• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Search results

 1. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 22तेव्हा स्वतःला सावरलं आणि कपडे नीट केले आणि परत मोबाईल बघितलं तर वाहिनीचा मेसेज होता" थँक्स भाऊजी.. गुड नाईट "मि पण रिप्लाय केला" तुम्हांला पण " आणि झोपलो.सकाळी मावशीने मला उठवलं. मि उठून सगळं आवरलं आणि सगळे नास्ता करायला एकत्र बसलो.नास्ता करताना माझी आणि वाहिनीची...
 2. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 21" तरी सुध्दा राहूद्या माझ्या कडून गिफ्ट "" हो का मग मि तीच सारखी खराब करेल "" हो चालेल मला "" चावट कुठचे "" रडली का मैना "" नाही ना "" मग रडू कि तुम्ही रडवणार "" नको मीच रडवते तुम्ही तुमच्या राघुला चोळा, मला माहित आहे तुम्ही पण तेच करत असणार "" तुम्ही येतंय का...
 3. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 20" काय झालं आवडलं नाही का "" तसं नाही "" म्हणजे आवडलं नाही "" आवडलं पण तुम्ही चक्क मला फोटोच पाठवला "" तुम्हला झलक बघायची होती म्हणून पाठवला, पहिला विचार केला बिना कपड्याचा पाठवू. पण सध्या झलक बघायची आहे म्हणून असा पाठवला. "" ईश्श भाऊजी काही पण काय, बरं झालं हा...
 4. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 19"अरे 2 मिनिटातच घरात पोहोचतोय, तू कुठे आहेस बोल "" मी घरी आहे, ये लवकर ठीक आहे ." असं बोलून मि फोन ठेवला.वहिनींना म्हणालो "आता येईलच बघा तुमचा संतोष"" आणि तुमचा कोणीच नाही "वहिनी मला बोलल्या.तेवढ्यात दरवाजाची बेल वाजली. वहिनी गेल्या दरवाजा उघडायला दरवाजा उघडला तर समोर...
 5. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 18" हो मी तर येणार आहे. "" नक्की ना "" हो वाहिनी नक्की." वाट बघते "" कोणाची वाट बघताय वाहिनी "" म्हणजे "" माझी की माझ्या राघुची .""चला हटा चावट कुठले ,झाले सुरू लगेच. खुपच घाई झालेली दिसते तुम्हाला भाऊजी."" असं काही नाहीये"" म्हणून विचारताय ना कोणाची वाट बघते...
 6. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 17मी फ्रेश होऊन बेडवर पडलो पडल्या पडल्या मला झोप लागली.सकाळी उशिरा उठलो, ऑफिस मध्ये पण उशिरा पोहचलो, विचार केला की आज सुट्टी घेऊ पण संतोषच्या घरी जाण्याचा प्लॅन असल्यामुळे मला गुरुवारी आणि शुक्रवारी रजा घ्याची होती .कामात काहीच लक्ष लागत न्हवत. कसा बस काम आवरलं आणि लंच मध्ये...
 7. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 16" हो वहिनी हि माझी खूप दिवसांची इच्छा आहे ."" ईश्श भाऊजी तुम्ही पण ना "" तुम्हाला आवडेल का माझ्या रघुशी भेटायला ""ते बघू आपण नंतर"" सांगा ना आवडेल का? "" हो.. मला पण तुमच्या राघूला भेटायचंय, इश्श भाऊजी तुम्ही मला पण चावट बोलायला लावताय ..."" केव्हा भेटावणार ""...
 8. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 15" खरंच, मला वाटल न्हवत हा भाऊजी असे असाल तुम्ही चक्क मित्राच्या बायकोवरच डोळे ठेऊन आहात "" काय करणार वाहिनी तुम्ही आहात तश्याच आणि त्यात तुम्ही ज्या प्रकारे मला दुपारी तुमच्या समोरच्या दोन डोंगरांमधली दरी दाखवत होता, त्याच्यावर माझी हालत खरंच खूप बिकट झाली होती. मी कसा...
 9. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 14" आवडत नाही का चावट "" नाही तसं नाही काही ""म्हणून तर तुम्ही अजून पर्यंत मला सांगितलं नाही ,तुमची साईज काय आहे आणि तुम्ही संतोषच्या राघुला तोंडात घेऊन काय करतात सांगा ना वहिनी प्लीज मला ऐकायचे तुमच्या तोंडून ." मी रिप्लाय केला ."भाऊजी तुम्ही पुन्हा सुरू झाला .नका ना असं...
 10. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 13"तुमची काय इच्छा आहे ?""तशी तर खूप सारी इच्छा आहे, पण पुर्ण कोण करणार? त्यांना ह्यात रस नाही ना."" जर तुमची काही हरकत नसेल तर मी करू शकतो का तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण ?" मी रिप्लाय केला. थोडा घाबरलो पण होतो ,वहिनी रागावतील वगैरे" इश्श्य भाऊजी तुम्ही खूपच चावट मस्करी...
 11. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 12"काय म्हणता वहिनी म्हणजे संतोषने तुम्हाला काहीच मजा नाही दिली. किती मूर्ख माणूस असेल तो. इतकी रसाने भरलेली बाई हा कसं काय, बिना रस पिता सोडू शकतो. मी जर याच्या जागी असतो ना, तर रोजच तुमच्यातला रस संपवला असता चाटून आणि चोखुन.""शी बाई ...काय म्हणताय भाऊजी तुम्ही ,मला कसतरी...
 12. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 11" अच्छा मला वाटल दीर म्हणालात "" हो का आज काल काही पण बोलता आणि बघताय "" काही पण नाही हा वाहिनी, जे दिसतंय तेच बघतोय. वाहिनीने नेहमी दीर पकडून ठेवायाचा असतो "मि रिप्लायची आतुरतेने वाट पाहू लागलो. ह्यावेळी सुद्धा रिप्लाय येण्यासाठी वेळ लागला .दहा मिनिटांनी वहिनी चा...
 13. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 10"सर्वात जास्त साइज 38 किंवा 40 पुढे मागे ह्या दोन्ही सेम असल्या तरी मला आवडतं""अय्या भाऊजी तुम्ही तर खूपच रंगेल दिसताय""काय करणार आवड आहे, वहिनी तुम्हाला राग नाही येत असेल तर एक विचारू का?.""हो विचारांना"."तुमची साईज काय आहे वहिनी ? "काही वेळ वहिनी चा मेसेज नाही...
 14. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 9" हो का ..खूपच छुपे रुस्तम आहात हा भाऊजी तुम्ही, मला सांगा तुमच्या नजरेत अशी कोणी असेलच ना जिच्यासोबत तुम्हाला मजा करायची असेल किंवा तुम्हाला अशा वयाचे बाईसोबत मजा करायची आहे. तिचे थोडेफार वर्णन तर सांगू शकता ना ."" आहेत माझ्या नजरेत 1.. 2 जणी आणि वर्णनच म्हणाल तर मला ना...
 15. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 8"नाही वहिनी मला गर्लफ्रेंड वगैरे नाहीये, पण तुम्ही असं का विचारताय""किती खोटं बोलतात भाऊजी, निदान माझ्याशी तरी खरं बोला. मी काही कोणाला सांगणार नाहीये."" खरंच वहिनी मी खोटं नाही बोलत ,तुमची शप्पथ मला गर्लफ्रेंड नाहीये.""माझी शपथ खात आहे ,तर मग विश्वास ठेवावाच लागेल...
 16. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 7जेवणाची वेळ झाली म्हणून जेऊन घेतलं आणि झोपायची तयारी करून असाच पडलो मोबाईल वरती मेसेजेस आणि मेल चेक करत तेवढ्यात मला वहिनी चा मेसेज आला."काय करताय भाऊजी जेवलात का?."" हो जेवलो वहिनी तुम्ही जेवलात का ?.""हो भाऊजी मी जेवले, काय करताय तुम्ही ?""काही नाही थोडा, मेसेजेस...
 17. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 6"सँडी बाळा ,तू कधी आलास ? कसा आहेस ? ,खूप दिवसांनी आलास? " बाबा माझ्या जवळ येत म्हणाले.मी उठून त्यांच्या पाया पडत म्हणालो." मी आत्ताच पंधरा-वीस मिनिट झाले आलो इथे काय काम होतं. ते झालं म्हटलं मग तुमची पण भेट घेऊ तर येऊन बघतो तुम्ही नव्हते ,तर वहिनी म्हणाल्या की थांबा...
 18. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 5"तुम्ही दाखवलं तर खरं पण मला काही नीट दिसलं नाही, तसं पण तुमच्याकडे दाखवण्यासाठी भरपूर काही आहे हो. पण आमचे एवढं नशीब नाही ते बघायला मिळेल " मी आता वहिनी सोबत थोडा खुलून बोलत होतो." हे काय भाऊजी तुम्ही तर वहिनी वरतीच डोळा ठेवून अहात " वहिनी मला म्हणाल्या. मी माझे डोळे...
 19. L

  Adultery मित्र परिवार

  मित्र परिवार :- 4" वाहिनी त्याला जास्त काम असेल, टेंशन मध्ये असेल तो म्हणून झालं असेल " मि वहिनींना समजावात म्हणालो.मागच्या काही महिन्यापासून ह्यांच्यात वाद व्हयला लागले. महिन्यातून दोनदा तरी वाद व्हायचे आणि ते मिटवायचं काम मला मिळालं होतह्या वेळेस संतोषने खरंच मूर्खपणा केला. रंगपंचमी हा...
Top