Adultery बायकोचा हैदोस

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Setunatu

New Member
Messages
20
Reaction score
57
Points
13
Thousands of views after i update but no one cares to comment or replay, it is good or bad.
I think people didn't like the st

Thousands of views after i update but no one cares to comment or replay, it is good or bad.
I think people didn't like the story so I am thinking to stop here.
कृपया थांबु नकोस, गोष्ट खूप छान चालली आहे. अजुन नवीन नवीन टाईप चे पोझिशन आणि हॉट आणि हर्डकोअर सेक्स अॅड् कर.

शिवाय पूजाची बाबा आणि महेश सोबत dp पण वर्णन कर.

अँड ये तो बस शुरुवात है अजुन नवीन नवीन लोकांन सोबत जस ट्रिप वर विदेशी किंवा आफ्रिकी लंड चा दणका पण दे.....!

वेटींग फॉर नेक्स्ट अपडेट...👍
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
साधारण साडे आठ वाजता मला स्क्रीनवर हालचाल जाणवली पहातोतर बाबा घरी आले होते, त्यांनी बेल वाजवली तशी पूजाने दार उघडले. त्यांच्या हातात दोन तीन बॅग्स होत्या.
"या बाबा किती हा उशीर..."
"अग झाला थोडा उशीर....पण मला जे पाहिजे होते ते मिळाले...." ते हातातली बॅग उंचावून म्हणाले.
मी निरखून पाहिले तर त्या बॅग वर Preety secret lingerie असे लिहिले होते. मी समजून गेलो की यामध्ये सेक्सी lingerie चा सेट असणार. बाबा पूजासाठी सेक्सी lingerie सेट आणला हे पाहून माझा लंड कडक हाऊ लागला. बाबांचाही आज मूड होता की सुनबाईला उघडी नागडी बघायचा.
"बाबा....काय आहे हो याच्यात...." तिने बॅगकडे बोट जरून विचारले.
"अग थोडा धीर धर..... योग्य वेळ आली की समजेल ना तुला.....आधी मला आत तर येऊ दे...." बाबा बोलले.
"हो बाबा या ना आत....खूप दमले असाल ना...." पूजा.
"हो सुनबाई खूप दमलो होतो फिरून पण तुझा सुंदर चेहरा पाहिल्यावर मी फ्रेश झालो....." बाबा तिच्या सुंदर निरागस चेहऱ्याकडे पाहून प्रेमाने म्हणाले.
"चला बाबा काहीतरीच हं...." ती लाजत हसून म्हणाली.
"बरं तुम्ही फ्रेश होऊन या..." मी तुमच्यासाठी चहा टाकते.
"चहा नको आता बाळा....आणि याचीच तयारी कर...." बाबा एक बॅग पूजाच्या हातात देऊन म्हणाले.
पूजाने हळूच बॅग उगढून पाहिले व तिने Joney walker च्या दोन क्वाटर बाहेर काढल्या, ती डोळे विस्फारत बोलली "बाबा आज अगदी दोन दोन.....आणि एवढ्या ब्रॅंडेड....खूप महाग असतील न..."
"हो...अग एक खास माणूस मला कंपनी देणार आहे....म्हणून..." बाबा तिच्याकडे नजर रोखून म्हणाले.
"कोण आहे ते खास माणूस...आम्हालाही समजू दे..." पूजा भुवया उंचावून म्हणाली.
"तेही लवकरच समजेल तुला..." बाबा असे म्हणून फ्रेश व्हायला बेडरूम मध्ये गेले.
पूजाही आनंदात दारूच्या बाटल्या घेऊन आत गेली.
त्या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव पाहून मी ओळखले की आज काहीतरी विशेष घडणार. पण पूजा एवढ्या लवकर बाबांना शरण येईल की त्यांना खेळवून ती आपल्यात सामावून घेईल असे विचार माझ्या डोक्यात चालले होते. मी आता उत्सुकतेने पूढे काय होणार याचा विचार करू लागलो.
इकडे बाबांनी बेडरूम मध्ये जाऊन कपडे चेंज केले व सोफ्यावर येऊन बसले.
तोवर पूजाने टी पॉय वर बाटल्या आणि एक ग्लास ठेवला, सोबत स्नॅक्स म्हणून खारे काजू आणून ठेवले, आईस ही होताच.
तेवढ्यात बाबा येऊन सोफ्यावर येऊन बसले.
"हे काय बेटा एकच ग्लास..... मी तुला बोललो होतो ना की अजून एक खास माणूस येणार आहे म्हणून...." बाबा.
"हो पण कुठे आहे तुमचे खास माणूस...." पूजा इकडे तिकडे नजर फिरवून म्हणाली.
"अग तू ग्लास घेऊन तरी ये....." म्हणत बाबांनी तिला ग्लास आणायला सांगितला.
तशी नाईलाजाने पूजा किचनमध्ये जाऊन अजून एक ग्लास घेऊन आली.
आणि तेंव्हा बाबा अचानक उठून म्हणाले.
"अग ये ये पूजा.... अग तुझीच वाट बघत होतो मी....."
पूजाला काही कळेना ती बावरली.
तिची अवस्था समजून ते अति प्रेमाने म्हणाले "अग अशी काय करतेस.....तूच तर आहेस माझे खास माणूस....."
"काही ही हं बाबा...." पूजा लाजून म्हणाली.
"अग हो खरंच....तू देशील ना मला कंपनी..." बाबा कळकळीची स्वरात बोलले.
"हो बाबा देईन तुम्हाला कंपनी.... मग तर खुश...." पूजाही लाडात येऊन म्हणाली.
"ये हुई ना बात.... चल आज मी करतो पेग..."
बाबा बाटली फोडत बोलले.
"तुम्ही कश्याला बाबा मी करते ना...”
पूजा म्हणाली.
"अग मी करतो...थोडी तरी सेवा करुदेत मला तुझी...." बाबा असे म्हणून पेग करू लागले.
इकडे मी एक्साईट होऊ लागलो. आता बाबा आणि पूजा एकत्र दारू पिणार म्हणजे झाले, आज काय पूजा बाबांना सोडत नाही.
बाबांनी दोन पेग करून एक पूजाच्या हातात दिला, तो घेताना पूजाच्या हातांचा ओझरता स्पर्श बाबांच्या हाताला झाला, तसा बाबांनी सुस्कारा सोडला व तो पूजानेही ऐकाला.
ती हसली व बाबांना म्हणाली
"चिअर्स बाबा.....आपलं हे नातं या पहिल्या पेग बरोबर आणखी घट्ट होऊ देत...."
"हो बेटा....हे सासऱ्या सुनेचे नाते खूप घट्ट होऊ दे....चिअर्स" असे चेकाळात बोलून त्यांनी पेग घेतला. पूजाने ही त्यांच्या डोळ्यात पाहत हळूहळू सिप घेऊ कागली.
दारु पिताना ती खूप मादक दिसत होती. तिच्या अंगावरचा स्लीवलेस टी शर्ट घट्ट चिटकून बसला होता. तिचे उत्तणं उरोज बाहेर येऊ पाहत होते. नाईट पॅन्ट खूप तोकडी असल्याने तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांसल पोटऱ्या काळजाचा ठोका चुकवत होत्या.
मी तिचा नवरा होतो. मी तिला कितीतरी वेळा नागडी पहिली होती तरी आत्ता तिला पाहून माझा लंड आचके देत होता, जर माझी ही अवस्था असेल तर बाबा तिच्या समोरच बसले होते त्यांची काय अवस्था झाली असेल. एक साक्षात कामाग्नीने मुसमुसलेली मादी त्यांच्या समोर बसली होती त्यांना उचकवत होती तरी ते नियंत्रण ठेऊन होते.
दोघांनीही आत्तापर्यंत दोन दोन पेग रिचवले होते. ते आता थोडे थोडे नशेत आले होते, एकमेकांकडे पाहत गूढ स्माईल देत होते.
"बाबा...मी तुमच्या साठी एक गिफ्ट आणलं आहे...." पूजा तो नजरेचा खेळ आवरत म्हणाली.
"काय ग सुनबाई....दाखव तरी...." बाबा उत्साहात म्हणाले.
"हो आलेच हं....." असे म्हणून पूजा बेडरूम मध्ये गेली.
ती जाताच बाबांनी एक जोराचा सुस्कारा सोडला व रिलॅक्स झाले. ते सरळ उठले व पॅन्ट मध्ये हात घालून आपला लंड ऍडजस्ट करू लागले. लंडाला हवातसा ऍडजस्ट करून ते परत सोफ्यावर बसले.
त्यांची ही अवस्था पाहून मला हसू आले, आणि पूजाचा गर्वही वाटत होता की माझी बायको माझ्या बाबांचा लंड फक्त नजरेनेच ताठ करू शकते.
पूजा बेडरूम मधून बाहेर आली, तिच्या हातात एक बॅग होती. ती तिने टी पॉय वर ठेवली. मलाही प्रश्न पडला की काय असावे त्यात.
“काय गिफ्ट आहे ग माझ्यासाठी...” बाबा म्हणाले
"ओळखा पाहू" पूजा लाडात येऊन म्हणाली.
"हं...हं...म...नाही बुवा ओळखता येत तूच सांग ना ग प्लीज" ते अधीरतेने बोलले.
तशी पूजाने बॅगमध्ये हात घालून एक रेशमी सफेद ब्रँडेड लुंगी बाहेर काढली. ती पाहून बाबा खुशीत उडालेच. पूजाने त्यांना लुंगी दिली. बाबा ती हातात घेऊन रेशमी स्पर्श अनुभवत होते.
"खूप छान आहे बेटा, अशीच लुंगी हवी होती मला" बाबा आनंदाने म्हणाले.
"आणि ही बनियान लुंगीला शोभेल अशी" पूजाने बागमधून ब्रँडेड मुलायम बनियान काढून बाबांना दिली.
"ही पण खूप छान आहे" बाबा हर्षित होऊन म्हणाले.
"आवडली ना, मग घाला ना" पूजा म्हणाली.
"हो बेटा मी बदलून येतो" असे म्हणून ते बेडरूम मध्ये जाऊ लागले.
"बाबा इथेच बदला ना" ती ओठ चावून म्हणाली.
"अग पण इथे तुझ्यासमोर कशी बदलणार" बाबा चकित होऊन म्हणाले.
"मग काय झाले बाबा, बदला ना, की लाजताय मला" ती खट्याळ पणे म्हणाली.
"अग नाही लाजत तुला पण" त्यांना बहुतेक उठलेल्या लंडाची लाज वाटत असावी.
"बदला ना बाबा" ती आवर्जून म्हणाली.
"बरं ठीक आहे बेटा" असे म्हणून त्यांनी आपला टी शर्ट व बनियन काढून टाकली.
पूजा त्यांच्या उघड्या केसाळ छातीकडे अनिमिष नेत्रांनी पाहू लागली. बाबांचे कमावलेले शरीर पूजा डोळे भरून पहात होती. त्यांनी एकदा पूजाकडे पाहिले व नवीन बनियान उचलून घालू लागले, ती नवी बनियान अगदी फिट्ट बसत होती, ते एखाद्या नवतरुण मुलासारखे दिसत होते, भरदार केसाळ छाती व पिळदार दंड खुलून दिसत होते. आता बाबांनी बर्मुडा हातात धरून काढून टाकला, त्यांचा लंड व्ही शेप अंडर विअर फुगवून पूजाला सलामी देत होता. बाबांचा सोटा एवढा मोठ्ठा होता की व्ही शेप अंडरविअर मध्ये कसा बसा बसला होता. मी इकडे आवढा गिळला. पूजाचा स्वासतर तिच्या घ्याश्यातच अडकला, काही वेळाने तिने एक दीर्घ सुस्कारा सोडला. बाबांनी थोडा वेळ पूजाला आपल्या लंडाचे दर्शन करू दिले व नवीन लुंगी घातली. त्यांची लुंगी मस्तच दिसत होती, ताठलेल्या लंडा मुळे त्यांची लुंगी समोरून फुगली होती. त्यांनी तो फुगवटा लपवण्याचा प्रयत्न ही नाही केला व पूजाला म्हणाले.
"कसे दिसतेय ग तू दिलेले गिफ्ट" बाबा थोडी कंबर इकडे तिकडे हलवून म्हणाले. हलताना त्यांचा ताठलेला लंड झोके देऊन लुंगीला हलवत होता.
पूजाने त्या झोके देणाऱ्या लंडाकडे टक लावून पाहत म्हणाली "खूपच छान दिसतेय गिफ्ट"
मला असे वाटले की ती त्यांच्या लंडालाच म्हणत होती. ती त्यांच्या अगदी जवळ जाऊ लागली तसा बाबांचा लंड आणखीच आचके देऊ लागला. पूजाने त्यांना सर्व बाजूनी डोळे भरून पाहिले.
"व्वा मस्तच दिसते ही लुंगी तुम्हाला"
"हो ना, पण एक तू विसरलीसच"
"काय हो बाबा?"
"अग माझी व्ही शेप अंडर विअर" बाबा पूजाकडे पाहून म्हणाले.
"सॉरी बाबा, मी आणणारच होते पण ती..ती...तुमची साईझ माहीत न्हवती, तुम्हाला फिट्ट होईल की नाही याची खात्री न्हवती, पण बाबा तुमची साईझ किती आहे हो..."
"अग नऊ इंच..." असे म्हणत बाबांनी ओठ चावला, त्यांनी सरळ लंडाचीच साईझ सांगून टाकले.
पूजाही अवाक झाली बाबांनी लंडाची साईझ सांगीतल्यामुळे. पण ती सावरून बोलली.
"बाबा तुम्ही पण ना, मी कंबरेची साईझ विचारत आहे" डोळे बारीक करत मानेला एक मुरका मारत ती म्हणाली.
"कंबरेचा छत्तीस आहे" तेही डोळे मिचकावत म्हणाले.
हसता हसता त्या दोघांनी आणखी एकेक पेग घेतला.
काहीतरी आठवल्या सारखे करून बाबा म्हणाले.
"पूजा, मी पण तुझ्यासाठी गिफ्ट आणले आहे बर का"
"द्या ना मग बाबा, वाट कशाची पाहताय..." पूजा उत्सुकतेने म्हणाली.
"हो बेटा मी आत्ताच आणतो" असे म्हणून बाबांनी बेडरूम मध्ये जाऊन एक बॅग घेऊन आले. त्यांच्या हातातील बॅग व त्यावरील ब्रा व पँटी घातलेल्या मॉडेलचे चित्र पाहून पूजा काय ते समजून गेली.
तिने अधीरतेने विचारले.
"बाबा द्या ना लवकर गिफ्ट"
"हो सुनबाई तुझाच साठी आहे ते, पण माझ्या काही अटी आहेत"
"मला मान्य, पण द्या लवकर गिफ्ट"
"माझ्या अटी तर एकूण घे"
"बर सांगा लवकर" पूजा काकुळतीला येऊन म्हणाली.
"या मध्ये दोन प्रकारचे गिफ्ट आहेत, तू मला एकेक गिफ्ट ट्राय करून दाखवशील, एक गिफ्ट ट्राय केल्यानंतर आपण गप्पा मारत ड्रिंक्सचा आस्वाद घेऊ आणि परत तू दुसरे गिफ्ट ट्राय करायचे आहे, बोल आहे कबूल"
" दोन दोन गिफ्ट मिळणार असतील तर मी एका पायावर तयार आहे" ती थोडी लाजत म्हणाली, तिला माहीत हिते की आता काय घडणार आहे त्यामुळे तिनेही स्वतःला पूर्णपणे झोकून द्यायचे असावे.
मी इकडे सर्व काही स्क्रीन वर पाहून लंड चोळत होतो. बाबांनी खूप चांगली शक्कल लढवली होती, सुनबाईला अंतर्वस्त्रे गिफ्ट तिला घालायला लावून तिच्या सौंदर्याचे मनसोक्त रसपान करणार होते.
माझे इकडे टेन्शन वाढले होते. AC ऑफिस मध्ये ही मला घाम फुटला होता. माझ्या बाबांनी माझ्या बायकोसाठी अंतर्वस्त्रे गिफ्ट आणली होती आणि माझी बायको त्यांना घालून दाखवणार होती.
"बाबा पण अगोदर गिफ्ट उघडा तरी, पाहू तरी देत मला" पूजा म्हणाली.
"हो बेटा" असे म्हणून त्यांनी बागमधून एक सेक्सी अशी नाईटी बाहेर काढली व पूजाला दिली. ती नाईटी पिंक एकदम ब्रँडेड सिल्कची होती. हलक्या पिंक कलर ची होती. पूजाने ती हातात घेऊन मऊ स्पर्श अनुभवू लागली, हळूच तिने गालाला लावून ही पाहिले, तिच्या चेहऱ्यावर दिसत होते की ही तिला खूप आवडली होती. पूजाने ती पूर्ण ओपन करून पहिली तर ती खूप लाजली. तशी होतीच ती नाईटी.
पूर्ण झिरझिरीत, आतून सर्व काही दिसेल अशी. त्या नाईटी बरोबर एक ब्रा व पॅंटीचा डार्क पिंक कलरचा एक सेट होता. ब्रा अशी होती की फक्त तिचे निप्पल व काही स्तनांचा भाग लपला असता पाठीवर फक्त लेस होती. आता बाबाही पूजा जवळ आले आणि त्यांनी ब्रा व पॅंटी पूजाच्या हातातून घेतच म्हणाले.
"आवडले सुनबाई तुला"
"हो बाबा मस्तच आहे हा सेट"
"हो ना, मग दाखव ना घालून," बाबानी नवी पॅंटी हाताने कुरवाळत पूजाकडे पाहत विचारले.
"हो बाबा घालते" असे म्हणून ती नाईटी, ब्रा व पॅंटी घेऊन बेडरूम मध्ये पाळली.
बाबा तिच्या हलणाऱ्या ढुंगणाकडे पहातच राहिले, त्यांच्या लंडाने एक आचका दिला व लुंगीला हलवू लागला. बाबांनी लुंगीवरूनच आपल्या लंडाला थोपटू लागले. त्यांचे सगळे लक्ष बेडरूमच्या दरवाजाकडे होते कधी एकदा पूजा बाहेर येतेय असे झाले होते त्यांना. इकडे बेडरूमचा स्क्रीन ओपन करून मी पाहिले तर पूजा अरश्या समोर उभी राहून कपडे उतरवत होती, थोड्याच वेळात ती पूर्ण नागडी झाली, तिने हळूच आपले स्तन हातात धरून पाहिले व खुदकन हसली, नंतर तिने आपल्या पूच्चीला कुरवाळले तर तिच्या हाताला कामरस लागला, तिची पूच्ची पाझरू लागली होती. तिने आपला कामरस हळूच टॉवेन ने पूसला व नवीन निकर घातली, तिचे बंध कमरेवर बांधले व कंबर हलवून पाहू लागली. तिला निकर अगदी फिट्ट बसली होती. नंतर तिने ब्रा ही घातली. ब्राचे बंध तिने पाठीवर बांधले आणि आरश्यात स्वतःलाच पाहत होती, ती एका सेक्सी मॉडेल प्रमाणे दिसत होती. तिने हळूच झिरझिरीत गाऊन उचलला व अंगावर चढवला. गाऊनला फक्त दोन लेस होत्या त्या तिने कमरेवर बांधल्या व आरश्यात पाहुन हसू लागली, तीचे नितळ गोरे अंग बाहेरून स्पष्ट दिसत होते. नाजूक खोल बेंबी स्पष्ट दिसत होती. तिने आपले मंगळसूत्र बाहेर काढले तिचा एक कीस घेऊन ते स्तनांवर बेंबी पर्यंत दिमाखात सोडले. ते खूपच मोहक दिसत होते. तिने एकवार आरश्यात पाहिले व बाहेर गेली.
बाबा तिला पाहताच अवाक झाले. तिला डोळे भरून पाहू लागले.
"वा वा सुनबाई खूपच मस्त दिसतेस तू"
"चला बाबा मला लाज वाटते" ती लाजतच बोलली.
"लाजू नको ग सुनबाई, ये अशी माझ्या जवळ बैस" असे म्हणून तिचा गोरापान दंड धरून त्यांनी तिला आपल्या जवळ सोफ्यावर बसवले. ते आता तिला जवळून निरखून पाहू लागले. तिच्या अर्ध नग्न देहाला डोळ्यात सामावून घेऊ लागले. बाबांच्या अश्या पाहण्यामुळे ती गोरिमोरी झाली, तिची नजर बाबांच्या आचके देणाऱ्या लंडावर खिळली होती. बाबांचा लंड तिच्या हे रूप पाहून आचके देतच होता, आणि बाबाही ते लपवत न्हवते, ती पाहतेय हे समजताच त्यांच्या लंडाला आणखीच जोर चढला होता. लुंगी आता जोरदार हलत होती.
"सुनबाई आपण एकेक पेग घेऊ आता"
"हो बाबा मी करते" असे म्हणून तिने पेग केले व एक बाबांनी दिला. सिप घेत घेत ते बोलू लागले.
"सुनबाई तुझ्याकडे पाहून मला तुझ्या सासूबाई ची आठवण येत आहे" ते काहीसे आठवून म्हणाले.
"हो बाबा मी पहिला आहे ना त्यांचा फोटो, खूप सुंदर दिसत होत्या त्या"
"हो ग खूप सुंदर दिसत होती ती, आम्ही दोघे खूप प्रेम करायचो"
पूजा त्यांचे बोलणे ऐकत होती.
"तुझ्यासारखीच ती खूप सेक्सी दिसायची, ती ही कधी कधी असले सेक्सी कपडे घ्यालायची, आम्ही खूप मज्जा करायचो, पण ती मला मधेच सोडून गेली" असे म्हणून त्यांनी पूजाच्या कंबरेत हात घालून तिच्या खांद्यावर ठेवले.
"आता मी आहे ना, काही काळजी करू नका बाबा"
पूजा त्यांच्या केसात हात फिरवत बोलली.
"किती मऊ आहेत ग तुझे हात" बाबा मूड मध्ये येत बोलले.
"हात मऊ आहेत आणि तुम्ही राकट हातात घट्ट पकडलेली माझी कंबर मऊ नाही का???" पूजाने असे बोलताच बाबाही बोलले.
"अग तुझी कंबर तर लोण्याहून मऊ आहे बघ" ते तिच्या कंबरेवरून हात फिरवत म्हणाले.
"आणि फक्त कंबरच नाही तर तू संपूर्ण मऊ आहेस"
"तुम्ही आता जास्तच स्तुती करताय माझी"
"नाही ग खरंच, खूप सुंदर आणि कोमल दिसतेस तू"
बाबांनी तिला थोडे जवळ खेचले, आता त्या दोघांचे शरीर एकमेकांना जवळजवळ चिकटले होते.
त्यांनी पूजाच्या खांद्या जवळ जाऊन एक दीर्घ स्वास घेतला.
"कोणता सेंट वापरतेस ग तू, खूप छान वास येतोय"
"नाही हो बाबा...मी नाही सेंट वापरत"
बाबा तिच्या जवळ जात एक दीर्घ स्वास घेत बोलले
"मग हा धुंद करून टाकणारा गंध तुझ्या शरीराचा आहे वाटते, सुनबाईचा तुझ्या तारुण्याचा गंधाने माझे मन धुंद करून टाकले बघ..."
तिने लाजून मान खाली घातली, बाबांचे उष्ण स्वास तिला तिच्या शरीरावरुन जाणवत होते व ती आणखीच उत्तेजित होत होती, रोमांचित होत होती.
"पूजा आता दुसरे गिफ्ट ट्राय करूयात, पण आधी तो पेग संपव" असे म्हणून त्यांनी आपला पेग संपवला व त्यांची आज्ञा मानून पूजानेही पेग संपवला.
बाबांनी पूजाकडे पाहतच बॅग मधून काहीतरी काढून पूजाच्या हातात ठेवले, तेंव्हा त्यांचे हात किंचित थरथरत होते. पूजाने ते काय आहे हे उत्सुकतेने पाहू लागली. तिने नीट उलघडून पाहताच ती कमालीची लाजली.
तिच्या हातात एक ब्रँडेड ब्रा व पॅंटी सेट होता. तो सेट एकदम जाळीदार होता, वेगवेगळी नक्षीकाम होते ब्रा व पॅंटी वर, गडद लाल कलरचा तो सेट खूप आकर्षक होता.
"बाबा मी कशी घालू हा सेट तुमच्या समोर"
"का ग सुनबाई तू मला परके समजतेस का"
"नाही पण, ही फक्त ब्रा आणि पॅंटी आहे हो, मला लाज वाटते"
"आता आपल्यात कसली अली लाज, जा पटकन घालून ये" बाबांनी तिची अनुवठी उचलून तिच्या डोळ्यात पाहत बोलले, त्यांच्या डोळ्यातील प्रेम पाहून पूजा यंत्रवत उठून बेडरूम मध्ये गेली.
मी इकडे खूप उत्तेजित झालो होतो, पूजा आता टू पीस मध्ये बाबांच्या समोर जाणार, माझ्या हृदयाची धडधड वाढली, बेडरूम मधील स्क्रीन ओपन करून मी पूजा काय करते हे पाहू लागलो.
पूजाने नाईटी व अगोदरचा ब्रा पॅंटी सेट काढून नग्न झाली. नवीन सेट तिने आपल्या अंगावर चढवली. ती एका मॉडेल सारखी दिसत होती. तिचे गोरे स्तन उत्तान होऊन बाहेर डोकावत होते, पातळ कंबर व बेंबी उघडी दिसत होती. तिचे नितंब त्या जाळीदार निकर मधून मोहक दिसत होते.
तिने आता वेळ न दवडता बेडरूम बाहेर गेली. बाबा टू पीस मध्ये आपल्या सुनबाई पाहून थक्क झाले. तिच्या अर्ध नग्न देहाचे रसपान करू लागले.
बाबांनी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला आपल्या जवळ ओढले व सोफ्यावर बसवले. पूजा काहीशी अंग चोरून बसली, ती कमळाची लाजली होती, तिचे गाल आरक्त झाले होते. बाबांनी तिची अनुवठी उचलून तिच्या डोळ्यात पाहत बोलले.
"खूप सेक्सी दिसतेस तू सुनबाई"
"खरंच बाबा"
"हो सुनबाई, तुझ्या इतकी मादक तरुणी मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच पहात आहे"
"काय तरीच ह बाबा"
"अग खरंच, तुझी फिगर एकदम एकाद्या मॉडेल सारखी आहे"
"इतकं काय सुंदर आहे माझे शरीर???"
"अग ही तुझी पातळ कंबर, तुझे हे भरघच्च उरोज, गोऱ्या पान मांसल मांड्या, सर्वच काही जिथल्या तिथे आहे" पूजा त्या स्तुतीने गोरिमोरी झाली.
"पण बाबा मला तर तुम्ही अर्ध नग्न केलं व माझ्या देहाचे रसपान करत आहात आणि तुम्ही अंग भर कपडे घालून बसला आहेत, काढा ना ती लुंगी व बनियन"
"अग मग मी तुला कुठे अडवले आहे, जसं मी तुला जवळपास नग्न केले आहे तसे तू ही मला नग्न कर"
"मग उभे राहा ना बाबा"
तसे बाबा उभे राहिले, पूजाने त्यांची बनियन अंगातून काढून टाकली, त्यांची नग्न केसाळ छाती ती अनिमिष नेत्रांनी पाहू लागली, न अनाहूतपणे तिचा कोमल हात त्यांच्या छातीवर फिरू लागला, त्यांच्या कमावलेल्या छातीचे माप घेवू लागला,
"कित्ती भारदस्त छाती आहे हो तुमची बाबा, मला अश्याच मर्दानी केसाळ छातीचा मर्द हवा होता, पण तुमच्या मुलाच्या छातीवर केसच नाहीत"
बाबा हसत बोलले "माझ्या मुलाच्या छातीवर केस नसतील पण माझ्या तर आहेत, घे तुझी इच्छा पूर्ण करून, मी आहे ना तुला हवा तसा मर्द"
"हो बाबा आता तुम्हीच माझे खरे मर्द, मी महेशवर जीवापाड प्रेम करते पण माझे खरे मर्द तुम्हीच आहात आजपासून, आता मी नाही तुम्हाला सोडणार"
"मी तरी तुला कुठे सोडणार आहे ग, तुझ्या इतकी मादक तरुण्याने मुसमुसलेली मुलगी मला आपला मर्द मनात असेल तर माझ्यासारखा नशीबवान कोणी नाही"
"बाबा मी तुमची लुंगी सुद्धा सोडू का???
"सोड ना सुनबाई, मी केंव्हाचीच वाट पाहतोय"
ते ऐकताच पूजाने त्यांची लुंगी हातात धरून झटकन फेडली, तसा त्यांचा ताठर लंड पूढे होऊन अंडरवीयर मध्ये आचके देऊ लागला. पूजा त्याच्याकडे पाहून लाजली, तिने मान खाली घातली व फडकत्या लंडाकडे पाहू लागली.
"तुझी ब्रा उतरवं ना ग, तुझे गोरेपान उरोज मला डोळे भरून पाहू देत ना"
"मी कुठे नाही म्हणाले बाबा, तुम्हीच उतरवा ना माझी ब्रा..."
असे बोलून पूजा त्याच्या कडे पाठ करून उभी राहीली. बाबांनी थरथरत्या हातांनी तिच्या ब्राचा तंग हुक खोलला व तिच्या गळ्यातून ब्राचे बंध खाली टाकले. तशी तिची ब्रा उरोजावर वरून खाली घरगळली, तिचे घट्ट उरोज बंधनातून सुटल्यामुळे बाहेर झेपावले. बाबांनी तिला हळूच आपल्याकडे वळवले व तिचे घट्ट उरोज डोळे भरून पाहू लागले. तिच्या स्तनांवर माझ्या नावाचे मंगळसूत्र दिमाखात विसावले होते. तिचे गुलाबी निप्पल तरारून फुगले होते, त्या भोवतीचे चॉकलेटी वर्तुळ पाहून बाबांचा संयम ढासळत चालला होता, ते उभ्यानेच थरथरत होते, त्यांचे हात पूजाचे उरोज पिळायला, कुस्करायला आसुसले होते.
"आ आ हा सुनबाई किती मनमोहक आहेत ग तुझे गोळे, कणकेच्या गोळ्या प्रमाणे मऊ आहेत आणि हे मंगळसूत्र बघ किती दिमाखात विसावले आहे तुझ्या स्तनांवर"
पूजा काही बोलली नाही, लाजेने मान खाली घालून उभी होती. बाबांनी तिची हनुवटी वर उचलत तिच्या डोळ्यात पहात म्हणाले.
"मी त्यांना हात लावू का ग सुनबाई"
"लावा ना बाबा तुमचेच तर आहेत ते आता, फक्त स्तनच नाहीत तर हे माझे सर्व शरीर तुमचेच आहे"
तिची परवानगी मिळताच त्यांनी आपला थरथरता हात तिच्या उरोजावर ठेवला, तशी पूजा शहारली.
"आह बाबा..." ती सित्कारत बोलली.
बाबा तिच्या स्तनांवरून हात फिरवू लागलो, हलकेच दाबू लागले, तिचे मनुके हातात धरून चिवळू लागले, पूजा ओठ दाबून सित्कारत होती, त्यांच्या राकट स्पर्शाने ती धुंद झाली होती, तिची योनी पाझरू लागली असावी, तिचे डोळे कामाग्नी पिसळून उठला होता. तिच्या स्तनांच्या स्पर्शाने बाबांचा लंड आणखीच जोरात आचके देऊ लागला. अंडरविअर फाडून बाहेर येतोय काय असे वाटू लागले.
"बाबा...आ...हा...हा...हळू ना...किती राकट स्पर्श आहे हो तुमचा...खरा मर्दानी स्पर्श आज पहिल्यांदा अनुभवत आहेत माझे गोळे"
"का ग माझा मुलगा कुस्करत नाही का तुझे गोळे"
"कुस्करतात ना पण त्यांचे हात असे मर्दानी कडक नाहीत, तुमच्या राकट हातांनी माझे गोळे कसे लालेलाल झाले आहेत ओह, असे कधी झाले न्हवते"
"सॉरी सूनबाई, आज पहिल्यांदाच असे कोमल कणकीसारखे गोळे माझ्या हातात भेटले आहेत म्हणून त्यांनी थोडा तोल सोडला"
"ठीक आहे बाबा मलाही आवडले असे तुमचे कुस्करने, आणि बाबा त्याला ही खूप आवडले असे दिसतेय, बघा ना कसा आचके देतोय बिचारा" पूजा बाबांच्या लंडाकडे इशारा करत म्हणाली.
"काय ग, मला तर काही नाही दिसत"
"अहो बाबा हा हो तुमचा..." तिने लंडाकडे बोट केले.
"तुमचा काय ग सूनबाई???" बाबा मिश्किल स्वरात म्हणाले.
"अहो बाबा तुमचा लंड...लौडा..." पूजा लाजत म्हणाली. ती अशी म्हणताच बाबांचा लंड आणखीच फडफडू लागला.
"सुनबाई तुझा तोंडून अश्या प्रकारे शब्द ऐकून तो आणखीच तनु लागलाय बघ"
"हो बाबा आणखी किती ताणनार तुम्ही तुमच्या सोट्याला, सोडा की आता बाहेर बिचाऱ्याला, गुदमरला असेल बेचारा..."
"सुनबाई...तूच कर मोकळे आता त्याला..."
मी इकडे स्वास रोखून धरला, पूजा आता त्यांची अंडर विअर काढणार होती, त्यांचा जाडजूड लंड तिच्या समोर झोके देणार, ती ही सोडणार नाही अश्या जाडजूड सोट्याला, चांगले ठोकून घेईल आता, अश्या विचारांनी माझे टेन्शन वाढू लागले, लंड ताणून दुखू लागला, मी त्याला मोकळे केले व हलवत पूढे काय होतंय हे पाहू लागलो.
पूजाने एकवार बाबांकडे पाहिले व त्यांची अंडर विअर पायातून काढून टाकली, तसा बाबांचा काळा सावळा आडदांग 9 इंची लंड हवेत झोके घेऊ लागला, त्यांची जाडी भयानक होती, लंड वरच्या दिशेला थोडा वक्र होता त्यामुळे तो आणखीच आकर्षक दिसत होता. त्यांच्या लंडाची हलक्या गुलाबी रंगाची सुपारी तरारून फुगली होती, खूप मोठी होती ती, एवढ्या मोठ्या टोमॅटो एव्हडी.
मला आठवत होते की राहुलच्या लंडाची गाठ पूजाने आत घेताना खूप त्रास झाला होता, आणि बाबांची तर त्यापेक्षा मोठी होती, ही काशी काय जाणार पूजाच्या पूच्चीत, महिनाभर न झवल्याने तिची पूच्ची बारीक व नाजूक झाली होती, काशी सहन करेल माझी बायको, फाटणार तर नाही तिची. मला थोडी चिंता वाटू लागली.
पूजाने हळुवारपणे हात पूढे करून लंडावर ठेवला, तसा त्यांचा लंड उसळ्या मारू लागला, तो हातात घट्ट पकडताना पूजाला कसरत करावी लागली. लंडावरच्या नसा तरारून फुगल्या, तो आता अक्राळ विक्राळ रूप घेऊ लागला, पूजाने हळूच बाबांच्या लंडाचा कातडी मागे सारली तशी त्यांची मोठ्ठी गाठ बाहेर आली, एकाद्या बॉल प्रमाणे दिसत होती ती.
"आह सुनबाई....काय जादू आहे ग तुझ्या हातात..."
"बाबा तुमचा लंड आहे की मुसळ" पूजा लंडाला आलटून पालटून पाहत म्हणाली.
"माझ्या कोमल हातात मावत नाही हा तर, कित्ती लांब आहे आणि जाड तर माझ्या मनगटा एवढा आहे आणि हे अंडकोश कित्ती मोठ्ठे आहेत, आपल्या सुनबाई साठी वीर्य साठवून ठेवले वाटते ह्यात??? "
"सुनबाई माझा लंड तुला आवडला हे माझे भाग्यच, आणि तू माझ्यासमोर अशी नग्न उभी आहेस त्यामुळे त्याला आणखीच जोर चढलाय..."
"खूपच जोर चढलाय याला, कशा ठुश्या देतोय बघा माझ्या हाताला...आ...आ...हा...हा...बाबा..." त्यांच्या लंडाला वरखाली कुरवाळत ती म्हणाली.
"आ...आ...हा....सुनबाई तुझी निकर उतरवू का ग, मला माझ्या सुनबाई पूच्ची बघ्याची आहे" बाबा तिच्या निकर वरून हात फिरवून म्हणाले.
"हो सासरेबुवा काढा तुमच्या सुनेची निकर...करा ना तिला नागडी...आपल्या सासऱ्यासाठी कशी पाझरू लागली आहे पहा...आ...हा...हु...हु...." ती कामोनंदाने बरळत होती.
बाबांनी वेळ न दवडता खाली वाकले व पूजाची ओली निकर काढून भिरकावली.
"सूनबाई सोफ्यावर बसतेस का बाळा...मला तुझ्या पूच्चीचे जवळून दर्शन घ्यायचे आहे..."
"हो बाबा...आ...आह..." पूजा सोफ्यावर बसली.
"तंगड्या फाकव ना आपल्या सासऱ्यांसाठी...पाहू दे ना स्वर्गाचे द्वार..."
"हो बाबा फाकवते तंगड्या...बघा डोळे भरून आपली मुलाच्या बायकोची पूच्ची..." असे बोलून पूजाने पाय फाकवले, तशी तिची गुलाबी कोवळी पूच्ची बाबांच्या समोर उघडी झाली.
"आ.. हा...हा...व्वा...सुनबाई काय पूच्ची आहे ग तुझी...एकदम नाजूक फुलासारखी...गुलाबी पाकळ्या तर मनमोहक आहेत ग...खूप पाझरूही लागली आहे ग...कशी कामरसाने ओथंबली आहे बघ..."
"पाझरेल नाही तर काय बाबा...सासऱ्याचा भला मोठ्ठा सोटा पाहिल्यावर पाणी सोडेलच ना सुनेची पूच्ची..."
"सुनबाई असं वाटतंय ती चाटून खावी तुझ्या पूच्चीला..."
"मग खा ना बाबा...तुमच्यासाठीच तंगड्या फकवून बसली आहे ना तुमची सून..." पूजा असे बोलताच बाबांनी पूजाच्या योनीवर ओठ टेकवले तशी पूजा सित्कारली "आह...बाबा...हळू..."
पण बाबा कुठे थांबताहेत ते तिच्या योनीला घुसळत होते, जीभ आत घालून चोखत होते, पूजाही कंबर उचलून त्यांची जीभ आणखी आत घालून घेत होती, ती थरथरत होती. जवळपास पाच मिनिटे बाबा तिला मुखमैथुन करत होते...
"आह...आह...बाबा....ओह.....फक.....आले हो मी...." असे म्हणून पूजा कंबरेला झटके देत झडू लागली, थोड्या वेळाने पूजाने झटके देणे थांबवले. ती सोफ्यावर निपचिप पडून राहिली. बाबांनी तिच्या नग्न देहाकडे एकवार नजर टाकली व बाथरूम मध्ये फ्रेश व्हायला गेले.
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
Story कशी वाटली please मित्रांनी comment करून सांगा
 

Rishiii

Member
Messages
314
Reaction score
477
Points
63
Khupach hot update hotaa mitra. Khup 🔥 vaadli asnaar readers madhe. Plz lavkar update day (saglech comments kartaatach asaa naahi)
Update asap
 

Rishiii

Member
Messages
314
Reaction score
477
Points
63
Thousands of views after i update but no one cares to comment or replay, it is good or bad.
I think people didn't like the story so I am thinking to stop here.
Arey bro, saglyach viewers chaa xforum var account naahiye, mee pan purvi fakt vaachaycho story, mee aatach account ipen kela aahe , so comment kartoy . Vishal1
 

Setunatu

New Member
Messages
20
Reaction score
57
Points
13
साधारण साडे आठ वाजता मला स्क्रीनवर हालचाल जाणवली पहातोतर बाबा घरी आले होते, त्यांनी बेल वाजवली तशी पूजाने दार उघडले. त्यांच्या हातात दोन तीन बॅग्स होत्या.
"या बाबा किती हा उशीर..."
"अग झाला थोडा उशीर....पण मला जे पाहिजे होते ते मिळाले...." ते हातातली बॅग उंचावून म्हणाले.
मी निरखून पाहिले तर त्या बॅग वर Preety secret lingerie असे लिहिले होते. मी समजून गेलो की यामध्ये सेक्सी lingerie चा सेट असणार. बाबा पूजासाठी सेक्सी lingerie सेट आणला हे पाहून माझा लंड कडक हाऊ लागला. बाबांचाही आज मूड होता की सुनबाईला उघडी नागडी बघायचा.
"बाबा....काय आहे हो याच्यात...." तिने बॅगकडे बोट जरून विचारले.
"अग थोडा धीर धर..... योग्य वेळ आली की समजेल ना तुला.....आधी मला आत तर येऊ दे...." बाबा बोलले.
"हो बाबा या ना आत....खूप दमले असाल ना...." पूजा.
"हो सुनबाई खूप दमलो होतो फिरून पण तुझा सुंदर चेहरा पाहिल्यावर मी फ्रेश झालो....." बाबा तिच्या सुंदर निरागस चेहऱ्याकडे पाहून प्रेमाने म्हणाले.
"चला बाबा काहीतरीच हं...." ती लाजत हसून म्हणाली.
"बरं तुम्ही फ्रेश होऊन या..." मी तुमच्यासाठी चहा टाकते.
"चहा नको आता बाळा....आणि याचीच तयारी कर...." बाबा एक बॅग पूजाच्या हातात देऊन म्हणाले.
पूजाने हळूच बॅग उगढून पाहिले व तिने Joney walker च्या दोन क्वाटर बाहेर काढल्या, ती डोळे विस्फारत बोलली "बाबा आज अगदी दोन दोन.....आणि एवढ्या ब्रॅंडेड....खूप महाग असतील न..."
"हो...अग एक खास माणूस मला कंपनी देणार आहे....म्हणून..." बाबा तिच्याकडे नजर रोखून म्हणाले.
"कोण आहे ते खास माणूस...आम्हालाही समजू दे..." पूजा भुवया उंचावून म्हणाली.
"तेही लवकरच समजेल तुला..." बाबा असे म्हणून फ्रेश व्हायला बेडरूम मध्ये गेले.
पूजाही आनंदात दारूच्या बाटल्या घेऊन आत गेली.
त्या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव पाहून मी ओळखले की आज काहीतरी विशेष घडणार. पण पूजा एवढ्या लवकर बाबांना शरण येईल की त्यांना खेळवून ती आपल्यात सामावून घेईल असे विचार माझ्या डोक्यात चालले होते. मी आता उत्सुकतेने पूढे काय होणार याचा विचार करू लागलो.
इकडे बाबांनी बेडरूम मध्ये जाऊन कपडे चेंज केले व सोफ्यावर येऊन बसले.
तोवर पूजाने टी पॉय वर बाटल्या आणि एक ग्लास ठेवला, सोबत स्नॅक्स म्हणून खारे काजू आणून ठेवले, आईस ही होताच.
तेवढ्यात बाबा येऊन सोफ्यावर येऊन बसले.
"हे काय बेटा एकच ग्लास..... मी तुला बोललो होतो ना की अजून एक खास माणूस येणार आहे म्हणून...." बाबा.
"हो पण कुठे आहे तुमचे खास माणूस...." पूजा इकडे तिकडे नजर फिरवून म्हणाली.
"अग तू ग्लास घेऊन तरी ये....." म्हणत बाबांनी तिला ग्लास आणायला सांगितला.
तशी नाईलाजाने पूजा किचनमध्ये जाऊन अजून एक ग्लास घेऊन आली.
आणि तेंव्हा बाबा अचानक उठून म्हणाले.
"अग ये ये पूजा.... अग तुझीच वाट बघत होतो मी....."
पूजाला काही कळेना ती बावरली.
तिची अवस्था समजून ते अति प्रेमाने म्हणाले "अग अशी काय करतेस.....तूच तर आहेस माझे खास माणूस....."
"काही ही हं बाबा...." पूजा लाजून म्हणाली.
"अग हो खरंच....तू देशील ना मला कंपनी..." बाबा कळकळीची स्वरात बोलले.
"हो बाबा देईन तुम्हाला कंपनी.... मग तर खुश...." पूजाही लाडात येऊन म्हणाली.
"ये हुई ना बात.... चल आज मी करतो पेग..."
बाबा बाटली फोडत बोलले.
"तुम्ही कश्याला बाबा मी करते ना...”
पूजा म्हणाली.
"अग मी करतो...थोडी तरी सेवा करुदेत मला तुझी...." बाबा असे म्हणून पेग करू लागले.
इकडे मी एक्साईट होऊ लागलो. आता बाबा आणि पूजा एकत्र दारू पिणार म्हणजे झाले, आज काय पूजा बाबांना सोडत नाही.
बाबांनी दोन पेग करून एक पूजाच्या हातात दिला, तो घेताना पूजाच्या हातांचा ओझरता स्पर्श बाबांच्या हाताला झाला, तसा बाबांनी सुस्कारा सोडला व तो पूजानेही ऐकाला.
ती हसली व बाबांना म्हणाली
"चिअर्स बाबा.....आपलं हे नातं या पहिल्या पेग बरोबर आणखी घट्ट होऊ देत...."
"हो बेटा....हे सासऱ्या सुनेचे नाते खूप घट्ट होऊ दे....चिअर्स" असे चेकाळात बोलून त्यांनी पेग घेतला. पूजाने ही त्यांच्या डोळ्यात पाहत हळूहळू सिप घेऊ कागली.
दारु पिताना ती खूप मादक दिसत होती. तिच्या अंगावरचा स्लीवलेस टी शर्ट घट्ट चिटकून बसला होता. तिचे उत्तणं उरोज बाहेर येऊ पाहत होते. नाईट पॅन्ट खूप तोकडी असल्याने तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांसल पोटऱ्या काळजाचा ठोका चुकवत होत्या.
मी तिचा नवरा होतो. मी तिला कितीतरी वेळा नागडी पहिली होती तरी आत्ता तिला पाहून माझा लंड आचके देत होता, जर माझी ही अवस्था असेल तर बाबा तिच्या समोरच बसले होते त्यांची काय अवस्था झाली असेल. एक साक्षात कामाग्नीने मुसमुसलेली मादी त्यांच्या समोर बसली होती त्यांना उचकवत होती तरी ते नियंत्रण ठेऊन होते.
दोघांनीही आत्तापर्यंत दोन दोन पेग रिचवले होते. ते आता थोडे थोडे नशेत आले होते, एकमेकांकडे पाहत गूढ स्माईल देत होते.
"बाबा...मी तुमच्या साठी एक गिफ्ट आणलं आहे...." पूजा तो नजरेचा खेळ आवरत म्हणाली.
"काय ग सुनबाई....दाखव तरी...." बाबा उत्साहात म्हणाले.
"हो आलेच हं....." असे म्हणून पूजा बेडरूम मध्ये गेली.
ती जाताच बाबांनी एक जोराचा सुस्कारा सोडला व रिलॅक्स झाले. ते सरळ उठले व पॅन्ट मध्ये हात घालून आपला लंड ऍडजस्ट करू लागले. लंडाला हवातसा ऍडजस्ट करून ते परत सोफ्यावर बसले.
त्यांची ही अवस्था पाहून मला हसू आले, आणि पूजाचा गर्वही वाटत होता की माझी बायको माझ्या बाबांचा लंड फक्त नजरेनेच ताठ करू शकते.
पूजा बेडरूम मधून बाहेर आली, तिच्या हातात एक बॅग होती. ती तिने टी पॉय वर ठेवली. मलाही प्रश्न पडला की काय असावे त्यात.
“काय गिफ्ट आहे ग माझ्यासाठी...” बाबा म्हणाले
"ओळखा पाहू" पूजा लाडात येऊन म्हणाली.
"हं...हं...म...नाही बुवा ओळखता येत तूच सांग ना ग प्लीज" ते अधीरतेने बोलले.
तशी पूजाने बॅगमध्ये हात घालून एक रेशमी सफेद ब्रँडेड लुंगी बाहेर काढली. ती पाहून बाबा खुशीत उडालेच. पूजाने त्यांना लुंगी दिली. बाबा ती हातात घेऊन रेशमी स्पर्श अनुभवत होते.
"खूप छान आहे बेटा, अशीच लुंगी हवी होती मला" बाबा आनंदाने म्हणाले.
"आणि ही बनियान लुंगीला शोभेल अशी" पूजाने बागमधून ब्रँडेड मुलायम बनियान काढून बाबांना दिली.
"ही पण खूप छान आहे" बाबा हर्षित होऊन म्हणाले.
"आवडली ना, मग घाला ना" पूजा म्हणाली.
"हो बेटा मी बदलून येतो" असे म्हणून ते बेडरूम मध्ये जाऊ लागले.
"बाबा इथेच बदला ना" ती ओठ चावून म्हणाली.
"अग पण इथे तुझ्यासमोर कशी बदलणार" बाबा चकित होऊन म्हणाले.
"मग काय झाले बाबा, बदला ना, की लाजताय मला" ती खट्याळ पणे म्हणाली.
"अग नाही लाजत तुला पण" त्यांना बहुतेक उठलेल्या लंडाची लाज वाटत असावी.
"बदला ना बाबा" ती आवर्जून म्हणाली.
"बरं ठीक आहे बेटा" असे म्हणून त्यांनी आपला टी शर्ट व बनियन काढून टाकली.
पूजा त्यांच्या उघड्या केसाळ छातीकडे अनिमिष नेत्रांनी पाहू लागली. बाबांचे कमावलेले शरीर पूजा डोळे भरून पहात होती. त्यांनी एकदा पूजाकडे पाहिले व नवीन बनियान उचलून घालू लागले, ती नवी बनियान अगदी फिट्ट बसत होती, ते एखाद्या नवतरुण मुलासारखे दिसत होते, भरदार केसाळ छाती व पिळदार दंड खुलून दिसत होते. आता बाबांनी बर्मुडा हातात धरून काढून टाकला, त्यांचा लंड व्ही शेप अंडर विअर फुगवून पूजाला सलामी देत होता. बाबांचा सोटा एवढा मोठ्ठा होता की व्ही शेप अंडरविअर मध्ये कसा बसा बसला होता. मी इकडे आवढा गिळला. पूजाचा स्वासतर तिच्या घ्याश्यातच अडकला, काही वेळाने तिने एक दीर्घ सुस्कारा सोडला. बाबांनी थोडा वेळ पूजाला आपल्या लंडाचे दर्शन करू दिले व नवीन लुंगी घातली. त्यांची लुंगी मस्तच दिसत होती, ताठलेल्या लंडा मुळे त्यांची लुंगी समोरून फुगली होती. त्यांनी तो फुगवटा लपवण्याचा प्रयत्न ही नाही केला व पूजाला म्हणाले.
"कसे दिसतेय ग तू दिलेले गिफ्ट" बाबा थोडी कंबर इकडे तिकडे हलवून म्हणाले. हलताना त्यांचा ताठलेला लंड झोके देऊन लुंगीला हलवत होता.
पूजाने त्या झोके देणाऱ्या लंडाकडे टक लावून पाहत म्हणाली "खूपच छान दिसतेय गिफ्ट"
मला असे वाटले की ती त्यांच्या लंडालाच म्हणत होती. ती त्यांच्या अगदी जवळ जाऊ लागली तसा बाबांचा लंड आणखीच आचके देऊ लागला. पूजाने त्यांना सर्व बाजूनी डोळे भरून पाहिले.
"व्वा मस्तच दिसते ही लुंगी तुम्हाला"
"हो ना, पण एक तू विसरलीसच"
"काय हो बाबा?"
"अग माझी व्ही शेप अंडर विअर" बाबा पूजाकडे पाहून म्हणाले.
"सॉरी बाबा, मी आणणारच होते पण ती..ती...तुमची साईझ माहीत न्हवती, तुम्हाला फिट्ट होईल की नाही याची खात्री न्हवती, पण बाबा तुमची साईझ किती आहे हो..."
"अग नऊ इंच..." असे म्हणत बाबांनी ओठ चावला, त्यांनी सरळ लंडाचीच साईझ सांगून टाकले.
पूजाही अवाक झाली बाबांनी लंडाची साईझ सांगीतल्यामुळे. पण ती सावरून बोलली.
"बाबा तुम्ही पण ना, मी कंबरेची साईझ विचारत आहे" डोळे बारीक करत मानेला एक मुरका मारत ती म्हणाली.
"कंबरेचा छत्तीस आहे" तेही डोळे मिचकावत म्हणाले.
हसता हसता त्या दोघांनी आणखी एकेक पेग घेतला.
काहीतरी आठवल्या सारखे करून बाबा म्हणाले.
"पूजा, मी पण तुझ्यासाठी गिफ्ट आणले आहे बर का"
"द्या ना मग बाबा, वाट कशाची पाहताय..." पूजा उत्सुकतेने म्हणाली.
"हो बेटा मी आत्ताच आणतो" असे म्हणून बाबांनी बेडरूम मध्ये जाऊन एक बॅग घेऊन आले. त्यांच्या हातातील बॅग व त्यावरील ब्रा व पँटी घातलेल्या मॉडेलचे चित्र पाहून पूजा काय ते समजून गेली.
तिने अधीरतेने विचारले.
"बाबा द्या ना लवकर गिफ्ट"
"हो सुनबाई तुझाच साठी आहे ते, पण माझ्या काही अटी आहेत"
"मला मान्य, पण द्या लवकर गिफ्ट"
"माझ्या अटी तर एकूण घे"
"बर सांगा लवकर" पूजा काकुळतीला येऊन म्हणाली.
"या मध्ये दोन प्रकारचे गिफ्ट आहेत, तू मला एकेक गिफ्ट ट्राय करून दाखवशील, एक गिफ्ट ट्राय केल्यानंतर आपण गप्पा मारत ड्रिंक्सचा आस्वाद घेऊ आणि परत तू दुसरे गिफ्ट ट्राय करायचे आहे, बोल आहे कबूल"
" दोन दोन गिफ्ट मिळणार असतील तर मी एका पायावर तयार आहे" ती थोडी लाजत म्हणाली, तिला माहीत हिते की आता काय घडणार आहे त्यामुळे तिनेही स्वतःला पूर्णपणे झोकून द्यायचे असावे.
मी इकडे सर्व काही स्क्रीन वर पाहून लंड चोळत होतो. बाबांनी खूप चांगली शक्कल लढवली होती, सुनबाईला अंतर्वस्त्रे गिफ्ट तिला घालायला लावून तिच्या सौंदर्याचे मनसोक्त रसपान करणार होते.
माझे इकडे टेन्शन वाढले होते. AC ऑफिस मध्ये ही मला घाम फुटला होता. माझ्या बाबांनी माझ्या बायकोसाठी अंतर्वस्त्रे गिफ्ट आणली होती आणि माझी बायको त्यांना घालून दाखवणार होती.
"बाबा पण अगोदर गिफ्ट उघडा तरी, पाहू तरी देत मला" पूजा म्हणाली.
"हो बेटा" असे म्हणून त्यांनी बागमधून एक सेक्सी अशी नाईटी बाहेर काढली व पूजाला दिली. ती नाईटी पिंक एकदम ब्रँडेड सिल्कची होती. हलक्या पिंक कलर ची होती. पूजाने ती हातात घेऊन मऊ स्पर्श अनुभवू लागली, हळूच तिने गालाला लावून ही पाहिले, तिच्या चेहऱ्यावर दिसत होते की ही तिला खूप आवडली होती. पूजाने ती पूर्ण ओपन करून पहिली तर ती खूप लाजली. तशी होतीच ती नाईटी.
पूर्ण झिरझिरीत, आतून सर्व काही दिसेल अशी. त्या नाईटी बरोबर एक ब्रा व पॅंटीचा डार्क पिंक कलरचा एक सेट होता. ब्रा अशी होती की फक्त तिचे निप्पल व काही स्तनांचा भाग लपला असता पाठीवर फक्त लेस होती. आता बाबाही पूजा जवळ आले आणि त्यांनी ब्रा व पॅंटी पूजाच्या हातातून घेतच म्हणाले.
"आवडले सुनबाई तुला"
"हो बाबा मस्तच आहे हा सेट"
"हो ना, मग दाखव ना घालून," बाबानी नवी पॅंटी हाताने कुरवाळत पूजाकडे पाहत विचारले.
"हो बाबा घालते" असे म्हणून ती नाईटी, ब्रा व पॅंटी घेऊन बेडरूम मध्ये पाळली.
बाबा तिच्या हलणाऱ्या ढुंगणाकडे पहातच राहिले, त्यांच्या लंडाने एक आचका दिला व लुंगीला हलवू लागला. बाबांनी लुंगीवरूनच आपल्या लंडाला थोपटू लागले. त्यांचे सगळे लक्ष बेडरूमच्या दरवाजाकडे होते कधी एकदा पूजा बाहेर येतेय असे झाले होते त्यांना. इकडे बेडरूमचा स्क्रीन ओपन करून मी पाहिले तर पूजा अरश्या समोर उभी राहून कपडे उतरवत होती, थोड्याच वेळात ती पूर्ण नागडी झाली, तिने हळूच आपले स्तन हातात धरून पाहिले व खुदकन हसली, नंतर तिने आपल्या पूच्चीला कुरवाळले तर तिच्या हाताला कामरस लागला, तिची पूच्ची पाझरू लागली होती. तिने आपला कामरस हळूच टॉवेन ने पूसला व नवीन निकर घातली, तिचे बंध कमरेवर बांधले व कंबर हलवून पाहू लागली. तिला निकर अगदी फिट्ट बसली होती. नंतर तिने ब्रा ही घातली. ब्राचे बंध तिने पाठीवर बांधले आणि आरश्यात स्वतःलाच पाहत होती, ती एका सेक्सी मॉडेल प्रमाणे दिसत होती. तिने हळूच झिरझिरीत गाऊन उचलला व अंगावर चढवला. गाऊनला फक्त दोन लेस होत्या त्या तिने कमरेवर बांधल्या व आरश्यात पाहुन हसू लागली, तीचे नितळ गोरे अंग बाहेरून स्पष्ट दिसत होते. नाजूक खोल बेंबी स्पष्ट दिसत होती. तिने आपले मंगळसूत्र बाहेर काढले तिचा एक कीस घेऊन ते स्तनांवर बेंबी पर्यंत दिमाखात सोडले. ते खूपच मोहक दिसत होते. तिने एकवार आरश्यात पाहिले व बाहेर गेली.
बाबा तिला पाहताच अवाक झाले. तिला डोळे भरून पाहू लागले.
"वा वा सुनबाई खूपच मस्त दिसतेस तू"
"चला बाबा मला लाज वाटते" ती लाजतच बोलली.
"लाजू नको ग सुनबाई, ये अशी माझ्या जवळ बैस" असे म्हणून तिचा गोरापान दंड धरून त्यांनी तिला आपल्या जवळ सोफ्यावर बसवले. ते आता तिला जवळून निरखून पाहू लागले. तिच्या अर्ध नग्न देहाला डोळ्यात सामावून घेऊ लागले. बाबांच्या अश्या पाहण्यामुळे ती गोरिमोरी झाली, तिची नजर बाबांच्या आचके देणाऱ्या लंडावर खिळली होती. बाबांचा लंड तिच्या हे रूप पाहून आचके देतच होता, आणि बाबाही ते लपवत न्हवते, ती पाहतेय हे समजताच त्यांच्या लंडाला आणखीच जोर चढला होता. लुंगी आता जोरदार हलत होती.
"सुनबाई आपण एकेक पेग घेऊ आता"
"हो बाबा मी करते" असे म्हणून तिने पेग केले व एक बाबांनी दिला. सिप घेत घेत ते बोलू लागले.
"सुनबाई तुझ्याकडे पाहून मला तुझ्या सासूबाई ची आठवण येत आहे" ते काहीसे आठवून म्हणाले.
"हो बाबा मी पहिला आहे ना त्यांचा फोटो, खूप सुंदर दिसत होत्या त्या"
"हो ग खूप सुंदर दिसत होती ती, आम्ही दोघे खूप प्रेम करायचो"
पूजा त्यांचे बोलणे ऐकत होती.
"तुझ्यासारखीच ती खूप सेक्सी दिसायची, ती ही कधी कधी असले सेक्सी कपडे घ्यालायची, आम्ही खूप मज्जा करायचो, पण ती मला मधेच सोडून गेली" असे म्हणून त्यांनी पूजाच्या कंबरेत हात घालून तिच्या खांद्यावर ठेवले.
"आता मी आहे ना, काही काळजी करू नका बाबा"
पूजा त्यांच्या केसात हात फिरवत बोलली.
"किती मऊ आहेत ग तुझे हात" बाबा मूड मध्ये येत बोलले.
"हात मऊ आहेत आणि तुम्ही राकट हातात घट्ट पकडलेली माझी कंबर मऊ नाही का???" पूजाने असे बोलताच बाबाही बोलले.
"अग तुझी कंबर तर लोण्याहून मऊ आहे बघ" ते तिच्या कंबरेवरून हात फिरवत म्हणाले.
"आणि फक्त कंबरच नाही तर तू संपूर्ण मऊ आहेस"
"तुम्ही आता जास्तच स्तुती करताय माझी"
"नाही ग खरंच, खूप सुंदर आणि कोमल दिसतेस तू"
बाबांनी तिला थोडे जवळ खेचले, आता त्या दोघांचे शरीर एकमेकांना जवळजवळ चिकटले होते.
त्यांनी पूजाच्या खांद्या जवळ जाऊन एक दीर्घ स्वास घेतला.
"कोणता सेंट वापरतेस ग तू, खूप छान वास येतोय"
"नाही हो बाबा...मी नाही सेंट वापरत"
बाबा तिच्या जवळ जात एक दीर्घ स्वास घेत बोलले
"मग हा धुंद करून टाकणारा गंध तुझ्या शरीराचा आहे वाटते, सुनबाईचा तुझ्या तारुण्याचा गंधाने माझे मन धुंद करून टाकले बघ..."
तिने लाजून मान खाली घातली, बाबांचे उष्ण स्वास तिला तिच्या शरीरावरुन जाणवत होते व ती आणखीच उत्तेजित होत होती, रोमांचित होत होती.
"पूजा आता दुसरे गिफ्ट ट्राय करूयात, पण आधी तो पेग संपव" असे म्हणून त्यांनी आपला पेग संपवला व त्यांची आज्ञा मानून पूजानेही पेग संपवला.
बाबांनी पूजाकडे पाहतच बॅग मधून काहीतरी काढून पूजाच्या हातात ठेवले, तेंव्हा त्यांचे हात किंचित थरथरत होते. पूजाने ते काय आहे हे उत्सुकतेने पाहू लागली. तिने नीट उलघडून पाहताच ती कमालीची लाजली.
तिच्या हातात एक ब्रँडेड ब्रा व पॅंटी सेट होता. तो सेट एकदम जाळीदार होता, वेगवेगळी नक्षीकाम होते ब्रा व पॅंटी वर, गडद लाल कलरचा तो सेट खूप आकर्षक होता.
"बाबा मी कशी घालू हा सेट तुमच्या समोर"
"का ग सुनबाई तू मला परके समजतेस का"
"नाही पण, ही फक्त ब्रा आणि पॅंटी आहे हो, मला लाज वाटते"
"आता आपल्यात कसली अली लाज, जा पटकन घालून ये" बाबांनी तिची अनुवठी उचलून तिच्या डोळ्यात पाहत बोलले, त्यांच्या डोळ्यातील प्रेम पाहून पूजा यंत्रवत उठून बेडरूम मध्ये गेली.
मी इकडे खूप उत्तेजित झालो होतो, पूजा आता टू पीस मध्ये बाबांच्या समोर जाणार, माझ्या हृदयाची धडधड वाढली, बेडरूम मधील स्क्रीन ओपन करून मी पूजा काय करते हे पाहू लागलो.
पूजाने नाईटी व अगोदरचा ब्रा पॅंटी सेट काढून नग्न झाली. नवीन सेट तिने आपल्या अंगावर चढवली. ती एका मॉडेल सारखी दिसत होती. तिचे गोरे स्तन उत्तान होऊन बाहेर डोकावत होते, पातळ कंबर व बेंबी उघडी दिसत होती. तिचे नितंब त्या जाळीदार निकर मधून मोहक दिसत होते.
तिने आता वेळ न दवडता बेडरूम बाहेर गेली. बाबा टू पीस मध्ये आपल्या सुनबाई पाहून थक्क झाले. तिच्या अर्ध नग्न देहाचे रसपान करू लागले.
बाबांनी तिच्या कंबरेत हात घालून तिला आपल्या जवळ ओढले व सोफ्यावर बसवले. पूजा काहीशी अंग चोरून बसली, ती कमळाची लाजली होती, तिचे गाल आरक्त झाले होते. बाबांनी तिची अनुवठी उचलून तिच्या डोळ्यात पाहत बोलले.
"खूप सेक्सी दिसतेस तू सुनबाई"
"खरंच बाबा"
"हो सुनबाई, तुझ्या इतकी मादक तरुणी मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच पहात आहे"
"काय तरीच ह बाबा"
"अग खरंच, तुझी फिगर एकदम एकाद्या मॉडेल सारखी आहे"
"इतकं काय सुंदर आहे माझे शरीर???"
"अग ही तुझी पातळ कंबर, तुझे हे भरघच्च उरोज, गोऱ्या पान मांसल मांड्या, सर्वच काही जिथल्या तिथे आहे" पूजा त्या स्तुतीने गोरिमोरी झाली.
"पण बाबा मला तर तुम्ही अर्ध नग्न केलं व माझ्या देहाचे रसपान करत आहात आणि तुम्ही अंग भर कपडे घालून बसला आहेत, काढा ना ती लुंगी व बनियन"
"अग मग मी तुला कुठे अडवले आहे, जसं मी तुला जवळपास नग्न केले आहे तसे तू ही मला नग्न कर"
"मग उभे राहा ना बाबा"
तसे बाबा उभे राहिले, पूजाने त्यांची बनियन अंगातून काढून टाकली, त्यांची नग्न केसाळ छाती ती अनिमिष नेत्रांनी पाहू लागली, न अनाहूतपणे तिचा कोमल हात त्यांच्या छातीवर फिरू लागला, त्यांच्या कमावलेल्या छातीचे माप घेवू लागला,
"कित्ती भारदस्त छाती आहे हो तुमची बाबा, मला अश्याच मर्दानी केसाळ छातीचा मर्द हवा होता, पण तुमच्या मुलाच्या छातीवर केसच नाहीत"
बाबा हसत बोलले "माझ्या मुलाच्या छातीवर केस नसतील पण माझ्या तर आहेत, घे तुझी इच्छा पूर्ण करून, मी आहे ना तुला हवा तसा मर्द"
"हो बाबा आता तुम्हीच माझे खरे मर्द, मी महेशवर जीवापाड प्रेम करते पण माझे खरे मर्द तुम्हीच आहात आजपासून, आता मी नाही तुम्हाला सोडणार"
"मी तरी तुला कुठे सोडणार आहे ग, तुझ्या इतकी मादक तरुण्याने मुसमुसलेली मुलगी मला आपला मर्द मनात असेल तर माझ्यासारखा नशीबवान कोणी नाही"
"बाबा मी तुमची लुंगी सुद्धा सोडू का???
"सोड ना सुनबाई, मी केंव्हाचीच वाट पाहतोय"
ते ऐकताच पूजाने त्यांची लुंगी हातात धरून झटकन फेडली, तसा त्यांचा ताठर लंड पूढे होऊन अंडरवीयर मध्ये आचके देऊ लागला. पूजा त्याच्याकडे पाहून लाजली, तिने मान खाली घातली व फडकत्या लंडाकडे पाहू लागली.
"तुझी ब्रा उतरवं ना ग, तुझे गोरेपान उरोज मला डोळे भरून पाहू देत ना"
"मी कुठे नाही म्हणाले बाबा, तुम्हीच उतरवा ना माझी ब्रा..."
असे बोलून पूजा त्याच्या कडे पाठ करून उभी राहीली. बाबांनी थरथरत्या हातांनी तिच्या ब्राचा तंग हुक खोलला व तिच्या गळ्यातून ब्राचे बंध खाली टाकले. तशी तिची ब्रा उरोजावर वरून खाली घरगळली, तिचे घट्ट उरोज बंधनातून सुटल्यामुळे बाहेर झेपावले. बाबांनी तिला हळूच आपल्याकडे वळवले व तिचे घट्ट उरोज डोळे भरून पाहू लागले. तिच्या स्तनांवर माझ्या नावाचे मंगळसूत्र दिमाखात विसावले होते. तिचे गुलाबी निप्पल तरारून फुगले होते, त्या भोवतीचे चॉकलेटी वर्तुळ पाहून बाबांचा संयम ढासळत चालला होता, ते उभ्यानेच थरथरत होते, त्यांचे हात पूजाचे उरोज पिळायला, कुस्करायला आसुसले होते.
"आ आ हा सुनबाई किती मनमोहक आहेत ग तुझे गोळे, कणकेच्या गोळ्या प्रमाणे मऊ आहेत आणि हे मंगळसूत्र बघ किती दिमाखात विसावले आहे तुझ्या स्तनांवर"
पूजा काही बोलली नाही, लाजेने मान खाली घालून उभी होती. बाबांनी तिची हनुवटी वर उचलत तिच्या डोळ्यात पहात म्हणाले.
"मी त्यांना हात लावू का ग सुनबाई"
"लावा ना बाबा तुमचेच तर आहेत ते आता, फक्त स्तनच नाहीत तर हे माझे सर्व शरीर तुमचेच आहे"
तिची परवानगी मिळताच त्यांनी आपला थरथरता हात तिच्या उरोजावर ठेवला, तशी पूजा शहारली.
"आह बाबा..." ती सित्कारत बोलली.
बाबा तिच्या स्तनांवरून हात फिरवू लागलो, हलकेच दाबू लागले, तिचे मनुके हातात धरून चिवळू लागले, पूजा ओठ दाबून सित्कारत होती, त्यांच्या राकट स्पर्शाने ती धुंद झाली होती, तिची योनी पाझरू लागली असावी, तिचे डोळे कामाग्नी पिसळून उठला होता. तिच्या स्तनांच्या स्पर्शाने बाबांचा लंड आणखीच जोरात आचके देऊ लागला. अंडरविअर फाडून बाहेर येतोय काय असे वाटू लागले.
"बाबा...आ...हा...हा...हळू ना...किती राकट स्पर्श आहे हो तुमचा...खरा मर्दानी स्पर्श आज पहिल्यांदा अनुभवत आहेत माझे गोळे"
"का ग माझा मुलगा कुस्करत नाही का तुझे गोळे"
"कुस्करतात ना पण त्यांचे हात असे मर्दानी कडक नाहीत, तुमच्या राकट हातांनी माझे गोळे कसे लालेलाल झाले आहेत ओह, असे कधी झाले न्हवते"
"सॉरी सूनबाई, आज पहिल्यांदाच असे कोमल कणकीसारखे गोळे माझ्या हातात भेटले आहेत म्हणून त्यांनी थोडा तोल सोडला"
"ठीक आहे बाबा मलाही आवडले असे तुमचे कुस्करने, आणि बाबा त्याला ही खूप आवडले असे दिसतेय, बघा ना कसा आचके देतोय बिचारा" पूजा बाबांच्या लंडाकडे इशारा करत म्हणाली.
"काय ग, मला तर काही नाही दिसत"
"अहो बाबा हा हो तुमचा..." तिने लंडाकडे बोट केले.
"तुमचा काय ग सूनबाई???" बाबा मिश्किल स्वरात म्हणाले.
"अहो बाबा तुमचा लंड...लौडा..." पूजा लाजत म्हणाली. ती अशी म्हणताच बाबांचा लंड आणखीच फडफडू लागला.
"सुनबाई तुझा तोंडून अश्या प्रकारे शब्द ऐकून तो आणखीच तनु लागलाय बघ"
"हो बाबा आणखी किती ताणनार तुम्ही तुमच्या सोट्याला, सोडा की आता बाहेर बिचाऱ्याला, गुदमरला असेल बेचारा..."
"सुनबाई...तूच कर मोकळे आता त्याला..."
मी इकडे स्वास रोखून धरला, पूजा आता त्यांची अंडर विअर काढणार होती, त्यांचा जाडजूड लंड तिच्या समोर झोके देणार, ती ही सोडणार नाही अश्या जाडजूड सोट्याला, चांगले ठोकून घेईल आता, अश्या विचारांनी माझे टेन्शन वाढू लागले, लंड ताणून दुखू लागला, मी त्याला मोकळे केले व हलवत पूढे काय होतंय हे पाहू लागलो.
पूजाने एकवार बाबांकडे पाहिले व त्यांची अंडर विअर पायातून काढून टाकली, तसा बाबांचा काळा सावळा आडदांग 9 इंची लंड हवेत झोके घेऊ लागला, त्यांची जाडी भयानक होती, लंड वरच्या दिशेला थोडा वक्र होता त्यामुळे तो आणखीच आकर्षक दिसत होता. त्यांच्या लंडाची हलक्या गुलाबी रंगाची सुपारी तरारून फुगली होती, खूप मोठी होती ती, एवढ्या मोठ्या टोमॅटो एव्हडी.
मला आठवत होते की राहुलच्या लंडाची गाठ पूजाने आत घेताना खूप त्रास झाला होता, आणि बाबांची तर त्यापेक्षा मोठी होती, ही काशी काय जाणार पूजाच्या पूच्चीत, महिनाभर न झवल्याने तिची पूच्ची बारीक व नाजूक झाली होती, काशी सहन करेल माझी बायको, फाटणार तर नाही तिची. मला थोडी चिंता वाटू लागली.
पूजाने हळुवारपणे हात पूढे करून लंडावर ठेवला, तसा त्यांचा लंड उसळ्या मारू लागला, तो हातात घट्ट पकडताना पूजाला कसरत करावी लागली. लंडावरच्या नसा तरारून फुगल्या, तो आता अक्राळ विक्राळ रूप घेऊ लागला, पूजाने हळूच बाबांच्या लंडाचा कातडी मागे सारली तशी त्यांची मोठ्ठी गाठ बाहेर आली, एकाद्या बॉल प्रमाणे दिसत होती ती.
"आह सुनबाई....काय जादू आहे ग तुझ्या हातात..."
"बाबा तुमचा लंड आहे की मुसळ" पूजा लंडाला आलटून पालटून पाहत म्हणाली.
"माझ्या कोमल हातात मावत नाही हा तर, कित्ती लांब आहे आणि जाड तर माझ्या मनगटा एवढा आहे आणि हे अंडकोश कित्ती मोठ्ठे आहेत, आपल्या सुनबाई साठी वीर्य साठवून ठेवले वाटते ह्यात??? "
"सुनबाई माझा लंड तुला आवडला हे माझे भाग्यच, आणि तू माझ्यासमोर अशी नग्न उभी आहेस त्यामुळे त्याला आणखीच जोर चढलाय..."
"खूपच जोर चढलाय याला, कशा ठुश्या देतोय बघा माझ्या हाताला...आ...आ...हा...हा...बाबा..." त्यांच्या लंडाला वरखाली कुरवाळत ती म्हणाली.
"आ...आ...हा....सुनबाई तुझी निकर उतरवू का ग, मला माझ्या सुनबाई पूच्ची बघ्याची आहे" बाबा तिच्या निकर वरून हात फिरवून म्हणाले.
"हो सासरेबुवा काढा तुमच्या सुनेची निकर...करा ना तिला नागडी...आपल्या सासऱ्यासाठी कशी पाझरू लागली आहे पहा...आ...हा...हु...हु...." ती कामोनंदाने बरळत होती.
बाबांनी वेळ न दवडता खाली वाकले व पूजाची ओली निकर काढून भिरकावली.
"सूनबाई सोफ्यावर बसतेस का बाळा...मला तुझ्या पूच्चीचे जवळून दर्शन घ्यायचे आहे..."
"हो बाबा...आ...आह..." पूजा सोफ्यावर बसली.
"तंगड्या फाकव ना आपल्या सासऱ्यांसाठी...पाहू दे ना स्वर्गाचे द्वार..."
"हो बाबा फाकवते तंगड्या...बघा डोळे भरून आपली मुलाच्या बायकोची पूच्ची..." असे बोलून पूजाने पाय फाकवले, तशी तिची गुलाबी कोवळी पूच्ची बाबांच्या समोर उघडी झाली.
"आ.. हा...हा...व्वा...सुनबाई काय पूच्ची आहे ग तुझी...एकदम नाजूक फुलासारखी...गुलाबी पाकळ्या तर मनमोहक आहेत ग...खूप पाझरूही लागली आहे ग...कशी कामरसाने ओथंबली आहे बघ..."
"पाझरेल नाही तर काय बाबा...सासऱ्याचा भला मोठ्ठा सोटा पाहिल्यावर पाणी सोडेलच ना सुनेची पूच्ची..."
"सुनबाई असं वाटतंय ती चाटून खावी तुझ्या पूच्चीला..."
"मग खा ना बाबा...तुमच्यासाठीच तंगड्या फकवून बसली आहे ना तुमची सून..." पूजा असे बोलताच बाबांनी पूजाच्या योनीवर ओठ टेकवले तशी पूजा सित्कारली "आह...बाबा...हळू..."
पण बाबा कुठे थांबताहेत ते तिच्या योनीला घुसळत होते, जीभ आत घालून चोखत होते, पूजाही कंबर उचलून त्यांची जीभ आणखी आत घालून घेत होती, ती थरथरत होती. जवळपास पाच मिनिटे बाबा तिला मुखमैथुन करत होते...
"आह...आह...बाबा....ओह.....फक.....आले हो मी...." असे म्हणून पूजा कंबरेला झटके देत झडू लागली, थोड्या वेळाने पूजाने झटके देणे थांबवले. ती सोफ्यावर निपचिप पडून राहिली. बाबांनी तिच्या नग्न देहाकडे एकवार नजर टाकली व बाथरूम मध्ये फ्रेश व्हायला गेले.
सुपर के उपर अपडेत..... वेटींग फॉर नेक्स्ट....:hyper:
 

Vishal1

Member
Messages
157
Reaction score
234
Points
43
Thanks for all friend for coments.
सर्वांना कथा आवडत आहे यामुळे खूप आनंद होत आहे.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!