Adultery बायकोचा हैदोस

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Vishal1

Member
Messages
116
Reaction score
165
Points
43
मला झटका लागला. हा बेटा मलाच सांगत होता की त्याचा लंड माझ्या बायकोच्या पुच्चीवर ठेवायला आणि आत ढकलायला. हुशार आहेस बेटा पण दाजी पण काही कमी नाही.
"हो राजा मीच तुझा लंड माझ्या बायकोच्या पुच्चीवर टेकवून आत ढकलतो पण माझी एक अट आहे" मी काहीतरी ठरवून बोललो. पूजा ही विचारात पडली.
"तुमची अट मला मान्य आहे…पण आता माझा लंड दिदीच्या पुच्चीवर टेकवा व माझा तिला ठोकायची परवानगी द्या" राहुल.
"बघ ह नंतर मागे सरशील??" मी.
"नाही दाजी…पण तुमची अट तर काय आहे??" राहुल. पूजाही प्रश्ननार्थक नजरेने माझ्याकडे पाहत होती.
"तर मग ऐक, तेव्हा तुझे लग्न होईल तेंव्हा तुझ्या बायको बरोबर मी सुहागरात साजरी करणार…!" मी.
"म्हणजे दाजी???" ते ऐकून त्याचा लंड आणखी तडतडू लागला. पूजाने माझ्याकडे पाहून कुटील हसली. तिने माझ्या दिमाग ची दाद दिली व तीच बोलली.
"अरे म्हणजे त्यांना तुझ्या बायकोचे कौमार्य भंग करायचे आहे…तिच्या पुच्चीचे सील तोडायचे आहे…"
"तर मग ठीक आहे…मी तयार आहे दाजी…माझी बायको एक रात्र तुम्हाला दिली…" राहुल.
"फक्त एक रात्र नाही राहुल…मला पूर्ण हनिमून वीकएंड हवी आहे ती…तिला फक्त मीच झवणार…तुझ्या लग्नानंतर आपण सगकेच हनिमून वर जाऊ…तू माझ्या बायकोला झव व मी तुझ्या…" मी.
"ठीक आहे दाजी मी तयार आहे…पण आत्ता मी तुमच्या बायकोला एक महिना नाही सोडणार…तेंव्हा काही बोलू नका…" राहुल.
"ठीक आहे बेटा" मी.
"चला मग घ्या माझा लंड हातात" राहुलने आपला लंड पूजाच्या पुच्चीवर आपटत बोलला.
तास मी बेडवर सरसावलो. पूजाने सुस्कारा सोडला. मी राहुलचा लंड माझ्या हातात पकडला. तास तो फडफडू लागला, माझ्या हातात आचके मारू लागला. त्याच्या लंडाची सुपारी एव्हडी गाठ फुल्ल फुगली होती.
"अग पूजा याच्या लंडाची सुपारी केवढी फुगली आहे बग…कशी जाणार ग तुझ्या इवल्याश्या पुच्चीमध्ये" मी थोडा काळजीच्या स्वरात बोललो.
"अहो काही काळजी करू नका…माझ्या भावाला आरामात सामावून घेईल ती" ती अशी बोलली खरी पण मनातून थोडी कचरली होती. तशी होतीच त्याच्या लंडाचा गाठ, मोठ्ठी आणि तरारून फुगलेली.
मी त्याचा लंडाची सुपारी हळूच पूजाच्या पुच्चीवर टेकवली तशी पूजाची कळवळू लागली. हळूच मी थोडी आत दाबली तशी ती थोडी आत घुसली. तोवर राहुलने मोठ्ठा गचका दिला व ती गाठ पूर्ण आत घुसली आणि पूजाने किंकाळी फोडली.
"अहो काढा त्याला आधी बाहेर…फाटली वाटतं माझी पुच्ची" पूजा कळवळून म्हणाली.
राहुल घाबरून त्याचा लंड बाहेर ओढणार होता तोवर मी त्याच्या मांडीवर हात लावून मी त्याला नको म्हणून इशारा केला. तो त्याच स्थितच थांबून माझ्याकडे पाहू लागला. मी त्याच्या लंडाकडे पाहिले त्याची सुपारी पूजाच्या पुच्चीत घट्ट रुतली होती.
"अग थोडी कळ सहन कर…आता तर फक्त सुपारी आत गेली आहे अजून पूर्ण लंड आत घ्यावयाचा आहे तुला…" मी तिला समजावत बोललो.
तिच्या कपाळावर घामाचे थेंब जमा झाले होते. मी तिच्या डोक्यावर थोपटत तिच्या डोळ्यात पाहत तिला धीर दिला. आणि हातानेच राहुलच्या मांडीवर खून केली. माझा इशारा समजताच राहुलने आणखी एक जोराचा पटका दिला तसा त्याचा लंड पूजाच्या पुच्चीत चर्चर आवाज करत अर्धा घुसला. पूजाने माझ्या डोळ्यात पाहत कळ सहन केली.
" आता होईल बग तुझी पुच्ची सैल…हळूहळू तुझ्या भावाच्या लंडाला आत सामावून घेईल…" मी तिला थोपटत बोललो.
"राहुल आता हळूहळू मागेपुढे कर…जास्त जोर लावू नकोस नाहीतर फाटेल माझ्या बायकोची पुच्ची…" मी लटक्या रागाने बोललो.
"अहो दाजी मला नाही का काळजी माझ्या बहिणीची…फाटणार नाही पण तिचा भोगदा मात्र बनेल हे नक्की…" राहुल आत्मविश्वासाने बोलला.
आता राहुल हळूहळू लंड आत बाहेर करू लागला तशी पुजाची पुच्ची पाझरू लागली व आपल्या भावाच्या लंडाला आत सामावून घेऊ लागली.
मी तिला रिलॅक्स झालेले पाहून राहुलकडे पाहून इशारा केला, तसा राहुल ने आणखी एक जोराचा फटका हाणला. त्याबरोबर त्याचा पूर्ण लंड पूजाच्या पुच्चीत घुसला. पूजाने दबकी किंकाळी फोडली, मी तिच्या तोंडावर हात ठेवल्यामुळे ती तिच्या घश्यातच विरली. मी राहुलच्या लंडाकडे पाहिले तर त्याच अजस्त्र कंड पूर्णपणे आत घुसून पुजाच्या पुच्चीत फिट्ट बसला होता. त्याच ते मोठ्ठं अंडकोश खाली लटकत होते अगदी मनमोहक दिसत होते. एक परपूरश्याच्या लंड माझ्या बायकोच्या पुच्चीत घट्ट रुतला होता आणि माझा लंड इकडे आचके देत होत. मला वाटत हिते की मी आता हात न लावताच गळणार बहुतेक, पण मी काबू ठेऊन होतो, मी निर्धार केला होता की जो पर्यंत राहूल पूजाच्या घर्भाशयात त्याचे पूर्ण वीर्य रिकामे करत नाही तो पर्यंत मी माझे वीर्य गळणार न्हवतो.
"अग हो…झाले आता…गेला तुझ्या भावाचा पूर्ण लंड तुझ्या पुच्चीत…" असे बोलून मी राहुलकडे लटक्या रागाने पाहिले. तस त्याने मानेनेच सॉरी असे बोलला.
मी पण त्याला ठीक आहे असा इशारा करून आता हळूहळू कर असे बजावले. तास तो त्याचा लंड हळूहळू आतबाहेर करू लागला. पुजाची पुच्चीही आता पाणी सोडू लागली. राहुल आता पुजावर ओणवा होत तिला किस करू लागला. पुजाही आता नॉर्मल होऊन त्याला कंबर उचलून प्रतिसाद देऊ लागली. हळूहळू राहुलने आपला स्पीड वाढवला. ती आत तिच्या मानेला किस करून आपला लंड आतबाहेर करू लागला. आता पूजा जोशात येऊन कंबर हलवू लागली. तसा मी राहुलला इशारा केला. राहुलने पूजाच्या तंगड्या पकडून तिला काही कळायच्या आत पूर्ण लंड बाहेर काढून परत आत ठुसला. तशी पूजा परत कळवली, राहुलने पुन्हा माझ्याकडे. पण मी त्याला आता थांबू नकोस असा इशारा केला. तसा तो आणखी जोशात येऊन आणखी जोरात फटके मारू लागला. पूजा त्या संभोगाने आनंदी किंकाळ्या फोडत होती. राहुल फटके मारतच होता. त्याचा लंड पूजाच्या पुच्चीतून पूर्ण बाहेर येऊन परत पूर्ण आत घुसत होता. ठोकताना तो पूजाला किस करत होता तर कधी तिचे आम्मे चोखत होता. राहुल आता पूजाला पूर्णपणे भोगत होता. फटाफट फटके मारत होता. पूजा प्रत्येक फटक्याबरोबर कण्हत होती, त्याला कंबर उचकून आत घेत होती. प्रत्येक फटक्याबरोबर पच पच आवाज होत होता. मी पूजाच्या पुच्चीकडे पाहत होतो. तिचा कामरस व्हाऊ लागला होता. बुळबुळीत झाल्यामुळे राहुलचा आडदांड लंड पूजाच्या पुच्चीत सहज खोलात जाऊन परत बाहेर येत होता. ते दृश्य खूपच कामुक होते माझा लंड तर तरारून फुगला होता, राहुलच्या प्रत्येक फटक्याबरोबर माझा लंडसुद्धा आचके देत होता. मी त्याला थोपटले की आज तू तुला नाही पुच्ची भेटणार बहूतेक.
राहुलचा आणि पूजाच्या संभोग खूप जोरात चालला होता. ती दोघे मला विसरून एकमेकांच्या डोळ्यात पाहून समरस होत होते. मी पण त्यांना डिस्टर्ब नाही केले, त्यांचा संभोग डोळे धरून पाहत होतो, पूजा कधी एवढी माझ्याशी समरस झाली न्हवती. पूजा राहुलच्या कंबरेभवति पाय टाकून त्याच्या डोळ्यात पाहून त्याच्या बरोबर रत होत होती. राहुलही आपल्या बहिणीला चांगलीच कुटत होता.
पूजा आता उत्कट क्षणी अली होती.
"अहो माझी पुच्ची आता झडणार बहुतेक…" पूजा माझ्या डोळ्यात पाहून म्हणाली.
"अग झडू दे ना मग…तुझ्या भावाने चांगलेच ठोकली आहे तूझ्या पुच्चीला…" मी.
"अहो याचा लंड तर माझ्या घर्भाशयाला ठोकर देतो आहे…पूर्ण बहुतेक हा मला गर्भार करूनच सोडणार बहुतेक…….हा..हा..आ..आ..आ..आ…." पूजा म्हणाली.
" आ..आ..आ..हा..हा… माझ्या भाऊराय काय मस्त करतोसरे मी आता झाडणारच आहे… आणखी खोल रुतव तुझा लंड…" ती राहुलला उसकाऊ लागली.
राहुल असे ऐकताच आणखी जोशात पूजाला ठोकू लागला. त्याचा लंड आत पूजाच्या कामरसाने पूर्ण माखला होता व चमकत होता.
पूजा " आ..आ..आ..हा..हा…" करत कंबरेला झटके देऊ लागली.
"आले हो मी आले……..!!!!!!!" असे म्हणून पूजाने कंबर हलवत झटके दिले व ती गळू लागली. राहुलने आपलं ठोकणे थांबवले तुच्या अंकुचन प्रसरण पावणाऱ्या पुच्चीचा आपल्या लंडावर होणार दाबावाचा आनंद घेऊ लागला. मी पूजाच्या पुच्चीजवळ जाऊन पाहिले तर तिच्या पुच्चीमध्ये राहुलचा लंड फिट्ट घुसला होता आणि तिची पुच्ची गळू लागली होती. तिचा कामरस खाली ओरघळू लागला होता व राहुलच्या गोट्यावर ओरघळू लागला होता.
राहुलने माझ्याकडे गर्वाने पाहिले, जणू त्याला म्हणायचे होते "बग मी तुझ्या बायकोचे संतुष्ट केले, तिच्या पुच्चीतून पाणी काढले".
आता पूजा थोडी शांत झाली हाती.
"माझ्या घश्याला खूप कोरड पडलीय हो…" पूजा मला विनंती स्वरात म्हणाली.
मी लगेच उठून तिघांना बिअर चे पेग बनवले. तसा राहुल बोलला "दाजी मी नाही घेणार हं... मला अजून खूप झावायचे आहे तुमच्या बायकोला, मला फक्त पाणी द्या..."
"मला पण पाणीच द्या हो... मलाही खूप ठोकून घ्यायचे आहे माझ्या भाऊराय कडून..." पुजानेही राहुलला दुजोरा दिला.
"ठीक आहे…मी घेईन बिअर पण मला सुद्धा माझा मेहुणा माझ्या बायकोला कसा उपभोगतो ते पहायचे आहे…" मी बोललो.
"हो पहा ना मग दाजी" असे बोलून राहुलने त्याचा लंड पूजाच्या पुच्चीत आतबाहेर करून दाखवू लागला. ते पाहताच मी त्यांना पाणी देऊन बिअरचे सिप घेऊ लागलो. मला खूप आश्चर्य वाटत होते की अजूनसुद्धा राहुलचा लंड कडकच होता व पूजाच्या पुच्चीमध्ये खोल रुतून बसला होता, माझाही लंड आचके देतच होता.
पाणी पिल्यावर राहुलने परत पूजाला ठोकणे चालु केले. आता तो खूप जोरात तिला ठोकू लागला होता, पच पच आवाज होत होता.
पूर्ण अर्धा तास त्या भाऊ बहिनाचा समागम चालला, मी पण त्यांना डिस्टर्ब केले नाही. त्यांचा संभोग खुल्या डोळ्यांनी पाहत राहिलो.
अश्याच एक क्षणी राहुल कामातुर होऊन बरळला "दाजी मी आता येणार आहे दिदीच्या पुच्चीत... आ..हा..आ..हा…"
मी पण ओळखले की राहुल आता त्याचे सर्व वीर्य पूजाच्या घर्भाशयात ओतणार आहे.
मी त्याला प्रोत्साहान देऊन बोललो "हो राजा ये आता तू...भरून टाक तुझ्या बहिणीची व माझ्या बायकोची पुच्ची..."
"पण दाजी मी तिच्या गर्भात वीर्य सोडले तर चालेल...?" राहुल.
"हो राजा सोड तिच्या गर्भात तुझे वीर्य...तुझ्या या मोठया गोट्यामध्ये साठलेले सर्व वीर्य रिते कर..." मी चेकाळत म्हणालो.
"अहो पण दाजी ती गर्भार राहिली तर????" राहुल.
"अरे राहुदेत ना... भावाकडून बहीण गरोदर राहिलीतर मला काहीच प्रॉब्लेम नाही... तुझ्या बहिणीला काही प्रॉब्लेम आहे का विचार..." मी.
त्याने पुजाकडे पाहत विचारले "दीदी अग सोडू ना तुझ्या गर्भात माझे वीर्य...?????" तो कचाकचा ठोकातच बोलला.
"हो माझ्या भाऊराय सोड तुझे घट्ट वीर्य माझ्या गर्भाशयात... होऊ दे मला गरोदर तुझ्या वीर्याने, मला तुझ्या विर्याचा एकएक थेंब माझ्या गर्भात हवाय..." पुजा गांड उचकत बोलली.
पूजा माझ्या नजरेला नजर भिडवत बोलली "अहो बघा तुमचा मेहुणा तुमच्या बायकोच्या गर्भात आपले जननक्षम वीर्य सोडणार आहे... एक भाऊ आपल्या बहिणीला तिच्या नवऱ्यासमोर गर्भधारणा करणार आहे..." पूजा कामाग्नीने पेटून उठत बरळत होती.
हे ऐकताच मी राहूनच स्पीड वाढला, तो जोरजोरात पुजाची पुच्ची ठोकू लागला. पूर्ण लंड पुच्ची बाहेर काढून परत खोल तळात घुसवू लागला.
मी त्याच्या लंडाकडे एकटक पाहत होतो, एका क्षणी राहुल जोरात हंबरला व त्याने त्याचा लंड पूजाच्या पुच्चीत खोलवर ठोसला.
"आलो ग दीदी मी..." असे म्हणून तो कंबरेला झटके देऊ लागला.
"ये रे राजा माझ्या पुच्चीत...मी पण येत आहे रे..." पूजासुद्धा कामोनंदाने ओरडली.
राहुल शेवटचा खोल गचका मारला व आपला लंड पूजाच्या पुच्चीत खोल दाबून धरला. पूजाही थरथरली. इकडे माझा लंडसुद्धा न हकावतच वीर्य ओकू लागला, त्याने जोरदार पिचकारी मारली.
तर इकडे राहुल माझ्या बायकोच्या गर्भात विर्याच्या पिचकाऱ्या मारत होता, गांड उचकवून वीर्य आणखी आत सोडत होता. मी राहुलच्या आंडकोष्यांना कुरवाळू लागलो जणू काय माझ्या बायकोला गर्भार करायला मदत करत होतो. त्याचे अंडकोश अंकुचन प्रसारण पावत होते, त्यात साचलेले सर्व वीर्य माझ्या बायकोच्या गर्भात रिते होत होते. पूजा ही त्याच वेळी झडली. राहुल लंड अजूनही पूजाच्या पुच्चीत घट्ट रुतून बसला होता, जसा कुत्र्याचा लंड कुत्रीच्या पुच्चीत अडकून पडतो अगदी तसा. शेवटी त्याच्या अंडकोश हालायचे थांबले. पूजाच्या पुच्चीतून भला मोठ्ठा विर्याचा पाठ वाहत बेडशीट वर ओरघळू लागला. किती जास्त वीर्य होते ते पूजाचे गर्भ भरूनसुद्धा बाहेर वाहत होते. दह्या सारखे घट्ट होते राहुलचे वीर्य, असे वाटत होते की सरळ तोंड लावून चाटावे पण मी मनाला आवर घातला पण बोट लावायचा मोह काही आवरला नाही. मी हळूच बोटांनी त्याच्या विर्याला हळूच स्पर्श केला, आ हा हा किती घट्ट होते ते अगदी मलईच.
राहुल पूजाच्या अंगावर पडून उसासे देत होता. गळल्यामुळे तो पूर्ण ढासळला होता. हळूच तो उठू लागला. त्याचा लंड अजूनही कडकच होता, पूजाच्या पुच्चीचे तो घट्ट पकडला होता. राहुलने थोडा जोर लावून त्याला बाहेर खेचला तसा विर्याचा लोट बाहेर वाहत आला. बेडशीटवर पसरू लागला. नक्कीच एक पेलाभर तरी होते ते. पूजाच्या पुच्चीने आ वासला होता ती लालेलाल झाली होती, तिच्या पकल्या फडफडत होत्या. तिचा आकार वाढला होता, पहिली इवलीशी होती माझ्या पुजाची पुच्ची आणि आता तर पूर्ण फुगली होती, तिचा मदनमणी साफ दिसत होता.
राहुल धापा टाकत पूजाच्या बाजूला पहुडला, पूजाही राहुलच्या दमदार ठोकण्याने थकली होती. तिची छाती प्रत्येक स्वासाबरोबर वरखाली होत होती. तिच्या दोन आम्म्यामध्ये माझ्या नावाचे मंगळसूत्र डोलत मला चिडवत होते, दृश्य खूपच कामुक होते. माझा मेहुणा माझ्या बायकोला माझ्याच बेडवर कचाकचा झवून सुस्त पडला होता.
पूजाने माझ्याकडे पाहून एक मस्त स्माईल केले व मला किस करून "थँक्स या गिफ्ट बद्दल...आय लव्ह यु सो मच..."
तोवर राहुल बोलला "आणि मी ग दिदी???"
"अरे तू तर माझा ठोक्या आहेस...ये असा माझ्या मिठीत..."असे बोलून पूजाने राहुलच्या मिठीत जात त्याला घट्ट बिलगली. "अहो तुम्ही ही या ना चिटका मला मागून" पूजा मला म्हणाली.
तसा मी पूजाला मागून बिलगलो. मी विचार करत होतो की आता राहुल महिनाभर इथे राहणार, म्हणजे हा हिला काही सोडणार नाही, चांगलीच झवून काढणार व पूजाही मनसोक्त भोगून घेणार. या अश्या विचारातच मी गाढ झोपी गेलो.

तूर्तास समाप्त.
 

Vishal1

Member
Messages
116
Reaction score
165
Points
43
Can I change title of this story, please let me know friends.
 

Vishal1

Member
Messages
116
Reaction score
165
Points
43
या कहाणीचा पुढचा भाग लवकरच येणार आहे, पण मला माहित नाही की ही स्टोरी सर्वांना आवडली की नाही? जर कोणाला नसले आवडली तर इथेच थांबलेले बरे.....!
 

paniket281

New Member
Messages
29
Reaction score
7
Points
3
छान आहे जाऊदे

या कहाणीचा पुढचा भाग लवकरच येणार आहे, पण मला माहित नाही की ही स्टोरी सर्वांना आवडली की नाही? जर कोणाला नसले आवडली तर इथेच थांबलेले बरे.....!
 

Vishal1

Member
Messages
116
Reaction score
165
Points
43
मित्रांनो, लवकरच या कहाणीचा पुढचा पार्ट घेऊन येत आहे....Stay tuned....
 

Drunkjedi

New Member
Messages
11
Reaction score
6
Points
3
मित्रांनो, लवकरच या कहाणीचा पुढचा पार्ट घेऊन येत आहे....Stay tuned....
मस्त स्टोरी होती, पुढचा भाग टाका की
 

Vishal1

Member
Messages
116
Reaction score
165
Points
43
पूजाचा भाऊ राहूल आमच्या घरी आला होता त्यावेळी काय काय झाले हे तर आपल्याला माहीत असेलच. राहुलने अगदी महिनाभर माझ्या बायकोचा म्हणजेच पूजाचा मनसोक्त उपभोग घेतला, तिला कुठे कुठे नाही घेतले. बाथरूममध्ये, किचनमध्ये, बाल्कनीत, माझ्या कार मध्ये, माझ्या मांडीवर, अश्या अनेक ठिकाणी आणि अनेक पोझिशन मध्ये तिला तो झवला, तिची सगळी खाज मिटवली. पूजा काही गरोधर राहणार नाही याची मला खात्री होती कारण तिने मागच्या महिन्यात copper T बसवून घेतली होती त्यामुळे मी निर्धास्त होतो.
बरोबर एक महिना राहून राहुल ज्या दिवशी गेला त्यावेळी पूजा मला म्हणाली.
"अहो राहुलच्या या दररोजच्या ठोकण्याने मी खूपच थकली आहे, मला आणि माझ्या पूच्चीला जरा विश्रांती पाहिजे"
"अग मग घे ना विश्रांती, आता मी तुला महिनाभर हात सुद्धा लावणार नाही" मी.
"अहो आणि हात लावून करणार तरी काय, पार भोसडा झालाय माझ्या पूच्चीचा एकदम फुगली आहे ती, आता तुमच्या लंडाने काही होणार नाही, ना तुम्हाला माजा येणार ना मला". पूजा हसतच म्हणाली.
मी पण तिच्या हास्यात सामील होऊन म्हणालो "अग भोसडा होईल नाही तर काय, किती जाड सोटा आहे राहुलचा"
"हो ना मग भाऊ कोणाचा आहे" पूजा अभिमानाने म्हणाली.
"पूजा मी काय म्हणतो की तू तुझ्या आई कडे जा काही दिवस राहायला, तुझी आई एकटी असल्याने तुला कोणी छळनारही नाही" मी.
"ही चांगली आयडिया दिलीत तुम्ही, त्यानिमित्ताने मला थोडा आरामही मिळेल व माझी पूच्चीही पूर्ववत छोटी होईल, मग तुम्हाला भरपूर मज्जा ही देईन मी" पूजाने पूष्टी जोडली.
"अग हो...तर मग तू आजच्या आज निघ" मी म्हणालो.
"ही जाते आजच" पूजा उतावीळ होऊन म्हणाली.
त्यानंतर मी पूजाला ST मध्ये बसवून घरी आलो व व्हिस्की ची बाटली फोडून महिन्या भरात काय काय घडले याचे स्मरण करू लागलो. तेंव्हा अचानक माझी ट्यूब पेटली, जर का मी त्यांचा जोरदार संभोग रेकॉर्ड केला असता तर आता मला तो पाहता आला असता, आणि लंड हलवताही आला असता. मी स्वतःलाच दोष देत होतो. एक सॉफ्टवेअर इंजिनिर असून माझ्या डोक्यात हे कसे आले नाही बरे.
पूढे जाऊन अशी घटना कधीतरी घडू शकते याची मला पूर्ण खात्री होती म्हणून आता मी माझी चूक सुधारायची ठरवली. आता पूजा नाही तर तिच्या नकळत मी घरातल्या सगळ्या रूम मध्ये छुपे CCTV लावायचे निश्चित करून झोपी गेलो.
दुसऱ्या दिवशी कामावरून येताना मी एक CCTV शॉप मध्ये जाऊन तिथून फुल्ल HD रेकॉर्डिं विथ ऑडिओ वाले कॅमेरे विकत घेतले व त्याबरोबरच 10 TB एव्हडी क्षमता असलेला PC खास करून घेतला.
पण मला रिमोट मॉनिटरिंग ही हवे होते त्यासाठी मी GIGA फायबर ची लगेच रिकवेस्ट देऊन टाकली. दोन दिवसांनी GIGA फायबर connection चालुही झाले.
त्यानंतर एका आठवड्यात मी सगळा सेटअप केला, प्रतेक रूम्स मध्ये वेगवेगळ्या एंगल्स ना कॅमेरे लपवून बसवले, ऑफिस मधून ऑनलाइन मॉनिटरिंग ही चेक केले. घरातले सर्व रूम्स सर्व एंगल्स एकदम क्लिअर दिसत होते, ते सुद्धा पूर्ण डिटेल मध्ये, झूम ची सुद्धा सोय होतीच. सर्व काही टेस्ट करून मी निर्धास्त झालो.
त्यानंतरचा पूढचा एक वीक वर्कलोड असल्यामुळे मी ऑफिसमध्ये बिझी होतो. एक प्रोजेक्ट सक्सेस केल्यामुळे बॉस खूप खुश होते त्यांनी माझी चांगली पगारवाढ केली. पण दोन दिवस विश्रांती देऊन त्यांनी एक सोप्पे काम दिले पण ते रात्रीचे होते कारण क्लायंट हा फॉरेनचा होता. कामाचा लोड तर काहीच न्हवता पण काम तेव्हढेच महत्वाचे होते त्यामुळे बॉसने माझ्यावर सोपवले होते. हे काम तीन आठवडे तरी चालणार होते. काम जास्त नसल्याने मला एकट्यालाच हे काम दिले होते.
असाच एक आठवडा गेला, मी अधूनमधून पूजाला हालचाल विचारात होतो.
मी एक दिवस व्हिस्की पित पित पूजाला फोन लावला "अग पूजा तुला जाऊन आता तीन आठवडे होत आले, येणार आहेस की नाहीस तू"
पूजा फोनवर "अहो येणार आहे, फक्त आठ दिवस आणखी, तोवर धीर धरा".
"अग तोच तर धरवत नाही, कधी एकदा तू येतेस आणि तुला घेतोय असं झालेय" मी माझा लंड चोळत म्हणालो.
"हो माझ्या राजा, येणार आहे मी लवकर, माझ्यासुद्धा पूच्चीला खाज सुटली आहे, दररोज पाणी सोडत आहे" पूजा कामुक स्वरात बोलली.
"पाणी सोडेल नाही तर काय, खूप दिवस उपाशी आहे ना ती" मी सुद्धा जरा गरम झालो होतो.
"अहो राहुल होता तेंव्हा दिवसातून कितीक वेळा तो मला झवत होता, माझ्या पूच्चीतून पाणी काढत होता, पण आता वीस दिवस झाले लंडाचा स्पर्शच झाला नाही हो तिला" पूजा सुस्कारत बोलली.
"पूजा आता तुझी पूच्ची पूर्ववत लहान झाली असेल ना?" मी आता माझा लंड बाहेर काढून म्हणालो.
"हो माझ्या राजा...वीस दिवसांत तिला लंडाचा स्पर्श न झाल्यामुळे ती अगदी लहान कोवळ्या मुली प्रमाणे झाली आहे...तुम्हाला खूप मज्जा येईल बघा..." पूजा सिस्कारात होती, ती बहुदा आपली पूच्ची कुरवाळत माझ्याशी बोलत असावी.
"मग तिला तर मी खूप ठोकणार" मी लंड जोरात हलवत बोललो.
"हो राजा मी आता तुझीच आहे, आल्यावर मनसोक्त ठोक माझ्या पूच्चीला, चांगला भोग मला" ती कामुक स्वरात बोलली.
त्यानंतर राहुलने पूजाला कसे ठोकले त्या आठवणी जाग्या करून आम्ही एकदमच गळालो.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!