Incest अल्लादिन आणि जादूचा दिवा

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

timeofpass007

New Member
Messages
26
Reaction score
25
Points
14
या कथेचा उत्तरार्ध जरी मी स्वतः लिहिला असला तरी, पूर्वार्ध दुसऱ्या लेखकाचा आहे.
कथा कशी वाटली हे जरूर कळवा.

अल्लाद्दीन आणि जादूचा दिवा - उत्तरार्ध.
...
नूर ने दिलेला दिवा आणि तो दिवेवाला शोधण्यासाठी अल्लाद्दीन महालातून बाहेर पडला.
त्याला शोधत अल्लाद्दीन गावोगावी फिरत होता.
इकडे महालात त्याची अम्मी वाट पाहून दमली होती. जसे-जसे दिवस जाऊ लागले तसे नूरबानु महालातील कामकाज पाहण्यात व्यस्त झाली.
अधे- मधे तिला अल्लाउद्दीनची आठवण यायची, पण अल्लाहताला वर विश्वास ठेवून ती आपले जीवन जगत होती.
एका रात्री नूरबानुला अचानक दचकून जाग आली,
तिचा घसा कोरडा पडला होता. तिला वाटलं थोडं पाणी पिऊन घ्यावं. ती जेवण घरात जाऊन पाणी पिऊन आली आणि पलंगावर आडवी झाली.
तिला झोप तर येत न्हवती. काहीतरी विचित्र स्वप्न पडल्यासारखं तिला आठवत होतं. पण काय स्वप्न होतं ते काही तिला लक्षात येतं न्हवत.
मध्यरात्र उलटून गेली होती. तिला अल्लाद्दीन ची आठवण प्रकर्षाने जाणवू लागली. अल्लाद्दीन गेल्या पासून, तिने आपला भोसड्यात कोणालाही घुसू दिले न्हवते, आपली स्तनाग्रे कोणाकडून चोळून घेतली नव्हती. का कुणास ठावूक पण नूरबानु च्यां शरीरात अल्लाद्दीन च्या आठवणीने एक वेगळीच ऊर्जा संचारली. तिला आपल्या लाडक्या अल्लाद्दीन शरीर आठवू लागले.
त्याचे ते राकट हात, हाताची लांबसडक बोटे, त्याच्या दणकट मांड्या, मांड्यांच्या मधे असलेला त्याचा काळा, कडक लंड, त्याच्या काळ्या कुळकुळीत गोट्या. तिचा श्वास जड होऊ लागला.

नुरबानुने जरी साठी ओलांडली असली तरी, शरीराने ती जाड पण भरगच्च, नितळ अशी अंगकांती असलेली होती. तिच्या मांड्या सुद्धा कडक, गांड तर सलवार फाडून बाहेर येईल इतकी वाढली होती.
अल्लाद्दीन जवळ होता तेव्हा त्याने तिचे स्तन दाबुन दाबुन दुपटीने वाढवले होते.

श्वास जड होऊ लागला तसा, नुरबानुला सुचेनास झालं. तिला अल्लाद्दीन लवडा आठवू लागला, त्या लवड्याने तिच्या फोद्यात केलेले दणके आठवू लागले, त्या दणक्याने झालेले फाच्च- फाच्च चे आवाज तिच्या कानात घुमत होते. तिचा हात नकळतपणे सलवार मध्ये गेला, तसा तिला जाणवलं की तिचा भोसडा ओला झाला आहे.
ती क्षणभर भांबावली, पण तिने स्वतःला सावरलं.
थोडा वेळ शांत बसून राहिली, तशी ती भानावर आली. अजून थोडा वेळ ती तशीच बसून राहिली.
काहीवेळा पूर्वी खूप पाणी पिल्यामुळे तिला लघवी आली होती. ती पलंगावरून उठली.
खिडकी उघडी असल्यामुळे, मध्यरात्रीचा मंद वारा आत येतं होता. रात्री झोपताना नुरबानु फक्त सलवार कुर्ता घालून झोपायची,वाऱ्यामुळे तिला थंडी जाणवू लागली. कुर्त्याच्या आत काही नसल्या मुळे, तिचे लटकलेल्या आंब्यांची स्तनाग्रे कडक होऊ लागली. तिला असा वाटू लागलं की आताच्या आता सगळी कपडे काढून, इकडे खिडकीत बसून अल्लाद्दीन ताटलेल्या लंडावर बसून मनसोक्त झवून घ्यावं. अचानक आलेल्या वाऱ्याच्या झोताने नुरबानू भानावर आली.
मुतायला जायची आठवण आली, तशी ती लगेच न्हाणीघरात पळाली.

न्हाणीघरातला मंद दिवा तेवत होता.
नूरबानुने सलवाराचा नाडा सोडण्यासाठी कुर्ता वर केला, नाडा सोडताना तिचे लक्ष खुंटीवर गेले.
खुंटीवर अल्लाद्दीन लंगोट होती. इतक्या दिवसात तिच्या हे कधी ध्यानात नव्हतं आलं.
अगोदरच तिचा भोसडा ओलाचिंब झाला होता, त्यात अल्लाद्दीन ची लंगोट सापडल्या वर तिला वेगळाच आनंद झाला.
तिने अंगवराचा कुर्ता काढला. आता तिचे काळे पण गरगरीत स्तन, जांभळाच्या आकाराची कडक झालेली स्तनाग्रे आणि तळहाता एवढे मोठे असलेली स्तानग्रा भोवतीची त्वचा लटकत होते.
तिने खुंटीवर टांगलेली लंगोट हातात घेतली.
लंगोट आपल्या नाकाजवळ नेऊन नुरबानूने दीर्घ श्वास घेतला. अल्लाद्दीन ने कधी तरी वीर्यस्खलन झाल्यावर लंगोट तिकडे अडकवली असेल, त्या लंगोट मधील वाळलेल्या विर्याच्या वासात त्याच्या लवड्याचा वास मिसळला होता.
त्या वासाने नूरबानूला आठवल एकदा इथेच, अल्लाद्दीन ने तिला भिंतीला टेकवून, नागडी करून उभ्यानेच तिच्या म्हाताऱ्या झालेल्या भोसड्यात आपली जीभ टाकून, तिच्या पाकळ्या चाटून तिला, तिच्या फोद्यातला रस पिऊन टाकला होता. तिला आता सुचायच बंद झालं.
पुढचा प्रसंग आठवून तर ती झडायचीच बाकी होती.
नूरबानूच्या भोसड्यातला रस अल्लाद्दीन चाटून साफ केला होता तरी, तिचा दाणा काही शांत झाला नव्हता, अल्लाद्दीन सुध्दा तेव्हा भलताच पेटला होता. त्याने अम्मीला विचारलं, ' अम्मी मला तुझ्या उबदार पुच्चीतून तुझी मुत प्यायची इच्छा आहे.
तुझ्या टम्म फुगलेल्या आणि उबदार भोसड्यातून येणारं हे पाणी म्हणजे जन्नत.
मला तुझं हे मुत पिऊ देशील का'.
नूरबानू या प्रश्नाने हरखली, अल्लाद्दीन जीभेच्या करमतीने ती अगोरच एकदा झडली होती.
आता तिला अजून एकदा आपल्या लाडक्या अल्लाउद्दिन च्या तोंडाची जादू बघयाची होती.
पण तरी ती म्हणाली, ' पोरा, मी आताच झडली आहे रे. या म्हातारीच्या भोकात अशी किती उब मिळेल रे तुला. मला पण तुझी इच्छा पूर्ण करायची आहे, पण तू सांग कसं करू..?'
अल्लाद्दीन म्हणाला, ' अम्मी तू वयाने जरी म्हातारी झाली असली तरी, शरीराने अजून
झवाडीच आहेस. आणि तुझा पूच्चा तर अजून माझ्या लवड्यासाठी वखवखलेला असतो.
तू फक्त उभी रहा, पाय फाकवून बाकीचं मी बघतो.'
अल्लाद्दीन हे उत्तर ऐकून नूरबानू लाजून हसली.
त्या नंतर अल्लाद्दीन आपल्या अम्मीला भिंतीकडे तोंड करून उभे केले आणि तो अम्मीच्या मांसल मांड्या कडे वळला. मांड्या वरून आपली जीभ फिरवत त्याने अम्मीच्या गच्च गांडीवर चापटी मारली तशी नूरबानूच्या तोंडून ' आहsह' असा आवाज निघाला. आता अल्लाद्दीनने अम्मिची मांसल, घड्या पडलेली गांड फाकवली, गांडीच्या भोकावर आपली जीभेचे टोक ठेवत तो अम्मीची गांड चाटू लागला. गांडीच्या भोकावर गरम जीभ लागल्यावर म्हाताऱ्या नूरबानूचा श्वास वाढू लागला,
तिला आता परत एकदा झडायची इच्छा होऊ लागली. नूरबानू भिंतीला टेकून उभी राहीली होती ती आता पाठीमागे वाकून, आपली काळी गांड अल्लाद्दीनच्या तोंडात घुसवू लागली. अल्लाउद्दीनचे तोंड,अम्मीजानच्या काळ्याभरड्या मांसल गांडीत दिसेनासे झाले.
इकडे अल्लादिन, अम्मीच्या पाणीदार भोसड्यामध्ये आपली जीभ घुसळत होता, आता तिची पुच्ची छपक-छपक आवाज करत रंगात येतं होती.
नूरबानूला आता सहन होत नव्हतं, ती म्हणाली,' बेटा मला सहन होत नाही रे आता, माझा पुच्चा पाणी सोडेल रे आता.. आह..!'
तसा अल्लादिन म्हणाला, 'अम्मी आता माझ्या कडे तोंड करून उभी रहा, अन् जेव्हा झडशिल तेव्हा पूर्ण जोर लावून झड..'..
नूरबानू उसासे टाकत बोलली,' आह..हो..हो..करते मी तसं, तुला पाहिजे तसं झडते मी.. माझ्या अल्लू, तू थांबू नको.. मला घट्ट पकड, या म्हातारीला झवून टाक तुझ्या ओल्या जिभेने. आह.. अहह..झव मला, झव मला...', अम्मीचे हे बोल ऐकून अल्लदिन ला चेव चढला, त्याने आपली जीभ पूर्ण ताकतीनिशी अम्मीच्या फोद्यात टाकून उसळी देऊन झवू लागला.
काही क्षणांतच नूरबानूची पुच्ची फळू लागली, तसे तिने आपला डावा पाय वर नेऊन फाकवला आणि ती ओरडू लागली, ' मी आले, आह... झडले मी, आई ग..या अल्लाह.. '.
अम्मी ओरडताच,तिच्या भोसड्यातून अल्लादिन ने तोंड बाहेर काढले.
नूरबानूने पूर्ण जोर लावला आणि तिचा दाणा फळला होता, तिच्या काळ्या, तुकतुकीत भोसदड्यातून 'फळ्ळ - फळ्ळ' असा आवाज करत तिच्या गरम मुताचा फवारा अल्लदिन च्या तोंडवर आला. अल्लादिन आता आपले तोंड आ करून बसून राहिला. तिचे गरम मूत अल्लादिनच्या तोंडात जात होते, आणि ' खळ्ळ्-खळ्ळ' असा आवाज करत त्याच्या अंगावरून ओघळत होते.
अल्लादिन ने आता डोळे उघडले आणि आपल्या आम्मीच्या काळ्या, तुकतुकीत, गुबगुबीत भोसड्याच्या लांबसडक पाकळ्यातून वाट काढत
' स्स...स्स.. चुळ्ळ...चुळ्ळ...' असं आवाज करत येणारा मूताचा फवारा बघू लागला.
नूरबानूचा दाणा फळल्या मुळे तिच्या मूता मध्ये योनी रस मिसळून येतं होता.
त्याच्या वासाने आणि चवीने अल्लदिन पागल झाला होता. शेवटचा फवारा उडवताच नूरबानू खाली बसली. तिचा श्वास वाढला होता, तिचे हात पाय गळाले होते. तिने अल्लादिनला जवळ घेत त्याला विचारल, ' झालं का तुझ्या मनासारखं.?'
तो म्हणाला, ' होय अम्मी.. आता मी पुरता पागल झालोय, मला पण आता मोकळं व्हायचं आहे '.
हे ऐकताच नूरबानू ने, आपले दोन्ही पाय हवेत फाकवले, अल्लादिन ने आपला सोटा नूरबानूच्या फळलेळ्या फोद्यात टाकून तिच्या वर उडू लागला....

' पाच्च- पाच्च, छपक - छपक ' असा झवण्याचा आवाज नूरबानूला अजून आठवत होता..
 

timeofpass007

New Member
Messages
26
Reaction score
25
Points
14
20220630-203650-01
नूरबानूच्या याच फोद्यातून गरम मुताची धार अल्लादिनने आपल्या तोंडावर घेतली होती..
 

timeofpass007

New Member
Messages
26
Reaction score
25
Points
14
अल्लादिन आणि जादूचा दिवा - पूर्वार्ध.
अगोदर सांगितल्या प्रमाणे या कथेचा पूर्वार्ध मी लिहिलेला नाहिये.
वाचकांच्या आग्रहास्तव इथे पूर्वार्ध पोस्ट करत आहे.

को
णे एके काळी अरबस्तानात अल्लादिन नावाचा एक तरूण रहत होता. विसेक वर्षाचा हा तरुण आपल्या विधवा अम्माबरोबर त्यांच्या जुन्या घरात अतिशय गरीबीत जीवन कंठत होता. त्याची अम्मा नूरबानु काही श्रीमंतांच्या घरात मोलमजूरी करून कसेबसे जीवन कंठत होते. अल्लादिनची अम्माला काहीच मदत नव्हती. तो आपला टिवल्याबावल्या करण्यात मग्न असायचा. झटपट श्रीमंत कसे होता ये‌इल ही दिवास्वप्ने पाहत तो दिवस घालवी.

एक दिवस रात्रीचे जेवण करुन मायलेक झोपायला जाणार तितक्यात दारावर कोणीतरी थाप मारली. अल्लादिनने दार उघडले. एक चांगले कपडे घातलेला मध्यमवयीन माणुस दारात उभा होता.

“कोणाचे घर शोधत आहात?” अल्लादिनने विचारले.

त्याच्याकडे रोखुन पहात, “अल्लादिन ?” त्या माणसाने आपल्या भसाड्या आवाजात उलट विचारले.

“हो. आपण कोण?”

त्या माणसाने अल्लादिनला मिठीत घेतले. “पोरा मी तूझा काका! तुझ्या बापाचा मी धाकटा भा‌उ अब्बास अलि”

पाहुण्याचा भसाडा आवाज एकुन त्याची अम्मा आतुन धावत आली.”अब्बास अलि!” तिने पाहुण्याकडे एकदा नीट पाहिले व ती अल्लादिनला म्हणाली “बाळा हा तुझा चाचा अब्बास अलि. तुझ्या अब्बांचा धाकटा भा‌उ. त्याला सलाम कर.”

अल्लादिनने सलाम केला व पाहुण्याला दार उधडुन घरात घेतले. चाचाने आत शिरताच अल्लादिनच्या अम्माच्या कमरेवर हात ठेवला हे त्याच्या नजरेतुन सुटले नाही. पण त्याच्या अम्माने अब्बासचाचाकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले व ती आत निघुन गेली.

बैठकीवर ठाण मारत हुक्का पित चाचाने त्याच्या जादु‌ई प्रवासाच्या सुरेल गप्पा सांगायला सुरुवात केली. त्याने अल्लादिनला एक नकाशापण दाखवला व नाट्यपुर्ण आवाजात आपला खजीन्याचा शोध कसा चालु आहे हे सांगायला लागला. चाचाचा खजीना अजुनही त्या कागदावरच होता हे ओळखायला अल्लादिनला फारसा वेळ लागला नाही. इतके जग भटकुन आल्यावर चाचाला शोध लागला होता की तो खजीना या गावाच्या जवळच आहे.

अल्लादिनच्या अम्माला ना‌इलाजाने चाचासाठी खास जेवण बनवायला लागले. भरपेट जेवण हाणुन चाचाने आळोखेपिळोखे देत मोठी जांभ‌ई दिली व अल्लादिनच्या अम्माला विचारले “नूर तु दमली नाहीस का?”

“मुळीच नाही” असे म्हणुन नूर आत झोपायला निघुन गेली.

अल्लादिनही आपल्या खोलीत गेला. आत जाताच त्याने दार लावले व चिमणीच्या अंधुक प्रकाशात कपडे काढत झोपण्याची तयारी करू लागला. इतक्यात त्याला त्याच्या पलंगावर कोणी तरी बसल्याची जाणीव झाली.

“अम्मा?” त्याने विचारले.

“बाळा आजच्या दिवस मी तुझ्या खोलीत झोपली तर चालेल का? तुझा चाचा मला रात्री त्रास दे‌इल अशी मला भिती वाटते”

“अम्मा माझी कहीच हरकत नाही.” अल्लादिनने चाचरत उत्तर दिले.

“ठिक आहे तु बाहेर जा. तुझे काम आवरण्याचे नाटक कर. पण तो झोपेपर्यंत तुझ्या चाचाला संभाळ.”

अल्लादिन हो म्हणुन बाहेर गेला. बैठकीच्या खोलीत त्याचा चाचा तर ढाराढुर झोपला होता व मोठ्याने घोरत होता.

हलक्या पावलाने अल्लादिन आपल्या खोलीत परत आला. त्याची अम्मा त्याच्या अरुंद पलंगावर भिंतीच्या बाजुला पांघरुण घेवुन झोपली होती. पण तिचे डोळे उघडे होते. आता अल्लादिनला जरा विचार पडला. कारण त्याच्या लहानश्या खोलीत झोपायला पलंगाशिवाय जागा नव्हती. शिवाय झोपताना त्याला कपड्याशिवाय झोपायची सवय होती.

त्याच्या अम्माला त्याची अडचण समजली. “बाळा मी तुला जन्मल्यापासुन कपड्याशिवाय बघितले आहे. विसरलास? ”

वरमुन अल्लादिनने आपला अंगरखा उतरवला. खालच्या लेंग्याची नाडी पटकन सोडली व तो पायातुन काढत अल्लादिनने पलंगात सुर मारला व पाघंरुणात शिरला. अरुंद पलंगावर त्याने अंग चोरायचा प्रयत्न केला तरी त्याच्या स्पर्श अम्माला झालाच.

बरेच वेळाने त्याला जाग आली तेव्हा तो पलंगाच्या एकदम कडेला आला होता. त्याला दुसरी जाणीव झाली ती त्याच्या शरीराला लागणाऱ्या अम्माच्या शरीराच्या उबेची. मग त्याला एकदम आठवले की त्याची अम्मा अब्बासचाचाच्या भितीने त्याच्या खोलीतच त्याच्या शेजारी झोपली आहे. तिचा हात त्याच्या मानेवर पडला होता व ती अगदी जवळच गाढ झोपली होती. त्याने अलगद अम्माचा हात दुर केला व आवाज न करता उठुन परसात जावुन मुतुन आला. त्याच्या चाचाचा घोरण्याचा आवाज घरभर घुमत होता. परत दाराला कडी लावुन हलकेच पलंगावर पडताना त्याला अम्माचे डोळे उघडे दिसले.

“काय झाले बाळा? तुला काही होत आहे का?”

“नाही अम्मा” तो लाजला
Marathi Sex
“तुला थंडी वाजत आहे. माझ्या जवळ ये झोपायला.”

अंधारात काहीच दिसत नव्हते. त्याने डोळे फाड्फाडुन पाहीले. तो अम्माच्या आणखीन जवळ सरकला. अम्मा त्याच्याकडे पाठ करुन कुशीवर झोपली होती. तो तिच्या जवळ सरकला. त्याच्या हाताला तिने घातलेला पातळ झग्याचा स्पर्श झाला. त्याने तिच्या पाठीवर हात ठेवला. तिने तो हात उचलुन स्वतःच्या कमरेवर टाकला.

“अजुन जवळ ये” अम्मा बोलली. तो तिला चिकटुन झोपला. त्याची छाती तिच्या पाठीला लागली. अल्लादिन खुप लहान असताना त्याचे अब्बा अल्लाला प्यारे झाले. ते गेल्यापासुन लहानपणी अम्माला तो असाच चिकटुन झोपायचा. त्यात नविन काहीच नव्हते. ते बराच वेळ चिकटुन झोपले व एकामेकाच्या शरीराची उबेची मजा घेत होते. तिला कित्येक वर्षानी पुरुषाच्या शरीराची जवळीक मिळत होती.

मग त्याला जाणीव झाली की आपल्या पायांमध्ये आपले लिंग ताठरले आहे व ते मोठे होवुन अम्माच्या कुल्ल्याला टेकले आहे. तो शरमुन थोडा मागे झाला. पण त्याचे ते हत्यार अजुन मोठे होत राहीले व तिच्या कुल्ल्यावर आपटत राहीले. अम्मा जागी असुन काहीच विरोध करत नाही हे पाहुन त्याची उरली सुरली शरम नाहीशी झाली.

त्याची अम्मा काही न बोलता, न हलता त्याच्या लवड्याचे स्पंदन सहन करत राहीली. ती मागे होवुन आपला झगा वर केला. झग्याच्या आत काहीच नव्हते. ती उघड्या शरीराने त्याला अजुन चिकटली व कमरेवर आलेला त्याचा हात आपल्या पोटावर नेला.

बराच वेळ ते तसेच पडुन राहीले. त्याचा लवडा तिच्या नागड्या गांडीवर नाजुक फटके मारत राहीला. त्याने तिच्या पोटावरचा हात सरकवत तिच्या उघड्या स्तनांच्या खालच्या घळीत नेला व एक स्तन वर उचलुन खालुन दाबला. हिम्मत वाढवत त्याने अम्माच्या स्तनाग्राला बोट लावले व वर्तुळाकार फिरवले. तिच्या तोंडातुन अस्पश्ट सुस्कारा सुटला.
अचानच अम्मा हलली. तिचा हात खाली आला व तिच्या कुल्ल्यावर लागणारा अल्लादिनचा सोटा तिने आपल्या छोट्याश्या उबदार हातात पकडला व दाबला. आता अल्लादिनने “स्स्स्स……” केले. तिने काही वेळा तिच्या हातातला त्याचा लंड पुढेमागे केला. आपला एक पाय वर केला व ते भले मोठे धुड हळुहळु आपल्या पुच्चीच्या तोंडाशी नेला. तिची चुत पाझरुन ओली झाली होती. किंचीत वर खाली करत आपल्या पुच्चीला अल्लादिनच्या लवड्याच्या रेषेत आणुन त्याला आत घातला.

अल्लादिन खाली सरकला व त्याने बोटाने अम्माची चिकणी चुत चाचपली. चुतीचे ओले भोक सापडताच त्यावर बरोबर नेम लावला व हळु धक्का दिला. अम्माच्या चीकाने चिकट भोसड्यात त्याचा सोटा दुसऱ्याच फटक्यात आत गेला. तो मागे पुढे करत आपला लंड अम्माच्या फोद्यात ठोकु लागला.

कोणाही स्त्रीला चोदण्याची ही त्याची पहीली वेळ होती. ज्या फटीतुन तो ह्या जगात अवतरला होता त्याच फटीत आपला लंड घालताना त्याला अजिबात शरम वाटत नव्हती. आपल्या अम्मासारख्या सुंदर स्त्रीला चोदायचा आनंद तो मनमुराद लुटु लागला.

नूरबानू तिच्या पतीच्या निधनानंतर एकाकी जीवन घालवत होती. नविन विधवेला अब्बास अली सारख्या अनेक गुंडांनी फितवण्याचा प्रयत्न केला होता पण ती कोणाला बधली नव्हती. पण आज तरण्या अल्लादिनच्या अंथरुणात शिरल्यावर त्याच्या तरुण शरीराची उब मिळताच ती लोण्यासारखी विरघळली. तिच्या पतीपेक्षा लांब, मोठा व जाडजुड असलेला अल्लादिनच्या लंडाचा स्पर्श तिच्या मनातले बांघ तोडण्या‌इतका प्रबळ ठरला.

अल्लादिन तिला मागुन धक्क्यावर धक्के देत होता, त्याचा प्रत्येक धक्क्या बरोबर त्याचा लंड निर्दयपणे खोलवर शिरत होता व तिची चुत लंडावर आनंदाने प्रेमरसाचे फवारे सोडत होती. अल्लादिन अम्माचे दोन्ही स्तन एका हातात घेवुन त्यांची बोंडे पिरगळत अम्माचा आनंद वाढवत होता.

तिने आपला पाय वर केला ती आपल्या तुळतुळीत चुतीवर आपली बोटे फिरवु लागली. स्वतःचा दाणा चिमटीत घेताच तिने अत्यानंदाने एक किंकाळी फोडली व फळाफळा झडली व अल्लादिनच्या गोट्या आपल्या इवल्या हाताने दाबल्या. अल्लादिनच्या लवड्याला अम्माच्या पुच्चीत चाललेला कल्लोळ जाणवला. तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांनी तो भला मोठा लवडा दाबुन धरला व त्याच क्षणी त्याने जोरदार पिचकारी अम्माच्या उदरात सोडली.

सकाळी लवकर उठुन अल्लादिन बाहेर आला तेव्हा अब्बासचाचा अम्मीच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावण्याच्या बेतात होता. अल्लादिन त्याला बैठकीच्या खोलीत घेवुन गेला.

“चल मुला लौकर तयार हो. आपण खजीना शोधायला जावु.” चाचा त्याला फारच घा‌ई करु लागला. अल्लादिनने उत्तेजीत झलेल्या चाचाला जरा शांत केले.

अल्लादिन फटाफट कपडे करुन तयार झाला. त्याच्या अम्मीने जेवण बांधुन दिले, व दोघे खजीन्याच्या शोधात निघाले. चाचा पुढे राहुन वाट दाखवत होता. गावच्या बाहेर वाळवंट ओलांडुन दोघे एका डोंगराच्या रांगेत पोचले. आपल्या पोतडीत हात घालुन चाचाने नकाशा काढला व बराच वेळ स्वतःशी पुट्पुटत तो त्या नकाशात डोके घालुन बसला. एकदाचे समाधान होवुन त्याने नकाशा परत पोतडीत भरला व नकाश्यात दाखवलेल्या गुप्त गुहेचाa शोध चालु केला. बराच वेळ डोंगराच्या रांगेत शोधुनही चाचाला त्याची गुहा सापडत नव्हती. चाचा शिव्यांचा भडीमार करत अल्लादिनसह शोधत राहीला.

एका भयाण दिसणाऱ्या दरीच्या टोकावर चाचाने अल्लादिनला नेले. चाचाला हवी ती जागा एकदाची मिळाली. एक भली मोठी शीळा ताकद लावुन चाचाने बाजुला केली व त्याखाली लपलेल्या एका अरुंद घळीत तो काही वेळ डोकावला. “मिळाली एकदाची” असे ओरडत त्याने अल्लादिनला मिठी मारली. पोतडीतुन एक दोरखंड काढुन त्याने अल्लादिनच्या कमरेला बांधला. तो पुतण्याला बोलला,”मुला मी तुला या दोराने मी तुला खाली सोडतो. तु पटकन खाली उतर. खाली आत एक गुहा दिसेल. त्या गुहेत आपला खजीना आहे.”

“त्या खोल गुहेत जायला लागेल? बापरे!” अल्लादिन थोडा बिचकला.

“अरे सोपे आहे. दोर लावुन खाली तु आत गेलास, तुझे काम केलेस की मी तुला परत ह्या दोराने खेचुन बाहेर काढीन.”

“पण तु का तिथे जात नाहिस?”

“अरे ती गुहा तोंडाशी खुपच अरुंद आहे.” चाचाने उत्तर दिले.

ना‌इलाजाने अल्लादिनला त्या गुहेत उतरावे लागले. त्या गुहेच्या अरुंद मुखातुन तो आत कसाबसा घुसला. गुहेत चिंचोळ्या मुखातुन अल्लादिन आणखी आत आत गेला. आता गुहेत पुर्ण काळोख होता. अल्लादिनने काडेपेटीने आपल्या जवळची मेणबत्ती लावली. येणाऱ्या मिणमिणत्या प्रकाशात आतले दृश्य पाहुन तो अवाक झाला. गुहेत अनेक पोती अस्ताव्यस्त पडली होती. प्रत्येक पोत्यात सोन्याची नाणी, अलंकार, रत्ने, मोती यांचा खच पडला होता.

अल्लादिनला अत्यानंदाने ओरडला,” चाचा! आपण श्रीमंत झालो.”

वरुन त्याला चाचाचा क्षीण आवाज आला,”तिथे एक जुनाट पितळेचा दिवा आहे. मला तो पाहिजे.”

“अरे चाचा इथे जगातला सर्वात मोठा खजीना पडला आहे आणी तु भिक्कार दिवा काय मागतोस?”

“मला फक्त तो दिवा पाहिजे. आण तो इकडे”

“पण चाचा इथे तर कुबेराची दौलत आहे!”

“दिवा शोध आणी इकडे दे. तु माझे ऎकले नाहीस तर तुला मी ह्या गुहेतच तुला तडफडत मरायला ठेवीन” चाचा विचित्र आवाजात चिडुन ओरडला.

अल्लादिन चाचाकडे दुर्लक्ष करुन हिरे व सोने आपल्या खिशात भरत राहिला. अचानक त्याला जाणीव झाली की चाचाने वरुन दोराचे दुसरे टोक गुहेत सोडुन दिले व तो त्या घळीच्या तोडावरची शीळा परत लावत आहे. अलादिनच्या मनातली त्या दौलतीची लालसा क्षणात नाहीशी झाली व एका अनामिक भितीने तो थरारुन उठला. कोपऱ्यात पडलेला दिवा उचलुन गुहेच्या तोंडाशी पळत तो जोराने ओरडला, “चाचा मी तुला दिवा देतो पण मला बाहेर काढ!”

तो भिक्कारडा दिवा हातात घेवुन तो गुहेच्या मुखाशी वर पहात होता. पण गुहा बंद करुन त्याला जिवंतपणी गाडुन, चाचा निघुन गेला होता. अल्लादिन आपल्य चाचाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल स्वतःच्या कर्माला दोष देत रडु लागला.

उरलेल्या मेणबत्तीच्या उजेडात त्याने दुसरी वाट शोधायचा प्रयत्न केला. पण त्याला लगेचच जाणवले की अन्न व पाण्याशिवाय इथे तडफडत मरण्याशिवाय आता दुसरा मार्ग नाही. हातातली मेणबत्ती संपत विझायला आली.

त्याला त्याच्या अम्माची याद येवु लागली. तिचे प्रेम व तिच्या शरिराच्या उबेची आठवण झाली. तिचे म‌ऊ लुसलुशीत शरीर, तिचे त्याने काल कचकून दाबलेले म‌ऊ स्तन व त्याचा लवडा रगडलेले नितंब त्याला आठवत होते. त्याचा लवड्याने अनुभवलेली तिच्या योनीतील धग तो डोळे मिटुन अनुभवु लागला.

डोळे उघडले तसा तो भानावर आला. रडत भेकत अल्लादिन हातातला तो दिवा हाताने धुळ झटकत साफ करायचा प्रयत्न करु लागला. त्या दिव्यानेच त्याचा घात केला होता, आता निदान मेणबत्ती विझायच्या आत तो दिवा लावला तर थोडा त्याचा उजेड तरी पडेल, असा विचार करत त्याने हातानेच तो दिवा घासला.

अलादिनला वीज पडल्यासारखा आवाज व उजेड जाणवला व त्याच्या समोर धुर झाला. धुर विरला तसा त्याला एक अतिशय सुंदर मुलगी दिसली. झिरझिरीत पारदर्शक कपडे घातलेली त्या मुलीचे सगळे अवयव अलादिनला दिसत होते. तिचे टपोरे स्तन, सुडौल मांड्या व त्यामधली घळ त्याला दिसली.

“तुम्ही मला बोलवले, मालक? मी हजर आहे. काय आज्ञा आहे तुमची?” त्या सुंदरीने विचारले.

अल्लदिन उभा राहीला. हळु हळु चालत तो तिच्या समोर गेला. बिचकतच त्याने तिला हत लावला. एक खरी खुरी हाडामासाची मुलगी त्याच्यासमोर होती!! तो परत एक पा‌उल मागे आला व तिच्या बोलण्याचा विचार करु लागला.

“माझी आज्ञा? काय म्हणायचे आहे तुला?” त्याने त्या सुंदरीला विचारले.

“माझे नाव सुंदरी. मी या दिव्यातली जीनी आहे. तुमची इच्छा हीच मझी आज्ञ्या आहे. तुम्हाला काय हवे ते मी देवु शकेन. मग काय आज्ञा तुमची?

“अ….अ..मला भुक लागली आहे.” अल्लदिन बारिक आवाजात बोलला.

त्याचे बोलुन संपले नाही तोच जीनीने टिचकी वाजवली व त्याच्यासमोर राजेशाही खाण्याच्या पदार्थाने भरलेले एक मेज अवतरले. अशी पक्वान्ने अल्लादिनने आयुष्यात खायचे सोडा, पाहिली पण नव्हती. तो हावरटासारखा त्या मेजवानीवर तुटुन पडला व पोटाला तड लगेस्तोवर खात राहिला.

पोटोबा शांत झाल्यवर त्याने सुंदरीकडे नवलाने पाहिले व विचारले, “तु मला माझ्या घरी घेवुन जाशील का?”

“अलबत! तशी तुमची इच्छा आहे का? सुंदरीने विचारले व हात उंचावत टिचकी मारायचा अविर्भाव केला.

“थांब.. थांब. त्या आधी माझी दुसरी इच्छा पुरी कर. अल्लादिन तिच्याकडे निरखुन पहात विचार करत बोलला.

“जी मालक! जशी तुमची इच्छा!” तिने उत्तर दिले.

“तू असे कर, तुझे ते नाटकातले कपडे उतरव! माझ्या जवळ ये, म्हणजे आपली एकमेकाची चांगली ओळख हो‌ईल.” तो चाचरत बोलला.

“मी कपडे उतरवुन तुमच्याजवळ यावे अशी तुमची इच्छा आहे मालक?” सुंदरीने विचारले.

“हो” बोलुन तो तिच्याकडे पहात राहिला. तिने तिचा तलम अंगरखा व सलवार उतरवली व पुर्ण नग्न होवुन त्याच्या जवळ चालत आली व हात जोडुन उभी राहिली.

अल्लादिनचा त्याच्या डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता. इतकी नाजुक रुपगर्वीता त्याच्यासमोर नग्नावस्थेत उभी होती. अविश्वासाने त्याने हात लांब केला व तिला स्पर्श केला. खरच त्याचा हाताला तिच्या नितळ शरीराचा उबदार स्पर्श झाला. खऱ्या रक्तामासाची सौंदर्यवती त्याच्यासमोर त्याची वाट पहात होती!

त्याने तिच्या स्तनाला हात लवला. त्याच्या आ‌ईसारखे तिचे स्तन ओघळले नव्हते, तर गर्वाने चोचा वर करुन पहात होते. त्याने तिच्या नाजुक कमरेवर हात नेला. तिच्या बेंबीत बोट फिरवुन त्याचा हात तिच्या केसाळ योनीवर गेला. तिची योनी हातात भरुन घेतली व एक बोट तिच्या योनीत घातले. एकदम टा‌ईट! त्याच्या आ‌ईच्या फोदीसारखी तिची ढिली नव्हती. काही क्षणातच एका जवानीने मुसमुसलेल्या मुलीचे शरीर किती मनोरम असु शकते ते त्याच्या हातांना जाणवले. तिचे स्तन दाबुन त्याने त्यावर त्याचे ओठ नेले. मनोसोक्त स्तन चोखुन त्याने तिच्या केसाळ योनीवर नजर वळवली. गुडघ्यावर खाली बसुन त्याने तिच्या योनीचा सुगंध नाकात भरुन घेतला. तिची पाय फाकवुन त्याची जीभ योनी चाखु लागली.

कामासक्ती अनावर होवुन त्याने तिला गुहेच्या जमीनीवर झोपवले व तिच्यावर तो आरुढ झाला. आपले हत्यार तिच्या ओल्या योनीत घालुन तो तिला भोगु लागला. सावकाशीने, चवीने, कामुक आवाज करत तो तिच्या यौवनाचा आनंद घेत झवत आजुबाजुची परिथिती जणु विसरला.

तिने त्याला सुखाच्या टोकावर नेल्यावर त्याचा गळला व तो तिच्या अंगावरुन बाजुला झाला. “चल आता इथली सर्व संपंत्ती गोळा कर आणी मला माझ्या घरी घेवुन चल.”
ती धिम्म हलली नाही. बसुन तिने त्याच्याकडे फक्त हसुन पाहिले. त्याने दिवा घासला. “चल आपण जावु इकडुन”

“चल बोल ’जशी आपली आज्ञ्या’ आणी काढ मला या भयाण जागेतुन! चल लवकर निघुया आपण!” तो ओरडला. ”

तिने खेदाने डोके हलवले.

“माफ करा! तु जेव्हा मला झवत होतास, आपले प्रेम करणे चालु होतो तुझी शक्ती नाहिशी झाली.” आता तु माझे मालक राहिला नाहिस.” ती चक्क एकेरीवर आली!!

“ते ठिक आहे! मला काही दासी वगैरे नको. फक्त मला इकडुन घेवुन चल.” अल्लदिन कावुन बोलला.

“माफ करा मी तुझे काहिच ऐकु शकत नाही”

“मग आपण इकडुन बाहेर कसे पडणार?” त्याने तिला चिडुन विचारले.

“अगदी सोपे आहे. या गुहेत एक अंगठी पडली आहे. ती अंगठी घास त्यातही एक जीनी आहे. तो माझ्या इतका ताकदवान नाही पण तुझे काम करेल.” असे बोलुन ती अल्लादिनकडे पाहुन छान हसली.

अल्लादिनने आजुबाजुला पाहिले. त्या गुहेत अंगठ्यांचा खचकोळ पडला होता. “ती अंगठी मी कशी ओळखु?” त्याने हताश होवुन विचारले.

” तो तुझा प्रश्न आहे. त्यात मला काही करता येणार नाही” इतके बोलुन एका धुराच्या लोटात ती नाहिशी झाली.

बिचारा अल्लादिन परत अंगठी शोढायला लागला. एकेक अंगठी तो घासुन पाही व वेगळी ठेवे. त्याने हजारो अंगठ्या घासल्या पण काहीच होत नव्हते. मिनटे गेली, तास गेले. जीनी काही येत नव्हता. बिन कामाच्या अंगठ्यांचा मोठा ढिग झाला. आता तपासणी करायच्या फारच थोड्या अंगठ्या उरल्या. अल्लादिनची बोटे सोलुन निघाली, हात घासुन ठणकु लागला. त्याला प्रचंड भुक लागली. पण अल्लादिन श्रीमंतीची विरणारी स्वप्ने पाहत अंगठ्या घासत राहिला.

अचानक परत मोठा फटाका फुटल्यासारखा आवाज आला. गुहा मोठ्या उजेडाच्या झोताने उजळली व घुरातुन जीनी अवतरला. हा जीनी एक काळा कभिन्न हशबी होता.

तो हशबी जीनी काही बोलायच्या आत अल्लादिनने हुकुम सोडला, “चल मला इकडुन घरी घेवुन चल.” आता त्याला परत एकदा केलेली चुक करायची नव्हती!!

त्याने जेमतेम दिवा हातात घेतला व त्याला आपण हवेत तरंगत आपल्या घरी आपल्या खोलीत पोचल्याची जाणीव झाली. तो धावतच आपल्या अम्मीला शोधायला घरभर शोधु लागला. त्याला तिला आपली सुरस कथा कधी तिला सांगतो असे झाले होते. घरात ती न दिसल्यामुळे तो तिच्या खोलीत पोचला. तिथले दृश्य पाहुन तो हैराण झाला. अम्मी तिच्या पलंगावर नागडी झोपली होती व तिच्यावर अब्बास चाचा झोपला होता व तिला हमसुन झवत होता.

त्याने चिडुन अंगठी घासली व जीनीला आज्ञ्या दिली “या माणसाला इकडुन घेवुन जा व समुद्रात टाकुन दे.”

बिचारा अब्बास अलि! एका आनंदाच्या क्षणी त्याची उचलबांगडी झाल्याची जाणीव त्याला झाली व तो नाहिसा झाला. जीनी त्याचे काम करुन परत आला. “ठिक आहे” असे बोलुन अल्लादिनने त्याला निरोप दिला. जीनी वाकला व नाहिसा झाला.

अल्लादिन आपल्या नजरेसमोर अम्मीचे देखणे शरीर पसरलेले पहात होता. त्याने आपली तुमान उतरवली व तिच्यावर तुटुन पडला. हे सारे एका क्षणार्धात धडल्यामुळे तिला हेही समजले नाही की अबासच्या जागी अल्लादिन आहे, व तिच्या चुतीतला लवडा बदलला आहे. ती लय न बिघडवता आपले कुल्ले वर खाली करत झवण्याचा आनंद घेत राहिली. दोघेही झडले. अम्मी त्याच्या लवड्यातुन शेवटचा थेंब गळेपर्यंत त्याला चोदत राहिली.

“अब्बास तु इतके चांगले झवु शकतोस हे मला महित नव्हते.” ती डोळे बंद ठेवुन चित्कारली. हे ऎकुन एकदम अल्लादिनचा लवडा म‌ऊ झाला तसे मग तिने डोळे उघडले.

“अल्लादिन तू! तू परत कधी आलास? अरे तु हे काय करतोस? मी तुझी अम्मी आहे. तुला सांगीतले होते ना की आपण परत असे करायचे नाही? उतर माझ्यावरुन.”

अल्लादिनने प्रेमाने आपले बोट तिच्या ओठावर ठेवुन तिला चुप केले. “अम्मी आता आपण आपल्याला पाहिजे ते करु शकतो. आपण खुप श्रीमंत आहोत!!” त्याने सगळी कहाणी सांगीतली. मग अंगठी घासुन जीनीला बोलावले व खायला प्यायला मागावले. त्याला धन दौलत, दाग दागिने आणायला सांगीतले. अम्मीला व स्वतःला उत्तम उंची कपडे मागवले.

एकदाचे अम्मीला अल्लादिनचे सांगणे पटले. आपल्या अंगावरच्या रेशमी कपड्यांवरुन तिने हात फिरवला व तिला समाधन वाटले. तिने अल्लादिनकडे प्रेमाने पाहिले व ती खाली वाकुन गुडघ्यावर बसली. अल्लादिनचा छोटा झालेला लवडा तिने प्रेमाने हातात घेतला व दाबुन आपल्या तोंडात घेतला व चोखु लागली.

अम्मीच्या तोंडाची उब व तिच्या जीभेचा स्पर्शाने अल्लादिनचा लवडा परत कडक झाला. अम्म्मीकडे पाहुन त्याला एक एक युक्ती सुचली. त्याने आपल्या बोटातली अंगठी घासली व अंगठीतला हशबी जीनी उगवला. “माझा दिवा घेवुन ये.” पापणी लवायच्या आत दिवा त्याच्या समोर हजर झाला. अल्लादिनने दिवा घासला. सुंदरी येवुन उभी राहीली. अल्लादिनने दोघाना जवळ बोलावले व त्याने त्यांच्या कानात खुसफुस केली व हुकुम दिला.

दोघांनाही हशबी जीनीने उचलले. तो व त्याची अम्मी अलगद तरंगत पलंगावर पोचले. सुंदरी अल्लादीनचा लंड चोखु लागली. हशबी जीनी अमीच्या मागे गेला व त्याने अम्मीचे पाय वर करुन फाकवले व त्याने त्याचा दहा इंची दांडका तिच्या फोदीत घातला. अम्मीनी सुंदरीच्या ताब्यातला अल्लादिनचा लवडा चोखायला घेतला. सुंदरीच्या वाट्याला अल्लादिनच्या गोट्या चाटणे आले. अल्लादिन सुंदरीला आपल्या चेहऱ्यावर ओढले व तिची सुगंधी चुतीत जीभ घालुन आतबाहेर करु लागला. चौघेही पलंगावर एकामेकाचे वेगवेगळे आवयव चाटत, चोखत, चोदत एकामेकाला आनंद देत होते. त्या आनंदाच्या भरात सुंदरी हे विसरली की ती आता अल्लादिनची दासी नाही! व तो सांगेल ते ती ऎकत राहिली!!

लवकरच अल्लादिन एक बडा व्यापारी बनला. अल्लादिना आपल्या अम्मीला घेवुन त्याने विकत घेतलेल्या नव्या महालात रहायला गेला. हा महाल एका तरुण व्यापाऱ्याने नुकताच आपल्या बायकोसाठी बांघला होता. पण तो बिचारा प्रवासाला गेला असता त्याची बोट वादळात सापडुन बुडाली. त्याच्या विधवेने नवऱ्याची कर्ज फेडायला तो महाल विकला. ती गरीब विधवा बानू या जगात एकटीच होती, त्यामुळे अल्लादिनच्या अम्मीने तिला आपल्या घरी ठेवुन घेतले.

बानू अम्मीबरोबरच रहायची. बिचारी नेहमी दुःखी कष्टी असायची. एक दिवस अल्लादिन कामाला दूर लांबच्या गावाला गेला होता. अम्मीला ताप येवुन तिचे डोके व अंग दुखत होते. अम्मीने बानूला बोलावले व तिला डोके चेपायला सांगीतले. बानूच्या नाजुक हातात जादू होती. ती जादू अम्मीला इतकी आवडली की अम्मीनी तिला आपले दुखणारे अंग चेपायला सांगीतले. मग तेल मालीश करायला सांगीतले. अंगाला तेल लावताना कपडे खराब होवु नये म्हणुन बानूने अम्मीला तिचे कपडे काढायला सांगीतले. बानूच्या हाताची जादु अम्मीच्या सर्वांगावर अशी काही चालली की अम्मीची डोके दुखी, अंग दुखी पार पळुन गेली.

दुसऱ्या दिवशी बानू आजारी पडली. मग काय! अम्मीने तिचे अंग चेपले, तेल मालीश केले, आणी काय काय केले. अल्लादिन गावावरुन परत ये‌ईपर्यंत त्या दोघी एकीमेकीची मदत करत जास्त वेळ पलंगावरच झोपुन होत्या. त्यांनी एकदुसरीची अंगे चेपली, चाटली, चोखली सर्व काही यथेच्छ्य केले.

अल्लादिन परत आल्यावर त्यालाही त्यांनी त्यांच्या या उपचार पध्दतीत सामील करुन घेतले. अल्लादिनलाही बानूची उपचार पध्दती आवडली. मग काय! अल्लादिनने दिव्यातील जीनी सुंदरीला, व अंगठीतील हशबीला त्यांच्या दिमतीला बोलावले. त्यासाठी अल्लादिनला भल्या मोठ्या पलंगाची गरज भासली. तसे त्याने सहाजपणे मावतील इतका मोठा पलंग हशबीला हजर करायला लावला. अल्लदिनने त्याची कामे विसरुन अनेक दिवस व रात्र अमी व बानू बरोबर एकत्र घालवल्या.

कही दिवसातच अल्लादिनचा व्यापार इतका फैलावला की त्या राज्याच्या बादशहाने त्याला त्याच्या महालात बोलावुन घेतले. बादशहाबरोबर रुपवती राजकन्या नूर बसली होती. अल्लादिनची व तिची नजरानजर होताच दोघेही एकमेकाला दिल देवुन बसले.

शेजारच्या राज्याशी अनेक वर्षे चाललेल्या युध्दामुळे बादशहा कडका झाला होता. त्याने अल्लादिनच्या संपत्तीवर डोळा ठेवुन त्याला आपला जाव‌ई बनवायचा बादशाहाचा डाव केला होताच. लगेच बादशहाने दोघांचा शाही निकाह जहीर करुन टाकला व धडाक्यात दोघांची शादी झाली.

अल्लादिनच्या खर्चाने बादशहाने दोघांचे लग्न धुमधडाक्यात लावले. अल्लादिनच्या संपत्तीने जगातले सर्वात उंची कपडे, दागिने, राजकन्येला हजर केले. त्याच्या धन दौलतीने बादशहाने आपल्या प्रजेला जगातले सर्वात शाही लग्न पहायचे भाग्य मिळवुन दिले, जे त्यांना वर्षानुवर्षे लक्षात रहाणार होते.

अल्लादिन या लग्नावर भलताच खुश होता. लग्न होताच तो राजमहालात रहायला गेला. इकडे अम्मीला मात्र बादशहाच्या महालात प्रवेश नव्हता. त्याची अम्मी भलतीच नाराज झाली. कालपर्यंत तिच्याकडे सर्व काही होते. तरणा मुलगा व त्याचे दोन जीनी तिला तिची सर्व सुखे भरभरुन देत होते. आता अल्लादिन नसल्यामुळे इतक्या मोठ्या महालात तिला एकटे वाटत होते.

नेमका त्याच दिवशी अब्बास चाचा उगवला व अम्मीला लग्नाचे वचन देवुन तिच्या बिछान्यात घुसला.
तिच्या फोद्यात त्याचा लंड शिरताच तिने अलादिनच्या दिव्याची सगळी माहिती अब्बासला मिळाली.

रिवाजानुसार अल्लादिन व नूरच्या मिलनाचा दिवस उगवला. अल्लादिन राजमहालाच्या राजकन्येच्या शयनगृहात तिची वाट पहात होता. तिच्या दास्या तिला घेवुन आल्या. आसनावर बसुन तो नूरला पहात होता. त्याच्या समोर तिला पलंगावर बसवुन एका दासीने तिचा पडदा दुर केला. दुसरीने तिचा अंगरखा उतरवला. तिसरीने तिचा लेहंगा उतरवला. बसल्या जागेवरुन त्याला नूरची गरगरीत गांड दिसत होती.

एक दासी त्याच्या जवळ गेली. तिने अल्लादिनचे कपडे उतरवायला सुरवात केली व त्याला नागडे केले. त्याच्या ताणलेल्या घंट्याचा टोल वाजवुन त्याला नूरजवळ नेले. नूर पुर्ण नग्न झाली होती. त्याला जवळ आलेले पाहुन लाजुन नूर वळली.

नूरची एक दासी तिला सुगंधी तेल लावत होती. अल्लादिनने हात पुढे करुन दासीकडुन तेलाची बाटली घेतली व तो नूरच्या पाठीला तेल चोळु लागला. त्याचा मुलायम स्पर्शाने नूर शहारली व तिच्या तोंडातुन एक मोठा उसासा बाहेर पडला.

पाठीवरुन तिच्या कमरेवर तेलाचा एक ओघळ आला. अल्लादिन तिच्या जवळ बसुन तिची कंबर तो मालिश करत होता. त्याची नजर तिच्या गांडीवर होती. वेळ न घालवता त्याचा हात तिच्या गांडीच्या फटीवर फिरु लागला. तिच्या भोकापर्यंत त्याचे बोट गेले.

त्याने तिला आपल्याकडे वळवले व तिच्या गालाचे चुंबन घेतले. नूर अजुनही लाजत होती. लज्जेने तिने स्तन झाकायला आडवा हात ठेवला होता व आपले छोटेसे त्रिकोणी स्तन ती लपवु पहात होती. दुसऱ्या हाताने तिने आपल्या मांड्याच्या मधला खजीना लपवयचा प्रयत्न चालवला.

एका चुणचुणीत दासीने वाकलेल्या अल्लादिनच्या पाठीवर तेलाचे मालिश चालु केले. मागुन हात घालुन तिने त्याचा लवडा हातात पकडला. नूरला तिचा आगावुपणा दिसताच तिने त्यांना बाहेर हाकलले. जाता जाता ती दासी त्याच्या गोट्या दाबुन त्याला तिचे निमंत्रण द्यायला विसरली नाही.

दास्या निघुन गेल्या. त्याने हसत हसत तिचा स्तनावरचा हात हटवला. बाटलीतुन हातात तेल घेवुन त्याने तिच्या स्तनावर तेल ओतले. ती परत शहारली. तिचे स्तनाग्र कडक होवुन ताठ झाले. तिला मजा येत होती. तिचे स्तन दाबत त्याने हात तिच्या पोटावर नेले. तिच्या खोल बेंबीत त्याचे बोट फिरवुन पोटावर तेल लावले व तिच्या मांड्यामधल्या त्रिकोणावर त्याची बोटे गेली. तिने पाय घट्ट आवळले होते. तिच्या मांड्यावर त्याचा हात येताच तिने मांड्या सैल सोडल्या. त्याने हाताने तिचे पाय फाकवले व बोट तिच्या कुवाऱ्या योनीत घातले.

त्याचे सरा‌ईत बोट तिच्या दाण्याशी खेळु लागले. तो इवलासा दाणा मोठा झालेला त्याच्या बोटाला जाणवला. त्याचे बोटे अजुन खाली गेले. योनीमुखातुन आत त्याने बोट खुपसले. तिच्या योनीतला पडद्याने त्याच्या बोटाला आडवले. योनीतल्या बोटाने दुखावुन ती जराशी कळवळली.

कुवारी चुत झवायच्या कल्पनेने त्याचा इतका उठला की धीर सोडुन त्याने तिला पलंगावर आडवे केले व पायाने तिचे पाय फाकवुन आपल्या हातात लवडा पकडला व तिच्या योनीमुखात रगडु लागला. तिची योनी अजुनही कोरडी होती. लवड्याला सुटलेल्या पाण्याचा ओलसरपणाचा फायदा घेवुन त्याने धसमुसळेपणाने आपला लवडा तिच्या सुक्या फटीत रेटला. घशातुन आवाज करत तिच्या टा‌ईट पुच्चीत तो लवडा आत बाहेर करु लागला.

नूर वेदनेने कहणू लागली. तिच्या दुखःची पर्वा न करता तो तिला गचागच चोदु लागला. ती बिचारी कळवळत होती. त्याने एक जोराने श्वास घेतला. त्याच्या लवड्याने एक जोरदार फटका मारला व एकदाचा तिच्या कौमार्याचा चिवट पडदा भेदला. नूर असह्य वेदनेने जोराने ओरडली. पण तिची पर्वा न करता तो तिच्या पुच्चीत लंड खुपसत राहिला.

थोड्याच वेळात एक मोठा आवाज करत तो गळला. तिच्यावरुन उतरुन अल्लदिन सरळ झोपुन गेला.

रात्री त्याला कधीतरी जाग आली. तिच्या जखमी पुच्चीला नाजुकपणे हाताळत तिच्या दाण्याशी खेळु लागला. तिच्या छातीवरचा हात दुर करुन त्याने तिचे छोटा लांबट कडक स्तन तोंडात भरुन घेतला व सावकाश आलटुन पालटुन चोखु लागला. ती जराशी उत्तेजीत झाली. तिची स्तनाग्रे कडक झालेली त्याला प्रथमच जाणवली. परत तो तिच्यावर चढला. या वेळेला तो तिला सावकाश न दुखवता झवत होता. तिला पण आनंद मिळत होता.

तिच्या एका सखीने सांगीतलेले तिला आठवले व ती उठुन त्याच्यावर घोड्यासारखी आरुढ झाली. त्याचा लवडा पुच्चीत घेत ती वर खाली होत घोडेस्वारी करु लागली. यावेळी सुख मिळुन तिचे समाधान झाले पण ती झडली नाही.

सकाळी नूर उठली तेव्हा अल्लादिन गाढ झोपेत होता तिला त्याबद्दल प्रेम वाटले. इतक्यात तिच्या खिडकी खालील रस्त्यावरुन तिला आवाज आला “जुने दिवे द्या, नविन दिवे घ्या” तिला लगेच अल्लदिनचा प्रिय जुना दिवा आठवला. त्या भिक्कार जुनाट दिव्या एवजी नविन दिवा मिळाला तर अल्लादिन खुश होवुन त्याचे आपल्यावरील प्रेम अजुन वाढेल अशी तिला आशा वाटली.
त्याने त्यांच्या पहिल्या रात्रीही आपल्या उशाशी बाळगलेला दिवा तिने अलगद काढला व ती उठुन त्या फेरीवाल्याला बोलवायला खाली गेली. अल्लादिन अजुनही झोपेतच होता.

नूरने हाक मारुन त्या दिवेवाल्याला बोलावले. उग्र चेहऱ्याचा तो म्हातारा फेरीवाला तिच्या हातातला दिवा हिसकावुन घेतला व निरखुन पाहु लागला व जणु वेडा झाला. त्याच्या पाठीवरच्या दिव्यांचे गठले तिच्या हातात कोंबुन तिला “अल्ला तुझे भले करो” असे ओरडला व तिने दिलेला जुना दिवा हातात घेवुन धावतच गेला.

त्या वेडगळ दिवेवाल्याचे तिला नवल वाटले. तिने त्या बोचक्यातुन सर्वात मोठा चमकदार दिवा निवडला व विजयी मुद्रेने अल्लादिनला दाखवायला तिच्या शयनात परत आली. तिने दिवा त्याच्या शेजारील मेजावर ठेवला.

तिने त्याच्या बाजुला सरकत त्याला प्रेमाने घट्ट मिठी मारली. अल्लादिनने जागा झाला व तिला जवळ घेतले. तो तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करु लागला व तिच्या शरीरावरुन हात फिरवु लागला.

ती आदर्श बिबीसारखे त्याचे प्रेम सहन करत होती. त्याने हात मागे डोक्याखाली घेतले व तिच्याकडे अपेक्षेने पाहु लागला. तिला एकदम तिच्या सखीचे सांगणे आठवले.

तिने त्याच्या मुखाचे चुंबन घेत विचार करु लागली. तिने एक मोठा श्वास घेतला व त्याचा पोटावर झुलणारा दांडा हातात घेतला व डोके त्याच्या पोटावर ठेवले. हातातला त्याचा कडक होणारा लंड ती पहात होती. धीर करुन नूरने त्याच्या सुपड्यावर जीभ लावली. त्याचा लवड्याचा मुतट वास तिच्या नाकात भिनला व तिला ओकारी ये‌इल असे वाटले. पण बळ ऎकवटुन तिने त्याला तोंडात घेतला. अल्लादिनने एक जोरात आनंदाने हुंकार दिला व तो प्रेमाने तिच्या केसातुन व पाठीवरुन हात फिरवु लागला.

तो तिचे डोके खाली वर हलवु लागला. तिला समजले तो काय सांगत अ‌एहे. तिलाही लय सापडली व ती त्याला हवे तसा लंड चोखु लागली. तिला झवाझवीची फारशी माहिती नव्हती. पण तिच्या घशापर्यंत जाणाऱ्या त्याच्या लवड्याची उडणारी नस तिला जाणवत होती.

तिला कळण्याच्या आधीच तो जोरदार गळला. तिला त्याच्या तुरट खारट विर्याच्या पिचकाऱ्या घशात जाणवल्या. आदर्श बिबीचे कर्तंव्य म्हणुन तिने थेंबही न गमावता सर्व चीक गिळला.

अल्लदिन परत जागा झाला तेव्हा सवयीप्रमणे जीनीला बोलवायला त्याने उशाशी हात नेला व दिवा शोधु लागला. एका झटक्यात तो उठून बसला. त्याचा प्रिय दिवा नाहिसा झाला होता!! त्याचा हालचालीने ती जागी झाली. तिला त्याच्या घबराटीचे कारण लगेच कळले. तिने उठुन मोठ्या प्रेमाने जावुन तो नविन चकचकीत दिवा आणला व त्याच्या हातात दिला.

प्रचंड उद्वेगाने त्याने तो दिवा फेकुन दिला व त्याच आवेगाने तिची नाजुक मान दोन्ही पंजात आवळली. अल्लादिनने अंगठीतल्या जीनीला बोलावले व आपला हरवलेला दिवा शोधायला निघुन गेला.

नूरचे अल्लाने भले केले होते!.

- पूर्वार्ध समाप्त.
 

timeofpass007

New Member
Messages
26
Reaction score
25
Points
14
अल्लदिन आणि जादूचा दिवा,
उत्तरार्ध- भाग २.

नूरबानूच्या भोसड्यात पुन्हा एकदा खळबळ माजली होती. तिने आपल्या सलवारचा नाडा सोडला, आणि सलवार काढून टाकली.
अल्लदिनचा लंगोट अजून तिच्या हातात तसाच होता. आता नूरबानू पूर्ण नग्नावस्थेत उभी होती,
तिचे काळे लटकलेल्या स्तनावरील स्तनाग्रे ताठरली होती. ती मुतायला म्हणून मोरिजवळ खाली बसली.
तिच्या काळ्या, तुकतुकीत पुच्चीच्या लांब पाकळ्यामधून, तिचा दाणा स्पष्ट दिसत होता.
तिच्या भोसड्यातला अंतर्भाग गुलाबी लालसर रंगाचा होता. तिच्या पाकळ्या जश्या बाजूला झाल्या तसे तिच्या भोसाड्यातून गरम मुताचा फवारा फसफसत निघाला. तिच्या पांढऱ्या - पिवळ्या मुताने मोरी भरून वाहत होती.
का कुणास ठावूक पण मुतत असताना तिला सारखी अल्लादिनची आठवण येत होती. तिला वाटत होतं की आपला अल्लादिन परत यावा आणि पुन्हा एकदा त्याने आपल्या लाडक्या अम्मीच्या फुद्दित त्याचा लंड घुसळून काढावा आणि तिच्या मुतात त्याने पुन्हा एकदा अंघोळ करावी.
तिचा हात नकळत आपल्या फसफसणाऱ्या लघवीच्या धारेवर गेला. स्वतःच्या गरम लघवीची धार हाताला लागताच नूरबानू अजून उत्तेजित झाली.

मुतून झाल्यावर नूरबानू मोरीतून उठली. नागडी झाल्या मुळे तिच्या पायावर मुताचे शिंतोडे उडाले होते. हात - पाय धुवून ती न्हानीघरातून बाहेर पडली. बाहेर पडताना लंगोट सोबत घ्यायला ती विसरली नव्हती. एका कापडाने हात पाय पुसून ती आरशासमोर उभी राहिली, आणि स्वतःचे रूप निरखु लागली.
अंगावर एकही कपडा नसल्यामुळे मंद दिव्यात तिची काया अजून निरखून गेली होती.
काळे कुळकुळीत मोठे उरोज, कडक झालेली जांभळा एवढी स्तनाग्रे. मांसल,मदमस्त, टंच अशी गांड की कुणाचाही चेहरा आत सहज मावेल. भरगच्च मांड्या. डोक्यावरचे लांबसडक केस तर तिच्या गांडीपर्यन्त पोचलेले.
तिचं रूप इतकं भरगच्च आणि रसरशीत होतं की, कुणाला सांगून देखील पटलं नसतं की नूरबानू एक साठी ओलांडलेली, अजूनही झवून घेण्यासाठी उत्सुक असलेली घोडी होती.
त्या मंद दिव्याच्या उजेडात स्वतःच रूप बघत नूरबानू माजावर आलेल्या घोडी सारखी तडपू लागली, तिचा जीव कासावीस होऊ लागला.
समोर भिंतीवर लावलेल्या घोड्याच्या चित्राकडे बघत ती स्वतःचे अम्मे चोळू लागली. आपल्या फोद्याकडे हात घालून, दाणा कुरवाळू लागली.
तिला वाटतं होतं, हा घोडा इथे तबेल्यात असता तर आता जाऊन याचा मोठा सोटा या भोसड्यात घालून शांत तरी झाले असते.
नूरबानू आता चेकाळली होती, तिला काही सुचेनासे झाले. त्यात अल्लादिनची लंगोटचा वास तिच्या भोसड्याला अजूनच चिकचिकित करत होता.
तिला आता भोसाड्याची आग विझवण्यासाठी काहीतरी आत घालून दणके घेणे आवश्यक होते.
इतक्यात तिचे लक्ष पलंगाच्या दांड्याकडे गेले.
पलांगाचा दांडा चांगलाच २-३ फूट वर आला होता, त्याच्या वरच्या टोकाचा आकार पण बुल्ल्या सारखा
गोल होता.
नूरबानूला तो दांडा म्हणजे अल्लादिनचा सोटा आहे असं वाटू लागलं. एकतर इतक्या दिवसांनी तिच्या फोद्यातला कामाग्नी भडकला होता, त्याला शांत करण्यासाठी तिला दुसरा कोणता उपाय दिसेना.
नूरबानू ने तेलाची बुधली आणली आणि त्या दांड्यावर उपडी केली, थोडं तेल आपल्या तळहातावर घेतलं. आणि ती पलंगाच्या दांड्यावर तेल लावून त्याला बुळबुळीत करू लागली.
तिची चूत पाझरून अगोदरच ओली झाली होती.
नूरबानू आता उभी राहिली आणि पलंगाच्या दांड्याचा गोल गट्टू आपल्या चिकन्या पुच्चीच्या भोकाजवळ नेऊन हळू हळू धक्के देऊ लागली.
जसं - जसा तो दांडा आत जाऊ लागला तशी नूरबानू अजून उसासे टाकू लागली. तिने आपल्या तोंडात अल्लादिनची लंगोट कोंबली आणि त्या दांड्यावर ती स्वार झाली. दांडा आकाराने चांगलाच जाडजूड होता, तिच्या भोसड्याने जणू तो दांडा पण गिळूनचं टाकला होता.
तिच्या भोसड्यातल्या चिकाने तो दांडा चिकट होऊ लागला, नूरबानूची कामवासना आता सहन होण्या पलीकडे गेली होती.
तिने तो दांडा घट्ट पकडुन, भोसड्यातल्या लालबुंद झालेल्या त्वचेवर जोरात रगडायला सुरुवात केली.
खप-खप असा आवाज खोलीत भरून गेला.
तो दांडा जसा आत घुसून, फोद्यात दाण्यावर स्पर्श करायचा तशी नूरबानू चेकाळून उठायची.
तोंडात असलेली अल्लादिनची लंगोट आता नूरबानूच्या लाळेने भरून गेली.
नूरबानूच्या भोसड्यातला मणी आता पाझरू लागला होता.
नूरबानू वेड्या सारखी त्या दांड्याला घट्ट विळखा मारून झवण्याचा आनंद घेत होती.
झवण्याच्या नादात ती ओरडू लागली,
' अल्लादिन..माझ्या राजा, जोरात..जोरात..'
तिला अल्लादिनच्या आवाजाचे भास होऊ लागले.
अल्लादिन विचारू लागला, ' अम्मी कसं वाटतंय तुला? अजून काय करू तुला? अजून कसं झवू तुला..'
नूरबानू,' अल्लु.. खूप भारी वाटतंय रे..
हाण.. अजून जोरात हाण..
झव या रांडेला.. माझा भोसडा फाडून टाक..'
' आहsss आहsss.. स्स स्ss.. अल्लादिन, तुझी अम्मी भुकेली आहे रे.. तुझा लवडा पाहिजे तिला..
माझा दाणा फळव माझ्या राजा,झव मला.. अजून जोरात झव..'
अल्लादिन- ' अम्मी, मी आहे ना तुला झवायला, तुला पाहिजे तसा झवतो..'
नूरबानू ची गांड आता झटके देऊन दमली होती,
तिचा दाणा पण पार आता झडायला आला.
तिने दीर्घ असा श्वास घेतला, आणि सगळा जोर लावून ती ओरडत झडू लागली,
' आह... आहsss..बेटा मी आले, मी झडतेय...
माझा दाणा फळला... आहहह..'
असे म्हणुन, नूरबानूने जोराचा चित्कार टाकत त्या दांड्यावर आपल्या चिकट द्रवाची चिळकांडी सोडली, त्या योनी द्रवासोबत तिचे गरम मूत बाहेर येऊ लागले, मूत बाहेर येताना ती अजून उत्तेजित होऊ लागली. दोन-चार मुताच्या चिळकांड्या सोडून ती मोकळी झाली.
आपल्या भोसड्यातून तो दांडा सोडवून घेत, ती तशीच पलंगावर आडवी झाली.
तिचे गरगरीत अम्मे छाताडावरून ओघळून पडले होते, म्हाताऱ्या पूच्चीच्या पाकळ्या हळूहळू पूर्ववत येतं होत्या. भला मोठा दांडा आत घालून घेतल्या मुळे तिचा भोसडा अजूनच फाकला होता,
त्या मधून तिचे चिक पाझरत, मांसल मांड्यावर ओघळत होते.
थोडा वेळ तसच पडून राहिल्यावर, तिने हाताने कपाळावरचा घाम पुसला.
शरीर भरगच्च असल्यामुळे ती घामेघुम झाली होती.
मूतमिश्रित योनीरसा मुळे तिच्या मांड्या भिजल्या होत्या. तिचा हात नकळपणे मांडीवर गेला, भोसड्याच्या पाकळ्या अजून थोड्या फार फाकलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे, योनी रसाचे काही थेंब अजून मांडीवर ओघळत होते.
तिच्या हाताला चिक लागताच, तिने पाकळ्यांवरचा चिक आपल्या बोटांनी पुसला, आणि नाकाजवळ घेऊन ती वास घेऊ लागली.
आयुष्यात पहिल्यांदाच तिने आपल्या चिकाचा वास घेतला होता.
का कुणास ठावूक तिने आपली बोटे तोंडात टाकून चाटायला सुरवात केली.
नूरबानूने आपल्या भोसड्याचा सगळा चिक बोटांनी चोळुन, चाटून स्वच्छ केला.
ती आता, पलांगवर पडून झोपी गेली.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!