• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Adultery ना मनी ना ध्यानी

127
277
64
"अरे सँडी उठ ? किती वाजले बघ? आवर आपल्याला जायला उशीर होतोय ? " माझ्या अंगावरची चादर ओढत मला कोणी तरी उठवत होत.

" कोण आहे? झोपू देना यार ? " मी त्याला उत्तर दिल , पण तरी माझी चादर ओढली. जशी चादर माझ्या अंगावरून बाजूला झाली.

" अरे गाढवा असाच झोपला होतास ? " मला पुन्हा आवाज आला, मी डोळे चोळत उठलो बघितलं तर सुनीता काकू होत्या.

त्या मला उठवायला आल्या होत्या,

"किती रे नालायक आहेस तू ? असाच झोपतो का घरी पण ? नागडा ? " काकू म्हणाल्या.

मि त्यांना बोललो.

" झोपूद्याना काकू ?कशाला इतक्या सकाळी उठवायला आल्या ? " मी पुन्हा चादर अंगावर घेत अंथरुणावर पडलो.

" अरे परत झोपतोस उठ उशीर होतोय लग्नाला ? आपण लग्नाला आलो माहित आहे ना? " काकू चादर ओढत मला पुन्हा उठवू लागल्या.

मी ताडकन उठून बसलो .

" अरे हो आपण लग्नसाठी आलो आणि मी झोपून आहे अजून?" मी बोललो .

" रात्री नीट झोप झाली नाही वाटत तुझी? काकू अंथरून उचलत मला म्हणाल्या.

" हो ना ? नीट झोपच नाही लागली मला रात्री ? " त्यांच्या कडे बघत बोललो .

" का रे?" काकूनि गालात हसत हसत मला विचारलं.

" मला नाही माहित मला का झोप नाही लागली ते " मि काकूंना कडे बघत म्हणालो.

" माझ्या कडे कशाला बघतोस मला थोडीच माहित असणार तुला का झोप नाही लागली ते " काकू मला बोलता बोलता हसत होत्या.

मि त्यांच्या जवळ गेलो आणि म्हणालो.

" तुम्हला माहित नाही मला का झोप लागली नाही ते? "

" नाही... " काकू एवढंच म्हणल्या, त्यांचा स्वास जाड झाला होता. मि त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणालो.

" तुमच्या मुळे, " मी त्यांच्या आणखी जवळ जात बोललो. आम्ही दोघे खुप इतके जवळ होतो कि आम्हला एकमेकांचें श्वास जाणवत होते.

" मि काय केल " काकू म्हणालाय.

" ह्याला उठवालत " असा म्हणत मि काकूंचा हात पकडून माझ्या ताठलेल्या लंडावर ठेवत म्हणालो.

" हाट नालायक, हो बाजूला काही पण बोलतो " काकूंनी मला बाजूला केल. त्या लाजत लाजत बिछाना आवरत होत्या.

" काकू खरंच तुमच्या मुळे हा उठला, म्हणून मला ह्याने रात्रभर झोपू दिल नाही. नुसता त्रास दिला मला " मि लंड चोळत काकूंना म्हणालो.

काकूंनी माझ्या कडे बघितलं, त्यांची नजर माझ्या ताठलेल्या लंडावर अडकून राहिली.
 
127
277
64
लंडाला हळुवार पणे हलवत होतो. लंड थंडीमुळे अगोदरच ताठला होता. त्या लांडकडे तोंडाचा आ वासून बघत होत्या.

त्यांना असा बघा मि त्याचा फायदा घेत त्यांच्या जवळ गेलो. आणि म्हणालो.

" बघितलं ना काय हळत केली तुम्ही माझ्या लवड्याची "

माझ्या बोलण्याचा त्याच्यावर काहीच परिणाम नाही झाला त्या माझ्या लवड्याकडेच बघत राहिल्या.

मि त्यांच्या खांद्यावर हात ठेऊन त्याला हलवत म्हणालो.

" कुठे हरवल्यात काकू? "

" हा.. काही म्हणालास का? " त्या मला बोलल्या पण नजर लंडवरच .


" मी म्हणालो माझ्या लंडाची हालत बघितली ना तुम्ही, काल पासून असच उभा आहे " काकूंना माझा ताठलेला लवडा दाखवत बोललो.

" शी बाई!!!... किती नालायक आहेस त... तुला लाज नाही वाटत मला असं सांगताना?..." काकू लवड्या कडेच बघत मला म्हणाल्या.

मला तर नाही वाटत, पण तुम्हाला नाही वाटली का जेव्हा तुम्ही त्याला तोंडात घेऊन चोकतना?”मि त्यांना त्यांच्याच प्रश्नात अडकवलं.

काकू लाजल्या आणि त्या माझ्या रूम मधून निघून गेल्या. दरवाजात पोहचल्यावर त्या मला म्हणाल्या

" एक नंबरचा बेशरम आणि चावट आहेस तू.. काही पण बोलतोस ... चल आवर लवकर लग्नाला उशीर होतोय… सगळं आवरून ये बरं?...” त्यांनी डोळ्याने माझ्या लवड्या कडे इशारा केला आणि त्या निघून गेल्या.

" काय लाजल्या काकू आता आणि काल एकदम मस्त पैकी लंड चोखत होत्य, त्या वेळेस नाही लाज वाटली त्यांना…’ मी माझ्या मनातच बोललो.

काल जे झालं त्याचा मि कधीच विचार केला न्हवता, असा पण होऊ शकेल माझ्या बाबतीत ह्याचाच मला विश्वास बसत न्हवता.


पण जे काही झालं ते एकदम मस्त. असा विचार करत मि काल जे झालं त्यात घुसलो
 
127
277
64
मि सँडी 28 वर्षाचा मुंबईत राहतो. एका नामांकित कंपनी मध्ये मोट्या हुद्द्यावर आहे. काल जे घडलं त्यातली ती बाई म्हणजे माझ्या शेजारी राहणारी सुनीता काकु.वय असेल 38-40. लग्न झालेल्या आहेत त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे मुलगा 10ला आणि मुलगी 6वीला आहे.

त्यांचे मिस्टर एक नंबरचे दारुडे, सासूने भक्कम पैसा कामून ठेवला होता. म्हणू त्यांचं चांगलं होत.

त्या दिसायला काही खास नाही. सावळ्या आहेत, उंचीला माझ्या कानाच्या खाली लागतात. बॉल पण एकदम बारीक, आज कालच्या मुलींचे बॉल त्याच्या पेक्षा मोठे असतील.

गांड तर नाही. मि जे काही केल ते ह्याच काकूंना सोबत.ते म्हणतात ना लंड ताठला कि त्याला कोणती पण बाई पाहिजे असते तीच गत माझी झाली.

माझ्या कॉलनीतल्या एका मित्रच लग्न होत, ते नागपूरला असल्यामुळे त्याच्या घरच्यांनी बस केल्या होत्या. 3 बस केल्या होत्या 2 बस माणसं आणि बायकांसाठी आणि एक बस होती ती सामानाची.

नवरदेव माझा जवळचा होता म्हणून त्याने मला समानाच्या बस मध्ये बसायला सांगितलं. बस संध्याकाळी निघणार होती लग्न दुपारचं होत. लग्न आवरून लगेच तिकडून निघायचा प्लान होता.

नवरीकडच्या कडून मिळालेला आहेर मि असलेल्या बस मध्ये ठेवणार होते.

माझ्या घरातून मि एकटाच आलो होतो, वडिलांना सुट्टी नाही मिळाली म्हणून, मि जाम खूष झालं कारण मि एका बाईला पटवायचं प्रयन्त करत होतो आणि ती सुध्दा जाणार होती लग्नाला हे मला कळलं म्हूणन मि घरच्यांनी विचारल्यावर लगेच होकार दिला.

संध्याकाळी बस मध्ये गेलो, सोबत मि बिअर पण घेतली होती. बस मध्ये मागे सगळं सामान ठेवण्याची व्यवस्था केली होती आणि पुढे काही वयस्कर माणसं आणि बाया होत्या.

जेमतेम 12 बसतील तेवढीच सीट खाली होती त्यावर ते बसले होते. मि बिंदास मागे एका सीट वर बसलो.

माझा मित्राने मला कॉल केला कि ते लोक 2 बस घेऊन पुढे निघताय, 1/2 तासांनी हि बस घेऊन ये काही लोक येतील म्हणून.

तसं मि ड्राइव्हरला बोललो 25 मिनिट वाट बघितली कोणी आलं नाही मि ड्राइव्हरला गाडी काढायला सांगितली आणि तेवढ्यात सुनीता काकू आल्या. त्या धावत पळत बस मध्ये चढल्या.

मि त्यांना आत घेतलं आणि मागे बसायला सांगितलं. आणि ड्राइव्हरणे बस चालू केली. मि मागे माझ्या जागेवर जाऊन बसलो.

सुनीता काकूंना बसायला जागा नाही मिळाली म्हणून त्या खाली बसल्या माझ्या सीट जवळ. मला वाईट वाटल म्हणून मि त्यांना माझ्या सीट वर बसायला सांगितलं पण त्या बसल्या नाही मला म्हणल्या.

" तू बस मि बसते खाली "

मि नाराज झालो कारण मला आता बिअर पिता येणार नाही.

मि काकूंना सोबत गप्पा मारायला सुरवात केली.

आमच्या दोघां शिवाय बस मध्ये सगळे म्हातारे होते.

" काकू उशीर का केलात, लवकर आला असता तर पुढच्या बस मध्ये बसायला मिळालं असत. " मी त्यांना विचारलं

" काय करू, काम आवरता आवरता उशीर झाला. मला वाटल निघून गेले कि काय मग नवरदेवाच्या आईला फोन लावला आणि तिने सांगितलं कि एक गाडी आहे तिच्यात ये " काकू मला म्हणाल्या

" तुम्ही एकट्याच आलात? " मी विचारलं

" काय करणार एकटीलाच कराव लागतं सगळं, तुला तर माहिती आहे ना तुझे काका कसे आहेत ते आणि मुलांची शाळा सुट्टी नाही मिळाली, आपल्या कॉलोनीतले चांगले आहेत म्हणून यावा लागलं. तू पण एकटाच आलास? " काकू म्हणाल्या
 
127
277
64
" हो पपांना सुट्टी नाही आणि नवरदेव माझा जवळचा मित्र आहे म्हणून यावंच लागलं. त्याने ह्या बस ची जबाबदारी माझ्या वर सोपावली. " कि म्हणालो.

" हो मला पण खुप कंटाळा आला होता घरी तेवढंच मनाला वेगळं " काकू मला बोलल्या.

" पण बरं झालं काकू तुम्ही आलात इकडे मि एकटा खुप बोर झालो असतो, ह्या म्हाताऱ्यांसोबत सोबत " मि बोललो

" कसला आहे तू हा "काकू म्हणाल्या.

आम्ही असेच गप्पा मारत कधी कसारा आला आम्हला कळलं नाही.

आम्ही खाली उतरण्यासाठी उभे झालो. मि लगेच एक बिअर घेतली. खाली जाऊन प्यायला मिळेल म्हणून. काकू माझ्या पुढे होत्या, त्यांची साडी अडकली म्हणून त्या थांबल्या. आणि माझा त्यांना धक्का लागला.

" सॉरी काकू ते "

" अरे तू कशाला सॉरी म्हणतोस, माझी साडी अडकली म्हणून मि थांबले आणि तू मला माघून लागलास " काकू म्हणाल्या.

काकूंचा " माघून लागलास शब्ध माझ्या डोक्यात गेला आणि त्याचा असर माझ्या लंडावर झाला.

मि जेव्हा त्यांना धडकलो तेव्हा माझा लंड त्यांच्या गांडीला टच झाला. लंडला नरम गांडीचा स्पर्श जाणवला.

आम्ही खाली उतरलो, मि बिअर घेऊन अंधारात गेलो आणि बिअर पियू लागलो. बिअर पिता पिता मि एक BP बघत होतो . बिअर संपवून मि थोडं काही खाल्लं आणि मि माझ्या सीट वर आलो.

काकू अगोदरच आल्या होत्या. बस निघाली. रात्रीची वेळ असल्यामुळे थंडी वाजत होती त्यामुळे काकूंना झोप लागली. मला एकदम मस्त वाटत होत. पोटात बिअर गेल्यामुळे.

मि पुन्हा मोबाईल काढला आणि पुन्हा BP बघू लागलो. बसच्या लाईट बंद झाल्या. मि बघण्यात गुंग होतो तेवढ्यात बसवाल्याने अचानक ब्रेक दाबला.

काकू झोपल्या असल्यामुळे त्या सरकल्या आणि त्यांनी स्वतःला सावरण्यासाठी हातात येईल ते पकडलं पण त्यांना लगेच कळलं कि त्यांनी काय पकडलं, त्यांनी लगेच सोडलं.

काकू सरकल्यामुळे त्याचा हात माझ्या दोन्ही मांड्यान मध्ये आला आणि त्यांनी डायरेक्ट माझा लंड पकडला. मि BP बघत असल्यामुळे माझा लंड अगोदरच ताठला होता.

माझा कडक लंड काकूंच्या हाती आला आणि त्यांना कळलं कि त्यांनी माझा लंड पकडला त्यांनी लगेच सोडला.माझ्या कडे बघत म्हणाल्या.

" बाळा ते चुकून माझा हात तिकडे लागला, ह्या मेल्या बसवाल्याने ब्रेक मारला आणि मि सरकले म्हणून दांडा समजून तुझं ते पकडलं."
 

Raj7126

Member
126
65
29
Mast story aahe fkat update thode mote de aani jamlyas situation nusar pic pan upload kar mhnje aajun maja yeil story vachayala
 

Raj9977

Girls aunty housewife widow n 35+ aunty DM for sex
1,048
888
113
"अरे सँडी उठ ? किती वाजले बघ? आवर आपल्याला जायला उशीर होतोय ? " माझ्या अंगावरची चादर ओढत मला कोणी तरी उठवत होत.

" कोण आहे? झोपू देना यार ? " मी त्याला उत्तर दिल , पण तरी माझी चादर ओढली. जशी चादर माझ्या अंगावरून बाजूला झाली.

" अरे गाढवा असाच झोपला होतास ? " मला पुन्हा आवाज आला, मी डोळे चोळत उठलो बघितलं तर सुनीता काकू होत्या.

त्या मला उठवायला आल्या होत्या,

"किती रे नालायक आहेस तू ? असाच झोपतो का घरी पण ? नागडा ? " काकू म्हणाल्या.

मि त्यांना बोललो.

" झोपूद्याना काकू ?कशाला इतक्या सकाळी उठवायला आल्या ? " मी पुन्हा चादर अंगावर घेत अंथरुणावर पडलो.

" अरे परत झोपतोस उठ उशीर होतोय लग्नाला ? आपण लग्नाला आलो माहित आहे ना? " काकू चादर ओढत मला पुन्हा उठवू लागल्या.

मी ताडकन उठून बसलो .

" अरे हो आपण लग्नसाठी आलो आणि मी झोपून आहे अजून?" मी बोललो .

" रात्री नीट झोप झाली नाही वाटत तुझी? काकू अंथरून उचलत मला म्हणाल्या.

" हो ना ? नीट झोपच नाही लागली मला रात्री ? " त्यांच्या कडे बघत बोललो .

" का रे?" काकूनि गालात हसत हसत मला विचारलं.

" मला नाही माहित मला का झोप नाही लागली ते " मि काकूंना कडे बघत म्हणालो.

" माझ्या कडे कशाला बघतोस मला थोडीच माहित असणार तुला का झोप नाही लागली ते " काकू मला बोलता बोलता हसत होत्या.

मि त्यांच्या जवळ गेलो आणि म्हणालो.

" तुम्हला माहित नाही मला का झोप लागली नाही ते? "

" नाही... " काकू एवढंच म्हणल्या, त्यांचा स्वास जाड झाला होता. मि त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणालो.

" तुमच्या मुळे, " मी त्यांच्या आणखी जवळ जात बोललो. आम्ही दोघे खुप इतके जवळ होतो कि आम्हला एकमेकांचें श्वास जाणवत होते.

" मि काय केल " काकू म्हणालाय.

" ह्याला उठवालत " असा म्हणत मि काकूंचा हात पकडून माझ्या ताठलेल्या लंडावर ठेवत म्हणालो.

" हाट नालायक, हो बाजूला काही पण बोलतो " काकूंनी मला बाजूला केल. त्या लाजत लाजत बिछाना आवरत होत्या.

" काकू खरंच तुमच्या मुळे हा उठला, म्हणून मला ह्याने रात्रभर झोपू दिल नाही. नुसता त्रास दिला मला " मि लंड चोळत काकूंना म्हणालो.

काकूंनी माझ्या कडे बघितलं, त्यांची नजर माझ्या ताठलेल्या लंडावर अडकून राहिली.
Nice start
 
127
277
64
" जाऊद्या काकू, मला माहित आहे तुमच्या कडून चुकून झालं. तुम्ही झोपा " मि म्हणालो आणि परत BP बघायला लागलो.

परत बसवाल्याने ब्रेक मारला. आणि ह्या वेळेस काकूंचा हात नाही चक्क काकूंचं डोकं माझ्या लवड्यावर आलं. त्यांचं तोंड माझ्या लवड्यावर आपटल.

माझ्या तोंडून " आई.. ग.. ग.. निघालं. काय करताय काकु "
काकूंनी मान बाजूला केली आणि मला बोलल्या.

" सॉरी खरंच सॉरी बाळा... मि खरंच मुद्दाम नाही केल हे, परत बसवाल्याने ब्रेक मारला आणि मि आपटले. "

काकूंचा तोंड बरोबर माझ्या मांड्यामध्ये आलं होत कोणी बघितलं तर वाटल असत काकू माझा लंड चोकताय.

" हो काकू मला माहित आहे तुम्ही असा नाही करणार, तुम्ही एक काम करा इथे वर बसा म्हणजे काही नाही होणार " मि म्हणालो.

" नको मि इथेच बरी आहे, आणि या पुढे असा नाही होणार " काकू म्हणाल्या.

" ठीक आहे काकू " मि म्हणालो.

मि परत BP बघू लागलो. BP इतकी मस्त होती कि माझा लंड ताठला होता. काकूंच्या स्पर्शने अजूनच माझा लंड ताठला.

माझ्या मनात आलं. " खरंच चुकून झालं असेल का? कि त्यांनी मुद्दाम केल. पाहिलं लंडला पकडलं. आणि नंतर तोंड लावलं.

काकूंना माझा लंड आवडला वाटतंय लंड पकडला पासून म्हणून तर काकूंनी तोंड तिकडे नाही लावलं.

त्यांना तोंडात घ्यायच मन झालं असेल म्हणून का त्यांनी तोंड लंडाजवळ आणला. त्या ब्रेक मारल्याचा बहाणा करताय. माझ्या मनात वेगवेगळे प्रश्न निर्माण येऊ लागले.

माझा लंड एकदम तापला होता आणि त्याला आता हलवून पाणी काढण्यात व्यतिरिक्त काही पर्याय नव्हता.

मि विचार केला जर काकूंन कडून लंडाच पाणी कडून घेतलं तर, आणि लगेच लंडणे अचका दिला. लंड खुश झाला. मि प्रयन्त करायचं ठरवलं.

मि काकूंना म्हणालो.

" काकू एक कर तुम्ही माझ्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोपा म्हणजे परत ब्रेक मारला तर तुम्ही सरकणार नाही "

" नको मि इकडे बरी आहे उगाच तुला कशाला त्रास " काकू म्हणल्या आणि परत हलका ब्रेक लागला आणि सरकल्या.

" बघा बोललो ना, ऐका माझं तुम्ही माझ्या मांडीवर डोक ठेऊन झोपा, " मि बोललो.

तसं काकूंनी माझ्या मांडीवर डोकं ठेवलं आणि त्या झोपायला लागल्या. मि BP बघत होतो. बघता बघता मला एक आयडिया आली.

मि मुद्दाम मोबाईल मध्ये BP लावून मोबाईल बरोबर काकूंच्या डोळ्या समोर ठेवला जेणे करून त्यांना बघायला मिळेल. एका हाताने काकूंच्या दंडाला पकडून हलवाल. काकू उठल्या मि झोपायचं नाटक केल.
 
127
277
64
त्या इकडे तिकडे पाहू लागल्या त्यांचं लक्ष मोबाईल वर गेलं. मोबाईल स्क्रीनवर झवाझवीची मूवी काकूंना दिसली.

पहिलं त्यांनी माझ्या कडे बघितलं मी झोपलेला पाहून त्या परत मोबाईल वर बघू लागल्या.

त्या मन लावून बघत होत्या.एक हात खाली होता,मी हलके डोळे उघडून बघितलं काकूंचा हात खाली त्यांच्या मांड्यामध्ये होता मला कळलं त्या पुच्ची चोळतंय.

मी टाकलेल्या जाळ्यात काकू अडकल्या. मी आता हललो तस काकूंनी मान माझ्या मांडीवर ठेऊन त्या झोपेच सोंग घेऊ लागल्या .

" अरे बापरे. मोबाईल असच चालू ठेवला मी बर झालं काकू झोपल्या नाही तर त्यांना BP दिसली असती." मि उठायचं नाटक करत म्हणालो.

मोबाईल बंद करून खिशात ठेवला. मी लंड खाजवण्याच्या बहाण्याने ताठलेला लंड एकदम काकूच्या ओठाजवळ नेऊन पुन्हा झोपायचं नाटक करू लागलो.

काकूनि हलकी मन उचलून माझ्या कडे बघितलं. मला झोपलेले बघून त्या माझ्या लंडाकडेच बघत होत्या. मला हे सगळं दिसत होत कारण मि माझे डोळे थोडे उघडे ठेवले होते काकू काय करताय पाहण्या साठी.

काकू माझा ताठलेला लंडाकडे हापापलेल्या नजरेने बघत होत्या. अगोदरच मि त्यांना BP दाखून तापवाल होत आणि आता थाठलेला लंड एकदम त्यांच्या तोंडासमोर आणून त्यांना आणखी तापवत होतो.

मी पाय हलवला आणि पायाला अशा प्रकारे ठेवला माझा उजवा गुडघा काकूंच्या बॉल वर दाबला गेला.

त्यांचा नरम बॉल माझ्या गुढग्याला लागल्यावर माझ्या लंडाने अचका दिला. तो काक्कुना एकदम स्पस्ट दिसला असेल.

काही वेळाने हात खाली घेऊन मी गुढग्याला खाजवायच्या बहाण्याने मी काकूंच्या बॉलला दाबू लागलो.

खाजवताना माझ्या हाताला काकूंचा मनुका जो ताठ झाला होता तो जाणवला. मी मनुकायला छेडू लागलो.

माझ्या असा केल्यामुळे काकूचा स्वास जोरात होऊ लागला. मी मुद्दाम हळू हळू खाजवत होत आणि काकूंचा मनुका पण घासत होतो.

असा करत मी खाली सरकलो. जसं मी सरकलो माझा ताठलेला लंड काकूंच्या ओठाला टच झाला. माझ्या लांडला त्यांचा ओठ लागल्यावर लंडाने पुन्हा अचका दिला, तसा लंड काकूंच्या ओठावर हलकासा वरखाली झाला.
 
Top