• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.
S
1,276
Reaction score

Joined
Last seen

Profile postsPostingsAwardsAbout

 • ನೀತು ಕಥೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಆಗೇ ಮಾಡಿದಿರಾ ಯಾಕೆ ಇತರ ಕಥೆ ದಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಯಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರುಗು ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ
  ನೀತು ನಾ ಯಲರು ಇಷ್ಟ ಪಟು ಓತಿದ್ರು
  ಅರ್ದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಡ್ಸಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ
  ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
  ನೀತು 😘
  Hi sir nim story na abimani nanu good luck sir
  S
  Samar2154
  thank u your encoragement is my strength to continue writing.
  T
  Tharavarshu07
  Good luck
  Raj gudde
  Raj gudde
  ನೀತು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, (ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಇಂದ ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೆ ಅವಳ ಜೋತೆ sex ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ... ನೀತು ಮೊಲೇ ಹಾಲಿನಿಂದ cha ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಜೋತೆ sex ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಲೇ ಇಂದ ಹಾಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ಕಥೆ ಬರೆಯಿರಿ, ನೀತು ನ ಗಂಡಂದಿರು ಹಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿದು, next ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ತರುವ vekthi ಜೋತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಲೇ ಇಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದು,, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ಹಾಲು ಕೂಡಿಸಿ.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top