूच्चीत रुतून बसला, पूजा थरथरत होती, पाय आपटत होती, ओरडत होती, पण बाबांनी तिला सोडले नाही, तिच्या पूच्चीत लंड दाबून धरला. पूजाची नखे बाबांच्या पाठीत रुतली होती, तेथून रक्त येत होते पण बाबांनी ती कळ सहन केली पण पूजाच्या पूच्चीत रुतवलेला लंड जराही हलवला नाही. काही वेळाने पूजा शांत झाली तसे बाबा हळूहळू लंडाची हालचाल करू लागले.
"आह..आह..बाबा...हळू...हळू.."
"ओह सुनबाई...काय टाईट पूच्ची आहे ग तुझी...एकदम कुमारी मुलीसारखी...माझा लंड सोलून निघाला बघ..."
बाबांचा स्पीड आता वाढला होता, ते आता थोड्या जोरानेच लंड आत बाहेर करू लागले, पूजाची पूच्ची आता कामरसाने डबडबली होती, बाबांचा लंड पूच्चीच्या पाकळ्यांना घासत आत बाहेर होत होता, तिच्या पूच्चीने बाबांच्या पूर्ण लंडाला आपल्यात सामावून घेतला होते. बाबांचे भले मोठे अंडकोश पूजाच्या गांडीवर आपटत होत्या. पूजाची पूच्ची पाझरल्यामुळे बाबांचा लंड आत सटासट आत बाहेर होऊ लागला, त्या रिदम मध्ये पच पच असा आवाज होऊ लागला. बाबा आता फुल्ल स्पीड ने पूजाला झवत होते, तिचे पूर्ण शरीर भोगत होते. ते दोघे तानामनाने एक होऊन संभोगात रत झाले होते.
बाबा आपल्या मुलाच्या बेडवर आपल्या सुनेला भोगू लागले, तिला झवू लागले, तिची कामतृप्ती करत होते, तिच्या पूच्चीतून पाणी काढत होते. प्रत्येक ठोक्या बरोबर त्यांचा लंड पूजाच्या घर्भाशयाला ठुश्या देत होता, पूजाही डोळे बंद करून आपल्या सासऱ्याच्या ठोकण्याने संतुस्ट होत होती, त्यांच्या जाडजूड लांबसडक लौड्याला आणखीच पूच्चीने आवळत होती, खालुन ढुंगण उचकवून त्यांना प्रतिसाद देत होती, लंड आणखी आत ठोकण्यासाठी प्रोत्साहन देत होती.
"आह...आह...बाबा...आह...किती खोलवर घुसतोय हो तुमचा सोटा...तुमचा मुलगाही तिथवर नाही पोहोचला अजून...येस...येस...बाबा...फक मी...फक मी हार्ड बाबा..." ती बरळत होती, ते ऐकून बाबा आणखी जोरात तिला ठोकू लागले, लंड पूर्ण बाहेर काढून परत खोलवर घुसवू लागले.
काहीवेळ तुफानी संभोग केल्याने दोघेही थरथरत होते.
"मी येणार आहे ग सुनबाई...आह... आह..." बाबा हंबरले.
"या ना मग बाबा, भिजवा माझ्या पूच्चीला तुमच्या गाढ वीर्याने..."
"अग पण माझे सगळे वीर्य तुझा गर्भात जाईल आणि मग तू गर्भार राहशील..."
"टाका ना मग सगळे वीर्य माझ्या गर्भात..होऊ देत मला गरोधर..." पूजा त्यांना चेतवत म्हणाली.
तसे बाबा आणखी जोरात तिला ठोकू लागले, गांड वर उचलून तिच्यात रुतु लागले, आणि एक उत्कट क्षणी बाबांनी एक मोठा ठोका देऊन पूजाच्या गर्भात आपला लंड रिता केला, त्यांचा लंड जोरदार आचके देत झडू लागला, पिचकारी मारू लागला, त्यांचे अंडकोष अंकुचून प्रसरण पावत सर्व वीर्य पूजाच्या गर्भात सोडू लागले. पूजाही आपली गांड हलवत कामोनंदाने झाडू लागली. बाबा तिच्या देहावर पसरून काही वेळ तसेच पडून राहिले, त्यांचा तिच्या पूच्चीत खोल रुतून आचके देऊ लागला. पूजाही त्यांच्या आचके देणाऱ्या लंडाला आनंदाने अनुभवू लागली.
इकडे माझ्या लंडानेही जोरदार पिचकारी उडवली.
काही वेळाने बाबा तीच्या नग्न शरीरावरुन बाजूला झाले, त्यांचा लंड सटकन बाहेर आला व त्याबरोबर विर्याचा लोंढा पूजाच्या मांडीवर ओघळू लागला. तिच्या पूच्चीने आ वासला होता. दोघेही धापा टाकत होते, पूजाचे लालेलाल स्तन वरखाली होत होते व त्याबरोबर तिचे मंगळसूत्र ही डोलाने हलत होते.
थोड्या वेळाने बाबांनी तिला जवळ घेतले व तिच्या कपाळावर प्रेमाणे किस करू लागले.
"सुनबाई थँक्स...तुझ्यात गळल्यावर खूप रिलॅक्स वाटते आहे...चांगलाच पिळून घेतला तुझ्या पूच्चीने माझ्या लंडाला..."
"तुम्हाला ही थँक्स बाबा...चांगलीच खाज जिरवली तुमच्या लंडाने माझ्या पूच्चीची..."
दोघेही थकल्याने एकमेकांना बिलगून झोपी गेले.
मीही रिलॅक्स झाल्याने थकून ऑफिस मधेच झोपी गेलो, सकाळी मी हडबडून जागा झालो ते एका स्वप्नाने, खूप भयंकर स्वप्न होते ते. माझे बाबा माझ्या सोमरच पूजाला ठोकत होते, मला दरदरून घाम फुटला होता. गडबडीने मी बेडरूमच्या स्क्रीनवर पाहिले तर बाबा व पूजा अजून नग्न अवस्थेत एकमेकांना मिठी मारून झोपले होते. मी रिवाईंड करून पाहिले तर बाबांनी रात्री पूजाला आणखी दोन वेळा झवले होते, त्यांनी तिला वेगवेगळ्या पोसिशन मध्ये चांगलेच भोगले होते, ते पाहून माझा लंड परत आचके देऊ लागला, मी ऑफिस मधले सर्व आटोपून घरी निघालो.
 

Rishiii

Member
Messages
314
Reaction score
477
Points
63
Khup hot update hotaa mitra, kupach chaan लेखनशैली aahe tuzi. Maja aali.
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
मी घरी गेलो तर हॉल मध्ये सामसूम होती, मी बेडरूमच्या दरवाजाजवळ जाऊन कानोसा घेतला, तसा मला दबके हुंकार ऐकू येऊ लागले. बाबा आणि पूजा परत रत होत होते तर, पण मला स्पष्ट आवाज येत न्हवता, म्हणून मी हळूनच दरवाजा उगढून बेडवर पाहू लागलो तर ते बेडवर न्हवते. आता मी डायरेक्ट आत गेलो तर मला बाथरूम मधून आवाज येत होते. मी दबक्या पावलांनी बाथरूम जवळ जाऊन दरवाजाला कान लावला, आतून मला आता स्पष्ट पच पच असे आवाज येत होते.
"हो..हो..हा..हा..फक मी...फक मी....हार्ड बाबा..."
म्हणजे यांची झावाझवी चालली होती तर.
"आह..आह...सूनबाई... किती मस्त आहे ग तुझी पूच्ची..." बाबा बरळत होते.
"आह...आह...बाबा..जरा हळू...तुमचा मुलगा यायची वेळ झाली...आह..."
"येऊ देत मग ग...पाहुदेत बाबा कसे झवतात त्याच्या बायकोला..."
"आह...आह...बाबा..."
आता पच पच आवाज वाढला होता, बहुतेक बाबा गळणार होते.
"येस...येस...बाबा...आलेच मी...आहह..."
"आहह...मी पण येतोय...ग सुनबाई तुझ्या पूच्चीत..."
बाबा आता बहुतेक गळत असावेत, पच पच होणार आवाज आता थांबला होता, पण स्मूच चा आवाज येत होय, म्हणजे दोघे जण किसिंग करत होते, काही वेळाने तो ही आवाज थांबला व आवाज येऊ लागला.
"काय पूच्ची आहे ग सुनबाई तुझी, पार किस काढला माझ्या लंडाचा, पिळून घेतला तिने माझा, खूपच खाजाळी आहे वाटते"
"बाबा, खाजाळी तर आहेच माझी पूच्ची आणि तुमचा सोटा आहेच तिची खाज भागवायला"
"सुनबाई माझी एक इच्छा आहे ग, करशील का तू पूर्ण"
"करेन की माझ्या ठोक्याची इच्छा पूर्ण, सांगून तरी बघा"
"अग मला ना महेशसमोर तुला घ्यायची आहे, त्याच्या समोर तुला काचकच झावायचे आहे" हे ऐकून मला धक्काच बसला, माझे बाबांना माझ्या समोर माझ्या बायकोला ठोकायचे आहे, माझे हृदय धडधडू लागले, मला आता पूजा काय बोलतेय हे ऐकायचे होते, मी कान टवकारून ऐकू लागलो.
"कसं शक्य आहे बाबा, कसं जमणार हे"
"प्लीज सुनबाई काहीतरी कर, पण मला तू त्याच्या समोर हवी आहेस, ही माझी शेवटची इच्छा आहे असंच समज"
"तुमची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करणे माझे कर्तव्य आहे बाबा, बघते मी काय तरी शक्कल लढवते" पूजाचे हे बोलणे ऐकून मला धक्काच बसला.
ती काहीशी विचार करून परत बाबांना म्हणाली "बाबा आज शनिवार आहे, हे संध्याकाळी घरी असतील, आम्ही तिघेही ड्रिंक्स घेऊ, तुम्ही तसे त्यांना बोला, त्यांना लगेच चढते...त्यांना दारू चढली की तुम्ही त्यांच्या समोर माझ्यावर चढा..." हे ऐकून माझे डोके गरगरू लागले.
"व्वा सुनबाई काय आयडिया आहे, तुला महेशसमोर घ्यायच्या विचाराने कसा ताणलाय बघ हा, एक आणखी शॉट होऊ जाऊ देत"
"हा तर सारखा ताठ असतो, पण आता नको बाबा, हे येतील एवढ्यात, पटापट अंघोळ उरकू आपण, हे यायच्या आत तुम्ही बाहेर जाऊन बसा, म्हणजे यांना काही संशय येणार नाही"
"ठीक आहे सुनबाई पण रात्री तुझे काही नाटक नाही चालणार हं"
"हो बाबा रात्री मनसोक्त भोगा मला, तेही महेश समोर..."
इकडे मी सावध झालो, ते आता कोणत्याही क्षणी बाहेर येणार होते, मला इथून जायला हवे. मी लगबगीने उठत फ्लॅट बाहेर गेलो, इकडे तिकडे फेरफटका मारत, दोन तीन सिगारेट फुंकत विचार करू लागलो. अर्ध्या तासाने मी परत घरी गेलो. बेल वाजवली तशी पूजाने दरवाजा उघडला, तिने एक शॉर्ट स्कर्ट घातला होता व वरती एक स्लिप सारखा स्पोर्ट्स टी शर्ट घातला होता, आत चड्डी घातली होती की नाही देव जाणे, मला जाणवले की आता पूजाही माझ्या समोर बाबांशी खुलली होती.
"या हो आत आम्ही तुमचीच आठवण काढत होतो, हो किनई बाबा" हो मला माहिती आहे तुम्हाला माझी आठवण कशी येतेय ते, मी मनातच म्हणालो.
"हो का बाबा" मी आत येत म्हणालो.
"हो बेटा, पूजा म्हणत होती की आज तुला सुट्टी आहे तर काहीतरी प्रोग्रॅम करु, मूवी वगैरे पाहू काय म्हणतोस"
"चालेल ना बाबा मी थोडा फ्रेश होतो, थोडी झोप घेतो मग जाऊ संध्याकाळी"
"ठीक आहे बेटा, आराम कर मग जाऊन"
"चल पूजा मी अंघोळीला जातोय" तिला डोळ्यांनी इशारा करून मी म्हणालो, थोड्या वेळापूर्वी जे काही घडले होते त्यामुळे माझा लंडात प्रेशर आले होते, पण मी आता ठवरले होते की हाताने गळणार नाही, पूजाच्या पूच्चीतच गाळणार म्हणून मी तिला इशारा करून बाथरूममध्ये बोलवले होते.
मी बाथरूममध्ये गेलो व घाईघाईने सर्व कपडे काढून नागडा झाले, माझा लंड तणून आचके देत होता, पूजा माझ्या मागोमाग आली, आत येताच मी तिला मिठीत घेतले, तिचे सर्व कपडे काढून टाकले, तिचे पूर्ण शरीर चोखु लागलो चोंबाळू लागलो.
पूजाही मला विरोध न करता प्रतिसाद देऊ लागली.
"आज एव्हढा कासाकाय उत्तेजित झालाय माझा राजा" ती माझा लंड चोळत म्हणाली.
"सांगतो नंतर आधी मला सामावून घे"
"ये ना राजा तुझीच तर आहे मी"
ती असे म्हणताच मी तिचा एक पाय उचलून तिच्या फाकलेल्या पूच्चीत माझा लंड खुपसला, ती सटकन आत घुसला.
"आह...राजा...जरा हळू ना..."
बाबांनी तिची पूच्ची चांगलीच मारल्यामुळे माझ्या लंडाला आत जाताना काहीच अडचण झाली नाही, तो सटासट आत बाहेर होऊ लागला. तिची पूच्ची पूर्ण बुळबुळीत होती, बहुतेक बाबांचे विर्य अजून आताच होते. असा विचार करताना मला आणखीनच जोर चढला मी जोरजोरात तिला ठोकू लागलो. ती कण्हत होती.
"आह...आह...राजा...आज काय झाले तुला...खूप दमदारपणे टोकतोयस मला..."
मी काहीही न बोलता तिला अविरत ठोकत होतो.
पूजा आता थरथरत होती, मला समजले की ही आता येणार आहे.
"आह....आह...राजा मी येत आहे रे..."
असे म्हणत ती कंबर उचकून झडू लागली.
"मी ही येत आहे ग राणी..." म्हणत मी ही तिच्यात गळू लागलो, दोघेही थकल्यामुळे आम्ही बाथरूममध्येच बसलो, एकमेकांना मिठीत घेऊन उसासे टाकू लागलो.
काही वेळाने नॉर्मल झाल्यावर मी पूजाला म्हणालो.
"अग पूजा, आज तुझी पूच्ची खूपच बुळबुळीत होती आणि थोडी सैलही होती काशी काय ग, राहुलने तर तुला ठोकून बरेच दिवस झाले"
पूजा मान खाली घालून गप्प बसली होती.
"अग बोल ना काहीतरी"
"मला किनई तुम्हाला काहीतरी सांगायचे आहे" तू काहीसा विचार करून म्हणाली.
"मग सांग ना" मी सहज बोललो पण आतून माझ्या हृदयात धडधडू लागले होते.
"पण तुम्ही रागावणार तर नाही ना"
"नाही ग माझ्या राणी, तुला जे काही सांगायचे आहे ते बिनधास्त सांग" मी तिला आश्वासक स्वरात म्हणालो
"अहो काल रात्री ना....माझ्यात व...बाबांच्यात संबंध घडून आलेत..." तिने एक दमात सांगून टाकले.
मला ते ऐकून मला धक्का बसलाय असे दाखवत मी जोरात ओरडलो.
"काय...अग कसं शक्य आहे हे...तू...आणि बाबा....तू माझ्याबरोबर असे कसे करू शकतेस"
मी ओरडत तर होतो पण माझा लंड हळू हळू तनू लागला होता. कडक होणार लंड तिलाही जाणवत होता.
"अहो घडले तर आता, मी ही काय करणार, परिस्थिती होतीच तशी"
"अशी काय परिस्थिती होती ग"
"हे पहा, अगोदर बाबा प्यायले, मग त्यांनी मला मला प्यायला आग्रह केला व मीही नकार देऊ शकले नाही, आणि तुम्हाला तर माहीतच आहे की मला प्यायल्यावर लंड लागतोच" तिने स्पष्टीकरण दिले.
"अग प्यायली म्हणून काय माझ्या बाबांचाच लंड घेतलास तू" असे बोलताना माझा लंड तनु लागला.
पूजा ताणलेल्या लंडाला हातात घेऊन मर्दन करू लागली.
"अहो तुम्हीच सांगा मी काय करायला हवे होते, बाबा ज्या सुखापासून दूर होते ते मी त्यांना दिले तर काय बिघडले, आणि तुम्हाला तर माहीतच आहे की माझी पूच्ची खूप दिवसाची भुकेली होती, त्यात बाबांचे ते पिळदार मर्दानी शरीर व त्यांचा तो मोठ्ठाला...."
"काय ग मोठ्ठाला बोल ना..."
"अहो मोठ्ठाला बलशाली लंड..." ती लाजत बोलली तसा माझ्या लंडाने पूजाच्या हातात जोरदार आचक दिला.
"पण तू बाबांसोबत असे काही करावे हे मला अजिबात आवडले नाही हं..."
"पण हा लबाड तर आवडले म्हणतोय" ती माझा लंड पिळत म्हणाली, "काय रे लबाडा, आवडले ना तुला मी बाबांसोबत रत झाले ते" ती माझ्या लंडाकडे पाहून म्हणाली तसा माझ्या लंडाने एक अचका दिला जणू तो तिला आवडले म्हणून सांगत होता. काही वेळ ती त्याबरोबर खेळून म्हणाली.
"अहो आता जे झाले ते झाले, आणि हो मी जरी बाबांसोबत आणखी कोणासोबतही रत होत असेन पण माझे मन तर फक्त तुमचे आणि तुमचेच आहे ना, मी या दुनियेत फक्त तुमच्यावरच प्रेम करते, मी माझे शरीर इतर कोणालाही देईन पण मन तुम्हालाच दिले आहे ना माझ्या राजा"
तिचे असे बोलणे ऐकून मी थोडा रिलॅक्स झाल्यासारखे दाखवले. ती ही रिलॅक्स झाली.
"अहो मला एक खरं खरं सांगा"
"बोला ना"
"तुम्ही अर्ध्या तासापूर्वी घरी येऊन गेलात ना"
मी उडालोच, हिला कसे कळले, मी चक्रावून गेलो.
"न...न....नाही...ग...मी तर आत्ताच येतोय..."
"हा..हा...हा...तुमचा चेहऱ्यावर बारा वाजलेत ते पाहून मला खरे ते काय कळले"
मी शेवटी हार मानून म्हणाली.
"पण तुला कसं काय कळलं ग"
"अहो महेशराव, तुम्ही रात्री टिफिन घेऊन गेला होतात आणि सकाळी आल्यावर तो, दरवाजा शेजारी टेबलावर ठेवलात, पण तुम्ही बाहेर परत जाताना तो न्यायचा विसरलात, हा...हा...हा..." ती खिदळत म्हणाली. मी काय बोलणार, मीच मूर्खपणा केला होता, आता सर्व काबुल करणे भागच होते.
"तुम्ही जेंव्हा आत आलात तेंव्हा बाथरूमला कान लावून ऐकत होतात ना"
"न..न..नाही...अग म्हणजे..हो...हो...अग ते आवाज येत होते म्हणून बाकी काही नाही"
"तुम्हाला माहीत आहे यात काय चाललं होतं ते" पूजा माझा लंड हलवत म्हणाली.
"अग नाही काही ऐकले खरंच"
"तुम्हाला ऐकायचे आहे काय" ती माझ्या लंडाला आणखी आवळत म्हणाली. मी ही आता उत्तेजित झालो होतो.
"हो सांग ना प्लीज" मी विनवणीच्या स्वरात म्हणालो.
तसे मला माहित होते की आत काय घडले ते पण मला पूजाच्या तोंडून ऐकायचे होते.
"हो सांगते ना राजा पण मला एक वचन हवे आहे"
"अग वचनाची काय गरज आहे तू मागशील ते देईन मी, तू सांगशील ते एकेन मी"
"मग ठीक आहे तर, ऐका तर मग आता, आम्ही आत्ता बसलोय या ठिकाणीच काही वेळापूर्वी पूर्ण नग्नावस्थेत मी व बाबा संभोगरत होत होतो"
ती सांगत होती आणि माझ्या हृदयाची धडधड वाढत होती, लंड पूजाच्या हातात टरारून फुगला होता.
"या इथेच त्यांनी मला बेफामपणे संभोग सुख दिले आहे, मला दोनदा ऑर्ग्याझम दिला त्यांनी"
"म्हणजे जेंव्हा मी तुला इथे घेऊन तेंव्हा तुझी पूच्ची ओली होती याचा अर्थ..."
पूजा माझा लंड कुरवाळत माझ्या जवळ येत माझ्या गालावर किस करत म्हणाली.
"हो माझ्या राजा तो सर्व ओलावा तुमच्या बाबांनीच केला होता, त्यांचे विर्य आत शिल्लक होते व त्यात तुम्हीही आतच सोडले"
माझे डोके ठणकू लागले, माझ्या बाबांनी ज्या पूच्चीत आपले विर्य गाळले होते त्या पूच्चीतच मी माझे विर्य गाळले. माझी कामोत्तजना शिगेला पोहोचली होती, मी तिला तिथेच खाली ओढले व तिच्यात प्रवेश केला. दात ओठ खाऊन दणादण तिला ठोकू लागलो.
"आह...आह...राजा जर हळू...तुम्ही दोघे बाप लेक मला काही जिवंत सोडत नाहीत बहुतेक...आह...आह..."
तिचे बोलणे ऐकून मला आणखीच ताव चढला होता, तीला ही ते समजले, तिने मला थोडे उठण्यास सांगितले, मी थोडासा वर होऊन तिला ठोकू लागलो, आता आम्ही दोघे एकमेकांच्या डोळ्यात पाहून कामसुख घेत होतो.
"आह...आह...बाबा...जरा... हळू ना..."
ती चक्क माझ्या डोळ्यात पाहून बाबांचे नाव घेत होती, मला आणखीच चेव चढला. मी जोरजोरात तिला फटके मारू लागलो.
"आह...आह...बाबा...झवा...झवा...तुमच्या सुनेला...आह...आह...कित्ती जाडा आहे हो तुमचा...माझे तर पाणी गळायला आले हो...हाना हाना आणखी जोरात...."
तब्बल पंधरा मिनिटे तिला रोलप्ले चालला होता, मी तिला अविरत झवत होतो, एक उत्कट क्षणी आम्ही दोघेही गळालो व एकमेकांच्या मिठीत धापा टाकत विसावलो. आम्ही बाथरूममध्ये आहोत याचेही भान न्हवते.
मी माझी अंघोळ आटोपून बाहेर आलो, पूजाही कपडे चेंज करून नाष्टा करायला गेली. मी माझे सर्व आटोपून हॉल मध्ये बाबांजवल गेलो, थोडा वेळ गप्पा मारून मी बेडरूम मध्ये झोपायला गेलो, जाता जाता मी पूजाला हाक मारली.
"अग पूजा जरा बेडरूममध्ये ये ना"
"हो आलेच" तिने किचन मधून प्रतिसाद दिला.
मी बेडवर आडवा होऊन विचार करत होतो.
एव्हढ्यात पूजा अली.
"काय हो"
मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो. पूजाने एक तलम टी शर्ट घातली होती व खाली हाफ नाईट पॅन्ट गुढ्यापर्यंत. टी शर्ट मधून तिचे गोरेपान लुसलुशीत दंड मनमोहक दिसत होते, तिचे घट्ट उरोज टी शर्टला ताण देऊन बाहेर येऊ पाहत होते. तिचा गरगरीत मांसल पूट्टा काळजाची धडधड वाढवत होता. ही अश्या वेशात बाबांसमोर जाते मग त्यांची तरी काय चूक आहे.
न राहवून मी तिला माझ्याकडे खसकन ओढले.
"आऊच...काय करताय हो...सोडा मला..." पूजा लटक्या रागाने म्हणाली.
मी तिला आणखीच जवळ ओढून किस करू लागलो, आता ती ही मला साथ देऊ लागली, काही वेळ किस झाल्यानंतर आम्ही दोघे एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिलो.
काही वेळाने पूजा म्हणाली.
"अहो, तुम्हाला एक सांगायचे आहे"
"सांग ना मग"
"पण तुम्ही रागवणार तर नाही ना"
"नाही ग, तू सांग तरी"
"अहो ते बाबा ना...."
"बाबा काय...." मी कान टवकारले, पूजा आता काहीतरी बॉम्ब नक्कीच टाकणार असे वाटले.
"अहो ते बाबांना ना तुमच्या उपस्थितीत माझ्याशी कामक्रीडा करायची आहे" ती लाजत बोलली.
"काय..." मी उडालोच "अग पण कसं शक्य आहे, बाबा माझ्या समोर तुला...." ते ऐकून माझे ब्लड प्रेशर वाढले, हृदय जोरात धडधडू लागले, सर्व प्रेशर लंडात जाऊन तरारून फुगला. पूजाने हळूच माझ्या बर्मुड्यात हात घालून लंडाला पकडले व दाबत हलवू लागली.
"पूजा अग अस कसं करू शकतेस तू....आणि तू तरी कशी तयार झालीस..."
"अहो बाबा म्हणाले की ही माझी शेवटची इछा आहे, मग काय मी नाही कशी म्हणणार, पण तुम्ही सांगा ना आहात काय तयार....या अनोख्या अनुभवासाठी...."
"काय वेड लागलंय काय तुला, मी नाही पाहू शकणार तुला व बाबांना"
मी बोलत होतो खरे पण माझा लंड ताणून आचके देत होता, पूजालाही ते जाणवले.
ती माझ्या डोळ्यात पाहून म्हणाली,
"अहो पण तुमचा लंडोबा काहीतरी वेगळेच सांगतोय... बाबा मला तुमच्यासमोर घेणार हे ऐकून कसा आचके देतोय बघा लबाड..."
मी काहीच बोललो नाही, मलाही मनातून कुठेतरी असे वाटत होते की बाबांचा व पूजाचा समागम उघड्या डोळ्यांनी पाहावा. बाबा कसे माझ्या बायकोला उपभोगतात, कश्या प्रकारे तिला हाताळतात हे पहायचे होते.
"अहो सांगा ना तुम्हाला पण मनापासून असे वाटते ना की आमचा संभोग पहावा"
"न...न...नाही ग मला असे काही वाटत नाही पण जर तुझी इच्छा असेल तर....मी विचार करेन..."
"हो माझी खूप इच्छा आहे...प्लीज..."
"हो ग पण....आता कसं सांगू तुला....मला नाही पाहू शकणार ग....बाबांना...तुझ्याशी...मला लाज वाटेल ग"
"समजले मला...तुम्ही काहीच काळजी करू नका... आपण संध्याकाळी ड्रिंक्स करू तेंव्हा तुम्हाला खूप जास्त झाली असे बाबांना दाखवा आणि तुम्ही लुडकण्याचे नाटक करा आणि डोळे बारीक करून लाईव्ह शोचा मनमुराद आनंद घ्या....मग तर तुम्हाला लाज नाही ना वाटणार....?"
पूजाचा तोगडा मस्त होता, मी बेशुद्ध आहे असे बाबा समजणार होते आणि ते माझ्या समोर पूजाला घेणार.
"तुझी आयडिया तर मस्त आहे पण माझी एक अट आहे..." मी एक बाण सोडला.
"अट... कसली..." ती कपाळावर आठ्या आणत बोलली.
"तुझे कौमार्य भंग कोणी केले याची स्टोरी तू मला सांगणार आहेस"
ती थोडी भांबावली, नजर चोरून बोलली.
"अहो म्हणजे काय...तुम्हीच तर केले माझे कौमार्य भंग..."
"काहीही सांगू नकोस हं, मला माहित आहे की तू कुमारी न्हवतीस, तुझी पूच्ची तर खूपच रुंदावली होती लग्नानंतर, जणू काय लग्न अगोदरच्या आठडव्यात चांगलेच ठोकून घेतलेस..."
ती आता थोडी सावरली होती, मी रागावलो नाही हे पाहून तिने एक सुस्कारा सोडला.
"हो झाली माझ्या हातून चूक, माफ करा मला"
"माफी काय मागतेस ग, जे झाले ते झाले, पण मला तो नशीबवान कोण आहे आणि हे कसे घडले हे ऐकायचे आहे"
"अरे वा... माझ्या राजाला माझे सील कोणी तोडले ते ऐकायचे आहे तर..." ती माझा लंड कुरवाळत म्हणाली.
"अग सांग ना कोण होता ते"
"आता नाही सांगणार, आधी बाबांची इच्छा मग तुमची" असे म्हणत तोंड वेडेवाकडे करत ती माझ्यापासून दूर झाली व बेडरूम बाहेर गेली.
मी आज संध्याकाळी काय काय पाहायला मिळणार याचा विचार करत झोपी गेलो.
दुपारी दोन वाजता मला जाग आली, मी चांगलाच गाढ झोपलो होते.
फ्रेश होऊन मी हॉल मध्ये गेलो तर बाबा तिथे न्हवते.
अचानक मला किचन मधून हलका आवाज येऊ लागला. मी हळूच दरवाजाजवळ येऊन आत पाहू लागलो.
"असे काय करताय बाबा...उम... उम... बाबा...हे उठतील ना...सोडा...ना..."
माझे डोळे विस्फारले, किचनमध्ये पूजा ओट्यावर काहीतरी करत होती व बाबा तिच्या ढुंगणाला चिपकले होते. त्यांचा लंड तिच्या गांडीच्या घळईत रुतला असावा. ते तिच्या मानेवर किस करत, एक हात तिचे उरोज कुरवाळत होते व दुसरा हात तिच्या पूच्चीवर होता. बाबा मधेच कंबर हलवून लंड आणखी तिच्या गांडीवर दाबत होते. माझ्या हृदय धडधडू लागले, लंड फणा काढून उभा राहिला.
काहीवेळ तो नजारा पहिल्यानंतर मी तिथून बेडरूम मध्ये आलो व जोरात पूजाला हाक मारली.
"पूजा..."
काही वेळ असाच गेला.
"पूजा..." मी परत हाक मारली.
"हो आले..." आता तिने प्रत्युत्तर दिले व काही वेळाने ती बेडरूममध्ये आली.
"झाली झोप माझ्या राजाची..."
"हो ग छान झोप झाली...आ...आ...आ..." मी जांभई देत म्हणालो.
"चला मग जेवण करू, आपल्याला मूवी पाहायला जावयाचे आहे लक्ष्यात आहे ना"
"अग हो ग चल पटकन" मला सकाळचे बाबांचे बोलणे आठवले.
आम्ही दोघे बाहेर गेलो, पूजा किचन मध्ये ताटे करायला गेली व मी डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो, बाबाही तिथेच बसले होते.
गप्पा गोष्टी करत आम्ही तिघेही जेवलो.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!