• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Erotica आमच्या चाळीतल्या भानगडी

sharmilapatil

Sharmila Cha Navra
421
4,044
124

माझे नाव राजेश. मला सगळे राजूचं म्हणतात. मी माझा पहिला अनुभव तुमच्याशी शेअर करतोय. ही कहाणी नव्वदीच्या दशकातील आहे. मी नववीत होतो. आमच्या वेळेस आम्हाला सेक्स बद्धल जास्त माहिती नसायची. इंटरनेट नव्हते. बाजारात तसली पुस्तके मिळायची पण सहज पणे नाही. लवडा ताठ झाला की काय करायचं ते कळायचं नाही. लवडा गादीवर घासला की मजा यायची.

तेंव्हा आम्ही परेलला चाळीत राहायचो. आजूबाजूला सगळे मराठी कुटुंब. पुरुष मंडळी सकाळी उठून कामाला जायची. मग चाळीत बायकांचं राज्य असायचं.
शाळेतून दुपारी घरी आल्यावर मुले जी खेळायला बाहेर पडायची ती सरळ रात्री घरी यायची. उदयाची चिंता कोणाला नसायची.
बायका दुपारी जेवणं आटपली की गॉसिप करत बसायच्या. कोणाची सासू कशी खडूस आहे, कोणाची मुलगी कोणाबरोबर फिरते, कोणाच्या शेजाऱ्यांचे कोणाबरोबर भाडण झाले हे नेहमीचे विषय.
दरवाजे मात्र सगळ्यांचे कायमचे उघडे. कोणीही कोणाच्याही घरी बिनदिक्कतपणे जायचे. फक्त रात्री आणि दुपारी झोपताना दरवाजे बंद व्हायचे. ढोले काकू, रमा जोशी काकू अन दांडगे काकू पक्क्या मैत्रिणी होत्या. त्यांच्या गप्पा जोरात रंगायच्या. मीही बाजूला खेळता खेळता त्यांच्या गप्पा ऐकायचो.
एकदा बोलता बोलता ढोले काकू म्हणाल्या “काय ग रमा, आजकाल तू जास्त फुगत चाललीस. नवीन इंजेक्शन चालू केलेस काय?”
रमा काकू चाळीशीच्या प्रौढ आणि वयस्क होत्या. पक्का ब्राम्हणी दुधासारखा गोरा रंग, घारे डोळे अन शरीराने स्थूल होत्या. जेमतेम पाच फूट उंच असल्या तरी गुबगुबीत भरगच्च शरीरामुळे त्या आकर्षक वाटायच्या. त्यांचे स्थन छान फुगीर होते. खरी कमाल त्यांच्या पार्श्वभागाची होती. रमाकाकू कमरेखालून चांगल्याच पसरलेल्या होत्या. त्यांचे विशाल ढुंगण आणि जाडजूड मांड्या पाहून कोणालाही त्यावरून हात फिरवायची इच्छा होईल. त्यामानाने त्यांचा नवरा बुटका, काळा आणि पोट सुटलेला होता. चांगला शिकलेला असल्यामुळे पगाराकडे पाहून इतक्या सुंदर काकूंनी त्यांच्याशी लग्न केले असावे.
“काय करणार, आमच्या नशिबी बारीक नळ आलाय. मग कधी चांगला दांडका मिळाला तर कशी सोडू. कंड तर शमला पाहिजे”. रमा काकू उसासे सोडत बोलल्या. दांडगे काकू हसून बोलल्या “तुला काय. तू सुंदर आहेस गोरी आहेस. तरुणांपासून ते म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळे मागून फिरतात चान्स मिळेल म्हणून. आम्हाला कोण विचारताय? जोरदार दणके पडलेल्याशिवाय रात्रीची झोपपण येत नाही. हे कामावरून थकून आले की पाठ करून झोपून जातात. मग बोटांनीच कामं करावी लागतात. तुझा कोण मजबूत ठोक्या असेल तर पाठव ना.” मला या बायकांच्या कोड भाषेचा काहीही अर्थ लागत नव्हता.
रमा काकू बोलल्या. “अग सुमे, तू जरी काळी असलीस तरी अंगाने धष्ट पुष्ट आहेस. तो शेजारचा बाबू सारखा तुझ्या मोठ्याल्या ढुंगणावर नजर टाकत असतो. त्याला एकदा साडी वर करून तुझ्या गरगरीत जाड्या मांड्या दाखव मग बघ कसा लाळ घोटत मागून येतो ते”. सगळ्या हसायल्या लागल्या. “चल बाई आता स्वयंपाकाला लागते. नाहीतर उशीर होईल” लाजत सुमा काकू बोलल्या आणि सगळ्या पांगल्या.
 

sharmilapatil

Sharmila Cha Navra
421
4,044
124
राजू चल माझ्या घरी. जेव आणि झोप गपचूप. उद्या तुझे आईबाबा येतील.” रमा काकू मला घेऊन त्यांच्या घरी गेल्या. जेवून दुपारची मस्त झोप लागली. मध्येच कधीतरी मला जाग आली. रमा काकूंचा विव्हळण्याचा आवाज येत होता. मी घाबरून डोळे उघडले अन पाहातो तर काय रमा काकू साडी परकर वर करून मांड्यांच्या मधोमध हाताने कायतरी करत होत्या. आणि तोंडाने चित्रविचित्र आवाज काढत होत्या. मी पटकन उभा राहिलो अन काकूंपाशी गेलो. काकूंचे डोळे बंद होते आणि त्या आपल्या गोऱ्यापान थुलथूलीत लठ्ठ मांड्या फाकवून आपले बोट जोराजोरात हलवत होत्या. “काय होतंय तुम्हाला. मी डॉक्टर ला बोलावू का.” रमा काकूंनी पटकन डोळे उघडले आणि फाकवलेल्या मांड्या दुमडून घेतल्या.
“काय त्रास होतोय का तुम्हाला काकू? आणि तुम्हाला आमच्या सारखी नुन्नी का नाही?” मी विचारलं. “हो त्रास तर होतोय. पण तू काय करणार? हो आणि तुला माहिती नाही बायकांना नुन्नी नसते ते.” रमा काकू हसायला लागल्या. “बर मग तुला काही करायचं असेल तर मी सांगते तसं करशील?” असे बोलून काकूंनी आपले भारी-भक्कम पाय फाकवले. अन मी आ वासून त्यांच्या लठ्ठ जांघेतल्या भल्यामोठ्या पुच्चीकडे पाहू लागलो. काकूंच्या योनीचे हाताच्या पंज्या एवढे भले मोठे फुगीर ओठ एकामेकांना चिकटून बसले होते. ते विलक्षण दृश्य पाहून माझ्या चड्डीत काहीतरी वळवळल्यासारखे वाटले. “ये इथे माझ्या जवळ बस.” मी मंत्रमुग्ध झाल्या सारखं काकूंच्या गुबगुबीत गोऱ्यापान मांडया मध्ये बसलो. स्वतः च्या पुच्चीकडे बोट दाखवत त्या बोलल्या “मला वाटतं काहीतरी आत गेलय आणि खूप वळवळतय. खाज पण येतेय. जरा बोट घालून बघतोस का?”
मला काहीतरी वेगळंच होत होतं. चड्डीत नुन्नी कमालीची कडक झाली होती. चड्डी फाडून बाहेर यायचे शिल्लक राहिले होते. धष्टपुष्ट शरीराच्या रमा काकुंच्या योनीत बोट घालण्याच्या निव्वळ कल्पनेने माझी ही अवस्था झाली होती. काकूंनी आपल्या फुगलेल्या योनीचे जाडे ओठ विलग केले आणि एक बोट आत घालून दाखवून म्हणाल्या “बघ राजू माझे बोट कसे आत गेले. आता तू टाकून बघ तुझे बोट माझ्या पुच्चीत.” काकूंच्या पुच्चीतून चिकट द्राव ओघळत होता. मी धीर एकवटून काकूंच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांमधून माझे बोट हळुहळू आत घालू लागलो. काकूंची योनी आतून गरम आणि मुलायम होती. माझं बोट काकूंच्या चिकट स्त्रावामुळे ओले झाले. “आहाहा. आता हळूहळू खाजव माझा पुच्चा. नख नको लावू. नुसत बोट गोल गोल फिरव.” काकूंनी डोळे मिटून घेतले अन मी माझे बोट काकूंच्या पुच्चीत गोल गोल फिरवू लागलो. “आहाहा मस्त मस्त असेच बोट फिरवत राहा. खूप छान वाटतय राजू बाळा.” काकू आपली भलीमोठी गांड वरखाली करू लागल्या. त्यांनी आपल्या गोऱ्या गोऱ्या मांसल मांड्या पूर्ण पणे फाकवल्या होत्या. अचानक काकूंच्या योनीतून भसा भसा पाणी सुटू लागले. माझा हात पूर्ण चिकट झाला. “बाळा बोट काढू नकोस. जोराजोरात फिरव आणि आतबाहेर कर” काकू आपली भलीभक्कम जांघ उडवत बोलल्या. रामाकाकूंच्या उबदार चिकट गुहेत मी जोराजोरात बोट फिरवत होतो. लवड्याच्या नसा ताणून फुटायच्या बाकी होत्या. चाळीतल्या सगळ्यात सोज्वळ आणि आदरणीय काकूंची ही अवस्था पाहून मी चकित झालो. वयस्क आणि स्थूल शरीराच्या रमाकाकू आपल्या वयाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी वयाच्या मुलांकडून हे चाळे करून घेतली असे कुणाला स्वप्नात देखील वाटले नसते.
काकूंनी मला त्यांच्या उबदार शरीरावर खेचले आणि घट्ट मिठी मारून विव्हळू लागल्या. “बाळा किती मस्त खाजवलीस माझी पुच्ची. खूप मजा आली. उद्या पुन्हा ये आपण अजून मजा करूया.” माझा ताठरलेले शिश्न काकूंच्या ओटीपोटात रुतत होते. मी माझे शिश्न काकूंच्या मांसल गुबगुबीत शरीरावर जोराजोरात घासू लागलो. काकूंनी मला घट्ट मिठी मारली आणि आपल्या जाडजूड मांड्यांनी माझ्या कमरेला गच्च आवळले. माझा कडक दांडू आता काकूंच्या वाहत्या पुच्चीवर जोरदार दाबला गेला. लोहाराच्या गरम भट्टीवर सोटा ठेवल्यासारखे मला वाटू लागले. “घास जोरात तुझा दांडका तुझ्या लाडक्या काकूंच्या पुच्चीवर” मीही तेच केले. अचानक माझ्या सोट्यात उकळलेल्या सारखे वाटू लागले आणि माझी बाटली फुटली. गरमगरम स्त्रावाने माझी चड्डी ओली झाली. माझ्या साऱ्या शरीरावर काटा आला आणि मी काकूंना जोरात मिठी मारून त्यांच्या ऊबदार अंगावर पडलो.
 

sharmilapatil

Sharmila Cha Navra
421
4,044
124
मला सकाळी जाग आली. काल रमाकाकूंच्या सोबत जे घडलं ते सारं स्वप्नवत वाटत होतं. कुणालातरी हे सारे सांगावसं वाटत होतं. पण बोंबाबोंब व्हायची पण भीती होती. शाळेला रविवारची सुट्टी होती. नास्तापाणी करून मी खेळायला बाहेर पडलो. सहजच रमाकाकूंच्या घराकडे नजर गेली. त्या बाहेरच उभ्या होत्या. मला पाहून त्या खट्याळपणे हसल्या. तेवढ्यात धापा टाकत संजू आला. संजूचे वडील शाळामास्टर होते. धाकात वाढलेला संजय तसा बावळटचं होता. पण गोरापान नाजूक आणि मुलींसारखा देखणा होता. क्रिकेट छान खेळायचा. त्याने मला हाक मारली आणि कोपऱ्यात बोलावले. ” अरे काल काय झाले माहिती आहे का? ” मी क्षणभर भांबावलो. माझी बातमी जगजाहीर झाली की काय? ” काय झालं रे. ” मी घाबरतच विचारले. ” अरे त्या तातू पैलवानाची बायको आहे ना. तिची मी वाजवली ना रे काल. ” संजू बोलला. मी दोन मिनिटे गार पडलो. तातू पैलवानाच्या नादाला कोणी लागायचे नाही. सव्वासहा फूट रेड्याच्या ताकदीचा माणूस. आणि त्याची बायको भीमाबाई नावाप्रमाणेच भीमकाय शरीराची भांडखोर, माजोरी आणि कजाग. तिची उंचीपण जवळपास सहा फूट असेल. ” का का काय वाजवली. मला समजले नाही ” मी विचारले. ” अरे तिनेच घेतले मला चढवून ” , ” बापरे मग तिच्या वजनाखाली तू चांगलाच चिरडला असशील. ” मी अकलेचे तारे तोडले. ” नाही रे खूप मजा आली. ” तेवढ्यात रमाकाकूंनी मला हाक मारली. ” जरा घरी येतो का? औषधाच्या बाटलीचे झाकण उघडत नाही ” . ” आलो आलो ” आणि रामकाकूंच्या घरी गेलो.
रमाकाकूंच्या हातात एक बाटली होती. त्यात कसल्याश्या लांबट गोळ्या होत्या. मी जोर लावून बाटली उघडली आणि एक गोळी काढून काकूंच्या हातात दिली. ” अरे ही गोळी वापरायला तुझीच मदत पाहिजे. ” काकूंनी दरवाजाला कडी लावली आणि आपली साडी वर केली. काकूंच्या केळीच्या गाभ्यासारख्या नितळ गोऱ्यापान अन लठ्ठ मांड्या दिसू लागल्या. माझ्या चड्डीत पुन्हा वळवळ सुरू झाली. अरे सोन्या माझ्या योनीत खाज येते ना त्यासाठी ही गोळी आत टाकायची आहे. मी पाय फाकवून बसते आणि तू ही गोळी माझ्या योनीत शक्य होईल तितक्या आत घाल. ” असं बोलून काकूंनी आपली भलीमोठी चड्डी काढली अन बिछान्यावर स्वतःच्या जाड्या मांड्या हाताने फाकवून झोपल्या. रमाकाकूंचा माजलेला भलामोठ्ठा सुजलेला पुच्चा मी डोळे फाडून पाहू लागलो. काकूंच्या पूच्चीचे लठ्ठ मांसल ओठ थोडेसे फाकले गेले होते आणि आतमधील गुलाबी भाग आकुंचन प्रसारण पावत होता. ” कालच्या सारखे माझे खालचे ओठ फाकवून ती गोळी आत सरकवून दे. ”
मी दोन्ही हाताने काकूंचा सुजलेला पुच्चा फाकवला. मला काकूंच्या गोबऱ्या पुच्चीची पप्पी घ्यावीशी वाटत होती. मी काकुंच्या पुच्चीच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि मस्तपैकी एक चुंबन घेतले. ” आहा. काय करतोस बाळा. गुदगुल्या होतात तिथे. ” मी परत परत काकूंच्या पुच्चीची पप्पी घेऊ लागलो. काकू खदाखदा हसू लागल्या. अचानक मी काकूंच्या पूच्चीचे ओठ तोंडात घेतले अन चोखू लागलो. रमाकाकूंचे हसणे आता विव्हळण्यात बदलले. मी बोटांनी पुच्ची पूर्ण पणे फाकवली आणि झवाड्या काकूंचा भलामोठा पुच्चा चाटु लागलो. रमा काकूंच्या विशालकाय गोऱ्यापान गुबगुबीत मांड्या पूर्ण पणे फाकवून त्यांच्या योनीत जीभ टाकली. ” चाट रे माझ्या सोन्या. तुझ्या काकाने कधीच माझी पुच्ची चाटली नाही. अहाहा खुप मजा येतेय. ” रमाकाकू विव्हळत बोलल्या. रमाकाकू माझे डोके त्यांच्या जाडजूड लुसलुशीत मांड्यांमध्ये दाबू लागल्या. मला श्वास घ्यायला होईना. मी काकूंच्या मांड्या फाकवल्या आणि पुच्चीवरील तोंड काढले.
 

sharmilapatil

Sharmila Cha Navra
421
4,044
124
मागील भागात मी रमाकाकूंची पुच्ची कशी चोखत होतो ते सांगितले. रमा काकू म्हणाल्या “गाढवा मी गोळी टाकायला सांगितले आणि तू हे काय करायला लागलास? चल पुच्चीचाट्या, गोळी टाक माझ्या पूच्चीत” मी रामाकाकूंच्या तुळतुळीत सफाचट योनीचे जाडसर गोरेपान ओठ अलगद फाकवून ती लांबट गोळी योनीमार्गात सारली. “आहाहा, पूर्ण आत टाक ती गोळी. पुच्चीच्या शेवटपर्यंत पोचली पाहिजे.” मी रमाकाकूंच्या लुसलुशीत योनीत गोळी बोटाने ढकलू लागलो. “अरे अजून जागा आहे आतमध्ये. अर्धीच गेलीय. ढकल आत. नाहीतर फायदा होणार नाही.” माझे बोट पूर्ण आत गेले होते आणि काकूंच्या योनीमुखावर पूर्ण जोर लावला होता. पण यापेक्षा माझे बोट आत जाऊ शकत नव्हते. “काकू तुमची पुच्ची खूप खोल आहे. माझे बोट शेवटपर्यंत जाऊ शकत नाही.” “तुझे बोट माझ्या पुच्चीच्या लांबीच्या निम्म्यापर्यंतच गेले. डॉक्टरने सांगितले की गोळी पूर्ण आत गेली पाहिजे. आता यावर एकच उपाय आहे” रमाकाकू फाकवलेल्या मांड्या जवळ घेत म्हणाल्या. “जवळ ये”. मी काकूंच्या जवळ गेलो. रमाकाकूं माझ्या ताठरलेल्या शिश्नावरून हात फिरवत म्हणाल्या. “बराच लांबलचक आहे तुझा सोटा. दाखव बरं” मी थोडा लाजतच माझी पॅन्ट खाली केली. माझा 9 इंची कडक लवडा प्रथमच काकूंच्या नजरेला पडला. रमाकाकू डोळे विस्फारून माझ्या लवड्याकडे पाहू लागल्या. “अग बाई, एवढा मोठा पण असतो का कुणाचा. आमच्या ह्यांचा याच्या निम्म्याहून लहान आहे. लांबीने पण आणि जाडीने पण.” काकूंनी माझे हत्यार हातात घेतले आणि दाबून बघायला लागल्या. माझा जाडजूड लवडा त्यांच्या मुठीत मावत नव्हता. “नशीबवान आहेस तू. बायकांची रांग लागेल याच्यासाठी.” “कशाला काकू?” मी विचारले. रमाकाकू फक्त हसल्या आणि बोलल्या “तुला बरेच काही शिकवावे लागेल मला. चल आपण याचा वापर करून माझ्या पुच्चीतली गोळी खूप आत खोलवर ढकलू”. “काकू माझा दांडका तुमच्या छोटाश्या योनीत मावेल का? तुम्हाला त्रास होईल” “ते नंतर बघू, आधी गोळी आत जाणे महत्वाचे आहे. माझ्या पुच्चीला जो कंड सुटलाय त्याचा उपाय करणं आवश्यक आहे.” रमाकाकूंनी पुन्हा आपल्या भल्यामोठ्या थूलथूलीत मांड्या फाकवल्या आणि माझ्या लवड्याची बटाट्याएवढी सुपारी स्वतःच्या पुच्चीच्या तोंडावर लावली. “असंच पकड आणि हळूहळू आत घाल.” असे म्हणून त्यांनी थोराड पुच्चीचे जाडे ओठ फाकवले. रामाकाकूंचे इवलेसे छोटे भोक माझ्या लवड्याच्या अजस्त्र सुपाड्याखाली पूर्णपणे झाकले गेले होते. मी स्थूल शरीराच्या रमाकाकूंच्या विशाल जांघेवरून हात फिरवत हळूहळू त्यांच्या पुच्चीवर जोर टाकत माझा भलाभक्कम लवडा आत घालायचा प्रयत्न करू लागलो. पण काकूंच्या इवल्याशा नाजूक भोकात काही शिरेना. आत घालण्याच्या नादात काकूंचा पुच्चा लालेलाल झाला. घर्षणाने काकू उत्तेजित होऊन भलंमोठं ढुंगण उडवून लवडा आत घ्यायचा प्रयत्न करू लागल्या. “जा आत जाऊन तेलाची बाटली घेऊन ये. आता राहावत नाही. खूप खाज सुटलीय पुच्चीत” काकूंनी ऑर्डर सोडली. रमाकाकूंनी माझ्या लवड्यावर खूप सारे तेल ओतले आणि मग लवडा हातात घेऊन चोळून चांगला चिकट तेलकट केला. मग थोडे तेल त्यांच्या पुच्चीत सोडायला सांगितले. काकूंचा जाड ओठांचा लाललाल पुच्चा लोभसवणा दिसत होता.
मी काकूंच्या पुच्चीच्या पाकळ्या विलग करून आत भरपूर तेल ओतले आणि पुच्चीच्या तोंडाची मस्त मालिश केली. “हं आता तयार झाली माझी पुच्ची तुझे रताळे खायला. रेमटव आता तुझ्या आवडत्या काकूंच्या पुच्चीत तुझा गबदूल सोटा.”
मी रमाकाकूंच्या योनीच्या तोंडावर माझा अजस्र लंडाचा भलामोठा सुपाडा ठेवला आणि जोर दिला. तेलाच्या चिकटपणामुळे पॉचकन आवाज करत माझा सुपाडा काकूंच्या पुच्चीत शिरला. बटाट्या एवढा मोठा सुपाडा आत शिरताच काकू ओरडल्या “आई ग मेले मेले. फाटली माझी पुच्ची. गाढवाच्या एवढा मोठा आहे तुझा दांडा.” मी घाबरून माझा सुपाडा बाहेर काढला. पुन्हा पॉच कन आवाज आला. “नको काढू बाहेर. आत घाल पुन्हा. एवढा मोठा लवडा कधी घालून घेतला नाही मी. तुझ्या काकांचा तर तुझ्या निम्म्याहून पण छोटा आहे. सवय करावी लागेल मला. हळूहळू घाल.” मी पुन्हा काकूंच्या पुच्चीत लवडा घालू लागलो. माझा सुपाडा आता पूर्ण आत गेला आणि काकूंच्या पुच्चीत गच्च बसला. जणूकाही कोणीतरी मुठीत घेऊन जोरात आवळत असल्यासारखे वाटू लागले. रमाकाकू जोराजोरात श्वास घेत होत्या. काकूंचा पुच्चा माझ्या लवड्यावर आकुंचन प्रसरण पावत होता. काकू बोलल्या असंच थांब थोडावेळ थांब.” मी लवडा तसाच अर्धवट आत टाकून काकूंच्या मऊमऊ शरीरावर निपचीत पडून राहिलो. मिनीटाभराने काकूं म्हणाल्या “आता जोर लावून पूर्ण आत घाल” मी पुन्हा जोर लावला पण माझा अजस्त्र लंड काकूंच्या योनिमार्गात थोडा देखील आत जाईना. मी कंबर पुढेमागे करत काकूंना सुपाड्यानेच चोदू लागलो. सांगत होतो.
 

Raj9977

Girls aunty housewife widow n 35+ aunty DM for sex
1,158
976
128
मागील भागात मी रमाकाकूंची पुच्ची कशी चोखत होतो ते सांगितले. रमा काकू म्हणाल्या “गाढवा मी गोळी टाकायला सांगितले आणि तू हे काय करायला लागलास? चल पुच्चीचाट्या, गोळी टाक माझ्या पूच्चीत” मी रामाकाकूंच्या तुळतुळीत सफाचट योनीचे जाडसर गोरेपान ओठ अलगद फाकवून ती लांबट गोळी योनीमार्गात सारली. “आहाहा, पूर्ण आत टाक ती गोळी. पुच्चीच्या शेवटपर्यंत पोचली पाहिजे.” मी रमाकाकूंच्या लुसलुशीत योनीत गोळी बोटाने ढकलू लागलो. “अरे अजून जागा आहे आतमध्ये. अर्धीच गेलीय. ढकल आत. नाहीतर फायदा होणार नाही.” माझे बोट पूर्ण आत गेले होते आणि काकूंच्या योनीमुखावर पूर्ण जोर लावला होता. पण यापेक्षा माझे बोट आत जाऊ शकत नव्हते. “काकू तुमची पुच्ची खूप खोल आहे. माझे बोट शेवटपर्यंत जाऊ शकत नाही.” “तुझे बोट माझ्या पुच्चीच्या लांबीच्या निम्म्यापर्यंतच गेले. डॉक्टरने सांगितले की गोळी पूर्ण आत गेली पाहिजे. आता यावर एकच उपाय आहे” रमाकाकू फाकवलेल्या मांड्या जवळ घेत म्हणाल्या. “जवळ ये”. मी काकूंच्या जवळ गेलो. रमाकाकूं माझ्या ताठरलेल्या शिश्नावरून हात फिरवत म्हणाल्या. “बराच लांबलचक आहे तुझा सोटा. दाखव बरं” मी थोडा लाजतच माझी पॅन्ट खाली केली. माझा 9 इंची कडक लवडा प्रथमच काकूंच्या नजरेला पडला. रमाकाकू डोळे विस्फारून माझ्या लवड्याकडे पाहू लागल्या. “अग बाई, एवढा मोठा पण असतो का कुणाचा. आमच्या ह्यांचा याच्या निम्म्याहून लहान आहे. लांबीने पण आणि जाडीने पण.” काकूंनी माझे हत्यार हातात घेतले आणि दाबून बघायला लागल्या. माझा जाडजूड लवडा त्यांच्या मुठीत मावत नव्हता. “नशीबवान आहेस तू. बायकांची रांग लागेल याच्यासाठी.” “कशाला काकू?” मी विचारले. रमाकाकू फक्त हसल्या आणि बोलल्या “तुला बरेच काही शिकवावे लागेल मला. चल आपण याचा वापर करून माझ्या पुच्चीतली गोळी खूप आत खोलवर ढकलू”. “काकू माझा दांडका तुमच्या छोटाश्या योनीत मावेल का? तुम्हाला त्रास होईल” “ते नंतर बघू, आधी गोळी आत जाणे महत्वाचे आहे. माझ्या पुच्चीला जो कंड सुटलाय त्याचा उपाय करणं आवश्यक आहे.” रमाकाकूंनी पुन्हा आपल्या भल्यामोठ्या थूलथूलीत मांड्या फाकवल्या आणि माझ्या लवड्याची बटाट्याएवढी सुपारी स्वतःच्या पुच्चीच्या तोंडावर लावली. “असंच पकड आणि हळूहळू आत घाल.” असे म्हणून त्यांनी थोराड पुच्चीचे जाडे ओठ फाकवले. रामाकाकूंचे इवलेसे छोटे भोक माझ्या लवड्याच्या अजस्त्र सुपाड्याखाली पूर्णपणे झाकले गेले होते. मी स्थूल शरीराच्या रमाकाकूंच्या विशाल जांघेवरून हात फिरवत हळूहळू त्यांच्या पुच्चीवर जोर टाकत माझा भलाभक्कम लवडा आत घालायचा प्रयत्न करू लागलो. पण काकूंच्या इवल्याशा नाजूक भोकात काही शिरेना. आत घालण्याच्या नादात काकूंचा पुच्चा लालेलाल झाला. घर्षणाने काकू उत्तेजित होऊन भलंमोठं ढुंगण उडवून लवडा आत घ्यायचा प्रयत्न करू लागल्या. “जा आत जाऊन तेलाची बाटली घेऊन ये. आता राहावत नाही. खूप खाज सुटलीय पुच्चीत” काकूंनी ऑर्डर सोडली. रमाकाकूंनी माझ्या लवड्यावर खूप सारे तेल ओतले आणि मग लवडा हातात घेऊन चोळून चांगला चिकट तेलकट केला. मग थोडे तेल त्यांच्या पुच्चीत सोडायला सांगितले. काकूंचा जाड ओठांचा लाललाल पुच्चा लोभसवणा दिसत होता.
मी काकूंच्या पुच्चीच्या पाकळ्या विलग करून आत भरपूर तेल ओतले आणि पुच्चीच्या तोंडाची मस्त मालिश केली. “हं आता तयार झाली माझी पुच्ची तुझे रताळे खायला. रेमटव आता तुझ्या आवडत्या काकूंच्या पुच्चीत तुझा गबदूल सोटा.”
मी रमाकाकूंच्या योनीच्या तोंडावर माझा अजस्र लंडाचा भलामोठा सुपाडा ठेवला आणि जोर दिला. तेलाच्या चिकटपणामुळे पॉचकन आवाज करत माझा सुपाडा काकूंच्या पुच्चीत शिरला. बटाट्या एवढा मोठा सुपाडा आत शिरताच काकू ओरडल्या “आई ग मेले मेले. फाटली माझी पुच्ची. गाढवाच्या एवढा मोठा आहे तुझा दांडा.” मी घाबरून माझा सुपाडा बाहेर काढला. पुन्हा पॉच कन आवाज आला. “नको काढू बाहेर. आत घाल पुन्हा. एवढा मोठा लवडा कधी घालून घेतला नाही मी. तुझ्या काकांचा तर तुझ्या निम्म्याहून पण छोटा आहे. सवय करावी लागेल मला. हळूहळू घाल.” मी पुन्हा काकूंच्या पुच्चीत लवडा घालू लागलो. माझा सुपाडा आता पूर्ण आत गेला आणि काकूंच्या पुच्चीत गच्च बसला. जणूकाही कोणीतरी मुठीत घेऊन जोरात आवळत असल्यासारखे वाटू लागले. रमाकाकू जोराजोरात श्वास घेत होत्या. काकूंचा पुच्चा माझ्या लवड्यावर आकुंचन प्रसरण पावत होता. काकू बोलल्या असंच थांब थोडावेळ थांब.” मी लवडा तसाच अर्धवट आत टाकून काकूंच्या मऊमऊ शरीरावर निपचीत पडून राहिलो. मिनीटाभराने काकूं म्हणाल्या “आता जोर लावून पूर्ण आत घाल” मी पुन्हा जोर लावला पण माझा अजस्त्र लंड काकूंच्या योनिमार्गात थोडा देखील आत जाईना. मी कंबर पुढेमागे करत काकूंना सुपाड्यानेच चोदू लागलो. सांगत होतो.
Khup mast start keli story. Ajun

चाळीतल्या भानगडी baaki aahet.​

Waiting for next update.
 

Raj9977

Girls aunty housewife widow n 35+ aunty DM for sex
1,158
976
128
मागील भागात मी रमाकाकूंची पुच्ची कशी चोखत होतो ते सांगितले. रमा काकू म्हणाल्या “गाढवा मी गोळी टाकायला सांगितले आणि तू हे काय करायला लागलास? चल पुच्चीचाट्या, गोळी टाक माझ्या पूच्चीत” मी रामाकाकूंच्या तुळतुळीत सफाचट योनीचे जाडसर गोरेपान ओठ अलगद फाकवून ती लांबट गोळी योनीमार्गात सारली. “आहाहा, पूर्ण आत टाक ती गोळी. पुच्चीच्या शेवटपर्यंत पोचली पाहिजे.” मी रमाकाकूंच्या लुसलुशीत योनीत गोळी बोटाने ढकलू लागलो. “अरे अजून जागा आहे आतमध्ये. अर्धीच गेलीय. ढकल आत. नाहीतर फायदा होणार नाही.” माझे बोट पूर्ण आत गेले होते आणि काकूंच्या योनीमुखावर पूर्ण जोर लावला होता. पण यापेक्षा माझे बोट आत जाऊ शकत नव्हते. “काकू तुमची पुच्ची खूप खोल आहे. माझे बोट शेवटपर्यंत जाऊ शकत नाही.” “तुझे बोट माझ्या पुच्चीच्या लांबीच्या निम्म्यापर्यंतच गेले. डॉक्टरने सांगितले की गोळी पूर्ण आत गेली पाहिजे. आता यावर एकच उपाय आहे” रमाकाकू फाकवलेल्या मांड्या जवळ घेत म्हणाल्या. “जवळ ये”. मी काकूंच्या जवळ गेलो. रमाकाकूं माझ्या ताठरलेल्या शिश्नावरून हात फिरवत म्हणाल्या. “बराच लांबलचक आहे तुझा सोटा. दाखव बरं” मी थोडा लाजतच माझी पॅन्ट खाली केली. माझा 9 इंची कडक लवडा प्रथमच काकूंच्या नजरेला पडला. रमाकाकू डोळे विस्फारून माझ्या लवड्याकडे पाहू लागल्या. “अग बाई, एवढा मोठा पण असतो का कुणाचा. आमच्या ह्यांचा याच्या निम्म्याहून लहान आहे. लांबीने पण आणि जाडीने पण.” काकूंनी माझे हत्यार हातात घेतले आणि दाबून बघायला लागल्या. माझा जाडजूड लवडा त्यांच्या मुठीत मावत नव्हता. “नशीबवान आहेस तू. बायकांची रांग लागेल याच्यासाठी.” “कशाला काकू?” मी विचारले. रमाकाकू फक्त हसल्या आणि बोलल्या “तुला बरेच काही शिकवावे लागेल मला. चल आपण याचा वापर करून माझ्या पुच्चीतली गोळी खूप आत खोलवर ढकलू”. “काकू माझा दांडका तुमच्या छोटाश्या योनीत मावेल का? तुम्हाला त्रास होईल” “ते नंतर बघू, आधी गोळी आत जाणे महत्वाचे आहे. माझ्या पुच्चीला जो कंड सुटलाय त्याचा उपाय करणं आवश्यक आहे.” रमाकाकूंनी पुन्हा आपल्या भल्यामोठ्या थूलथूलीत मांड्या फाकवल्या आणि माझ्या लवड्याची बटाट्याएवढी सुपारी स्वतःच्या पुच्चीच्या तोंडावर लावली. “असंच पकड आणि हळूहळू आत घाल.” असे म्हणून त्यांनी थोराड पुच्चीचे जाडे ओठ फाकवले. रामाकाकूंचे इवलेसे छोटे भोक माझ्या लवड्याच्या अजस्त्र सुपाड्याखाली पूर्णपणे झाकले गेले होते. मी स्थूल शरीराच्या रमाकाकूंच्या विशाल जांघेवरून हात फिरवत हळूहळू त्यांच्या पुच्चीवर जोर टाकत माझा भलाभक्कम लवडा आत घालायचा प्रयत्न करू लागलो. पण काकूंच्या इवल्याशा नाजूक भोकात काही शिरेना. आत घालण्याच्या नादात काकूंचा पुच्चा लालेलाल झाला. घर्षणाने काकू उत्तेजित होऊन भलंमोठं ढुंगण उडवून लवडा आत घ्यायचा प्रयत्न करू लागल्या. “जा आत जाऊन तेलाची बाटली घेऊन ये. आता राहावत नाही. खूप खाज सुटलीय पुच्चीत” काकूंनी ऑर्डर सोडली. रमाकाकूंनी माझ्या लवड्यावर खूप सारे तेल ओतले आणि मग लवडा हातात घेऊन चोळून चांगला चिकट तेलकट केला. मग थोडे तेल त्यांच्या पुच्चीत सोडायला सांगितले. काकूंचा जाड ओठांचा लाललाल पुच्चा लोभसवणा दिसत होता.
मी काकूंच्या पुच्चीच्या पाकळ्या विलग करून आत भरपूर तेल ओतले आणि पुच्चीच्या तोंडाची मस्त मालिश केली. “हं आता तयार झाली माझी पुच्ची तुझे रताळे खायला. रेमटव आता तुझ्या आवडत्या काकूंच्या पुच्चीत तुझा गबदूल सोटा.”
मी रमाकाकूंच्या योनीच्या तोंडावर माझा अजस्र लंडाचा भलामोठा सुपाडा ठेवला आणि जोर दिला. तेलाच्या चिकटपणामुळे पॉचकन आवाज करत माझा सुपाडा काकूंच्या पुच्चीत शिरला. बटाट्या एवढा मोठा सुपाडा आत शिरताच काकू ओरडल्या “आई ग मेले मेले. फाटली माझी पुच्ची. गाढवाच्या एवढा मोठा आहे तुझा दांडा.” मी घाबरून माझा सुपाडा बाहेर काढला. पुन्हा पॉच कन आवाज आला. “नको काढू बाहेर. आत घाल पुन्हा. एवढा मोठा लवडा कधी घालून घेतला नाही मी. तुझ्या काकांचा तर तुझ्या निम्म्याहून पण छोटा आहे. सवय करावी लागेल मला. हळूहळू घाल.” मी पुन्हा काकूंच्या पुच्चीत लवडा घालू लागलो. माझा सुपाडा आता पूर्ण आत गेला आणि काकूंच्या पुच्चीत गच्च बसला. जणूकाही कोणीतरी मुठीत घेऊन जोरात आवळत असल्यासारखे वाटू लागले. रमाकाकू जोराजोरात श्वास घेत होत्या. काकूंचा पुच्चा माझ्या लवड्यावर आकुंचन प्रसरण पावत होता. काकू बोलल्या असंच थांब थोडावेळ थांब.” मी लवडा तसाच अर्धवट आत टाकून काकूंच्या मऊमऊ शरीरावर निपचीत पडून राहिलो. मिनीटाभराने काकूं म्हणाल्या “आता जोर लावून पूर्ण आत घाल” मी पुन्हा जोर लावला पण माझा अजस्त्र लंड काकूंच्या योनिमार्गात थोडा देखील आत जाईना. मी कंबर पुढेमागे करत काकूंना सुपाड्यानेच चोदू लागलो. सांगत होतो.
चित्र पण जोडले तर अजून माझ्या येईल.
 
  • Like
Reactions: surekha1986
Top